Akıllı Uygulamalar Apps

Loading...
Weight Loss Workouts 1.9.7
Heating - Cooling - Yoga - Pilates 1 -Slimming - Tightening - Dumbbells - Pilates Ball - Little Ball -Rubber -Morning Sports - Pilates 2 - Abdomen - Arms - Legs - Base -Backpack - Includes Full BodyWorkout for.It includes exercises.Now Sport Time!Do not devote time to sports from the busy pace of life?You can not find time to go to the gym?If your answer is yes, we have prepared a super job workouts youcan do at home.Our application has been prepared entirely by professionalfitness trainers.Our program consists of HD video recorded with detaileddescriptions of exercise.There are also informative articles relevant to eachexercise.You can lose weight by exercising in our application, you canget in shape, you can feel the relaxing effects of the sport.Questions about exercises you can ask a fitness trainer throughour program, tailored fitness programYou may want to.Information about healthy living and exercise, we will forwardto you, our instant notification.We will provide you with more exercise to make additions to ourapplication specific intervals.Let's talk about a few benefits of doing a bit of regularexercise.- Increasing the proportion of oxygen taken into the body, itimproves the lung and heart function.- Increasing our fitness in our daily lives, it enables us lessfatigue.- Regular exercise helps to give and take in a healthy way tolose weight.- It leads to increased agility by increasing the bodyresistance exercises done in the right way.- Especially psychology away from the stress of everyday lifeaffect positively.- Provides the flexibility of the body.
com.akilliuygulamalar.bebegim 3.8.2.43
Bebeğim uygulaması, siz değerli ebeveynler için özenlehazırladığımız bebeğinizin sağlıklı büyümesine katkı sağlayacakiçeriğinin tamamı uzmanlar tarafından oluşturulmuş bir uygulamadır.Bebeğim uygulamasıyla miniklerin minik sorunlarına çözümlerbulabilir, ebeveyn bebek dünyasına dair her türlü bilgiyeulaşabilirsiniz. Her gün yeni ipuçlarıyla yeni pratik bilgileredinin. Bebeğim uygulamasını kullanarak; Uzmanımızın her hafta yenibir makalesini okuyabilir, bebeğinizin gelişimine özel bilgileralabilirsiniz. Eğlenceli bebek videoları izleyebilir, bebekfotoğraflarına bakabilirsiniz. Yenidoğan bebek bakımı ile ilgilitüm pratik bilgilere ulaşabilir, bebeğinizin ilk günlerini içinizrahat geçirebilirsiniz. Emzirme bölümünde bu dönemde beslenme, annesütünün önemi, emzirme pozisyonu, anne sütünü arttırma gibi önemlibilgilere ulaşabilirsiniz. Bebek bakımı bölümünde ay ay bebekbakımı konusunda bilgiler edinebilirsiniz. Bebek gelişimi kısmındaay ay bebek gelişimini takip edebilirsiniz. Beslenme bölümünde ekgıda dönemi hakkında detaylı bilgilere bakabilir beslenmeproblemlerine çözümler bulabilirsiniz. Sağlık kısmında bebeğinizinsağlık problemlerine pratik çözümler bulabilir, bebek sağlığıylaalakalı tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Psikoloji bölümündebebeğinizi daha iyi anlayabilmenin ipuçlarına ulaşabilirsiniz. Uykukısmında bebeğinizin uyku düzeni ve daha rahat uykusu için önemlibilgilere ulaşabilirsiniz. Aşı takviminde bebeğinizin aşılarını ayay takip edebilirsiniz. Oyun bölümünde oyuncak seçimiyle alakalıdetaylı bilgilere göz atabilirsiniz. Mutfak kısmında bebek yemektariflerine ulaşabilirsiniz. Her aya göre özenle hazırlanmış bebekyemek tarifleriyle bebeğinize sağlıklı tatlar sunabilirsiniz.Doktor Amca bölümünde tüm sağlık sorularınıza cevap bulabilirsiniz.Sorularım kısmında bebeğinizle alakalı tüm sorularınıza yanıtlaralabilirsiniz. Ninniler bölümünde bebek ninnilerine ulaşabilir, engüzel ninnilerle bebeğinizi uyutabilirsiniz. Temizlik kısmındabebek temizliği ile alakalı tüm pratik bilgilere ulaşabilirsiniz.Masallar kısmından bebeğinize en güzel masalları okuyabilirsiniz.Etkinlikler bölümünde bebeğinizle ay ay oynayabileceğiniz oyunlarıbulabilirsiniz. Her gün yeni bildirimlerle ebeveynler daha bilinçlibebekler daha mutlu! Baby application, we have prepared for youvalued your baby's parents will contribute to the healthy growth ofcontent is an application created by all the experts. Baby findsolutions to the tiny little problem with the application, you canaccess all kinds of information about the parents baby into theworld. Learn new practical knowledge with new tips every day. Usingthe baby practices; Our professionals can read a new article everyweek, you can get specific information on your baby's development.Fun baby can watch videos, look at the baby photos. Newborn babiescan find all the practical information about care, you can spendwithin the first few days of your baby comfortable. nutritionduring this period of breast-feeding section, the importance ofbreastfeeding, breastfeeding position, and increase their reach toimportant information such as mother's milk. You can findinformation about baby care baby care month by month section. Youcan follow the development of the baby in baby development month bymonth. Nutrition section can see detailed information about theadditional food-term solutions to nutrition problems you find. Findpractical solutions to health problems in the health of your baby,you will find all the information related to the baby's health. Youcan reach your baby being able to better understand the psychologydepartment tips. You can sleep in your baby's sleep patterns andsome important information for a more comfortable sleep. You canfollow your baby's vaccines in the vaccination calendar month bymonth. Related to the toy section choice in the game, you canbrowse detailed information. You can reach the baby of the recipesin the kitchen. Each month your baby carefully prepared accordingto recipes can deliver their babies healthy flavors. Doctor Uncle,please refer to the answer to all your health questions. Myquestions relate to your baby in the part, you can get answers toall your questions. You can reach the baby lullaby lullaby in thesection, you can sleep with your baby the most beautiful lullaby.Associated with the cleaning of cleaning the baby, you will findall the practical information. You can read the most beautifultales from the Tales of your baby. You can find the game you canplay with your baby month by month in the Activities section. Everyday parents are more conscious baby happier with the newnotification!
