Ертай Қуанышов Apps

Loading...
Пайғамбарымыздың (с.ғ.с) өмірбаяны 3.1.3
Қосымшадан, мұсылмандар үшін Алладан кейін тұрған, адамзаттың асылтәжі, пайғамбарымыз Мұхаммед (с.ғ.с) өмірбаянымен толық танысааласыз. Яғни дүниеге келгенінен бастап, қайтыс болғанға дейінгіуақыттар. Қosymshadan, mұsylmandar ushin Alladan keyіn tұrғan,adamzattyң asyl tәzhі, payғambarymyz Mұhammed (s.ғ.s) өmіrbayanymentolyқ tanysa alasyz. Yaғni dүniege kelgenіnen bastap, қaytysbolғanғa deyіngі uaқyttar.
Исламдағы таңдаулы 100 сұрақ 1.0
Кітапта таңдаулы деген 100 сұрақ және соған жауап бар. Кітапдінибасқарманың тексеруінен өткен.Kіtapta taңdauly Degen 100sұraқzhane soғan zhauap bar. Kitap dіni basқarmanyң tekseruіnenөtken.
Намаз оқып үйренейік 1.1
Кітапта намаз оқудың үлгісі мен сүрелері көрсетілген. Бөлімдер: -Дәрет алу - Мәсіх - Ғұсыл туралы - Азан - Бес уақыт намаздың оқылуүлгісі - Жамағатпен намаз оқу - Намазда оқылатын қысқа сүрелер -Намазда оқылатын дұғалар - Қамат Кітапта намаз оқудың үлгісі менсүрелері көрсетілген. Бөлімдер: - Daret alu - Мәсіх - read tours -Azan - Bes on hanging on the back of an olyglu - Jamaatap namaz ohu- Намазда оқылатын қысқа сүрелер - Namazda oyylatyn dalar - Kamat
Құран оқып - үйренейік! 1.0
Кітапта араб әліппесіне сауат ашумен қатар, қасиетті ҚұранКәрімдіөз мәнері мен нақышына сай дұрыс оқып-үйренудің қағидаларытолықтайқамтылған. Сондай-ақ, арабшадағы тіл дыбыстарыныңерекшеліктерінегізге алынып, грамматикалық заңдылықтарға бағынукөзделген. Бұғанқоса, Құранның қысқа сүрелері мен дұғаларының дамағыналарыайшықталған.Kіtapta Arab әlіppesіne Sauat Ashumov қatar,қasiettіҚұran Kәrіmdі өz mәnerі changed naқyshyna sai dұrysoқyp-үyrenudіңқaғidalary tolyқtay қamtylғan. Sogndal-ak,arabshadaғy tildybystarynyң erekshelіkterі negіzge alynyp,grammatikalyқzaңdylyқtarғa baғynu kөzdelgen. Bұғan қosa, Құrannyңқysқa sүrelerіchanged dұғalarynyң yes maғynalary ayshyқtalғan.
Бала тәрбиесі бесіктен басталады (Қазақша кітап) 1.1
Отбасы – қоғамның құрауышы, еркек пен әйелдің ұрпақтар жалғастығынжүзеге асыру мақсатында бірге тұруының ғасырлар бойы қалыптасқанформасы. Отбасындағы бала тәрбиесі ата-ана үшін үлкенжауапкершілік. Баланы халықтық педагогика негізінде тәрбиелеу ұлтболашағының кепілі екені даусыз. Осы орайда елімізге белгіліисламтанушы, дінтанушы, ғалым ұстаздардан тақырып аясындағы ойларынұсынамыз. Otbasy - қоғамның құрауышы, еркек пен әеелдің ұрпақтаржалғастығын жүзеге асыру мақсатында бірге тұруының ғасырлар бойықалыптасқан формасы. Отбасындағы бала търбиесі ата-ана үшін үлкенжауапкершілік. Balans halytyқ pedagogy negizіnde tәrbileleu ұлтболашағының кепілі екені даусыз. Osas oraid ılımіzge belgіlіIslamatushy, dіnanushy, ғалым ұстаздардан тақырып аясындағы ойларынұсынамыз.
