Boyaa Apps

Poker Texas Polski
Boyaa
Poker online z międzynarodowymi turniejami iwyzwaniami Texas Hold‘em. 


(Prawdziwe turnieje i prawdziwi gracze. Jesteśmy tu, byrywalizować, zrelaksować się, potrenować i poznać nowychprzyjaciół)


RZESZE CODZIENNIE AKTYWNYCH GRACZY
Połączyliśmy platformy, by jeszcze łatwiej było teraz znaleźćgraczy do gry, w każdym zakątku świata, o każdej porze.
CZYSTY POKER
Używamy algorytmu z certyfikatem iTech Labs i wyspecjalizowanymzespołem, który dba o to, by gra była sprawiedliwa, czysta izabawna. Najlepszy poker w sieci


PRESTIż PRAWDZIWEGO POKERA
Boyaa jest międzynarodową firmą, która tworzy nowe standardy łączącprawdziwy i sieciowy poker w globalnym otoczeniu.


DZIENNY BANKROLL, KARTY VIP I
Mamy wszelkie możliwe narzędzia pokerowe, więc gra dostosowuje siędo Ciebie, czy jesteś nowicjuszem, graczem weekendowym, który chcepoprawić swą grę, ambitnym graczem celującym w miejsca rankingowe,czy też profesjonalnym internetowym pokerzystą. Od wsparciebankruta aż po specjalne opcje dla graczy VIP. Mamy wszystko, czegozapragniesz


MODUŁY GRY DLA WIELU GRACZY (Hold’em, Sit’N’Go, MTT, Club)
Graj w Poker Texas na szybkich lub wolnych stołach, na niskich bądźwysokich stawkach. Graj bez ograniczeń. Weź udział w dużychturniejach mistrzowskich lub wejdź po prostu do pokoju Sit‘n’Go.Teraz możesz nawet utworzyć swoje prywatne pokoje pokerowe w moduleklubowym, tak, by samemu ustalać zasady, ciemne i graczy, z którymichcesz grać.

INTERAKTYWNY
Wszystkie ikony, naklejki, przyciski są w 100% interaktywne.Kliknij na jakiegokolwiek gracza i analizuj jej/jego profil,najlepsze ręce, współczynnik zwycięstw oraz inne dane. Kliknij nazabawny element na ekranie i podziel się nim z przyjaciółmi,dealerami.

Polityka prywatności: http://www.boyaa.com/information.html 
Warunki usług Boyaa:http://www.boyaa.com/mobile/termsofservice.htmlOnline poker tournamentswith international challenges and Texas Hold'em.(Real tournaments and real players. We are here to compete, torelax, to practice and make new friends)Reich DAILY ACTIVE PLAYERSWe combined platform that now even easier to find players to playin every corner of the world, at any time.PURE POKERWe use an algorithm iTech Labs certified and specialized team thatmakes sure that the game was fair, clean and fun. Best onlinepokerThe Prestige REAL POKERBoy is an international company that creates new standards bycombining real and poker network in the global environment.DAILY bankroll VIP CARD ANDWe have every possible tool poker, so the game adapts to you,whether you are a newcomer, weekend player who wants to improvetheir game, an ambitious player excelled in place Ladder or aprofessional online poker player. Support from bankrupt to specialoptions for VIP players. We have everything you desireINTERFACE FOR MULTI-PLAYER GAME (Hold'em Sit'N'Go, MTT Club)Play Poker Texas on fast or slow the tables, at low or high stakes.Play without restrictions. Take part in big tournaments master orjust go to your room Sit n Go. Now you can even create their ownprivate poker rooms in the module club, so that alone set therules, and the dark of players that want to play.INTERACTIVEAll icons, stickers, buttons are 100% interactive. Click on anyplayer and analyze his / her profile, the best hands win rate andother data. Click on the fun element on the screen and share itwith friends, dealers.Privacy Policy: http://www.boyaa.com/information.htmlTerms of Service Boya:http://www.boyaa.com/mobile/termsofservice.html
Boyaa Pôquer
Boyaa
Póquer em linha com torneios internacionaisTexas Hold’em e desafios.INÚMEROS UTILIZADORES ATIVOSJuntamos as nossas plataformas pelo que agora é mais fácilencontrar jogadores Texas Hold’em em qualquer lugar, a qualquermomento.JOGO DE PÓQUER LIMPOUtilizamos um algoritmo certificado pela iTech Labs e uma equipaespecializada para manter o jogo justo, limpo e divertido. Póquerem linha no seu melhor.FINANCIAMENTO E CARTAS VIP DIÁRIOSTemos todo o tipo de ferramentas de póquer para que o jogo se possaadaptar à si, quer seja um novato, um jogador casual que querpraticar, um desafiador ambicioso que pretende entrar nasclassificações ou um jogador de póquer profissional em linha.Desde de recompensas diárias gratuitas à ajudas de bancarrota eserviços especiais para jogadores VIP. Se estiver a pensar nalgo…pode apostar que nós o(a) temos!4 MODOS MULTI-JOGADORES (Hold’em, Sit’N’Go, MTT, Club)Jogue Texas Hold’em em mesas rápidas ou lentas com apostas elevadasou não.Jogue sem limites, jogue em torneios multi-mesa (MTT) ou apenas emsalas Sit’N’Go.Agora você até pode criar a sua própria sala privada de póquer nomodo clube e pode assim escolher as regras, as apostas e osjogadores.INTERATIVOTodos os emoticons, “stickers” e botões são 100% interativos.Clique em qualquer jogador e analise o seu perfil, melhores mãos,média de vitórias e outras informações. Clique em qualquer item noecrã e partilhe-o com amigos, “inimigos” e parceiros depóquer. O jogo foi concebido para uma audiência adulta. O jogo