com.akilliuygulamalar.uzmankilovermeprogrami 3.8.2.80
Diyet Listesi ile Zayıflama, sağlıklı beslenerek etkili şekildezayıflamak isteyenler için özenle hazırladığımız içeriğinin tamamıuzmanlar tarafından oluşturulmuş Türkiye'nin en iyi diyet, fitnessve kilo verme uygulamasıdır. Uzmanların görüşleriyle sağlıklı vebilinçli bir şekilde zayıflamanın keyfini çıkarın! Diyet Listesiile Zayıflama, uygulamasını kullanarak; Size uygun diyetibelirleyerek en etkili diyet programlarından faydalanabilirsiniz.Diyet ve fitness uzmanlarının her hafta hazırlayacağı makaleleriokuyabilir, sağlıklı tavsiyeler alabilirsiniz. Fitness uzmanımızınhazırladığı egzersiz videoları ile evde egzersiz yaparakzayıflayabilirsiniz. Egzersiz videoları diyetinize destek olarakkilo vermenizi sağlayacak ayrıca sizi forma sokacaktır. Kalori veaktivite cetveli kısmından aldığınız ve harcadığınız kalorileriöğrenebilirsiniz. Kalori cetvelinde tüm besinlerin kalorideğerlerini rahatlıkla bulabilirsiniz. Aktivite cetvelinde günlük,iş ve spor aktivitelerinin harcattığı kalori değerlerine rahatlıklaulaşabilirsiniz. Besin değişimi bölümünde diyetinizdeki besinlerinkalori olarak alternatiflerini bulabilirsiniz. Diyet hatalarıkısmından diyet sırasında yapmamanız gereken diyetinizi aksatacakhataları öğrenebilirsiniz. Hesaplamalar bölümünde ideal kilonuzu,bazal metabolizma hızınızı, vücut kitle endeksinizi, vücut yağoranınızı hesaplayabilirsiniz. Kilo hedefinizi ideal kilohesaplaması yaparak kolayca belirleyebilir, bu hedefe göre diyetprogramı seçebilirsiniz. Videolar kısmında uzmanların zayıflama ileilgili görüşlerini öğrenebilirsiniz. Sorularım bölümünde kilo vermeile ilgili tüm sorularınıza yanıtlar bulabilirsiniz. Karışımlarkısmında zayıflamanıza yardımcı olacak sağlıklı ve metabolizmahızlandırıcı karışımları bulabilirsiniz. Sağlıklı yaşam kısmındasağlıklı yaşamanıza katkı sağlayacak birçok faydalı bilgiye kolaycaulaşabilirsiniz. Diyetlik bölümünde diyet yemek tariflerineulaşabilirsiniz. Az kalorili yemeklerle diyetinizi sağlıklı şekildesürdürebilirsiniz. Genç diyet kısmında gençlere özel olarakhazırlanan sağlıklı beslenme bilgileri ve diyetleri bulabilirsiniz.Bildirimler kısmından her gün yeni bir bilgiye ulaşabilirsiniz.İletişim bölümünden uygulamayla alakalı görüş ve istekleriniziiletebilirsiniz. 'Diyet Listesi ile Zayıflama' uygulamasıylazayıflamak çok kolay! With Slimming Diets, healthy feeding all ofthe content that we carefully prepare effectively for those whowant to lose weight, experts have been created by Turkey's bestdiet, fitness and weight-loss practices. Enjoy the weakeninghealthy and conscious way with the opinion of the experts! WeightLoss with Diet List, using the application; You can benefit fromthe most effective diet program by selecting the appropriate diet.You can read the article of diet and fitness experts will prepareevery week, you can get healthy advice. fitness with exercisevideos that can weaken our professionals prepare by exercising athome. Exercise videos that will help you lose weight as you supportyour diet will also introduce uniform. And ruler of part ofcalories you get from the activity and find out the calories youconsume. You can easily find the calories of all foods in caloriescale. Activity in the daily chart, you can reach consuming thecaloric value of the business and sports activities. You can findthe calorie foods in your diet as an alternative changes in thefood section. You can find errors that disrupt your diet mistakesyou should not do the diet part of the diet. Calculations sectionof your ideal weight, your basal metabolic rate, your body massindex can calculate your body fat ratio. You can easily determineyour ideal weight by calculating your weight goal, you can choose adiet program based on this goal. You can find out their views onthe weakening of experts in the video section. My Questions sectionyou can find answers to all your questions about weight loss. Themixture section will help you find healthy weight loss andmetabolism accelerator mixtures. The wellness section willcontribute to your healthy life you can easily reach many otheruseful information. You can reach part of the diet in diet recipes.You can continue your diet with low-calorie meal in healthy ways.Young teens can find a specially prepared diet of healthy eatingand diet information. You can find new information every day fromthe Notifications section. Apply relevant to the communicationsdepartment can forward your views and wishes. 'Slimming Diet Listwith' the application is very easy to lose weight!
com.akilliuygulamalar.pedagog 3.8.0.4.24
Anne ve babalar çocuk yetiştirme konusunda yardıma mı ihtiyacınızvar? Bazen sorunlara çözüm bulamıyor musunuz? Çocuğunuzu anlamak,en iyi şekilde yetiştirmek mi istiyorsunuz? Sizin için çok özel biruygulama geliştirdik. Peki uygulamamızda neler var? Pedagogdesteğiniz hazır! Uzman pedagoga dilediğiniz sorunuzusorabilir,tavsiyeler alabilirsiniz. Çocuğunuzun fotoğrafıuygulamamızda yer alsın ister misiniz? Bize yollayın, albümümüzeekleyelim. Uygulamamızda eğlenceli çocuk videolarıizleyebilir,çocuk albümlerine bakabilirsiniz. Yüzlerce uzmanınsizler için kaleme aldığı makaleler sayesinde en doğru bilgileriöğrenebilir,çözüm önerileri ile sorunlarınızı ortadankaldırabilirsiniz. Uygulamamız uzman, görseller, tavsiyeler, çocukgelişimi, kısa ve öz, makaleler, bebek, çocuk, ergenlik, aile,ipucu, çözümler, eğlence, masallar, sorularım, bildirimler,doktorum, mutlu yuva, etkinlikler kısımlarından oluşmaktadır.'Pedagog' ile artık sizinde danışacak bir uzmanınız var. Anlıkbildirimlerimizdeki ipuçlarını takip edin ! Parents Do you needhelp with child-rearing? Sometimes I can not find solutions toproblems Do you? Understanding your child, you need to train in thebest way? A special application for you we have developed. So ourapplication What? Pedagogues ready for your support! Specialistpedagogue in the language you question your You can ask for advice.Want to get involved in our child's photo application? Send usLet's add our album. Children can watch entertaining videos of ourapplication, you can see the children's album. Through articles hewrote for you, you can learn the most accurate information ofhundreds of local experts, with solutions You can eliminate yourproblem. Our application specialists, images, advice, childdevelopment, concise articles, infant, child, adolescent, family,tips, solutions, fun, fairy tales, have questions, statements,doctor, happy home, consists of events section. 'Educators' and nowyou have to consult an expert in you. Follow the tips in ourinstant feedback!
Uzman İddaa Tahminleri 3.0.22
'Uzman İddaa' ile kazanmak istermisiniz?Uzman ekibimiz tarafından her gün detaylı şekilde hazırlanan maçanalizleriyle, özenle seçilen maçlardan oluşan kuponlarla kazanmakartık çok kolay.Takımınıza olan sevginizi gösteren fotoğraflarınızın uygulamamıziçerisinde yer almasını ister misiniz?Göndermiş olduğunuz fotoğraflarınızı uygulamamızdayayınlıyoruz.Ayrıca uygulamamızı kullanarak;Haber turu kısmından günlük spor haberlerine göz atabilir, en songüncel bilgilere ulaşabilirsiniz.Canlı sonuçlar bölümünden tüm maçların takibini kolaylıklayapabilirsiniz.Maç özetlerini ve eğlenceli futbol videolarınıizleyebilirsiniz.İddaa bültenine göz atabilir, bitmiş maç sonuçlarınıgörebilirsiniz.Canlı anlatım servisiyle maçları takip edebilirsiniz.En çok oynanan maçlara bakarak, değerlendirmeleryapabilirsiniz.Günlük maç analizleri ve kuponlar hazırlandığında anlıkbildirimlerle sizlere sunacağız.'Uzman İddaa' ile şimdi kazanma vakti !'Expert İddaa' Do youwant to win?Match detail in the analysis prepared every day by our team ofexperts, consisting of carefully selected coupons is very easy towin the match.Want to show your love for your team to take part in our photo ofyour applications?We will publish your photos you have sent in our application.In addition, using our application;News of the tour browse daily sports news, you can find the latestupdated information.You can easily keep track of all the matches live from the resultssection.You can watch videos of match highlights and entertainingfootball.Betting can browse the bulletin, you can see the finished resultsmatch.You can follow the matches with live commentary service.Looking at the most-played match, assessments can.We will provide you with daily coupons match analysis and instantnotification when prepared.'Expert İddaa' and now it's time to win!
