BkiT Software | Từ điển - Ngoại ngữ Apps

Loading...
600 tu vung toeic 3.6
TOEIC - 600 từ vựng TOEIC LockScreen ứng dụng hỗ trợ học 600 từvựng TOEIC tiếng anh miễn phí mọi lúc mọi nơi trên điện thoạismartphone Android - Học 600 tu cho toeic qua màn hình khóa (LockScreen) - Học 600 tu vung toic qua chế độ nhắc từ - Học 600 tutoeic qua các bài luyện tập - Thêm từ vựng mới - 6000 tu vung tienganh - 600 essential word for toeic Học qua màn hình khóa (lockscreen) - Thay thế màn hình khóa mặc định của máy bằng màn hìnhkhóa của HANA - Trên màn hình khóa xuất hiện một từ vựng TOEIC vàhai đáp án trả lời - Người dùng chọn nghĩa đúng để mở khóa - Hỗ trợnhớ từ lâu hơn mọi lúc một cách thụ động - Khoa man hinh hoc tienganh Chế độ nhắc từ - Các từ vựng sẽ được hiển thị ngay trên mànhình của điện thoại - Vừa dùng điện thoại vừa học từ vựng một cáchthụ động - Hỗ trợ nhớ từ vựng toeic nhanh hơn và nhớ lâu hơn Notifynhắc nhở - Hẹn giờ nhắc nhở từ mới - Cài đặt số lần nhắc nhở, thờigian nhắc nhở - Nhắc nhở theo chủ đề Các bài luyện tập - Nghe lặp:giúp nhớ nhanh các từ vựng mới - Lật từ flashcard : giúp nhớ nhữngtừ khó mà chưa nhớ ngay được theo kiểu flash card - Trắc nghiệm (theo kiểu ai la trieu phu ) : kiểm tra hiểu quả nhớ từ - Luyệnnghe: nghe từ vựng chọn đáp án - Luyện nói: Hỗ trợ việc tập phát âmtừ - Kiểm tra lại bằng phương pháp "Đuổi hình bắt chữ" Từ điển anhviệt - Với mỗi từ mới có hỗ trợ tra từ điển anh việt - Đầy đủ ýnghĩa, ví dụ - Từ đồng nghĩa, trái nghĩa - Phiên âm và hỗ trợ phátâm giọng chuẩn Hỗ trợ luyện thi toeic ielts toefl - Từ vựng tiếnganh thông dụng - Từ vựng ielts căn bản - Từ vựng toflt cần thiết -600 từ vựng luyện thi TOEIC Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về emailhoặc comment cho chúng tôi, xin chân thành cảm ơn coc coc Chứng chỉTOEIC ngày càng phổ biến và được nhiềChứng chỉ TOEIC ngày càng phổbiến và được nhiều trường đại học chọn làm chuẩn đầu ra như đại họcBách Khoa, đại học Kinh tế Quốc dân... và được nhiều doanh nghiệpnhất là doanh nghiệp nước ngoài sử dụng làm chuẩn đầu vào. Để đạtđược điểm cao trong bài thi TOEIC không khó. Ngoài việc luyện nghenhiều thì việc ổ sung kiến thức từ vựng là điều vô cùng quan trọng.Nhưng chỉ cần học thuộc khoảng 600 từ vựng TOEIC là các bạn có thểcó đủ từ vựng cần thiết để hoàn thành bài thi TOIEC một cách dễdàng, còn gì đơn giản hơn. việc học càng đơn giản hơn nữa với ứngdụng hỗ trợ học 600 từ vựng toeic LockScreen TOEIC - TOEIC 600words Lockscreen app supports vocabulary study TOEIC English 600free anytime, anywhere on your smartphone Android - Learning fortoeic 600 initiates through the lock screen (Lock Screen) -Learning vocabulary toic 600 through prompt mode from - Learn 600initiates through exercises toeic - Add new vocabulary - 6000English vocabulary - 600 essential word for toeic Learning throughthe lock screen (lock screen) - Replace the default lock screenlock screen machines by HANA - On the lock screen appears avocabulary TOEIC and two possible answers - The user chooses theright means to unlock - Supports all times longer remember frompassively - Faculty imager hoc tieng anh prompt mode from - Thevocabulary will be displayed directly on the screen of the phone -Just use your phone as learning vocabulary passively - Supporttoeic remember vocabulary faster and remember longer Notifyreminder - Ringing in the new Schedule - Set the reminder time, thereminder time - Remind themed The exercises - Listen to repeat:help remember new vocabulary fast - Turn the flashcard: helpremember difficult words without even being styled flash memorycard - Quiz (one a millionaire style): check out results frommemory - Listening: listen to the answer selected vocabulary -Speaking: Support for file pronounce - Check again by means of"Chasing image capture words" he Vietnamese dictionary - With eachnew word with him support Vietnamese dictionary - Full meaning, eg- Synonyms, antonyms - Phonetics and supports standard voicepronunciations Support ielts toefl TOEIC Exam - Common EnglishVocabulary - Vocabulary basic ielts - Vocabulary necessary toflt -600 TOEIC vocabulary Any suggestions or comments please send emailto us, sincerely thank coc coc TOEIC increasingly popular and TOEICnhieChung increasingly popular and many universities are chosen asthe standard output as University of Technology, University ofNational Economics ... and a lot of business is business foreignused as a standard input. To achieve high scores in the TOEIC testis not difficult. In addition to the drive train is heard sungvocabulary knowledge is extremely important.  But justmemorize 600 vocabulary TOEIC is you can have the vocabularynecessary to complete the exam easily TOIEC, nothing more simple.learning more and more with simple applications that supportlearning vocabulary toeic 600 Lockscreen
Từ điển Hàn Việt 4.7
Từ điển tiếng Hàn Quốc hỗ trợ việc học tập, nghiên cứu tiếng Hànphục vụ mục đích du học, xin việc, giao tiếp, du lịch... Tất cả từđiển Hàn Việt, từ điển Việt Hàn trong một lần tra duy nhất Cùng mộtlúc bạn có thể đối chiếu kết quả tra từ giữa các từ điển khác nhau,từ đó có thể hiểu chính xác hơn nghĩa của từ cần tra. Tất cả chỉtrên một ứng dụng duy nhất. Từ điển Hàn Việt, Việt Hàn Ứng dụng cóthể tự động phát hiện bạn nhập từ tiếng Hàn Quốc hay tiếng Việt Namtừ đó dịch nghĩa cho phù hợp mà bạn không cần phải cài đặt hoặcchuyển qua chuyển lại Hỗ trợ phiên âm, phát âm và ví dụ minh họaKhông chỉ có nghĩa của từ, và từ điển còn cung cấp phiên âm, cóphát âm và các ví dụ minh họa cách sử dụng của từ vựng đó. Tra từonline Ứng dụng hoạt động online, vô cùng gọn nhẹ, không tốn bộnhớ, chỉ cần có mạng - Korean Vietnamese Dictionary - Tu dien hanviet - Tu dien tieng han quoc - Từ điển tiếng hàn quốc - Học tiếngHàn giao tiếp - Tiếng Hàn du lịch - Tiếng Hàn sơ cấp - Ngữ pháptiếng Hàn Mọi góp ý nhận xét về ứng dụng xin vui lòng comment ởphía dưới, cảm ơn các bạn. Korean dictionary support learning,studying Korean language study purposes, a job, communicate, travel... All South Vietnamese Dictionary, Dictionary Vietnamese Southduring a single investigation At the same time you can collate thesurvey results between different dictionaries, which can moreaccurately understand the meaning of words to be investigated. Allon a single application. dictionary South Vietnam, Vietnam SouthApplication can automatically detect you enter from the Korean orVietnam known which translated to fit and you do not need toinstall or re-transfer switch Support for transliteration,pronunciation and illustration Not only the meaning of words, anddictionaries also provide transcriptions, can pronounce andillustrative examples of vocabulary using it. Dictionaries OnlineThe application works online, extremely compact, does not takememory, just have network - Korean Vietnamese Dictionary - Tu dienviet han - Korean Dictionary - Korean language dictionary -Learning Korean communication - Korean tourism - Korean Primary -Grammar Korean Any suggestions to comment on applications pleasecomment below, thank you.
