Appsmen Apps

Loading...
Jaffa Express 2.1.3
Appsmen
Jaffa Shoarma-Grillroom is sinds 1979 gevestigd in de gezelligeWitte de Withstraat in het centrum van Rotterdam. Die bekend staatom zijn goede en gezellige eet- en drinkgelegenheden. JaffaShoarma-Grillroom is zeer goed te bereiken met de auto, bus, tramen metro.Ons motto is om u in een sfeervolle gezellige ambiancezeer goed te laten eten zonder al te veel kosten.Nu hebben wij ookeen Jaffa Express bezorg app, zodat u ook thuis op uw gemak kuntgenieten van onze heerlijke gerechten. Via onze app is hetmakkelijk te bestellen, en bovendien bent u op de hoogte van onzeacties. Probeer het eens uit, en u zult positief verrast worden vanonze service en kwaliteit.Jaffa Shawarma Grill Room is located inthe cozy Witte de With Street in the center of Rotterdam since1979. Which is known for its good and cozy dining and drinkingoptions. Jaffa Shawarma Grill Room is accessible by car, bus, tramand metro very well.Our motto is to eat without too much cost. Youvery well in a warm cozy atmosphereNow we have a Jaffa Expressdelivery app, so you can enjoy our delicious dishes. At home atyour convenience Through our app, it is easy to order, and inaddition you are aware of our actions. Give it a try, and you'll beon our service and quality. Positively surprised
Heliopolis 2.3.1
Appsmen
Welkom bij de Heliopolis bestel App. Met onze app kunt u: 1) Simpelen snel eten bestellen Heliopolis 2) Uw bestel historie bijhouden3) Uw favoriete gerechten bijhouden 4) IDEAL betalen 5) Op dehoogte zijn van onze acties en promoties. Eet smakelijk! Welcome tothe Heliopolis ordering App. With our app you can: 1) Easy and fastfood Heliopolis 2) Keep track of your order history 3) Keep trackof your favorite dishes 4) IDEAL pay 5) Be aware of our actions andpromotions. Bon appetit!
Klavertje Vier Monster 2.3.1
Appsmen
Welkom bij de Klavertje Vier Monster bestel App. Met onze app kuntu: 1) Simpel en snel eten bestellen bij Klavertje Vier Monster2) Uwbestel historie bijhouden3) Uw favoriete gerechten bijhouden4)IDEAL betalen5) Op de hoogte zijn van onze acties en promoties.Eetsmakelijk!Welcome to the Four-Leaf Clover Monster ordering App.With our app you can:1) Easy and fast ordering food atKlavertjevier Monster2) Keep track of your order history3) Keeptrack of your favorite dishes4) pay IDEAL5) Know our actions andpromotions.Enjoy!
Jaffa Grillroom 2.1.3
Appsmen
Welkom bij de Jaffa Grillroom bestel App. Met onze app kunt u: 1)Simpel en snel eten bestellen Jaffa Grillroom2) Uw bestel historiebijhouden3) Uw favoriete gerechten bijhouden4) IDEAL betalen5) Opde hoogte zijn van onze acties en promoties.Eet smakelijk!Welcometo the Jaffa Grillroom ordering App. With our app you can:1) Easyand fast food Jaffa Grill Room2) Keep track of your order history3)Keep track of your favorite dishes4) IDEAL pay5) Be aware of ouractions and promotions.Bon appetit!
Piramide 2.3.1
Appsmen
Voor inwoners van Maassluis en omgeving die nog nooit bij Piramidein Maassluis hebben besteld, is dit een gemiste kans. De grillroomvan de Turkse eigenaar staat zeer goed bekend. De Turkse pizza’s,schotels en specialiteiten zijn niet alleen zeer smakelijk, deservice en prijs-kwaliteitverhouding is ook uitstekend. Voor ietsmeer dan tien euro heb je al een overheerlijke köfte- ofkebabschotel. Deze worden geserveerd met goudbruine friet, salade,twee sauzen naar keuze en een pitabroodje. Kortom, bij Piramide inMaassluis is de klant koning en dat proef je dan ook in allegerechten door! Wacht niet langer, maar bestel bij Piramide inMaassluis via onze bestel app.For residents of Maassluis area whohave never ordered from Pyramid in Maassluis this is a missedopportunity. The grill room of the Turkish owner is very wellknown. The Turkish pizzas, dishes and specialties are not only verytasty, the service and value for money is excellent. For just overten euros you can have a delicious köfte or kebab dish. These areserved with golden brown fries, salad, choice of two sauces, and apita bread. In short, at Pyramid in Maassluis, the customer is kingand you can taste it whatsoever in all courts by! Do not wait anylonger, but order at Pyramid in Maassluis through our ordering app.
