3.0.0 / March 23, 2020
(3.3/5) (263)

Description

Deniz Hava Durumu mobile uygulaması artık cebinizde. -Deniz HavaDurumu takibi. -Deniz Suyu Sıcaklıkları takibi. -Internet olmadığızamanlar son bilgilerden faydalanma özelliği. Yapmanız gereken tekşey, uygulamayı ücretsiz olarak telefonunuza indirmek! Interneterişimi izni reklamlar için kullanılmıştır. Teşekkür: (Vectordesigned by Freepik -http://www.freepik.com/free-photos-vectors/background)

App Information Deniz Hava Durumu

 • App Name
  Deniz Hava Durumu
 • Package Name
  avm.androiddukkanfree.dhv
 • Updated
  March 23, 2020
 • File Size
  4.1M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  3.0.0
 • Developer
  Android AVM
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Weather
 • Developer
 • Google Play Link
Android AVM Show More...
Atatürk Duvar Kağıtları 2.0.0 APK
Android AVM
Atatürk Duvar Kağıtları mobil uygulaması ile Atatürk duvarkağıtları anında cebinizde!Büyük önder ve ülkemizin kurucusuAtatürk'ün birbirinden farklı 50 duvar kağıdından sevdiğiniziseçerek hemen kullanmaya başlayın! Statik Duvar Kağıdı ileistenilen resim dikey ve yatay olarak seçip cihazda sabit olarakkullanabilme.Yapmanız gereken tek şey, uygulamayı ücretsiz olaraktelefonunuza indirmek!Bu uygulama aşağıdaki gibi 6 dilidesteklenmektedir.Türkçe,Almanca,İngilizce,İtalyanca,İspanyolca,Fransızca.Diğerdillere çevirmek için e-mail gönderebilirsiniz.Teşekkürler.Interneterişimi izni reklamlar için kullanılmıştır.Ataturk AtaturkWallpapers wallpapers instantly with mobile app in your pocket!Thegreat leader Atatürk, founder of the country's 50 Love wallpaper bychoosing different start using it right away! Static Wallpaperpicture vertically and horizontally, select the desired device tobe used as fixed.The only thing you need to do the application onyour phone to download it for free!This application is supported asfollows 6 languages.Turkish, German, English, Italian, Spanish,French.E-mail to translate into other languages ​​aregönderebilirsiniz.teşekk.Internet access permission is used forads.
Official Holidays and Religious Days 3.0.0 APK
Android AVM
No more official holidays, religious days and nights to forget!Features: - Internet Connection is NO NEED to ... - 200 years ofreligious days and nights. - days left - Being able to customizethe service and service reminders. - Ringtone for notification. -Vibrating notification. - Led notification. - Time fornotifications - Days of notification; On the day, 1 day ago 2 daysago 1 week ago, 15 days ago. - Notification to defer. - E-mailnotification day, sending sms or share options in the socialplatforms. - Widget feature. - Simple and stylish! - %100 free.This application is supported 3 languages as follows. Turkish,English and German. Some messages for new UIs are left in English.If you can translate them to your language, please email us. Thankyou. Thank you (Vector designed by Freepik - Icon made by Freepikfrom www.flaticon.com )
Trafik Rehberi 2.0.1 APK
Android AVM