Từ điển Anh Việt BkiT 1.2
Từ điển Anh Việt, Việt Anh HANA (HANA English VietnameseDictionary) tự hào mang lại cho các bạn một ứng dụng từ điển phongphú, đa dạng với nhiều tính năng hữu ích với một giao diện đẹp,tiện dụng. Tra từ Anh Việt, Việt Anh - Bạn có thể nhập trực tiếp từcần tra bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt mà không cần phải đổi ngônngữ. - Dữ liệu từ điển phong phú với hơn 120 000 từ Anh Việt, 30000 từ chuyên ngành và hơn 70 000 từ Việt Anh. Đầy đủ phiên âm, vídụ minh họa... Lưu lịch sử, đánh dấu từ vựng - Lưu lại những từ bạnđã tra để gợi ý về sau - Cho phép đánh dấu những từ quan trọng đểphục vụ việc học từ vựng Cửa sổ tra nhanh - Cửa sổ tra nhanh làdạng cửa sổ thu nhỏ của ứng dụng tương tự trên Desktop, hỗ trợ tratừ mọi lúc mọi nơi Dịch văn bản - Hỗ trợ dịch câu, văn bản dài Chứcnăng nhắc nhở - Hẹn giờ nhắc nhở bằng notify, hỗ trợ học từ vựng đãđánh dấu Chức năng khóa màn hình - Học từ vựng trên màn hình khóavới hai đáp án và nghĩa chính xác của từ 600 từ vựng TOEIC - Hỗ trợhọc 600 từ vựng luyện thi TOEIC 600 động từ bất quy tắc - Hỗ trợtra cứu động từ bất quy tắc Ngữ pháp tiếng anh căn bản - Tổng hợpmẹo ngữ pháp tiếng Anh Học từ vựng - Học từ vựng toeic ielts toeflhiệu quả nhất Cảm ơn các bạn đã sử dụng tu dien Anh Viet HANA, mọigóp ý xin gửi về email hanadictionary@gmail.com hoặc FB:https://facebook.com/hanadict. English dictionary Vietnamese,Vietnamese He HANA (HANA English Vietnamese Dictionary) is proud tobring you a dictionary application rich and diverse with manyuseful features with a nice interface, handy. Search from Englishto Vietnamese and English - You can import directly from the needto investigate in English or Vietnamese without having to changethe language. - Data dictionary with over 120 000 varies fromEngland Vietnam, 30 000 from more than 70 000 subjects from Vietnamand the UK. Full transcriptions, illustration ... Save history,marked vocabulary - Take note of the word you have to hint aboutfollowing investigations - Allows marking important words inservice learning vocabulary Quick Check Window - Window Quick Checkis a form of miniature window similar application on Desktop,support from wherever investigation Translate text - Supporttranslate sentences, long text As a reminder - Schedule remindersnotify, support marked vocabulary Screen lock function - Learnvocabulary on the lock screen with two answers and precise meaningof the word 600 words TOEIC - Support for 600 vocabulary studyTOEIC 600 irregular verbs - Support lookup irregular verbs basicEnglish grammar - General English grammar tips Learning vocabulary - Learning vocabulary toefl ielts most effective toeic Thankyou for using Online Dictionary HANA, any suggestions please sendemail hanadictionary@gmail.com or FB:https://facebook.com/hanadict.
Learn Korean Communication 1.9
The application of learning Korean communicate with common sentencepatterns along with the meaning interpretation, spellingtranscriptions and real sounds supports people who are thebeginners/ who start learning Korean or the people who prepare fortravelling or learning and working in Korea. - More than 16 topicscovering the basic areas/ aspects of life - More than 2,000 commonsample dialogues/ conversations in life - Supporting real soundsand offline - Systematizing exercises, speaking demo helpsmemozization more effective and enjoyable - The simple interface isconvenient and easy to use
Korean English Dictionary 4.2
Korean English Dictionary for study, job application,communication, tourism ... All English Korean dictionary, KoreanEnglish Dictionary in a single search At the same time you cancompare the results from different dictionaries, so that themeaning of the word can be more accurately understood. All on asingle application. Translate English to Korean, Korean to EnglishThe application can automatically detect that you are enteringKorean or English words and translate accordingly so that you donot need to install or switch back and forth. Supporttranscriptions, pronunciations and examples Not only the meaning ofthe word, and the dictionary also provides transliteration,pronunciation and examples illustrate the usage of the vocabulary.Online, Offline Dict The application works online, extremelylightweight, no memory, just a network - English Korean Dictionary- Korean English dictionary - International communication - KoreanDictionary - Learn Korean communication - Korean Travel - KoreanPrimary - Korean Grammar - Korean English Translator - EnglishKorean Translator- Real AudioAll comments on the application pleasecomment and rate five star, thank you.
Learn Japanese Communication 1.24
"The application of learning Japanese communicate with commonsentence patterns along with the meaning interpretation, spellingtranscriptions and real sounds supports people who start learningJapanese or the people who prepare for travelling or learning andworking in Japan. - More than 16 topics covering the basic areas/aspects of life - More than 2,000 common sample dialogues/conversations in life - Supporting real sounds and offline -Systematizing exercises, speaking demo helps memozization moreeffective and enjoyable - The simple interface is convenient andeasy to use "
Tu dien Trung Viet 2.8
Từ điển Trung Việt , Việt Trung miễn phí hỗ trợ việc học tiếngTrung Quốc phục vụ nghiên cứu, du học, lao động... Tính năng nổibật - Tra từ song ngữ Trung Việt - Từ điển tiếng trung phồn thể,tiếng trung giản thể - Nhận dạng chữ viết tay - Tra từ qua giọngnói - Tra từ bằng hình ảnh (đang phát triển) - Dịch văn bản - Luyệnviết chữ Trung Quốc - Tra từ offile Ưu điểm vượt trội - Không quảngcáo, hoàn toàn miễn phí - Giao diện đơn giản, thuận tiện, đẹp mắt -Tốc độ nhanh, mượt mà Cảm ơn các bạn đã sử dụng ứng dụng, rất mongnhận được sự góp ý đánh giá của mọi người.
