Ali Demirci Apps

Loading...
YDS Kelime Ezberleme Programı 18.0
Ali Demirci
YDS de çıkan kelimeleri kategorize ederek, ezberlemenizikolaylaştıran hiçbir izin istemeyen bir program.YDS ön hazırlıkgrupları için 2205 kelime PRO versiyonda bulunmaktadır.İlk kurulumuzun sürebilir, yaklaşık 2294 kelime(YDS Kelimeleri)yüklenecektir.Kelimelerin telaffuzu mevcuttur, ayrıca dilediğinizkelimeyi favorilerinize ekleyebilirsiniz.Bu kelimeler:1-->Fiil2--> İsim3--> Sıfat4--> Zarf5--> Bağlaç6-->Phrasal Verb7--> Prep Phrases olarak kategorizeedilmiştir.İsterseniz kendi kelimelerinizi deekleyebilirsiniz.Kelimelerin ingilizce telaffuzlarını daduyabilirsinizTest yöntemi ile istediğiniz kadar soruya cevapverebilir, başarı bilginizi görüntüleyebilir, yanlış yaptığınızkelimeleri favorilerinize ekleyebilirsiniz.İlginiz içinteşekkürler..YDS also categorized by the words, no let not want aprogram that is easy for you to memorize.2205 YDS word forpreliminary groups are in the PRO version.Initial setup can take along time, about 2294 words (YDS words) will be installed.Thepronunciation of words is available, you can also add words to yourfavorite you want.These words are:1 -> verb2 -> Name3 ->adjective4 -> Envelope5 -> Conjunctions6 -> Phrasal Verb7-> Prep Phrases are categorized as.You can also add your ownwords.You can hear the English pronunciation of wordsThe testmethod can answer the question as you want with success can viewyour information, you can add words to your favorite you didwrong.Thank you for your interest..
Yds Kelime Ezberleme Pro 37.0
Ali Demirci
Not : Dosya okuma ve yazma izni, kelimelerin istenirse yedeklemeişlemi yapabilmesi için alınmıştır. Kelime Ezberlemek hiç bu kadarkolay olmamıştı! Otobüste ,metroda, okulda, evde, her yerde...Kesinlikle internete gerek yok! Uygulamayı hemen indirin hemenkullanmaya ve öğrenmeye başlayın. Uygulama içi herhangi bir ücretide yoktur. Yorumlarınızla bize yön verecek olup, isteklerinizigerçekleştirmeye çalışacağız. Yorumlara bakarak gerçekleştirdiğimizgüncellemeleri görebilirsiniz ►Kelimeleri Excel'e yedekleyebilir,İstediğiniz kelimeleri bilgisayar da düzenleyip, programaekleyebilirsiniz. (Hızlı olması açısından) ►Günde 15 dakikalık birçalışmayla kısa bir sürede en önemli 2200 İngilizce kelimeyisıkılmadan, eğlenerek, hızlıca öğrenin. ►İçinde sözlük debulunmaktadır. Aradığınız kelimeyi anında bulabilirsiniz. ►Üstelikkendi kelimelerinizi de ekleyip, öğrenebilirsiniz.! Tam anlamıylabir kelime yönetim programı.. ►Kelime yedekleme, yedekten yüklemegibi işlemler de yapılabilmektedir. ►İsterseniz kendi eklediğinizkelimelerden bile test olabilirsiniz.! ►Üstelik bu testleri,istediğiniz kadar soru sayısı seçerek çözebilirsiniz! ►İstediğinizkelimeleri "favorilerime ekle" seçeneği ile favorilerinizeekleyebilir ve kendi favorilerinizi oluşturabilirsiniz. Üstelik bufavori kelimelerinizden test de olabilrsiniz. Üstelik yine sorusayısını kendiniz seçerek.(ister 4 sorudan test olun ister 15istersenizde 200. Kendiniz seçin soru sayısını) ►Her kelime öğrenmebölümünde; İngilizce kelime ve anlamı, dilerseniz kendiekleyeceğiniz eş anlamları, ya da hatırlamanızı kolaylaştıracakipucuları ve İngilizce sesli telaffuz bulunmaktadır. ►İstersenizTürkçe-İngilizce, isterseniz de İngilizce-Türkçe öğrenebilirsiniz.(Versiyon 5 ile geldi!) ►Kelimeler kategorilere ayrılmış veöğrenmenizi kolaylaştırmak için harf sırasına göre değil de, birnevi öğrenme sırasına göre dizilmiştir. ►Test bölümünü daha öncededediğimiz gibi kendiniz özelleştirebileceğiniz gibi, testin sonundayanlış yaptığınız kelimeleri favorilere anında ekleyebilirsiniz.►Yapılan testlerin sonucunu, yüzdelik başarınızı görebilirsiniz.İngilizce kelime öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı! AyrıntılıBilgi içinhttp://www.herturbilgi.com/2015/12/yds-kelime-ezberleme-pro-uygulamasi/adresine bakabilirsiniz. Tüm bunları sadece 3.99 Lira gibi birücrete sahip olabileceksiniz. Sahip olduğunuz sadece bu programdeğil, aynı zamanda yorumlarda belirttiğiniz özellikler üzerineçalışan bir desteğiniz olacak. Şimdiden indiren herkese çokteşekkür ediyor, yorumlarıyla bize destek olmalarını bekliyorum.Note: File read and write permission, if desired words have beentaken to make the backup process. Memorize no word has never beenso easy! On the bus, in the subway, at school, at home, everywhere... Absolutely no need internet! To immediately start using andlearning the download immediately. There is also no fee app. Thedirection will give us your feedback, we will try to fulfill yourrequest. You can see by looking at the review we conducted updates►Keli they can back to Excel, edit the computer to the words youwant, you can add to the program. (In terms of being fast) ► Genein a 15-minute work with a short time in 2200, the most importantword in English without getting bored, amused, learn quickly. Thereis also a glossary of ►İç. You can find the word you're looking forinstantly. ►Üstelik add your own words, you can learn.! Literallythe word management program .. ►Keli to backup, such as backupinstallation process can also be performed. If ►İst you can testeven the words you have added.! ►Üstelik these tests, you can fixby selecting the number of questions as you want! ►İste words "addto favorites" option you can add to your favorite and you cancreate your own favorite. Besides this you can also test yourfavorite word. Moreover, the number of questions still chooseyourself. (Whether the number of questions 15 200. Select youristersenizde yourself whether you're testing the 4 questions) ►Hwords in the learning section; English words and meaning, meaningif you wish to add their spouse, or has to be easy to remember tipsand English audio pronunciations. If ►İst Turkish-English,English-Turkish If you want you can learn. (It came with Version5!) Not divided alphabetically to make your studies and learning to►Keli category, in descending order of a kind of learning. We alsolike that you can customize yourself as part of the previously►Test words you made the wrong end of the test, you can instantlyadd to your favorites. ►Yapıl the results of the test, you can seeyour percentage of success. It has never been easier to learnEnglish! For more information see thehttp://www.herturbilgi.com/2015/12/yds-kelime-ezberleme-pro-uygulamasi/address. All of them will be a charge just 3.99 pounds. Not onlychoices you have, this program will also have a support staff onthe features that you specify in comments. Thank you very much toeveryone who download it already, I expect us to support theircomments.
Şafak Sayar Pro (Widgetli) 1
Ali Demirci
Allah (C.C) tüm askerlerimizin yardımcısı olsun.Bu program, -->Kesinlikle reklamsızdır.--> Terhis süresini kesin olarak doğruhesaplamaktadır.--> Askerlikte geçen süreyi gün ve saatcinsinden vermektedir.--> Plakaya düşünce, buna uyum sağlayantasarımı bulunmaktadır--> İçinde çeşitli marşlar dabulunmaktadır.--> Hiçbir izin istememektedir. Tamamen kullanıcıdostudur.Allah (SWT) help you get all of our troops.Thisprogram,-> Certainly advertisement free.-> Dischargecalculates precisely the right time.-> It gives the time of dayand the hour in military terms.-> Thinking Plaka, there aredesign to fit it-> Inside there are a variety of starters.->No permits are not. It is completely user-friendly.
