1.1.1 / August 6, 2018
(4.6/5) (9)
Loading...

Description

Tüm platformlar üzerinde çalışacak yazılımlar geliştirmekisteyenherkese hitap eden bir kitabın, genel yapısını gösteren vetanıtanbir uygulamadır. Tek bir kod yapısının, tüm platformlarüzerindeçalışmasını sağlayacak bir geliştirme ortamına sahip olmaktabi kiher yazılım geliştiricinin hayalidir. Bu kapsamda hazırlananbueser, sizlere kılavuz olacak ve kısa sürede tümplatformlardayazılım geliştirebilecek seviyede olmanızısağlayacaktır.Uygulamamız bu değerli eser hakkında detaylı bilgiiçermekte vetanıtımını yapmaktadır. Uygulama, kitaba sahip olantümDelphiCan'lara (www.DelphiCan.com üyelerine) bir çokavantajsağlamaktadır.All platforms will work on software for a bookthatappeals to anyone who wants to develop is an applicationshowingthe overall structure and introducing.A single codestructure, ofcourse, is the dream of every software developer tohave adevelopment environment that will allow you to work onallplatforms.This work, prepared in this context, will guide youandwill help you be able to develop software level in a short timeonall platforms.Our application makes the site containsdetailedinformation about this valuable work andpromotion.Applications,all delphican to having books (thewww.delphican.co members)provides a number of advantages.

App Information Delphi Kitap Kılavuzum

 • App Name
  Delphi Kitap Kılavuzum
 • Package Name
  com.DelphiCan.Kitap
 • Updated
  August 6, 2018
 • File Size
  14M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.1.1
 • Developer
  AkMega Soft
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Atatürk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Ata Teknokent) B Blok No:311 Yakutiye / Erzurum
 • Google Play Link

AkMega Soft Show More...

AGS (Akıllı Geçiş Sistemi) 1.0.19 APK
AkMega Soft
AGS (Akıllı Geçiş Sistemi), AkMega yerli markası olan akıllıelektronik cihazlarla çalışan bir mimaridir. Akıllı mobil cihazlarile Personel ve Misafirlerin otomatik geçişi sağlanır.AGSmimarisinde; Şifre yok, Parmak izi yok, Kart kullanmak yok, Kumandakullanmak yok, Buton kullanmak yok ve en önemlisi unutma sorunuyok.Yalnızca telefonunuzun yanınızda olması yeterlidir.AGS GeçişNoktası Kilit Açma Yöntemleri1- Mobil Uygulama arayüzündentetikleme,2- Mobil uygulama cihaz sensörü ile tetikleme (telefonusallama)3- VIP Geçiş: Mobil uygulama ayarlarınızda belirlemişolduğunuz bir geçiş noktası ve mesafeye bağlı olarak, geçişnoktasına yaklaştığınızda, kapının otomatik olarak açılmasınısağlayan yöntemdir.4- Sesli geçiş: Mobil uygulama açık iken "1 NoluTurnike" veya "Engelli Geçişi" şeklinde bir sesli bildirim ilegeçiş noktasının açılmasını sağlayan mimaridir.* Temel sürümdeyalnızca birinci geçiş yöntemi sunulmaktadır. AGS, heralanda farklı iş modellerine entegre edilebilir, sürekligeliştirilebilir, geleceğe ayak uydurabilir, yeni bir mikrolokasyon teknolojidir.Mobil uygulama ile yetki dahilinde AGScihazlarının yönetilmesi sağlanır. Herhangi bir giriş noktasınayerleştirilen bir AGS ile mobil uygulamamız otomatik olarakiletişime geçer ve talebiniz doğrultusunda geçiş noktasını açmanızısağlar.AGS Çalışma Prensibi1- Etkileşim alanına geldiğinizde MobilCihazınız algılanır. 2- Mobil Uygulama ekranınıza bir bildirimyansır.3- "Hoş geldiniz" mesajı ile birlikte (zorunlu değildir,yönetilebilir), giriş onayınız istenir.4- Yetkiniz dahilindeistediğiniz giriş noktasına tıklayıp, giriş noktasının açılmasınısağlarsınız. AGS Entegre Edilebilir Sistemler1- Ana Giriş Kapıları,2- Turnike sistemleri,3- Bariyer Sistemleri,4- Otopark veya GarajGiriş Sistemleri,5- Road Blocker Sistemleri,AGS Uygulama Alanları1- Plaza ve bina geçiş sistemleri2- Personel takip sistemleri3-Okul öğrenci geçiş takip sistemleri4- Yemekhane geçiş sistemleri5-Spor salonu geçiş sistemleri6- Stadyum üye geçiş sistemleri7- Fuargeçiş sistemleri8- Üye takip