Үміт сәулесі 1.0
Белгілі қоғам жанашыры Қайрат Базарбайұлы Махметовтыңқолдауыменжарық көрген бұл еңбекте оқырманға ой саларлық руханиастарлыбірқатар мазмұнды, өнегелі тақырыптартоптастырылған.Аят-хадистердің астар-лы мәні түсіндіріліп,күнделікті өміргеқажетті ақыл-кеңестер мен мұсылмандық ізгіқасиеттер туралы сөзболады. Кітап барша оқырман қауымға арналған.Belgilі қоғам жнашырыҚайрат Базарбайұлы Махметовтың қолдауыменжарық көрген бұл еңбектеоқырманға ой саларлық рухани астарлыбірқатар мазмұнды, өнегелітақырыптар топтастырылған.Аят-хадистердің астар -лы мәнітүсіндіріліп, күнделікті өміргеқажетті ақыл-кіестер менмұсылмандық ізгі қасеттер tours сөз болады.Kitap barsha oyyrmanқауымға арналған.
Мәңгі мұғжиза 1.0
Оқырман талқысына ұсынылып отырған бұл кітап – теолог ғалымМұхитдинИсаұлының бірден-бір шоқтығы биік, мұсылмандығымыз бенрухтазалығына қосары мол сүбелі еңбегі. Еңбекте Құранақиқаттарыәсерлі де көркем нақышпен баяндалған. Автор қасиеттіҚұранның ҰлыЖаратушының кітабы екендігін бұлтартпас айғақтармендәлелдеген.Мазмұны сал-мақты, тілі оқылуға жеңіл еңбек оқырманжүрегіне жолтабар деген сенімдеміз. Oқyrman Talhysyna ұsynylpypotryғan bұlkіtap - theologian Halym Mukhitdin Isaylynyң birden-bіrshoқtyғybіik, mұsylmandyғymyz ben rukh tazalyғyna қosary molesүbelііеңбегі. Yekbekte Құranққққтарытарытарыәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәә.Author қасиеттіҚұранның Ұлы Жаратушының кітабы екендігін бълтартпасайғақтармендәлелдеген. Mazmuny sal-maty, tilia oyyluya zhelezilebek oyyrmanzhoregine zhol tabar degen senimdemiz.
Хадис – ғұрпымыз, сүннет – салтымыз 1.0
Қолдарыңыздағы кітап хадис пен сүннеттің дініміздегі орны менқазақхалқының дүниетанымындағы, тұрмыс-тіршілігіндегі,руханиқұндылықтары мен көркем мәтіндеріндегі мән-маңызын саралайды.Бұлкітап ұлт тағдыры, ділі мен мәдениетінің жанашырларына жәнебаршаоқырман қауымға арналған. Қoldaryңyzdaғy Kitap hadithfoamssүnnettің dіnіmіzdegі Ornan changed kazakhalқynyңdүnietanymyndaғy, tұrmys-tіrshіlіgіndegі, ruhaniқұndylyқtarychanged kөrkem mәtіnderіndegі mәn-maңyzyn saralaydy.Бұл кітап ұлттағдыры, ділі мен мәдениетінің жанашырларына жәнебарша оқырманқауымға арналған.