Şafak Sayar (Widgetli) 9
Ali Demirci
Terhisinizin ne kadar kaldığını bu program ile ister widgetisterseniz de kendi tasarımıyla görebileceğiniz bu program, tümerler ve onları sevenler için olmazsa olmaz nitelik taşımaktadır.Bazı arkadaşlar yanlış hesapladığını iddia etmektedir. Programkesinlikle doğru hesaplamaktadır. Yeter ki ayarları doğru yapın.Bilmiyorsanız mail atarsanız yardımcı olabilirim.Neden Şafak Sayar2015?--> Öncelikle doğru hesaplaması...--> Diğerprogramlardan ayıran en önemli özelliğinin ana ekranınızaekleyebileceğiniz widgetli yapıda olması...--> Değerliyorumlarınızın dikkate alınacağına taahhüt edenyazılımcısı...--> Plakaya düşünce, bunu uyum sağlayantasarımı...--> Askere giderken neler götürülmeli, devletaskerlere neler vermektedir. Bununla ilgili bilgiler deiçermektedir.Şimdiden indiren arkadaşlara teşekkür ediyorum.Widgeteklemeyi bilmeyen arkadaşlar, google da widget ekleme diye aratırsanasıl ekleneceğini bulabilir.How long you want the widget that youwant to disband this program, this program can see with their owndesign, and carries all the essential attributes for those who lovethem.Some of my friends argue that the wrong accounts. The programcalculates exactly right. Make Enough settings are correct. If youdo not know, I can help you assign e-mail.Why Dawn Sayar 2015?->First, calculate the correct ...-> That you can add to your homescreen widgetl the structure of the most distinctive features fromother programs ...-> The developers made a commitment to takeaccount of your valuable comments ...-> Thinking Plaka, thisdesign that fits ...-> What should be taken to go to the army,gives what the government soldiers. Related information is alsoincluded.I would like to thank the friends download.Add a widget toyour friends who do not know, google research so if you can findhow to add widgets to add.
KPSS Vatandaşlık Soru Cevap 16
Ali Demirci
Uygulamamız reklam içermemektedir.Toplam 801 soruyla sizlerinaklınızda kalmasını sağlayacak bu program, büyük bir emeklehazırlanmıştır.Sürekli güncellenecek olan programımız, kullanıcılariçin keyifli bir kullanımı vardır. İçerisinde bulunan konular,sürekli güncelleştirilip genişletilecek, KPSS ve benzeri sınavlaryolunda size önemli mesafe almanızı sağlayacaktır.ProgramımızSoru-Cevap Kısmından oluşmaktadır. Siyah olan sorular =>Kesinlikle öğren!Sarı olan sorular => Öğrensen iyi olur!Yeşilolan sorular => Öğrensen de olur, Öğrenmesen de! anlamınagelmektedir.Programda yer alan konular;Medeni HukukBorçlarHukukuTicaret HukukuMiras HukukuCeza HukukuAnayasal TarihAnayasaile İlgili Genel EsaslarTemel Hak veHürriyetlerYasamaYürütmeYargıİdareAnayasa DeğişikliğiGörüşlerinizbizim için değerlidir. Yorumlarınızı programımızdanesirgemeyiniz.Our application is free of advertising.801 to ask youto keep in mind, this program has been prepared with greatefforts.Our program, which will be constantly updated, users havean enjoyable use.Located within subjects, will be expandedcontinuously updated, KPSS and similar exams will allow you to takeimportant steps you through the path.Our program consists ofquestion-answer portion.Black with questions => learnDefinitely!Yellow with questions => better learn!Green thequestions => learns will do, not learned too!means.Topicscovered in the program;Civil LawLaw of ObligationsCommercialLawInheritance LawCriminal LawConstitutional HistoryGeneralPrinciples Related to the ConstitutionFundamental Rights andFreedomsLegislativeExecutionJudiciaryAdministrationConstitutionalAmendmentYour feedback is valuable to us.Do not withhold yourcomments on our program.
Kpss Tarih PRO 5.0
Ali Demirci
Not: Kesinlikle reklamsızdır.Uygulama Kpss, Ygs ve türevlerinehazırlanan öğrencilerin her daim ellerinin altında bulunacak birkaynak olması dolayısıyla biraz iddialı.Kpss Tarih programını hemenindirin. Çalışmaya başlayın..Tarih öğrenmekte zorlanıyormusunuz?Otobüste ,metroda, okulda, evde, her yerde...Uygulamayıhemen indirin hemen kullanmaya ve öğrenmeye başlayın.Yorumlarınızlabize yön verecek olup, isteklerinizi gerçekleştirmeye çalışacağız.Yorumlara bakarak gerçekleştirdiğimiz güncellemelerigörebilirsiniz►Günde 15 dakikalık bir çalışmayla kısa bir sürede enönemli tarih bilgilerini sıkılmadan, eğlenerek, hızlıcaöğrenin.►Kesinlikle reklam bulunmamaktadır.►Özellikle seçilmiş 1200den fazla soru bulunmaktadır.►İçinde kolay öğrenmenizisağlayabilmek için, doğru yanlış ve çoktan seçmeli sorularbulunmaktadır►İstediğiniz kadar soru, rastgele size sorularaköğrenmenizi kolaylaştırmaktadır.►Üstelik bu testleri, istediğinizkadar soru sayısı seçerek çözebilirsiniz!►Yapılan testlerinsonucunu, yüzdelik başarınızı görebilirsiniz.Tarihi öğrenmek hiç bukadar kolay olmamıştı!Şimdiden indiren herkese çok teşekkür ediyor,yorumlarıyla bize destek olmalarını bekliyorum.Note: Certainlyadvertisement free.Application KPSS, as a resource to be foundunder the hands of the students always prepared to Ygs andderivatives therefore a bit pretentious.Download KPSS Historyprogram immediately. Start working ..Are you struggling to learnhistory?On the bus, on the subway, at school, at home, everywhere...To immediately start using and learning the downloadimmediately.The direction will give us your comments, we will tryto fulfill your request. You can see the updates we've realizedreferring to comments► Gene in a 15-minute work with a short timein the most important historical information without getting bored,amused, learn quickly.►Kesinlikl advertising available.There aremore than 1200 questions ►Özellikl selected.To allow you to easilylearn the ►İç, a true-false and multiple-choice questionsas you►İste question is easy for you by asking you randomlearning.►Üstelik these tests, you can choose the number ofquestions to solve as you want!►Yapıl the results of the test, youcan see your percentage of success.History has never been so easyto learn!Download Many thanks in advance to anyone who is, I expectus to support their comments.
Kpss Vatandaşlık Pro 2.0
Ali Demirci
İçerisinde 800 den fazla bilgi bulunan, Kpss ye hazırlanan herkesiçin eşsiz kaynak. Ücretsiz sürümünden farklı olarak(KpssVatandaşlık Soru-Cevap) içerisine bir çok soru eklenmiş olup,çoktan seçmeli olarak istediğiniz soru sayısı kadar testçözebilirsiniz. İsterseniz 1 soru, isterseniz 10 isterseniz de 180soruluk teste girebilirsiniz. Yapamadığınız sorularıyapamadıklarıma ekleyerek defalarca kez çözdüğünüz takdir deöğrenmeniz çok kolaylaşacaktır. Tamamen kullanıcı dostu, işlevselbir eğitim programı. Bu programı indirmeden önce Kpss VatandaşlıkSoru-Cevap programını indirirseniz tereddütünüz kalmayacaktır.--> Kesinlikle İnternet izni dahil hiçbir izin gerekmemektedir.İnternetsiz çalışabilmektedir. --> Bilgiler telefona yüklüolarak gelecek olup, telefonda çok az yer kaplamaktadır. Sürekligüncellenecek olan programımız, kullanıcılar için keyifli birkullanımı vardır. İçerisinde bulunan konular, sürekligüncelleştirilip genişletilecek, KPSS ve benzeri sınavlar yolundasize önemli mesafe almanızı sağlayacaktır. Programımız Soru-CevapKısmından oluşmaktadır. Siyah olan sorular => Kesinlikle öğren!Sarı olan sorular => Öğrensen iyi olur! Yeşil olan sorular =>Öğrensen de olur, Öğrenmesen de! anlamına gelmektedir. Ayrıca baştada belirttiğim gibi, çoktan seçmeli sorular da çözebilirsiniz.Yapmadığınız soruları yapamadıklarıma kaydederek, aynı sorularıdefalarca kez çözerek, KPSS yolunda vatandaşlık bölümünden sorukaçırmanız imkansız hale gelecektir. Programda yer alan konular;Medeni Hukuk Borçlar Hukuku Ticaret Hukuku Miras Hukuku Ceza HukukuAnayasal Tarih Anayasa ile İlgili Genel Esaslar Temel Hak veHürriyetler Yasama Yürütme Yargı İdare Anayasa DeğişikliğiGörüşleriniz bizim için değerlidir. Yorumlarınızı programımızdanesirgemeyiniz. In which more than 800 information, a uniqueresource for anyone prepared KPSS eat. Unlike the free version(KPSS Citizenship Question-Answer) is added into a lot ofquestions, you can fix the number of questions you want to test aslong as electives. If you want one question, you can enter the180-question test 10 if you want you want. If you resolve to learnthe questions that you can not do several times, adding to whatwill be a lot easier. Totally user-friendly, functional trainingprograms. If you download this program KPSS Citizenship Questionand Answer program before downloading you will not hesitate. ->Certainly not need any permission, including the Internetpermission. It can operate without internet. -> Information isinstalled next to the phone, the phone covers very little space.Our program will be continuously updated, it has a pleasant use forusers. In which subjects, constantly updated, will be expanded, itwill allow you to take your significant achievements and so on KPSSexam. Our program consists of a question and answer portion. Blackwith questions => certainly learn! Yellow with questions =>Better learn! Green with questions => would also finds out notlearn too! It stands. Also notably, as I mentioned, you can alreadysolve the multiple-choice questions. Saving my questions that donot, by solving the same questions over and over again, you missthe way it will be impossible to question the citizenship sectionof KPSS. Topics covered in the program; Civil law Debt lawCommercial law Law of succession Criminal law ConstitutionalHistory Related General Principles of the Constitution FundamentalRights and Freedoms Legislative Executive JurisdictionAdministration Constitutional Amendment Your feedback is valuableto us. Do not withhold your comments on our program.