sistemi olan tüm kurum ve ferdiişletmelerAGS Mimarisinin Diğer Özellikleri* Mikro LokasyondaYönlendirme,* Yakın alanda, gerçek zamanlı tanıtım veya davet,*Yakın alanda, gerçek zamanlı anlık bildirim,* Tüm geçişler ve geçişnoktalarının raporlanması* Birden fazla lokasyona entegreedilebilir* Her lokasyon için birden fazla giriş noktası yetkisiverilebilir.AGS modülleri; Yüksek pil ömrü, Düşük enerji ihtiyacıve donanımsal olarak Güncellenebilir bir altyapıya sahiptir. Cihazmobil uygulama etkileşimi yerleşim yoğunluğu doğrultusunda birkaçcm’den, 50 m seviyesine kadar değişebilmektedir.Kurulum veDonanımsal Destek* AGS montaj işlemleri uzman personelimiztarafından teslim aşamasında gerçekleştirilmektedir.* 2 yılgarantiye sahiptir. Yazılımsal DestekAndroid 4.3, iOS 7 ve üstüişletim sistemli tüm mobil cihazlar desteklenir.Yaşam alanlarımzı,teknoloji ve konfordan Mahrum Bırakmayalım!AGS (Intelligent ControlSystem), which is working with akmeg intelligent electronic deviceis a domestic brand architecture. Smart mobile devices withautomatic switching of guests and staff is provided.AGS inarchitecture; No password, no fingerprints, do not use the card,controls do not use, do not use the button and do not forget themost important issue.You only need to bring your phone.AGS CrossingPoints Unlock MethodsIdeas from 1- interface, triggeringMobileapplications with 2- sensor triggering device (phone shaking)3- VIPPass: a transit point you have set in your mobile applicationsettings, and depending on the distance, you approach the crossingpoint is the method that allows the door to be openedautomatically.4- voice switch in mobile applications is open"Tourniquet No. 1" or "block switching" is in the form of a voicenotification architecture that enables the opening of the crossingpoints.* Basic version is only offered in the first passmethod.  AGS, each field can be integrated with differentbusiness models, continuously improved, can adapt to the future, anew micro-location technology.Mobile applications can be managedwithin the competence of AGS device. AGS placed on a mobile appwith any input automatically switches to communicate our point andallows you to open the crossing points in accordance with yourrequest.AGS Working Principle1. When you get to your Mobile DeviceInteraction field is detected.2 Ideas are reflected in anotification on your screen.3- "Welcome" with the message (notrequired, manageable), you are asked to input approval.4- click onthe desired entry point within your authority, you will open theentry point.AGS can Integrated Systems1- The main entrance doors,2-Tourniquet systems,3- Barrier Systems,4- or Parking Garage AccessSystems,5- Road Block Systems,AGS Applications1- Plaza and buildingaccess systems2- Staff tracking systems3 -School studentstransition tracking systems4- refectory access systems5- gymtransit systems6- ground member transit systemsFair access systems7-Members 8- tracking system that all institutions and individualbusinessesOther features of AGS Architecture* Micro Location onreferrals,* Close the field, real-time presentation or invitation,*Close the field, in real time instant notification,* Reporting ofall transitions and transition points of* Multiple locations can beintegrated into* Multiple entry points for each location to begranted.LPF modules; High battery life, has a low energyrequirement and can be updated as hardware infrastructure. Mobileapplication interaction device in accordance with the placementdensity of a few centimeters, can vary up to 50 mlevel.Installation and Hardware Support* AGS assembly operationsare carried out by our experts in the delivery stage.* It has a2-year warranty.Soft SupportAndroid 4.3 operating system, iOS 7 andabove all mobile devices are supported.Life alanlarımz, technologyand comfort without deprivation will not leave!