apenasoferece moedas Boyaa que podem ser trocadas por itens virtuais,fichas de jogo e novas opções.Política de privacidade:http://www.boyaa.com/information.htmlTermos de serviço Boyaa :http://www.boyaa.com/mobile/termsofservice.htmlOnline poker tournamentswith international Texas Hold'em and challenges. MANY USERS ASSETSWe join our platforms so now it is easier to find Texas Hold'emplayers anywhere, anytime. PLAY POKER CLEANWe use an algorithm certified by iTech Labs and a specialized teamto maintain fair, clean and fun game. Online poker at itsbest. FINANCING AND CHARTS VIP DAILYWe have all kinds of poker tools so that the game can adapt to eachother, whether a beginner, a casual player who wants to practice anambitious challenging wishing to enter the ranks or a professionalpoker player online.Since daily rewards free bankrupt aids and special services for VIPplayers. If you are thinking ... NALGO can bet that we (a)have! 4 multiplayer modes (Hold'em Sit'N'Go, MTT Club)Play Texas Hold'em at fast or slow tables with high bets ornot.Play without limits, play in multi-table tournaments (MTT) or justSit'N'Go rooms.Now you can even create your own private room poker club mode andcan thus choose the rules, bets and players. INTERACTIVEAll emoticons, "stickers" and buttons are 100% interactive. Clickon any player and analyze your profile, better hands, average winsand other information. Click on any item on the screen and share itwith friends, "enemies" and poker partners. The game is designed for an adult audience. The game only offersBoyaa coins that can be exchanged for virtual items, gambling chipsand new options. Privacy policy: http://www.boyaa.com/information.html Boyaa terms of service:http://www.boyaa.com/mobile/termsofservice.html
ไพ่เท็กซัสมหาเศรษฐี 3.9.4
Boyaa
ไพ่เท็กซัสมหาเศรษฐีเป็นเกมโป๊กเกอร์ที่น่าเล่นและน่าตื่นเต้นจริงๆเล่นมันส์ เรียนง่าย เพียงนั่งเล่นไพ่เฉยๆก็สามารถกลายเป็น“มหาเศรษฐี”ในเกมแบบชิวๆ!
Perjuangan Semut 1.14.85
Boyaa
Game tembak yang manis,santai danrangsang,Anda bisa berjuang bersama teman dengan berbagai macamsenjata dan alat,bukan hanya bazoka,misil...Game shoot sweet, relaxedand excitatory, you can fight with friends with a variety ofweapons and tools, not just the bazooka, missile ...
Boyaa Poker (En) – Social Texas Hold’em
Boyaa
Online Poker with International Texas Hold’emTournaments and ChallengesLOTS OF DAILY ACTIVE USERSWe’ve joined our platforms so now it’s easier to find Texas Holdemplayers anywhere, anytime.CLEAN POKER GAMEWe use an algorithm certified by iTech Labs and a specialized teamto keep the game fair, clean and fun. Poker Online at itsbest.DAILY BANKROLL, VIP CARDS ANDWe have all kind of poker tools so the game adapts to you, whetheryou are a novice, a casual weekend player that wants to improvehis/hers poker skills, an ambitious challenger who is aiming forthe rankings or a professional online poker player. From daily freerewards to bankruptcy relief and special services for VIP players.If you think of something...you can bet we have it!4 MULTIPLAYER MODES (Hold’em, Sit’N’Go, MTT, Club)Play Texas Hold’em on fast or slow tables with high or low stakes.Play without limits, Play Multi-table poker tournaments or justSit’N’Go rooms. Now you can even open your own private poker roomsin Club Mode so you can choose the rules, the blinds, and yourpartners.INTERACTIVEAll the icons, emoticons, stickers and buttons are 100%interactive. Click on any player, and analyze his/her profile, besthands, winning rate and other data. Click on any playful item onthe screen and share it with friends, frenemies, dealers and pokerpartners.Privacy Policy:http://www.boyaa.com/information.htmlBoyaa Terms of Service:http://www.boyaa.com/mobile/termsofservice.html
بوكر تكساس بويا 5.8.1
Boyaa
The World’s Best Texas Poker App!Millions of players are waiting for you! Play Now!Play LIVE against millions of players with Boyaa Texas Poker-there’s always a game waiting for you.Join your Facebook friends or challenge people from all over theworld.Play just for fun or hone your skills and become a real cardshark!The more you play, the more it pays! More bonuses more often!- Join Now and get free chips to start!- Win More FREE Chips! Get Daily Bonuses Everyday and Earn Morewhile you Play!- My Friends List: Add Friends from all over the world andChallenge them any time!- Take your Poker game Anywhere! Join the same game across yourAndroid device!- Join the Tournaments for bigger Rewards!- Jump in: Get into the game faster, with one tap!- Free Gifts! Get up to 1 million poker chips!Play for FREE today and Start Winning!Keep up with the Boyaa Texas Poker community!Have great ideas? We want to hear from you!android.ar@boyaa.com
博雅德州撲克(皇家版) 3.7.2
Boyaa
風靡歐美的德州撲克是當前全球最熱門的撲克遊戲,以其易學難精的特點在世界上吸引并凝聚了大量玩家。規則簡單,又充滿激情,也需要智力、手腕和頭腦的較量,精英者的棋牌遊戲。博雅德州撲克(皇家版),完全免費;支持facebook帳號和遊客登錄兩種模式;每日登錄即贈送籌碼,不同額度和玩法滿足不同年齡段成年人的遊戲需求;博雅皇家版德州撲克,擁有全新遊戲畫面,全新的高手競技場每天有百萬人在線競技,是全球德州撲克精英的聚集地;每天領取大量免費遊戲幣,新人註冊有超值大禮包贈送;我們一直致力打造精品棋牌,我們一直追求高品質中文版本的《德州撲克》讓別人羡慕你的財富,成為撲克高手,締造屬於自己的財富王國吧!
