CoinZ - The virtual charity box Apps

Loading...
קופת כולל חב"ד צפת 10
תורמים מהנייד לכולל חב"ד צפתתרומה און ליין עבור עזרה לנזקקים, חלוקת מזון, מועדוניות לילדיםונוער בסיכון.קצת עלינו: כולל חב"ד נוסד בשנת 1788 ע"י האדמו"ר הזקן, רבי שניאורזלמן מליאדי נבג"מ זי"ע, בעל התניא והשו"ע, לצורך תמיכה בישוב היהודיבארץ ישראל. זהו למעשה, ארגון הצדקה היהודי הוותיק ביותר שקייםהיום.האדמו"ר הזקן כינה את הכולל "צדקת רבי מאיר בעל הנס".לכולל חב"ד צפת פעילות עניפה של עזרה לנזקקים במוצרים ומזון ושירותיתמיכה שונים, הכנסת כלה ,מערך מועדוניות לילדים ונוער בסיכון,וכו'ידועה סגולתה של הצדקה בכלל: 'צדקה תציל ממוות' ו"עשר בשבילשתתעשר".בפרט בקופת כולל חב"ד שעליה התבטא הרבי מליובאויטש: "וגדולה צדקה זו(של כולל חב"ד) לעורר חסדים עליונים להמשיך לאחד ואחת מעושיה ברכותמאליפות להתברך הם בני ביתם שיחיו, בכל הדרוש להם ברוחניות ובגשמיות(ממכתבו של הרבי פורים קטן תשי"א)".וכן כתב אדמו"ר הזקן באיגרת הקודש, "כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבוןגדול".קצת על האפליקציה: - האפליקציה מאפשרת לתרום און ליין לקופת הצדקהשל כולל חב"ד צפת.- ניתן לבחור כל מטבע שרוצים ו"להקפיץ" אותו לקופת הצדקה. - כלומר, לאצריך לחפש כסף בארנק.- צדקה לפני התפילה ?יום הולדת, יום נישואין או להבדיל יארצייט ?קובעים תאריך ושעה לתזכורת והאפליקציה מתעוררת ומזכירה לתרום.- אפשר להתעדכן ולדעת מה כולל חב"ד עושה עם הכסף שתרמת.- ומה בכלל עושה כולל חב"ד צפת– האפליקציה תשלח חדשות מהשטח.- יש אפשרות לקבלה/תרומה סעיף 46 לזיכוי במס.- זוהי השקעה בטוחה עם רווחים גבוהים, כבר אמרנו? - הרבי אמר!- וכמובן "יצאת צדיק" – הכל בלחיצת כפתור.אז תגידו: ימות המשיח או לא???Chabad overall mobiledonors SafedOnline donation for assistance to the needy, food distribution,centers for children and youth at risk.About Us: including Chabad was established in 1788 by the AlterRebbe, Rabbi Schneur Zalman of Liadi Nbg"m zy, with Tanya andShulchan Aruch, in support of the Jewish community in Israel. It isa fact, the oldest Jewish charity that exists today.Alter Rebbe called the total "righteousness Rabbi Meir".Safed Chabad Kollel extensive activity of assistance to the needyand food products and various support services, for marriages, seta club for children and youth at risk, etc.Is known to the general justification 'charity saves from death'and 'Ten to Get Rich ".In particular fund which includes Chabad Lubavitcher Rebbeexpressed "great charity and this (the Kollel Chabad) continue toinspire kindness one upper and one championship blessed blessingsmakers are their families live, all they need in body and soul (theletter of the Rebbe Little Purim Law," a) ".As well as the Alter Rebbe wrote a letter to the Holy Land, "Everypenny joins a large account".Little about the application: - The application allows to donateonline charity of including Safed Chabad.- You can select any currency you want and "lhkfitz "the charity. -That is, do not have to look for money in the wallet.- Right before prayer, birthday, anniversary or differentiateYortzheit? Set a date and time to be reminded and applicationarises and reminds contribute.- You can be informed of what Kollel Chabad does with the money youhave contributed.- And what was done including Safed Chabad- The application will send a new field.- Have the option to accept / Donation Section 46 tax credit.- This is a safe investment with high profits, did we mention? -The Rebbe said!- And of course "you out of a righteous man" - all with the clickof a button.So you say, days of the messiah or not ???