Islam.kz - рухани ағарту порталы 1.0
Діни тақырыптағы: Видеолар Сұрақ-жауап Кеңестер МақалаларУағыздарНасихат Діни тақырыптағы:   Videolar   Sara-jahuap   Keester   Mahalalar   Uaғızdar   Nasihat
Таным тұғыры 1.0
«Тахауи ақидасы» сүннет жолын ұстанған үмбеттің санасындатасқабасылғандай таңбаланған таным тұғырларын талдап, тұғырлапбергенбірегей дүние. Қаншама ғасырлар өтсе де алға қарайұласуынанжаңылмайтын ұстынды ұстанымдар қазіргі ұрпаққа алдыңғытолқыннанжеткен аманат. Пайғамбарлардан қалған өсиеттердіңөзектері. Ендешенамаздың алдында тұратын иман парызының негіздеріннығырлап,мұсылманның ғұмырлық кредосын нақтылап беретін еңбектіңигілігінисі мүміннің бәрі көрсе игі, сол арқылы ұмытылғанқұндылықтарынқұнттап, ұлықтай білсе игі. Сонда ғана санада сарсығанталайсауалдардың, шайтанның шатастыруынан шыққан шүбә-шәктердіңшешіміоп-оңай табылары хақ. "Tahaui ayidasi" sennet zholynұstanjanumbetң sanasynda tasқa basylғandai tabalanғan tanımtұғırlaryntaldap, tұғırlap bergen bіregeү dүnie. Қ Қ ша ғ ғ ғ сы рр р р р рр р рай рай рай рай рай рай рай рай рай ұ ұ ұ ұ ұ ұ ұ ұ ұұ ұ ұ ұ ұұ ұ ұ ұ ұ ұ ұ ұ ұ ұ ұ ұ ұ ұ ұ ұ ал ал ал ал ал ал ал ал алқ қ қ аа Paikambarladan қalғan өsietterdің өзектері. Endeshenamazdyңaldynda tұratın iman pazyzynyң negizderin nyғyyrlap,mұsylmannyңғұmyrlyқ kedosyn natylap beretin ebektіy іnіlіgіyn iіmіmіnnің bәrіkөrse igіy, sol arқyly ұmytylғan құndyliқtarynқұnttap, ұлықтайбілсе игі. Sonda ғana sanada sarsyғan talaysauldardyң, shaytannyңshatastyruynan shyққan shүbә-shәkterdіңsheshimі op-oңay tabylaryhaқ.
Біз ұстанатын діни жол 1.0
қазақстан мұсылмандары діни басқармасының сараптаукомиссиясымақұлдаған Әрбір елдің жүріп өткен ұзақ қоғамдық тарихыболатынсияқты оның діні мен ділінің жалпы руханиатының дакеруен-керуенжолы болады. Қолыңыздағы кітапшада қазақ жұртыныңсонау ықылымза-маннан бергі ұстанып келген діни жолы жан-жақтыбаяндалады.Атадініміздің тарихына қызығатын жалпы оқырман қауымғаарналады.қазақстан мұсылмандары діни басқармасының saraptaуcommissionyмаллдаған Әрбір елдің жүріп өткен ұзақ қоғамдық tariffsболатынсияқты оның діні мен ділінің жалпы руханиатының yesкеруен-керуенжолы болады. Қолыңыздағы кітапшада қазақ жұртыныңсонау іыылымза-маннан бергі ұстанып келген діни жолы jan-jaytybayandalady.Atadіnіmіzdің taryıyna қzyzyғatyn jalpy oқyrman қауымғаарналады.
Ислам ахлақы - біз білуіміз керек дүниелер 1.0
Ахлақ – адамның жан-дүниесінде қалыптасқан әдеттер. Бұләдеттеркөбіне іс-әрекетімізден көрініс береді. Бұл кітаптан адамныңжаманмінездерін жақсы жаққа түзеуді және одан сақтаудыңжолдарынүйренесіз. Көркем мінез - мұсылманның сипаты. Ahlaқ -adamnyңJean-dүniesіnde қalyptasқan әdetter. Bұl әdetterkөbіneіs-әreketіmіzden kөrіnіs beredі. Bұl kіtaptan adamnyңJamanmіnezderіn zhaқsy zhaққa tүzeudі zhane Odan saқtaudyңzholdarynүyrenesіz. Kөrkem mіnez - mұsylmannyң Sipat.
Саңлақ сахабалар 1.0
Бұл еңбекте Пайғамбарымыздың (с.а.c.) соңынан ергенсаңлақсахабаларының өнегелі өмір жолы, Ислам дінін та-ратудажұмсағанқажыр-қайраты, көзсіз батырлықтары мен ерен еңбектерітарихидеректермен көркем суреттеледі. Кітап жалпы оқырманқауымғаарналған.Bұl eңbekte Payғambarymyzdyң (s.a.c.) soңynanYergensaңlaқ sahabalarynyң onegeli Omir Joly, Islam dіnіnta-ratudazhұmsaғan қazhyr-қayraty, kөzsіz batyrlyқtary changedEreneңbekterі Tarikhi derektermen kөrkem suretteledі. Kitapzhalpyoқyrman қauymғa arnalғan.