8 Pool Live Pro 3.0.2
Boyaa
8 Pool Live Pro開放測試啦!炫酷畫面,視覺盛宴!隨時隨地,聯網競技!全新交互,極致體驗!大師之路,在此開啓!歡迎廣大球友前來競技喲!
Boyaa Fight Landlord
Boyaa
Fight the Landlord, the second most popularonline card game of Boyaa Interactive, is based on its real-worldcounterpart that is one of the most popular card games in China.Fight the Landlord is offered in two variations, one for threeplayers and the other for four players. The two variations of thisgame are offered as both web-based games and mobile games thatoperate on the iOS and Android platforms.Currently, the three-player variation of this game is offered inthree language versions, including simplified and traditionalChinese and Thai. The four-player variation is offered in twolanguage versions, simplified and traditional Chinese. In thisgame, two or three players play collaboratively against the thirdor fourth player, i.e., the “landlord.” The first party that has nocards left wins the game and the virtual tokens contributed by allthe playing parties. Players can purchase virtual tokens and othervirtual items, such as avatars, club membership cards and leveldiamonds, emoticons, or equipment, in this game.
Boyaa Billiards 3.3.1
Boyaa
The Super Hot Unity 3D Billiards is coming out now!Exquisite!Free to strike!Hit soooo real!You can get online and play a Billiards game anytimeanywhere!Join us to be a gentleman in Billiards world!You will be the nextmaster!
Boyaa Póquer (Es) – Texas Holdem Social
Boyaa
Póquer online con torneos internacionales deTexas Holdem y retos diarios.(Torneos y jugadores reales, pero no dinero real. Estamos aquí paracompetir, relajarnos, entrenar la mente y conocer gente.)GRAN CANTIDAD DE USARIOS ACTIVOSHemos unido nuestras plataformas y ahoras es más fácil encontrarjugadores de Texas Holdem en cualquier parte, en cualquiermomento.JUEGO DE PÓQUER LIMPIOUsamos un algoritmo certificado por iTech Labs y un equipoespecializado en mantener el juego justo, limpio y entretenido. Lomejor del póquer en línea.FINANCIACIÓN DIARIA, TARJETAS VIP y MásTenemos toda clase de herramientas de póquer para que el juego seadapta a tí, bien seas un novato, un jugador relajado que soloquiere mejorar su técnica de póquer, alguien ambicioso que quiereescalar en las clasificaciones internacionales o profesional delpoker online. Desde fichas gratuitas diarias a ayudas debancarrota, pasando por servicios VIP. Piensa en algo ...y apuestaa que lo tenemos.MODOS DE JUEGO (Hold’em, Sit’N’Go, MTT, Club)Juega al Texas Holdem rápido o lento en mesas con apuestas bajas oaltas. Juega sin límites, juega en torneos de póquer Multi-mesas(MTT) o en salas Sit´N´Go. Ahora puedes incluso abrir tu propiasala privada en Modo Club para que puedas elegir las reglas, lasciegas y a tus compañeros.INTERACTIVOTodos los iconos, emoticonos, pegatinas y botones son 100%interactivos. Haz clic en cualquier jugador y analiza su perfil,sus mejores manos, su ratio de victorias y otro tipo deinformación. Pulsa sobre cualquier objeto animado y compártelo conamigos, enemigos, dealers, novias, novios y colegas depóquer.El juego está diseñado para una audiencia adulta. El juego soloofrece monedas de Boyaa que pueden ser cambiadas por objetosvirtuales, fichas y otras opciones.Política de Privacidad:http://www.boyaa.com/information.htmlServicios de Uso de Boyaa:http://www.boyaa.com/mobile/termsofservice.htmlInternational tournamentsonline poker Texas Hold'em and daily challenges.(Tournaments and real players, but not real money. We are here tocompete, relax, train the mind and meet people.)ASSETS WEALTH OF USERSWe have joined our platforms and nows is easier to find TexasHold'em players anywhere, anytime.POKER GAME LIMPIOWe use an algorithm certified by iTech Labs and specialized in keepthe game fair, clean and entertaining team. The best of onlinepoker.DAILY FINANCING, VIP Cards and MoreWe have all kinds of tools to play poker suits you, well you're anovice, a relaxed player who just want to improve your pokertechnique, someone who wants climbing ambitious international orprofessional online poker rankings. From day to help free chipsbankruptcy, through VIP services. Think of something ... and betthat we have.GAME MODES (Hold'em, Sit'N'Go, MTT, Club)Play fast or slow Texas Holdem at tables with low or high stakes.Play without limits, playing in poker tournaments Multi-table (MTT)or Sit'N'Go rooms. Now you can even open your own private room inClub Mode so you can choose the rules, the blinds and yourcompanions.INTERACTIVEAll icons, emoticons, stickers and buttons are 100% interactive.Click on any player and analyzes their profile, their best hands,its ratio of wins and other information. Click on any animatedobject and share it with friends, enemies, dealers, girlfriends,boyfriends and colleagues poker.The game is designed for an adult audience. The game only offersBoyaa coins that can be exchanged for virtual items, chips andother options.Privacy Policy: http: //www.boyaa.com/information.htmlUsing Boyaa services:http://www.boyaa.com/mobile/termsofservice.html
博雅四川麻将 2.3
Boyaa
Android四川麻将简介:四川麻将起源于四川地区,除一般番型外,特色玩法如定缺、刮风下雨、血战到底等,富有别致趣味性。本款四川麻将由中文地区享有盛名的棋牌游戏品牌博雅互动出品,受到热烈好评。游戏攻略:1、知己知彼,百战不殆四川麻将有个非常特色的打法:打定缺。博雅四川麻将专门设置了定缺场,开局时要做的第一件事,要选好自己要放弃哪门牌(四川麻将只许胡两门),打牌过程中凡是遇到被放弃的牌,都会被系统自动打出去。而在非定缺场,无需强制定缺,只许遵守胡两门牌的规则就好,不然要被查花猪罚钱的哦!(胡牌花色多过两种,为花猪)其他特色玩法在登录游戏时的“游戏帮助”中均有详尽的介绍哟,保证初次接触也能轻松上手!2、免费发的金币,不要白不要哦!作为一款完全免费的联网游戏,不但不收钱,还每天发钱!就怕玩家玩不爽!首先,登录金币是一定要领的哦,轻轻一点,金币到手。每日连续登录,领到的钱会越来越多哦!游戏大厅右下角“任务中心”,各种梯度任务等你完成!只要玩牌就能领奖,最高上万奖励,不领白不领哦!3、小白用户不用慌,智能提示帮你忙你以为麻将妹纸只会卖萌?大错特错!当你网络不佳,当你忙碌无暇,就该是麻将妹纸大显身手的时候,完全智能托管,出手迅捷。想要自己出手,轻轻一划麻将妹纸就会自动退下。吃、碰、杠、胡时亦有智能提示,包你不错过任何一个可以胡牌的机会哦!还在等什么,现在就上手练吧!
