Aftonbladet Apps

Loading...
Aftonbladet Nyheter
Aftonbladet
Aftonbladet – störst på nyheter! Vi ger dig det absolut senastenytt inom nyheter, sport & nöje. Här kan du följa allt om valet2018, Rockbjörnen, väder och sport. Du kan även följa lokalanyheter, nyheter från de stora regionerna som Stockholm, Göteborg,Malmö eller större nyhetshändelser från hela världen. Häng med ilive-rapporteringar, se Aftonbladet TV varje morgon och läsfördjupande Plus-artiklar eller nyheter om kändisar på nöjesbladet.Sveriges vassaste skribenter som Jan Guillou, Lena Melin, LinnéaClaeson, Robert Aschberg ger dig alltid granskande reportage ochdebatt- och opinionsjournalistik. Håll dig uppdaterad med våranotiser vid viktiga händelser och spara artiklar för att läsasenare. Har du några idéer eller synpunkter? Bra – då kan du höraav dig till mobilt@aftonbladet.se Användarvillkor:https://www.aftonbladet.se/hjalpinfo/vanligafragor/article23620164.abPersonuppgiftspolicy:https://www.aftonbladet.se/hjalpinfo/vanligafragor/article23620200.ab-- Du som accepterat platstjänster avseende Aftonbladetsapplikation i din Android-enhet godkänner att Aftonbladet användersig av så kallad geo-targeting, vilket innebär att Aftonbladetlöpande samlar in uppgifter om din geografiska position.Uppgifterna används för att kunna ge dig platsanpassad informationoch marknadsföring via post, telefon eller elektroniskkommunikation såsom sms eller e-post. Informationen kan också kommaatt användas i utvecklingen av nya produkter och tjänster och föratt ge dig anpassat innehåll i våra digitala tjänster, såsomartiklar och annonser som är mer relevanta för dig. Uppgifterna kankomma att lämnas ut till andra bolag inom Schibstedkoncernen.Aftonbladet sparar och kan komma att använda uppgifterna upp tillsex (6) månader efter att uppgifterna samlats in. Genom att duladdar hem, alternativt uppdaterat Aftonbladets applikationsamtycker du till behandlingen enligt ovan. Om du inte längre villatt Aftonbladet ska kunna samla in uppgifter om din geografiskaposition kan du när som helst slå av platstjänster på dinmobiltelefon. Du har också möjlighet att, en gång per år, fåinformation om vilken information som finns sparad om dig, genomatt kontakta Aftonbladets personuppgiftsombud.Personuppgiftsansvarig är Aftonbladet, organisationsnummer556100-1123, Västra Järnvägsgatan 21, 105 17 Stockholm. Aftonbladet- greatest news! We give you the very latest news in news, sportsand entertainment. Here you can follow everything about the 2018,Rockbjörnen election, weather and sports. You can also follow localnews, news from major regions like Stockholm, Gothenburg, Malmö ormajor news events from around the world. Join live reports, watchAftonbladet TV every morning and read in-depth Plus articles ornews about celebrities on the entertainment magazine. Sweden'shottest writers, such as Jan Guillou, Lena Melin, Linnéa Claeson,Robert Aschberg, always give you reviews and debate and opinionjournalism. Keep up to date with our notifications at importantevents and save articles to read later. Do you have any ideas oropinions? Good - then you can listen to mobilt@aftonbladet.se Termsof Use:https://www.aftonbladet.se/hjalpinfo/vanligafragor/article23620164.abPrivacy:https://www.aftonbladet.se/hjalpinfo/vanligafragor/article23620200.ab- You, who accepted platform services regarding Aftonbladet'sapplication in your Android device, agree that Aftonbladet usesgeo-targeting, which means that Aftonbladet continuously collectsdata about your geographical location.   The information isused to provide you with location-specific information andmarketing via mail, telephone or electronic communications, such astext or email. The information may also be used in the developmentof new products and services and to provide you with custom contentin our digital services, such as articles and ads that are morerelevant to you. The information may be disclosed to othercompanies within the Schibsted Group. Aftonbladet saves and may usethe data up to six (6) months after the data has been collected. Byloading, alternatively updated Aftonbladet's application, you agreeto the above treatment. If you no longer want Aftonbladet tocollect data about your geographical location, you can turn offlocation services on your mobile phone at any time. You also havethe opportunity to, once a year, get information about whatinformation is saved about you by contacting Aftonbladet's personalinformation representative.   Personal Data Responsible isAftonbladet, organization number 556100-1123, Västra Järnvägsgatan21, 105 17 Stockholm.