Yazarlar ve Eserleri Pro 1.0
Ali Demirci
Not : Hiç bir izin istememektedir. Tamamen kullanıcıdostudurYazar-Eser Ezberlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı!Otobüste,metroda, okulda, evde, her yerde...Kesinlikle internete gerekyok!Uygulamayı hemen indirin hemen kullanmaya ve öğrenmeyebaşlayın. Uygulama içi herhangi bir ücreti de yoktur.Yorumlarınızlabize yön verecek olup, isteklerinizi gerçekleştirmeye çalışacağız.Yorumlara bakarak gerçekleştirdiğimiz güncellemelerigörebilirsiniz►Günde 15 dakikalık bir çalışmayla kısa bir sürede enönemli yazar ve eserlerini sıkılmadan, eğlenerek, hızlıcaöğrenin.►İçinde sözlük de bulunmaktadır. Aradığınız yazar ya daeseri anında bulabilirsiniz.►İsterseniz test de olarakezberlemenizi kolaylaştırabilirsiniz.►Üstelik bu testleri,istediğiniz kadar soru sayısı seçerek çözebilirsiniz!►Yapılantestlerin sonucunu, yüzdelik başarınızı görebilirsiniz.Yazarlar veEserlerini öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı!Şimdiden indirenherkese çok teşekkür ediyor, yorumlarıyla bize destek olmalarınıbekliyorum.Note: No one does not want to leave. It is completelyuser-friendlyWork has never been so easy to memorize writer ever!Onthe bus, on the subway, at school, at home, everywhere...Absolutely no need for the internet!To immediately start usingand learning the download immediately. Any app there is no fee.Thedirection will give us your feedback, we will try to fulfill yourrequest. You can see the updates we have made looking for reviews►Gene in a 15-minute work with a short time the most importantauthors and their works without getting bored, amused, learnquickly.There is also a glossary of ►İç. Seeking writers can findwork or instantly.You can also test it easier for you to memorizeas you ►İst.►Üstelik these tests, you can fix by selecting thenumber of questions as you want!►Yapıl the outcome of the tests,you can see your percentage of success.To learn Authors and Workshas never been so easy!Download thank everyone who already is, Iexpect us to support their comments.
Kpss Tarih Soru Cevap 13.0
Ali Demirci
Uygulama Kpss, Ygs ve türevlerine hazırlanan öğrencilerin her daimellerinin altında bulunacak bir kaynak olması dolayısıyla biraziddialı.Kpss Tarih programını hemen indirin. Çalışmayabaşlayın..Tarih öğrenmekte zorlanıyor musunuz?Otobüste ,metroda,okulda, evde, her yerde...Uygulamayı hemen indirin hemen kullanmayave öğrenmeye başlayın.Yorumlarınızla bize yön verecek olup,isteklerinizi gerçekleştirmeye çalışacağız. Yorumlara bakarakgerçekleştirdiğimiz güncellemeleri görebilirsiniz►Günde 15dakikalık bir çalışmayla kısa bir sürede en önemli tarihbilgilerini sıkılmadan, eğlenerek, hızlıca öğrenin.►İçinde kolayöğrenmenizi sağlayabilmek için, doğru yanlış ve çoktan seçmelisorular bulunmaktadır►İstediğiniz kadar soru, rastgele sizesorularak öğrenmenizi kolaylaştırmaktadır.►Üstelik bu testleri,istediğiniz kadar soru sayısı seçerek çözebilirsiniz!►Yapılantestlerin sonucunu, yüzdelik başarınızı görebilirsiniz.Tarihiöğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı!Şimdiden indiren herkese çokteşekkür ediyor, yorumlarıyla bize destek olmalarınıbekliyorum.KPSS applications, as a resource to be found under thehands of the students always prepared to Ygs and derivativestherefore somewhat ambitious.Download KPSS History programimmediately. Start working ..Are you struggling to learn history?Onthe bus, in the subway, at school, at home, everywhere ...Toimmediately start using and learning the download immediately.Thedirection will give us your feedback, we will try to fulfill yourrequest. You can see by looking at the review we conducted updates►Gene in a 15-minute work with the most important date informationin a short time without getting bored, amused, learn quickly.►İç inorder to allow you easy to learn, a true-false and multiple-choicequestionsAs it ►İste question is asking you to facilitate yourlearning random.►Üstelik these tests, you can fix by selecting thenumber of questions as you want!►Yapıl the results of the test, youcan see your percentage of success.No date has never been so easyto learn!Thank you very much to everyone who download it already, Iexpect us to support their comments.
Ehliyet Sınav Soruları 2019 42.0
Ali Demirci
Ehliyet Sınav Soruları 2019 Ehliyet Sınav Soruları 2018 Not:Program İNTERNET'siz çalışabilmektedir. Tamamı çıkan sorularolduğundan müfredat dışı soru yoktur:) 2015, 2016, 2017, 2018,2019Yılı Ehliyet Sınav Sorularını bulabileceğiniz, Yeni Müfredatsoruları ile Eski Müfredat sorularını çözebileceğiniz, kullanıcıdostu bir programdır. Programda ayrıca, trafik işaretleriniöğrenebileceğiniz özel bir öğrenme alanı bulunmaktadır. Trafikişaretlerini, sırf bu konuda yapacağınız testlerle kolaylıklaöğrenebilirsiniz. ÇIKMIŞ SINAV SORULARI LİSTESİ → Ehliyet SınavSoruları 2019 → Ehliyet Sınav Soruları 2018 • 04.08.2018 EhliyetSınav Soruları • 21.04.2018 Ehliyet Sınav Soruları • 10.02.2018Ehliyet Sınav Soruları → Ehliyet Sınav Soruları 2017 • 23 Aralık2017 Ehliyet Sınav Soruları • 7 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları •29 Temmuz 2017 Ehliyet Sınav Soruları • 20 Mayıs 2017 Ehliyet SınavSoruları • 11 Şubat 2017 Ehliyet Sınav Soruları • 17 Aralık 2016Ehliyet Sınav Soruları • 8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları • 27Ağustos 2016 Ehliyet Sınav Soruları • 14 Mayıs 2016 Ehliyet SınavSoruları • 13 Şubat 2016 Ehliyet Sınav Soruları → Ehliyet SınavSoruları 2015-2016 • 10 Ocak 2015 Ehliyet Yeni Müfredat Soruları •10 Ocak 2015 Ehliyet İlk Yardım Soruları • 10 Ocak 2015 EhliyetTrafik Soruları • 10 Ocak 2015 Ehliyet Motor Soruları • 22 Mart2015 Ehliyet Yeni Müfredat Soruları • 22 Mart 2015 Ehliyet İlkYardım Soruları • 22 Mart 2015 Ehliyet Trafik Soruları • 22 Mart2015 Ehliyet Motor Soruları • 27 Haziran 2015 Ehliyet Yeni MüfredatSoruları • 27 Haziran 2015 Ehliyet İlk Yardım Soruları • 27 Haziran2015 Ehliyet Trafik Soruları • 27 Haziran 2015 Ehliyet MotorSoruları • 29 Ağustos 2015 Ehliyet Yeni Müfredat Soruları • 29Ağustos 2015 Ehliyet İlk Yardım Soruları • 29 Ağustos 2015 EhliyetTrafik Soruları • 29 Ağustos 2015 Ehliyet Motor Soruları • 10 Ekim2015 Ehliyet Yeni Müfredat Soruları • 10 Ekim 2015 Ehliyet İlkYardım Soruları • 10 Ekim 2015 Ehliyet Trafik Soruları • 10 Ekim2015 Ehliyet Motor Soruları • 12 Aralık 2015 Ehliyet İlk YardımSoruları • 12 Aralık 2015 Ehliyet Trafik Soruları • 12 Aralık 2015Ehliyet Motor Soruları Ehliyet Sınav Soruları 2019 Ehliyet SınavSoruları 2018 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sinav sorulari DrivingLicense Exam Questions 2019 Driving License Exam Questions 2018Note: The program can operate without INTERNET. Since there are allquestions, there is no extra-curricular question :) 2015, 2016,2017, 2018, 2019 Year License Exam Questions, New Curriculumquestions, Old Curriculum questions can be solved, user-friendlyprogram. The program also has a special learning area where you canlearn traffic signs. You can easily learn traffic signs justbecause of the tests you do on this subject. LIST OF EXPLICIT EXAMQUESTIONS → Driving License Exam Questions 2019 → Driving LicenseExam Questions 2018 • 04.08.2018 Driver's License Exam Questions •21.04.2018 Driver's License Exam Questions • 10.02.2018 DrivingLicense Exam Questions → License Exam Questions 2017 • 23 December2017 Driving License Exam Questions • 7 October 2017 DrivingLicense Exam Questions • 29 July 2017 Driver's License ExamQuestions • 20 May 2017 Driving License Exam Questions • 11February 2017 Driver's License Exam Questions • December 17, 2016Driving License Exam Questions • October 8, 2016 Driving LicenseExam Questions • August 27, 2016 Driving License Exam Questions •14 May 2016 Driving License Exam Questions • 13 February 2016Driving License Exam Questions → License Exam Questions 2015-2016 •January 10, 2015 Driving License New Curriculum Questions • January10, 2015 Driving License First Aid Questions • 10 January 2015Driving License Traffic Questions • 10 January 2015 Driving LicenseEngine Questions • 22 March 2015 Driving License New CurriculumQuestions • 22 March 2015 Driver's License First Aid Questions • 22March 2015 Driving License Traffic Questions • March 22, 2015Driving License Engine Questions • 27 June 2015 Driving License NewCurriculum Questions • 27 June 2015 Driving License First AidQuestions • 27 June 2015 Driving License Traffic Questions • 27June 2015 Driving License Engine Questions • August 29, 2015Driving License New Curriculum Questions • August 29, 2015 DrivingLicense First Aid Questions • August 29, 2015 Driving LicenseTraffic Questions • August 29, 2015 Driving License EngineQuestions • October 10, 2015 Driver's License New CurriculumQuestions • October 10, 2015 Driver's First Aid Questions • 10October 2015 Driving License Traffic Questions • 10 October 2015Driving License Engine Questions • 12 December 2015 Driving LicenseFirst Aid Questions • 12 December 2015 Driving License TrafficQuestions • 12 December 2015 Driving License Engine QuestionsDriving License Exam Questions 2019 Driving License Exam Questions2018 Driving License Exam Questions driving license exam questions