Bilyar Boyaa 3.2.3
Boyaa
The Super Hot Unity 3D Billiards is coming out now!Exquisite!Free to strike!Hit soooo real!You can get online and play a Billiards game anytimeanywhere!Join us to be a gentleman in Billiards world!You will be the nextmaster!The SuperHot Unity 3D Billiards is coming out now!Exquisite! Free to Strike! Hit soooo real!You can get online and play a game Billiards anytimeanywhere!Join us to be a gentleman in World Billiards! You will be the nextmaster!
Boyaa Texas Français
Boyaa
Le meilleur jeu de Texas Hold’em Poker enligne !Jouez dès maintenant ! Affrontez en ligne des millions de joueursdans le monde entier !Rejoignez vos amis ou défiez des joueurs dans le monde entier.Jouez pour le plaisir ou perfectionnez vos compétences pour devenirun maître du poker !CARACTÉRISTIQUES1. Jetons quotidiens : Recevez quotidiennement des jetons dès votreconnexion !2. Bonus offerts : Obtenez des bonus quotidiens et gagnez desmillions de bonus dans le centre d'activités et des missionsjournalières !3. Petits jeux : La machine à sous (Mini Slot), les trois cartes oudes autres jeux intéressants à vous de choisir !4. Algorithme certifié par iTech Labs : Chaque carte est distribuéede manière totalement aléatoire.5. Connexion pratique : Jouez au Boyaa Poker couramment sur toutesles versions Web et Mobile via le compte Facebook ou en mode invitén'importe où et quand vous voulez !6. Jouez avec des amis : Rassemblez vos amis de Facebook ou depoker pour jouer ensemble !MODES MULTIJOUEURS1. MTT ( Multi-Table Tournament ) : Affrontez des joueurs à traversdu monde en ligne !2. SNG ( SitNGo ) : Rejoignez vos amis rapidement au tournoi à 6joueurs en ligne !3. Spin&Go : Tournois en ligne dès 3 participants !4. Club Privé : Jouez en ligne entre amis sans harcèlement !Que vous soyez expert ou débutant, Boyaa poker vous offre une vraieexpérience !SERVICE CLIENTSi vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter :Facebook : https://www.facebook.com/boyaapokerfr/Twitter : https://twitter.com/BoyaaTexasFrEmail : poker.fr@boyaa.comLe jeu suit les conditions d'utilisation, la politique deconfidentialité de Boyaa réglemente également l'utilisationd'informations privées.Boyaa Interactive est une compagnie internationale avec descentaines de millions d'utilisateurs enregistrés dans le mondeentier et avec une dizaine de jeux, y compris le Boyaa TexasPoker.Politique de confidentialité : http://www.boyaa.com/information.htmlConditions d'utilisation de Boyaa :http://www.boyaa.com/mobile/termsofservice.htmlThe best game of TexasHold'em Poker!Play now! Compete online millions of players around theworld!Join your friends or challenge players around the world. Play forfun or improve your skills to become a master of poker! CHARACTERISTICS1. Daily fees: Receive daily tokens from your connection!2. Bonus offer: Get daily bonuses and earn millions of bonuses inthe center of activities and daily tasks!3. Small games: Slot machine (Slot Mini), the three cards or otherinteresting games for you to choose!4. Algorithm certified by iTech Labs: Each card is distributedcompletely randomly.5. Practice Log: Play Poker Boyaa commonly on all Web and Mobileversions via Facebook account or in guest mode anywhere andwhenever you want!6. Play with friends: Gather your friends from Facebook or poker toplay together! MULTIPLAYER MODES1. MTT (Multi Table Tournament): Compete against players around theworld online!2. SNG (SitNGo): Join your friends quickly in the tournament 6players online!3. Spin & Go Tournaments Online from 3 participants!4. Private Club: Play online with friends without harassment!Whether you're an expert or beginner, Boyaa poker offers anexperience! CUSTOMER SERVICEIf you have questions, do not hesitate to contact us:Facebook: https://www.facebook.com/boyaapokerfr/Twitter: https://twitter.com/BoyaaTexasFrEmail: poker.fr@boyaa.comThe game follows the conditions of use, Boyaa privacy policy alsoregulates the use of private information.Boyaa Interactive is an international company with hundreds ofmillions of registered users worldwide and with a dozen games,including Boyaa Texas Poker.Privacy Policy: http: //www.boyaa.com/information.htmlTerms of Boyaa:http://www.boyaa.com/mobile/termsofservice.html
Poker Texas Русский
Boyaa
