App Hungary Apps

Loading...
Angol Plusz Magazin 56270000.9
App Hungary
Mit ad neked a Goldenblog díjas Angol Plusz Magazin?- afolyamatosan szaporodó, jelenleg több mint 400 élvezetes cikkbeneredményes nyelvtanulási technikákat mutat be.Nyelvérzéketfejleszt, motivál, ha épp lankad a tanulási kedved, és bátorít, hapicit félős vagy. Úgy szórakoztat, hogy még kikapcsolódás közben isaz angol tanulásán fog járni a fejed.- Megismerteti veled a világkedvenc nyelvtanulási módszerét, a tanulókártyákat, amihez sajátfejlesztésű, tanulásmódszertanilag csúcsra járatott, KÉSZkártyacsomagokat is ad neked. De azt is megtanítja, hogy készíts TEsaját kártyákat.- Megtudhatod, mikor és hol tartunk nyelvtanulásitréningeket, hogy élőben is lásd, milyen egyszerű is az angol, haeredményes technikákat választasz, és ha úgy tanulsz, ahogy NEKED alegjobb.- Egy 77.000 fős Facebook közösség tagja lehetsz, ahol napiangol leckéken keresztül ingyen tanulhatsz.- Egy 90%-ospontossággal mérő angol szintfelmérő segítségével belőheted apontos nyelvi szintedet.Bemutatkozik a magazin alapítója, SzalaiGabriella, nyelvtanulástanárWhat gives you the Golden Blog winningEnglish Plus Magazine?- A continually growing list, now has morethan 400 successful language learning enjoyable article presentstechniques.Language senses develops, motivates, if you like to justlanguish in the learning and encourage, if a bit timid or. Itamuses that learning English will have your head even duringrecreation.- Known to me the world's favorite method of languagelearning, the student card, which self-developed learningmethodically to the top of, ready-card packs can give you. But italso teaches you to make your own cards.- Find out when and wherewe are training for language learning to live, see how easy it isin English, if successful techniques you choose, and if you learnas you the best.- A member of the 77,000-strong Facebook community,you can be where you can learn through daily English lessons forfree.- A 90% accuracy in measuring the English placement forshooting using the exact language of your level.Introducing themagazine's founder, Gabriella Szalai, language learning teacher
apphungary.allat 1.6.4
App Hungary
Az alkalmazás célja, hogy a felhasználók gyorsan és egyszerűenrátaláljanak a hozzájuk legközelebb lévő állatorvosra. Mi ezekheznyújtjuk a szükséges információkat - állatorvos címe, elérhetősége,állatorvostól való távolság. Az állatorvosoknak lehetőségük vanjelentkezni a listába a kapcsolatfelvételen keresztül. Afelhasználók ajánlhatnak általuk ismert állatorvosokat, hogymegjelenjenek az alkalmazásban. Az ajánlást követően felvesszük akapcsolatot az adott állatorvossal, hogy megállapodásra jussunkvele. Ha ez nem sikerül, nem kerül be a listánkba. Ezenkívülhasznosnak találtuk, hogy egyes állatos üzletek címeit éselérhetőségeit feltöltsük az alkalmazásba, és megjelenítsünkhasznos cikkeket különböző állatokról, amikben mindenkiutánaolvashat tartásukról. The application is designed to allowusers to quickly and easily see your doctor animal closest to them.What these provide the necessary information - addressveterinarian, availability, distance to the vet. Veterinarians haveto apply through the list of contacts opportunity. Users may offerveterinarians they know to show up in the app. Following therecommendation is taken up in connection to the vet to get heragreement. If it fails, it is added to the list. It is a usefuladdition to the addresses and contact details at some little shopsrecharge your application and display our useful articles onvarious animals, in which everyone can read tartásukról afterwards.
I'M Fest 1.2
App Hungary
Az alkalmazásban megtekintheted a BMW fesztivál (2017. június14-18, Soltvadkert) programjait napi és helyszíni bontásban,megtudhatod, kik a fellépők, és belehallgathatsz egy-egy zenébe is.Értesülhetsz aktuális információinkról.Számos programmal várunktiteket: autós ügyességi programok, felvonulás, 13 koncert, partyaréna, 15 autós és sport program (pl. drift aréna), 30 családi ésgyermek program, tombola, autó szépségverseny, strand, kemping,buli.50 hazai és 6 külföldi DJ lép fel.Várunk szeretettel!Funkciók:- profil- kedvencek- koncertek- helyszínek- programok- fellépők-értesítések- leírás- elérhetőségKulcsszavak: i m fest, im fest,bmw, bmw fest, im feszt, i m feszt, bmw feszt, imfest, I'm, IIn theapplication, you can view the BMW Festival (June 14 to 18 2017,Soltvadkert) programs daily and on-site breakdown, you can find outwho are the performers, and it also listen to a music. You learnabout current információinkról.We expect you in several programs:driving skill programs, parades, 13 concerts, party arena, a 15-carand sports programs (eg drift arena.), 30 family and children'sactivities, raffles, car beauty, beach, camping, party.50 domesticand six foreign DJs occurs.Welcome!features:- profile- Favourites-concerts- locations- programs- performers- Alerts- description-availabilityKeywords: i m looks in the paint, bmw, bmw fest fest imi m fest, festival bmw, imfest, I'm, I
Pixibox 56260000.9
App Hungary
TALÁLJ RÁ KEDVENC KOZMETIKUMAIDRA VELÜNK!Ha szereted aszépségápolást és szeretsz új termékeket megismerni, kísérletezni,akkor szeretni fogod hazánk első meglepetés-csomagját, aPIXIBOX-ot.Töltsd le az alkalmazást, hogy ne maradj le a követlezőakciós dobozókról, érdekességekről, hítekről!Find your favoriteKOZMETIKUMAIDRA US!If you love the beauty care and love to learnabout new products, experimenting, you'll love our country firstsurprise package of the PIXIBOX cent.Download the app that you donot miss out on the next action dobozókról, curiosities, hítekről!