Sportbladet – Fotboll, SHL & Hockey-VM 4.26.3
Aftonbladet
Sportbladet är störst på sportnyheter i Sverige. Följ resultat,matcher och turneringar live i telefonen. Hos oss kan du se matcheroch highlights samt läsa de bästa analyserna från Sveriges främstasportjournalister. Häng med i live-rapporteringar, följ matcher målför mål i vår målservice, se sport på Aftonbladet TV och läsfördjupande Plus-artiklar. Med tjänsten “följ” kan du följa alltsom skrivs om sporten du älskar så som: • Fotboll • Ishockey • Trav• Innebandy • Bandy • Golf • Formel 1 • Motorsport • Längdskidor •Alpint • Basket • Boxning • Cykel • Friidrott • Handboll • Poker •Ridsport • Skidskytte • Tennis • E-Sport Missa inte något somhänder i årets stora sportevenemang: • Fotbolls VM • Ishockey VMEller ligan du följer i exempelvis fotboll eller hockey: •Allsvenskan • Damallsvenskan • SHL • NHL • HockeyAllsvenskan •Premier League • La Liga • Serie A • Bundesliga • Ligue 1 •Superettan • STCC • Svenska Superligan Eller laget i ditt hjärta såsom: • Hammarby • AIK • IFK Göteborg • Malmö FF • IFK Norrköping •Östersund FK • Dalkurd FF • Örebro SK • BK Häcken • Brommapojkarna• IF Elfsborg • IK Sirius • Kalmar FF • Trelleborgs FF •Djurgårdens IF • BK Häcken • Manchester United • Manchester City •Tottenham • Liverpool • Chelsea • Arsenal • Bayern • Dortmund • FCBarcelona • Atlético Madrid • Juventus • Napoli • Roma • Tre KronorEller följ enskilda spelare och idrottare så som: • Messi •Cristiano Ronaldo • Zlatan Ibrahimovic • Charlotte Kalla • SarahSjöström Du hittar oss på redaktionen i Stockholm eller ute pålandets arenor så som: • Friends arena • Tunavallen • Friends Arena• Bravida Arena • Tele2 Arena • Norrporten Arena • Örjans vall •Tele2 Arena • Borås Arena • Gamla Ullevi • Nya Ullevi • Stadion •Behrn Arena • Gävlerinken • Scandinavium • Löfbergs Arena •Kinnarps Arena • Telenor Arena Användarvillkor:https://www.aftonbladet.se/hjalpinfo/vanligafragor/article23620164.abPersonuppgiftspolicy:https://www.aftonbladet.se/hjalpinfo/vanligafragor/article23620200.abDu som accepterat platstjänster avseende Aftonbladets applikation idin Android-enhet godkänner att Aftonbladet använder sig av såkallad geo-targeting, vilket innebär att Aftonbladet löpande samlarin uppgifter om din geografiska position. Uppgifterna används föratt kunna ge dig platsanpassad information och marknadsföring viapost, telefon eller elektronisk kommunikation såsom sms ellere-post. Informationen kan också komma att användas i utvecklingenav nya produkter och tjänster och för att ge dig anpassat innehålli våra digitala tjänster, såsom artiklar och annonser som är merrelevanta för dig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till andrabolag inom Schibstedkoncernen. Aftonbladet sparar och kan komma attanvända uppgifterna upp till sex (6) månader efter att uppgifternasamlats in. Genom att du laddar hem, alternativt uppdateratAftonbladets applikation samtycker du till behandlingen enligtovan. Om du inte längre vill att Aftonbladet ska kunna samla inuppgifter om din geografiska position kan du när som helst slå avplatstjänster på din mobiltelefon. Du har också möjlighet att, engång per år, få information om vilken information som finns sparadom dig, genom att kontakta Aftonbladets personuppgiftsombud.Personuppgiftsansvarig är Aftonbladet, organisationsnummer556100-1123, Västra