Миллионы игроков со всего мира!Время начатьигру!Официальный сертификат от iTech LabsВ нашем покере вы найдете сотни интерактивных предметов и опций. Мыпредоставляем вам огромный выбор захватывающих турниров. В игре васожидают многочисленные призы,подарки, бонусы и награды!Зарегистрируйтесь,играйте с нами каждый день и получайте фишки завход.Забудьте о скуке!Играйте с членами семьи,друзьями иколлегами!Поздравляйте их с праздниками,отправив букет роз, кружкупива или запустив в начальника гранатой, прямо в игре!МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ИГРА (Hold’em, Sit’N’Go, MTT, Частнаякомната)Загрузите игру и получайте фишки!Играйте с нами каждый день иполучайте еще больше фишек за непрерывный вход в игру, а также, заежедневные достижения!ТУРНИРЫ!Sit ‘n’ Go, MTT, Spin ‘n’ Go, Holdem столы , частные комнаты идругое.ОБЩЕНИЕНайдите друзей по интересам!Общайтесь с игроками из разных городовв чате в игре!Отправляйте интерактивные предметы, стикеры, подаркидругим игрокам, а также аудиосообщения прямо в игре!У другазакончились фишки?!Отправьте ему фишки в подарок и продолжайтеиграть вместе!ИНТЕРАКТИВНЫЙ РЕЖИМТолько у нас 100% интерактивные предметы,подарки ,стикеры!Нажмитена профиль друга и узнайте о его/ее достижениях!Хотите узнать закаким столом играет друг, чтобы сыграть вместе!?Найти друга легко ипросто!ДРУГОЕНемного устали и нуждаетесь в паузе!?Сыграйте в наши мини-игрыпрямо за столом!Все,что вам нужно - это ваш мобильныйтелефон,страница в FB, VK или OK !Нет страницы в FB, VK или OK!?Неволнуйтесь!Воспользуйтесь Гостевым аккаунтом,чтобы насладитьсяигрой!Игра создана для взрослой аудитории. Для игры можно использоватьтолько игровые фишки. Политика конфиденциальности регулируетпорядок обработки и использования персональных и иных данныхигроков. Миллионы игроков со всего мира выбирают компанию BoyaaInteractive и играют в Boyaa Texas Poker!Политикаконфиденциальности:http://www.boyaa.com/information.htmlУсловия оказанияуслуг:http://www.boyaa.com/mobile/termsofservice.htmlОфициальные страницы приложенияОтправляйте нам свои отзывы и предложения прямо в игре, а также,участвуйте в акциях на наших официальных страницах приложения всоциальных сетях FB, VK, OK!FB: https://www.facebook.com/boyaa.poker.ruVK: https://vk.com/boyaapokerOK: http://ok.ru/group/52703762514139Служба поддержкиОтзыв в игре:служба поддержки ответит на все ваши вопросы с ПН поПТ!;Служба поддержки по электронной почте: Android.ru@boyaa.comСпешите присоединиться к нам!!!До встречи за столом!Millions of playersaround the world! Time to start the game!Official certificate from iTech LabsIn our poker you will find hundreds of interactive objects andoptions. We offer you a huge selection of exciting tournaments. Inthe game you expect numerous prizes, gifts, bonuses andrewards!Sign up, play with us every day and get the chip for theentrance.Forget about boredom! Play with your family members, friends andcolleagues, I congratulate them on holidays, by sending a bouquetof roses, a mug of beer or a grenade launching in chief, right inthe game!MULTIPLAYER (Hold'em, Sit'N'Go, MTT, private room)Load the game and get the chips! Play with us every day and getmore chips for a continuous input into the game, as well as for thedaily achievements!TOURNAMENTS!Sit 'n' Go, MTT, Spin 'n' Go, Holdem tables, private rooms andmore.COMMUNICATIONFind friends with the same interests! Communicate with players fromdifferent cities of chatting in the game! Dispatched by theinteractive objects, stickers, gifts to other players, and audiomessages directly into the game! Have a friend run out of chips?Send him a gift in chips and continue to play together!interactive modeOnly we have a 100% interactive items, gifts, stickers! Click onthe friend's profile to find out about his / her achievements! Wantto know which table plays a friend to play together? Find anothereasy!OTHERA bit tired and in need of a pause Play these mini-games at thetable all that you need -!?! It's your mobile phone, the page inFB, VK or OK No pages in FB, VK or OK Do not worry!?! Use a guestaccount now to enjoy the game!The game was created for adult audiences. To play only the gamepieces can be used. Privacy Policy governs the processing and useof personal data and other players. Millions of players around theworld are choosing a company Boyaa Interactive and play Boyaa TexasPoker!Privacy Policy: http: //www.boyaa.com/information.htmlTerms of services: http://www.boyaa.com/mobile/termsofservice.htmlOfficial page of the applicationPlease send us your feedback and suggestions right in the game, aswell as participate in promotions on our official app pages insocial networks FB, VK, OK!FB: https://www.facebook.com/boyaa.poker.ruVK: https://vk.com/boyaapokerOK: http://ok.ru/group/52703762514139Support serviceA review of the game: support staff will answer all your questionsfrom Monday to Friday !;Support service e-mail: Android.ru@boyaa.comHurry to join us !!!See you at the table!
