1.2 / March 18, 2016
(4.8/5) (10)
Loading...

Description

Denne lommebog er skrevet til dig, der er ansat somgadeplansmedarbejder, ungerådgiver, opsøgende medarbejder,klubmedarbejder eller på beslægtede områder i Københavns Kommune.Lommebogen er en opslagsbog. Du behøver derfor ikke læse den fraden ene ende til den anden. Lommebogen kan give dig degrundlæggende oplysninger, når du undervejs i dit arbejde har brugfor at vide mere om for eksempel lovgivning, observation,brobygning, aktiviteter eller tryghed i arbejdet. Du har mulighedfor at gemme de dele du bruger mest med bogmærkefunktionen, så dulet og hurtigt kan finde det du bruger mest.App’en indeholder ogsåen masse kontakter, du kan få brug for i dit arbejde, med adresse,tlf.nr, e-mail etc. Du kan ringe eller skrive direkte frakontaktsiden, eller du kan dele kontakten med dem du har brug forvia delingsfunktionenEndeligt indeholder app. en notedel, hvor dukan farvekode dine noter.The booklet is written for you, who isemployed as a street worker, youth counselor, outreach worker, clubemployee or related activities in Copenhagen. Pocket book is areference book. Therefore, you do not read it from one end to theother. Pocket book can give you the basic information when in thecourse of your work need to know more about, for example, laws,observation, bridge building, activities or job security. You havethe option to save the parts you use most with the bookmark featureso you can easily and quickly find what you use most.The app alsocontains a lot of contacts, you may need in your work with addresstlf.nr, email, etc. You can call or write directly from the contactpage, or you can share in touch with those you need by sharingfeatureFinally contains app. one notedel where you can color codeyour notes.

App Information Den Sorte Bog

 • App Name
  Den Sorte Bog
 • Package Name
  dk.kk.sof.sortebog
 • Updated
  March 18, 2016
 • File Size
  3.0M
 • Requires Android
  Android 4.2 and up
 • Version
  1.2
 • Developer
  Københavns Kommune
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Productivity
 • Developer
 • Google Play Link

Københavns Kommune Show More...