Järnvägsgatan 21, 105 17 Stockholm. Sportsblade is greatest in sports news in Sweden. Follow the results,matches and tournaments live on the phone. With us you can see thematches and highlights as well as read the best analyzes ofSweden's leading sports journalists. Join the live reports, followthe matches goal for goal in our live score, watch sports onAftonbladet TV and read in-depth Plus articles. With the service"follow" you can follow everything that is written about the sportyou love, such as: • Football • Hockey • Trot • Innebandy • Bandy •Golf • Formula 1 • Motorized • Cross country skis • Alpine •Basketball • Boxing • Bike • Athletics • handball • Poker •Equestrian • Ski • Tennis • E-Sports Do not miss anything thathappens in this year's major sporting events: • Soccer WorldChampionship • Hockey VM Or league you follow the example footballor hockey: • Olympics • Damallsvenskan • SHL • NHL •Hockeyallsvenskan • Premier League • La Liga • Series A •Bundesliga • Ligue 1 • Superettan • STCC • Swedish Super League Orteam in your heart so that: • Hammarby • AIK • IFK Göteborg • MalmöFF • IFK Norrköping • FK Ostersund • Dalkurd FF • Örebro SK • BKnotches • Brommapojkarna • IF Elfsborg • IK Sirius • Kalmar FF •Trelleborg FF • Djurgårdens IF • BK notches • Manchester United •Manchester City • Tottenham • Liverpool • Chelsea • Arsenal •Bavaria • Dortmund • FC • Atlético Madrid • Juventus • Napoli •Roma • Three Crowns Or follow individual players and athletes suchas: • Messi • Ronaldo • Zlatan Ibrahimovic • Charlotte Kalla •Sarah Sjöström You can find us on the editorial staff in Stockholmor out in the country's stadiums as: • Friends Arena • Tunavallen •Friends Arena • bravida arena • Tele2 Arena • norrporten arena •Örjans forage • Tele2 Arena • Boras Arena • Old Ullevi • Ullevi •Stadium • Behrn Arena • Gävle rink • Scandinavium • Löfbergs Arena• Match Museum • Telenor Arena Terms:https://www.aftonbladet.se/hjalpinfo/vanligafragor/article23620164.abPrivacy:https://www.aftonbladet.se/hjalpinfo/vanligafragor/article23620200.abYou who have accepted location services for Aftonbladet app on yourAndroid device to approve Aftonbladet uses the so-called geotargeting, which means that Aftonbladet regularly collects data onyour geographical location.   This data is used to give youplace customized information and marketing by mail, telephone orelectronic communication, such as SMS or e-mail. The informationcan also be used in the development of new products and servicesand to provide you with customized content in our digital services,such as articles and ads that are more relevant to you. Theinformation may be disclosed to other companies within theSchibsted group. Aftonbladet saves and may use the data for up tosix (6) months after the information was gathered. By downloading,or update Aftonbladet application, you consent to the processingdescribed above. If you no longer want to Aftonbladet be able tocollect data on your geographical position, you can at any timeturn off location services on your mobile phone. You also have theopportunity to, once a year, get information about what informationis stored about you, by contacting Aftonbladet's personal datarepresentative.   Personuppgiftsansvarig Aftonbladet,corporate 556100-1123, New Rautatiekatu 21, 105 17 Stockholm.