TiszaRádió 5.63.0
App Hungary
Fedezd fel a Tisza Rádió Plusz műsorait, zenéit, üzletilehetőségeit!Explore the Tisza Radio Plus shows, music, businessopportunities!
Szabó Péter -Motivációs Előadó 562.9
App Hungary
Töltsd le az alkalmazást és értesülj elsőként minden fontosinformációról, eseményről, akcióról. Szabó Péter motivációs előadó,tréner és a többszörös bestseller, az Állj félre a saját utadból!című könyv szerzője.Szabó Péter dolgozott árokásóként, pincérként,marketingesként, majd kemény, kitartó munkával eljutott oda, hogytöbb mint 1500 ember vezetőjévé vált. Ma már csak azzalfoglalkozik, ami a legnagyobb boldogságot jelenti számára:előadásokat, tréningeket tart. Teljes elszántsággal azon dolgozik,hogy saját tapasztalatait és megszerzett tudását másoknak átadvamegkönnyítse az emberek életét. Mára több kontinensen keresettelőadó (többek között Kanadában, Ausztráliában, Németországban ésSvájcban is tartott tréningeket). Több könyv szerzője, társszerzője(Állj félre a saját utadból!, Van élet a halál előtt!, Válj profielőadóvá), sőt hatalmas büszkeséggel töltik el mesterével, BrianTracyvel közösen írt könyvei is (Hogyan vezetnek a legjobbvezetők?, Az önfegyelem ereje). Első könyve, a nagysikerű Álljfélre a saját utadból! már több tízezer példányban kelt el.Péteremellett boldog férj és két csodálatos gyermek büszkeédesapja.Telefon: +36-70-674-66-88Elérhetőség: - Hétfőtől péntekig10-17 óráigE-mail: nori@szabo-peter.huDownload the app and receiveall the necessary information, events, akcióról first.Peter Szabomotivational speaker, trainer and best-selling multiple, Get out ofyour way to your own! author of the book entitled.Peter Szaboworked árokásóként, as a waiter, as a marketer and hard, hard workgot there to become the leader of more than 1,500 people.Today,only deals, which represents the greatest happiness: lectures,training sessions a week. Full of determination working to theirown experience and knowledge acquired to others passing facilitatepeople's lives.Today, more sought after speaker continents(including Canada, Australia, Germany and Switzerland also heldtraining sessions). Author of several books, co-author (Get out ofyour way to your own !, Is there life before death !, become aprofessional performer) and even mighty proud master, Brian Tracyis co-written books (How to lead to the best drivers ?, the powerof self-discipline) .His first book, the critically acclaimed Getout of your way to your own! It has sold tens of thousands ofcopies.Peter also happy husband and father of two wonderfulchildren proud.Phone: + 36-70-674-66-88Availability: - Monday toFriday 10-17 hoursE-mail: nori@szabo-peter.hu
Marketing Expo 2017 5.63.0
App Hungary
A kihagyhatatlan kisvállalati marketing show: konferencia,kiállítás és vásár.Velünk tartasz a gazdagabb vizekre?Ha céged mégnem tart ott, amilyennek anno megálmod-tad, akkor ideje keményebbenmegdolgoztatnod a mar-ketinget! Ehhez itt minden municiótmegkapsz:1. A legújabb stratégiákat az előadásokon2. Készmegoldásokat kiállítóktól3. És egy motiváló társaságot, akivel egynyelvet beszélsz.Töltsd le az alkalmazást, tarts velünk!A must-seeshow small business marketing: conference, exhibition and tradefair.Us keep in the rich waters?If your business has not yetreached a point where, back then it megálmod-tad, you have a hardermegdolgoztatnod markerketinget! To do this, here are receiving allthe ammo:The first presentations of the latest strategies2.Finished solutions for exhibitors3. And a motivating company withwhom you speak a language.Download the app, join us!
5let.net 5.62.6
App Hungary
Magyar Startup közösség információs alkalmazása.InformationApplication Startup Hungarian community.
GCT Tour 1.1
App Hungary
A GCT Holding Golf Tour egy nyílt, amatőr golf versenysorozat, ahol6 meghívott pro versenyez. A versenysorozat létrehozásával az aszándék, hogy a golfozó olyan körülmények közt találja magát,amikor csak ezzel az érzéssel, függőségével kell foglalkoznia.TheGCT Holding Golf Tour is an open amateur golf tournament in whichsix pro invited to compete. The tournament creating the intentionthat the golfer finds himself in circumstances, whenever you haveto deal with the feeling of dependence.