I Bike CPH 2.2.5 APK
Find your way on bicycle in Copenhagen. The app knows all the nicebicycle shortcuts, which parks you’re allowed to bike in and whereyou’re allowed to ride against the one-way flow for cars. I BikeCPH is the City of Copenhagen’s app for everyone cycling. The appis adapted to bike life in Copenhagen, but works anywhere inDenmark. The map is customized for cycling and shows e.g.cobblestones and bicycle barriers, so you can avoid bumpy rides anddetours on cargo bike. Features • Find the quickest route on bike -the app knowns about the good bike shortcuts. • Routes for cargobikes which avoid steps, bike barriers and cobblestones. • Getguidance as you ride with GPS turn-by-turn navigation (requires aphone holder). • Avoids bumpy rides – the app avoid cobblestoneswhen possible. • Suggests pushing your bike when it makes sense,e.g. on one-way streets. • Green Routes and Cycle Super Highwaysare prioritised. • You can login and save your favourite places, soyou can quickly find your way to them later. • Bike map that showscobblestones, bike barriers, Green Routes, Cycle Super Highways,etc. • Searches for addresses, cafés, specific places, etc. • Usesdata from the crown sourced OpenStreetMap (OSM) project, which iscontinuously updated.
Den Sorte Bog 1.2 APK
Denne lommebog er skrevet til dig, der er ansat somgadeplansmedarbejder, ungerådgiver, opsøgende medarbejder,klubmedarbejder eller på beslægtede områder i Københavns Kommune.Lommebogen er en opslagsbog. Du behøver derfor ikke læse den fraden ene ende til den anden. Lommebogen kan give dig degrundlæggende oplysninger, når du undervejs i dit arbejde har brugfor at vide mere om for eksempel lovgivning, observation,brobygning, aktiviteter eller tryghed i arbejdet. Du har mulighedfor at gemme de dele du bruger mest med bogmærkefunktionen, så dulet og hurtigt kan finde det du bruger mest.App’en indeholder ogsåen masse kontakter, du kan få brug for i dit arbejde, med adresse,tlf.nr, e-mail etc. Du kan ringe eller skrive direkte frakontaktsiden, eller du kan dele kontakten med dem du har brug forvia delingsfunktionenEndeligt indeholder app. en notedel, hvor dukan farvekode dine noter.The booklet is written for you, who isemployed as a street worker, youth counselor, outreach worker, clubemployee or related activities in Copenhagen. Pocket book is areference book. Therefore, you do not read it from one end to theother. Pocket book can give you the basic information when in thecourse of your work need to know more about, for example, laws,observation, bridge building, activities or job security. You havethe option to save the parts you use most with the bookmark featureso you can easily and quickly find what you use most.The app alsocontains a lot of contacts, you may need in your work with addresstlf.nr, email, etc. You can call or write directly from the contactpage, or you can share in touch with those you need by sharingfeatureFinally contains app. one notedel where you can color codeyour notes.
Stemplet 1.2.1 APK
Dette er Københavns Kommunes app til anonym registrering af oplevetdiskrimination og hadforbrydelser. Det vigtigste våben i kampen moddiskrimination og hadforbrydelser er at få oplevelserne frem ilyset, så vi sammen kan arbejde på forebyggelsen og bekæmpelsen. Vihar derfor brug for din hjælp med at registrere, så vi sammen kansikre at København er en by, hvor man kan være den, man er - udenat opleve diskrimination eller hadforbrydelser.Begreberne•Hadforbrydelser er fysiske eller verbale angreb på en person, somangriberen ser som repræsentant for en bestemt minoritetsgruppe, fxjøder/muslimer, homoseksuelle, transkønnede eller andre. Det er enhadforbrydelse, når nogen spytter på, råber efter, truer eller slårdig, fordi du er homoseksuel, transkønnet eller ikke-hvid etc. –også når angriberen bare tror, du er det.• Diskrimination erulovlig forskelsbehandling, hvor man behandles dårligere end andrepå grund af køn, kønsidentitet, race, hudfarve, etnicitet, religioneller tro, politisk anskuelse, alder, handicap, nationaloprindelse, social status eller seksuel orientering. Det erdiskrimination når man fravælges til et job eller en praktikplads,bliver fyret, nægtes adgang til et diskotek, afvist til en boligfordi du er jøde/muslim, ikke-hvid, mand etc. Københavns Kommunehar udviklet denne app i samarbejde med Nodes for at sikre en øgetregistrering af oplevet diskrimination/hadforbrydelser blandtkøbenhavnere. Appen er et redskab, som københavnere kan bruge, nårde oplever diskrimination/hadforbrydelser. Registreringerne derkommer ind via appen giver Københavns Kommune et overblik overhvor, hvornår og hvem der udsættes fordiskrimination/hadforbrydelser. Disse oplysninger bliver brugt tilat kontakte relevante myndigheder om handlemuligheder tilbekæmpelse af diskrimination.Appen bidrager også til, at KøbenhavnsKommune kan komme i kontakt med københavnere, der udsættes fordiskrimination/hadforbrydelser og hermed direkte rådgive og vejledeborgerneThis is the City of Copenhagen app for anonymousregistration of perceived discrimination and hate crimes.The mainweapon in the fight against discrimination and hate crimes is tohave experiences to light, so that together we can work on theprevention and fight.So we need your help to register, so thattogether we can ensure that Copenhagen is a city where you can bewho you are - without experiencing discrimination or hatecrimes.The concepts• Hate crimes are physical or verbal attacks aperson, the attacker sees as a representative of a particularminority group, such as Jews / Muslims, gay, transgender or other.It is a hate crime when someone spits on, crying out for, threatenor hit you because you are gay, transgender or non-white, etc. -even when the attacker just think you are.• Discrimination isunlawful discrimination, where you are treated less favorably thanothers on grounds of sex, gender identity, race, color, ethnicity,religion or belief, political opinion, age, disability, nationalorigin, social status or sexual orientation. It is discriminationwhen deselected for a job or an internship, get fired, deniedaccess to a nightclub, refused to housing because you are jew /muslim, non-white, male, etc.Copenhagen has developed this app incollaboration with Nodes to ensure increased registration ofperceived discrimination / hate crimes among locals.The app is atool that locals can use when they experience discrimination / hatecrimes.The registrations are coming in via the app allows the Cityof Copenhagen an overview of where, when and who facediscrimination / hate crimes. This information is used to contactthe relevant authorities of action to combat discrimination.The appalso helps that the Municipality can get in touch with locals whoface discrimination / hate crimes and hereby direct advice andguidance in the
Book en Bane 1.0 APK
Book en baneFind og book den nærmeste bane til fx badminton, boldspil,bowling og meget mere. Du kan se Københavns Kommunes baner på etkort og sortere ud fra, hvilken sportsgren, der interesserer dig.Eller du kan vælge din yndlingshal fra en liste. Fra appen kommerdu over i et bookingsystem, hvor du kan vælge bane og betaledirekte på mobilen.Du finder baner til: Fodbold, badminton, basket, bevægelse,boksning, bordtennis, bowling, capoeira, dans, floorball, fodbold,footsales, gymnastik, håndbold, judo, karate, musik, parkour,squash, teater, tennis, volley og yoga.For at booke skal du være oprettet som bruger påkk.halbooking.dk.Du kan læse mere om appen på: www.kk.dk/app/book-en-bane
Klar, Parat - Husum 1.1.2 APK
Klar, Parat – HusumMotionsindsats for børn og unge.Periode: 1. januar 2011 - 31. december 2013Klar, Parat – Husum er et 3 årigt sundhedsindsats i Husum forbørnog unge i aldersgruppe 0 – 16 år.Projektet retter sig mod motionsuvante børn og unge idenKøbenhavnske bydel Husum.Med motionsindsatsen Klar, Parat – Husum, håber vi at kunnenedbrydemotionsbarriererne for børn og unge i Husum og vil forsøgeat prægeområdets samarbejdspartnere til at arbejde frem mod bedremulighederfor mere fysisk aktivitet.Projektets samarbejdspartnere er de voksne som er omkring børneneidagligdagen (pædagoger, lærere, sundhedsplejersker og frivilligeiforeninger). Projektet vil derudover arbejde på at udvikleenmetode, som arbejder med motivation som forankrendeparameter,således børn og unge forsat vil dyrke motion efterprojektetsophør.
Kulturhavn 3.0.1 APK
This app is your digital guide to Kulturhavn Festival -Copenhagen'sannual harbour festival on the 24-26 August. This isyour guide toall you need to know: maps of the festival areas,food and drinkareas, an overview and time schedule of our boattransport (free ofcharge) throughout the harbour. Your digitalKulturhavn festivalguide provides you with information about toall the cultural andsports activities, participating associationsand partners. With aprogram of more than 275 cultural experiencesfree of charge, thereare plenty of activities for you toenjoy.Enjoy the festival!
Loading...