Hamilelik ve Gebelik Takibi 3.8.0.4.27
Hamilelik ve Gebelik Takibi uygulaması, size hamilelik dönemindeher konuda yardımcı olmak üzere büyük bir özenle hazırlanmıştır.Gebeliğiniz boyunca aradığınız her türlü bilgiye kolaycaulaşabileceğiniz pratik bir uygulamadır. Sürekli yenileneniçeriğiyle her zaman güncel olan uygulamamız, sizden gelen taleplerdoğrultusunda genişletilmektedir. Uygulamamızı kullanarak, -Uzmanımızın sizler için haftalık yazdığı makaleleriokuyabilirsiniz. - Size özel hamilelik takvimindenyararlanabilirsiniz. - Gebelik döneminizi gün gün ve hafta haftatakip edebilirsiniz. - Doğuma hazırlık bölümünden yaralanarakdoğuma eksiksiz gidebilirsiniz. - Sağlıklı bir gebelik geçirmekiçin sağlık bölümümüze bakabilirsiniz. - Gebelikte beslenmeylealakalı bilgilere beslenme bölümünden ulaşabilirsiniz. - Psikolojibölümünden faydalanarak daha sağlıklı bir gebelik geçirebilirsiniz.- Spor bölümünde gebelikte yapılabilecek doğru egzersiz bilgilerineulaşabilirsiniz. - Hesaplayıcılar bölümüyle bebeğinizin doğumtarihini hesaplayabilirsiniz. - Gebelikte güzellik ve bakımtavsiyeleriyle faydalı bilgiler edinebilirsiniz. - Hamileliktesıkça sorulan sorular kısmında sorularınızın yanıtlarınıbulabilirsiniz. - Bildirimler kısmında gebelik dönemiyle alakalıher gün yeni bir ipucu görebilirsiniz. - Bize yazın kısmındanuygulamayla alakalı istek ve önerilerinizi bize iletebilir,uygulamanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz. Pregnancy andPregnancy Tracker application was prepared with great care duringpregnancy to help you with everything. It is a practicalapplication that you can access easily to any information youthroughout your pregnancy. Our applications are always up to datewith constantly refreshed content is extended in accordance withthe demands from you. Using our application, - Our professionalscan read weekly articles he wrote for you. - You can take advantageof the special pregnancy calendar. - You can track your pregnancyweek by week and day by day period. - You can go from completebirth wounded Birth preparation section. - You can look at ourhealth department to spend a healthy pregnancy. - You can findinformation related to nutrition during pregnancy nutritionsection. - Taking advantage of the psychology department can spenda healthy pregnancy. - Sports section, you can exercise the rightinformation that can be done during pregnancy. - The Calculator cancalculate your child's date of birth section. - You can obtaininformation useful for their beauty and care advice duringpregnancy. - You can find answers to your questions in thefrequently asked questions section on pregnancy. - Notificationsrelated to the part of the pregnancy period, you can see a new clueevery day. - Write us a relevant part of the application canforward your requests and suggestions to us, you can contribute tothe development of the application.
Yemek Tarifleri 3.8.0.4.28
Yemek Tarifleri; Türkiye'nin en beğenilerek kullanılan, tamamıdenenmiş, fotoğraflı, detaylı anlatıma sahip ve hazırlaması kolaytariflerden oluşan yemek tarifleri uygulamasıdır. Uygulamayıinternet bağlantısına ihtiyaç duymadan rahatlıklakullanabilirsiniz. Birbirinden pratik yemek tariflerinibulabileceğiniz uygulamayla bugün ne pişirsem diyedüşünmeyeceksiniz. Yemek Tarifleri uygulamasıyla en nefis yemektarifleri elinizin altında. Ramazan ayına özel Güllaç tarifiniuygulamamız içerisinde bulabilirsiniz. Yemek Tarifleri - ÖzelliklerEn lezzetli Güllaç Tarifini uygulamada bulabilirsiniz. Atıştırmalık- Kısır'dan Soğanlı Menemen'e kadar tüm atıştırmalık tarifler.Çorba Tarifleri - Ezogelin'den Şehriye çorbasına kadar tüm çorbatarifleri. Et Yemekleri - Misket Köfte'den Tas Kebabı'na kadar tümet yemekleri tarifleri Tavuk Yemekleri - Tavuk Sarma'dan ÇıtırKanat tarifine kadar tüm tavuk yemek tarifleri. Sebze Yemekleri -Enginar Dolması'ndan Patlıcan Musakka'ya kadar tüm sebze yemektarifleri. Hamur İşi - Mayalı Poğaça'dan Haşhaşlı Çörek'e kadar tümhamur işi tarifleri. Tatlı Tarifleri - Ramazan ayının popülertatlısı Güllaç tarifi en pratik haliyle uygulamaya eklendi. DiyetYemek Tarifleri - Diyet Çorba'dan Meyve Salata'sına kadar tüm diyetyemek tarifleri. Balık - Somon'dan Fırında Levrek'e kadar tüm balıkyemekleri tarifleri. Salata - Rus Salatası'ndan Çoban Salatası'nakadar tüm salata tarifleri. Makarna - Fırında Makarna'dan TavukluMakarna'ya kadar tüm makarna tarifleri. Pilav - Tereyağlı Pilav'danPerde Pilavı'na kadar tüm pilav tarifleri. Börek - TepsiBöreği'nden Su Böreği'ne kadar tüm börek tarifleri. Kurabiye -Çikolatalı Kurabiye'den Şeker Hamurlu Kurabiye'ye kadar tümkurabiye tarifleri. Kek - Portakallı Kek'ten Islak Kek'e kadar tümkek tarifleri. Pasta - Kakaolu Pasta'dan Ağlayan Pasta'ya tüm pastatarifleri. Bildirimler - Her gün yeni bir bilgi. Mutfak, beslenmeve diyet ile ilgili pratik bilgileri bulabileceğiniz çok değerlibir kütüphane. Uygulama içerisindeki pratik yemek tariflerimutfakta işinizi çok kolaylaştıracak. Bugün ne pişirsem diyorsanızpratik ve internetsiz yemek tarifleri arıyorsanız 'Yemek Tarifleri'uygulamasıyla vakit kaybetmeden tanışın. Recipes; Turkey'sfavorites like that, all tried, photo, application consisting ofrecipes and easy to prepare recipes with detailed explanation. Youcan easily use the application without the need for internetconnection. What I cook today with the app you can find recipesfrom each practice he'll think about it. Recipes most delectablerecipes at your fingertips with the application. You can find therecipe in the month of Ramadan special Güllaç our application.Recipes - Features You can find the most delicious Güllaç describedin the application. Snack - Vicious from the bulbous Menemen untilall snack recipes. Soup Recipes - all the noodle soup Lentil souprecipes to. Meat Dishes - Muscat all meat dishes from recipes toTas Kebab Meatballs Chicken Recipes - all the recipes until crispychicken wings recipe from Chicken Wrap. Vegetable Dishes - all thevegetable recipes until eggplant moussaka, dolmas, the artichoke.Pastry - Yeast buns from Poppy Buns until all pastry recipes.Dessert Recipes - Ramadan Güllaç popular dessert recipe has beenadded to the practical application form. Diet Recipes - all therecipes to the diet of fruit salad Soup Diet. Fish - sea bass toeat all the fish in the oven until the salmon recipes. Salad - allRussian salad recipes to the Shepherd Salad Salad. Pasta - Pastawith chicken from the oven until all the pasta recipes pasta. Rice- Rice Buttered rice recipes from all Curtain until the rice. Sum -all pastry recipes from the tray until the water Borek Borek.Cookies - Chocolate Chip Cookie Dough from Sugar cookies until allcookie recipes. Cake - Orange Cake from the wet cake until theentire cake recipes. Cakes - Cakes Cocoa crying all cake recipescake. Notifications - a new information every day. Kitchen, avaluable library where you can find practical information aboutnutrition and diet. practical recipes in the application that willfacilitate your work in the kitchen. Today I cook what you say youare looking for practical recipes and an internet 'Recipes' to meetwithout delay with the application.