Rowi Snacks & Grill 2.1.3
Appsmen
Rowi Snacks & Grill is een Shoarma & Grill bezorgrestaurantin Den Haag. Met onze Online Bestel App kunt u makkelijk bij onsbestellen. Onze App ondersteunt;1) Simpel en snel eten bestellenbij Rowi2) Uw bestel historie bijhouden3) Uw favoriete gerechtenbijhouden4) IDEAL betalen5) Op de hoogte zijn van onze acties enpromoties.Eet smakelijk!Rowi Snacks & Grill is a Shawarma &Grill delivery restaurant in The Hague. With our Online OrderingApp, you can easily order from us. Supports our app;1) Easy andfast ordering food at RoWi2) Keep track of your order history3)Keep track of your favorite dishes4) pay IDEAL5) Know our actionsand promotions.Enjoy!
De Lotus Snackbar Grillroom 2.3.1
Appsmen
Welkom bij de app van Snackbar Grillroom De Lotus in Den Haag. Metonze app kunt u:1) Simpel en snel eten bestellen bij de Lotus2) Uwbestel historie bijhouden3) Uw favoriete gerechten bijhouden4)IDEAL betalen5) Op de hoogte zijn van onze acties en promoties.Eetsmakelijk!Welcome to the app Snack Grill Room The Lotus in TheHague. With our app you can:1) Easy and quick to order food at theLotus2) Keep track of your order history3) Keep track of yourfavorite dishes4) pay IDEAL5) Know our actions andpromotions.Enjoy!
Sushi DeLuxe Almere 2.3.1
Appsmen
Welkom bij de Sushi De Luxe bestel App. Met onze app kunt u: 1)Simpel en snel eten bestellen bij Sushi De Luxe2) Uw bestelhistorie bijhouden3) Uw favoriete gerechten bijhouden4) IDEALbetalen5) Op de hoogte zijn van onze acties en promoties.Eetsmakelijk!Welcome to the Sushi Deluxe ordering App. With our appyou can:1) Easy and fast ordering food at Sushi Deluxe2) Keep trackof your order history3) Keep track of your favorite dishes4) payIDEAL5) Know our actions and promotions.Enjoy!
Broodjes Service Terneuzen 2.1.3
Appsmen
Welkom bij de Broodjes Service bestel App. Met onze app kunt u:1) Simpel en snel eten bestellen bij Broodjes Service2) Uw bestel historie bijhouden3) Uw favoriete gerechten bijhouden4) IDEAL betalen5) Op de hoogte zijn van onze acties en promoties.Eet smakelijk!Welcometothe Bread service ordering App. With our app you can:1) Easy and fast food at Bread service2) Keep track of your order history3) Keep track of your favorite dishes4) IDEAL pay5) Be aware of our actions and promotions.Have a nice meal!
Breakfast Broodjes Terneuzen 2.1.3
Appsmen
Welkom bij de Breakfast Broodjes bestel App. Met onze app kunt u:1) Simpel en snel eten bestellen bij Breakfast Broodjes2) Uw bestel historie bijhouden3) Uw favoriete gerechten bijhouden4) IDEAL betalen5) Op de hoogte zijn van onze acties en promoties.Eet smakelijk!Welcometothe Breakfast Sandwiches ordering App. With our app you can:1) Easy and fast food at Breakfast Sandwiches2) Keep track of your order history3) Keep track of your favorite dishes4) IDEAL pay5) Be aware of our actions and promotions.Have a nice meal!
Rotihuis Maharadj 2.3.1
Appsmen
Rotihuis Maharadj is een Surinaams-Roti bezorgrestaurant inRotterdam. Wij bezorgen bijvoorbeeld Roti vegetarisch met ei Grooten Roti vegetarisch met ei Normaal. U kunt direct Surinaams-Rotieten via onze Maharadj App bestellen. Alvast eet smakelijk!RotiHouse Maharadj is a Surinamese Roti delivery restaurant inRotterdam. For example, we provide vegetarian roti with egg androti Great vegetarian with egg Normal. You can directly SurinameseRoti food through our Maharadj App order. Thank enjoy!
