1Sosyal Apps

Loading...
Instalker 1.1.0
1Sosyal
Instalker uygulaması instagramhesabınızıanaliz ederek profilinize en son bakan kişileri en doğruşekildesizlere sunar.İnstagramda sizinle en çok etkileşim içerisine girenkullanıcılarlistelenir.Instalker, instagram'dan aldığı sınırlı verileri en doğruşekildeişleyerek sizlere en doğru sonuçları sunarak bir listehalindesunar.Sunduğu listede profilinize en son bakan en çok bakanlardan enazbakanlara doğru ilerler.İnstalker diğer uygulamalar gibi sizden ücret talep etmez.Tamamen ücretsizdir, ücretsiz kalacaktır.Not : Instalker kullanabilmeniz için bir instagramhesabınızasahip olmanız ve analiz yapılabilmesi için en az 3 -4fotoğrafpaylaşmış olmanız gerekmektedir.Instalker 3.parti bir uygulamadı ve instagram ile biralakasıyoktur..Installer app showingthelatest person to your profile by analyzing your instagramaccountprovides the most accurate way to you.entering into the most interaction with you my instagramusersare listed.Installer is limited data received from Instagram offers youtheright way to handle them in a list by providing the mostaccurateresults.Overlooking the latest offers in your profile on the list ofmostministers move towards the least ministers.Installer will not be charged like any other application.It is completely free and will remain free.Note: To use an installer to have your instagram accountandanalysis you must have shared at least 3 -4 photo can bemade.It is a 3rd party application installer and has nothing todowith instagram ..