Gazdagrét App 5.62.6
App Hungary
Megtalálsz itt mindent, amit Gazdagrétről és a közvetlen környékrőltudni érdemes, illetve beküldheted azokat az információkat, amikreszerinted a többiek is kíváncsiak.Amiket megtalálsz:- eladótárgyak- szolgáltatók- éttermek, üzletek- egészségügy- közlekedés-egyesületek- események- fotógalériaYou can find everything herethat you Gazdagrétről and the immediate surrounding area shouldknow about, or you can submit the information that you think theothers are curious.Which can be found on:- Objects for sale-operators- Restaurants, shops- health care- transport-associations- events- Photo Gallery
Rock & Magic SE 56270000.9
App Hungary
A ROCK AND MAGIC SE nagy szakmai múlttal rendelkező budapestiakrobatikus rock and roll sportegyesület.Tánctanfolyamaink,edzéseink Buda minden kerületének jelentősebb iskoláiban,szabadidős és kultúrintézményében megtalálhatók.Az egyesületvezetője Lengyel Veronika, többszörös világbajnok szakedző,táncpedagógus, koreográfus, aki több mint 15 éve a sportágmeghatározó alakja.A ROCK AND MAGIC SE Budapest acrobatic rock androll sports club great professional experience.Dance courses,exercise in all the circumference of the major schools,recreational and cultural institution can be found.The head of thePolish Association Veronika, a multiple world champion professionalcoach, dance teacher and choreographer, who was a dominant figurein the sport for over 15 years.
GlobeMaster 5.62.1
App Hungary
A plasztikkártya használatát a 60-as években neves nagy cégekvezették be, és az évek alatt az exkluzivitás egyik szimbólumávávált. Az egyedileg megtervezett grafika és a masszív műanyaghordozófelület összhatása teszi a plasztikkártyát egyedülállóankülönlegessé.Néhány ötlet, kártyájához :Ajtónyitó kártyaPontgyűjtőkártyaKedvezmény kártyaGarancia kártyaTörzsvásárlóikártyaVIP-kártyaNévjegykártyaMiben rejlik praktikussága? Méretébőlés anyagából adódóan a plasztik kártya könnyen kezelhető, tartós,akár extrém körülmények között is használható: vízben nem ázik le anyomat, nem szakad, nem törik, nem gyűrődik. A laminálásnakköszönhetően nem karcolódik, nem kopik. Miben rejlik széleskörűfelhasználhatósága? Több módon megszemélyesíthető. Mágnescsík, chipvagy RFID technológiák alkalmazásával a beléptető-, nyilvántartó-rendszerek illetve a személyazonosítás legkorszerűbb eszközévévált. Emellett kisebb üzletek, sport- és szabadidőklubok,rendezvények vendégeivel való kapcsolattartására is kiválóanalkalmas. Plasztikkártyáink pre-ofszet nyomdai eljárássalkészülnek, ezek színvilága gazdagabb, a rajzolat részletesebb. Havalami igazán személyeset szeretne... Az Ön kártyáiszemélyreszabhatók aláírás-mezővel, mágnesszalaggal, vonalkóddal,stb. Forduljon hozzánk bizalommal!The use of plastic cards in the60's well-known large companies have been introduced, and over theyears has become a symbol of exclusivity. The uniquely-designedgraphics and a massive plastic substrate makes the overall effectof plastic cards uniquely special.Some ideas, your card:Door opencardPoint ticketsDiscount cardwarranty cardLoyalty cardVIPCardbusiness cardWhat makes practicality?Due to its size andmaterial of the plastic card is easy to use, can be used long-term,even under extreme conditions: no water soaks off the print, notbroken, do not break or wrinkle. Thanks to the laminator does notscratch, does not wear.What makes a wide range of usability?Morecustomizable way. using magnetic stripe, chip or RFID technologyhas become a modern tool for access control, Data Processing,Registration and identification systems. In addition, small shops,sports and leisure clubs, guests of the event is great for keepingcontact.Plasztikkártyáink pre-offset printing process are made,they are richer colors and more detailed design.If you wantsomething really personal case ...Your cards can be personalizedsignature field, magnetic strips, bar codes, etc..Please contactus!
Üzleti Blog 1.0
App Hungary
Sikeres Üzleti Blog: hatékony és egyszerű.Másolható sablonnáalakítottuk a sikeres blogok titkait. Leprogramoztuk ésautomatizáltuk, így könnyebb lesz cikket írnod, amivel nem csakolvasóid, de vevőid is lesznek. Bártfai Balázs,uzletiblog.huSuccessful Business Blog: simple andeffective.Template designed to copy the success of blogs secrets.Real was already programmed and automated to make it easier towrite articles, which are not only readers but also your customerswill be. Bártfai Balázs, uzletiblog.hu
CBD Loyalty Club 5.63.0
App Hungary
A CBD Loyalty Club keretében a belváros üzleti negyedében találhatóRoosevelt 7/8 és Bank Center prémium kategóriás irodaházak széleskörű kényelmi szolgáltatásokat biztosítanak bérlőik számára. Azirodaházak exkluzív hűségprogramot vezettek be, amelynek részekéntaz ott dolgozók az irodaház falain kívül is élvezhetik a primekategóriás ingatlanok nyújtotta extra szolgáltatásokat.A CBDLoyalty Club partnerei nagyrészt a CBD (central business district)területén helyezkednek el, így a dolgozók az irodaházakbelépőkártyáinak felmutatásával számos kedvezményt igénybe tudnakvenni munkahelyükhöz közel eső üzletekben.Under the CBD LoyaltyClub is located in the downtown business district, Roosevelt 7/8Bank Center and premium office buildings offer a wide range ofamenities for tenants. The office houses an exclusive loyaltyprogram was introduced, as part of which the employees will enjoy aprime-end properties offered extra services beyond the walls of theoffice building.The CBD Loyalty Club partners are largely locatedin the CBD (central business district) in the field, so the workerscan take into account a number of discount stores workplaces nearthe offices of transport tickets showing.
