Apptinus Apps

Loading...
Lingus SE 1.2
Apptinus
Klassiskt ordspel där du ska hitta fyra,femeller sex bokstäver långa ord. Du får fem gissningar på dig ochkanta hjälp av att placera ut vokaler eller konsonanter, ellerseordet i omkastad ordning, men bara ett visst antal gånger perspel.Ingen tidsbegränsing, ingen stress, baraavkopplandeklurigheter.
Lingus EN Lite 1.2
Apptinus
(Lite version, only 4 letter words!)Classic word game where you need to find four, five or sixletterwords. You get five guesses but can get help by placingconsontantsor vowels, or looking at the letters in random order.But only alimited number of times! No time contraints, no stress,justrelaxing problem solving.
Lingus SE Lite 1.2
Apptinus
(Lite version, bara fyra bokstäverlångaord!)Klassiskt ordspel där du ska hitta fyra, fem eller sexbokstäverlånga ord. Du får fem gissningar på dig och kan ta hjälpav attplacera ut vokaler eller konsonanter, eller se ordet iomkastadordning, men bara ett visst antal gånger per spel.
Lingus EN 1.2
Apptinus
Classic word game where you need to findfour,five or six letter words. You get five guesses but can gethelp byplacing consontants or vowels, or looking at the letters inrandomorder. But only a limited number of times! No timecontraints, nostress, just relaxing problem solving.