בית חב"ד אזור התעשיה אשדוד 10
בית חב"ד מנוהל ע"י שליח הרבי מליובאוויטש הרביעקב סוסי שי' הפועל ללא הפסקה להושיט יד עם כל הלב לכל אחד.אתם מוזמנים להצטרף ולהיות חלק פעיל במגוון הפעילויות הנעשות אצלנובבית חב"ד:סלי מזון וסיוע למשפחות נזקקות| פעילות לקראת חגים לנוער ולילדים |שיעורי תורה| בדיקת תפילין ומזוזות| ועוד ועוד...כל הפעילות הענפה הזו מתבצעת תודות לסיוע נדיבי לב כמוכם.באפליקציה תוכלו, לקיים מידי יום את מצוות הצדקה בדרך נוחה, קלה,מאובטחת ואמינה ולקחת חלק בפעילות העניפה.תזכו למצוות!Powered by ChabadLubavitch emissary Rabbi Yaakov horses Y. nonstop lend a hand withall the heart for everyone.You are welcome to join and become an active part in variousactivities carried out at home Chabad:Food baskets to needy families and assistance | holiday activitiesfor youth and children | Torah | Mezuzah and Tefillin Checking |and more ...All of these activities are carried out thanks to generousassistance like you.App you can, hold daily the mitzvah of charity in a convenient way,easy, secure and reliable, and take part in extensive.You will commandments!
קופת הצדקה של חב"ד ניו-דלהי 10
בית חב"ד דלהי הוא המקום בו פותח כל מטייל אתמסעו בהודו, ממנו הוא גם שב הביתה בסיום המסע. על פי אומדנים רשמיים,כ-50,000 מטיילים פוקדים מידי שנה את העיר ההמונית. לפני כ-15 שנההוקם לראשונה בעיר - בית חב"ד מתוך מסירות רבה ובתנאים קשיםועל-אנושיים של שליחי הרבי מלך המשיח שליט"א.בית חב"ד דלהי פועל מתוך מהווה קרן אור בתוך האפילה הרוחנית, ואישל שפיות בים ההזנחה וההמולה, מקור מים חיים לאלפי תוהים וצמאים.כיום בית חב"ד דלהי מהווה מוקד חיים לאלפי המטיילים הפוקדים אתהמקום, למאות אנשי עסקים מרחבי תבל השוהים בדלהי לרגל מסחרם ולקהילההיהודית המקומית.בשנת תשס"ח (2008), לקח על עצמו הרב שמואל ואשתו הרבנית מירה הי"דשארף לנהל את בית חב"ד.הם התגוררו במקום עם ילדיהם הקטנים וניהלו את מעצמת חב"ד דלהי לתפארהמתוך מסירות של ממש.בשנת תשע"ב (2012), משפחת שארף הגיעה לביקור בארץ לחידוש הוויזות. אזפקד אותם ואותנו אסון כבד! בתחילת מבצע 'עמוד ענן', בר"ח כסלו תשע"ג(15 בנובמבר 2012), נורתה רקטה לתוך דירתם שבקרית מלאכי, בני המשפחהנפגעו והרבנית מירה שארף נרצחה, הי"ד.כיום בית חב"ד דלהי ממשיך לפעול ביתר עוז ושאת לזכרה ולזכות בנימשפחתהChabad of Delhi is theplace where every traveler opens his journey in India, from whichhe also returned home at the end of the journey. According toofficial estimates, about 50,000 travelers visiting the city eachyear the mass. 15 years ago was first established in the city -Chabad House "d great dedication in difficult conditions andinhuman Rebbe's emissaries of the messiah Rebbe.Chabad of Delhi is running out of light beam in spiritualdarkness, and of sanity in the sea neglect and bustle, wellspringthousands of wonder and thirsty.Today Chabad of Delhi is the focus of life for thousands oftourists who visit the place, hundreds of business people fromaround the world staying in Delhi on the occasion of their tradeand the local Jewish community.In (2008), undertook Rabbi Shmuel and his wife