AppFame Apps

Loading...
Reborn of Fantasy TH 1.8.16
AppFame
ลุกขึ้นสู้!เพื่อกอบกู้โลกนี้!เริ่มการผจญภัยในรูปแบบ3Dของคุณ!รวมการต่อสู้ARPGเข้าไว้ด้วยกันเกมส์มือถือ3Dสุดอลังการ!สามารถออกแบบกลยุทธ์การสู้ได้อย่างอิสระเสรีที่จะนำคุณไปสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่าง!ในเกมส์คุณจะได้รับบทบาทในการช่วยกอบกู้แผ่นดินไทแรนด์ที่จะต้องนำพาพรรคพวกร่วมผจญภัยไปด้วยกัน!ภาพคมชัด ในรูปแบบ3Dภาพในรูแบบ3Dสีสวยสดใส นครลอยฟ้า ทะเลทราย ทุ่งน้ำแข็งภูเขาไฟและฉากอื่นๆ มาพร้อมเอ็ฟเฟ็กต์สกิลสุดอลังการที่ตื่นตาตื่นใจ!3อาชีพหลัก หนทางสู่ราชันย์นักรบสุดแกร่งนักเวทย์เฉียบแหลม มือปืนว่องไว 3อาชีพหลักให้คุณได้เลือกเล่นแต่ละอาชีพล้วนมีความสามารถและสกิลที่ไม่เหมือนใคร!ศึกสุดเร้าใจวางกลยุทธ์อิสระ กลยุทธ์หลากรูปแบบให้คุณได้เลือกใช้ควบคุมการรบได้ทุกที่ทุกเวลา ปล่อยจิตสังหารกวาดล้างเหล่าปีศาจคุณคือผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่!แฟชั่นมากมี เลือกใส่ได้ไม่ซ้ำแบบระบบแฟชั่นที่เหมือนหลุดออกมากจากแคทวอล์กปีกสุดระยิบระยับและทรงผมสุดเท่มากมายที่รอให้คุณได้มาเลือกแต่งตัวไม่แค่นั้นยังจะได้รับAttrพิเศษที่รอคุณมาค้นหาคำตอบ!ตัวละครสุดแบ๊วสัตว์ขี่น่ารักร่วมผจญภัยไปด้วยกันสัตว์เลี้ยงและสัตว์ขี่สุดแบ๊วมากมายที่ยืนเรียงรายกัน!สัตว์ชนิดต่างๆมีคุณสมบัติในการออกรบที่ต่างกันไปอัพเกรดและเทรนพวกมันเพื่อสร้างผู้ช่วยมือดีในการต่อกรปีศาจร้าย!ปะทุศึกเดือดสร้างทีมสุดแกร่งพวกเราคือทีมที่แข็งแกร่ง!ระบบทีมที่ไม่เหมือนใครจะทำให้คุณได้พบปะกับเพื่อนจากต่างที่ต่างแดนมากมายจับทีมตะลุยด่านรับอุปกรณ์เทพมากมีมาร่วมสร้างทีมที่แข็งแกร่งในประวัติศาสตร์กันเถอะ!แฟจเพจ:https://www.facebook.com/RebornOfFantasyTH/Fight! To salvage thisworld! Start the adventure in 3D of you! including ARPG fighttogether. Mobile Games 3D extravaganza! Can design a strategy tofight freely. That will take you to experience the difference! Inthe game you will be given a role in helping to salvage the tieRand. To bring together partisan adventure together!Sharp images in3D.True 3D images in full color, vibrant city, desert sky icefields, volcanoes and other scenes. Accompanied by skill effectsextravaganza. Amazing!Kings 3 main career pathTough warriors Magesharp shooter nimble 3-occupation for you to play. Each professionhas all the talent and skill like no other!Battle MostInspirational independent strategyStrategy variations for you touse. Control of the battle at any time. Let spiritual clearancekilling demons You are not great!It is very fashionable to wearunique.Like much of the fashion system off the catwalk. Mostsparkling wings and a cool hairstyle plenty waiting for you to pickup. Not just that, there will be a special Attr: You will find theanswer!Banks's character Cute animals riding adventurestogether.Pets and Animals Riding super girly, many lined uptogether! Animals have the ability to fight different. Upgradingand training them to help create a better hand to fightevil!Fighting erupted boiling super tough team.We are a strongteam! Team System will give you a unique opportunity to meet upwith friends from many different countries. Wade took the side ofthe device's many features. To build a strong team in historytogether!Frankfurt Navigate pages:https://www.facebook.com/RebornOfFantasyTH/
Reborn of Fantasy 1.0.7
AppFame
Ayo segera bertindak! Mulai petualangan fantasi 3D mu sekarang,dunia ini akan diselamatkan olehmu! adalah semua game perang ARPG,yang dibuat dengan engine berkualitas menjadi game mobilepetualangan fantasi 3D! Gambar berkualitas tinggi, multi strategi,pergerakan karakter yang halus dan nyata, memberimu pengalamanbermain yang berbeda! Dalam game, kamu memiliki misi untukmenyelamatkan kontinen Tyrande, bawa partnermu untuk melawankekuatan kegelapan!Gambar berkualitas tinggi, tampilan full3D!Gambar full 3D yang jernih, kota langit, gurun, daratan es, lavadan banyak map menunggumu untuk ditantang, efek skill yang keren,memberimu pengalaman visual yang baru!3 job utama, build sesukamuuntuk jadi yang terkuat!Warrior kuat, Mage magis, Gunner lincah, 3job yang bisa dipilihmu, setiap job memiliki status dan skill yangunik!Guild war, adu strategi!Adu strategimu, kontrol situasiperang kapan saja, ambil kesempatan, dan bunuh, pemberani terkuatadalah kamu!Diluar bayangan, ganti kostum sesuka hati!Kostum gameyang kreatif, sayap yang keren, kostum personal, model rambut yangoke, dan penambahan status yang kuat, seluruh mata tertujupadamu!Imut dimana-mana, pet mount imut menemanimuberpetualang!Ada banyak pet dan mount imut! Berbagai