Delphi Kitap Kılavuzum 1.1.1 APK
AkMega Soft
Tüm platformlar üzerinde çalışacak yazılımlar geliştirmekisteyenherkese hitap eden bir kitabın, genel yapısını gösteren vetanıtanbir uygulamadır. Tek bir kod yapısının, tüm platformlarüzerindeçalışmasını sağlayacak bir geliştirme ortamına sahip olmaktabi kiher yazılım geliştiricinin hayalidir. Bu kapsamda hazırlananbueser, sizlere kılavuz olacak ve kısa sürede tümplatformlardayazılım geliştirebilecek seviyede olmanızısağlayacaktır.Uygulamamız bu değerli eser hakkında detaylı bilgiiçermekte vetanıtımını yapmaktadır. Uygulama, kitaba sahip olantümDelphiCan'lara (www.DelphiCan.com üyelerine) bir çokavantajsağlamaktadır.All platforms will work on software for a bookthatappeals to anyone who wants to develop is an applicationshowingthe overall structure and introducing.A single codestructure, ofcourse, is the dream of every software developer tohave adevelopment environment that will allow you to work onallplatforms.This work, prepared in this context, will guide youandwill help you be able to develop software level in a short timeonall platforms.Our application makes the site containsdetailedinformation about this valuable work andpromotion.Applications,all delphican to having books (thewww.delphican.co members)provides a number of advantages.
com.akmega.sahatakip 1.0.5.2 APK
AkMega Soft
Saha Takip uygulamasıyla günlük iş süreçlerinizin takibi veyönetimini kolayca sağlayabilirsiniz. Müşterileriniz tarafındantalep edilen iş, eğitim veya arıza taleplerini alabilirsiniz.Herhangi bir müşteri adına teknik destek talebi oluşturabilirsiniz.İş yönetimini sağlamak amacıyla oluşturulan bir iş talebini teknikpersonele görev olarak atayabilirsiniz. Görev atama işlemi ilebirlikte yaklaşık maliyeti belirleyebilir, teknik personele iş ileilgili özel bir mesaj iletebilir veya müşteri memnuniyet anketigönderebilirsiniz. Müşteri konumunu veya yapılacak işin konumunuharita üzerinde görebilirsiniz. Bir iş takvimi oluşturabilir veyaklaşan etkinliklerinizi görebilirsiniz. Müşteri sözleşmelerini veyapılan işlerin garanti takibini yapabilirsiniz. Müşteri, sahapersoneli veya iş durumlarını raporlayabilirsiniz. Talepler EkranıTeknik destek talebi yönetici tarafından onaylanabilir veyareddedilebilir. Tüm talepler günlük, haftalık veya aylık olaraklistelenebilir, Onaylı veya Onaysız olanlar filitrelenebilir veyadoğrudan bir talep liste içerisinden aranabilir. Talep ekranındatalep edilen destek türü, talep eden müşteri, onay durumu, işinharita üzerindeki konumu ve işlem tarihlerini görebilirsiniz. Taleponay aşamasında görev, bir ekibe atanabileceği gibi bir veya dahafazla personel seçimi yapılarak da görev atayabilirsiniz. GörevlerEkranı Yöneticiler tarafından teknik personele atanan tüm görevlerlistelenebilir. Teknik personel kendisine atanan tüm görevlerilisteleyebilir. Görevler ekranında görev durumu yüzdelik dilimlerihalinde gösterilmektedir. Tüm görevler günlük, haftalık veya aylıkolarak listelenebilir, beklemede, sırada veya tamamlanan görevlerfilitrelenebilir veya doğrudan bir görev liste içerisindenaranabilir. Görev ekranında görev türü, müşteri bilgisi, iştensorumlu müdür, görev detayı ve işlem tarihlerini görebilirsiniz.Herhangi bir görev durumu doğrudan sıraya alınabilir, işlemealınabilir, tamamlanabilir, iptal edilebilir veya ertelenebilir.Bir görev ile ilgili sorumlu olan yönetici, görevli personel veişin tüm süreçlerini kronolojik olarak listeleyebilirsiniz. Yapılanİşler Ekranı Saha personeli tarafından tamamlanmış görev veyaişlerin tümünü görebilirsiniz. Yapılan işler günlük, haftalık veyaaylık olarak listelenebilir ve doğrudan bir iş liste içerisindenaranabilir. Bu ekranda yapılan iş veya görev türü, müşteri bilgisi,nihai iş sürecini onaylayan personel, işin garanti durumu, işbaşlangıç ve bitiş tarihlerini görebilirsiniz. Daha öncetamamlanmış bir işi seçerek, o iş ile ilgili bir destek veya eğitimtalebinde bulunabilirsiniz. Bildirim Ekranı Müşteri taleplerininonaylanması veya iptal edilmesi, saha personeline görev atanması,görev sürecinin değişmesi ve bir anket atanması durumunda müşteriyedoğrudan bildirim gönderebilirsiniz. Saha personeline bir görevatanması veya iş sürecinin değişmesi durumunda yönetici ve sahapersoneline doğrudan bir bildirim gönderebilirsiniz. Garantisüreçleri, sözleşmeler ve iş takibindeki kritik aşamalarda yöneticiveya servis müdürlerine doğrudan bildirim gönderilmektedir. MüşteriEkranı Müşterileri iletişim bilgileri, adres