KPSS Güncel Bilgiler Widgetli 33
Ali Demirci
2016 KPSS Güncel Bilgiler Programı(Widgetli) En Güncel Haliyle sizeverilmektedir.İsterseniz widget ekleyebilirsiniz.(7 Adet)Artıkliste halinde de görebileceksiniz.(versiyon 5)İlk Kadınlar,Bakanlarımız ve Askeri İlkler bölümü eklendi.- Kültür Sanat- Spor-Genel Olaylar- Dünyanın 7 Harikası- Dünyanın 7 Yeni Harikası-Bakanlar- Güncel Olaylar Konu Başlıkları altında öğrenilmesigereken olaylar verilmiştir.İlginiz için teşekkürederim.(Beğendiyseniz oylarsanız uygulamamız üst sıralaraçıkacaktır)KPSS 2016 Current Information Program (Widgetl the)latest Naturally you are given.If you like, you can add the widget.(7 pieces)Now you can see a list. (Version 5)The first WomenMinisters and our military first section was added.- Art andculture- Sports- General Events- The 7 Wonders of the World- TheWorld's New 7 Wonders- Ministers- Current eventsTopics to belearned at the event were given.Thank you for your attention. (Ifyou have not been like if our application will appear on the toprow)
Yazarlar ve Eserleri 2.0
Ali Demirci
Yazarlar ve Eserleri ProgramıNot : Hiç bir izin istememektedir.Tamamen kullanıcı dostudurUygulama LYS' ye hazırlanan öğrencilerinher dem ellerinin altında bulunacak bir kaynak olması dolayısıylabiraz iddialı.Yazarlar ve Eserlerini hemen indirin. Çalışmayabaşlayın..Yazar-Eser Ezberlemek hiç bu kadar kolayolmamıştı!Otobüste ,metroda, okulda, evde, her yerde...Kesinlikleinternete gerek yok!Uygulamayı hemen indirin hemen kullanmaya veöğrenmeye başlayın. Uygulama içi herhangi bir ücreti deyoktur.Yorumlarınızla bize yön verecek olup, isteklerinizigerçekleştirmeye çalışacağız. Yorumlara bakarak gerçekleştirdiğimizgüncellemeleri görebilirsiniz►Günde 15 dakikalık bir çalışmaylakısa bir sürede en önemli yazar ve eserlerini sıkılmadan,eğlenerek, hızlıca öğrenin.►İçinde sözlük de bulunmaktadır.Aradığınız yazar ya da eseri anında bulabilirsiniz.►İsterseniz testde olarak ezberlemenizi kolaylaştırabilirsiniz.►Üstelik butestleri, istediğiniz kadar soru sayısı seçerekçözebilirsiniz!►Yapılan testlerin sonucunu, yüzdelik başarınızıgörebilirsiniz.Yazarlar ve Eserlerini öğrenmek hiç bu kadar kolayolmamıştı!Şimdiden indiren herkese çok teşekkür ediyor,yorumlarıyla bize destek olmalarını bekliyorum.Authors and WorksProgrammeNote: No one does not want to leave. It is completelyuser-friendlyLYS applications' had prepared to be a resource to befound under each of the students in my hand so littlepretentious.Download the authors and works immediately. Startworking ..Work has never been so easy to memorize writer ever!Onthe bus, on the subway, at school, at home, everywhere...Absolutely no need for the internet!To immediately start usingand learning the download immediately. Any app there is no fee.Thedirection will give us your feedback, we will try to fulfill yourrequest. You can see the updates we have made looking for reviews►Gene in a 15-minute work with a short time the most importantauthors and their works without getting bored, amused, learnquickly.There is also a glossary of ►İç. Seeking writers can findwork or instantly.You can also test it easier for you to memorizeas you ►İst.►Üstelik these tests, you can fix by selecting thenumber of questions as you want!►Yapıl the outcome of the tests,you can see your percentage of success.To learn Authors and Workshas never been so easy!Download thank everyone who already is, Iexpect us to support their comments.
Kpss Güncel Bilgiler 5.0
Ali Demirci
Kpss Güncel Bilgiler Programı herşeyden önce, sizlerindüşünceleriyle gelişecektir. Daha önceki programlarımda yaptığımgibi, geri bildirimleri dikkate alarak, sizlerin isteğiyle programıgeliştirmeye devam edeceğim. Program Özellikleri :1-> Kendigüncel bilgilerinizi ekleyebilirsiniz.2-> Öğrenemediğiniz güncelbilgileri, bilemediklerime ekleyebilir, dilediğiniz zaman isterrenkli görünümden, isterseniz liste görünümündenhatırlayabilirsiniz. 3-> Hemen hemen her alandan bilgilerbulunmaktadır.KPSS before all Updated Information Program will bedeveloped with the thought of you. As I did in my previousprograms, taking into account feedback, I will continue to programdevelopment request of you.Program Features:1> You can add yourown current information.2-> current information can not learn,can add to my sharpening, color view whether at any time, if youcan remember from the list view.3> There is almost every fieldof knowledge.
YDS Kelime Ezberleme Free 7.0
Ali Demirci
Not : Dosya okuma ve yazma izni, kelimelerin istenirse yedeklemeişlemi yapabilmesi için alınmıştır. Kelime Ezberlemek hiç bu kadarkolay olmamıştı! Otobüste ,metroda, okulda, evde, her yerde...Uygulamayı hemen indirin hemen kullanmaya ve öğrenmeye başlayın.►Kelimeleri Excel'e yedekleyebilirsiniz ►Günde 15 dakikalık birçalışmayla kısa bir sürede en önemli 2200 İngilizce kelimeyisıkılmadan, eğlenerek, hızlıca öğrenin. ►Üstelik kendikelimelerinizi de ekleyip, öğrenebilirsiniz.! Tam anlamıyla birkelime yönetim programı.. ►Kelime yedekleme, yedekten yükleme(pro)gibi işlemler de yapılabilmektedir. ►İsterseniz kendi eklediğinizkelimelerden bile test olabilirsiniz.! ►Üstelik bu testleri,istediğiniz kadar soru sayısı seçerek çözebilirsiniz! ►İstediğinizkelimeleri "favorilerime ekle" seçeneği ile favorilerinizeekleyebilir ve kendi favorilerinizi oluşturabilirsiniz. Üstelik bufavori kelimelerinizden test de olabilirsiniz. Üstelik yine sorusayısını kendiniz seçerek.(ister 4 sorudan test olun ister 15istersenizde 200. Kendiniz seçin soru sayısını) ►Her kelime öğrenmebölümünde; İngilizce kelime ve anlamı, dilerseniz kendiekleyeceğiniz eş anlamları, ya da hatırlamanızı kolaylaştıracakipucuları ve İngilizce sesli telaffuz bulunmaktadır. ►İstersenizTürkçe-İngilizce, isterseniz de İngilizce-Türkçe öğrenebilirsiniz.►Kelimeler kategorilere ayrılmış ve öğrenmenizi kolaylaştırmak içinharf sırasına göre değil de, bir nevi öğrenme sırasına göredizilmiştir. ►Test bölümünü daha öncede dediğimiz gibi kendinizözelleştirebileceğiniz gibi, testin sonunda yanlış yaptığınızkelimeleri favorilere anında ekleyebilirsiniz. ►Yapılan testlerinsonucunu, yüzdelik başarınızı görebilirsiniz. İngilizce kelimeöğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı! Note: File read and writepermission, if desired words have been taken to make the backupprocess. It has never been easy to memorize words! On the bus, onthe subway, at school, at home, everywhere ... To immediately startusing and learning the download immediately. Excel can back uptheir ►Keli ► Gene in a 15-minute work with a short time in 2200 inthe most important English words without getting bored, amused,learn quickly. ►Üstelik add your own words, you can learn.!Literally the word management program .. ►Keli to backup, backupload (pro) such transactions can be made. If ►İst you can test eventhe words you have added.! ►Üstelik these tests, you can choose thenumber of questions to solve as you want! words that ►İste "add tofavorites" option you can add to your favorite and you can createyour own favorite. Besides this you can also test your favoriteword. And yet the number of choosing your own question. (15 whetherthe number of questions 200. Choose your istersenizde yourselfwhether you are testing the 4 questions) ►H words in the learningsection; English words and meaning, if you wish to add to itssynonym, or there will be easy to remember tips and English audiopronunciations. If ►İst Turkish-English, English-Turkish If youwant you can learn. rather than alphabetically to make yourseparated and learning to ►Keli studies category, in descendingorder is a kind of learning. As you can customize yourself, as wesaid in the earlier part ►Test words you made the wrong end of thetest, you can instantly add to your favorites. ►Yapıl the resultsof the test, you can see your percentage of success. It has neverbeen easier to learn English!
