2.0 / September 25, 2013
(4.5/5) (28)
Loading...

Description

Density Calculator Developer is an utility forAndroid developers application that let you know at what size animage should be resized to fit perfectly in a screen with anotherdensity.

From official documentation:

"Screen density

The quantity of pixels within a physical area of the screen;usually referred to as dpi (dots per inch). For example, a "low"density screen has fewer pixels within a given physical area,compared to a "normal" or "high" density screen.
For simplicity, Android groups all actual screen densities intofour generalized densities: low, medium, high, and extrahigh."·

Lets see an example:

The designer designs a button that has a dimension of100x44.

- User enters: 100 (pixels width)
- Application returns the dimensions in ldpi, mdpi, hdpi, xhdpi(50px,66px,100px,133px) with hdpi as density base.

Keywords: android dpi, pixels to dpi calculator, android dpicalculator, calc, android dpi to pixels.

Great utility to adapt your designs to multiple screens withmultiple resolutions and sizes

Quite useful isn't it? :)

More info at: http://developer.android.com/guide/practices/screens_support.html

App Information Density Calculator Developer

 • App Name
  Density Calculator Developer
 • Package Name
  com.useit.software.android.pxdp
 • Updated
  September 25, 2013
 • File Size
  567k
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  2.0
 • Developer
  USEIT
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
  Visit website Email jmonne@useit.cat
  Complex de la Caparrella, Edf. CEEI 1, oficina 1.8 | 25192 - Lleid
 • Google Play Link

USEIT Show More...

Density Calculator Developer 2.0 APK
USEIT
Density Calculator Developer is an utility forAndroid developers application that let you know at what size animage should be resized to fit perfectly in a screen with anotherdensity.From official documentation:"Screen densityThe quantity of pixels within a physical area of the screen;usually referred to as dpi (dots per inch). For example, a "low"density screen has fewer pixels within a given physical area,compared to a "normal" or "high" density screen.For simplicity, Android groups all actual screen densities intofour generalized densities: low, medium, high, and extrahigh."·Lets see an example:The designer designs a button that has a dimension of100x44.- User enters: 100 (pixels width)- Application returns the dimensions in ldpi, mdpi, hdpi, xhdpi(50px,66px,100px,133px) with hdpi as density base.Keywords: android dpi, pixels to dpi calculator, android dpicalculator, calc, android dpi to pixels.Great utility to adapt your designs to multiple screens withmultiple resolutions and sizesQuite useful isn't it? :)More info at: http://developer.android.com/guide/practices/screens_support.html
Appunta - Ajuntament de Lleida 2.1.3 APK
USEIT
L'Ajuntament de Lleida posa a disposició dels ciutadans iciutadanes de Lleida una aplicació per smartphones que els hipermetrà establir una comunicació més pròxima amb el servei deneteja de la ciutat. Els ciutadans i ciutadanes podràn: - Enviarincidencies de residus de la ciutat - Demanar hora per recollida devoluminosos - Saber els horaris de recollida - Informació general
Almacelles 1.6.8 APK
USEIT
Aplicació oficial del poble d'Almacelles.
Cultura Lleida 1.3 APK
USEIT
Aplicació oficial de la Regidoria de PromocióCultural, Museus, Festes i Cultura Popular de l'Ajuntament deLleida.Amb aquesta aplicació podràs estar informat de tots elsesdeveniments que tindran lloc a la ciutat.Official implementationof the Department of Cultural Promotion, Museums, Festivals andPopular Culture of the City of Lleida.With this application you will be informed of all events takingplace in the city.
Zona Alta - Comerços i Ofertes 1.2.2 APK
USEIT
L'aplicació Zona Alta Lleida, és la eïna percomprar i gaudir dels serveis dels establiments associats a la ZonaAlta de Lleida amb importants avantatges.L'aplicació et permet gaudir d'ofertes, descomptes i promocionsa tots els establiments associats. Aquests avantatges són exclusiuspels usuaris de l'Aplicació Zona Alta Lleida.Podràs gaudir d'importants avantatges tant individualment anivell de cada establiment, com a nivell col·lectiu o per sectors itipus d'establiment.Per conèixer els avantatges, promocions i ofertes que t'ofereixcada establiment, simplement hauràs d'escanejar mitjançantl'aplicació Zona Alta Lleida, el codi QR que hi ha a l'exterior decada establiment, entrar, mostrar-lo a l'establiment i gaudir-ne.Així de fàcil.Així mateix, també podràs:- Assabentar-te de totes les notícies, campanyes i esdevenimentsque fa la Zona Alta de Lleida.- Cercar i conèixer tots els establiments, que venen, quins serveisofereixen i on estàn situats.- Contactar amb tots ells d'una forma fàcil i àgil.Si compres i vius la Zona Alta de Lleida, la teva aplicacióimprescindible és Zona Alta Lleida.L'aplicació de l'Àrea Comercial de Lleida.Application Area HighLleida is the tool to buy and enjoy the services of theestablishments associated with the upper area of ​​Lleida importantadvantages.The application allows you to enjoy special offers, discountsand promotions all associated establishments. These benefits areexclusive for users of the Application Area High Lleida.You can enjoy significant advantages both at the level of eachindividual establishment as a collective or by sector and type ofestablishment.To learn the benefits, promotions and special offers offeredeach establishment, you simply scan through the application AreaHigh Lleida, the QR code that is outside each establishment in,show it to the establishment and enjoy. So easy.Likewise, you can also:- Find out all the news, campaigns and events for the High Zoneof Lleida.- Find and discover all the establishments that sell, what servicesoffer and where they are located.- Contact all of them in an easy and flexible.If shopping and living uptown Lleida, your application isessential Area High Lleida.The application of the commercial area of ​​Lleida.
COF Lleida 2.2.1 APK
USEIT
Col·legi Oficial de Farmacèutics de Lleida. L’app Coflleida, permeta tots els usuaris trobar la farmàcia oberta més a prop seu. I atots els col·legiats accedir d’una manera ràpida als continguts méshabituals de la web.
ComCorp 1.2.4 APK
USEIT
Aplicació de Comunicació Corporativa de Useit
Loading...