Имани гүл 1.0
Исламтанушы Қайрат Жолдыбайұлының бұдан бұрын бірнеше ретбасылған«Ақиқат шуағы» және «Күдікпен күрес» атты кітаптарыбіріктіріліп,қайта өңделіп, «Имани гүл» деген жаңа атпен жарыққашығып отыр.Кітапта иман негіздері мен бүгінгі қоғамды мазалапжүрген түрлікүрделі сауалдардың тұшымды жауаптары қамтылған. Еңбеккөпшілікқауымға арналған. Ислам мәдениеті мен білімін қолдауқорының сыйыретінде тегін таратылады. Күллі мадақ пен мақтаулар ҰлыРаббымызАллаға ғана тән. Адамзаттың ұлы ұстазы әз Пайғамбарымызға(с.а.у.)сәлем жолдап, сансыз салауат айтамыз. Сондай-ақ Аллаелшісінің пәкотбасы мен ардақты асхабына Жаратқанның жақсылығынтілейміз. Иман –ақыл мен жүректің келісіп түйген ортақ нәтижесі менар-ожданныңқұба-құптаған жемісі. Иман – адам баласын екі дүниеде дебақыттыететін ғажайып тылсым қазына. Ұлы Жаратушы әу бастаадамдыайна-ласына қарап Ұлы Иесін тапсын, танысын, иманетсін,Жаратушысының құдіретінің, ұлылығының, шеберлігінің алдындатаңқалып бас исін деп мына дүниеге жіберген. Демек, Иман –адамныңжаратылуының мән-мағынасы, мына дүниеге жіберілуіндегіасылмақсұты. Міне, адамның жаратылуының негізгі мақсұты Ұлы Иесінтабуболғандықтан, оған басқа жаратылыстардан ерекшелендіріп«ақыл-ой,сана» берілген. Ұлы Жарату-шы айналамызды қоршаған мынажалпығаламды Өзін танытатын ғажайып алып кітап іспетті жаратқан.Ондағыәрбір жаратылыс оқи білген адам үшін өз болмысы-мен,бойындамөрленген ғажайып нақыштарымен Ұлы Ұстасын меңзеп тұр. Адамосығалам деген кітаптың сы-рын түсініп оқи білсе, онда сөзсізҰлыИесін тапқаны. Сондықтан Алла Тағала соңғы пайғамбарМұхаммедке(с.а.у.) түсірген алғашқы аятта: «Иқра...» яғни, «Оқы!жаратқанРаббыңның атымен», – деп көз алдымыздағы осы жаратылыскітабыноқуды бұйырған. Islamtanushy Қayrat Zholdybayұlynyң bұdanbұrynbіrneshe PET basylғan "Aқiқat shuaғy" zhane "Kүdіkpen kүres"attakіtaptary bіrіktіrіlіp, қayta өңdelіp, "Imani gүl" DegenZhanaatpen zharyққa shyғyp Otyr. Кітапта иман негіздері менбүгінгіқоғамды мазалап жүрген түрлі күрделі saaldardyң tұshymdyjahapatraқамтылған. Еңбек көпшілік қауымға арналған. Islamмәдениеті менбілімін қолдау қорының сыйы ретінде тегін таратылады.Kүlli madaқpen mataúlar Ұly Rabbimiz Allaғa ғana tәn. Adamzattı ұlyұstazy әzPyajambarymyzғa (sa.yu.) sәlem joldap, sansyz salaautaytamiz.Sondai-aқ Alla elshіsіnің пәк отбасы мен ардақтыасхабынаЖаратқанның жақсылығын тілейміз. Iman - ayyl men zhrektikіkelіsіptүygen ortaқ netychizі men ar-expected құba-құptaan жемісі.Iman -adam balasyn екі дүниеде de bаyytty etetіn ғажайып тылсымқазына.Ұлы Жаратушы әу баста адамды айна-ласына қарап Ұлы Иесінтапсын,танысын, иман етін, Жаратушысының құдіретінің,ұлылығының,шеберлігінің алдында таң қалып бас исін депна дінегежіберген.Demek, Iman - adamnyң zharatyluynyң mәn-māyynasy, minadniegezhiberulindegi asyl maқsұty. Міне, адамның жаратылуыныңнегізгімақсұты Ұлы Иесін табу болғандықтан, оған басқажаратылыстарданерекшелендіріп «ақыл-ой, сана» берілген. ҰлыЖратуушы айналамыздықоршаған мына жалпы ғаламды Өзін танытатынғажайып алып кітапіспетті жаратқан. Ondaғy әрбір жаратылыс оқибілген adam үшін өзболмысы-мен, бойында мөрленген ғажайыпнақышрымен Ұлы Ұстасынмеңзеп тұр. Adam wasps ғалам деген кітаптыңсы-рынке түсініп оқибілсе, onda sөзсіз Ұлы Иесін тапқаны. SondytyanAlla Ta'ala soyapaiғambar Mұhammedke (s.u.) tүsirgen alғasқyayatta: "Iқra ..."yāni, "Oқy! zarat'an Rabbiңyң atymen ", - dep kөzaldymyzdaғy waspszharatylys kytabyn oқudy bұyyrғan.