bilgisi, firmanızaolan uzaklıkları ve müşteri türünü listeleyebilirsiniz. Özelmüşterileriniz için VIP kredi belirleyerek yıl içerisinde doğrudanacil destek talebi yapmasını sağlayabilirsiniz. Aktif ve pasifmüşterilerinizi ayrı ayrı listeleyebilirisiniz. Müşteriye bağlı tümpersonel ve iletişim bilgilerini listeleyebilir ve bu listeiçerisinden doğrudan arama yapabilirsiniz. Personel Ekranı Kendifirmanızda çalışan tüm personelleri, müşteri personellerini veyatüm personeli listeleyebilirisiniz. Personel ekranında personeltürü ve iletişim bilgilerini görebilir ve herhangi bir personeli buliste içerisinden arayarak bulabilirsiniz. İş süreçlerinde görevatayacağınız ekipler oluşturabilir ve hangi ekipte hangipersonellerin çalıştığını bir ekranda görebilirsiniz. With theField Tracking application, you can easily monitor and manage yourdaily business processes. You may receive requests for work,training or breakdown as requested by your customers. You cancreate a request for technical support on behalf of any customer.You can assign a job request to the technical staff as a duty tocreate a job management. With the task assignment, you candetermine the approximate cost, send a special message about thejob to the technical personnel or send a customer satisfactionsurvey. You can see the customer location or the location of thejob on the map. You can create a business calendar and view yourupcoming events. You can follow up customer contracts andwarranties of work done. You can report customer, field personnelor business status. Requests Screen The technical support requestcan be approved or rejected by the administrator. All requests canbe listed daily, weekly or monthly, approved or unapproved ones canbe filtered or searched directly from a request list. On the Demandscreen you can see the type of support requested, the requestingcustomer, the approval status, the location of the job on the mapand the dates of the transaction. In the request approval stage,the task can be assigned to a team or you can assign a task byselecting one or more personnel. Tasks Screen Managers can list alltasks assigned to the technical staff. Technical personnel may listall the tasks assigned to it. On the Tasks screen, the task statusis shown as percentiles. All tasks can be listed daily, weekly ormonthly, pending, queued or completed tasks can be filtered orsearched directly from a task list. On the task screen, you can seethe task type, customer information, the manager responsible forthe job, the task detail and the dates of the transaction. Any taskstatus can be directly queued, processed, completed, canceled, orpostponed. You can chronologically list all the processes of themanager, the staff and the business responsible for a task.  Works Screen You can see all tasks or jobs completed by fieldpersonnel. Jobs can be listed daily, weekly or monthly and can besearched directly from a business list. On this screen you can seethe type of job or task, customer information, the staff thatapproved the final business process, the warranty status of thejob, the start and end dates of the work. You can request a supportor training for that job by selecting a previously completed job.Notification Screen You can send a direct notification to thecustomer in case of approval or cancellation of customer requests,assigning a duty to field staff, changing the task period andassigning a survey. You can send a direct notification to themanager and field staff in case of assignment of a task to thefield personnel or change of business process. Direct notificationis sent to the manager or service managers at critical stages ofthe warranty processes, contracts and business follow-up. CustomerDisplay You can list customers' contact information, addressinformation, distances to your company, and customer type. You canset VIP credit for your private customers so that you can requestdirect support during the year. You can list your active andpassive customers separately. You can list all the personnel andcontact information connected to the customer and you can directlycall from this list. Staff Display You can list all staff, customerpersonnel or all personnel working in your own company. You can seethe personnel type and contact information on the personnel screenand find any personnel by searching through this list. You cancreate teams to assign tasks to the business processes and seewhich staff are working on which screen.
Loading...