com.akilliuygulamalar.uzmankiloalmaprogrami 3.8.2.42
Değişime Hazır Olun ! Uzmanların hazırladığı faydaları binlercekişi tarafından onaylanmış diyet programları mı aradınız yoksa kiloalmanın püf noktalarını mı? Kilo almanın kilo vermekten daha zorolduğunu biliyor muydunuz? Peki ya sağlıklı kilo almanın yollarını?Cevabınız evet ise işte 'Uzman Kilo Alma Programı'. Uygulamamıztamamen orijinal ve sürekli güncellenen içeriğe sahiptir. Size özelolarak hazırladığımız egzersiz videoları, diyet uzmanı ve fitnessantrenörü desteğiyle yenilendik. Diyet uzmanımızdan size özel diyetprogramı talep edebilir, beslenmenizle alakalı özel tavsiyeleralabilirsiniz. Ayrıca fitness antrenörümüzden size özel egzersizprogramı isteyebilir, sorularınızı iletebilirsiniz. Uygulamamızlakendinize uygun diyet programı seçip gün içerisinde aldığınız veharcadığınız kaloriler hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.Ayrıca kilo almanın püf noktalarını öğrenecek bu konuda yazılmışbirçok makale okuyabileceksiniz. Spor salonunda veya evdeyapabileceğiniz egzersiz hareketleri hakkında bilgi sahibiolabileceksiniz. Kilo alma yolunda ilerlerken size yardımcıolabilecek besin desteklerini öğrenebileceksiniz. Diyet programınıuyguluyorsunuz fakat işe yaramıyor mu? Tam bu noktada diyetprogramını uygularken yapmış olduğunuz hataları görebileceksiniz.Diyet programı oluştururken daha özgür mü davranmak istiyorsunuz?Peki sizin için besin değişim bölümü hazırladık. Desteğe miihtiyacınız var? Uzmanımız her hafta sizin için ayrı bir makalekaleme alacak. Bunları biliyor muydunuz? İşte bu kısımda sizi heralanda şaşırtacak sürekli güncellenen bilgiler mevcut. Kısacası'Uzman' size değişim yolundaki her konuda yardımcı olmayıhedefliyor. Sağlıklı ve dengeli beslenmeyi hedef haline getirenuygulamamız aynı zamanda bunu kalıcı hale getirerek sizi idealkilonuza ulaştırmayı amaçlıyor. Anlık bildirimlerimizle sizehatırlatmalar yaparak diyet programınıza sadık kalmanıza yardımcıolacağız. 'Uzman' ile kilo almak artık çok kolay! Change Get Ready!Prepared by experts of the benefits of thousands of people calledor notified Does your diet by weight Does the trick is getting? Didyou know that losing weight is harder than getting to lose weight?What about getting healthy ways to lose weight? If yes, here'Weight Gain Program Specialist'. Our application has a completelyoriginal and regularly updated content. Exercise videos we haveprepared for you, we renewed support dietitian and fitness trainer.You may request a special diet program from our diet expert, youcan get specific advice relevant to your diet. In addition, you mayask our fitness coach special exercise program, you can submit yourquestions. In that select the appropriate application of our daydiet program about yourself and spend your calories You can haveinformation. You will also learn the tricks of weight gain can readmany articles written on this topic. You can do at home or at thegym will be informed about the exercise movements. Weight gain canlearn the way to advancing the nutritional supplements that canhelp you. But do you enforce the diet does not work? At this pointmade in implementing the diet program you can see the errors. Doyou want to be more free in creating a diet program? So we preparedfoods section changes for you. Need support? Our expert will take aseparate article written for you each week. Did you know these?This section is constantly updated information available in eacharea will astound you. In short, 'Expert' aims to help you in allmatters towards change. Healthy and balanced nutrition that makesour application target also aims to transport you to your idealweight by making it permanent. Instant notification of our program,we will help you adhere to your diet by reminders. 'Expert' is veryeasy to gain weight!
Araba ve Ehliyet Rehberim 2.0.1
Araba ve motosikletle ilgili tümpratikbilgileri bulabileceğiniz, ehliyet sınavlarıyla alakalıtümipuçlarına ulaşabileceğiniz kapsamlı bir uygulama mıarıyorsunuz?Sizler için büyük özenle hazırladığımızuygulamamızıkullanarak;Araba bakım bilgilerine rahatlıkla ulaşabilirsiniz.Otomobil sürüşü hakkında önemli tecrübeler edinebilirsiniz.Arabanızın teknik sorunlarıyla alakalı ön bilgisahibiolabilirsiniz.Araç kullanımınızı tasarruflu hale getirecek ipuçlarınagözatabilirsiniz.Araba alım-satım işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenkonularıöğrenebilirsiniz.Ehliyet almak için gerekli tüm pratik bilgileri edinebilirveehliyet sınavları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.Aracınızın tamir işlemleri konusundaki teknikbilgilereulaşabilirsiniz.Araç güvenliği hakkında önemli hususlara göz atabilirsiniz.Motosiklet hakkında her türlü bilgiyerahatlıklaulaşabilirsiniz.Size özenle hazırlayıp sunacağımız pratikbilgilerdenyararlanabilirsiniz.You can find allpracticalinformation about cars and motorcycles that is relevantto yourdriving test you looking for a comprehensive applicationthat cantake you all the clues? Using our application we haveprepared withgreat care for you;Car maintenance information can be found easily.You can learn about the important experience of driving cars.You can have prior knowledge of relevant technical problem withyourcar.You can browse the tips that will make your use ofefficientvehicles.You can find out the issues to be considered in car trading.You can get all the necessary practical information to getyourlicense and you may have information about the driver'slicenseexam.You can find technical information on your car repairs.You can look at important issues about vehicle safety.You can easily reach all kinds of informationaboutmotorcycle.You can benefit from the practical information we offeryoucarefully prepare.