Қажылық 1.0
Қажылық – мұсылманның бес парызының бірі. Сауд Арабиясыныңқасиеттіжерлері – Мекке мен Мединаға келіп, Жаратқан Иеміз Аллатағалағақұлшылық жасағанда оқылатын дұға-тілектерді, қажылықтыңрәсімдеріносы кітаптан тауып алуға болады.Қолдарыңыздағы кітапбарша оқырманқауымға арналған. Қажылық Қажылық – қадым заманнанкеле жатқан көнеғибадат. Қажылық дегеніміз – Жер бетіндегі еңбірінші тұрғызылғанҮйге барып, Алла тағалаға құлшылық ету. Қажылық– жыл сайын СаудАрабиясының Мек-ке шаһарында Зул-хижжа айының 7-13күндеріара-сында өтетін діни әдет-ғұрып. Қажылық – Исламның бесқазығыныңбірі, өмірінде бір рет болса да оны орындауға шамасыжететінмұсылманның парызы. Мұсылман қажылық жасамастан бұрынмынашарттарды орындай алатынына көзі жету керек: Ақыл-есі дұрысболу.Мәжнүн адамға қажылық жасауға болмайды, ал егер оныңақыл-есіорны-на келіп, сау адамдар қатарына қосылса, онда қажылықоныңпарызына айналады.Кәмелетке толу. ҚажылықҚажыға барыпкелгеншебала-шағасына жететін қаражаты болу және қажылық жасауғашамасыжететінін сезіну. Бар жасаған қиянаттарын мойнына алады.Өзінренжіткен адамды кешіреді. Қажылыққа кететін қаражатына,жолшығынына өкінбейді. Қажылыққа жұмсалатын пұл адал жолментабылғанболу керек. Жиналған ақшадан зекет салығы алынады.Қайыршы,мүсәпірлерге садақа таратады. Қажылық - мұсылманның беспаразыныңбірі. Saud Arabiyasynyң қasiettі zherlerі - Mecca changedMedinaғakelіp, Zharatқan Iemіz Alla taғalaғa құlshylyқ zhasaғandaoқylatyndұғa-tіlekterdі, қazhylyқtyң rәsіmderіn wasps kіtaptantauyp aluғabolady.Қoldaryңyzdaғy Kitap Barsh oқyrman қauymғaarnalғan.ҚҚжққққққ Қажылық - қадым is enticed kela zhat'an көнеғибадат.Қажылық дегеніміз - Жер бетіндегі ең бірінші тұрғызылғанҮйгебарып, Алла тағалаға құлшылық ету. Қажылық - жыл сайынSaudArabiysynyң Mek-ke shaharinda Zul-hijja ayynyң 7-13күндеріара-сыда өтетін діни әдет-ғұрып. Қажылық - Islamic қазығыныңбірі,өмірінде bіr ret bolsa da оны орындауға шамасы жететінмұсылманныңпаразы. Мұсылман қажылық jasamastan бұрын мына шатттардыорындайалатынына көзі жету керек: Ақыл-еі дірыс болу. Мәжнүнадамғақажылық жасауға bolmaydy, aleger onyң ayyl-esі erny-nakelіp,saadam addamar қataryna қосылса, onda қажылық оныңпаразынаайналады.Кәмелетке толу. ҚажылықҚажыға барып келгеншебала-шағасынажететін қаражаты болу және қажылық жасауға шамасыжететінін сезіну.Bar of Jasan Kyanattaran Moinyna Alad. Өзінренжіткен adamdykeshіredі. Қажылыққа кететін қаражатына, жолшығынына өкінбейді.Қажылыққұ жммсалатын плл adal zholmen taibylanbola kerek.ZHilal'an azshadan zeket salyғy alynady. Қайыршы,мүсәпірлергесадақа таратады.