KPSS Türkçe 1.0
Ali Demirci
Program gelişme aşamasındadır. Sizlere daha iyi hizmet verebilmekiçin, yorumlarınızı esirgemeyin.The program is under development.In order to provide better service to you spare your comment.
ZikirMatik 8.0
Ali Demirci
İnternet izni gerekmeden, amaca hizmet eden, basit ve anlaşılıryapısıyla, 7 den 70'e herkesin kullanabileceği bir zikirprogramıdır. Dilerseniz, zikrini yapacağınız duayı programagirebilir, telefondan okuyarak da işlerinizikolaylaştırabilirsiniz. İsteklerinizi iletirseniz güncelleme olaraksize geri dönüşü olacaktır. Internet without permission, whichserved the purpose, the structure is simple and straightforward, 7to 70 everyone can use is a reminder program. If you want, you makemention of prayer can enter the program, you can simplify yourbusiness by reading the phone. If you submit your request will beupdated as you return.
Math Duel Game 1.0
Ali Demirci
Each correct answer gives 1 pointEach wrong answer loses 2 points10points to win!
Ehliyet Sınav Soruları PRO 20.0
Ali Demirci
Not: Program İNTERNET'siz çalışmaktadır. TamamenREKLAMSIZ'dır.2015,2016 ve 2017,2018 Yılı Ehliyet Sınav Sorularınıbulabileceğiniz, Yeni Müfredat soruları ile Eski Müfredatsorularını çözebileceğiniz, kullanıcı dostu bir programdır.Programda ayrıca, trafik işaretlerini öğrenebileceğiniz özel biröğrenme alanı bulunmaktadır. Trafik işaretlerini, sırf bu konudayapacağınız testlerle kolaylıkla öğrenebilirsiniz.ÇIKMIŞ SINAVSORULARI LİSTESİ→ Ehliyet Sınav Soruları 2017• 23 Aralık 2017Ehliyet Sınav Soruları• 7 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları• 29Temmuz 2017 Ehliyet Sınav Soruları• 20 Mayıs 2017 Ehliyet SınavSoruları• 11 Şubat 2017 Ehliyet Sınav Soruları• 17 Aralık 2016Ehliyet Sınav Soruları• 8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları• 27Ağustos 2016 Ehliyet Sınav Soruları• 14 Mayıs 2016 Ehliyet SınavSoruları• 13 Şubat 2016 Ehliyet Sınav Soruları→ Ehliyet SınavSoruları 2015-2016• 10 Ocak 2015 Ehliyet Yeni Müfredat Soruları• 10Ocak 2015 Ehliyet İlk Yardım Soruları• 10 Ocak 2015 Ehliyet TrafikSoruları• 10 Ocak 2015 Ehliyet Motor Soruları• 22 Mart 2015 EhliyetYeni Müfredat Soruları• 22 Mart 2015 Ehliyet İlk Yardım Soruları•22 Mart 2015 Ehliyet Trafik Soruları• 22 Mart 2015 Ehliyet MotorSoruları• 27 Haziran 2015 Ehliyet Yeni Müfredat Soruları• 27Haziran 2015 Ehliyet İlk Yardım Soruları• 27 Haziran 2015 EhliyetTrafik Soruları• 27 Haziran 2015 Ehliyet Motor Soruları• 29 Ağustos2015 Ehliyet Yeni Müfredat Soruları• 29 Ağustos 2015 Ehliyet İlkYardım Soruları• 29 Ağustos 2015 Ehliyet Trafik Soruları• 29Ağustos 2015 Ehliyet Motor Soruları• 10 Ekim 2015 Ehliyet YeniMüfredat Soruları• 10 Ekim 2015 Ehliyet İlk Yardım Soruları• 10Ekim 2015 Ehliyet Trafik Soruları• 10 Ekim 2015 Ehliyet MotorSoruları• 12 Aralık 2015 Ehliyet İlk Yardım Soruları• 12 Aralık2015 Ehliyet Trafik Soruları• 12 Aralık 2015 Ehliyet MotorSorularıNote: The program is working internet'siz.It is completelyad-free.2015.2016 and 2017.2018 Year License Exam Questions, whereyou can find, you can solve the problem with the New Curriculum Oldcurriculum questions, it is a user friendly program.The programalso has a special learning area where you can learn the trafficsigns. Traffic signs, just because you can easily find out bytesting done in this regard.EXAM QUESTIONS EMERGED FROM A LIST→Driver's License Exam Questions 2017• December 23, 2017 LicenseExam Questions• October 7, 2017 License Exam Questions• July 29,2017 License Exam Questions• May 20, 2017 License Exam Questions•February 11, 2017 License Exam Questions• December 17, 2016 LicenseExam Questions• October 8, 2016 License Exam Questions• August 27,2016 License Exam Questions• May 14, 2016 License Exam Questions•February 13, 2016 License Exam Questions→ Driver's License ExamQuestions 2015-2016• January 10, 2015 License New CurriculumQuestions• January 10, 2015 License First Aid Questions• January10, 2015 License Traffic Questions• January 10, 2015 License EngineQuestions• March 22, 2015 License New Curriculum Questions•Driver's License March 22, 2015 First Aid Questions• March 22, 2015License Traffic Questions• March 22, 2015 License Engine Questions•June 27, 2015 License New Curriculum Questions• June 27, 2015License First Aid Questions• June 27, 2015 License TrafficQuestions• June 27, 2015 License Engine Questions• August 29, 2015License New Curriculum Questions• August 29, 2015 License First AidQuestions• August 29, 2015 License Traffic Questions• August 29,2015 License Engine Questions• October 10, 2015 License NewCurriculum Questions• October 10, 2015 License First Aid Questions•Driver's License Traffic Questions October 10, 2015• October 10,2015 License Engine Questions• December 12, 2015 License First AidQuestions• December 12, 2015 License Traffic Questions• December12, 2015 License Engine Questions
ZikirMatik Pro 2.0
Ali Demirci
Not: Reklamsız sürümdür. İnternet izni gerekmeden, amaca hizmeteden, basit ve anlaşılır yapısıyla, 7 den 70'e herkesinkullanabileceği bir zikir programıdır. Dilerseniz, zikriniyapacağınız duayı programa girebilir, telefondan okuyarak daişlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. İsteklerinizi iletirsenizgüncelleme olarak size geri dönüşü olacaktır. Note: it is ad-freeversion. Internet without permission, which served the purpose, thestructure is simple and straightforward, 7 to 70 everyone can useis a remembrance program. If you wish, you can do the chanting ofprayers can enter the program, you can simplify your business byreading from the phone. If you submit your request will be updatedas you return.