Dinner&you 2.3.1
Appsmen
Dinner&you is een bezorgen chef Mediterraan laat zichinspireren door de keukens rond de Middellandse zee. Bij ons geengekunstelde gerechten, maar pure smaken met verse ingrediënten. Dekaart is weliswaar klein, maar wisselt regelmatig met de seizoenen( 5x per jaar) Uiteraard worden er altijd verse, steeds wisselendegerechten gemaakt. Bestel ook via onze bestel App. U kan bij onsaan deur ook pinnen!! Dinner & give you a Mediterranean chef isinspired by the cuisines of the Mediterranean Sea. We have noartificial food, but pure flavors with fresh ingredients. The cardis small, but changes regularly with the seasons (5x per year) Ofcourse, there are always fresh, ever-changing dishes made. Ordervia our ordering App. You can contact us at door pins too!
Shabu To Go 2.1.5
Appsmen
Welkom bij de app van Shabu To Go. Wij hebben het voor u nogmakkelijker gemaakt om bij ons te bestellen. In drie stappen kunt uonze heerlijke gerechten op uw mobiel bestellen. Met onze app kuntu:1) Simpel en snel eten bestellen bij een van onze Shabu To Govestigingen2) Push berichten ontvangen met de laatste acties enpromoties3) Veilig IDEAL betalenBestel op uw gemak met onze bestelapp. Eet smakelijk!Welcome to the app Shabu To Go. We have it foryou have made it easier to order from us. In three steps you canorder our delicious food on your mobile. With our app you can:1)Simple and fast food at one of our offices Shabu To Go2) Pushmessages received by the latest actions and promotions3) SecureIDEAL payOrder at ease with our ordering app.Bon appetit!
M. OR Foods Den Haag 2.1.3
Appsmen
Welkom bij de App van M.OR Foods Met onze handige app kunt u:1)Simpel en snel eten bestellen bij OR Foods2) Uw bestel historiebijhouden3) Uw favoriete gerechten bijhouden4) IDEAL betalen5) Opde hoogte zijn van onze acties en promoties.Eet smakelijk!Welcometo the App M.OR Foods With our handy app allows you to:1) Easy andfast food at OR Foods2) Keep track of your order history3) Keeptrack of your favorite dishes4) IDEAL pay5) Be aware of our actionsand promotions.Bon appetit!
Sushipoint Nederland 2.3.1
Appsmen
Welkom bij de bestel app van SushiPoint!Via onze app kunt u:·Direct en snel bestellen bij één van onze vestigingen· Uw favorietegerechten bijhouden· Veilig online betalen met iDeal· Uwbestelhistorie bijhoudenEet smakelijk !Welcome to the ordering appSushiPoint!With our app you can:· Direct and quick order at one ofour branches· Keep track of your favorite dishes· Secure onlinepayment with iDeal· Keep track of your order historyBon appetit!
Chicken King Vlaardingen 2.1.3
Appsmen
Welkom bij de Chicken King bestel App. Met onze app kunt u: 1)Simpel en snel eten bestellen bij Chicken King2) Uw bestel historiebijhouden3) Uw favoriete gerechten bijhouden4) IDEAL betalen5) Opde hoogte zijn van onze acties en promoties.Eet smakelijk!Welcometo the Chicken King ordering App. With our app you can:1) Easy andfast food at Chicken King2) Keep track of your order history3) Keeptrack of your favorite dishes4) IDEAL pay5) Be aware of our actionsand promotions.Bon appetit!
Doner King Delft 2.3.1
Appsmen
Welkom bij de Doner King bestel App. Met onze app kunt u: 1) Simpelen snel eten bestellen bij Doner King2) Uw bestel historiebijhouden3) Uw favoriete gerechten bijhouden4) IDEAL betalen5) Opde hoogte zijn van onze acties en promoties.Eet smakelijk!Welcometo Doner King ordering App. With our app you can:1) Easy and quickto order food at Doner King2) Keep track of your order history3)Keep track of your favorite dishes4) pay IDEAL5) Be aware of ouractions and promotions.Enjoy!
Portofino Haastrecht en Spijkenisse 2.3.5
Appsmen
Welkom bij de app van Portofino. Met onze app kunt u: 1) Simpel ensnel eten bestellen bij onze vestigingen Haastrecht en Spijkenisse2) Uw favoriete gerechten bijhouden 3) IDEAL betalen 4) Op dehoogte zijn van onze acties en promoties. Eet smakelijk. Welcome tothe Portofino app. With our app you can: 1) Order food quickly andeasily at our branches Haastrecht and Spijkenisse 2) Keep track ofyour favorite dishes 3) Pay IDEAL 4) To be aware of our promotionsand promotions. Enjoy your meal.