Diet and Fitness 3.8.0.4.13
‘Diet and Fitness’ app introduces more than 20 effective diet listsfor those who would like to lose weight in a healthy manner.Besides, it speeds up your slimming process by means of the fitnessinfo that helps you lose weight. The diet lists have been preparedcarefully by our specialists having considered every detail. Youwill enjoy dieting by using our app and will see its effect in ashort while. What you can reach by using ‘Diet and Fitness’ app; -Main information about Dukan diet - Tips of slimming by means ofDukan diet - Ways of losing 20 kilos by means of Swedish diet - Thebenefits of Alkali diet - Burning belly fat diet rules - Burninghip fat diet explanations - Information about healthy slimming bymeans of water diet - Fast slimming by means of renewing detox diet- Diet meals - Tens of popular diet lists; Green Apple,Mediterranean, Carbonhydrate, Yogurt, Fruit, Bride, Date Palm,Potato diets... - Tips for slimming at home by means of fitness -Slimming in a short while by means of fitness tips - Exercisetechniques and their explanations in detail - Slimming exercises -Healthy nutrition rules - Food which makes slimming easier - Everyday a new diet, fitness and slimming notification - Diet listsupdated consistently
İnternetsiz Kek ve Kurabiye Tarifleri 3.8.2.28
'Kek ve Kurabiye Tarifleri' en pratik ve en lezzetli yüzlerce tarifsunan internet bağlantısına gerek duymadan kullanılabilen biruygulamadır. Uygulamayı kullanarak tamamı denenmiş pratiktariflerden faydalanabilirsiniz. Uygulama Özellikleri En pratik velezzetli Güllaç tarifini uygulamamız içerisinde bulabilirsiniz. KekTarifleri - Kakaolu ıslak kekten, zebra keke kadar tüm kektarifleri. Kurabiye Tarifleri - Un kurabiyesinden, cevizlikurabiyeye kadar tüm kurabiye tarifleri. Tatlı Tarifleri - Ekmektatlısından Ramazan ayına özel Güllaç tarifine kadar tüm tatlıtarifleri. Pasta Tarifleri - Köstebek pastadan, ağlayan pastayakadar tüm pasta tarifleri. Not Defteri - Kullanımı pratik notdefteri. Bildirimler - Her gün yeni bir bilgiyi bulabileceğinizanlık bildirimler. Pratik Bilgiler - Hayatınızı kolaylaştıracakpratik bilgiler. İletişim - Bizlere uygulamayla alakalıönerilerinizi sunabileceğiniz kısım. 'Cake and Cookie Recipes' sunaUn the most practical and hundreds of tasty recipes is anapplication that can be used without needing an internetconnection. all tested using the application can take advantage ofpractical recipes. Application Features You can find the mostpractical and delicious Güllaç described in our application. CakeRecipes - Cocoa brownies from all cake recipes until zebra cake.Cookie Recipes - from the cookies, walnut cookies until all cookierecipes. Dessert Recipes - all the recipes dessert recipes toGüllaç the special Ramadan sweets from the bakery. Pie Recipes -Mole of the pie, cake crying until all cake recipes. Notepad -notepad practical use. Notifications - instant notification everyday you'll find new information. Practical Tips - practicalinformation to make your life easier. Contact Us - We can offeryour suggestions relevant portions of the application to.
com.akilliuygulamalar.pogacatarifleri 3.8.2.1.28
Hazırlaması oldukça pratik poğaça ve börek tarifleri miarıyorsunuz? 'Poğaça ve Börek Tarifleri' uygulamasıyla sizlere enlezzetli poğaça ve börek tariflerini sunuyoruz. İçerisinde yüzlercetarif bulunduran uygulamamızı internet bağlantısı gerekmedenrahatlıkla kullanabilirsiniz. En pratik börek tarifleriylesevdiklerinizi mutlu ederken birbirinden leziz poğaça tarifleriyleonlara ziyafet sunacaksınız. Pizza severleri de unutmadık. Enlezzetli pizza tariflerini de uygulamamız içerisindebulabilirsiniz. 'Poğaça ve Börek Tarifleri' Uygulaması ÖzelliklerPoğaça tarifleri Börek tarifleri Pizza tarifleri Detaylı ve açıkanlatım Kaç kişilik, hazırlama süresi, pişirme süresi İnternetgerektirmeyen kullanım İnternetsiz yemek tarifleri Yemek tarifleriLooking for pretty practical donut and burrito recipes? With the'Poğaça and Börek Recipes' application, we offer you the mostdelicious pastry and pastry recipes. You can easily use ourapplication which contains hundreds of recipes without internetconnection. With the most practical burrito recipes, you will havea feast of delicious pastry recipes while making your loved oneshappy. We didn't forget the pizza lovers. You can also find themost delicious pizza recipes in our application. 'Pastry and PastryRecipes' Application Features Donut recipes Pastry Recipes PizzaRecipes Detailed and open expression How many people, preparationtime, cooking time Internet-free use Internet recipes Recipes
2018 Beşiktaş Duvar Kağıtları 15
Beşiktaş Duvar Kağıtları uygulaması, değerli Beşiktaştaraftarlarına en güncel ve yüksek çözünürlükte duvar kağıtlarısunar. Beşiktaş Duvar Kağıtları uygulaması kullanarak; - Yüksekçözünürlükteki güncel duvar kağıtlarına ulaşabilirsiniz. - Duvarkağıtlarını telefonunuza kaydedebilirsiniz. - Duvar kağıtlarınıfavorilerinize ekleyebilir, paylaşabilirsiniz. Beşiktaştaraftarlarının favori uygulaması : 'Beşiktaş Duvar Kağıtları'.Besiktas Wallpapers app offers the latest and high resolutionwallpapers valuable Besiktas fans. Besiktas Wallpapers using theapplication; - You can reach the current wallpaper in highresolution. - You can save wallpapers to your phone. - You can addwallpapers to your favorites, you can share it. Besiktas fans ofyour favorite applications: 'Besiktas Wallpapers'.
Akıllı Radyo - Radyo Dinle 1.7
'Akıllı Radyo - Radyo Dinle' uygulaması, içerisinde yüzlerce ulusalve yerel radyo kanalı barındıran ihtiyacınız olan tek radyouygulamasıdır. En popüler radyo kanallarını kesintisiz olarakdinleyebileceğiniz kullanımı oldukça pratik uygulama ile müziğinkeyfini çıkaracaksınız.Her türden en popüler şarkılar sizlerle.Radyo Dinle uygulamasını kullanarak;- Favori radyo listenizioluşturabilirsiniz.- Radyo kanalları arasında aramayapabilirsiniz.- Onlarca radyo kategorisi ile sevdiğiniz tarzdakanallara rahatlıkla ulaşabilirsiniz.- Yüzlerce radyo kanalınıkesintisiz dinleyebilirsiniz.Radyo Kategorileri;Pop, Slow, Haber,Spor, Rock, Arabesk, Akustik, Dini, Elektronik, Lounge, Hip Hop,Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Metal, Nostaljik, Klasik Müzik,Jazz, Dünya Müziği...Başlıca Radyo Kanalları;Alem FM, Best FM,Dream Türk, Joy Türk, Kral FM, Kral Pop, Metro FM, Ntv Spor Radyo,Number One FM, Power Türk, Radyo Fenomen, Show Radyo, Süper FM,Slow Türk, Radyo Viva...Radyo Dinle uygulaması ile kesintisiz canlıradyo dinlemenin en hit şarkıların tadına varın.İhtiyacınız olantek radyo uygulaması : 'Akıllı Radyo - Radyo Dinle''Smart Radio -Radio Listen' application, in hundreds of national and local radiois the only radio channel that will host the applications you need.The most popular use can continuously listen to radio channels withvery practical applications you will enjoy the music.most popularsongs of any kind with you. Listen to the radio using theapplication;- You can create your favorite radio station list.- Youcan search radio channels.- You can reach them easily with yourfavorite style of radio channel category.- You can listen tohundreds of radio channels without interruption.RadioCategories;Pop, Slow, News, Sports, Rock, Arabesque, acoustic,Religious, Electronic, Lounge, Hip Hop, Folk Music, Turkish Music,Metal, Oldies, Classical Music, Jazz, World Music ...Major RadioChannels;Alem FM Best FM, Dream Turk, Joy Türk, Kral FM, King ofPop, Metro FM, NTV Sports Radio, Number One FM Power Turk, RadioPhenomenon, Shower Radio, Super FM, Slow Turk, Radio Viva ...Pleaseenjoy uninterrupted application of Radio Listen live radiolistening with the most hits.the only radio application you need:'Smart Radio - Radio Listen'
2018 Galatasaray Duvar Kağıtları 11
Galatasaray Duvar Kağıtları uygulaması, değerli Galatasaraytaraftarlarına en güncel ve yüksek çözünürlükte duvar kağıtlarısunar. Galatasaray Duvar Kağıtları uygulamasını kullanarak; -Yüksek çözünürlükteki güncel duvar kağıtlarına ulaşabilirsiniz. -Duvar kağıtlarını telefonunuza kaydedebilirsiniz. - Duvarkağıtlarını favorilerinize ekleyebilir, paylaşabilirsiniz.Galatasaray taraftarlarının favori uygulaması : 'Galatasaray DuvarKağıtları'. Galatasaray Wallpapers app offers the latest and highresolution wallpapers valuable Galatasaray fans. GalatasarayWallpapers app using;     - You can reach thecurrent wallpaper in high resolution.     - Youcan save wallpapers to your phone.     - Youcan add wallpapers to your favorites, you can share it. Galatasarayfans favorite app: 'Galatasaray Wallpapers'.
