Circus Atos Apps

Na venkově 1.0.11
Circus Atos
- Doporučujeme zařízení s obrazovkou ovelikosti 7 palců a výš -Aplikace je součástí výstavy Venkov pořádané Národním muzeem vrámci výstavního cyklu Peníze.V této ručně malované hře se vžijete do kůže kluka, který bydlíspolu s rodiči, sourozenci, dědečkem a domácími zvířaty v malémvenkovském stavení někdy kolem přelomu 19. a 20. století. Budete simoci vyzkoušet některé činnosti, které musel každý správný hospodářumět, například práci na poli nebo stavbu kozího chlívku. Dozvítese také, jak se dávaly zimovat včely, jak se vyrábí mošt a spoustudalších věcí.Hra je členěna na pět obrazovek představujících jednotliváprostředí, které je možné prozkoumat, a obsahuje sedm různýchúkolů. Vznikla ve spolupráci s Etnografickým oddělením Národníhomuzea.- We recommend deviceswith a screen size of 7 inches and higher -The application is part of an exhibition organized by theNational Museum of countryside within the exhibition cycleMoney.In this hand-painted game Put yourself into the skin of a boywho lives with his parents, siblings, grandfather and pets in asmall country house sometime around the turn of the 19th and 20century. You will be able to experience some of the activities thathad every right to be able householder, such as working in thefield of construction or goat sty. You will also learn how to givewintering bees, how to make cider and lots of other things.The game is divided into five screens representing a singleenvironment that can be explored, and contains seven differenttasks. Established in collaboration with the Department of NationalEthnographic Museum.