Aftonbladet Apps

Loading...
Aftonbladet
Aftonbladet
Välkommen till Aftonbladets app!Du har kommit helt rätt – för från och med nu får du alltid detsenaste och bästa inom nyheter, sport, nöje och allt annat som dukan tänka dig att läsa om. Dessutom kan du alltid varva läsandetmed nyheter, klipp och egna program från Aftonbladet TV.Har du några idéer eller synpunkter?Bra – då kan du höra av dig till [email protected]älsningar från Aftonbladet--Du som accepterat platstjänster avseende Aftonbladets applikation idin Android-enhet godkänner att Aftonbladet använder sig av såkallad geo-targeting, vilket innebär att Aftonbladet löpande samlarin uppgifter om din geografiska position.Uppgifterna används för att kunna ge dig platsanpassad informationoch marknadsföring via post, telefon eller elektroniskkommunikation såsom sms eller e-post. Informationen kan också kommaatt användas i utvecklingen av nya produkter och tjänster och föratt ge dig anpassat innehåll i våra digitala tjänster, såsomartiklar och annonser som är mer relevanta för dig. Uppgifterna kankomma att lämnas ut till andra bolag inom Schibstedkoncernen.Aftonbladet sparar och kan komma att använda uppgifterna upp tillsex (6) månader efter att uppgifterna samlats in.Genom att du laddar hem, alternativt uppdaterat Aftonbladetsapplikation samtycker du till behandlingen enligt ovan. Om du intelängre vill att Aftonbladet ska kunna samla in uppgifter om dingeografiska position kan du när som helst slå av platstjänster pådin mobiltelefon. Du har också möjlighet att, en gång per år, fåinformation om vilken information som finns sparad om dig, genomatt kontakta Aftonbladets personuppgiftsombud.Personuppgiftsansvarig är Aftonbladet, organisationsnummer556100-1123, Västra Järnvägsgatan 21,105 17 Stockholm.--Welcome to Aftonbladetapp!You've come to the right - for from now on you will always get thelatest and the best in news, sports, entertainment and everythingelse you can think to read about. Moreover, you can always unwindreading the news, cutting and custom programs from AftonbladetTV.Do you have any ideas or comments?Good - then you can get in touch with [email protected] Greetings from Aftonbladet-You who accepted location services for Aftonbladet application inyour Android device to accept Aftonbladet uses the so-called geotargeting, which means that Aftonbladet continuously collects dataon your geographical location. The data are used to provide you with customized information andlocation marketing by mail, telephone or electronic communication,such as SMS or e-mail. The information can also be used in thedevelopment of new products and services and to provide you withcustomized content in our digital services, such as articles andads that are more relevant to you. The information may be disclosedto other companies within the Schibsted Group. Aftonbladet savesand may use the data for up to six (6) months after the data wascollected. By downloading, or update Aftonbladet application, you consent tothe processing described above. If you no longer want toAftonbladet be able to collect data on your geographical position,you can at any time turn off location services on your mobilephone. You also have the opportunity to, once a year, getinformation about what information is stored about you, bycontacting Aftonbladet's Privacy Officer. Privacy Manager is Aftonbladet, corporate identity 556100-1123,Västra Järnvägsgatan 21,105 17 Stockholm.-
Sportbladet – Fotboll, SHL & Hockey-VM 4.16.14
Aftonbladet