2018 Fenerbahçe Duvar Kağıtları 13
Fenerbahçe Duvar Kağıtları uygulaması, değerli Fenerbahçetaraftarlarına en güncel ve yüksek çözünürlükte duvar kağıtlarısunar. Fenerbahçe Duvar Kağıtları uygulaması kullanarak; - Yüksekçözünürlükteki güncel duvar kağıtlarına ulaşabilirsiniz. - Duvarkağıtlarını telefonunuza kaydedebilirsiniz. - Duvar kağıtlarınıfavorilerinize ekleyebilir, paylaşabilirsiniz. Fenerbahçetaraftarlarının favori uygulaması : 'Fenerbahçe Duvar Kağıtları'.Fenerbahce Wallpapers app offers the latest and high resolutionwallpapers valuable Fenerbahce fans. Fenerbahce Wallpapers usingthe application; - You can reach the current wallpaper in highresolution. - You can save wallpapers to your phone. - You can addwallpapers to your favorites, you can share it. favorite app ofFenerbahce fans: 'Fenerbahce Wallpapers'.
com.akilliuygulamalar.duvarkagitlari 9
'Duvar Kağıtları' uygulaması kullanıcılarına en yeni ve enbeğenilen yüksek çözünürlükte duvar kağıtları sunar. Duvarkağıtları uygulamasını kullanarak; - Yüzlerce yeni HD duvarkağıdına ulaşabilirsiniz. - Duvar kağıtlarını kaydedebilir,paylaşabilir ve telefonunuza arka fon olarak ayarlayabilirsiniz. -Duvar kağıtlarını favorilerinize ekleyerek favori listenizioluşturabilirsiniz. - Uygulamanın temasını değiştirerek uygulamayıözelleştirebilirsiniz. - Duvar kağıtlarını kesme işlemi yaparakistediğiniz boyutta telefonunuza ayarlayabilirsiniz. Duvar KağıdıKategorileri - 3D Duvar Kağıtları - Araba Duvar Kağıtları - ManzaraDuvar Kağıtları ve daha fazlası... 'Duvar Kağıtları' uygulaması ileen güzel duvar kağıtları sizleri bekliyor. 'Wallpapers' appdelivers the newest and most popular high resolution wallpapers tousers. Wallpapers using the application; - You can reach hundredsof the new HD wallpaper. - You can save the wallpapers, share, andyou can set your phone as a background. - You can create yourfavorites list by adding your favorite wallpapers. - You cancustomize the application by changing the theme of the application.- Wallpaper by cutting the size you want, you can set your phone.Wallpaper Categories - 3D Wallpapers - Car Wallpapers - LandscapeWallpapers and more ... 'Wallpapers' applications with the mostbeautiful wallpapers are waiting for you.
Wallpapers HD-4K 2019 7
"Wallpapers" application offers the newest and the most favoritehigh-resolution wallpapers. Using ''Wallpapers'' application: -Youcan reach out thousands of new HD wallpapers. -You can save, shareor set them as a background image on your phone. -You can manageyour favorite list by adding what you like the most. -You cancustomize and change theme of the application. -You can cropwallpapers and set them in a desired size. Wallpapers Categories -3D Wallpapers - Live Wallpapers - Black Wallpapers - FlowerWallpapers - Car Wallpapers - Nature Wallpapers - View Wallpapersand more... The best and the most beautiful wallpapers are waitingfor you on this application.
2018 Galatasaray Marşları 6
Galatasaray Marşları uygulaması, değerli Galatasaray taraftarlarınaen etkileyici marş ve tezahüratları sunar. Galatasaray Marşlarıuygulamasını kullanarak; - En etkileyici marşlara ulaşabilirsiniz.- Tribünlerde efsane haline gelmiş tezahüratları dinleyebilirsiniz.- Marş ve tezahüratları zil sesi olarakayarlayabilirsiniz.Galatasaray taraftarlarının favori uygulaması :'Galatasaray Marşları'.Galatasaray Marches application, offers themost impressive songs and chants valuable Galatasaray fans. AnthemGalatasaray using the application;    - You canreach the most impressive starter.    - You canlisten to chants have become legends come from thegrandstands.    - Starter and chants can set asringtones.Galatasaray fans favorite app: 'Galatasaray Marches'.
Kek Tarifleri 1.2
'Kek Tarifleri' içerisinde yüzlerce pratik kek tarifi bulunduransürekli güncellenerek kullanıcılarına yeni tarifler sunan biruygulamadır. Tüm kek tarifleri; açık anlatımlı ve resimlidir.Tariflerde kaç kişilik, hazırlama ve pişirme sürelerine yerverilmiştir. 'Kek Tarifleri' uygulamasını kullanarak;- Yüzlercenefis kek tariflerine rahatlıkla ulaşabilirsiniz.- İlginizi çekenkek tariflerini favoriler kısmına ekleyebilirsiniz.- Favorilerkısmına eklediğiniz tariflere internetsiz olarakerişebilirsiniz.'Kek Tarifleri' uygulamasında kek tariflerinin yanısıra;-Tatlı Tarifleri-Pasta Tarifleri-Kurabiye Tarifleri'ne de yerverilmiştir.Uygulamayı kullanarak; ıslak kek, kolay kek, limonlukek, browni, çikolatalı kek, kakaolu kek ve ıspanaklı kek gibi enpopüler kek tariflerine ulaşabilirsiniz.'Cake Recipes' containinghundreds of users continuously updated in cake recipe is apractical application suna Un new recipes. All cake recipes; clearnarrative and pictorial. Directions on how many people are given tothe preparation and cooking time. 'Cake Recipes' by using theapplication;- You can reach easily to hundreds of yummy cakerecipe.- You can add your favorite cake recipes section thatinterests you.- You can access an internet recipes you add to theFavorites section.'Cake Recipes' cake recipes, as well asapplications;-Dessert recipesRecipe of the -Pas-The muffin recipewas given to the city.using the application; brownies, easy cake,lemon cake, brownies, chocolate cake, chocolate cake and spinachpies as you can reach the most popular cake recipe.
Kurabiye Tarifleri 1.2
'Kurabiye Tarifleri' içerisinde yüzlerce pratik kurabiye tarifibulunduran sürekli güncellenerek kullanıcılarına yeni tariflersunan bir uygulamadır. Tüm kurabiye tarifleri; açık anlatımlı veresimlidir. Tariflerde kaç kişilik, hazırlama ve pişirme sürelerineyer verilmiştir. 'Kurabiye Tarifleri' uygulamasını kullanarak;-Yüzlerce nefis kurabiye tariflerine rahatlıkla ulaşabilirsiniz.-İlginizi çeken kurabiye tariflerini favoriler kısmınaekleyebilirsiniz.- Favoriler kısmına eklediğiniz tariflereinternetsiz olarak erişebilirsiniz.'Kurabiye Tarifleri'uygulamasında kurabiye tariflerinin yanı sıra;-TatlıTarifleri-Pasta Tarifleri-Kek Tarifleri'ne de yerverilmiştir.Uygulamayı kullanarak; un kurabiyesi, tuzlu kurabiye,tatlı kurabiye, tırtıl kurabiye, cevizli kurabiye, kakaolu kurabiyeve iki renkli kurabiye gibi en popüler kurabiye tariflerineulaşabilirsiniz.'Cookie Recipes' containing hundreds of userscontinuously updated in practical cookie recipe is an applicationthat offers new recipes. All cookie recipes; clear narrative andpictorial. Directions on how many people are given to thepreparation and cooking time. 'Cookie Recipes' by using theapplication;- You can easily reach hundreds of delectable cookierecipes.- You can add your favorite cookie recipes section thatinterests you.- You can access an internet recipes you add to theFavorites section.'Cookie Recipes' cookie recipes, as well asapplications;-Dessert recipesRecipe of the -Pas-Kek tariff are alsobeing included.using the application; flour cookies, salty cookies,sweet biscuits, cookies caterpillars, walnut cookies, chocolatecookies and two colorful cookies you can reach the most popularcookie recipes.