Дін мен дәстүр 2 1.0
Дін мен дәстүр – егіз ұғым. Осы кітапта қазақыәдет-ғұрыптардыңбасым бөлігінің имани ұстанымнан алынғандығы,дәстүр мен дінніңбіте қайнасып бөлінбес дүниеге айналғандығы туралыбаяндалады.Кітап исламтанушы, дінтанушы, теолог ма-мандармен қатаржалпы ізгіниетті оқырман қауымға арналады. Dіn Myung dәstүr - egіzұғym.Wasps kіtapta қazaқy әdet-ғұryptardyң basym bөlіgіnіңImaniұstanymnan alynғandyғy, dәstүr changed dіnnің bіteқaynasypbөlіnbes dүniege aynalғandyғy turaly bayandalady.Kitapislamtanushy, dіntanushy, theologian ma mandarmen қatar zhalpyіzgіniettі oқyrman қauymғa arnalady.
Құраншылар деген кімдер? 1.0
Бүгінде елімізде Исламның қарқынды дамып келе жатқаны баршағааян.Дін тек қана молда немесе діни басқарма қызметкерлерініңшаруасығана емес, жай қарапайым халықтың да жеке өмірінде өзіндікорны бардүниеге айналды. Бұл Аллаһтың да, Аллаһ елшісінің де(с.ғ.с.)қалауы болатын. Діни кітаптар, баспалар, газет-журналдардыңжарықкөруі, сол баспаларда діни мақалалардың жариялануықұптарлық.Жержерлерде мешіттер бой түзеп, өскелең ұрпақтарымыздыңруханисусындауы да көңіл қуантарлық. Еліміздің діни басқармасы(ҚМДБ)құрылып осы айтылғандардың ұйытқысына айналуынжетістіктеріміздіңжемісі деп білу керек. Әрине, ауыз толтырып айтаршаруа жеткілікті.Десе де, осы салада жетістіктерімізге қосакөлеңкелі жақтарымыз дажоқ емес. Оған себеп еліміздің төрінен орыналған түрлі ағымдардыңбой көрсете бастауы. Олардың кейбірі санғасырлар бойы санамызғасіңген дәстүрлі дінімізден азғырып,даурығып, құлағымыз бенділімізге жат пікірлерді тықпалападастыруда. Оны әдетке деайналдырған сыңайлы. Ал шындап келгенде,мұның барлығы елынтымағына, береке-бірлігімізге зиян. Халқымыздыңдәстүрлімәдениеті сан ғасырлар бойы ислам дінімен біте қайнасыпкелгеніннегіз етсек, сол түрлі топтағы ағымдардың кеше ғанаеліміздіңтөрінен орын алып, «асын ішіп, киізін ілудің» кебінкелтіріп,жатқан жалпақ елдің берекесін қашыруды көздейтіні айтпасадатүсінікті. Алайда, біздің арамыздан да осындайлардықолдайтындардыңтабылуы қатты қынжылтады. Ислам дінінің төрт мәзһабыда әр елдің,әр ұлттың шариғатқа қайшыкелмейтін салт-дәстүрінқолдайды, құрметтұтады. Өйткені, ислам дінін ұстанатын ұлттар менұлыстар аз емес.Құран аяттары мен Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) хадистерідінніңқағидаттары аясында жан-жақты әрі нақты жауаптарды қамтиды.Осымәселелер негізінде жинақталған бұл еңбектің оқырман қауымғаберерімол. Оның басты ұстанымы бүгінде елімізде бой көрсетіпжүрген«құраншылар» тобы жайлы мағлұматтарды кеңірек қарастырады.Today,Islam is dynamically developing in our country Everyone hasavision. Religion is only in Moldavia or in thereligiousadministration not only the employees of ordinary people,but alsoordinary people has become a place of personal life. Thisis Allah(peace and blessings of Allaah be upon him). Religiousbooks,publications, newspapers and magazines, it is desirable topublishreligious articles in those publications. On landmosques,spiritual growth of our descendants enjoyment is alsopleasing.Religious Administration of the country (MAMD) and becomeancestorsof those words to be a product of our achievements. Ofcourse, itis enough to fill the mouth. Still, it is In addition toourachievements in the industry, we also have shadows. The