Học Tiếng Anh Giao Tiếp 4.6
Học tiếng anh giao tiếp ứng dụng hỗ trợ học giao tiếp tiếp anh trựcquan, hiệu quả, và không nhàm chán trên điện thoại thông minh. Ứngdụng giúp các bạn cải thiện khả năng giao tiếp tiếng anh, hỗ trợcho việc học tập, nghiên cứu, du lịch, du học, xuất khẩu laođộng... Tính năng chính của ứng dụng: - Gần 20 chủ đề bao quát cáclĩnh vực của cuộc sống - Hàng trăm mẫu câu giao tiếp thông dụng -Phần giải nghĩa chính xác đầy đủ - Âm thanh thực, rõ ràng sống động- 5 chế độ luyện tập giúp học nhanh hơn - Học tiếng anh mỗi ngàyMới cập nhật: - Bổ sung từ điển Anh Việt, Việt Anh - Tổng hợp côngthức tiếng Anh, ngữ pháp tiếng Anh - Dịch tiếng Anh, dịch câu, dịchvăn bản Hi vọng ứng dụng sẽ giúp ích cho các bạn nâng cao khả nănggiao tiếp tiếng anh. Mọi góp ý xin vui lòng comment bên dưới. Cảmơn Learning English is an interactive application that helpslearners communicate in an intuitive, effective, and non-boring wayon a smartphone. Application helps you improve your ability tocommunicate in English, support for study, research, travel, studyabroad, labor export ... Key features of the app: - Nearly 20topics covering the fields of life - Hundreds of common sentences -The full explanation - Real sound, clear vivid - 5 training modesto help you learn faster - Learn English every day Update: -Supplement English Vietnamese, Vietnamese English - Synthesis ofEnglish, English grammar - English translation, translation, texttranslation  Hope the application will help you improve yourability to communicate in English. Any comments please commentbelow. Thank you
Learn Chinese Communication 1.6
The application of learning Chinese communicate with commonsentence patterns along with the meaning interpretation, spellingtranscriptions and real sounds supports people who start learningChinese or the people who prepare for travelling or learning andworking in Chinese.- More than 16 topics covering the basic areas/aspects of life- More than 2,000 common sample dialogues/conversations in life- Supporting real sounds and offline-Systematizing exercises, speaking demo helps memozization moreeffective and enjoyable- The simple interface is convenient andeasy to use
How to write Chinese Word 2.3
Chinese characters is more difficult to write with beginer. Thisapp help you learn how to write Chinese characters with strokeorder ★ App features - Learn how to write chinese character withstroke order - Chinese handwriting support - Practice by draw onscreen and real time checking - Get word from Chinese Dictionnary -Chinese radical table - Chinese simplified and Chinese traditional★ Why use this app - Small and lightweight - Easy to use andinteresting, learn chinese writing any where - Offline work don'tneed internet - Chinese handwriting recognize - Over 3000 words ★How to use this app - Type your word want to learn draw - Pressanimation to learn how to draw with true order - Press write to anddraw on screen to practice - Use must draw with true order tocontinue Thanks for use this app, please rate and send feedback tome!
3000 tu tieng anh thong dung 3.3
3000 từ vựng tiếng anh thông dụngLockScreen là ứng dụng hỗ trợ học 3000 từ vựng tiếng anh miễn phímọi lúc mọi nơi trên điện thoại smartphone Android- Học 3000 tu vung tieng anh qua màn hình khóa (Lock Screen)- Học 3000 tu vung tieng anh qua chế độ nhắc từ- Học 3000 tu toeic qua các bài luyện tập- Thêm từ vựng mới- 6000 tu vung tieng anh- 3000 common english wordsHọc qua màn hình khóa- Thay thế màn hình khóa mặc định của máy bằng màn hình khóa củaHANA- Trên màn hình khóa xuất hiện một từ vựng tiếng anh và hai đáp ántrả lời- Người dùng chọn nghĩa đúng để mở khóa- Hỗ trợ nhớ từ lâu hơn mọi lúc một cách thụ động- Khoa man hinh hoc tieng anhChế độ nhắc từ- Các từ vựng sẽ được hiển thị ngay trên màn hình của điệnthoại- Vừa dùng điện thoại vừa học từ vựng một cách thụ động- Hỗ trợ nhớ từ vựng toeic nhanh hơn và nhớ lâu hơnNotify nhắc nhở- Hẹn giờ nhắc nhở từ mới- Cài đặt số lần nhắc nhở, thời gian nhắc nhở- Nhắc nhở theo chủ đềCác bài luyện tập- Nghe lặp: giúp nhớ nhanh các từ vựng mới- Lật từ flashcard : giúp nhớ những từ khó mà chưa nhớ ngay đượctheo kiểu flash card- Trắc nghiệm ( theo kiểu ai la trieu phu ) : kiểm tra hiểu quả nhớtừ- Luyện nghe: nghe từ vựng chọn đáp án- Luyện nói: Hỗ trợ việc tập phát âm từ- Kiểm tra lại bằng phương pháp "Đuổi hình bắt chữ"Từ điển anh việt- Với mỗi từ mới có hỗ trợ tra từ điển anh việt- Đầy đủ ý nghĩa, ví dụ- Từ đồng nghĩa, trái nghĩa- Phiên âm và hỗ trợ phát âm giọng chuẩnHỗ trợ luyện thi toeic ielts toefl- Từ vựng tiếng anh thông dụng- Từ vựng ielts căn bản- Từ vựng toflt cần thiết- 600 từ vựng luyện thi TOEICMọi ý kiến đóng góp xin gửi về email hoặc comment cho chúng tôi,xin chân thành cảm ơn
Xu Phat Giao Thong 1.4
Xử phạt giao thông 2018 ứng dụng hỗ trợ tra cứu hình thức và cáclỗi vi phạm và mức phạt trong giao thông đường bộ theo quy định mớinhất. Ứng dụng giúp mọi người tra cứu hành vi và mức phạt nhằm giúpngười tham gia giao thông tuân thủ luật giao thông tốt hơn, đồngthời tra cứu mức phạt khi xảy ra lỗi vi phạm thực tế.- Tính năngcủa ứng dụng + Tra cứu lỗi vi phạm xe máy, ô tô, xe tải, xekhách... + Tra cứu các loại biển báo giao thông + Tra cứu SĐT đườngdây nóng của cảnh sát giao thông các tỉnh thành + Đầy đủ các thôngtin về chi tiết lỗi vi phạm, mức phạt, đối tượng và hành vi liênquan - Điểm mạnh của ứng dụng + Hình thức đơn giản, tiện dụng + Nộidung đầy đủ, chính xác, phân loại khoa học, dễ hiểu + Tra cứu nhanhchóng, chính xác Ứng dụng có tính tham khảo, không chịu trách nhiệmvề các sai sót nếu có. Mọi góp ý xin gửi lại comment để chúng tôikịp thời sửa chữa, nâng cấp