Aftonbladet Tidning 3.0.2
Aftonbladet
Bläddra, läs och upplev papperseditionen av Aftonbladet varje dag idin androidenhet. Med Aftonbladet tidning kan du läsa Aftonbladetsnyhetstidning och Sportbladet redan till frukost. På fredagarförstärker vi helgkänslan med Nöjesbladet som en tredje tidning. Dukan också gå bakåt i tiden, bläddra i arkivet och läsa tidningar dutidigare missat. Tidningen är tillgänglig från klockan sex varjemorgon. För att stärka läsarupplevelsen för dig som också villhålla dig uppdaterad, kan du via appen surfa in direkt påAftonbladet.se och snabbt överblicka och följa de senastenyhetshändelserna i Sverige och världen. GRATIS FÖR DIG MED PLUSPREMIUM För dig som är Plus Premium-kund hos Aftonbladet ingårAftonbladet tidning i din prenumeration. Plus Premium ger dig äventillgång till alla Aftonbladets magasin digitalt, allaPlus-artiklar, resguider och unika förmåner. Läs mer om hur vibehandlar kunduppgifter: https://payment.schibsted.se/privacy Läsmer om våra prenumerationsvillkor:https://payment.schibsted.se/terms SUPPORT Har du problem med dinprenumeration kontakta: support@aftonbladet.se Känner du tillvilken modell samt vilken version av Android du har så får du gärnaskicka med den informationen också. BETALNING VIA GOOGLE PLAY För65 kronor får du Aftonbladet varje dag en hel månad. Ett halvårkostar 595 kronor. Det går också att manuellt styck-köpa tidningeni appen, då kostar den 20 kronor. När du styck-köper ellerprenumererar på Aftonbladet sker betalningen genom ditt Google playkonto när du bekräftar köpet. Prenumerationen förlängs automatisktoch ditt Google play debiteras tidigast 24 timmar innan dennuvarande prenumerationen löper ut. Du kan stänga av denautomatiska förlängningen via ditt Google Play konto. Ingenåterbetalning sker om prenumerationen avslutas innan den löpt ut.Browse, read and experience the paper edition of Aftonbladet dailyin your Android device. With the Aftonbladet newspaper, you canread the Aftonbladet newspaper and Sport Bladet already atbreakfast. On Fridays, we enhance the weekend feeling withNöjesbladet as a third newspaper. You can also go back in time,browse the archive and read magazines you have previously missed.The magazine is available from six o'clock every morning. Toenhance reader experience for those who also want to stay updated,you can browse through the app directly to Aftonbladet.se andquickly monitor and follow the latest news events in Sweden and theworld. FREE FOR YOU WITH PREMIUM PLUS For you as a Plus Premiumcustomer of Aftonbladet Aftonbladet newspaper included in yoursubscription. Premium Plus also gives you access to all Aftonbladetmagazines digitally, all Plus articles, City Guides and uniquebenefits. Read more about how we treat customer data:https://payment.schibsted.se/privacy Learn more about oursubscription conditions: https://payment.schibsted.se/terms SUPPORTHaving trouble with your subscription, please contact:support@aftonbladet.se Do you know which model and which version ofAndroid you have so please send that information as well. PAYMENTBY GOOGLE PLAY For 65 SEK you get Aftonbladet every day for a wholemonth. Half a year cost 595 kronor. You can also manually piece-buythe newspaper within the app, which costs 20 kronor. When youpiece-purchase or subscribe to Aftonbladet, the payment is throughyour Google Play account when you confirm the purchase. Thesubscription is automatically renewed and your Google Play will becharged at least 24 hours before the current subscription expires.You can turn off the automatic extension through your Google Playaccount. No refund will be made if the subscription is terminatedbefore its expiry.
The You Way 1.2
Aftonbladet
App for fashion and beauty site Theyouway.com.We bring you a unique shopping experience, thousands of fashionbrands and an amazing editorial and inspirational feed. Also, agreat mix of scandinavian bloggers; Sofi Fahrman, Anine Bing andPernille Teisbaek.App för mode- och skönhetssajten Theyouway.com.Inspireras och shoppa bland tusentals fashionmärken. Få de senastemodenyheterna, möt våra stylister och läs Sofi Fahrmans, AnineBings och Pernille Teisbaeks bloggar.Ideas forfashion and beauty site Theyouway.com.We bring you a unique shopping experience, thou sands of fashionbrands and an amazing editorial and inspirational feedback. Also, agreat mix of scandinavian bloggers; Sophie Fahrman, Anine Bing andPernille Teisbaek.Ideas for the fashion and beauty site Theyouway.com.Get inspired and shop from thousands of fashion brands. Get thelatest fashion news, meet our stylists and read Sofi Fahrmans,Anine Bing and Pernille Teisbaeks blogs.