macam jenispet dan mount memiliki keunikan tersendiri, rawat mereka dan buatmereka jadi tangan kananmu!Persiapakan amunisi, bentuk timterkuatmu!Kamu dan aku adalah partner terbaik! Mode game tim yangoriginal, kamu bisa mencari tim dengan tujuan yang sama, tantangantim bisa mendapat equip super, segera bergabung, bentuk timterkuatmu!Fanpage: https://www.facebook.com/RebornofFantasy/Let'stake action! Start your 3D fantasy adventure now, the world will besaved by you! are all ARPG war game, made with quality engines intothe mobile game 3D fantasy adventure! High quality images,multi-strategy, smooth movement and a real character, give you adifferent gaming experience! In the game, you have a mission tosave the continent Tyrande, take your partner to fight the forcesof darkness!Gambar high quality, display full 3D!Full 3D imageclear, sky city, desert, land ice, lava and lots of folders waitingto be challenged, cool skill effects, giving you a new visualexperience!3 main job, build you like to be the strongest!StrongWarrior, Mage magical, mercurial Gunner, 3 job could dipilihmu,each job has a unique status and skill!Guild war, racestrategy!Adu your strategy, control the war situation at any time,take chances, and kill, brave strongest is you!Diluar shadow,costume change at will!Costumes game creative, cool wing, personalcostume, hairstyle is okay, and the addition of a strong status,all eyes are on you!Imut everywhere, mounted cute pet with youadventure!There are many pet and mount cute! Various types of petand mount has its own uniqueness, their care and make them so yourright hand!Persiapakan ammunition, form your strongest team!Youand I are the best partner! The original team game mode, you canlook for a team with the same goals, challenges equip the team canget super, soon joined, form your strongest team!Fanpage:https://www.facebook.com/RebornofFantasy/
Reborn of Fantasy SEA 1.0.7
AppFame
Take action, Savior! Start your journey immediately and open your3D fantasy adventure. The world will be saved by you! is acombination of ARPG instant combat, using the top engine to buildthe ultimate 3D fantasy adventure mobile games! High qualitypictures show the best, multi strategy, free collocation, charactermovement is really smooth, bring you different game experience! Inthe game, you will undertake the task of reviving the continent ofTyrande, and your partner will embark on a magical adventureagainst the dark forces!Ultra high quality picture, the whole 3Dultimate quality display!ALL super clear 3D picture, sky city,desert, ice, lava and other multiple scenes challenge you, gorgeouscool fighting skill effects, bring you a new visualenjoyment!Three major jobs, all-round build the strongestking!Powerful warriors, magic mages, agile gunners, three jobs arechosen by you. Each profession has its unique personality andskills!Fierce battle on your fingertip, Free strategy!MultiStrategy collocation, control the war situation at any time, seizethe opportunity, release kill, the strongest brave is you!Beyondimagination, changing fashions go hand in hand!Creative fashiongame unique, gorgeous wings, personalized fashion, cool hairstylearbitrary collocation, and super bonuses, the focus is onyou!Cuteness turn over the whole scene, lovely ride pet accompanyyou adventure!A variety of adorable pet mounts! Different types ofpet mounts have their unique combat bonuses. Upgrade them and makethem your right-hand man!Firepower, and work together to build thestrongest team!You and I will be the best companions! The originalgame team mode, allowing you to find like-minded partners, the teamcan also get a copy of the challenge super god equipment, come andjoin, the formation of the strongest team belongs to you!Fanpage:https://www.facebook.com/RebornofFantasy/
Epic of 3 Kingdoms 1.9
AppFame
