BNG Bank N.V. Apps

Loading...
BNG Bank Digipass App 4.20.0
BNG Bank N.V.
Met de Digipass App op uw iOS- of Android apparaat heeft udemogelijkheid veilig in te loggen en opdrachten digitaalteondertekenen in de online applicaties van BNG Bank. De DigipassAppgenereert eenmalig te gebruiken logincodes die door debankserverworden geverifieerd op geldigheid. Door het scannen vaneenkleurcode met de camera van uw toestel, genereert de DigipassAppeen unieke digitale handtekening met als doeltransacties,berichten of documenten te autoriseren. Toegang tot decamera vanuw toestel is vereist. Voordat u de Digipass App kuntgebruikendient uw Klantbeheerder u via BNG Betalingsverkeertoestemming teverlenen. Daarna activeert u met uw Digipass(hardware token) deDigipass App. Om de Digipass App te bedienen,toetst u alsgebruiker uw unieke 5-cijferige pincode in of maakt ugebruik vanuw vingerafdruk. Het is belangrijk dat u verstandig enzorgvuldigmet uw mobiele apparaat omgaat. Houd altijd uw pincodevan de Appgeheim. Registreer ook alleen uw eigen vingerafdruk op uwtoestel,wanneer u de biometrische optie gebruikt. Lees meer overveiligonline bankieren op de website van BNG Bank.