Chinese Handwriting Recognize 1.3
Chinese Handwriting recognition app. You can use this appalternative android keyboard and Chinese Dictionary with muliplelanguage translation. App features - Chinese characters (Hanja,Kanji, Hangul) handwriting recognition - Chinese dictionary andChinese translator - Chinese writing practice App good at - Easy toyou - Clipboard copying - Offline and online work - Fast andlightweight - Support Simple Chinese and Traditional Chinese Thanksfor use this apps, please rate and send your feedback
WiFi ADB Debug 1.0
WIFI ADB DEBUG is a easy way to build, debug and test app with wificonnection, no cable. This is a helpfull to for deverloper.- Rootedrequire- No need to use USB cable- Quick enable, disable ADBconnection over WiFi TCP/IPAfter enabling ADB on app, open computerand open console and run adb connect ip_address_of_device:5555
Tu Dien Viet Nhat - Tu Dien Tieng Nhat 2.5
Từ điển Tiếng Nhật Manabu - Ứng dụng từ điển song ngữ Việt-NhậtNhật-Việt tốt nhất trên điện thoại Android. Với lượng từ vựng phongphú, nhiều chức năng tiện ích cùng với tốc độ tra từ siêu nhanh vàdung lượng app siêu nhẹ. Rất thích hợp cho các bạn đang học tiếngNhật và các bạn sinh viên, nhân viên làm việc công tác tại Nhật bản☆ Những tính năng của ứng dụng - Tra cứu từ vựng tiếng Nhật, tiếngViệt - Tra cứu từ Kanji, Hán Việt - Tra cứu ngữ pháp tiếng Nhật -Tra cứu cách viết, luyện viết chữ Kanji - Tra cứu các ví dụ, mẫucâu tiếng Nhật - Dịch câu, văn bản, dịch đoạn văn - Ôn luyện các từvựng đã tra, từ đánh dấu ☆ Điểm mạnh của ứng dụng - Hỗ trợ nhiềucách tra: tiếng nhật, tiếng Việt, vẽ tay, âm thanh, kanji, romanji,hiragana - Hỗ trợ phát âm giọng chuẩn, cách viết chuẩn - Tốc độ tratừ cực nhanh - Dung lượng app rất nhẹ, chạy ổn định, rất mượt ☆ Dữliệu của ứng dụng - Hơn 300.000 từ vựng từ điển Nhật Việt - Hơn100.000 từ vựng từ điển Việt Nhật - Gần 10.000 chữ Kanji với đầy đủphiên âm Hán Việt, âm On, âm Kun, giải nghĩa đầy đủ - Hơn 500 cấutrúc ngũ pháp tiếng Nhật thông dụng - Hơn 100.000 mẫu câu, ví dụminh họa ☆ Đối tượng người dùng - Tất cả các bạn học sinh, sinhviên đang học tiếng Nhật - Nhưng người làm việc liên quan đến tiếngNhật, nước nhật - Phục vụ Học tiếng nhật cho người mới bắt đầu -Phục vụ Học tiếng Nhật cơ bản - Phục vụ Học tiếng Nhật giao tiếpCảm ơn các bạn đã ủng hộ ứng dụng, vui lòng bình chọn 5 sao và gópý để ứng dụng phát triển tốt hơn
Khmer Learn English 2.0
Learning English communication application supports learning tocommunicate with him intuitive, effective, and not boring on thesmartphone. Application helps you improve your ability tocommunicate in English, support learning, study, travel, studyabroad, export labor ...Main features of the application:- Nearly20 topics cover the fields of life- Hundreds of common sentences-Full explanation- Real sound, clear vivid- 5 practice modes tolearn fasterHope the application will help you improve your abilityto communicate in English. Any comments please comment below.ThanksLearning English communication application supports learningto communicate with him intuitive, effective, and not boring on thesmartphone. Application helps you improve your ability tocommunicate in English, support learning, study, travel, studyabroad, export labor ...Main features of the application:- Nearly20 topics cover the fields of life- Hundreds of common sentences-Full explanation- Real sound, clear Vivid- 5 practice modes tolearn fasterHope the application will help you improve your abilityto communicate in English. Any comments please comment below.Thanks
English Listening Practice 2.1
English Listening Practice helps you improve your English listeningskills as well as reading English and translating English fluentlyin the simplest way. EFFECTIVE EDUCATION METHOD Application basedon Special English - a short radio program that helps Englishlearners improve their listening comprehension skills easily andeffectively. RICH CONTENT - English Listening is divided into 3levels from easy to difficult with many different topics of life:Arts, culture, science, health ... EASY FOR NEW BEGINNERS - Theapplication is suitable for beginners who are learning English, orwho want to improve their English listening skills. ADVANTAGES OFARTICLES - The number of words is low, simple words - Slow readingspeed, standard pronunciation - The short sentence syntax is easyto understand - Good sound quality - Have text script includedADVANTAGE OF APPLICATION - Lightweight application, runningsmoothly, less ram - Simple, friendly, easy to use interface - Canwork offline - Automatically translate into your language bytouching each sentence Thank you for using our interactive Englishlistening app. Look forward to your additional comments for betterapplication
Thermometer - Room Temperature 5.4
The use of a thermometer allows you to accurately measure theambient temperature (room temperature, outdoor temperature) usingthe sensor in your phone itself. The application allows temperaturedisplay in degrees C or F to be convenient for you to convert.