Rebbetzin MiraScharf fourteenth to the Chabad House.They lived there with their small children and ran the Chabadsuperpower Delhi gloriously real dedication.In Tsha"b (2012), Scharf was visiting the country to renew thevisas. So ordered them and us a great disaster! At the beginning ofOperation Nube, Rosh Chodesh Kislev Tsha"g (November 15, 2012), arocket was fired into their apartment in Kiryat Malachi, familymembers were injured and killed rabbinic Mira Scharf,fourteenth.Today Chabad Delhi continues to work harder and that her memoryand her family to win
הקופה הדיגיטלית בית חב"ד יבנה 10
בית חב"ד בעיר יבנה הינו כתובת לכל יהודי אשרמפעיל מתוכו מגוון פעילויות לרווחת תושבי העיר בתחום הרוחני ובתחוםהגשמי. להקמת והפעלת בית חב"ד בעיר נשלח הרב יוסף יצחק לרר על ידיהרבי מליובאוויטש כבר בשנת תשמ"ו (1986) ומאז פועל ללא הפסקה להושיטיד עם כל הלב לכל אחד.מאז הקמתו פועל בית חב"ד במגוון נושאים יהודיים: • לימוד נערים לברמצוה • חלוקת סלי מזון למשפחות במשך כל השנה • בית כנסת פתוח לכללהמגזרים • מרכז שיעורי תורה • שאלות בכל ענין יהודי • פעילות סביבמעגל השנה בחגים יהודיים לילדים ומבוגרים • עזרה והכוונה במהלך החייםלכל פונה • השקעה יחודית במשפחות הנקלעות למשברים מכל הסוגיםועוד...אתם מוזמנים להיות שותפים בפעילות חשובה זו של בית חב"ד באמצעות קופהמודרנית זו הנותנת לכם את אפשרות להיות שותפים בפעילות חשובה זובהחלקה קלה על המסך. פעילות זו ממומנת בעיקר על ידי נדיבי לבכמוכם.האפליקציה נוחה ובטוחה לשימוש ובעזרתה תוכלו לקיים את מצוות הצדקהמידי יום ביומו.תזכו למצוות!http://www.chabadyavne.comyossi@chabadyavne.comטל. 08-9421665Chabad House in Yavne isthe address for any Jew who start out a variety of activities forthe welfare of residents in the spiritual realm and the materialrealm. Construction and operation of the Chabad House in the citysent Rabbi Yosef Y. Lerer by the Lubavitcher Rebbe back in Tshm(1986) and has been running without Break reach out with all theheart for everyone.Since its establishment, the Chabad House in a variety of Jewishtopics: • Learn the Bar Mitzvah boys • distribution of food basketsto families throughout the year • Synagogue open to all sectors • •Center Torah Jew questions on any matter • year cycle of activityaround the Jewish holidays for children and adults • Help andguidance throughout life to all applicants • unique investment infamilies who find themselves in crises of all kinds and more...You are invited to be part of this important activity of Chabad ofusing this modern POS gives you the possibility to take part inthis important light skating on the screen. This activity is fundedprimarily by the generous like you.Comfortable and safe application with which you can use to practicecharity every day.You will commandments!http://www.chabadyavne.comyossi@chabadyavne.comTel. 08-9421665
בית חם - חב"ד נהריה 10