The first combination of real-time strategy, tower defense andsiege role to develop a new offensive and defensive strategy of 3kingdoms game is officially launch! The game is based on the themeof the classic Three Kingdoms story, innovative integration intothe card formation, siege Tower, SLG and other elements, a uniqueset of generals, beautiful scene settings, cool skill effect, bringyou a new experience of attack and defense in Three Kingdoms era.The latest battle of the Three Kingdoms has been officially opened,join now to create your strongest kingdom! ▶Extreme StrategyVariety Lineups Variance of formations, powerfultroops deployment, combined with a comprehensive strategic system,test your mind and combat skills! ▶Famous General The UndefeatedCollect Lu Bu, Guan Yu, Zhao Yun and other hundreds of famousgenerals! Unique system to develop generals, to enhance the generalskills, build super strong equipment, challenge the world! ▶Skilleffect with HD Graphic Extremely detailed game screen graphic,detailed combat action optimization, skills with cool specialeffect, Bring you a new visual enjoyment! ▶Kingdom War King’s PKReal-time PVP, gather heroes to siege, recruit, occupy the city,all kinds of battlefield waiting for you to fight, hurry up to jointhe establishment of your country to dominate the world! Fanpage:https://www.facebook.com/E3KSEA/ Email:[email protected]
Summoner Legends RPG 1.1.6
AppFame
Brave warriors, start your journey and embark on a 3D fantasyadventure now! Summoner Legends is an instant combat ARPG, usingthe top engine to create the ultimate 3D fantasy adventure mobilegame! Explore the infinite dungeons without ANY STRESS. DynamicBOSS challenge, classic roleplaying, thrilling action combats andepic guild wars await brave warriors to enter this fantastic world!★Marvelous Graphics★ Stunning 3D graphics and action effects bringyou a brand-new visual enjoyment. Immerse yourself in variousanimated scenes like Sky City, Wild Deserts, Ice Land and LavaIsland. ★Join fierce battles with EASY controls★ Fight anytime andanywhere. The battle will never stop wherever you are and whateveryou do. You will be getting stronger even at sleep! ★Create yourown Pet Army★ Collect a variety of adorable pets! Different typesof pets have their unique combat skills. Upgrade them and make themyour right-hand man! ★Free strategy in BOSS War★ Use multi Strategycollocation in BOSS War. Combine your skills and release criticalhits to defeat the BOSS. The strongest brave will be you! ★BeStylish in combats★ Equip your character with unique costumes andgorgeous wings. The focus is always on you! ★Work together to buildthe strongest guild★ Guildmates are your best allies! The originalguild feature allows you to find like-minded partners and fighttogether for the Glory! Visit our Facebook Page at:https://www.facebook.com/SummonerLegendsRPG/
Age of Savior 3.6.1
AppFame
Millions of players are waiting, millions of player recommendit!The biggest magic MMORPG mobile game – Age of Savior isrelease!New Version, revolutionary gameplay, free gameplayexperience, 360degree full camera, top quality of IMAX 3D, bringyou a newexperience of MMORPG! The battle will start, are youready?【GameFeatures】Awakening SystemSame character, dualshapeshift! Afterawakening, you will have more handsome shape andget more powerfulpower! Therefore, it is an inevitable choice forevery hero tostrengthen his ability to awaken!3D Visual Effects360degreeomni-directional vision, super clear picture, dynamic lightandshadow, gorgeous skill with cool special effect, the firstrealtime alternation of the characteristic day and night system,bringyou a high level of visual enjoyment.6 Major ClassesMagicSwordman:The legendary swordsman who master magic and kendo, 1slash ofsword, all things on eath withered!Firearms Master: Good atusingfirearms, accurate shooter, unique repel skills, impossibletoapproach!Shadow Assasin: Wielding double dagger, highexplosiveforce, agility skill, the best at killing enemies! SoulWitch:All-rounder, cute form, a lolita who will turn theworld!Templar:Sword and shield, high defense, high HP, the best manin dungeonsraid!Dragon Mage: Distortion skill, free to controlelements, allkinds of BUFF, most refreshing gameplay!Mounts andPetsA uniquestyle of playing with mounts that can be used to rideor take partin the battle. When the main quest opens the functionof themounts, can summon a pet to fight together. Flame Dragon,SnowBear, Storm Horse and many more cool pets are waiting foryou!FreePKFree PK with thousands of players within the same screen,60VS60real-time PVP in the same map is not a problem! Thousandsofskill’s combo, divine artifact and others.CHANGE YOUR APPEARANCEATFREE WILLThe game includes Straw Hat Girl, Beach Model,SkeletonCostumes, Lovely Mariners andmanymore.Fanpage:https://www.facebook.com/SummonerAwakenTH/Email:[email protected]