Happy Capsa 3.1.1
Boyaa
☆☆☆☆☆ Happy Capsa 3.1.1☆☆☆☆☆【2016.05.04】Upgrade FB SDK, optimalkan versi•Capsa merupakan semacam permainan kasual yang paling populer didaerah Hongkong, Taiwan, hampir setiap orang tahu cara mainnya.Empat pemain dibagikan 13 kartu per orang, yang punya Wajik 3berhak menjalankan kartu dulu, adapun yang paling cepatmenghabiskan kartu di tangan merupakan pemenang;•Menantang IQ, hanya orang yang paling pintar bisa menangterakhir;•Cocok untuk mengisi waktu malam hari, bisa juga ajak temanuntuk main bersama, membuat kehidupanmu lebih seru dan menarik.•Permainan yang bisa sambil main dan sambil chatting, cara mudahsegera bisa.•Gratis, Banyak bonus.Happy Capsa 3.1.1 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆【】 04/05/2016Upgrade FB SDK, optimized version• Capsa is a kind of casual game of the most popular areas inHong Kong, Taiwan, almost everyone knows the way the game. Fourplayers are dealt 13 cards per person, which has Wajik 3 entitledto run the first card, while the most rapidly depleting the cardsin hand is the winner;• Challenging IQ, only the most intelligent person can win thelast;• Suitable for filling time of night, you can also invitefriends to play together, to make your life more exciting andinteresting.• The game can be while playing and while chatting, easy wayimmediately.• Free, Many bonus.
九藏喵大老二 2.5.3
Boyaa
★★★ 九藏喵御驾国民游戏大老二!★★★《九藏喵大老二》是一款以台湾著名本土漫画《九藏喵王国》為背景的大老二撲克牌遊戲。大老二也叫Big Two,或步步高升,是一款以13張牌為特色的老少皆宜的休閒遊戲。現在您可以在浪漫的櫻花樹下、宏偉矗立的九藏喵王國城堡中暢享玩牌的樂趣!===遊戲特色===▼免註冊、免費玩牌,登錄即可立即開始!▼節奏快、自動配桌,隨時隨地都能來一局!▼每日獎勵、任務獎勵、活動獎勵拿不停!▼手牌、炸彈任務、牌型動畫讓您不亦樂乎!▼多款精美喵咪頭像,任您選擇!玩法介紹:方塊>梅花怪物牌型:鉄枝和同花順可壓其他牌型(一條龍除外)===遊戲交流===官方粉絲團:https://www.facebook.com/jiuzangmiaobig2poker?fref=ts★★★ nine Tibetan meowYujia national game big dick! ★★★"Nine Tibetan meow Big Two" is a well-known Taiwanese comic book,"Nine Tibetan kingdom meow" as the background of the Big Two pokergames. Big Two, also known as Big Two, or backgammon, is a cardwith 13 featuring casual games for all ages. Now you can in aromantic cherry trees, magnificent stands of nine Tibetan kingdommeow castle and enjoy playing fun!=== === Game Features▼ Free registration, free play, and login you can start now!▼ fast-paced, automatic with tables, anytime, anywhere to agame!▼ daily rewards, the task reward, reward activities to takenon-stop!▼ hand, bomb mission, card type animation gives you joy!▼ variety of exquisite meow microphone avatar of your choice!Play Introduction:Box> PlumMonster card type: CITIZEN branches and flush compressible othercard type (except train)=== === Exchange gameOfficial fan group:https://www.facebook.com/jiuzangmiaobig2poker?fref=ts
博雅桌球 3.4.4
Boyaa
最酷最爽最專業的桌球大作火熱登錄!在這裡,我們給您最舒適的操作體驗!在這裡,我們給您最華麗的視覺盛宴!在這裡,我們給您最爽快的競技比賽!博雅桌球,精彩呈現,共同打造屬於您的桌球傳奇!The coolest andmostprofessional snooker succulent masterpiece fiery login!Here, we give you the most comfortable operating experience!Here, we give you the most gorgeous visual feast!Here, we give you the most refreshing contests!Burson snooker, exciting show, co-create your snooker legend!
ราชาแห่งไพ่เท็กซัส 1.2.2
Boyaa
ราชาแห่งไพ่เท็กซัสเป็นเกมส์ไพ่ยอดนิยมไม่เพียงแต่เป็นเกมส์เพื่อความบันเทิง ยังเป็นเกมส์ที่เน้นการแข่งขันที่นี่สิ่งที่คุณต้องทำคือทำมือถือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตคุณสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลา ที่นี่ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้!ห้องเกมเหงามากเหรอ NO, NO, NOสาวสวยเยอะเต็มกำลังรอคุณมาแข่งขันกันสกิลไพ่รางวัลการแข่งขันการกระตุ้นเพียงพอหรือไม่ NO, NO, NO!คุณต้องการได้อะไรเราก็มีให้ รถคันหรู สาวสวยก็มี ตองรออะไรอีกรับไพ่แข่งขันกับเพื่อนได้อย่างรวดเร็ว สัมผัสกับความสนุกของเกมขึ้นไปจุดสุดยอดของชีวิตของคุณในขณะนี้ราชาแห่งไพ่เท็กซัสจะให้คุณรู้สึกถึงความสนุกแบบใหม่แน่นอนโหมดการเล่นต่างๆรางวัลการแข่งขันหลากหลายUIที่มีสีสันและสไตล์หน้าจอพิเศษประสบการณ์การเล่นเกมส์ที่ยอดเยี่ยมไอเทมอินเตอร์แอคและอีโมน่ารักสนุกเราไม่ชอบALL INแบบง่าย ๆเพราะว่าไพ่เท็กซัสจริงคือการหาสมดุลในโชคและทักษะแล้วเก็บทุกการกระทำของตนเองเราชอบบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา โดยผ่านการแชทไอเทมอินเตอร์แอคและอีโมมารบกวนอารมณ์ของเขา คว้าโอกาสที่ดีทำBluffนอกจากนี้เรายังชอบความตื่นเต้นในการแข่งขันหลังการแข่งขันเพิ่มคนเก่งเป็นเพื่อนกัน ติดตามคนBadbeatของคุณแก้แค้นเมื่อเวลาที่เหมาะสมKOPเป็นเช่นเกมให้ผู้เล่นที่แตกต่างกันพบความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเกมKing of Cards Texas is apopular card game. Not only is the game entertaining. A game thatfocuses the race. Here's what you need to do is make a mobileInternet connection. You can play it anywhere, anytime. Here,nothing is impossible! Game room very lonely, so NO, NO, NO prettymuch full, waiting for you to compete skill cards. Prizecompetitions stimulate enough? NO, NO, NO! You want something, wehave luxury cars, beautiful women have to wait for anothertournament dealt with quickly. Experience the fun of the game Backto the pinnacle of your life now.King of Cards Texas will give you a sense of fun, ofcourse.Different modes of playDiversity Awards competitionUI and colorful style special screen.Great gaming experience.Interactive items Emo cute and fun.We do not like ALL IN A simple card because Texas actually is tofind a balance in luck and skill, and store all of their actions.We enjoy lively atmosphere Through chat Item Interactive and Imoladisturb his emotions. Seize the opportunity to Bluff We also enjoythe thrill of competition. After the match, adding people asfriends. Tracking your Badbeat Revenge when the right time KOP issuch a different game allows players to experience the joy of thegreatest in the game.