בית חב"ד נהריה הוקם ע"י הרב ישראל בוטמן ז"לבעת מלחמת שלום הגליל בשנת תשמ"ב – 1982מהיום שהוקם הוא מהווה כתובת לכל ענין יהודי בעיר נהריה.במהלך השנים המוסדות והקהילה בנהריה התפתחו מאוד – ובהתאם לזה התרחבההפעילות של בית חב"ד.נכון להיום (2015) פועל 'בית חם' המספק מידי יום עשרות ארוחות חמותומזינות לנזקקים. ו'בנק מזון' לחלוקה מסודרת ומכובדת של מוצרימזון.כמו כן ישנם גני ילדים המתחנכים בו כ- 180 ילדים. בית כנסת חב"דו'כולל ערב' לאברכים הפועל מידי יום.שיעורי תורה והרצאות ברחבי העיר. פעילות חווייתית בחגי ישראל בבתיהספר וכלל גני הילדים בנהריה. מועדוני ילדים קבועים.מרכז לבדיקת תפילין ומזוזות / מכון ללימודי בר מצווה ועוד ועוד.פעילות ענפה של 'נשי חב"ד' בקהילה.ליצירת קשר עם בית חב"ד :בית חב"ד נהריהרח' הגעתון 16 נהריהטל. 04-9924875הרב ברוך וילהלם :bshliach@gmail.comטל. 054-7770816הרב חיים קרישבסקי :chabad82@gmail.comטל. 054-7703015Chabad of Nahariya wasfounded by the late Rabbi Israel Butman during Lebanon War in -1982Today is an established address any matter Jew in Nahariya.Over the years, the institutions and the community is verydeveloped in Nahariya - and accordingly expanded the Chabadhouses.Currently (2015) works as a warm that provides daily dozen hot andnutritious meals to those in need. And for the Banco food, orderlyand respectable distribution of food products.Also there are kindergartens being educated in 180 children. Chabadsynagogue and'koll Arabia operates daily yeshiva students.Torah classes and lectures throughout the city. Israel stimulatingactivity holidays in schools and kindergartens included inNahariya. Regular children's clubs.Test Center Tefillin and / Bar Mitzvah Studies Institute, and muchmore.An extensive range of feminine Chabad community.To contact the Chabad House:Chabad of NahariyaSt. Ga'aton 16 NahariyaTel. 04-9924875Rabbi Baruch Wilhelm:bshliach@gmail.comTel. 054-7770816Rabbi Chaim Krishevsky:chabad82@gmail.comTel. 054-7703015
תפילין לחייל 10
תפילין לחייל הינו פרוייקט יחודי מבית עמותת"טנק חב"ד חברון והסביבה" שיוזמת ומבצעת חלוקת תפילין חינם ללוחמיצה"ל וכוחות הביטחון.עד היום חולקו למעלה מ1600 זוגות תפילין מהודרות , ללוחמים ממשפחותמעוטות יכולת כלכלית, חיילים בודדים , יחידות עילית , יחידות שדה ,ועוד על מנת להניחם מידי יום.מהיום ניתן בדרך פשוטה ומהירה להצטרף לתרומה לפרוייקט יחודי זהבקופה צדקה וירטואלית בו אתם תורמים בדרך מגניבה לקופה מידי יוםתוכלו לתרום סכום קטן לפי בחירה והכסף הולך ישירות לעמותה על מנתלרכוש תפילין מהודרות לחייליםTefillin soldier is aunique project from the "Tank Chabad of Hebron and the environment"initiative and makes the distribution of free tefillin fighters andsecurity forces.To date, more than 1600 were pairs of tefillin fancy, fighterseconomically disadvantaged families, lone soldiers, elite units,field units, and to place them on a daily basis.Today can be a quick and simple way to join this unique projectdonation charity fund its virtual quirky way you contribute dailycheckoutYou can donate a small amount of choice and the money goesdirectly to the organization to acquire soldiers Middos
מוסדות חנוך לנער 10