เรียนภาษาอังกฤษฟรี 2.1
เรียนภาษาอังกฤษของแอปพลิเคชันการเรียนรู้สนับสนุนการเรียนแบบสื่อสารที่ใช้งานง่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่น่าเบื่อบนโทรศัพท์มือถือมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันที่จะช่วยคุณในการปรับปรุงความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ,การสนับสนุนสำหรับการเรียนรู้, การวิจัย, การเดินทาง, การศึกษา,การส่งออกแรงงาน ... คุณสมบัติที่สำคัญของแอปพลิเคชัน: - เกือบ 20หัวข้อครอบคลุมทุกสาขาของชีวิต - ร้อยวลีที่พบบ่อยในการติดต่อสื่อสาร- การตีความที่ถูกต้องและชัดเจนเต็มรูปแบบ - เสียงจริงคมชัดสดใส - 5โหมดการปฏิบัติเพื่อช่วยให้เรียนรู้ได้เร็วหวังว่าแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณปรับปรุงความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่าง ขอบคุณ Learning Englishcommunication application supports learning to communicate with himintuitive, effective, and not boring on the smartphone. Applicationhelps you improve your ability to communicate in English, supportlearning, study, travel, study abroad, export labor ... Mainfeatures of the application: - Nearly 20 topics cover the fields oflife - Hundreds of common sentences - Full explanation - Realsound, clear vivid - 5 practice modes to learn faster Hope theapplication will help you improve your ability to communicate inEnglish. Any comments please comment below. Thanks Learn Englishapps of learning support Learning to communicate effectively,intuitive and enjoyable on mobile smartphones. The apps that willhelp you improve your ability to communicate in English, supportfor learning, research, travel, education, labor export ... Keyfeatures of the application is available. - Nearly 20 topicscovering all fields of life. - Hundreds of common phrases tocommunicate. - The correct interpretation clear and full. - realsound and clear - 5 Practice mode to help learn faster. HopefullyApple apps that will help you improve your ability to communicatein English, any suggestions, please comment below, thanks. LearningEnglish communication application supports learning to communicatewith him intuitive, effective, and not boring on the smartphone.Application helps you improve your ability to communicate inEnglish, support learning, study, travel, study abroad, exportlabor ... Main features of the application: - Nearly 20 topicscover the fields of life. - Hundreds of common sentences - Fullexplanation - Real sound, clear vivid - 5 practice modes to learnfaster. Hope the application will help you improve your ability tocommunicate in English. Any comments please comment below. Thanks
英語溝通 - 免費學英語 (Learn English for Chinese) 3.3
Learning English communication application supports learning tocommunicate with him intuitive, effective, and not boring on thesmartphone. Application helps you improve your ability tocommunicate in English, support learning, study, travel, studyabroad, export labor ... Main features of the application: - Nearly20 topics cover the fields of life - Hundreds of common sentences -Full explanation - Real sound, clear vivid - 5 practice modes tolearn faster Hope the application will help you improve yourability to communicate in English. Any comments please commentbelow. Thanks學習英語溝通應用程序在智能手機上支持學習英語直觀,高效而不無聊。應用程序可以幫助你提高學習,研究,旅遊,留學,勞務輸出等方面。應用程序的主要特點: - 近20主題涵蓋了生活的各個領域 - 數百種常見的短語溝通 - 完整的正確解讀 - 聽起來很真實,生動清晰 -5練習形式,幫助學得更快 希望該程序將幫助你提高你的英語交流能力。任何建議,請在下面發表評論。謝謝
Hindi Learn English - अंग्रेजी सीखना 1.3
Hindi Learning English communication application supports learningto communicate with him intuitive, effective, and not boring on thesmartphone. Application helps you improve your ability tocommunicate in English, support learning, study, travel, studyabroad, export labor ...Main features of the application:- Nearly20 topics cover the fields of life- Hundreds of common sentences-Full explanation- Real sound, clear vivid- 5 practice modes tolearn fasterHope the application will help you improve your abilityto communicate in English. Any comments please comment below.Thanksहिंदी सीखना अंग्रेजी संचार अनुप्रयोग स्मार्टफ़ोन पर सहज,प्रभावी, और उबाऊ नहीं होने के साथ संवाद करने के लिए सीखने का समर्थनकरता है। अनुप्रयोग आपको अंग्रेजी में संचार, समर्थन सीखने, अध्ययन,यात्रा, विदेश में अध्ययन, निर्यात श्रम की क्षमता बढ़ाने में आपकीमदद करता है ...आवेदन की मुख्य विशेषताएं:- लगभग 20 विषय जीवन केक्षेत्र को कवर करते हैं- सैकड़ों आम वाक्यों- पूर्ण विवरण- असलीध्वनि, स्पष्ट विशद- तेजी से सीखने के लिए 5 अभ्यास मोडआशा है किएप्लिकेशन आपको अंग्रेजी में संवाद करने की अपनी क्षमता में सुधारकरने में मदद करेगा। कोई टिप्पणी कृपया नीचे टिप्पणी। धन्यवादHidiLearn English, हिंदी सीखना अंग्रेजी, Learning Englishcommunication, अंग्रेजी संचार सीखनाHindi Learning EnglishCommunication Application Supports Learning to Communicate withsnow Intuitive, effective, and not the boring s smartphone.Application Helps You Improve Your Ability to Communicate inEnglish, support learning, study, travel, Study Abroad, exportLabor ...I FEATURES OF the application:- Nearly 20 topics cover thefields of life- Hndreds OF Common Sentenses- Full Explanation- Realsound, clear Vivid- 5 practice modes to learn fasterHope hadApplications Will Help You Improve Your Ability to Communicate inEnglish. Other comments, please comment below. ThanksHindi Learningsupports learning English communication applications to communicatewith ease on a smartphone, effective, and not boring. App helps youin communication, support learning, study, travel, study abroad,enhancing the ability to export labor in English ...Key features ofthe application:- covering nearly 20 subject areas of life-Hundreds of common sentences- full details- real sound, clearvivid- 5 Practice Mode to learn fastIt is expected that theapplication will help you to improve your ability to communicate inEnglish. Any comments, please comment below. ThanksHidi LearnEnglish, Hindi Learning English, Learning English communication,learning English communication
Khmer Learn Chinese 1.2
Khmer Learning Chinese communication application supports learningto communicate with him intuitive, effective, and not boring on thesmartphone. Application helps you improve your ability tocommunicate in English, support learning, study, travel, studyabroad, export labor ...Main features of the application:- Nearly20 topics cover the fields of life- Hundreds of common sentences-Full explanation- Real sound, clear vivid- 5 practice modes tolearn faster- Khmer learn chineseHope the application will help youimprove your ability to communicate in English. Any comments pleasecomment below. ThanksKhmer Learning Chinese communicationapplication supports learning to communicate with him intuitive,effective, and not boring on the smartphone. Application helps youimprove your ability to communicate in English, support learning,study, travel, study abroad, export labor ...Main features of theapplication:- Nearly 20 topics cover the fields of life- Hundredsof common sentences- Full explanation- Real sound, clear Vivid- 5practice modes to learn faster- English learn chineseHope theapplication will help you improve your ability to communicate inEnglish. Any comments please comment below. Thanks
英語会話の勉強 (Learn English Communication) 1.3
