İrşad Esen Apps

Loading...
Halkın Sesi 1.9.7
İrşad Esen
Kıbrıs'ın En Uzun Ömürlü Gazetesiwww.halkinsesikibris.comKuruluşu: 14 Mart1942Kıbrıs Türk ve Rum basınında en uzun ömürlü gazete unvanına sahipgazetedir.Kurucusu, Sahibi ve Yayıncısı : Dr. Fazıl KüçükBaşlık Sloganı : Hakkın Sesi ve Halkın Dilidir.Halkın Sesi Gazetesi ilk yayınlandığı günlerde haftalık, sonralarıise haftada iki - üç kez ve birkaç yıl sonra da günlük olarakyayınlanmaya başladı.Halkın Sesi Gazetesi’nin başlangıcı ,2. Dünya Savaşına rastlar ve73 yıllık yayın hayatı boyunca, iç çatışmalardan , savaşlara kadarbirçok önemli dönemlerdeki yayınları Kıbrıs Türk ve Rum halkı içintarihi kaynak niteliğindedir. Gazetenin kuruluşundan bugüne kadaryapmış oldu baskılar arşivlenerek saklanmakta, bu arşivlerdenuluslararası kurum ve kuruluşlar bilgi ve belge olarakfaydalanmaktadır.Kıbrıs Türk Halkının efsanevi lideri Dr. Fazıl KÜÇÜK tarafından 14Mart 1942 tarihinde kurulan gazete TARAFSIZ olarak yayın hayatınısürdürmektedir.Cyprus's Longest LastingNewspaper my www.halkinsesikibris.coOrganization: 14 Mart1942Cyprus is a newspaper with the title of longest-lived newspapers inTurkish and Greek press.Founder, owner and publisher: Dr. Fazil KucukTitle Slogan: Basic Language and People's Voice is. Voice of the people in the days when newspapers first publishedweekly, then biweekly while - three times, and a few years laterbegan running a daily basis.The beginning of the People's Voice newspaper, 2. World War and 73years of publication coincides with the whole life of the internalconflict, as the war period, many important publications in thenature of historical sources for the Turkish and Greek Cypriotpeople. I have done so far is stored in the establishment of thenewspaper prints archived, international institutions andorganizations that are benefiting from this archive information anddocuments.The legendary leader of the Turkish Cypriot Folk Dr. Fazil Kucukwas established on March 14, 1942 by publishing the newspapercontinues its life as impartial.