Trafik Rehberi mobil uygulaması artık cebinizde!Yapmanız gerekentek şey, uygulamayı ücretsiz olarak telefonunuzaindirmek!Uygulamayı cihazı yükleyerek hemen kullanmayabaşlayın!1.Trafik Tanzim İşaretleri.2.Trafik Uyarıİşaretleri.3.Trafik Bilgi İşaretleri.4.Durma ve Parketmeİşaretleri.5.Otoyol İşaretleri.6.Yatay Yol İşaretleri.7.Polisİşaretleri8.Trafik Hız Sınırları.9.Trafik İle İlgiliTanımlar.10.Trafik İşlemleri(Nakil Olan Araçlarda İstenenBelgeler,Yeni Kayıt (Gümrük Trafik Şahadetnameli) Araçlardanİstenilen Belgeler,Yeni Kayıt (Faturalı) Araçlardan İstenenBelgeler,Devir İşlemlerinde İstenilen Belgeler, Veraset İntikaliYoluyla Yapılacak İşlemlerde İstenen Belgeler,Tescil Belgesi veTrafik Belgesi Zayii,Belge Yenileme (Yıpranma),Trafiken Çekme(Yalnız Tescil Belgesi Alınacak),Aracın Hurdaya Ayrılması,AraçlardaRenk Değişikliği,Ticariden Gayri Ticariye ve Gayri TicaridenTicariye Çevirme,Ünvan Değişikliği - İsim ve SoyadDeğişikliği,Yabancı Uyruklu Kişiler Adına Tescilli AraçlarınYurdumuzu Terk İşlemi,(A) Geçici Trafik Belge ve Plakaları,YabancıUyruklu Kişiler Adına Tescilli,Ad ve/veya Soyad veya Ticari UnvanlıPlaka Tescil İşlemleri,Araçlarda LPG Dönüşümü,İcra Kanalı İleSatılan Araçlar,Motor veya Şase Değişimi,Yabancı Gerçek ve TüzelKişilerin Ülkemizden İkinci El Araç Alımı,Çalınan Araçlar İleİigili İşlemler",Çalıntı Araç Bulunduğu Zaman,Logo,Sürücü BelgesiAlmak İçin Müracaat,Yabancı Sürücü Belgelerinin Ülkemiz SürücüBelgesine Dönüştürülmesi,Kayıp Sürücü Belgesinin YenidenÇıkartılması,Yıpranma veya Kimlik Değişikliğinden Dolayı SürücüBelgesi Değişimi)11.İl Plaka Kodları.(Google Haritadagörebilme)12.Ülke Plaka Kodları.(Google Haritadagörebilme)13.Trafik Cezaları(Alkol,Hız & TakipMesafesi,Geçiş-Dönüş ,IşıkLevha,Far-Sinyal,Donanım,Tescil-Belge,Kaza,Sigorta,Park-Duraklama,Yük-Gabari,Muayene,Takograf-T-metre,Motosiklet,Yayalar,Diğer-Cezalar.)Traffic Guide mobile app is now in yourpocket!All you need to do is practice for freedownload to yourphone!By installing the application immediately start using thedevice!1.Trafik Tanzim Marks.2.Trafik Warning Signs.3. TrafficInformation Signals.4.Dur and parquet on Marks.5.OtoyolMarks.6.Yatay Road Signs.7.Polis Signs8.Trafik Speed​​Limits.9.Trafik Related Definitions.10.Trafik Operations (Askingfor Transport Vehicles With DocumentsNew Entry (Customs TrafficShould Şahadetna) from the Tools Required Documents,New Entry(postpaid) Asking the vehicle documents,Documents Required forTransfer Transactions, Asking Procedure in Inheritance ThroughCertificates,Registration Certificate and Certificate Zayin oftraffic,Certification Renewal (attrition)Traffickers Tensile(Single Registration Certificate to be taken)Scrapping Separationof the vehicle,In Car Color Change,Commercial from non-commercialand non-commercial to commercial Dialing,Name Change - Change ofName and Surname,Foreign People in our country are registered onbehalf of Abandoned Vehicle Operations,(A) Temporary TrafficDocuments and Plates,Foreign persons on behalf of proprietary,Nameand / or surname or commercial titled Registration ProcessPlate,Conversion of LPG in vehicles,Sold with Channel ExecutiveVehicles,Change the engine or chassis,Foreign Purchases of ourSecond Hand Car entities,Stolen Vehicles with the concerningTransactions "Stolen Vehicle Found that time,Logo,Application toGet Driver's License,Transformation of our country to the Driver'sLicense Foreign driver's documents,Again Removing the Lost Driver'sLicense,Therefore, the deterioration or change ID Driver's LicenseChange)11.İl Plate Codes. (You can see in Google Maps)12.Ülk PlateCodes. (You can see in Google Maps)13.Trafik Punishment (Alcohol,Speed ​​& Track Distance, Transition trip, LightPlate,Far-signal hardware, Registration and Documentation, AccidentInsurance, Park-pause,Load-Clearance, Inspection, T-VU-meters,motorcycles, pedestrians, other-Bans.)