com.demirci.ehliyetsinavicoz 3.0
Ali Demirci
Ehliyet Sınavına Hazırlıkta sizlere yardımcı olacağını düşündüğümüzbu uygulamamızı hayata geçiriyoruz. Uygulamayı indirin!Gelişmelerden haberdar olun. Ehliyet sınavına yönelik çalışanlariçin hazırlanmıştır. Ehliyet sınav soruları ve ders anlatımı ilesizlere yardımcı olacaktır. Güncel bilgi ve gelişmeleribildirimlerle sizlere haber vereceğiz. Tek yapmanız gerekenuygulamayı hemen indirmeniz! Teşekkür ederiz We thought it wouldhelp you in the License Exam Preparation We implement ourapplication. Download the app! Be informed of developments. Itprepared for workers for the license test. Driver's License examquestions and the lecture will be by to help you. Currentdevelopments will notify you with information and notification. Youonly need to download the app now! We thank you
Polis Bekçi Asker MSÜ Alımları - Mülakat Soruları 3.0
Ali Demirci
Polis, Asker, Bekçi,MSÜ, Harp Okullarına yönelik mülakat, fizikiparkur ve başvuru süreçlerini inceleyen polis, asker, bekçi mesleğive haberleri uygulamasıdır. 7/24 Anında Tüm Bilgilerden HaberdarOlabilirsiniz. TÜM HABERLER ÜCRETSİZ BİLDİRİMLE SİZLEREULAŞTIRILIYOR. UYGULAMADA; - Polis Alımları - POMEM -PAEM -PÖH-PMYO - Asker Alımları - Subay - Astsubay - Uzman - Uzman Erbaş -Erbaş - Bekçi Alımları - MSÜ - Harp Okulları - Astsubay MYO -Mülakat Soruları ve Cevapları - Mülakat Anıları ve Deneyimleri -Sağlık Şartları ve Yönetmelikler - Parkur Videoları ve ParkurBilgileri Türkiye’nin en büyük Polis, Asker, Bekçi,MSÜ, HarpOkullarına yönelik mülakat, fiziki parkur ve başvuru süreçleriniinceleyen polis, asker, bekçi mesleği ve haberleri uygulaması olmayolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Police, Soldier, Watchman, MSU,the interview for the Military Schools, physical park andapplication process examining the police, military, watchdogprofession and news application. You can be informed about allinformation instantly 24/7. ALL NEWS IS CONTACTED WITH FREE NOTICE.PRACTICE; - Police Procurement - POMEM -PAEM -PÖH -PMYO - MilitaryPurchase - Officer - NCO - Expert - Expert Erbaş - Erbaş -Shopkeepers - MSU - Military Schools - NCO Vocational School -Interview Questions and Answers - Interview Memories andExperiences - Health Conditions and Regulations - Course Videos andTrack Information Turkey's largest Police, Military, Guard, MSI,for Harbor School interview, examine physical trails and theapplication process, police, soldiers, guard profession and we aremoving confidently towards news that application.
Ehliyet Sinav Sorulari 2019 17.0
Ali Demirci
Ehliyet Sınav Soruları 2019 - 2020 yıllarında olacak tüm sınavlaratam uyumludur. Not: Program İNTERNET'siz çalışabilmektedir. Tamamıçıkan sorular olduğundan müfredat dışı soru yoktur:) 2015, 2016,2017, 2018, 2019, 2020 Yılı Ehliyet Sınav Sorularınıbulabileceğiniz, Yeni Müfredat soruları ile Eski Müfredatsorularını çözebileceğiniz, kullanıcı dostu bir programdır.Programda ayrıca, trafik işaretlerini öğrenebileceğiniz özel biröğrenme alanı bulunmaktadır. Trafik işaretlerini, sırf bu konudayapacağınız testlerle kolaylıkla öğrenebilirsiniz. ÇIKMIŞ SINAVSORULARI LİSTESİ → Ehliyet Sınav Soruları 2020 2020 yılına da bombagibi giriyoruz. Uygulamamızı isteğiniz doğrultusunda sürekligüncelliyoruz → Ehliyet Sınav Soruları 2019 • Önemli : 2019yılından itibaren sınavlar e-sınav sistemi ile yapıldığından MEBtarafından hiçbir soru açıklanmamıştır. Bundan dolayı sorularıyayınlayamıyoruz. → Ehliyet Sınav Soruları 2018 • 04 Ağustos 2018Ehliyet Sınav Soruları • 21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları • 10Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları → Ehliyet Sınav Soruları 2017 •23 Aralık 2017 Ehliyet Sınav Soruları • 7 Ekim 2017 Ehliyet SınavSoruları • 29 Temmuz 2017 Ehliyet Sınav Soruları • 20 Mayıs 2017Ehliyet Sınav Soruları • 11 Şubat 2017 Ehliyet Sınav Soruları • 17Aralık 2016 Ehliyet Sınav Soruları • 8 Ekim 2016 Ehliyet SınavSoruları • 27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınav Soruları • 14 Mayıs 2016Ehliyet Sınav Soruları • 13 Şubat 2016 Ehliyet Sınav Soruları →Ehliyet Sınav Soruları 2015-2016 • 10 Ocak 2015 Ehliyet YeniMüfredat Soruları • 10 Ocak 2015 Ehliyet İlk Yardım Soruları • 10Ocak 2015 Ehliyet Trafik Soruları • 10 Ocak 2015 Ehliyet MotorSoruları • 22 Mart 2015 Ehliyet Yeni Müfredat Soruları • 22 Mart2015 Ehliyet İlk Yardım Soruları • 22 Mart 2015 Ehliyet TrafikSoruları • 22 Mart 2015 Ehliyet Motor Soruları • 27 Haziran 2015Ehliyet Yeni Müfredat Soruları • 27 Haziran 2015 Ehliyet İlk YardımSoruları • 27 Haziran 2015 Ehliyet Trafik Soruları • 27 Haziran2015 Ehliyet Motor Soruları • 29 Ağustos 2015 Ehliyet Yeni MüfredatSoruları • 29 Ağustos 2015 Ehliyet İlk Yardım Soruları • 29 Ağustos2015 Ehliyet Trafik Soruları • 29 Ağustos 2015 Ehliyet MotorSoruları • 10 Ekim 2015 Ehliyet Yeni Müfredat Soruları • 10 Ekim2015 Ehliyet İlk Yardım Soruları • 10 Ekim 2015 Ehliyet TrafikSoruları • 10 Ekim 2015 Ehliyet Motor Soruları • 12 Aralık 2015Ehliyet İlk Yardım Soruları • 12 Aralık 2015 Ehliyet TrafikSoruları • 12 Aralık 2015 Ehliyet Motor Soruları Ehliyet SınavSoruları 2020 Ehliyet Sınav Soruları 2019 Ehliyet Sınav Sorularıehliyet sinav sorulari Driver's License Exam Questions are fullycompatible with all exams to be held in 2019-2020. Note: Theprogram can work without the INTERNET. There are no extracurricularquestions because they are all questions that arise :) 2015, 2016,2017, 2018, 2019, 2020 Driver License Exam Questions, you can findthe new curriculum questions and old curriculum questions, you cansolve a user-friendly program. The program also has a speciallearning area where you can learn traffic signs. You can easilylearn the traffic signs just by tests. LIST OF EXAM QUESTIONS →Driving License Exam Questions 2020 We are entering the year 2020as a bomb. We are constantly updating our application according toyour request → Driving License Exam Questions • Important: Since2019, exams have been conducted through the e-exam system, noquestions have been disclosed by the MoNE. Therefore, we cannotpublish questions. → Driving License Exam Questions • 04 August2018 Driver License Exam Questions • April 21, 2018 Driving LicenseExam Questions • February 10, 2018 Driving License Exam Questions →Driving License Exam Questions 2017 • December 23, 2017 DrivingLicense Exam Questions • October 7, 2017 Driving License ExamQuestions • July 29, 2017 Driving License Exam Questions • May 20,2017 Driving License Exam Questions • February 11, 2017 DrivingLicense Exam Questions • December 17, 2016 Driving License ExamQuestions • October 8, 2016 Driving License Exam Questions • August27, 2016 Driving License Exam Questions • May 14, 2016 DrivingLicense Exam Questions • February 13, 2016 Driving License ExamQuestions → Driving License Exam Questions • January 10, 2015Driving License New Curriculum Questions • January 10, 2015 DrivingLicense First Aid Questions • January 10, 2015 Driving LicenseTraffic Questions • January 10, 2015 Driving License MotorQuestions • March 22, 2015 Driving License New Curriculum Questions• March 22, 2015 Driving License First Aid Questions • March 22,2015 Driving License Traffic Questions • March 22, 2015 DrivingLicense Motor Questions • June 27, 2015 Driving License NewCurriculum Questions • June 27, 2015 Driving License First AidQuestions • June 27, 2015 Driving License Traffic Questions • June27, 2015 Driving License Motor Questions • August 29, 2015 DrivingLicense New Curriculum Questions • August 29, 2015 Driving LicenseFirst Aid Questions • August 29, 2015 Driving License TrafficQuestions • August 29, 2015 Driving License Motor Questions •October 10, 2015 Driving License New Curriculum Questions • October10, 2015 Driving License First Aid Questions • October 10, 2015Driving License Traffic Questions • October 10, 2015 DrivingLicense Motor Questions • December 12, 2015 Driving License FirstAid Questions • December 12, 2015 Driving License Traffic Questions• December 12, 2015 Driving License Motor Questions Driver'sLicense Exam Questions 2020 Driving License Exam Questions 2019Driving License Exam Questions driver's license exam questions
Bekçilik Mülakat ve Çıkmış Yazılı Sınav Soruları 29.0
Ali Demirci
İddia Ediyoruz! Piyasadaki En Kapsamlı Uygulama ve ÜCRETSİZ BEKÇİADAYLARI; Uygulamamızda Bulabilecekleriniz; - Daha Önceki AlımlardaÇıkmış Yazılı Sınav Çıkmış Soruları - Daha Önceki Alımlarda ÇıkmışMülakat Soruları ve Cevapları - Bekçi Sağlık Şartları Soru Cevap -Renk Körlüğü Testi - Konulara Ait Test Çöz - Parkur Bilgisi - Video- Detaylı Anlatım - Bekçilik Hakkında Sıkça Sorulan Sorular - Tümillere ait Parkur Adresleri Önemli: Hatırlatmak isteriz uygulamamızen kısa sürede güncellenerek Bekçi Adaylarının aradığı tümözellikleri bünyesinde barındıracaktır. Uygulamamıza Konu Testlerive Mülakat Soruları Eklenmeye Devam Ediyor. We claim! The MostComprehensive App on the Market and FREE BEKÇİ CANDIDATES; What youcan find in our application; - Written exams in previous purchases- Interview Questions and Answers - Watchman Health Terms QuestionAnswer - Color Blindness Test - Solve the test - Course Information- Video - Detailed Speech - Frequently Asked Questions - CourseAddress for all provinces Important: We would like to remind youthat our application will be updated as soon as possible and willinclude all the features that the Watchdog Candidates are lookingfor. Subject Tests and Interview Questions are added to ourapplication.