いつでも、どこでも会話英語の勉強ができます。聞き方、話し方、英語のコミュニケーション、英語で会話をする。英語の勉強スマートフォン上で。感的。効率的。かつ退屈ではない学習します。英語で話す能力、学習、研究の支援、旅行、労働力輸出を改善するためのアプリ...アプリの特徴:-全部で人生の分野を含む約20のトピック-人生で普通の会話の例文がたくさんあります。-完全に正確な解釈-音が高い、はっきりきこえる-より速く学ぶのを助けるために5練習モードこのアプリは、あなたが英語でコミュニケーションする能力を向上させることができます。任意の提案は、下記のコメントしてください。ありがとうございます。LearningEnglish communication application supports learning to communicatewith him intuitive, effective, and not boring on the smartphone.Application helps you improve your ability to communicate inEnglish, support learning, study, travel, study abroad, exportlabor ...Main features of the application:- Nearly 20 topics coverthe fields of life- Hundreds of common sentences- Full explanation-Real sound, clear vivid- 5 practice modes to learn fasterHope theapplication will help you improve your ability to communicate inEnglish. Any comments please comment below. ThanksAnytime, anywhereyou can study of conversation English. How to listen, speaking,English communication, conversation in English to. On studyingEnglish smartphone. Specific feeling. Efficient. And it will notboring learning. Ability to speak in English, learning, support ofresearch, travel, in order to improve the labor export application...App Features:- about 20 of topics, including the field of lifeat all- There are a lot of example sentences of ordinaryconversation in life.- completely accurate interpretation- a highsound, clear sounds- 5 practice mode to help you learn fasterThisapp, you can improve the ability that you have to communicate inEnglish. Any suggestions, please comment below. Thank you verymuch.Learning English communication application supports learningto communicate with him intuitive, effective, and not boring on thesmartphone. Application helps you improve your ability tocommunicate in English, support learning, study, travel, studyabroad, export labor ...Main features of the application:- Nearly20 topics cover the fields of life- Hundreds of common sentences-Full explanation- Real sound, clear vivid- 5 practice modes tolearn fasterHope the application will help you improve your abilityto communicate in English. Any comments please comment below.Thanks
3000 tu vung tieng anh thong dung 3.3
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng LockScreen là ứng dụng hỗ trợ học3000 từ vựng tiếng anh miễn phí mọi lúc mọi nơi trên điện thoạismartphone Android - Học 3000 tu vung tieng anh qua màn hình khóa(Lock Screen) - Học 3000 tu vung tieng anh qua chế độ nhắc từ - Học3000 tu toeic qua các bài luyện tập - Thêm từ vựng mới - 6000 tuvung tieng anh - 3000 common english words Học qua màn hình khóa -Thay thế màn hình khóa mặc định của máy bằng màn hình khóa của HANA- Trên màn hình khóa xuất hiện một từ vựng tiếng anh và hai đáp ántrả lời - Người dùng chọn nghĩa đúng để mở khóa - Hỗ trợ nhớ từ lâuhơn mọi lúc một cách thụ động - Khoa man hinh hoc tieng anh Chế độnhắc từ - Các từ vựng sẽ được hiển thị ngay trên màn hình của điệnthoại - Vừa dùng điện thoại vừa học từ vựng một cách thụ động - Hỗtrợ nhớ từ vựng toeic nhanh hơn và nhớ lâu hơn Notify nhắc nhở -Hẹn giờ nhắc nhở từ mới - Cài đặt số lần nhắc nhở, thời gian nhắcnhở - Nhắc nhở theo chủ đề Các bài luyện tập - Nghe lặp: giúp nhớnhanh các từ vựng mới - Lật từ flashcard : giúp nhớ những từ khó màchưa nhớ ngay được theo kiểu flash card - Trắc nghiệm ( theo kiểuai la trieu phu ) : kiểm tra hiểu quả nhớ từ - Luyện nghe: nghe từvựng chọn đáp án - Luyện nói: Hỗ trợ việc tập phát âm từ - Kiểm tralại bằng phương pháp "Đuổi hình bắt chữ" Từ điển anh việt - Với mỗitừ mới có hỗ trợ tra từ điển anh việt - Đầy đủ ý nghĩa, ví dụ - Từđồng nghĩa, trái nghĩa - Phiên âm và hỗ trợ phát âm giọng chuẩn Hỗtrợ luyện thi toeic ielts toefl - Từ vựng tiếng anh thông dụng - Từvựng ielts căn bản - Từ vựng toflt cần thiết - 600 từ vựng luyệnthi TOEIC Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email hoặc comment chochúng tôi, xin chân thành cảm ơn
영어회화 배우기 (Learn English for Korean) 3.4
영어회화공부 프로그램은 스마트폰에서 영어회화를 직관적이고 효과적이고 재미있게 공부하는 데에 도움이 주는 프로그램입니다.이 프로그램은 학습자들에게 회화 능력을 개선해주고 학습, 연구, 유학, 여행, 노동수출 등을 보조합니다. 프로그램의 주로특징: - 삶의 다양한 분야20주제 포함 - 수백 문장의 일반적인 영어회화 문구 - 올바르고 쉽게 이해하는 뜻 설명 -진실하고 명확한 음성 - 빠르게 공부할 수 있도록 5 연습 방식 포함 이 프로그램을 통해 학습자들은 영어회화 능력을개선하는 데에 도움이 되기를 바랍니다. 의견의 있으면 아래에서 댓글을 남기기를 바랍니다. 갑사합니다. LearnEnglish for Korean, free Korean Learning English Application TheEnglish Conversation Study Program is an intuitive, effective andfun way to study English conversation on your smartphone. Thisprogram improves conversational skills for learners and supportslearning, research, study abroad, travel, and labor exports. Mainfeatures of the program: - Includes 20 topics in various areas oflife - Common English conversation phrases in hundreds of sentences- Explanation of what is correct and easy to understand - True andclear voice - Includes 5 exercises for quick study Through thisprogram, we hope to help learners improve their Englishconversational skills. If you have any comments, please leave acomment below. I am a soldier. Learn English for Korean, freeKorean Learning English Application
Khmer Learn Thai 2.0
Learn Thai Khmer application supports learning to communicate withhim intuitive, effective, and not boring on the smartphone.Application helps you improve your ability to communicate inEnglish, support learning, study, travel, study abroad, exportlabor ...Main features of the application:- Nearly 20 topics coverthe fields of life- Hundreds of common sentences- Full explanation-Natural sound, clear vivid- 5 practice modes to learn faster- LearnThai Khmer, learn ThailandHope the application will help youimprove your ability to communicate in English. Any comments pleasecomment below. ThanksLearn Thai Khmer application supports learningto communicate with him intuitive, effective, and not boring on thesmartphone. Application helps you improve your ability tocommunicate in English, support learning, study, travel, studyabroad, export labor ...Main features of the application:- Nearly20 topics cover the fields of life- Hundreds of common sentences-Full explanation- Natural sound, clear vivid- 5 practice modes tolearn faster- Learn Thai Khmer, learn ThailandHope the applicationwill help you improve your ability to communicate in English. Anycomments please comment below. Thanks
Khmer Learn Japanese 1.19
Learn Japanese for Khmer application supports learning tocommunicate with him intuitive, effective, and not boring on thesmartphone. Application helps you improve your ability tocommunicate in Japanese, support learning, study, travel, studyabroad, export labor ...Main features of the application:- Nearly20 topics cover the fields of life- Hundreds of common sentences-Full explanation- Natural sound, clear vivid- 5 practice modes tolearn faster- Learn Japanese Khmer, learn Japan, Khmer learningJapaneseHope the application will help you improve your ability tocommunicate in Japanese. Any comments please comment below.ThanksLearn Japanese for Khmer application supports learning tocommunicate with him intuitive, effective, and not boring on thesmartphone. Application helps you improve your ability tocommunicate in Japanese, support learning, study, travel, studyabroad, export labor ...Main features of the application:- Nearly20 topics cover the fields of life- Hundreds of common sentences-Full explanation- Natural sound, clear vivid- 5 practice modes tolearn faster- Learn Japanese Khmer, learn Japan, Khmer learningJapaneseHope the application will help you improve your ability tocommunicate in Japanese. Any comments please comment below. Thanks
Learn English Vocabulary 3.5
Learn English Vocabulary: The application helps you memorize newEnglish words faster, more effectively and more interesting. Youcan add your new vocabulary to learn or import from my Vocabularystore. My english vocabulary store have more english words in morecategory in the life such as basic english, animal, school, office,job... You can learn english word with more exercises:Read, Write,Speak, Select word... You can learn English in over 20 languages:French, German, Hebrew, Indonesian, Japanese, Korean, Persian,Polish, Portuguese, Russian, Spanish, ThaiArabic, Czech, Italian,Turkish, Tiếng Việt, Romanian...