Animal Sound 3.0.0 APK
Android AVM
Animal Sounds and pictures of mobile application is no longer inyour pocket with the sounds of domestic and wild animals. Ringtone,notification sound, and alarm sound setting the property. The onlything you need to do the application on your phone to download itfor free! Animal pictures and sounds in the application:-Lion,Tiger,Jaguar,Leopard,Cheetah,Cat,Cougar, Wolf,Fox, Africanwild dog Dog ,Jackal, Hyena, Lynx ,Panther, - Eagle, Crow,Woodpecker,Flamingo,Bluebird,Whooping Crane,CanaryPigeon,Nightingale,Budgerigar,Parrot,Seagull,Owl,Bat,Bird.-Whale,Seal,Penguin,Alligator,Hippopotamus,Dolphin,GalápagosTortoise,Frog,Poison dartfrog,Goose,Duck,Beaver,Pelican,Cormorant,Puffin.-Horse,Donkey,Zebra,Elephant,Rhino,Pig,Procyon,Ostrich,Baboon,TasmanianDevil,Bear,Polar Bear,Badger,Hedgehog,Giant Anteater.-Panda,Kitten,Squirrel,Koala,Weasel,Mosquito,Chimpanzee,Cicada,OrangutanMouse,Cricket,Iguana,Hornet,Rattlesnake,Peacock-Bee,Turkey,Rooster,Lamb,Rabbit,Goat,Cow, Chicken,Bull,White TailedDeer,Pronghorn, Impala,Buffalo,Camel,Lama. This application issupported 6 languages as follows. Turkish, German, English,French,Italian, Spanish. Some messages for new UIs are left in English. Ifyou can translate them to your language, please email us. Thankyou. Internet access permission is used for ads.
Mehter Marşları 3.0.0 APK
Android AVM
Ata Yadigarı Mehter Marşları ve sözleri mobil uygulaması artıkcebinizde! Telefon zil ses tonu,mesaj bildirim tonu ve alarm sesiolarak ayarlayabilme! Marşları SD Karta indirme özelliği. MarşlarıSD Karttan silme özelliği. Marşları Internet üzerinden dinlemeözelliği. Aynı Marşı sürekli dinleme özelliği. Yapmanız gereken tekşey, uygulamayı ücretsiz olarak telefonunuza indirmek! Birbirindenfarklı 32 marşlardan sevdiğinizi seçerek hemen kullanmaya başlayın!1.Akıncılar Marşı. 2.Artar Cihatla Şanımız. 3.Bin Yaşa Türk Milleti4.Buna Er Meydanı Derler. 5.Ceddin Deden. 6.Çağrı. 7.Devlet Marşı8.Düştü Vaktaki. 9.Eski Malazgirt Marşı. 10.Ey Şanlı Ordu.11.Estergon Kalesi. 12.Ey Gaziler. 13.Genç Osman. 14.Gülbank.15.Gülyüzünde Göreli. 16.Hicaz Hümayun Peşrevi. 17.Hucum Marşı.18.İhtiyatlar Silah Çatmış. 19.Kırımdan Gelirim. 20.MalazgirtMarşı. 21.Mehter Marşı. 22.Mehter Vuruyor. 23.Ordumuz Etti Yemin.24.Ordunun Duası 25.Osman Paşa Marşı. 26.Rast Peşrevi 27.SancakMarşı. 28.Sivastopol Marşı. 29.Tarihi Çevir 30Yelkenler Biçilecek(Fetih Marşı). 31.Yine De Şahlanıyor. 32.Yürekler Kabarık. AssignHallows Mehter Anthem lyrics mobile app, and now to your pocket!Phone ringing tones, message alert tone and set the alarm to sound!Anthem download to SD Card feature. Delete from SD Card featureanthem. Anthem is the ability to listen via the Internet. Anthemconstantly listening to the same property. The only thing you needto do the application on your phone to download it for free! Loveanthem by choosing from 32 different start using it right away!1.Akıncı Anthem. ION is 2.Art our Cihatl. 3.B of the live TurkishNation They say to 4.B Square. 5.Ced Deden. Of 6.Çağr. 7.th StateAnthem Was 8.Düş in Time. 9.Es the Malazgirt Anthem. Glorious Army10.Ey. 11.Estergo Castle. 12.Ey Veterans. 13.Genç Osman.14.Gülbank. Relative to 15.Gülyüz. 16.Hicaz Humayun's Prelude. My17.Huc Anthem. Weapons have 18.İhtiyat Chad. Income from 19.Kırı.20.Malazgirt Anthem. 21.Meht Anthem. Is 22.Meht shoots. I swear wewere 23.Ordu. Prayer of 24.Ord 25.Os GOP Anthem. Prelude 26.Rast27.Sancak Anthem. 28.Sivastopol Anthem. 29.Tarih Translate Saw who30Yelk (Fatah Anthem). 31.Y De şahlanıyor. 32.Yürek and fluffy.