博雅中国象棋 2.0.7
Boyaa
酒逢知己千杯少,棋遇对手古难求。成为大师不再是梦想,博雅中国象棋人气火爆、免费下载、安装后即可立即开始游戏。象棋世界风起云涌!游戏特色:★专业的防作弊系统,多种房间组合,总有适合你的!★完善的等级系统,体现专业竞技水平!★全面诠释象棋精髓,精美画面为Andriod玩家量身制作。★海量超Q、超萌配音与画面,在下棋之余体会不一样的快乐。★流畅游戏节奏,超强画质,一切皆为你而准备。★上万好友激情互动,你的对手你选择!
博雅十六張麻將 1.6.1
Boyaa
遊戲特色: 完全免費下載和使用; Facebook與遊客兩種登錄方式供您選擇,無需註冊即可遊戲; 連續登錄獎勵,一天更比一天多,讓你玩得更盡興。 濃厚華麗的中國風,精美介面專為Andriod使用者量身製作; 流暢的出牌節奏,畫質高清晰; 配有美女真人發音,超級動感趣味的行牌動畫。 上萬牌友同時線上遊戲與玩牌互動; 線上商城,輕鬆方便的購買金幣; 不同底台供您選擇; 智慧的打牌輔助,讓您輕鬆成為雀聖。 各種有趣可愛的表情包,在打牌之外也很有樂趣。
Türkiye Texas Poker
Boyaa
Milyonlarca oyuncuyla aynı anda oynamaya varmısın! yenilenen turnuvalar, özel kulüp odaları, cep telefonunumarasıyla korunan çifte güvenlikli kasa özelliğiyle sizi muhteşembir eğlence merkezi bekliyor.Yeni arenada nakavt turnuvasında rakiplerini nakavt edip tümçiplerini kazan, Şans turnuvasında ortaya konulan çipin tam 5000katına kadar kazanma şansı elde et hatta günlük şans turnuvasısıralamasında ilk 10’a girip daha çok ödül kazan.Yeni MTT poker turnuvasında eğlencenin ve heyecanın doruklarınaçıkmaya hazırlan, her saat başı binlerce kişiyle aynı anda MTT’yekatılıp büyük maceranın ücretsiz tadını çıkar.Artık çipleriniz çok daha güvende, yeni ücretsiz telefon mesajışifre sistemiyle sizden başka kimse kasanızı açıpkullanamayacak.Boyaa puanıyla ödüller dalında yepyeni bir sayfa açıyoruz, artıksadece oyun içinde değil oyun dışında da ödül kazanabileceksiniz.Boyaa puanı topladıktan sonra size gönderilebilecek hediyelerdenbirini sadece Boyaa puanını kullanarak ücretsizce alabilirsiniz.Aldığınız ödül üç iş günü içinde size gönderilecektir.BPT (Boyaa Poker Turnuvası) ile dünyayı ücretsizce dolaşıp yarımmilyon dolar ödülü için yarışma fırsatını yakalayın. Bu senekiBPT’ye katılan oyunculara uçak ve yol masrafları için tam 1500dolar verilmiştir. Sizde gelecek BPT’ye katılabilirsiniz sadeceyapmanız gereken oyun için BPT turnuvaları başladığında ilk 3’egirmek.Fan sayfası ödülleri yükseltilmiştir artık günlük tam 80000 çipücretsiz olarak dağıtılıp hatta fan sayfasından müşteri destekhizmeti verilmektedir.Sizin önerileriniz bizim için çok değerlidir. Herhangi bir önerinizvarsa android.tr@boyaa.com adresine e-posta olarakatabilirsiniz.
博雅四川棋牌 1.3.5
Boyaa
官方QQ群:309019237微信公众号:博雅四川棋牌首款为四川量身定制的手机棋牌大厅,集结多款四川热门的棋牌游戏,目前已有血战到底、川味斗地主等经典游戏,更有多款川味棋牌游戏即将上线。现在加入我们,越来越好玩,越玩越开心!游戏特色:1、【绿色无负担】下载一次畅玩多款游戏,无需重复下载,节约空间、净化桌面,还你手机“小清新”;2、【地道川蜀风】画面精美、专业川话配音、融入四川元素,让你川味棋牌室随时随地带身边;3、【畅玩无障碍】操作简单易上手,支持安卓多种机型,酣畅淋漓无障碍;4、【永久免费】永久免费下载、免费玩,破产补助帮助你原地满血复活、大杀四方;5、【活动礼品多】每日悬赏、趣味任务、创意活动,给你一个缤纷的棋牌江湖,奖品更是拿到手软;6、【公平游戏】拥有严格的防作弊体系,构建健康的游戏生态环境,提高您的竞技含金量。
Boyaa Poker 1.7.4
Boyaa
Texas Hold'em is the most popular pokergamearound the world. It is widely considered to have the moststrategyof all poker games, yet the rules are quite simple. It'sadeceptively simple game to learn but a harder game tomaster.Betterthan zynga poker.Boyaa Texas Poker(GREE) is totally free.Daily free login chips bonus.Different levels and states ensure that there must be a seatthatsuits you.Millions of players are online every day. Easy to findyourseat.Support (854*480\800*480\480*320)mobile screen resolutions.