Sportbladet Hockey 2.2.6
Aftonbladet
Välkomna till Sportbladets hockeyapp!Sportbladet Hockey ger dig full koll inför, under och eftermatcherna. Ta rygg på Sportbladet och få uppsnacket,livebevakningen och efteranalysen. Liverapportering och statistikblandas med nyheter, bloggar och TV. Allt skapat av Sverigesvassaste hockeyredaktion.Sportbladet Hockey ger dig:● De senaste hockeynyheterna från Sportbladet● Liverapportering från matcherna● Lagsidor med senaste nyheterna, interna poängligor mm förspecifika lag.● Resultat, poängligor och statistik för hockeyligorna● Spelarstatistik● Resultatnotiser● Sportbladets hockeybloggar● Highlights och TV-klippBra kan bli bättre……tillsammans med er. Ge oss ris, ros och förslag på hur appenkan bli bättre och utvecklas.Fortsätt vara med och förbättra appen.HälsningarAftonbladetmobilt@aftonbladet.seWelcome toSportbladets hockeyapp!Sportbladet Hockey gives you full control before, during andafter the games. Bring back the Sportbladet and get uppsnacket,live monitoring and post-analysis. Live reports and statistics aremixed with news, blogs and television. Everything created bySweden's best hockey editorial.Sportbladet Hockey gives you:● The latest hockey news from Sportbladet● Live reporting from the matches● Lagsidor with the latest news, internal points leagues, etc. forspecific teams.● Results, points leagues and statistics for hockey leagues● Player Statistics● Result Notices● Sportbladets hockey blogs● Highlights and TV clipsGood could be better ...... Together with you. Give us rice, rose and suggestions on howthe app can be improved and developed.Continue to be with and improve the app.GreetingsAftonbladetmobilt@aftonbladet.se
Sportbladet Trav v1.0.2
Aftonbladet
Sportbladet Trav hjälper dig att hitta dina drag!Vi ger dig intervjuer från stallen, experttips och statistik påsamma ställe. Alltid uppdaterad med redaktionellt innehåll. Gratisi 30 dagar. Du får full funktionalitet under prövoperioden och alladina kommentarer och system sparas. Efter 30 dagar behöver duAftonbladet Plus Premium (59kr/månad), där det också ingårAftonbladet/Sportbladet tidning till din tablet, Aftonbladets allamagasin, med mera.SPELTIPS OCH KRÖNIKORLäs krönikor från bland annat Björn Goop, Lutfi Kolgjini och Stig HJohansson. Ta rygg på 100-miljonersklubbens V75-tips eller gör ditteget system utifrån Sportbladets spelförslag.STATISTIKFESTStartlistor med utökad statistiktjänst där du kan se hur varje hästhar presterat under karriären. Se vinster utifrån distansen ochläget, galopprocent senaste loppen samt hur ofta hästen tagitledning.STALLINTERVJUERFör första gången kan du läsa stallintervjuer och startlistan påsamma ställe. Inför V86 och V75 ger vi dig intervjuer från stallenför alla deltagande hästar, direkt från de som har bäst koll påformen.SKRIV EGNA KOMMENTARERSkriv ner dina spaningar innan loppet så har du koll när du görditt system under veckan. Efter loppet sparar du vad du noterat,och nästa gång hästen tävlar kan du se vad du tidigare skrivitner.RESULTAT FRÅN OMGÅNGENSnyggt presenterade resultat! Höj spänningen när du läserresultaten genom att smyga fram ett lopp i taget. Har du rätt på de6 första…?*** OBS ***Du kan inte spela i appen. Systemen du skapar lämnar du in hos dittombud eller atg.se.När prövoperioden är slut aktiverar du Plus Premium på dittAftonbladet-konto för att fortsätta använda appen. Alla dina systemoch kommentarer sparas även när prövoperioden tar slut.Sportbladet Travelodge will help you find your moves!We bring you interviews from the stall, expert tips andstatistics in one place. Always updated with editorial content.Free for 30 days. You get full functionality during the trialperiod and all your comments and systems saved. After 30 days, youneed to Aftonbladet Plus Premium (59kr / month), which alsoincludes Aftonbladet / Sport Bladet newspaper to your tablet,Aftonbladet all trays, and more.GAME TIPS AND CHRONICLESRead chronicles from including Goop, Lutfi Kolgjini and Stig HJohansson. Bring back the 100 million club V75 tips or make yourown systems based Sportbladets game suggestions.STATS PARTYStart lists with extended statistics service where you can see howeach horse has performed during his career. See profits based onthe distance and location, galopprocent last few races, and howoften the horse took the lead.STABLE INTERVIEWSFor the first time, read stall interviews and starting list in thesame place. Prior to V86 and V75, we give you interviews from thestables of all participating horses, directly from those who havethe best track of the mold.WRITE OWN COMMENTSWrite down your searches and before the race so you can keep trackwhen you make your system during the week. After the race, you savewhat you wrote, and the next time the horse race, you can see whatyou have already written down.RESULTS OF PROPOSALSNicely presented results! Turn up the excitement when you read theresults by sneaking up one race at a time. Have you right on thefirst 6 ...?*** NOTE ***You can not play in the app. The systems you create, submit withyour agent or ATG.se.When the trial period is over, activate the Premium Plus on yourAftonbladet account to continue using the app. All your systems andcomments are saved even when the trial period ends.