Sportbladet är störst på sportnyheter i Sverige. Följ resultat,matcher och turneringar live i telefonen. Hos oss kan du se matcheroch highlights samt läsa de bästa analyserna från Sveriges främstasportjournalister. Häng med i live-rapporteringar, följ matcher målför mål i vår målservice, se sport på Aftonbladet TV och läsfördjupande Plus-artiklar. Med tjänsten “följ” kan du följa alltsom skrivs om sporten du älskar så som: • Fotboll • Ishockey • Trav• Innebandy • Bandy • Golf • Formel 1 • Motorsport • Längdskidor •Alpint • Basket • Boxning • Cykel • Friidrott • Handboll • Poker •Ridsport • Skidskytte • Tennis • E-Sport Missa inte något somhänder i årets stora sportevenemang: • Fotbolls VM • Ishockey VMEller ligan du följer i exempelvis fotboll eller hockey: •Allsvenskan • Damallsvenskan • SHL • NHL • HockeyAllsvenskan •Premier League • La Liga • Serie A • Bundesliga • Ligue 1 •Superettan • STCC • Svenska Superligan Eller laget i ditt hjärta såsom: • Hammarby • AIK • IFK Göteborg • Malmö FF • IFK Norrköping •Östersund FK • Dalkurd FF • Örebro SK • BK Häcken • Brommapojkarna• IF Elfsborg • IK Sirius • Kalmar FF • Trelleborgs FF •Djurgårdens IF • BK Häcken • Manchester United • Manchester City •Tottenham • Liverpool • Chelsea • Arsenal • Bayern • Dortmund • FCBarcelona • Atlético Madrid • Juventus • Napoli • Roma • Tre KronorEller följ enskilda spelare och idrottare så som: • Messi •Cristiano Ronaldo • Zlatan Ibrahimovic • Charlotte Kalla • SarahSjöström Du hittar oss på redaktionen i Stockholm eller ute pålandets arenor så som: • Friends arena • Tunavallen • Friends Arena• Bravida Arena • Tele2 Arena • Norrporten Arena • Örjans vall •Tele2 Arena • Borås Arena • Gamla Ullevi • Nya Ullevi • Stadion •Behrn Arena • Gävlerinken • Scandinavium • Löfbergs Arena •Kinnarps Arena • Telenor Arena Användarvillkor:https://www.aftonbladet.se/hjalpinfo/vanligafragor/article23620164.abPersonuppgiftspolicy:https://www.aftonbladet.se/hjalpinfo/vanligafragor/article23620200.abDu som accepterat platstjänster avseende Aftonbladets applikation idin Android-enhet godkänner att Aftonbladet använder sig av såkallad geo-targeting, vilket innebär att Aftonbladet löpande samlarin uppgifter om din geografiska position. Uppgifterna används föratt kunna ge dig platsanpassad information och marknadsföring viapost, telefon eller elektronisk kommunikation såsom sms ellere-post. Informationen kan också komma att användas i utvecklingenav nya produkter och tjänster och för att ge dig anpassat innehålli våra digitala tjänster, såsom artiklar och annonser som är merrelevanta för dig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till andrabolag inom Schibstedkoncernen. Aftonbladet sparar och kan komma attanvända uppgifterna upp till sex (6) månader efter att uppgifternasamlats in. Genom att du laddar hem, alternativt uppdateratAftonbladets applikation samtycker du till behandlingen enligtovan. Om du inte längre vill att Aftonbladet ska kunna samla inuppgifter om din geografiska position kan du när som helst slå avplatstjänster på din mobiltelefon. Du har också möjlighet att, engång per år, få information om vilken information som finns sparadom dig, genom att kontakta Aftonbladets personuppgiftsombud.Personuppgiftsansvarig är Aftonbladet, organisationsnummer556100-1123, Västra Järnvägsgatan 21, 105 17 Stockholm. Sportsblade is greatest in sports news in Sweden. Follow the results,matches and tournaments live on the phone. With us you can see thematches and highlights as well as read the best analyzes ofSweden's leading sports journalists. Join the live reports, followthe matches goal for goal in our live score, watch sports onAftonbladet TV and read in-depth Plus articles. With the service"follow" you can follow everything that is written about the sportyou love, such as: • Football • Hockey • Trot • Innebandy • Bandy •Golf • Formula 1 • Motorized • Cross country skis • Alpine •Basketball • Boxing • Bike • Athletics • handball • Poker •Equestrian • Ski • Tennis • E-Sports Do not miss anything thathappens in this year's major sporting events: • Soccer WorldChampionship • Hockey VM Or league you follow the example footballor hockey: • Olympics • Damallsvenskan • SHL • NHL •Hockeyallsvenskan • Premier League • La Liga • Series A •Bundesliga • Ligue 1 • Superettan • STCC • Swedish Super League Orteam in your heart so that: • Hammarby • AIK • IFK Göteborg • MalmöFF • IFK Norrköping • FK Ostersund • Dalkurd FF • Örebro SK • BKnotches • Brommapojkarna • IF Elfsborg • IK Sirius • Kalmar FF •Trelleborg FF • Djurgårdens IF • BK notches • Manchester United •Manchester City • Tottenham • Liverpool • Chelsea • Arsenal •Bavaria • Dortmund • FC • Atlético Madrid • Juventus • Napoli •Roma • Three Crowns Or follow individual players and athletes suchas: • Messi • Ronaldo • Zlatan Ibrahimovic • Charlotte Kalla •Sarah Sjöström You can find us on the editorial staff in Stockholmor out in the country's stadiums as: • Friends Arena • Tunavallen •Friends Arena • bravida arena • Tele2 Arena • norrporten arena •Örjans forage • Tele2 Arena • Boras Arena • Old Ullevi • Ullevi •Stadium • Behrn Arena • Gävle rink • Scandinavium • Löfbergs Arena• Match Museum • Telenor Arena Terms:https://www.aftonbladet.se/hjalpinfo/vanligafragor/article23620164.abPrivacy:https://www.aftonbladet.se/hjalpinfo/vanligafragor/article23620200.abYou who have accepted location services for Aftonbladet app on yourAndroid device to approve Aftonbladet uses the so-called geotargeting, which means that Aftonbladet regularly collects data onyour geographical location.   This data is used to give youplace customized information and marketing by mail, telephone orelectronic communication, such as SMS or e-mail. The informationcan also be used in the development of new products and servicesand to provide you with customized content in our digital services,such as articles and ads that are more relevant to you. Theinformation may be disclosed to other companies within theSchibsted group. Aftonbladet saves and may use the data for up tosix (6) months after the information was gathered. By downloading,or update Aftonbladet application, you consent to the processingdescribed above. If you no longer want to Aftonbladet be able tocollect data on your geographical position, you can at any timeturn off location services on your mobile phone. You also have theopportunity to, once a year, get information about what informationis stored about you, by contacting Aftonbladet's personal datarepresentative.   Personuppgiftsansvarig Aftonbladet,corporate 556100-1123, New Rautatiekatu 21, 105 17 Stockholm.
Aftonbladet Tidning 2.0
Aftonbladet
Bläddra, läs och upplev papperseditionen av Aftonbladet varje dag idin androidenhet. Med Aftonbladet tidning kan du läsa Aftonbladetsnyhetstidning och Sportbladet redan till frukost. På fredagarförstärker vi helgkänslan med Nöjesbladet som en tredje tidning. Dukan också gå bakåt i tiden, bläddra i arkivet och läsa tidningar dutidigare missat.Tidningen är tillgänglig från klockan sex varjemorgon. För att stärka läsarupplevelsen för dig som också villhålla dig uppdaterad, kan du via appen surfa in direkt påAftonbladet.se och snabbt överblicka och följa de senastenyhetshändelserna i Sverige och världen. GRATIS FÖR DIG MED PLUSPREMIUM För dig som är Plus Premium-kund hos Aftonbladet ingårAftonbladet tidning i din prenumeration. Plus Premium ger dig äventillgång till alla Aftonbladets magasin digitalt, allaPlus-artiklar, resguider och unika förmåner. Läs mer om hur vibehandlar kunduppgifter: https://payment.schibsted.se/privacyLäsmer om våra prenumerationsvillkor:https://payment.schibsted.se/termsSUPPORTHar du problem med dinprenumeration kontakta: [email protected]änner du till vilkenmodell samt vilken version av Android du har så får du gärna skickamed den informationen också. BETALNING VIA GOOGLE PLAYFör 65 kronorfår du Aftonbladet varje dag en hel månad. Ett halvår kostar 595kronor. Det går också att manuellt styck-köpa tidningen i appen, dåkostar den 20 kronor. När du styck-köper eller prenumererar påAftonbladet sker betalningen genom ditt Google play konto när dubekräftar köpet. Prenumerationen förlängs automatiskt och dittGoogle play debiteras tidigast 24 timmar innan den nuvarandeprenumerationen löper ut. Du kan stänga av den automatiskaförlängningen via ditt Google Play konto.Ingen återbetalning skerom prenumerationen avslutas innan den löpt ut.Browse, read andexperience the