Khmer Learn Korean 1.7
Learn Korean for Khmer application supports learning to communicatewith him intuitive, effective, and not boring on the smartphone.Application helps you improve your ability to communicate inEnglish, support learning, study, travel, study abroad, exportlabor ...Main features of the application:- Nearly 20 topics coverthe fields of life- Hundreds of common sentences- Full explanation-Natural sound, clear vivid- 5 practice modes to learn faster- LearnKorean Khmer, learn Korean, Khmer learning KoreanHope theapplication will help you improve your ability to communicate inKorean. Any comments please comment below. ThanksLearn Korean forKhmer application supports learning to communicate with himintuitive, effective, and not boring on the smartphone. Applicationhelps you improve your ability to communicate in English, supportlearning, study, travel, study abroad, export labor ...Mainfeatures of the application:- Nearly 20 topics cover the fields oflife- Hundreds of common sentences- Full explanation- Naturalsound, clear vivid- 5 practice modes to learn faster- Learn KoreanKhmer, learn Korean, Khmer learning KoreanHope the application willhelp you improve your ability to communicate in Korean. Anycomments please comment below. Thanks
English Speaking Practice 1.6
English Speaking Practice - The application helps you to improveEnglish speaking skills. This application provides the most popularEnglish words and phrases, along with common sentences. It helpsyou to practice pronunciation, take sound exactly like nativeEnglish speakers. In addition, it helps you get ability communicatein difference case of situations.Function of Application: -Practice pronouncing exactly English words and phrases.- Practicingspeak, sound exactly with native English speakers.- Practicingcommon communication sentence.- Mark your voice and analysis rightor wrong. (Find out exactly which sounds you spoke are incorrect)-Record and replay your voice.Advantage of this application:-Support accuracy transliteration (Spelling)- Provide exact sounds.-Simple (Easy) and unique way to learn - High (Smart) technology invoice record, analysis and figure out where your pronunciationsmistakes are. - Words and sample sentences are diverse.- Theme ofthis application is easy to use.You can use the Application to:(The objective/purpose of this Application)- Learning speak englishfluently- Learning pronounce in English- Learn English Communicate-Improving new wordsThank you for using “English Speaking Practice“.Good luck and communicate fluently in English. Any contributionauestionnaire please send to email:If you have any questions,please send an email: bkitsoftware@gmail.com
English Pronunciation 1.3
English ronunciation helps you feel more confident incommunication, improving your English. It helps you improve yourEnglish listening, speaking and listening skills.Functions of thesoftware:- Learn to pronounce standard vowels and consonants inEnglish- Signs to recognize the vowel, consonant- Stress inEnglish, the accent- The sign of the location of theaccentPractical exercises help to improve spoken English-Pronunciation of English as native speakers, analysis of the wrongplace, recording and self-listening- Choose the standardpronunciation of English words- Write phonetically- Search foraccentIt also makes it easy to pass Phonetic and Stress tests inEnglish- Signs that identify English transcripts- 9 English accentrulesThank you for using the English Pronunciation Apps. Please 5stars and send comments for better application
Learn English on Lockscreen 2.0
Learn English on Lockscreen help you learn english everytime whenyou unlock the lockscreen. It replaces your boring lock screen witha beautiful lock screen and also helps you learn English effort andwithout losing time. Learn English on Lockscreen support morelanguages: Korean, Japan, Chinese (Traditional), Chinese(Simplified)m,Vietnamesen, Thai, Khmer, Lao, Melay, Indonesian,French ,Spanish ,Português ,Polish ,Russian , German , Bengali,Arabic... Free wallpapers from https://unsplash.com/ Photo byVincentiu Solomon, Ryan Hutton, Justin Bland, Geran de Klerk,Marc-Olivier Jodoin, Tj Holowaychuk, Oleg Chursin,Dawid Zawiła onUnsplash
Lao Learn English 1.9
Lao Learning English communication application supports learning tocommunicate with him intuitive, effective, and not boring on thesmartphone. Application helps you improve your ability tocommunicate in English, support learning, study, travel, studyabroad, export labor ...Main features of the application:- Nearly20 topics cover the fields of life- Hundreds of common sentences-Full explanation- Real sound, clear vivid- 5 practice modes tolearn fasterHot feature- Lao learn english- Learn Enlgish for Lao-Lao Learning English- Learn daily englishHope the application willhelp you improve your ability to communicate in English. Anycomments please comment below. ThanksLao Learning Englishcommunication application supports learning to communicate with himintuitive, effective, and not boring on the smartphone. Applicationhelps you improve your ability to communicate in English, supportlearning, study, travel, study abroad, export labor ...Mainfeatures of the application:- Nearly 20 topics cover the fields oflife- Hundreds of common sentences- Full explanation- Real sound,clear vivid- 5 practice modes to learn fasterHot feature- Lao learnenglish- Learn Enlgish for Lao- Lao Learning English- Learn dailyenglishHope the application will help you improve your ability tocommunicate in English. Any comments please comment below. Thanks
Công Thức Tiếng Anh - Ngữ Pháp Tiếng Anh 1.6
Công thức tiếng Anh - Ứng dụng giúp bạn tra cứu ngữ pháp tiếng Anhnhanh chóng trên điện thoại. Bạn có thể sử dụng Công thức tiếng Anhđể: - Tra cứu công thức ngữ pháp tiếng Anh - Học tiếng Anh, dịchtiếng anh - Kiểm tra tiếng anh Các chức năng của ứng dụng - Côngthức thì tiếng anh, các thì trong tiếng anh - Công thức viết lạicâu tiếng anh - Cách thêm ed,s, cách chia động từ - Bảng động từbất quy tắc - Tra từ dịch văn bản Bạn có thể sử dụng Công thứctiếng anh cho học sinh phổ thông, sinh viên, người đi làm... Bạn cóthể sử dụng Công thức tiếng anh mọi lúc mọi nơi ngay trên điệnthoại thông minh. English - Applications help you look up Englishgrammar quickly on the phone. You can use the English formulas to:- Look up English grammar formula - Learn English, translateEnglish - English test Features of the application - The recipe isEnglish, the other is in English - The formula to rewrite thesentence in English - How to add ed, s, how to conjugate verbs -Table of irregular verbs - Text translation You can use the Englishformulas for high school students, students, employees ... You canuse the English formulas anytime, anywhere on your smartphone.