Aftonbladet Supernytt
Aftonbladet
Aftonbladet Supernytt ger dig superkoll på nyhetsutvecklingen iSverige och världen. Sortera på senaste nyheterna, mest lästa,sport, nöje och TV. Vi vill hela tiden bli bättre och det kan vibli tillsammans med våra läsare. Så har du önskemål om nyafunktioner eller har du hittat en bugg? Skicka ett mail direkt frånappen eller till mobilt@aftonbladet.se Nyhetstips skickas tilltipsa@aftonbladet.se Hälsningar Aftonbladet Användarvillkor:https://www.aftonbladet.se/hjalpinfo/vanligafragor/article23620164.abPersonuppgiftspolicy:https://www.aftonbladet.se/hjalpinfo/vanligafragor/article23620200.ab-- Du som accepterat platstjänster avseende Aftonbladetsapplikation i din Android-enhet godkänner att Aftonbladet användersig av så kallad geo-targeting, vilket innebär att Aftonbladetlöpande samlar in uppgifter om din geografiska position.Uppgifterna används för att kunna ge dig platsanpassad informationoch marknadsföring via post, telefon eller elektroniskkommunikation såsom sms eller e-post. Informationen kan också kommaatt användas i utvecklingen av nya produkter och tjänster och föratt ge dig anpassat innehåll i våra digitala tjänster, såsomartiklar och annonser som är mer relevanta för dig. Uppgifterna kankomma att lämnas ut till andra bolag inom Schibstedkoncernen.Aftonbladet sparar och kan komma att använda uppgifterna upp tillsex (6) månader efter att uppgifterna samlats in. Genom att duladdar hem, alternativt uppdaterat Aftonbladets applikationsamtycker du till behandlingen enligt ovan. Om du inte längre villatt Aftonbladet ska kunna samla in uppgifter om din geografiskaposition kan du när som helst slå av platstjänster på dinmobiltelefon. Du har också möjlighet att, en gång per år, fåinformation om vilken information som finns sparad om dig, genomatt kontakta Aftonbladets personuppgiftsombud.Personuppgiftsansvarig är Aftonbladet, organisationsnummer556100-1123, Västra Järnvägsgatan 21, 105 17 Stockholm. AftonbladetNew Super gives you super eye on new developments in Sweden and theworld. Sort the latest news, top stories, sports, entertainment andTV. We always want to get better and we can be with our readers. Soyou have feature requests or have you found a bug? Send an emaildirectly from the app or mobilt@aftonbladet.se News tips sent totipsa@aftonbladet.se Greetings Aftonbladet Terms:https://www.aftonbladet.se/hjalpinfo/vanligafragor/article23620164.abPrivacy:https://www.aftonbladet.se/hjalpinfo/vanligafragor/article23620200.ab- You who have accepted location services for Aftonbladet app onyour Android device to approve Aftonbladet uses the so-called geotargeting, which means that Aftonbladet regularly collects data onyour geographical location.   This data is used to give youplace customized information and marketing by mail, telephone orelectronic communication, such as SMS or e-mail. The informationcan also be used in the development of new products and servicesand to provide you with customized content in our digital services,such as articles and ads that are more relevant to you. Theinformation may be disclosed to other companies within theSchibsted group. Aftonbladet saves and may use the data for up tosix (6) months after the information was gathered. By downloading,or update Aftonbladet application, you consent to the processingdescribed above. If you no longer want to Aftonbladet be able tocollect data on your geographical position, you can at any timeturn off location services on your mobile phone. You also have theopportunity to, once a year, get information about what informationis stored about you, by contacting Aftonbladet's personal datarepresentative.   Personuppgiftsansvarig Aftonbladet,corporate 556100-1123, New Rautatiekatu 21, 105 17 Stockholm.