paper edition of Aftonbladet daily in your Androiddevice.With the Aftonbladet newspaper, you can read the Aftonbladetnewspaper and Sport Bladet already at breakfast. On Fridays, weenhance the weekend feeling with Nöjesbladet as a third newspaper.You can also go back in time, browse the archive and read magazinesyou have previously missed.The magazine is available from sixo'clock every morning.To enhance reader experience for those whoalso want to stay updated, you can browse through the app directlyto Aftonbladet.se and quickly monitor and follow the latest newsevents in Sweden and the world.FREE FOR YOU WITH PREMIUM PLUSForyou as a Plus Premium customer of Aftonbladet Aftonbladet newspaperincluded in your subscription. Premium Plus also gives you accessto all Aftonbladet magazines digitally, all Plus articles, CityGuides and unique benefits.Read more about how we treat customerdata: https://payment.schibsted.se/privacyLearn more about oursubscription conditions:https://payment.schibsted.se/termsSUPPORTHaving trouble with yoursubscription, please contact: [email protected] you knowwhich model and which version of Android you have so please sendthat information as well.PAYMENT BY GOOGLE PLAYFor 65 SEK you getAftonbladet every day for a whole month. Half a year cost 595kronor. You can also manually piece-buy the newspaper within theapp, which costs 20 kronor.When you piece-purchase or subscribe toAftonbladet, the payment is through your Google Play account whenyou confirm the purchase. The subscription is automatically renewedand your Google Play will be charged at least 24 hours before thecurrent subscription expires. You can turn off the automaticextension through your Google Play account.No refund will be madeif the subscription is terminated before its expiry.
The You Way 1.2
Aftonbladet
App for fashion and beauty site Theyouway.com.We bring you a unique shopping experience, thousands of fashionbrands and an amazing editorial and inspirational feed. Also, agreat mix of scandinavian bloggers; Sofi Fahrman, Anine Bing andPernille Teisbaek.App för mode- och skönhetssajten Theyouway.com.Inspireras och shoppa bland tusentals fashionmärken. Få de senastemodenyheterna, möt våra stylister och läs Sofi Fahrmans, AnineBings och Pernille Teisbaeks bloggar.Ideas forfashion and beauty site Theyouway.com.We bring you a unique shopping experience, thou sands of fashionbrands and an amazing editorial and inspirational feedback. Also, agreat mix of scandinavian bloggers; Sophie Fahrman, Anine Bing andPernille Teisbaek.Ideas for the fashion and beauty site Theyouway.com.Get inspired and shop from thousands of fashion brands. Get thelatest fashion news, meet our stylists and read Sofi Fahrmans,Anine Bing and Pernille Teisbaeks blogs.
Sportbladet Hockey 2.2.6
Aftonbladet
Välkomna till Sportbladets hockeyapp!Sportbladet Hockey ger dig full koll inför, under och eftermatcherna. Ta rygg på Sportbladet och få uppsnacket,livebevakningen och efteranalysen. Liverapportering och statistikblandas med nyheter, bloggar och TV. Allt skapat av Sverigesvassaste hockeyredaktion.Sportbladet Hockey ger dig:● De senaste hockeynyheterna från Sportbladet● Liverapportering från matcherna● Lagsidor med senaste nyheterna, interna poängligor mm förspecifika lag.● Resultat, poängligor och statistik för hockeyligorna● Spelarstatistik● Resultatnotiser● Sportbladets hockeybloggar● Highlights och TV-klippBra kan bli bättre……tillsammans med er. Ge oss ris, ros och förslag på hur appenkan bli bättre och utvecklas.Fortsätt vara med och förbättra appen.Hä[email protected] toSportbladets hockeyapp!Sportbladet Hockey gives you full control before, during andafter the games. Bring back the Sportbladet and get uppsnacket,live monitoring and post-analysis. Live reports and statistics aremixed with news, blogs and television. Everything created bySweden's best hockey editorial.Sportbladet Hockey gives you:● The latest hockey news from Sportbladet● Live reporting from the matches● Lagsidor with the latest news, internal points leagues, etc. forspecific teams.● Results, points leagues and statistics for hockey leagues● Player Statistics● Result Notices● Sportbladets hockey blogs● Highlights and TV clipsGood could be better ...... Together with you. Give us rice, rose and suggestions on howthe app can be improved and developed.Continue to be with and improve the app.Greeting[email protected]