Muzikum Klub és Bisztró 56260000.9
App Hungary
Folyamatosan frissülő étlapunk és programkínálatunk mellett az APPletöltőinek különleges kedvezményeket és egyedi lehetőségeketbiztosítunk. Töltsd le alkalmazásunkat, hogy ne maradj le egyetlenérdekes programról sem.Continuously updated program offer our menuand download the APP addition of special discounts and uniquefacilities are provided.Download our app and never miss out on anyinteresting program, either.
MSZK 2017 1.2
App Hungary
Tájékozódj a programokról, előadókról és további hasznosinformációról a rendezvénnyel kapcsolatban.Marketing Commando, WolfGábor, marketing, szuperkonferencia.Find out about the programs,performers and other useful information about the event.MarketingCommando, Wolf Gábor, marketing, super conference.
Classico 1.1
App Hungary
A Classico egy békéscsabai cipőbolt, ahol kedvére válogathat azalábbi márkák közül: Bugatti, Flex&Go, Jana, Josef Seibel,Marco Tozzi, Rieker, Remonte, S. Oliver, Tamaris.The ClassicoBékéscsaba a shoe store, where you can choose from the followingbrands including Bugatti, Flex & Go, Jana, Josef Seibel, MarcoTozzi, Rieker, REMONTA, S. Oliver, Tamaris.
Golf Laura 56260000.9
App Hungary
Scridon Laura Golfedző vagyok.Tanítványaim és barátaim számárakészítettem ezt az alkalmazást, valamint, Neked, ha kíváncsi vagymiért szeretik olyan sokan ezt a sportot. TÉGED is szívesenmegtanítalak arra, hogyan tudod a legtöbbet kihozni magadból alegrövidebb idő alatt.I'm Laura Scridon Golf Coach.I made thisapplication as well, my friends and my disciples, if you arewondering why so many people love this sport.You too happy to teachyou how you can get the most out of yourself in the shortest time.
AKG Általános Iskola 5.62.6
App Hungary
Az applikáció az AKG Általános Iskola közösségének atájékoztatására, kapcsolattartásra, a műhely munka részleteinekismertetésére jött létre.Az általános iskola ötlete már évekkelezelőtt felmerült az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumtantestületén belüli beszélgetések során. Tavaly tavasszal váltnyilvánvalóvá, hogy számos körülmény, elvárás és akarat lehetővéteszi, hogy elinduljon egy előkészítő, szervező munka. Így a2016/17 es tanév szeptemberétől elkezdődött a ténylegesszervezés.Mivel az AKG történelme egy működő és nyitott mintátadott megalakulásával az alkotói folyamatra, ugyanezen az útonindult el az általános iskola tervezése is. Azaz, hozzáértők,segítők és támogatók közös együttműködésén, beszélgetések, vitáksorán rajzolódik ki a végleges koncepció és a pedagógiai program.Az iskola végül annak a közösségnek a szellemi tulajdona, akiklétrehozták, megálmodták, megvalósították.Az AKG Általános Iskolaegy szabad, önrendelkező, autonóm és transzparens iskola.Ahol atanítók és szakemberek elfogadják az Alternatív KözgazdaságiGimnázium alapértékeit, és ezekkel összhangban dolgozzák ki sajátpedagógiai programjukat, saját módszereiket és a pedagógiaimegoldásokat.The application of the AKG Elementary School in thecommunity with information, contacts and the details of thepresentation of the workshop was established.The general idea of​​school several years ago raised during discussions in theAlternative Secondary School of Economics teaching staff. Lastspring it became clear that a number of factors, expectations andwill allow you to launch a preliminary phase of organizationalwork. Thus, in the 2016/17 school year started in September, theactual organization.Since the AKG history and open a workingpattern for the formation of the creative process, started in theprimary school is planning the same road. That is, competent,helpers and sponsors joint collaboration, discussions, looming onthe final concept and educational programs during the debates.Theschool eventually the intellectual property of the community, whohave created, dreamed, implemented.The AKG Primary School is afree, self-governing, autonomous and transparent school.Whereteachers and professionals adopted by the Alternative SecondarySchool of Economics core values ​​and process them in accordancewith their own pedagogical program their own methods andpedagogical solutions.