בצפת, באוויר הצלול שוכנים מוסדות חנוך לנער.מוסדות אמרנו? לא מדוייק. יותר נכון – בית!בית חם, אוהב ומכיל. בית שאוסף אליו מאות תלמידים חלקם בסיכון גבוהוממשפחות במצוקה שהופכים למאושרים יותר, ערכיים יותר וחסידיים יותר.בית שהאמונה הגדולה בכל תלמיד, האוזן הקשבת שמאפיינת כל איש צוותוהמקצועיות הרבה שאופפת את המוסד – הפכה אותו לאגדה במלוא מובןהמילה.*הישיבה קיימת זה למעלה מעשור ומיועדת לתלמידים בגילאי 12-16. הישיבהמאופיינת בכיתות הקטנות, אוירה ביתית וחווית לימוד בלתי נשכחת שסוחפתאליה כל תלמיד. התלמידים, המגיעים בחלקם מרקע לימודי ורגשי לא קלים,זוכים בישיבה לליווי מחבק ותומך.לצד הישיבה פועל גם 'המכון התורני-טכנולוגי אורט חב"ד' הנמצא עכשיובשנתו החמישית ומיועד לתלמידים בני 16-18. לצד לימודים תורניים,רוכשים התלמידים הכשרה מקצועית בטכנולוגיות מתקדמות בתחומי הרכבוהמחשבים. בוגרי המכון משתלבים בעולם הישיבות, במסגרות החרדיות בצה"לאו בשוק האזרחי.לצד אלה שוכן גם המכון ללימודי רבנות בו לומדים המדריכים והחונכיםבמקביל לעבודה החינוכית.משאבים עצומים נדרשים להמשך הפעילות החיונית והמרגשת הזו - אז יש לנוהצעה בשבילך – בוא והיה שותף! זה קל, זה פשוט וזה קרוב יותרמתמיד.בהינף אצבע, במרחק של טאצ'. זו הזכות שלך!Safed, clear air shakeeducational institutions are located. We said institutions?Inaccurate. Rather - House!A warm, loving and contains. A gathering place for hundreds ofstudents in some high-risk and troubled families that make happier,more ethical and more Hasidic. A great workout every student, alistening ear that characterizes all personnel and professionalismthat surrounds the institution - has made him a legend in everysense of the word.*There is seating for over a decade and is designed for studentsaged 12-16. Characterized by small classes meeting, home atmosphereand unforgettable learning experience to each student pulls. Thestudents, in part for interdisciplinary studies difficult andemotional, are sitting hugging and supportive accompaniment.Alongside the meeting is also a 'Torah and Technology Institute ORTChabad is now in its fifth year and is designed for students aged16-18. Alongside religious studies, students acquire professionaltraining in advanced technologies in the areas of automotive andcomputer. Alumni combine yeshiva world, the IDF Haredi frames or inthe commercial market.In addition to these lies also in Rabbinic Studies Institute studyguides and mentors in addition to my education.Enormous resources required for continued operations of this vitaland exciting - so we have a proposal for you - come and was apartner! It's easy, it's simple and it is closer than ever.Sweep of a finger, just touch. This is your right!
iPhushka 1.0.4
המרכז הוקם בשנת 2004 על מנת לתת הזדמנות לכליהודי לתת ביטוי לזהותו היהודית באווירה חמה ומשפחתיתמרכז חב"ד לדוברי עברית בעמק הסיליקון יהדות ומסורת כמו בבית המרכזהוקם בשנת 2004 על מנת לתת הזדמנות לכל יהודי לתת ביטוי מלא לזהותוהיהודית באווירה חמה ומשפחתית. המרכז מתקיים מתרומות של הקהילה בלבד.תרומתכם ותמיכתכם הינה קריטית להצלחתנו! כל פרוטה מצטרפת לסכום גדול -יישר כח!