Sportbladet Trav v1.0.2
Aftonbladet
Sportbladet Trav hjälper dig att hitta dina drag!Vi ger dig intervjuer från stallen, experttips och statistik påsamma ställe. Alltid uppdaterad med redaktionellt innehåll. Gratisi 30 dagar. Du får full funktionalitet under prövoperioden och alladina kommentarer och system sparas. Efter 30 dagar behöver duAftonbladet Plus Premium (59kr/månad), där det också ingårAftonbladet/Sportbladet tidning till din tablet, Aftonbladets allamagasin, med mera.SPELTIPS OCH KRÖNIKORLäs krönikor från bland annat Björn Goop, Lutfi Kolgjini och Stig HJohansson. Ta rygg på 100-miljonersklubbens V75-tips eller gör ditteget system utifrån Sportbladets spelförslag.STATISTIKFESTStartlistor med utökad statistiktjänst där du kan se hur varje hästhar presterat under karriären. Se vinster utifrån distansen ochläget, galopprocent senaste loppen samt hur ofta hästen tagitledning.STALLINTERVJUERFör första gången kan du läsa stallintervjuer och startlistan påsamma ställe. Inför V86 och V75 ger vi dig intervjuer från stallenför alla deltagande hästar, direkt från de som har bäst koll påformen.SKRIV EGNA KOMMENTARERSkriv ner dina spaningar innan loppet så har du koll när du görditt system under veckan. Efter loppet sparar du vad du noterat,och nästa gång hästen tävlar kan du se vad du tidigare skrivitner.RESULTAT FRÅN OMGÅNGENSnyggt presenterade resultat! Höj spänningen när du läserresultaten genom att smyga fram ett lopp i taget. Har du rätt på de6 första…?*** OBS ***Du kan inte spela i appen. Systemen du skapar lämnar du in hos dittombud eller atg.se.När prövoperioden är slut aktiverar du Plus Premium på dittAftonbladet-konto för att fortsätta använda appen. Alla dina systemoch kommentarer sparas även när prövoperioden tar slut.Sportbladet Travelodge will help you find your moves!We bring you interviews from the stall, expert tips andstatistics in one place. Always updated with editorial content.Free for 30 days. You get full functionality during the trialperiod and all your comments and systems saved. After 30 days, youneed to Aftonbladet Plus Premium (59kr / month), which alsoincludes Aftonbladet / Sport Bladet newspaper to your tablet,Aftonbladet all trays, and more.GAME TIPS AND CHRONICLESRead chronicles from including Goop, Lutfi Kolgjini and Stig HJohansson. Bring back the 100 million club V75 tips or make yourown systems based Sportbladets game suggestions.STATS PARTYStart lists with extended statistics service where you can see howeach horse has performed during his career. See profits based onthe distance and location, galopprocent last few races, and howoften the horse took the lead.STABLE INTERVIEWSFor the first time, read stall interviews and starting list in thesame place. Prior to V86 and V75, we give you interviews from thestables of all participating horses, directly from those who havethe best track of the mold.WRITE OWN COMMENTSWrite down your searches and before the race so you can keep trackwhen you make your system during the week. After the race, you savewhat you wrote, and the next time the horse race, you can see whatyou have already written down.RESULTS OF PROPOSALSNicely presented results! Turn up the excitement when you read theresults by sneaking up one race at a time. Have you right on thefirst 6 ...?*** NOTE ***You can not play in the app. The systems you create, submit withyour agent or ATG.se.When the trial period is over, activate the Premium Plus on yourAftonbladet account to continue using the app. All your systems andcomments are saved even when the trial period ends.