MMSZ Konferencia 5.62.6
App Hungary
27. Országos Marketing Konferencia- a szakma konferenciájaAhivatalos Nagy Vágta app használatával a konferencia teljesprogramját előadóit böngészheti. Ha az egyes előadásokat kedvencnekjelöli az alkalmazás azok kezdése előtt értesítést küld. Akonferencia előadói is megtekinthetők. Termek szerint szűrheti aprogramot. Hozzászólhat az egyes előadásokhoz.A kétnapos szakmairendezvény programstruktúrája garantálja a sikeres felkészülést azelőttünk álló esztendőre.A szervezők a programváltoztatás jogátfenntartják!Szakítsd át a célszalagot és vágtázz velünk2017-be!27th National Conference of the profession MarketingConferenceThe official High Gallop app using a full program of theconference rapporteurs browse. If you are assigned to each favoriteperformances will notify you before they start the application. Theconference speakers can be viewed. Rooms can filter according tothe program. You can add a comment to each performances.The two-daytrade event program structure guarantees the successful preparationfor the coming years.The organizers reserve the right to change theprogram!Tear through the finish line and dashing in 2017 with us!
Celsius Kazán 5.62.6
App Hungary
Értesülj elsőként folyamatosan megújuló rendszercsomagajánlatainkról!Professzionális szakmai tanácsadás vásárlóknak,szerelőknek és viszonteladóknak egyaránt.Keep up the firstcontinuously updated system package offers!Professional Mentoringcustomers, both installers and resellers.
Dj Dominique 112100.9
App Hungary
Értesülj legfrissebb party infókról, mentsd el kedvenceidet anaptáradba, és hallgass exkluzív mixeket közvetlenül a telefonodon.Az ország egyik legkeresettebb lemezlovasa. Évente több százfellépés, 36 aranylemez, 5 platinalemez, valamint 2 duplaplatinalemez büszke tulajdonosa. 1992 óta dolgozik lemezlovasként,producerként valamint műsorvezetőként DJ Dominique néven. Az elsőigazi rezidens helye a debreceni Új Vigadó volt, de ezzelpárhuzamosan az összes egyetemi buli helyszínén is megfordult. Eztkövetően tanulmányait az Egyesült Államokban folytatta, ahol nagyonsok új dolgot tapasztalt meg és sajátított el a helyi zeneikultúrából. Miután hazajött, megalapította a Fergetegpartyelnevezésű bulisorozatot, mely a City Rádiós partyk keretein belülkelt igazán életre, majd a Juventus Rádió segítségével lettországosan is ismert. Számtalanszor lépett már fel külföldön is,például Amerikában, Csehországban, Görögországban, Svájcban ésNémetországban is. Állandó fellépője volt a Juventus Rádió, az RTL,a Tower of Power, a Z+, valamint az MTV Roadshow-inak. Jelenlegszinte az összes hazai nagy Fesztiválon találkozhatunk Vele, többekközött az EFOTT-on, a VOLT Fesztiválon, A Mi Velencénk Fesztiválon,a SZIN-en és számos más kedvelt nagy rendezvényen. Több alkalommalvolt már szerencséje színpadra lépni a Népstadionban, a Papp LászlóSportarénában és a Syma-csarnokban is. Hosszabb időt töltött aMusic Cornerben, a Citadella Dance Hallban, nagyon emlékezetesek anevéhez fűződő bulik a Széchenyi Kertben, a Soho Londonban, azAlcatrazben, a Retropolisban, a Moulin Rouge-ban és a Morrison'sLigetben is. Számtalan hazai és nemzetközi sztár előtt és utánlépett már fel, mint DJ és MC. Zenélt többek között Dr Alban,Michael Jackson, Captain Jack, a Scooter, a 4 The ’Cause, Emilia,illetve Cascada fellépését követően. De a Fergetegparty ott volt aDolly Roll, a TNT, a Kozmix, a Neoton, az EDDA, Fenyő Miklós ésÁkos koncertjein is. Készített hivatalos remixet többek között aScooternek, Radics Giginek, Caramelnek és aDate about the latestparty about frequency, save your favorites to your calendar, andhear exclusive mixes directly on your phone.The country's mostsought after DJs. Every year, hundreds of action, 36 gold, 5platinum and double platinum proud owner of two. He is working as aDJ, producer and presenter known as DJ Dominique since 1992ndThefirst place was a real resident of New Debrecen Vigadó, but at thesame scene all university party is reversed. Then he continued hisstudies in the United States, where a lot of new things youexperienced and mastered the local music culture. After he camehome, he founded a party called Fergetegparty series, whichincluded real life within the context of parties Radio City andRadio Juventus have the help of a nationally known. She hasappeared several times abroad, such as America, Czech Republic,Greece, Switzerland and Germany.Standing performer was JuventusRadio, RTL, Tower of Power, the Z +, as well as the MTV ofRoadshow. Currently, almost all the major domestic Festival meetwith him, including the EFOTT, VOLT Festival, the Festival inVenice We, the level-en and many other popular big event.It hadseveral times been lucky enough to go on stage People's Stadium,the Papp László Arena and Syma Hall, too.He spent some time in theCorner Music, Dance Hall in the Citadel, very memorable partiesbearing the name of the Széchenyi Garden, Soho in London, Alcatraz,the Retropolis, the Moulin Rouge and Morrison's Park as well.Beforeand after numerous domestic and international star has stepped upas a DJ and MC. He has played including Dr Alban, Michael Jackson,Captain Jack, Scooter, 4 The 'Cause, Emilia, and after Cascadaaction. But there was a Fergetegparty Dolly Roll, TNT, Kozmix,neotame, Edda, Nicholas and Akos concerts is light.He made officialremixes including a scooter, Gigi Radics, and Fudge
Édesség Futár 5.62.6
App Hungary
Applikációnk könnyű elérést biztosít a legújabb akcióinkról ésújdonságainkról, emellett vásárlóink pontokat is gyűjthetnek,melyeket később beválthatnak bizonyos termékekre. Töltsd le, éspróbáld ki! Trading application is easy access to the latestspecial offers and activities, as well as customers can earnpoints, which were later able to redeem certain products. Downloadand try it out!