Bel Pizza Den-Haag 2.3.1
Appsmen
Welkom bij de Bel Pizza Den-Haag bestel App. Met onze app kunt u:1) Simpel en snel eten bestellen bij Bel Pizza Den-Haag2) Uw bestelhistorie bijhouden3) Uw favoriete gerechten bijhouden4) IDEALbetalen5) Op de hoogte zijn van onze acties en promoties.Eetsmakelijk!Welcome to the Bel Pizza Den Haag-ordering app. With ourapp you can:1) Easy and fast ordering food at Bel Pizza Den-Haag2)Keep track of your order history3) Keep track of your favoritedishes4) pay IDEAL5) Know our actions and promotions.Enjoy!
Snackbar de Buurman 2.3.1
Appsmen
Welkom bij de Snackbar de Buurman bestel App. Met onze app kunt u:1) Simpel en snel eten bestellen bij Snackbar de Buurman2) Uwbestel historie bijhouden3) Uw favoriete gerechten bijhouden4)IDEAL betalen5) Op de hoogte zijn van onze acties en promoties.Eetsmakelijk!Welcome to the Snack Buurman ordering App. With our appyou can:1) Easy and quick to order food at the Snack Bar Neighbor2)Keep track of your order history3) Keep track of your favoritedishes4) pay IDEAL5) Know our actions and promotions.Enjoy!
Uncle Sam Den Haag 2.1.3
Appsmen
Welkom bij de Uncle Sam Den Haag bestel App.Met onze app kunt u:1) Simpel en snel eten bestellen bij Uncle Sam Den Haag2) Uw bestel historie bijhouden3) Uw favoriete gerechten bijhouden4) IDEAL betalen5) Op de hoogte zijn van onze acties en promoties.Eet smakelijk!Welcome to Uncle SamHague ordering App. With our app you can:1) Easy and quick to order food at Uncle Sam Hague2) Keep track of your order history3) Keep track of your favorite dishes4) pay IDEAL5) Be aware of our actions and promotions.Enjoy!
Lezzet Vlaardingen 2.3.1
Appsmen
Welkom bij de app van Lezzet Vlaardingen. Met onze app kunt u:1)Simpel en snel eten bestellen bij Lezzet Vlaardingen2) Uw bestelhistorie bijhouden3) Uw favoriete gerechten bijhouden4) IDEALbetalen5) Op de hoogte zijn van onze acties en promoties.Eetsmakelijk!Welcome to the app Lezzet Vlaardingen. With our app youcan:1) Easy and fast ordering food at Lezzet Vlaardingen2) Keeptrack of your order history3) Keep track of your favorite dishes4)pay IDEAL5) Know our actions and promotions.Enjoy!
Sushi Kotei Vlaardingen 2.3.1
Appsmen
Welkom bij de app van Sushi Kotei. Met onze app kunt u:1) Simpel ensnel eten bestellen bij Sushi Kotei2) Uw bestel historiebijhouden3) Uw favoriete gerechten bijhouden4) IDEAL betalen5) Opde hoogte zijn van onze acties en promoties.Eet smakelijk.Welcometo the app Sushi kotei. With our app you can:1) Easy and quick foodat Sushi kotei2) Keep track of your order history3) Keep track ofyour favorite dishes4) IDEAL pay5) Be aware of our actions andpromotions.Enjoy your meal.
Sushi A20 Vlaardingen 2.1.5
Appsmen
Welkom bij de app van Sushi A20. Met onze app kunt u:1) Simpel ensnel eten bestellen bij Sushi A202) Uw bestel historie bijhouden3)Uw favoriete gerechten bijhouden4) IDEAL betalen5) Op de hoogtezijn van onze acties en promoties.Eet smakelijk.Welcome to the appSushi A20. With our app you can:1) Easy and quick food at SushiA202) Keep track of your order history3) Keep track of yourfavorite dishes4) IDEAL pay5) Be aware of our actions andpromotions.Enjoy your meal.