Börek Tarifleri 1.2
'Börek Tarifleri' içerisinde yüzlerce pratik börek tarifibulunduran sürekli güncellenerek kullanıcılarına yeni tariflersunan bir uygulamadır. Tüm börek tarifleri; açık anlatımlı veresimlidir. Tariflerde kaç kişilik, hazırlama ve pişirme sürelerineyer verilmiştir. 'Börek Tarifleri' uygulamasını kullanarak;-Yüzlerce nefis börek tariflerine rahatlıkla ulaşabilirsiniz.-İlginizi çeken börek tariflerini favoriler kısmınaekleyebilirsiniz.- Favoriler kısmına eklediğiniz tariflereinternetsiz olarak erişebilirsiniz.Uygulamayı kullanarak; patateslibörek, su böreği, kıymalı börek, peynirli börek, yufka böreği vekol böreği gibi en popüler börek tariflerineulaşabilirsiniz.'Pastry Recipes' users with continuously updatedcontaining hundreds of recipes in practical pie is an applicationthat offers new recipes. All pie recipes; clear narrative andpictorial. Directions on how many people are given to thepreparation and cooking time. 'Pastry Recipes' by using theapplication;- You can easily reach hundreds of delicious pierecipe.- You can add your favorite pie recipes section thatinterests you.- You can access an internet recipes you add to theFavorites section.using the application; potato fritters, waterpie, pork pie, cheese pie, filo pastry and arms like you can reachthe most popular pastry pie recipe.
2018 Beşiktaş Marşları 4
Beşiktaş Marşları uygulaması, değerli Beşiktaş taraftarlarına enetkileyici marş ve tezahüratları sunar. Beşiktaş Marşlarıuygulamasını kullanarak; - En etkileyici marşlara ulaşabilirsiniz.- Tribünlerde efsane haline gelmiş tezahüratları dinleyebilirsiniz.- Marş ve tezahüratları zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz.Beşiktaştaraftarlarının favori uygulaması : 'Beşiktaş Marşları'.BesiktasMarches application, offers the most impressive songs and chantsvaluable Besiktas fans. Besiktas starter using theapplication;    - You can reach the mostimpressive starter.    - You can listen tochants have become legends come from thegrandstands.    - Starter and chants can set asringtones.favorite app of Besiktas fans 'anthem for Besiktas'.
2018 Fenerbahçe Marşları 1.5
Fenerbahçe Marşları uygulaması, değerli Fenerbahçe taraftarlarınaen etkileyici marş ve tezahüratları sunar. Fenerbahçe Marşlarıuygulamasını kullanarak; - En etkileyici marşlara ulaşabilirsiniz.- Tribünlerde efsane haline gelmiş tezahüratları dinleyebilirsiniz.- Marş ve tezahüratları zil sesi olarakayarlayabilirsiniz.Fenerbahçe taraftarlarının favori uygulaması :'Fenerbahçe Marşları'.Fenerbahçe Marches application, offers themost impressive songs and chants valuable Fenerbahce fans.Fenerbahce Anthem using the application;    -You can reach the most impressive starter.    -You can listen to chants have become legends come from thegrandstands.    - Starter and chants can set asringtones.favorite app of Fenerbahce fans: 'Fenerbahce Marches'.
Poğaça Tarifleri 1.2
'Poğaça Tarifleri' içerisinde yüzlerce pratik poğaça tarifibulunduran sürekli güncellenerek kullanıcılarına yeni tariflersunan bir uygulamadır. Tüm poğaça tarifleri; açık anlatımlı veresimlidir. Tariflerde kaç kişilik, hazırlama ve pişirme sürelerineyer verilmiştir. 'Poğaça Tarifleri' uygulamasını kullanarak;-Yüzlerce nefis poğaça tariflerine rahatlıkla ulaşabilirsiniz.-İlginizi çeken poğaça tariflerini favoriler kısmınaekleyebilirsiniz.- Favoriler kısmına eklediğiniz tariflereinternetsiz olarak erişebilirsiniz.Uygulamayı kullanarak; kolaypoğaça, mayalı poğaça, peynirli poğaça, puf poğaça, yumuşak poğaça,sade poğaça ve zeytinli poğaça gibi en popüler poğaça tariflerineulaşabilirsiniz.'Savory Recipes' that keep users continuouslyupdated recipe in hundreds of practical pastry is an applicationthat offers new recipes. All savory recipes; clear narrative andpictorial. Directions on how many people are given to thepreparation and cooking time. 'Savory Recipes' by using theapplication;- You can easily reach hundreds of delectable savoryrecipes.- You can add to the favorites of the donut recipes thatinterest you.- You can access an internet recipes you add to theFavorites section.using the application; Easy pastry, leavenedpastry, cheese pastry, puff pastry, soft pastry, savory and simpleas you can reach the most popular olive savory pastry recipes.
Pasta Tarifleri 1.2
'Pasta Tarifleri' içerisinde yüzlerce pratik pasta tarifibulunduran sürekli güncellenerek kullanıcılarına yeni tariflersunan bir uygulamadır. Tüm pasta tarifleri; açık anlatımlı veresimlidir. Tariflerde kaç kişilik, hazırlama ve pişirme sürelerineyer verilmiştir. 'Pasta Tarifleri' uygulamasını kullanarak;-Yüzlerce nefis pasta tariflerine rahatlıkla ulaşabilirsiniz.-İlginizi çeken pasta tariflerini favoriler kısmınaekleyebilirsiniz.- Favoriler kısmına eklediğiniz tariflereinternetsiz olarak erişebilirsiniz.Uygulamayı kullanarak; kolaypasta, yaş pasta, rulo pasta, tuzlu pasta, çikolatalı pasta,bisküvili pasta, muzlu pasta, kedi dili pasta ve kuru pasta gibi enpopüler pasta tariflerine ulaşabilirsiniz.'Pie Recipes' containinghundreds of users continuously updated in practical pie recipe isan application that offers new recipes. All pie recipes; clearnarrative and pictorial. Directions on how many people are given tothe preparation and cooking time. 'Pie Recipes' by using theapplication;- You can easily reach hundreds of delicious cakerecipes.- You can add your favorite pie recipes section thatinterests you.- You can access an internet recipes you add to theFavorites section.using the application; easy as pie, pie, rolls,savory pie, chocolate cake, bisküvili cake, banana cake, cake, cakeand cat language like you can reach the most popular cake recipes.