Learn Japanese on Lockscreen 1.6
Learn Japanese on Lockscreen help you learn japanese everytime whenyou unlock the lockscreen. It replaces your boring lock screen witha beautiful lock screen and also helps you learn English effort andwithout losing time. The app displays a Japnanese sentence andmeaning every time the screen is locked. You can optionally changeyour favorite wallpaper. With this application, you can learnJapanese faster, more effectively without spending much time,effort. Learn Japanese on Lock screen support more languages:English, Chinese, Vietnamese... Free wallpapers from unsplashcLearn Japanese on Lockscreen help you learn japanese everytimewhen you unlock the lockscreen. It replaces your boring lock screenwith a beautiful lock screen and also helps you learn Englisheffort and without losing time. The app displays a Japnanesesentence and meaning every time the screen is locked. You canoptionally change your favorite wallpaper. With this application,you can learn Japanese faster, more effectively without spendingmuch time, effort. Learn Japanese on Lock screen support morelanguages: English, Chinese, Vietnamese... Free wallpapers fromunsplash com Photo by Vincentiu Solomon, Ryan Hutton, Justin Bland,Geran de Klerk, Marc-Olivier Jodoin, Tj Holowaychuk, OlegChursin,Dawid Zawiła on Unsplash.com Photo by Vincentiu Solomon,Ryan Hutton, Justin Bland, Geran de Klerk, Marc-Olivier Jodoin, TjHolowaychuk, Oleg Chursin,Dawid Zawiła on Unsplash
Learn Korean on Lockscreen 1.7
Learn Korean on Lockscreen help you learn korean everytime when youunlock the lockscreen. It replaces your boring lock screen with abeautiful lock screen and also helps you learn English effort andwithout losing time. Learn Korean on Lockscreen support morelanguages: Korean, Chinese, Vietnamese... Free wallpapers fromunsplash.com Photo by Vincentiu Solomon, Ryan Hutton, Justin Bland,Geran de Klerk, Marc-Olivier Jodoin, Tj Holowaychuk, OlegChursin,Dawid Zawiła on Unsplash
Phrasal Verbs Dictionary 1.1
Phrasals Verb Dictionary is a offline application help to searchmeaning and learn Enlish phrasal verbs.A phrasal verb is acombination of a verb and a preposition, a verb and an adverb, or averb with both an adverb and a preposition.Phrasal verbs are verycommon in spoken and written English so we need them tounderstand.Phrasal Verbs Dictionary have a complete list of englishphrasal verbs. It's simple and easy for searching and learningEnglish Phrasal Verbs.We have included more 300 phrasal verbs. Youcan read and learn them in two ways:— Use an alphabetical list andopen a card with the verb you do not know— Swipe each card one byone.Every card contains a simple explanation and an example ofusage. Also every verb is marked separable/inseparableIf you wantto learn English Phrasal Verbs, we have Flashcards and Multiplechoice Tests. After each Test, summary will be displayed indicatingyour marks and percentage.We hope Phrasals Verb Dictionary isusefull for you. Share this for your friends. Thanks.
Từ điển Tiếng Việt 3.2
Tiếng Việt là một ngôn ngữ giàu đẹp với vốn từ phong phú, cách diễnđạt linh hoạt uyển chuyển. Từ điển Tiếng Việt sẽ giúp bạn hiểu rõhơn ý nghĩa của những từ, cụm từ tiếng Việt góp phần gìn giữ sựtrong sáng, giàu đẹp đó. - Chức năng của từ điển Tiếng Việt + Tracứu ý nghĩa của những từ, cụm từ tiếng Việt + Nghe cách đọc, phátâm của các từ tiếng Việt + Tra cứu hình ảnh, sách, tin tức liênquan Cảm ơn bạn đã sử dụng từ điển Tiếng Việt. Vui lòng gửi góp ýcủa các bạn cho chúng tôi. Vietnamese is a beautiful language withrich vocabulary rich, flexible wording flexibility. DictionaryVietnamese will help you better understand the meaning of words,phrases Vietnamese contribute to preserve the bright, beautifulthere. - The function of the dictionary Vietnamese + Look up themeaning of words, phrases, Vietnamese + Listen to the reading,pronunciation of words Vietnamese + Look at pictures, books, newsrelated Thank you for using Dictionary Vietnamese. Please send yourcomments to us.
Ôn Thi Giấy Phép Lái Xe - Ôn Thi GPLX 2.4
Ôn thi giấy phép lái xe - Ôn thi GPLX tổng hợp 450 câu hỏi dùng ônthi sát hạch, ôn thi gplx. Với các chủ đề lý thuyết và 15 bộ đề thithử giúp bạn đạt kết quả tốt nhất khi thi bằng lái xe máy, ô tô.ỨNG DỤNG DÙNG CHO SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ:- ôn thi giấy phép lái xe a1 - ôn thi giấy phép lái xe a2 - ôn thigiấy phép lái xe a3 - ôn thi giấy phép lái xe a4 - ôn thi bằng láixe b1 - ôn thi bằng lái xe b2 - ôn thi giấy phép lái xe c - ôn thigiấy phép lái xe d - ôn thi gplx bằng e - ôn thi gplx bằng f Reviewthe driving license exam - Exam preparations driving license 450questions used synthetic insulation examination, driving licenseexam review. With the theme, and 15 sets theory test exam questionshelp you achieve the best results when license test machine, cars.APPLICATION FOR EXAMINATION, LICENSING DRIVING ROAD MOTOR: -driving license exam review a1 - driving license exam review a2 -driving license exam review a3 - driving license exam review a4 -driver's license exam review b1 - driver's license exam review b2 -driving license exam review c - driving license exam review d -driving license exam review by e - driving license exam review by f
Learn English Conversation 3.7
Learn English Conversation, an intuitive, effective and interestingEnglish Learning app on Android. Application helps you improve yourability to communicate in English, support for study, research,travel, study abroad, labor export ... Features of the application:- More than 20 topics covering areas of life - Hundreds of commonsentences - The full explanation - Real sound, clear vivid - 5exercises to help you learn faster - Learn english for beginners -Easy to learn english - Learn english everyday Hope the applicationwill help you improve your ability to communicate in English. Thankyou so much.