Aftonbladet Supernytt
Aftonbladet
Aftonbladet Supernytt ger dig superkoll pånyhetsutvecklingen i Sverige och världen.Sortera på senaste nyheterna, mest lästa, sport, nöje och TV.Vi vill hela tiden bli bättre och det kan vi bli tillsammans medvåra läsare. Så har du önskemål om nya funktioner eller har duhittat en bugg? Skicka ett mail direkt från appen eller [email protected] skickas till [email protected]älsningarAftonbladetAftonbladet New Supergives you super track of new developments in Sweden and theworld.Sort by latest news, top stories, sports, entertainment andTV.We always want to get better and we can be together with ourreaders. So you have feature requests or have found a bug? Send anemail directly from the app or to [email protected] tips sent to [email protected]
Sportbladet Fotboll 2.4.8
Aftonbladet
Sportbladet Fotboll ger dig full koll inför, under ocheftermatcherna. Ta rygg på Sportbladet och få uppsnacket,odds,livebevakningen och efteranalysen. Liverapportering ochstatistikblandas med nyheter, krönikor, bloggar och TV. Allt skapatavSveriges vassaste fotbollsredaktion.Bra kan bli bättre……tillsammans med er. Ge oss ris, ros och förslag på hur appenkanbli bättre och utvecklas.Hä[email protected] Football gives you full control before, during andafter thegames. Bring back the Sportbladet and get uppsnacket,odds, livemonitoring and post-analysis. Live reports and statisticsare mixedwith news, columns, blogs and television. Everythingcreated bySweden's best football editorial.Good could be better ...... Together with you. Give us rice, rose and suggestions onhowthe app can be improved and [email protected]
Viktklubb
Aftonbladet
En halv miljon har redan gjort det, du kan också! Med Viktklubbsnya app blir det ännu lättare. Registrera vad du äter och tränar iloggboken, peppa och bli peppad av andra medlemmar och experter.Och framför allt ta kontroll över din vardag. Viktklubb hjälper digatt få ett lättare och hälsosammare liv. Viktklubb är utvecklad isamarbete med Karolinska Institutet och har hjälpt våra medlemmaratt gå ner i vikt sedan 2003. För att kunna logga in i denna appmåste du ha ett aktivt abonnemang i Viktklubb. Starta dittviktminskningsprogram redan idag! För att läsa mer gå in påhttp://www.viktklubb.se Hur du använder loggboken: 1) Tryck påplusknapparna för att logga en måltidstyp eller träning. 2) Sökefter antingen enstaka matvaror eller hela rätter och välj sedanmängd och enhet. 3) När du är klar med att logga mat så uppdaterasdin loggbok och du ser hur många kalorier du har kvar för dagen.Nedtill i loggboken listas det du loggat den aktuella dagen. Därfår du lätt en överblick och du kan även ändra och ta bort inlägg.Tips: Svep fram och tillbaka över loggboken för att växla mellandagar. Du kan också hämta din träning direkt ifrån Runkeeper ochStrava. Half a million have already done it, you can too! With theWeight Club's new app makes it even easier. Record what you eat andexercise in the logbook, pep and get psyched by other members andexperts. And above all, take control of your life. Weight Club willhelp you get a better and healthier life. Weight Club is developedin collaboration with the Karolinska Institute and has helped ourmembers to lose weight since 2003. In order to log into this app,you must have an active subscription in the Weight Club. Start yourweight loss program today! To read more visit thehttp://www.viktklubb.se How to use the logbook: 1) Press the plusbutton to sign an måltidstyp or training. 2) Search for eithersingle food or entire meals and then choose the amount and unit. 3)When you are finished with the logging food to update your logbookand you see how many calories you have left for the day. At thebottom of the logbook lists the logging the current day. Where doyou get easily an overview and you can also modify and deleteposts. Tip: Sweep back and forth across the logbook to switchbetween days. You can also download your workouts directly fromRunkeeper and strive.
På köpet 1.3.1
Aftonbladet
Med Aftonbladets tidnings-app registrerarköparensina köp av Aftonbladets nyhetstidning. När tre köp registreras,undersju dagar, bjuder vi på den fjärde tidningen.With the Aftonbladetnewspaper app records the buyerits purchases of Aftonbladet newspaper. When three purchasesregistered,seven days, we offer the fourth newspaper.