Deniz Hava Durumu 3.0.0 APK
Android AVM
Deniz Hava Durumu mobile uygulaması artık cebinizde. -Deniz HavaDurumu takibi. -Deniz Suyu Sıcaklıkları takibi. -Internet olmadığızamanlar son bilgilerden faydalanma özelliği. Yapmanız gereken tekşey, uygulamayı ücretsiz olarak telefonunuza indirmek! Interneterişimi izni reklamlar için kullanılmıştır. Teşekkür: (Vectordesigned by Freepik -http://www.freepik.com/free-photos-vectors/background)
Altitude Meter 2.0.0 APK
Android AVM
With height above sea level anywhere on the map / it is prepared torelease altitude.Features:-Selected Point GPS coordinatesTheaddress information-selected point-Selected Point of the height /altitude-Social Sharing platform in-With the sensor in the devicein the height above sea level without internet / altitude abilityto access-Map Type (Normal, Hybrid, Satellite and Terrain)-MapZoom-Show your current location. GPS is required for this option tobe open.-To be able to cancel or all of the selected point-Altitudeinformation in meters and feet calculations-%100 freeThisapplication is supported 6 languages as follows.Turkish,English,German,French,Spanish and Italian.Some messages for new UIsare left in English. If you can translate them to your language,please email us. Thank you.The only thing you have to do isdownload the free app to your phone!
İstiklâl Marşı 3.0.0 APK
Android AVM
İstiklâl Marşı mobile uygulaması artık cebinizde. 1.İstiklâlMarşı'nın Tarihçesi. 2.İstiklâl Marşımızın yazarı M.Akif Ersoy'unHayatı. 3.İstiklâl Marşı'nın tam metni. 4.İstiklâl Marşı'nınOsmanlıca Orjinalı. 5.İstiklâl Marşı'nın Notaları. 6.İstiklâlMarşı'nın İlki. 7.İstiklal Marşı’nın Ali Rifat Çağataş tarafındanyapılan ve 6 yıl kadar kullanılan, Acemaşıran makamında alaturkatürdeki ilk bestesi. 8.1930'da değiştirilerek, döneminCumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Osman Zeki Üngör'ün1922'de hazırladığı bugünkü beste yürürlüğe konmuş olan marş.9-Marşların SD Karta indirme özelliği. Marşları SD Kartınızaindirerek dinleyebilir veya dinletebiliriz. Yapmanız gereken tekşey, uygulamayı ücretsiz olarak telefonunuza indirmek! NationalAnthem of the mobile application is now in your pocket. 1.İstiklâlAnthem History. M. Akif Ersoy Life Marşı'mızın 2.İstiklâl author.3.İstiklâl full text of the anthem. Originally 4.İstiklâl AnthemOttoman. 5.İstiklâl anthem notes. Anthem 6.İstiklâl first.7.İstiklal Anthem performed by Ali Rifat Çağataş and 6 years usedup in the first compositions of the squatting type Acemaşiranauthorities. Changing at 8.1930, the period of the PresidentialSymphony Orchestra Present compositions prepared by the Chief OsmanZeki Üngör starter which was put into effect in 1922. 9-SD Card todownload feature of the starter. Marches onto your SD card, or youcan listen to concerts. The only thing you have to do is downloadthe free app to your phone!
Loading...