2018 Trabzonspor Duvar Kağıtları 4
Trabzonspor Duvar Kağıtları uygulaması, değerli Trabzonsportaraftarlarına en güncel ve yüksek çözünürlükte duvar kağıtlarısunar. Trabzonspor Duvar Kağıtları uygulamasını kullanarak; -Yüksek çözünürlükteki güncel duvar kağıtlarına ulaşabilirsiniz. -Duvar kağıtlarını telefonunuza kaydedebilirsiniz. - Duvarkağıtlarını favorilerinize ekleyebilir, paylaşabilirsiniz.Trabzonspor taraftarlarının favori uygulaması : 'Trabzonspor DuvarKağıtları'. Trabzonspor Wallpapers app offers the latest and highresolution wallpapers valuable Trabzonspor fans. TrabzonsporWallpapers using the application; - You can reach the currentwallpaper in high resolution. - You can save wallpapers to yourphone. - You can add wallpapers to your favorites, you can shareit. Trabzonspor fans of your favorite applications: TrabzonsporWallpapers'.
com.akilliuygulamalar.ataturk 4
Atatürk Duvar Kağıtları uygulaması, Başkomutanımız Gazi MustafaKemal Atatürk'ün yüksek çözünürlükteki duvar kağıtlarını sunar.Atatürk Duvar Kağıtları uygulamasını kullanarak; - Yüksekçözünürlükteki güncel duvar kağıtlarına ulaşabilirsiniz. - Duvarkağıtlarını telefonunuza kaydedebilirsiniz. - Duvar kağıtlarınıfavorilerinize ekleyebilir, paylaşabilirsiniz. Ataturk Wallpapersapp, Başkomut our Gazi Mustafa Kemal Ataturk, offers highresolution wallpapers. Ataturk Wallpapers app using; - You canreach the current wallpaper in high resolution. - You can savewallpapers to your phone. - You can add wallpapers to yourfavorites, you can share it.
2018 Beşiktaş Bilgi Yarışması 5
'Beşiktaş Bilgi Yarışması', içerisinde yüzlerce soru bulunduranoynaması oldukça kolay ve eğlenceli bir oyundur. Hem Beşiktaşhakkında bilginizi ölçüp hem de eğlenmeye hazır mısınız? 'BeşiktaşBilgi Yarışması' oyununu oynayarak; - Birbirinden eğlencelikategorilerde soruları cevaplayabilirsiniz. - En yüksek puanıalarak lider tablosunda zirveye çıkabilirsiniz. - Hem yarışıp hemöğrenebilirsiniz. Beşiktaş taraftarlarının favori uygulaması :'Beşiktaş Bilgi Yarışması'. 'Besiktas Quiz', containing hundreds ofquestions in the game is very easy and fun to play. Are you readyto measure and learn about Besiktas? 'Besiktas Quiz' by playing thegame; - You can answer questions in fun categories. - You can reachthe peak in the leaderboard table with the highest score. - You canrace and learn. Besiktas fans' favorite application: 'BesiktasKnowledge Contest'.
2019 Galatasaray Bilgi Yarışması 6
'Galatasaray Bilgi Yarışması', içerisinde yüzlerce soru bulunduranoynaması oldukça kolay ve eğlenceli bir oyundur. Hem Galatasarayhakkında bilginizi ölçüp hem de eğlenmeye hazır mısınız?'Galatasaray Bilgi Yarışması' oyununu oynayarak; - Birbirindeneğlenceli kategorilerde soruları cevaplayabilirsiniz. - En yüksekpuanı alarak lider tablosunda zirveye çıkabilirsiniz. - Hem yarışıphem öğrenebilirsiniz. Galatasaray taraftarlarının favori uygulaması: 'Galatasaray Bilgi Yarışması'. The 'Galatasaray Quiz' is an easyand fun game to play with hundreds of questions. Are you ready tomeasure your knowledge about Galatasaray and have fun? Playing the'Galatasaray Quiz' game; - You can answer questions in funcategories. - You can reach the peak in the leaderboard table withthe highest score. - You can race and learn. Galatasaray fans'favorite application: 'Galatasaray Knowledge Contest'.
2019 Fenerbahçe Bilgi Yarışması 6
'Fenerbahçe Bilgi Yarışması', içerisinde yüzlerce soru bulunduranoynaması oldukça kolay ve eğlenceli bir oyundur. Hem Fenerbahçehakkında bilginizi ölçüp hem de eğlenmeye hazır mısınız?'Fenerbahçe Bilgi Yarışması' oyununu oynayarak; - Birbirindeneğlenceli kategorilerde soruları cevaplayabilirsiniz. - En yüksekpuanı alarak lider tablosunda zirveye çıkabilirsiniz. - Hem yarışıphem öğrenebilirsiniz. Fenerbahçe taraftarlarının favori uygulaması: 'Fenerbahçe Bilgi Yarışması'. 'Fenerbahçe Quiz', with hundreds ofquestions in the game is quite easy and fun to play. Are you readyto measure your knowledge about Fenerbahce and have fun? Playingthe 'Fenerbahçe Quiz' game; - You can answer questions in funcategories. - You can reach the peak in the leaderboard table withthe highest score. - You can race and learn. Fenerbahce fans'favorite application: 'Fenerbahce Knowledge Contest'.
Atatürk Bilgi Yarışması 3
'Atatürk Bilgi Yarışması', içerisinde yüzlerce sorubulunduranoynaması oldukça kolay ve eğlenceli bir oyundur. Atamızvetarihimiz hakkında bilginizi ölçmeye hazır mısınız? 'AtatürkBilgiYarışması' oyununu oynayarak; - Birbirinden özelkategorilerdesoruları cevaplayabilirsiniz. - En yüksek puanı alaraklidertablosunda zirveye çıkabilirsiniz. - Hem yarışıphemöğrenebilirsiniz. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adınyazılacakmücevher taşa. The 'Atatürk Knowledge Contest' is a veryeasy andfun game to play with hundreds of questions. Are you readytomeasure your knowledge about our ancestor and our history?Byplaying the 'Ataturk Knowledge Contest'; - You can answerquestionsin special categories. - You can reach the peak in theleaderboardtable with the highest score. - You can race and learn.LiveMustafa Kemal Pasha. Your name will be written to the gemstone.
Premium Football Betting Tips 3.9.0.1.28
'Premium Football Betting Tips' its users daily football tips witha high chance of winning with its legendary staff. Our expert staffanalyzes the matches in detail and carefully prepares daily bets.You can find the betting tips with the highest chance of winning inawesomely designed 'Betting Tips' mobile application. Our expertsanalyze the matches by carefully following all the leagues. Afterthe analyses, the selected matches are evaluated once again. Thus,we provide you betting tips with the highest chance of winning.'Sports Betting' strives to provide matches with high-rates to itssubscribers. If you want to win, you can find the best betting tipsin our application. Betting Tips is an international mobileapplication. It presents the most successful betting tips to itssubscribers all over the world. We offer both free and VIP bettingtips to our users. You can earn more with VIP bets. By using'Premium Football Betting Tips' mobile application, You can getdaily football tips. You can get daily basketball tips also NBApredictions. You can take a look at coupon matches. You can getdaily Champions League and Europa League tips. You can chat withother users. You can win with the world's best betting tips mobileapp. You can win with the world's best sports betting tips mobileapp. You can earn more than ever with VIP subscription. Tipstergive you the best football tips by analyzing the rates on the bestwebsites (sky bet, william hill, bet365, paddy power, oddset,tipico, unibet, betclick, netbet, betbull, betfair, betway andbwin) in the world. You can access the matches of English PremierLeague (EPL), German Bundesliga (Bundesliga), Spanish La Liga (LaLiga), Campeonato Brasileiro Serie A, Russian Premier League(RPL),Portuguese League (Liga NOS),Belgian Jupiter League (JupiterPro League), Argentine Superliga, Chinese Super League (CSL), JaponJ1 League ( J1 League), (Major Soccer League (MLS), French FootballLigue (Ligue 1), Italian Serie A (Serie A), Turkish Super League(TSL), Duthch Eredivisie (Eredivisie), UEFA Champions League (UCL),UEFA Europa League (UEL), Turkish Airlines EuroLeague (Euroleague),National Basketball Association (NBA) and other coupon matches fromall other leagues. Turn winning into a habit with our expert staff.Football predictions and basketball predictions are highlyaccurate. Note: The application only provides predictions formatches. It does not contain anything illegal.