App Muhely 5.62.6
App Hungary
App Hungary által készített applikációk érhetőek el a megrendelőpartnerek számára demo verzióban, a fejlesztési folyamat közben.Jelentkezz be az App Hungary fiókoddal és máris láthatod a számodrakészülő applikációt/applikációkat. Tesztelni tudod az egyesfunkciókat, ellenőrizheted a képeket, kinézetet és menet közbentudod jelezni mindazt, amivel APP-ed jobb lehet.App Muhely is anapplication that allows App Hungary's customers to see theirapplications while working on them. Just make sure that you log inwith your App Hungary account in your app and you are ready togo!Platform includes: * Read news * Browse through your friendstatuses, public statuses or mentions * Update your status (withphoto or location attachments) * Explore user profiles, theirfollowers or statuses * Search through statuses * Find places ofinterest around you * Check-in to different placesApplications madeby Hungary app is available in the customer demo version forpartners, during the development process.Hungary Sign in to youraccount in the app and you'll see the preparation of applications /application has to. You can test the various features, check yourimages look and schedules can all be indicated during which APP-edcan be improved.Workshop App is an application harm Hungary's Appallows customers to see Their applications while working on THEM.Just make sure That You log in with your account in your AppHungary app and you are ready to go!Platform includes:* Read news*Browse through your friend statuses, public statuses or mentions*Update your status (with photo or location attachments)* Exploreuser profiles, Their followers or statuses* Search throughstatuses* Find places of interest around you* Check-in to differentplaces
App Hungary 5.62.6
App Hungary
Ha szeretnél egy saját mobil alkalmazást, vagy csak gondolkozol adolgon, töltsd le az app-et és nézd meg miért egyre népszerűbb asaját APP ma már kis és középvállalkozások körében is. Költözz bevásárlóid telefonjába, érd el őket azonnal, ha valami fontosatszeretnél mondani nekik, vagy van egy új promóciód...Do you own amobile app, or just thinking about it, download the app and pasteit and see why more and more popular in their APP is now small andmedium-sized enterprises as well.You have to live your customerphone, Reach them right away if you'd like to tell them somethingimportant, or is there a new promotion ...
Budapest Catering 56260000.9
App Hungary
Minden, ami a profi cateringről eszedbe jut, itt megtalálod. Legyenszó privát, vagy céges rendezvényről, esküvőről, netán valamiigazán finomat ennél, élvezd a kényelmet, amit Helyszínek,Szolgáltatásaink, Street Food és még temérdek funkción keresztülkínálunk fel mobilodra.Everything about the professionalcateringről comes to your mind, you'll find here. Whether privateor corporate event, wedding or perhaps even something reallydelicious, enjoy the comfort of what Locations, Services, FoodStreet and we offer a host of functions via your cell phone.
Roni Közért 112100.9
App Hungary
Töltsd le Te is a Roni Közért App-ot, hogy mindig képben legyél azúj akciókról, részt vehess a kedvezményprogramban, illetve értesüljarról, hogy mikor érkeznek a különleges termékek, akciók azüzletbe.You can download the App Roni Mini Mart was to always be apicture of the new promotions, participate in the discount programand get notified about when to arrive for special products, specialoffers in the shop.