Shoarma Troje 2.3.1
Appsmen
Shoarma en Grillroom Troje is al jaren een begrip in Vlaardingen enomstreken. Eigenaar Suleyman Arslan is al lang geen onbekende meerin Vlaardingen. In 2006 startte hij in de Holierhoek de ShoarmaTroje. Samen met het personeel wist hij al snel het vertrouwen tewinnen van plaatsgenoten,maar ook van shoarma en grill-liefhebbersuit de wijde omgeving rond Vlaardingen en Schiedam. Wie Trojebinnenstapt weet zeker dat alle gerechten uiterst vers geserveerdworden. Arslan vindt alleen de beste kwaliteit de beste reclame.Nuheeft Troje ook zijn eigen App gelanceerd om zo de dienst verleningnaar zijn klanten toe te verbreden. Met de Shoarma Troje App kunt umakkelijk gerechten bestellen, historie bijhouden en favorietentoevoegen. Bovendien is de app zeer gebruikers vriendelijk gemaakt.Bestel Nu via de Shoarma Troje App de lekkerste gerechten.Eetsmakelijk alvast!Shawarma Grill Room and Troy has been a householdname in Vlaardingen and surroundings. Owner Suleyman Arslan haslong been no stranger in Vlaardingen. In 2006 he started in theHolierhoek the Shawarma Troy. Together with the staff he was soonto win rather enjoyed, but also the confidence of shawarma andgrill enthusiasts from far and wide around Vlaardingen andSchiedam. Who Troy enters'm sure all dishes are served extremelyfresh. Arslan will find only the best quality the bestadvertising.Now Troy has also launched its own App to broaden. Asthe provision of services to its customers The Shawarma Troy App,you can easily order food, keeping history and add favorites. Inaddition, the app is very user friendly made. Order now through theApp Shawarma Troy the best dishes.Enjoy your meal in advance!
MJM Metropol Grillroom 2.3.1
Appsmen
Welkom bij de app van MJM Metropol. Met onze app kunt u:1) Simpelen snel eten bestellen bij een van onze vestigingen2) Uw bestelhistorie bijhouden3) Push berichten ontvangen4) Veilig IDEALbetalen5) Op de hoogte zijn van onze acties en promoties. Eetsmakelijk!Welcome to the app from MJM Metropol. With our app youcan:1) Easy and fast food at one of our branches2) Keep track ofyour order history3) Push messages received4) Secure IDEAL pay5) Beaware of our actions and promotions.Bon Appetit!
Empire Frostings 2.3.1
Appsmen
Wij bezorgen de lekkerste Patat van Rotterdam. Ons bezorg gebied isomgeving Rotterdam Noord.Met onze app kunt u makkelijk bij ons etenbestellen, en uw bestel historie wordt ook bijgehouden. IDEALbetaling is ook mogelijk.Bestel nu via onze Empire Frostings bestelapp.We provide the best Patat of Rotterdam. Our delivery area isnear Rotterdam Noord.With our app you can easily order from ourfood, and your order history is also recorded. IDEAL payment isalso possible.Order now through our Empire Frostings ordering app.
Chef India Den Haag 2.1.4
Appsmen
Welkom bij de app van Chef India. Met onze appkunt u:1) Simpel en snel eten bestellen bij een van onzevestigingen2) Uw bestel historie bijhouden3) Push berichten ontvangen4) Veilig IDEAL betalen5) Op de hoogte zijn van onze acties en promoties.Eet smakelijk!Welcome to the app ChefIndia. With our app you can:1) Easy and fast food at one of our branches2) Keep track of your order history3) Push messages received4) Secure IDEAL pay5) Be aware of our actions and promotions.Bon appetit!
La Pomme Den Haag 2.3.1
Appsmen
Welkom bij de La Pomme bestel App. Met onze app kunt u: 1) Simpelen snel eten bestellen bij La Pomme2) Uw bestel historiebijhouden3) Uw favoriete gerechten bijhouden4) IDEAL betalen5) Opde hoogte zijn van onze acties en promoties.Eet smakelijk!Welcometo the La Pomme ordering App. With our app you can:1) Easy and fastordering food at La Pomme2) Keep track of your order history3) Keeptrack of your favorite dishes4) pay IDEAL5) Know our actions andpromotions.Enjoy!
Grillroom Orient 2.3.1
Appsmen
Orient Shoarma is een Shoarma & Grill bezorgrestaurant inSpijkenisse. Met onze app kunt u: 1) Simpel en snel eten bestellenbij Orient 2) Uw bestel historie bijhouden 3) Uw favorietegerechten bijhouden 4) IDEAL betalen 5) Op de hoogte zijn van onzeacties en promoties. Eet smakelijk! Orient Shawarma Shawarma &Grill is a delivery restaurant in Spijkenisse. With our app youcan: 1) Easy and fast ordering food at Orient 2) Keep track of yourorder history 3) Keep track of your favorite dishes 4) pay IDEAL 5)Know our actions and promotions. Enjoy!
Shoarma Grillroom King 2.3.1
Appsmen
Welkom bij de Shoarma Grillroom King bestel App. Met onze app kuntu: 1) Simpel en snel eten bestellen bij Shoarma Grillroom King2) Uwbestel historie bijhouden3) Uw favoriete gerechten bijhouden4)IDEAL betalen5) Op de hoogte zijn van onze acties en promoties.Eetsmakelijk!Welcome to Shoarma Grill Room King ordering App. With ourapp you can:1) Easy and quick to order food at Shoarma Grill RoomKing2) Keep track of your order history3) Keep track of yourfavorite dishes4) pay IDEAL5) Be aware of our actions andpromotions.Enjoy!
