Anadolu Üniversitesi, AÖF Apps

Loading...
Açıköğretim Yayınları 3.4.3.4.95995
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesitarafından hazırlanan resmi, etkileşimli e-kitap uygulamasıdır.İhtiyacınız olan her şey tek bir ortamda!Etkileşimli e-kitap, öğrenenlere bir kitaptan çok daha fazlasınısunmaktadır. Ses, video, animasyon gibi çoklu ortam öğeleri ilezenginleştirilmiş, baştan sona interaktif bir öğrenme ortamı olanetkileşimli e-kitap; öğrenenleri çalışma sürecinin merkezineçekerek daha etkin ve verimli öğrenmenin gerçekleşmesine olanaksağlamak amacıyla tasarlanmıştır.Her zaman, her yerde çalışın!Masaüstü, dizüstü, tablet, cep telefonu... Windows, Mac, iOS yada Android... Hiç fark etmez! Etkileşimli e-kitaplarınız her zaman,her ortamda kullanıma hazır.Anadolu University OpenEducation Faculty, prepared by the official, interactive e-bookapplication.Everything you need in a single environment!Interactive e-books, offers much more than a book learners.Audio, video, enriched with multimedia elements such as animation,interactive learning environment through an interactive e-books;learners by pulling the center of the work process is designed toenable the realization of more effective and efficientlearning.Each time, try to everywhere!Desktop, laptop, tablet, mobile phone ... Windows, Mac, iOS orAndroid ... It does not matter! Interactive e-books all the time,ready for use in any environment.