Madebyyou 1.0
App Hungary
A MadeByYou egy nyitott műhely, ahova bárki betérhet, aki szeretnepár órára “művész-bőrbe” bújni… Kísérletezni, újra gyerek lenni,kikapcsolódni, feltöltődni, személyes tárgyakatkészíteni.Hitvallásunk, hogy mindannyian kreatívnak születtünk,csak ahogy visszajelzéseket kapunk a görbe vonalainkra, lilafáinkra, zöld felhőinkre, ahogy iskolába kerülünk, majd felnövünk,ez a kreativitás elbújik, eltemetődik bennünk. Mi azt tűztük kicélul, hogy ezt előcsalogassuk belőled, hogy újra felszabadítsunkés újra önbizalmat és sikerélményt élj át az alkotásáltal.Csapatunk minden tagja a segítségedre lesz abban, hogy valamiolyasmit alkoss, amire igazán büszke leszel… miközben még nagyonjól is érzed magad! :)Szeretettel várunk!Funkciók:- Események-Kedvezmények- Közösség- Chat- Térkép- Pontgyűjtés- Asztalfoglalás-LeírásThe MadeByYou an open workshop where you can drop anyone whowants to hide "artist-skin" ... to experiment with a few hours, tobe a kid again, relax, recharge, create personal items.We believethat we are all born creative, just as you get feedback from ourlines curve, fáinkra purple, green felhőinkre, as we come to schooland grow up, it is the creativity hiding, buried within us. We aimwas to lure it out of you to re-live and re-release self-confidenceand sense of achievement over by the artwork.Every member of ourteam will be in a help to Create something that you're really proud... you even make you feel very well! :)We are invited!features:-Events- Discounts- Community- Chat- Map- Collecting Points-Reservation- Description
Família Tészta 1.0.3
App Hungary
Alkalmazásunkat azoknak ajánljuk, akik számára fontos a tudatos ésegészséges táplálkozás, de a finom falatokról sem szeretnéneklemondani. Applikációnkban megtalálhatod legfrissebb receptjeinketés olyan, az egészséges táplálkozással kapcsolatos hasznos, érdekesinformációkat, melyeket eddig talán nem is tudtál. Sőt,alkalmazásunk segítéségével még értékes nyereményekre is szerttehetsz!Ha pedig szereted a kényelmes megoldásokat, akkor rendeldmeg tésztáinkat applikációnkon keresztül csupán néhánygombnyomással. Funkciók:- Nyereményjáték- Receptek- Kupon-Kapcsolat- ProfilOur application is recommended, it is important toa healthy diet conscious and for whom, but not wanting to give upon snacks. Applikációnkban you can find the latest recipes and auseful, interesting information on healthy nutrition, which hasperhaps did not even know. In fact, our application aid of evenearn valuable prizes!If you love the convenient solutions, you canorder it through our pasta applikációnkon just a fewkeystrokes.features:- Raffle- Recipes- Coupon- Contact- Profile
MAKASZ 5.62.1
App Hungary
2003 óta tesszük elérhetővé a MAKASZ kártyával igénybe vehetőkedvezményrendszert. Megalakulásunk óta, folyamatosan kerestükazokat a lehetőségeket, kedvezményeket, amelyek előnyt biztosítanaka #MAKASZ kedvezménykártyával rendelkező tagjaink számára. Országoskedvezményrendszerünk és egyben kedvezménykártyánk nemcsak attólértékes, hogy nem mindenki számára - csak a társadalmi szervezetektagjai számára - elérhető, hanem az országosan elérhetőkedvezmények egyedülállóan széles körétől és mértékétől is.A MAKASZ12 éve kialakított és dinamikusan fejlődő országoskedvezményrendszere, ma Magyarország legtöbb és legnagyobb számúazonnali kedvezményt nyújtó, országos Kedvezménykártya Programjávávált, amely az elmúlt évek tapasztalatait ötvözve, versenyképesszolgáltatási díjjal, teljes körű kedvezménykártya programot hozottlétre.A #MAKASZ Kedvezményrendszer Programja, illetve MAKASZKedvezménykártya (Tagkártya) az élet majd’ minden területénbiztosít érezhető mértékű, valós kedvezményeket az érvényes MAKASZkártyával rendelkező jogosultak számára. Az azonnalikészpénz-megtakarítást eredményező kedvezmények rendszereföldrajzilag kiterjed Magyarország egész területére, így bátranhívhatjuk rendszerünket országos kedvezménykártyának.Afelhasználási területek a teljesség igénye nélkül azautóvásárlástól az üzemanyag kedvezményig, az újság-előfizetésen,könyvvásárláson, banki és biztosítási szolgáltatásokon át amobiltelefon használatig és több mint kétezer egyediengedményadóhely saját kínálatának kedvezményes igénybevételéigterjednek.Mottónk: Az országos elérhetőséget nem csak azbiztosítja, hogy mindenhol van "valami", hanem az, hogymindenhonnan hozzáférhetünk a lényeges dolgokhoz!Since 2003, we aremade available MAKASZ discount card system. Since ourestablishment, constantly we searched for ways to discounts thatprovide benefits to members #MAKASZ discount card. NationalIncentive Scheme and also kedvezménykártyánk depends not onlyvaluable, it is not for everyone - only for the members of socialorganizations - is available, but the discounts availablethroughout the country uniquely broad and scope of it.The MAKASZnational discount system for 12 years developed and rapidlydeveloping, and providing most of today has become Hungary'slargest number of immediate benefits, the national program for thebenefit Discount Card, which combines the experience of recentyears, competitive service fees, established a full discount cardprogram.The #MAKASZ Incentive Scheme Programme and MAKASZ Discountcards (member cards) to life and provides a noticeable level ofreal benefits' in all areas are eligible to apply for MAKASZ card.The result in immediate cash-saving relief system geographicallycovers the entire territory of Hungary, so feel free to call oursystem nationwide discount card.The applications include but arenot limited to autóvásárlástól demand for fuel discounts, newspapersubscriptions, könyvvásárláson, banking and insurance servicesthrough the use of mobile phones and more than two thousandindividual tax rebate place their offerings extend preferentialigénybevételéig.Our motto is: The national availability not onlyensures that all have "something", but the fact that everywhere youcan access the important things!