Boyaa Texas Poker for Kakao 2.9.3
Boyaa
Texas Poker , the World’s First One Handed Poker App! Play just forfun or hone your skills and become a real card shark. The more youplay, the more it pays. More bonuses more often! Boyaa Texas Pokerout now with new interface and the world’s first portrait mode! Nowcome to join us and hold the world in your hand!- Boyaa TexasPoker, completely free!- Support Kakao account login, you can addyour Kakao Friends and challenge them anytime!- Get Daily Bonuseseveryday and earn more while you play, it’s suitable for people ofdifferent ages !- Everyday there are thousands of players online atthe same time,you can easily find the table you like!- Get into thegame faster, with one tap! Play for free today and startwinning!★Update Functionality★◇Support the vertical screenmode.◇Play the SIT N GO, super awards waiting for you.◇Completelynew interface will let you experience more comfortable.Texas Poker,the World's First One Handed Poker App! Play just for fun or honeyour skills and become a real card shark. The more you play, themore it pays. More bonuses more often! Boyaa Texas Poker out nowwith new interface and the world's first portrait mode! Now come tojoin us and hold the world in your hand!- Boyaa Texas Poker,completely free!- Support Kakao account login, you can add yourKakao Friends and challenge them anytime!- Get Daily Bonuseseveryday and earn more while you play, it's suitable for people ofdifferent ages!- Everyday there are thousands of players online atthe same time, you can easily find the table you like!- Get intothe game faster, with one tap Play for free today and startwinning!!★ Update Functionality ★◇ Support the vertical screenmode.◇ Play the SIT N GO, super awards waiting for you.◇ Completelynew interface will let you experience more comfortable.
嗨嗨大話骰 1.0.0
Boyaa
嗨嗨大話骰在家也能玩的夜店。大話骰又叫吹牛骰,因為玩法簡單刺激而風靡全球。成為夜店男女最喜愛的拼酒遊戲,夜店必備技能。夜色撩人時,燈紅酒綠,謊話和真實,膽量和演技,就像男女關係充滿著刺激與挑逗Heyhey lying dice at home can play nightclubs. Lying dice dice calledbragging, because play is simple excitement swept the globe. Menand women to become a favorite nightclub Pinjiu games, nightclubsessential skills. Sultry night, the feasting, lies and truth,courage and acting like male-female relationships filled withexcitement and tease
博雅中國象棋-為您精心打造象棋國粹 2.2.5
Boyaa
酒逢知己千杯少,棋遇對手古難求。博雅象棋為您精心打造一個學習和進階棋藝的平臺,您可以在遊戲中觀戰象棋大師對局,與大師面對面交流!遊戲特色:★聯網對戰,單機挑戰,殘局闖關,多種玩法等你挑戰!★完善的等級積分系統,體現專業競技水平!★全面詮釋象棋精髓,精美畫面為Andriod玩家量身打造。 ★流暢的遊戲體驗,超美遊戲畫質,一切皆為你而準備。★幾百萬棋友激情對戰,你的對手由你選擇!酒逢知己千杯少, chess unopposed ancient hard to find.Burson-Marsteller chess you carefully build a platform for learningand advanced chess, chess master games that you can match in thegame, face to face with the master!Game Features:★ network play,single challenge, the mess checkpoints, waiting for you to play avariety of challenges!★ perfect grade point system, reflecting thecompetitive level of the professional!★ comprehensiveinterpretation of the essence of chess, beautiful images tailoredfor the Andriod players.★ smooth gaming experience, super beautifulgame quality, everything is prepared for you.★ millions of fellowchess player passion play against your opponent selected by you!
麻雀Game•博雅香港棋牌-麻雀,鬥地主競技遊戲,比賽贏大獎 2.1.0
Boyaa
博雅香港棋牌FB粉絲團:https://www.facebook.com/byhkpoker博雅香港棋牌客服電話:+852-755-86166169博雅香港棋牌客服電郵:byhkpoker@boyaa.com《博雅香港棋牌》係一款專為香港玩家而開發嘅,Online博弈競技比賽嘅遊戲娛樂平台。主打香港麻雀和鬥地主博弈競技比賽遊戲,隨時隨地線上打比賽贏實物大獎!你想玩嘅比賽遊戲,都可以係度搵到!✔港式13張麻雀(Hong Kong Mahjong)✔經典鬥地主(Landlord)【博雅香港棋牌 遊戲特色】-集合港式麻雀、鬥地主撲克玩法,想玩咩就玩咩!無需download多個APP,裝一個滿足曬所有需求!-Online博弈競技比賽平台,勁爆實物大獎日日送!唔使幾多時間唔使使錢,飲啖茶嘅時間就可以打完比賽拿大獎!-唔使註冊,完全免費,即下即玩,支持facebook賬號登入,聯網遊戲,隨時隨地玩起來!-多人連線,真人對打,公平賽制,公平競技,智力對戰!-google play首款集合多款棋牌遊戲嘅博弈競技比賽平台,100%為香港人做嘅香港棋牌遊戲-粵語配音支持,特色音效音樂,香港氛圍十足十!