reasonisthat there are different trends in the country Starting point.Someof them have been in our hearts for centuries ourtraditionalreligion, our religion, our ears and our ears misleadingthoughtson your beliefs. Make it habitually look like And really,it's allabout it unity and solidarity. Traditional culture of ourpeople isIslam for many centuries If we base our beliefs on thesamereligion, it is the same group The streams are located justsouthof the country, put on your felt neck, "and the blessedcountry itis clear that it is intended to escape. However, oursthere arethose who support us sorrowful. The four religions ofIslam are theShari'ah of each nation and every nation support thetraditions andcustoms of non-traditional people. Because, There aremanynationalities and nationalities who practice Islam. Quranicversesand the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him)are inthe light of the principles of religion comprehensive andaccurateanswers. Based on these issues, the reader is the author ofthiswork There is more to the congregation. His main position todayisin our country information about the group of "the Quranicwriters"more widely considered.
Қазақ мәдениеті және ислам құндылықтары 1.0
Бұл ғылыми еңбек ислам дініндегі құндылықтардымәдениантрополо-гиялық феномен ретінде қарастырып, қазақмәдениетіндегіислам дінінің этикалық ұғымдар бастауларынфилософиялық, тарихи,мәдениеттану, дінтану секілді ғылымдартоғысында, кең пәнаралықшеңберде зерттейді. Қазақстандағымұсылмандық дүниетанымныңаксиологиялық сипаттамасын мәдениеттанулықтұрғыданталдайды.Монография авторы мыңжылдық тарихы барӘл-Азхаруниверситетінің теология мамандығының бакалавры әрімагистрі,әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін «Мәдениантропология»мамандығы бойынша PhD докторантура білім берубағдарламасынтәмамдаған PhD докторы Ершат Оңғаров қазақмәдениетінің қалыптасуымен даму процесіндегі ислам құндылықтаржүйесінің моральды-этикалықкатегорияларын анықтап, Исламфилософиясындағы ел бірлігі туралыойлар хақында, Қазақстан үшіндәстүрлі исламға жат радикалдыағымдардың таралмауының оңтайлымәселелері туралы ғылымиізденіс-зерттеулерін қазіргіәлеуметтік-гуманитарлық салаға нақтымәдени-танымдық зерттеу ретіндеұсынып отыр. Монографиямәдениеттанушы, дінтанушы, философ, теологмамандарға және Исламқұндылықтарын тануды мақсат еткен ізденушіқауымға арналады. Thisscientific study examines the values ​​ofIslam as a culturalanthropological phenomenon and explores theethical concepts ofIslam in the Kazakh culture as a philosophical,historical,cultural science, religious science, in a broadinterdisciplinarycontext. Master of Science in Al-Farabi KazakhNational University,Doctor of Philosophy (PhD) in "CulturalAnthropology", PhD ErshatUngarov Formation of Kazakh Cultureidentifying the morale-ethicalcategories of the Islamic values​​system in the developmentprocess, and in the Islamic philosophyabout the unity of mind,offers a scientifically-researched researchon the optimaldistribution of traditional non-Islamic radicalcurrents inKazakhstan to the modern socio-humanitarian sphere. Themonographis dedicated to culturologists, philosophers,philosophers,theologians, and researchers who aim at recognizingIslamic values.