Pizza House Klaaswaal 2.3.1
Appsmen
Welkom bij de app van Pizza House. Met onze app kunt u: 1) Simpelen snel eten bestellen bij onze vestiging 2) Uw bestel historiebijhouden 3) Uw favoriete gerechten bijhouden 4) IDEAL betalen 5)Op de hoogte zijn van onze acties en promoties. Eet smakelijk.Welcome to the app's Pizza House. With our app you can: 1) Easy andquick food at our branch 2) Keep track of your order history 3)Keep track of your favorite dishes 4) IDEAL pay 5) Be aware of ouractions and promotions. Enjoy your meal.
Ormix 2.3.1
Appsmen
Ormix Pizzeria is een Shoarma & Grill bezorgrestaurant inVenlo. Met onze Online Bestel App kunt u:1) Simpel en snel etenbestellen bij Ormix2) Uw bestel historie bijhouden3) Uw favorietegerechten bijhouden4) IDEAL betalen5) Op de hoogte zijn van onzeacties en promoties.Eet smakelijk!Ormix Pizzeria is a Shawarma& Grill delivery restaurant in Venlo. With our Online OrderingApp you can:1) Easy and fast ordering food at Ormix2) Keep track ofyour order history3) Keep track of your favorite dishes4) payIDEAL5) Know our actions and promotions.Enjoy!
Mister Kebab 2.3.1
Appsmen
Welkom bij de app van Mister Kebab Alphen a/d Rijn en Pijnacker.Met onze app kunt u:1) Simpel en snel eten bestellen bij onzevestigingen2) Uw bestel historie bijhouden3) Uw favoriete gerechtenbijhouden4) IDEAL betalen5) Op de hoogte zijn van onze acties enpromoties.Eet smakelijk.Welcome to the app Mister Kebab Alphen a /d Rijn and Pijnacker. With our app you can:1) Easy and fastordering food at our branches2) Keep track of your order history3)Keep track of your favorite dishes4) pay IDEAL5) Be aware of ouractions and promotions.Enjoy your meal.
Kostas de Griek 2.3.1
Appsmen
Kostas de Griek is een Griekse bistro-restaurant gelegen inwinkelcentrum Hesseplaats.U waant zich in een zeer gezellige engastvrije sfeer van Griekenland als u bij Kostas de Griekbinnenstapt.Met vers bereide traditionele Griekse gerechten en eenklantvriendelijke benadering zorgen wij dat u op en top kuntgenieten!Tevens zijn wij begonnen met bezorgen!!Dit doen wij in degebieden; Nesselande, Zevenkamp, Prins Alexander, Lageland,Terbregge, Ommoord en Hillegersberg!Bezorgen doen wij v.a. € 11,00en wij rekenen per bestelling € 2,00 bezorgkosten.Bestellingen kuntu telefonisch doorgeven, maar ook via onze Kostas de Griek App.Deze is gebruikersvriendelijk gemaakt zodat u makkelijk kuntbestellen. U kunt met onze app online bestellen, reserveren, bestelhistorie bijhouden, favorieten toevoegen en IDEAL betalen.EchteGriekse gastvrijheid, service en kwaliteit die u verdiend!Kostasthe Greek is a Greek bistro restaurant located in Hess PlaceMall.Imagine yourself in a very cozy and welcoming atmosphere ofGreece as you enter at the Greek Kostas.With freshly preparedtraditional Greek cuisine and a friendly approach, we ensure thatyou enjoy and topAlso, we started with delivery!We do this in theregions; Nesselande, Heptathlon, Prince Alexander, Low Country,Terbregge Ommoord and Hillegersberg!Delivery We do V. A. € 11.00and we charge € 2.00 delivery charge per order.Orders can be placedby telephone, but also through our Kostas the Greek App. This hasbeen made user friendly so you can order easily. You can orderonline with our app, book, track order history, add favorites andpay IDEAL.Genuine Greek hospitality, service and quality youdeserve!
Marmara Express 2.1.3
Appsmen
Welkom bij de Marmara Express bestel App. Met onze app kunt u: 1)Simpel en snel eten bestellen bij Marmara Express2) Uw bestelhistorie bijhouden3) Uw favoriete gerechten bijhouden4) IDEALbetalen5) Op de hoogte zijn van onze acties en promoties.Eetsmakelijk!Welcome to the Marmara Express ordering App. With our appyou can:1) Easy and fast ordering food at Marmara Express2) Keeptrack of your order history3) Keep track of your favorite dishes4)pay IDEAL5) Know our actions and promotions.Enjoy!