com.demirci.ehliyetsinavsorularipro 4.0
Ali Demirci
Not: Program İNTERNET'siz ve REKLAMSIZ çalışabilmektedir. Tamamıçıkan sorular olduğundan müfredat dışı soru yoktur:)2015,2016,2017,2018 Yılı Ehliyet Sınav Sorularını bulabileceğiniz,Yeni Müfredat soruları ile Eski Müfredat sorularınıçözebileceğiniz, kullanıcı dostu bir programdır. Programda ayrıca,trafik işaretlerini öğrenebileceğiniz özel bir öğrenme alanıbulunmaktadır. Trafik işaretlerini, sırf bu konuda yapacağınıztestlerle kolaylıkla öğrenebilirsiniz. ÇIKMIŞ SINAV SORULARILİSTESİ → Ehliyet Sınav Soruları 2018 • 04.08.2018 Ehliyet SınavSoruları • 21.04.2018 Ehliyet Sınav Soruları • 10.02.2018 EhliyetSınav Soruları → Ehliyet Sınav Soruları 2017 • 23 Aralık 2017Ehliyet Sınav Soruları • 7 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları • 29Temmuz 2017 Ehliyet Sınav Soruları • 20 Mayıs 2017 Ehliyet SınavSoruları • 11 Şubat 2017 Ehliyet Sınav Soruları • 17 Aralık 2016Ehliyet Sınav Soruları • 8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları • 27Ağustos 2016 Ehliyet Sınav Soruları • 14 Mayıs 2016 Ehliyet SınavSoruları • 13 Şubat 2016 Ehliyet Sınav Soruları → Ehliyet SınavSoruları 2015-2016 • 10 Ocak 2015 Ehliyet Yeni Müfredat Soruları •10 Ocak 2015 Ehliyet İlk Yardım Soruları • 10 Ocak 2015 EhliyetTrafik Soruları • 10 Ocak 2015 Ehliyet Motor Soruları • 22 Mart2015 Ehliyet Yeni Müfredat Soruları • 22 Mart 2015 Ehliyet İlkYardım Soruları • 22 Mart 2015 Ehliyet Trafik Soruları • 22 Mart2015 Ehliyet Motor Soruları • 27 Haziran 2015 Ehliyet Yeni MüfredatSoruları • 27 Haziran 2015 Ehliyet İlk Yardım Soruları • 27 Haziran2015 Ehliyet Trafik Soruları • 27 Haziran 2015 Ehliyet MotorSoruları • 29 Ağustos 2015 Ehliyet Yeni Müfredat Soruları • 29Ağustos 2015 Ehliyet İlk Yardım Soruları • 29 Ağustos 2015 EhliyetTrafik Soruları • 29 Ağustos 2015 Ehliyet Motor Soruları • 10 Ekim2015 Ehliyet Yeni Müfredat Soruları • 10 Ekim 2015 Ehliyet İlkYardım Soruları • 10 Ekim 2015 Ehliyet Trafik Soruları • 10 Ekim2015 Ehliyet Motor Soruları • 12 Aralık 2015 Ehliyet İlk YardımSoruları • 12 Aralık 2015 Ehliyet Trafik Soruları • 12 Aralık 2015Ehliyet Motor Soruları Note: The program can operate withoutINTERNET and ADVERTISING. Since there are all questions, there isno extra-curricular question :) 2015,2016,2017,2018 Year DriverLicense Exam Questions, New Curriculum questions and Old Curriculumcan solve the questions, is a user-friendly program. The programalso has a special learning area where you can learn traffic signs.You can easily learn traffic signs just because of the tests you doon this subject. LIST OF EXPLICIT EXAM QUESTIONS → Driving LicenseExam Questions 2018 • 04.08.2018 Driver's License Exam Questions •21.04.2018 Driver's License Exam Questions • 10.02.2018 DrivingLicense Exam Questions → License Exam Questions 2017 • 23 December2017 Driving License Exam Questions • 7 October 2017 DrivingLicense Exam Questions • 29 July 2017 Driver's License ExamQuestions • 20 May 2017 Driving License Exam Questions • 11February 2017 Driver's License Exam Questions • December 17, 2016Driving License Exam Questions • October 8, 2016 Driving LicenseExam Questions • August 27, 2016 Driving License Exam Questions •14 May 2016 Driving License Exam Questions • 13 February 2016Driving License Exam Questions → License Exam Questions 2015-2016 •January 10, 2015 Driving License New Curriculum Questions • January10, 2015 Driving License First Aid Questions • 10 January 2015Driving License Traffic Questions • 10 January 2015 Driving LicenseEngine Questions • 22 March 2015 Driving License New CurriculumQuestions • 22 March 2015 Driver's License First Aid Questions • 22March 2015 Driving License Traffic Questions • March 22, 2015Driving License Engine Questions • 27 June 2015 Driving License NewCurriculum Questions • 27 June 2015 Driving License First AidQuestions • 27 June 2015 Driving License Traffic Questions • 27June 2015 Driving License Engine Questions • August 29, 2015Driving License New Curriculum Questions • August 29, 2015 DrivingLicense First Aid Questions • August 29, 2015 Driving LicenseTraffic Questions • August 29, 2015 Driving License EngineQuestions • October 10, 2015 Driver's License New CurriculumQuestions • October 10, 2015 Driver's First Aid Questions • 10October 2015 Driving License Traffic Questions • 10 October 2015Driving License Engine Questions • 12 December 2015 Driving LicenseFirst Aid Questions • 12 December 2015 Driving License TrafficQuestions • 12 December 2015 Driving License Engine Questions
PMYO Haber ve Mülakat Soruları - Cevapları 4.0
Ali Demirci
PMYO SINAVLARINA HAZIRLANAN ADAYLAR İÇİN HAZIRLANMIŞTIR.UYGULAMAMIZDA; - ALIM İLANLARI BİLDİRİMLE GELECEKTİR. - SON DAKİKAHABERLERİ - SIKÇA SORULAN SORULAR - MÜLAKAT SORULARI VE CEVAPLARI -PARKUR VİDEOSU - İL PARKUR KURSLARI ARADIĞINIZ HER ŞEY BURADAPREPARED FOR THE EXECUTIVE GUIDELINES. US APPLICATIONS; - PROMOTINGANNOUNCEMENTS WILL BE FUTURE. - BREAKING NEWS - FREQUENTLY ASKEDQUESTIONS - INTERVIEW QUESTIONS AND ANSWERS - PARKING VIDEO -LITERATURE COURSES EVERYTHING YOU WANT HERE
POMEM Haber ve Mülakat Soruları - Cevapları 7.0
Ali Demirci
POMEM SINAVLARINA HAZIRLANAN ADAYLAR İÇİN HAZIRLANMIŞTIR.UYGULAMAMIZDA; - ALIM İLANLARI BİLDİRİMLE GELECEKTİR. - SON DAKİKAHABERLERİ - SIKÇA SORULAN SORULAR - MÜLAKAT SORULARI VE CEVAPLARI -PARKUR VİDEOSU - İL PARKUR KURSLARI ARADIĞINIZ HER ŞEY BURADAPREPARED FOR POMEM EXAMS. US APPLICATIONS; - PROMOTINGANNOUNCEMENTS WILL BE FUTURE. - BREAKING NEWS - FREQUENTLY ASKEDQUESTIONS - INTERVIEW QUESTIONS AND ANSWERS - PARKING VIDEO -LITERATURE COURSES EVERYTHING YOU WANT HERE
Türkiye Gezi Rehberi - Gezilecek Yerler 2.0
Ali Demirci
7/24 Güncelleme Türkiye Gezi Rehberi - Gezilecek YerlerÜlkemizin-Doğal Güzellikleri - Tarihi Yerleri - Gezilecek YerleriSizlerİçin Tek Yerde Artık Ülkemizin Tüm Güzellikleri CepTelefonunuzdaİl İl Olarak Gezilecek Yerleri Bulabileceksiniz. 7/24Update TurkeyTravel Guide - Things to Do our country -Naturalbeauty -Historical Sites - Places To Visit In One Place Now you canfindall the beauties of our country as a provincial city on yourmobilephone.