מטבע לצדקה 10
מעכשיו תוכל לתת – מטבע לצדקה, בכל מקום,באמצעות יישומון לטלפון החכם, בה ניתן להעביר תרומה לקידום מטרות של:חינוך, ארוחה חמה לילדים, וחלוקת מזון לנזקקים.האפליקצייה מאפשרת לך, דרך נוחה, קלה, מאובטחת, אמינה, וחווייתיתלהפנות את משאביך לטובת מטרות אלו.כל שעליך לעשות: זה לפתוח את – מטבע לצדקה – לגרור מטבעות לקופה, ואחתלחודש להעביר באמצעות סליקת אשראי מאובטחת את התרומה לעמותה.תוכל/י גם להקדיש את התרומה לזכות או לעילוי נשמת קרוביך, וכמובןשבתרומתך, תזכה/י לברכה מרובה בכל מעשיך.כהבטחת הרבי מליובאוויטש – "ישנה הבטחה מהקב"ה ששכר תמיכת והגדלתוהעמקת הישיבות ובתי תלמוד התורה יהיה לא "דולר תמורת דולר", כי אםשהקב"ה ישלם כמה פעמים ככה... לא רק בממון – שעל זה מיותר לדבר – כיאם גם בעניינים אחרים: בריאות אריכות ימים ונחת מהילדים".עמותת בית ליובאוויטש – למען עתיד ילדנו (ע"ר) המפעילה אתהאפליקצייה, הינה עמותה רשומה מס' -580513547, הממוקמת בכפר חב"ד –ישראל.פרטנו ליצירת קשר, בכל נושא: מס' טלפון: 050-6470000 כתובת: ת.ד. 521כפר חב"ד מיקוד 60840 מייל: beit@lubavitch.usאנו מאמינים כי נתינה, הינה זכות גדולה ונפלאה, לחיזוק העולם בכלל,המיוסד על שלשה עמודים: תורה, עבודה, וגמילות חסדים. וכמו שהורנו הרבי- החסד והאהבה שהאדם עושה, מסייעים לו בראש ובראשונה.מאז הקמת תנועת החסידות, ע"י הבעל שם טוב, לפני כ300 שנה. ובפרט מאזהקמת חסידות חב"ד ע"י האדמו"ר הזקן – ר' שניאור זלמן מליאדי, לפניכ200 שנים, מחבר ספר ה- תניא והשולחן ערוך. החל להאיר אור החסידותבעולם.בדורנו – הרבי מליובאוויטש מלך המשיח, המשיך כנשיא השביעי של חסידותחב"ד את הפצת מעיינות החסידות, ולימד אותנו שע"י מצוות הצדקה, מזרזיםומביאים בפועל את גילוי המשיח.כל שתלוי בנו, הוא להיות חלק מ- חסד ונתינה. לעזור לזולת, לקיים אתמצוות התורה, ובפרט – הנחת תפילין – לגברים, והדלקת נרות שבת – לנשיםובנות מגיל 3 ומעלה, לעשות – אהבת ישראל, ובכך נזכה כולנו תיכף ומידממש לביאת משיח צדקנו בפועל ממ"ש.You can now give -Currency charity, anywhere, using smart phone widget, which can bemoved contribution to promoting the aims of education, a hot mealfor children, and the distribution of food to the needy.This application allows you, through convenient, easy, secure,reliable, and experience to direct your resources in favor of thesegoals.Simply: This open - Currency charity - drag coins fund, and once amonth to pass through a secure credit clearing organizationcontribution.You can / will also devote contribution right or in memory of yourrelatives, and of course your donation, you will be / will beblessed in all your actions multiplayer.Half-hearted Lubavitcher Rebbe - "There is a promise from God hiredand increasing support for deepening yeshivas and Torah study willnot" dollar for dollar ", but God will pay several times like this... not only in money - that it unnecessary to speak - but also Inother matters: health and longevity and landed the children ".Lubavitch House Association - for the future of our children(RA) that runs the app, is a nonprofit organization registered No.-580 513 547, which is located in Kfar Chabad - Israel.There are mainly contact any topic: Phone: 050-6470000 Address:Kfar Chabad Length 521 60 840 Email: beit@lubavitch.usWe believe that giving is a privilege and a wonderful,strengthening the world in general, which is based on threepillars: Torah, work, and charity. As Moreno Rebbe - the grace andlove a person does, help him in the first place.Since the establishment of the Hassidic movement, by the Baal ShemTov, 300 years ago. And especially since the establishment ofChabad by the Alter Rebbe - Rabbi Schneur Zalman of Liadi, 200years ago, author of the Tanya and Shulchan Aruch. Hasidism beganto shine a light in the world.Our generation - the messiah Lubavitcher Rebbe, kept the seventhpresident of Chabad Hasidism springs distribution, and taught by ateam of charity, catalysts and bring to practice the discovery ofthe messiah.All depends on us, is to be part of kindness and giving. To helpothers, to practice the Torah, and in particular - tefillin - men,and Shabbat - for women and girls ages 3 and up, make - love ofIsrael, and that we will all at once really advent of the Messiahactually mamash.