Isis Grillroom 2.1.3
Appsmen
Welkom bij de Shoarma Isis Grillroom App. Met onze app kunt u:1)Simpel en snel eten bestellen bij Isis grillroom2) Uw bestelhistorie bijhouden3) Uw favoriete gerechten bijhouden4) IDEALbetalen5) Op de hoogte zijn van onze acties en promoties.Eetsmakelijk!Welcome to the Isis Shawarma Grill Room App. With our appyou can:1) Easy and fast ordering food at Isis grillroom2) Keeptrack of your order history3) Keep track of your favorite dishes4)pay IDEAL5) Know our actions and promotions.Enjoy!
Day and Night Pizza Amsterdam 2.3.1
Appsmen
Welkom bij de Day & Night Pizza bestel App. Met onze app kuntu: 1) Simpel en snel eten bestellen bij Day & Night Pizza2) Uwbestel historie bijhouden3) Uw favoriete gerechten bijhouden4)IDEAL betalen5) Op de hoogte zijn van onze acties en promoties.Eetsmakelijk!Welcome to Day & Night Pizza ordering App. With ourapp you can:1) Easy and quick to order food at Day & NightPizza2) Keep track of your order history3) Keep track of yourfavorite dishes4) pay IDEAL5) Be aware of our actions andpromotions.Enjoy!
Mr Kebab Eindhoven 2.3.1
Appsmen
Welkom bij de app van Mr Kebab. Met onze app kunt u:1) Simpel ensnel eten bestellen bij een van onze vestigingen2) Uw bestelhistorie bijhouden3) Push berichten ontvangen4) Veilig IDEALbetalen5) Op de hoogte zijn van onze acties en promoties. Eetsmakelijk!Welcome to the app of Mr. Kebab. With our app you can:1)Easy and fast food at one of our branches2) Keep track of yourorder history3) Push messages received4) Secure IDEAL pay5) Beaware of our actions and promotions.Bon appetit!
Eethuis Tat 2.3.4
Appsmen
Bij Eethuis TAT kunt u terecht voor heerlijke gerechten zoalsdoner, turkse pizza of een schotel. Met onze App kunt u makkelijkbestellen. De app biedt de volgende mogelijkheden 1) Simpel en sneleten bestellen bij Eethuis Tat 2) Bijhouden van uw bestel historie3) bijhouden van uw favoriete gerechten 4) IDEAL betalen 5) Op dehoogte zijn van onze acties Eet smakelijk! TAT at Coffee Shopserves delicious dishes such as doner, turkish pizza or a dish.With our app you can easily order. The app offers the followingfeatures 1) Easy and fast ordering food at Coffee Shop Tat 2) Keeptrack of your order history 3) keep track of your favorite dishes4) pay IDEAL 5) Know our actions Enjoy!
Della Casa 2.3.1
Appsmen
Della Casa is een Pizza-Italiaans bezorgrestaurant in Maassluis.Wij bezorgen bijvoorbeeld Bistecca pismec en Bistecca zingara . Ukunt direct Pizza-Italiaans eten via onze App bestellen. Alvast eetsmakelijk!Della Casa is an Italian Pizza delivery restaurant inMaassluis. We provide example and Bistecca Bistecca pismec zingara.You can directly Pizza Italian food through our App order. Thankenjoy!
Grillroom ISIS Roosendaal 2.3.1
Appsmen
Welkom bij de ISIS Roosendaal bestel App. Met onze app kunt u: 1)Simpel en snel eten bestellen bij ISIS Roosendaal2) Uw bestelhistorie bijhouden3) Uw favoriete gerechten bijhouden4) IDEALbetalen5) Op de hoogte zijn van onze acties en promoties.Eetsmakelijk!Welcome to ISIS Roosendaal ordering App. With our app youcan:1) Easy and quick to order food at ISIS Roosendaal2) Keep trackof your order history3) Keep track of your favorite dishes4) payIDEAL5) Be aware of our actions and promotions.Enjoy!
Surinam Products 2.3.1
Appsmen
Welkom bij de app van Surinam Products. Met onze app kunt u: 1)Simpel en snel eten bestellen bij Surinam Products 2) Uw bestelhistorie bijhouden 3) Uw favoriete gerechten bijhouden 4) IDEALbetalen 5) Op de hoogte zijn van onze acties en promoties. Eetsmakelijk. Welcome to the app from Surinam Products. With our appyou can: 1) Easy and quick to order food from Surinam Products 2)Keep track of your order history 3) Keep track of your favoritedishes 4) IDEAL pay 5) Be aware of our actions and promotions.Enjoy your meal.