Csak Nőknek 1.0
App Hungary
Egy olyan térkép alapú mobil alkalmazás, amely segítséget nyújtanőknek, hogy új helyszíneket és szolgáltatásokat ismerhessenekmeg.Az alkalmazásban helyet kapnak a helyszínek publikusinformáció,pl. nyitva tartás, kedvezmények, szolgáltatások, stb.Afelhasználóktájékozódhatnak a közelükben lévő eseményekről,promóciókról, ésegyéb szöveges leírásokat is olvashatnak.Amap-based mobileapplication that provides assistance to women thatare introducedto new places and services. The application will bethe venues forpublic information, for example. opening hours,discounts,services, etc.Users can get information about events,promotions intheir vicinity, and you can read other textdescriptions.
Magic of Innovation 1.0
App Hungary
BE INSPIRED BY THE BEST AND MOST INNOVATIVE SOLUTIONS FROMAROUNDTHE WORLDWHY SHOULD YOU JOIN US?To see the latest trends fromthesector and become an Insider- Are you working in afuture-orientedcompany?- Do you have amazing products or services?-Do you likeInsurance?If you answered the 3 questions with Yes, youaredefinitely suitable for our Innovation Day. Our ORF &EventModerator Julia Schutze will lead us throughout the day. Wehavedeveloped an interesting event concept for you.Functions:-Tickets-Quarters- Events - Presenters- Tombolas- Videos- Partners-Chat-FavoritesBE INSPIRED BY THE BEST AND MOST INNOVATIVE SOLUTIONSFROMAROUND THE WORLDWHY SHOULD YOU JOIN US?To see the latesttrendsfrom the sector and become an Insider- Are you working inafuture-oriented company?- Do you have amazing productsorservices?- Do you like Insurance?If you 3 Answered thequestionswith Yes, you are definitely suitable for our InnovationDay. OurORF & Event Moderator Julia will lead us SchutzeThroughout theday. We have developed an interesting event conceptforyou.Functions:- Tickets- Quarters- Events- Presenters-fury-Videos- Partners- Chat- Favorites
PMK ALPHAVET 5.63.1
App Hungary
Az alkalmazásban minden fontos információt megtalálszaPraxismenedzsment konferenciáról. Nyomon követheted azeseménytörténéseit és tájékozódhatsz programunkról, az eseményrésztvevőkiállítókról. Belenézhetsz korábbi konferenciáról készültvideókbaés az aktuális dolgokról pedig értesítést küldünk.Intheapplication, all the necessary information on theconferencePraxismenedzsment. Track the happenings of the event andlearnabout its benefits, exhibitors participating in the event.Youcanlook into in previous conference videos and will sendnotificationsabout the current things.
Bora Italshop 1.1
App Hungary
A Bora Ital-nagykereskedelmi Kft. a ’90-es évek elején kezdte megmûködését, jelenleg Békés megye teljes területén illetveJász-Nagykun-Szolnok megye jelentõs részén van jelenszolgáltatásaival. A vállalkozás fõ tevékenysége élelmiszer, italvegyes nagykereskedelme. Bora Ital-Wholesale Ltd. started itsoperation in the early 1990s, presently in the whole of BékésCounty and in a significant part of Jász-Nagykun-Szolnok county.The main activity of the company is the mixed wholesale of food andbeverages.
Hol vegyek italt 1.0
App Hungary
Az alkalmazás funkciói:- Leírások- Bemutatások- Helyszínek-Termékek- KapcsolatCélja: könnyen elérhetővé tenni vásárlók számáraa vásárlást.Néhány szó a dohányról2013 AUGUSZTUSÁBAN ALAKULTCÉGÜNK, MELY TELJES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁST NYÚJT TRAFIKOK SZÁMÁRA. 2013augusztusában alakult cégünk, mely teljes körű szolgáltatást nyújtTrafikok számára. A helyi adottságokat figyelembe véve, a megfelelőüzlethelyiség megtalálásától, az arculat kialakításán keresztül,akészletek felállításáig folyamatos segítséget nyújtunk. Hatékonymarketing stratégiánkkal biztosítjuk italtermékeinek versenyképesárát, akciók szervezését és reklámozását. Amennyiben Trafikjaprofitját szeretné növelni csatlakozzon Csapatunkhoz! Felmerülőkérdéseit az alábbi e-mail címre küldheti: kapcsolat@scmkft.huTheapp features:- descriptions- Presentations- Locations- Products-ContactThe aim: to make a purchase easily available to customers.Afew words about tobaccoOur company was established in August 2013,WHICH PROVIDES FULL SERVICE FOR kiosk. Our company was founded inAugust 2013, which provides comprehensive services for TabaccoShops. Taking into account the local conditions, from finding theright retail space, through developing corporate identity, weprovide ongoing support in inventories has been made.Effectivemarketing strategy, we provide a competitive price for beverageproducts, organization and promotion actions.If you want to joinkiosk profit increase our team!You can send questions arise sentthe following e-mail:kapcsolat@scmkft.hu
Oxigén úszósuli 1.0
App Hungary
Az alkalmazás célja, hogy fontos, hasznos és érdekes információkatalehető leggyorsabban eljuttassuk úszó- és vízilabdasulinktagjaihoz.The purpose of this app is to provide important, usefulandinteresting information to members of floating and water poloasquickly as possible.