Талас-тартыстар (Ихтиләфтар) 1.0
Аса Жоғары Аллаһ Тағала қасиетті Құран Кәрімде: «Өздерінеашықдәлелдер келгеннен кейін(сондай) бөлініп, қайшылыққатүскендертәріздіболмаңдар», — деп мұсылмандарға діндежіккебөлінуге,талас-тартысқа түсуге тыйым салды. Өкінішкеорай,осындайашық аятқа қарамастан қазіргі таңда арамыздатоп-топқабөліну,айтыс-тартыстар орын алуда. Осы бірөзекті мәселені қозғағанбұлкітапты оқыған діндесбауырлар пайдалы сабақ алып, фитнағажолашатын кезкелген нәрседен бойларын аулақ салады деп үмітетеміз.Asa Zhoari Allaһ Taғala қасиетті Құран Кәрімде: «Өздерінеашықдәлелдер клгеннен кейін (сондай) бөлініп, қайшылыққатүскендертәріздіболмаңдар», - деп мұсылмандарға дінде жіккебөлінуге,талас-тартысқа түсуге тыйым салды. Өкінішке орай, осындайашықаятқа қарамастан қазіргі таңда арамыздатоп-топқабөліну,айтыс-тарттыстар орын алуда. Осы бірөзекті мәселені қозғағанбұлкітапты оқыған діндесбауырлар пайдалы сабақ алып, fitнағажолашатын кезкелген нәрседен bohlaryn aulқ salady dep үміт етеміз.
Дін мен діл 1.0
Ата-бабаларымыз сан жылдардан бері аңсаған тәуелсіздіккеқолжеткізгелі руханиятымыздың тамыр-тамырына қан жүгіріп,еліміздеИслам дінінің қарқынды дамып келе жатқаны баршамызғабелгілі. Бұғанреспублика көлемінде жүріп жатқан оң өзгерістердәлел. Айталық,діни баспалардың ашылуы, бірқатар діни газет-журнал,интер-нетсайттары, БАҚ-та рухани тақырыптарға мақалалардыңкөбеюі,телеарналар мен радиода діни бағдарламаларға мүмкіншілікберіліп,мектептерде дінтану пәнінің енгізілуі, жер-жердемешіттеріміздіңкөптеп бой көтеріп, ішіндегі жамағат қатарыныңкүннен күнге көбеюіт.б. Осылардың қатарында тағы бір айта кететінқуанышты жайт олдіни әдебиеттеріміздің де там-тұмдап қара молайтыпкеле жатқандығы.Осы орайда, Қазақстан мұсылмандары дінибасқармасының қызметкері,білікті исламтанушы Қайрат Жолдыбайұлыныңкезекті еңбегі «Дін менділ» деп аталған екен. Осы тұста бізкітаптың атауына көңілаудартпас бұрын әуелі мына жағдайды ескертекеткенді жөн көріпотырмыз. Жоғарыда атап өткендей, дін саласындамақтанып айтатын оңөзгерістер көп кездескенмен көлеңкелі жақтар дажоқ еместігі.Ata-babalarymyz san zhilddan beri ausahan tuuelsdizkkeқolzhetkizgeli rukhaniyatyyzdyң tamyr-tamyryna қan zhygіrіp,еліміздеIslam дінінің қарқынды дамып келе жтқаны баршамызғабелгілі. Бұғанреспублика көлемінде жүріп жтқан оң өзгерістер дәлел.Aytalyқ, dіnibaspalardyң ashyluy, bіrқatar dіni newspaper,magazine, inter-nosayttary, BAҚ-ta ruhani taқyryptarғa maқalalardyңkөbeyuі,telearnalar Myung radioda dіni baғdarlamalarғamүmkіnshіlіkberіlіp, mektepterde dіntanu pәnіnің engіzіluі,Jer-polesmeshіtterіmіzdің kөptep fight kөterіp, іshіndegі zhamaғatқatarynyңkүnnen күнге көбеюі т.б. Осылардың қтатаринда тағы бірайта кететінқуанышты жйт ол діни әдебиеттеріміздің de tam-tұmdapқара молайтыпкеле жтқандығы. Osi oraid, Қазақстан мұсылмандарыдінибасқармасының қызметкері, білікті исматашшы ҚайратЖолдыбайұлыныңкезекті еңбегі «Дін мен діл» деп аталған екен. Осытұста бізкітаптың atууына көңіл аудартпас бұрын әуелі мына жағдайдыескертекеткенді жөн көріп отырмыз. Zhojaryda atap өткендей, дінсаласындамақтанып айтатын оң өзгерістер көп кездескенмен көлеңкеліжақтар дажоқ еместігі.