Sportbladet Fotboll 2.4.8
Aftonbladet
Sportbladet Fotboll ger dig full koll inför, under ocheftermatcherna. Ta rygg på Sportbladet och få uppsnacket,odds,livebevakningen och efteranalysen. Liverapportering ochstatistikblandas med nyheter, krönikor, bloggar och TV. Allt skapatavSveriges vassaste fotbollsredaktion.Bra kan bli bättre……tillsammans med er. Ge oss ris, ros och förslag på hur appenkanbli bättre och utvecklas.HälsningarAftonbladetmobilt@aftonbladet.seSportsblade Football gives you full control before, during andafter thegames. Bring back the Sportbladet and get uppsnacket,odds, livemonitoring and post-analysis. Live reports and statisticsare mixedwith news, columns, blogs and television. Everythingcreated bySweden's best football editorial.Good could be better ...... Together with you. Give us rice, rose and suggestions onhowthe app can be improved and developed.GreetingsAftonbladetmobilt@aftonbladet.se
Viktklubb 4.4.21
Aftonbladet
En halv miljon har redan gjort det, du kan också! Med Viktklubbsnya app blir det ännu lättare. Registrera vad du äter och tränar iloggboken, peppa och bli peppad av andra medlemmar och experter.Och framför allt ta kontroll över din vardag. Viktklubb hjälper digatt få ett lättare och hälsosammare liv. Viktklubb är utvecklad isamarbete med Karolinska Institutet och har hjälpt våra medlemmaratt gå ner i vikt sedan 2003. För att kunna logga in i denna appmåste du ha ett aktivt abonnemang i Viktklubb. Starta dittviktminskningsprogram redan idag! För att läsa mer gå in påhttp://www.viktklubb.se Hur du använder loggboken: 1) Tryck påplusknapparna för att logga en måltidstyp eller träning. 2) Sökefter antingen enstaka matvaror eller hela rätter och välj sedanmängd och enhet. 3) När du är klar med att logga mat så uppdaterasdin loggbok och du ser hur många kalorier du har kvar för dagen.Nedtill i loggboken listas det du loggat den aktuella dagen. Därfår du lätt en överblick och du kan även ändra och ta bort inlägg.Tips: Svep fram och tillbaka över loggboken för att växla mellandagar. Du kan också hämta din träning direkt ifrån Runkeeper ochStrava. Half a million have already done it, you can too! With theWeight Club's new app makes it even easier. Record what you eat andexercise in the logbook, pep and get psyched by other members andexperts. And above all, take control of your life. Weight Club willhelp you get a better and healthier life. Weight Club is developedin collaboration with the Karolinska Institute and has helped ourmembers to lose weight since 2003. In order to log into this app,you must have an active subscription in the Weight Club. Start yourweight loss program today! To read more visit thehttp://www.viktklubb.se How to use the logbook: 1) Press the plusbutton to sign an måltidstyp or training. 2) Search for eithersingle food or entire meals and then choose the amount and unit. 3)When you are finished with the logging food to update your logbookand you see how many calories you have left for the day. At thebottom of the logbook lists the logging the current day. Where doyou get easily an overview and you can also modify and deleteposts. Tip: Sweep back and forth across the logbook to switchbetween days. You can also download your workouts directly fromRunkeeper and strive.
På köpet 1.3.1
Aftonbladet
Med Aftonbladets tidnings-app registrerarköparensina köp av Aftonbladets nyhetstidning. När tre köp registreras,undersju dagar, bjuder vi på den fjärde tidningen.With the Aftonbladetnewspaper app records the buyerits purchases of Aftonbladet newspaper. When three purchasesregistered,seven days, we offer the fourth newspaper.