בית התבשיל חב"ד קרית היובל 10
"בית התבשיל" - התרומה שלך הופכת לארוחה אוןליין !בקרית היובל בירושלים – לא יהיה אדם רעב! 32,000 מנות מזון חמותועשירות מחולקות במשך השנה, כל יום, ובכל מזג אויר. בית התבשיל מספקארוחות לקשישים, משפחות חד הוריות, ילדים, נזקקים וניצולי שואה.אנו מכירים בין אותם משפחות, כאלה, אשר זוהי ארוחתם היחידהביום.הדפיקה שלנו בדלת ביתם בשעת הצהריים מחליפה את דאגתם בשמחה.מידי יום מתגלות משפחות בהם ילדים שאינם מקבלים מענה תזונתי."בית התבשיל - קרית היובל" רואה ואינו עומד מנגד, ולשם כך, מפעילמטבח רחב, המעניק ארוחות חמות מזינות ועשירות, בידיעה, שעוד ילד וילדהבשכונה יעלו על מיטתם בלילה שבעים ומאושרים.45,000 ₪ זהו התקציב אותו אנו נדרשים לגייס מידי חודש כדי לספק שובעואושר.ברוך השם, ישנם אנשים יקרים הנותנים, כתף תומכת כלכלית, בזכותםלשובע יש כתובת.הורידו את אפליקציית "בית התבשיל" ותהוו חלק ממעשה אנושי מרגשהמתרחש און ליין.תודה לכם, צוות "בית התבשיל"."Soup kitchen" - yourcontribution makes a meal online!Kiryat Yovel in Jerusalem - No one shall be hungry! 32,000 foodpackets divided rich and warm throughout the year, every day and inall weather conditions. The soup kitchen provides meals for theelderly, single-parent families, children, needy Holocaustsurvivors.We recognize the same families, such that this is their only meal aday.Our knock on the door of their home in the afternoon happilyreplace their concern.Every day revealed a family with children who do not receive aresponse to nutrient."The soup kitchen - Kiryat Yovel" see and not standing back, andfor that, running wide kitchen, which provides hot meals nutritiousand rich, knowing that another child in the neighborhood exceedseventy-night bed happy.₪ 45,000 This is a budget that we are required to recruit eachmonth to provide fullness and happiness.Thank God, there are people who give affordable, financiallysupporting shoulder, right satiety has an address.Download the app "soup kitchen" and will be part of a movinghuman act takes place online.Thank you, Team "soup kitchen".