Özel Güvenlik Sınav Soruları 2019 24.0
Ali Demirci
İNTERNETSİZ ÇALIŞABİLMEKTEDİR Özel Güvenlik Sınav Soruları - SınavSoruları ve Cevapları - 2019 Sınav Takvimi - Ders Notları -Kanunlar - Sıkça Sorulan Sorular - Süreli Soru Çöz - Sınav GeriSayım TEMEL EĞİTİM SINAV SORULARI - 82. Özel Güvenlik SınavSoruları - Yüklendi. - 81. Özel Güvenlik Sınav Soruları - Yüklendi.- 80. Özel Güvenlik Sınav Soruları - Yüklendi. - 79. Özel GüvenlikSınav Soruları - Yüklendi. - 78. Özel Güvenlik Sınav Soruları -Yüklendi. - 77. Özel Güvenlik Sınav Soruları - Yüklendi. - 76. ÖzelGüvenlik Sınav Soruları - Yüklendi. - 75. Özel Güvenlik SınavSoruları - Yüklendi. - 74. Özel Güvenlik Sınav Soruları - Yüklendi.- 73. Özel Güvenlik Sınav Soruları - Yüklendi. - 72. Özel GüvenlikSınav Soruları - Yüklendi. - 71. Özel Güvenlik Sınavı İptal Edildi.- 70. Özel Güvenlik Sınav Soruları - Yüklendi. - 69. Özel GüvenlikSınav Soruları - Yüklendi. - 68. Özel Güvenlik Sınav Soruları -Yüklendi. - 67. Özel Güvenlik Sınav Soruları - Yüklendi. - 66. ÖzelGüvenlik Sınav Soruları - Yükleniyor... - 65. Özel Güvenlik SınavSoruları - Yükleniyor... DUYURU: Diğer sınavların yüklenmeyebaşlandı. En kısa sürede uygulamamızda olacaktır. YENİLEME EĞİTİMİSINAV SORULARI - 57. Özel Güvenlik Sınav Soruları - Yüklendi. - 56.Özel Güvenlik Sınav Soruları - Yüklendi. - 55. Özel Güvenlik SınavSoruları - Yüklendi. - 54. Özel Güvenlik Sınav Soruları - Yüklendi.- 53. Özel Güvenlik Sınav Soruları - Yüklendi. - 52. Özel GüvenlikSınav Soruları - Yüklendi. - 51. Özel Güvenlik Sınav Soruları -Yüklendi. - 50. Özel Güvenlik Sınav Soruları - Yüklendi. - 49. ÖzelGüvenlik Sınav Soruları - Yükleniyor... - 48. Özel Güvenlik SınavSoruları - Yükleniyor... CAN WORK WITHOUT INTERNET Private SecurityExam Questions - Exam Questions and Answers - 2019 Exam Schedule -Lecture Notes - Laws - Frequently Asked Questions - Solve TermQuestion - Exam Countdown BASIC EDUCATION EXAM QUESTIONS - 82.Private Security Exam Questions - Loaded. - 81. Private SecurityExam Questions - Loaded. - 80. Private Security Exam Questions -Loaded. - 79. Private Security Exam Questions - Loaded. - 78.Private Security Exam Questions - Loaded. - 77. Private SecurityExam Questions - Loaded. - 76. Private Security Exam Questions -Loaded. - 75. Private Security Exam Questions - Loaded. - 74.Private Security Exam Questions - Loaded. - 73. Private SecurityExam Questions - Loaded. - 72. Private Security Exam Questions -Loaded. - 71. Private Security Exam Canceled. - 70th PrivateSecurity Exam Questions - Loaded. - 69. Private Security ExamQuestions - Loaded. - 68. Private Security Exam Questions - Loaded.- 67. Private Security Exam Questions - Loaded. - 66. PrivateSecurity Exam Questions - Loading ... - 65. Private Security ExamQuestions - Loading ... ANNOUNCEMENT: Other exams began to load.Will be in our application as soon as possible. RENEWAL TRAININGQUESTIONS - 57. Private Security Exam Questions - Loaded. - 56.Private Security Exam Questions - Loaded. - 55. Private SecurityExam Questions - Loaded. - 54. Private Security Exam Questions -Loaded. - 53. Private Security Exam Questions - Loaded. - 52.Private Security Exam Questions - Loaded. - 51. Private SecurityExam Questions - Loaded. - 50. Private Security Exam Questions -Loaded. - 49. Private Security Exam Questions - Loading ... - 48thPrivate Security Exam Questions - Loading ...
Bekçilik Mülakat ve Çıkmış Sınav Soruları PRO 10.0
Ali Demirci
Bekçilik Mülakat ve Çıkmış Yazılı Sınav Soruları uygulamasınınREKLAMSIZ halidir. Bunun dışında herhangi bir fark bulunmamaktadır.Bizlere destek olmak isteyenlerin alması için bu uygulama GooglePlay Store markete verilmiştir BEKÇİ ADAYLARI; UygulamamızdaBulabilecekleriniz; - Daha Önceki Alımlarda Çıkmış Mülakat Sorularıve Cevapları - Yazılı Sınav Çıkmış Soruları - Konulara Ait Test Çöz- Parkur Bilgisi Önemli: Hatırlatmak isteriz uygulamamız en kısasürede güncellenerek Bekçi Adaylarının aradığı tüm özellikleribünyesinde barındıracaktır. Uygulamamıza Konu Testleri ve MülakatSoruları Eklenmeye Devam Ediyor. It is an AD. There is nodifference. This app is given to the Google Play Store to get thosewho want to support us BEKÇİ CANDIDATES; What you can find in ourapplication; - Interview Questions and Answers - Written ExamQuestions - Solve the test - Course Info Important: We would liketo remind you that our application will be updated as soon aspossible and will include all the features that the WatchdogCandidates are looking for. Subject Tests and Interview Questionsare added to our application.
Duaların Sırrı 2.0
Ali Demirci
Duaların Sırrı uygulaması; Kuran-ı Kerim ‘deki duaayetlerinekolayca erişebilmeniz ve bu ayetleri okuyabilmeniziçingeliştirilmiştir. Ayrıca Duaların Sırrı uygulamasına“Kuran-ıKerim”, , “Esmaü’l Hüsna”, “Şifalı Taşlar”, "ŞifalıBitkiler","Hadis-i Şerifler" bölümleri de eklenerek uygulama dahada işlevselve kapsamlı bir hale getirilmiştir. Uygulamanınçalışması içininternet bağlantısının olması gerekmektedir. Secretof Prayersapplication; It has been developed so that you can easilyaccessand read the prayer verses in the Qur'an. In addition, thedahaHoly Quran bölüm, Ş Esmaüisl Hüsna Bit, "Healing Stonesalı,“Medicinal Plants H, ’Hadith-i Sharif” sections have been addedtothe Secret of the Prayers application and the application hasbeenmade more functional and comprehensive. The application needsaninternet connection to work.
Polislik Mülakat Soruları - POMEM, PMYO, PAEM, PÖH 11.0
Ali Demirci
POMEM, PMYO, PAEM ve Polislik alımlarına yönelik mülakat soruları,fiziki parkur ve başvuru süreçlerini inceleyen POMEM, PMYO, PAEM vePolislik ve onlarla ilgili haberleri alabileceğiniz biruygulamasıdır. 7/24 Anında Tüm Bilgilerden Haberdar Olabilirsiniz.TÜM HABERLER ÜCRETSİZ BİLDİRİMLE SİZLERE ULAŞTIRILIYOR. UYGULAMADA;- Polis Alımları - POMEM -PAEM -PMYO - Mülakat Soruları veCevapları - Mülakat Anıları ve Deneyimleri - Sağlık Şartları veYönetmelikler - Parkur Videoları ve Parkur Bilgileri Türkiye’nin enbüyük POMEM, PMYO, PAEM ve Polislik alımlarına yönelik mülakat,fiziki parkur ve başvuru süreçlerini inceleyen POMEM, PMYO, PAEM vePolislik uygulaması olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.Interview questions about POMEM, PMYO, PAEM and Policing servicesare an application that can take the news about POMEM, PMYO, PAEMand Polislik and them. You can be informed about all informationinstantly 24/7. ALL NEWS IS CONTACTED WITH FREE NOTIFICATION.PRACTICE; - Police Procurement - POMEM -PAEM -PMYO - InterviewQuestions and Answers - Interview Memories and Experiences - HealthConditions and Regulations - Course Videos and Course InformationTurkey's largest POLAR I, PMYO, interview for Policing PAEE andrecruitment, and the application process to examine physical trailsPO Dammam, PMYO, PAEE and we are taking sure steps towards becominga policing practices.
İngilizce Kelime Ezberleme YDS, Yökdil Tüm Alanlar 3.0
Ali Demirci
YDS, Yökdil Sağlık, Yökdil Fen, Yökdil Sosyal alanındakitümkelimeler burada YDS, Yökdil Health, Yökdil Fen, Yökdil Allwordsin the social field are here