JR's Cuisine Den Haag 2.1.5
Appsmen
Welkom bij de app van JR's Cuisine. Met onze app kunt u:1) Simpelen snel eten bestellen bij onze vestiging2) Uw bestel historiebijhouden3) Uw favoriete gerechten bijhouden4) IDEAL betalen5) Opde hoogte zijn van onze acties en promoties.Eet smakelijk.Welcometo the app JR's Cuisine. With our app you can:1) Easy and quickfood at our branch2) Keep track of your order history3) Keep trackof your favorite dishes4) IDEAL pay5) Be aware of our actions andpromotions.Enjoy your meal.
Mega Express Rotterdam 2.1.5
Appsmen
Welkom bij de app van Mega Express. Met onze app kunt u:1) Simpelen snel eten bestellen bij Mega Express2) Uw bestel historiebijhouden3) Uw favoriete gerechten bijhouden4) IDEAL betalen5) Opde hoogte zijn van onze acties en promoties.Eet smakelijk.Welcometo the app Mega Express. With our app you can:1) Easy and fast foodat Mega Express2) Keep track of your order history3) Keep track ofyour favorite dishes4) IDEAL pay5) Be aware of our actions andpromotions.Enjoy your meal.
Sang Lee Rotishop Eindhoven 2.3.1
Appsmen
Welkom bij de app van Sang Lee Rotishop. Met onze app kunt u:1)Simpel en snel eten bestellen bij een van onze vestigingen2) Uwbestel historie bijhouden3) Push berichten ontvangen4) Veilig IDEALbetalen5) Op de hoogte zijn van onze acties en promoties. Eetsmakelijk!Welcome to the app from Sang Lee Roti Shop. With our appyou can:1) Easy and fast food at one of our branches2) Keep trackof your order history3) Push messages received4) Secure IDEAL pay5)Be aware of our actions and promotions.Bon Appetit!
Sushi Centre 2.3.1
Appsmen
Welkom bij de app van Sushi Centre. Met onze app kunt u:1) Simpelen snel eten bestellen bij een van onze vestigingen2) Uw bestelhistorie bijhouden3) Push berichten ontvangen4) Veilig IDEALbetalen5) Op de hoogte zijn van onze acties en promoties. Eetsmakelijk!Welcome to the app Sushi Centre. With our app you can:1)Easy and fast food at one of our branches2) Keep track of yourorder history3) Push messages received4) Secure IDEAL pay5) Beaware of our actions and promotions.Bon Appetit!
Chicken House 2.3.1
Appsmen
Wij bezorgen gratis vanaf € 9,- in Capelle a/d IJssel, Prinsenland,'s-Gravenland, Kralingse Veer, Het Lage Land, Oosterflank, PrinsAlexander, Nieuwerkerk a/d IJssel, Nesselande, Zevenkamp enOmmoordWe offer free delivery from € 9, - in Capelle a / d IJssel,Prinsenland, The Gravenland, Kralingseveer, The Low Country,Oosterflank, Prince Alexander, Nieuwerkerk a / d IJssel,Nesselande, Heptathlon and Ommoord
Spareribs King 2.3.1
Appsmen
ONOVERTREFFELIJK LEKKERBestel via de app en betaal gemakkelijk metiDeal.welkom bij Sparerib KingTrek? Kies je gewenste gerecht,plaats een bestelling en wij bezorgen het direct. Eetsmakelijk!Super snel bezorgd in ROTTERDAM!Unbeatable TASTYOrderthrough the app and easily pay with iDeal.welcome to SpareribKingTrek? Choose your desired dish, place an order and we will sendit immediately. Enjoy!Super fast delivery in LONDON!
Shoarma El Aviv II 2.3.1
Appsmen
Welkom bij de Shoarma El Aviv II bestel App. Met onze app kunt u:1) Simpel en snel eten bestellen bij Shoarma El Aviv II2) Uw bestelhistorie bijhouden3) Uw favoriete gerechten bijhouden4) IDEALbetalen5) Op de hoogte zijn van onze acties en promoties.Eetsmakelijk!Welcome to Shoarma El Aviv II ordering App. With our appyou can:1) Easy and quick to order food at Shoarma El Aviv II2)Keep track of your order history3) Keep track of your favoritedishes4) pay IDEAL5) Be aware of our actions and promotions.Enjoy!