Gan Israel Camps, Philadelphia 1.0.4
Gan Israel Camps of Philadelphia is the Jewishcamp for Jewish kids!We’ve been giving children terrific summers for over 25 years! Nochild is ever turned away due to lack of funds.We welcome campers from all different backgrounds and levels ofobservance.All are included into our warm, nonjudgmental environment, wherethey play, laugh, and learn their way to greater levels of JewishPride and Identity.For many of these children, our camp is their only connection toJewish learning and community.Helping these children is really a partnership between us, thecamp staff, and you, the caring Jewish community.Please consider helping us help them!Your ‘virtual charity box’ is a great way to support us, whereverand whenever you can!For more info, please contact Rabbi Zalman Gerber at 215-852-0276or ZGerber@GanIsraelPhilly.com
צדקה - חב"ד נווה חוף, ראשל"צ 10
בבית חב"ד נווה חוף שעובר בימים אלו מחנות בגודל20 מטר למשכנו החדש בו יתקיימו מניני חב"ד התוועדויות בר מצוות בריתותחתונות חגים ומועדים סיוע לנזקקים שיעורי תורה וחסידות שמח שהצטרפתםלתומכיו ומודה לכם על תרומתכם לפעילותו העניפה.מעלת מצוות הצדקהמצוות הצדקה היא מן החשובות שבמצוות. "גדולה צדקה" - אמרו חכמינו -"שמקרבת את הגאולה"! מצוות הצדקה מכפרת על חטאי האדם כפי שנאמר "וחטאךבצדקה פרוק"!. בנתינת צדקה אנו מרגילים את עצמנו לתת את נפשנו למעןהדברים שבהם אנו מאמינים. כאשר האדם נותן חלק מכספו למטרות צדקה - הואנותן בכך את נפשו."ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה" (ישעיהו א,כז)בתקופה שבה אנו חיים, תקופת רדיפת המותרות ותאוות-הממון - אין ערוךלחשיבותה של מצות הצדקה: המצוה לתת לאחרים, לוותר על האנוכיות ועלטיפוח החמרנות האישית למען הזולת.זו מצוה שבה מוצא ביטוי חזק הצורך הבסיסי להעדיף את הרוח על החומר, אתהנפש על הגוף, את הערכים על התאוות האישיות. זו מצוה המחנכת את האדםלהתחשב בזולת ואף לוותר על שלו למען צרכי הזולת.יש בזה נקודה נוספת: אנו רואים כי האדם נקשר לכספו אפילו מבחינהנפשית. אדם עלול להרגיש, כי נטילת כספו ממנו, כמוה כנטילת חייו. זאת,משום שבכסף זה הוא השקיע את כל נפשו ואת כל עמלו, או משום זה הוא יכוללקנות ולרכוש את כל אשר נפשו חומדת.לכן חשוב כל כך להתרגל לתת צדקה. בנתינת צדקה אנו מרגילים את עצמנולתת את נפשנו למען הדברים שבהם אנו מאמינים. כאשר האדם נותן חלק מכספולמטרות צדקה - הוא נותן בכך את נפשו.לעובדה זו יש חשיבות רבה בימינו, בדורות שבהם נתקטנו המוחות ונצטמצמוהלבבות. כיום קשה ליהודי הרבה יותר מבעבר למסור את כל ישותו לקב"ה.ירידת הדורות והחמרנות שפשתה באנשים מקשים על התמסרות אמיתית ופנימיתכזאת. לכן יש חשיבות רבה מאוד למצוות הצדקה, שגם היא בבחינתמסירת-הנפש, כאמור. היא אינה דורשת כל מאמץ רוחני; רק החלטה של רגעונתינה מעשית של הכסף לצרכי צדקה.יש במצוות הצדקה גם יחוד נפלא. לגבי כל מצווה או מעשה טוב נאמר במפורשכי אסור לנסות את הקב"ה. אין לומר לקב"ה: אני אעשה מצווה פלונית ואתהתן לי דבר זה או אחר. אולם לגבי מצוות הצדקה אומר הקב"ה: "בחנוני נאבזאת" - תנו מעשר מהכנסותיכם (10) לצדקה ותיראו אם לא אתן לכם כמהפעמים ככה!מנהג נתינת המעשר לצרכי צדקה התקבל בכל תפוצות ישראל. ישנם אף כאלההמהדרים במצווה זו ונותנים חומש מהכנסותיהם (20) לצדקה. המצווה היאמצווה בכל מקרה, ויחד עם זאת מאמין היהודי כי נתינת כסף לצדקה כמוהכהענקת הלוורה לקב"ה, ככתוב: "מלווה ה' - חונן דל" (משלי יט,יז).מובטח לנו, איפוא, כי ה"לווה" (הקב"ה) לא ישאר חייב ואף ישלם את"חובו" בכפליים...האמונה היהודית גם גורסת, כי עלינו לראות את הכסף המצוי בידינוכפיקדון שהפקיד בידינו הבורא כדי שנעשה בו דברים טובים. לכן גם נקראתמצווה זו "צדקה", מלשון "צדק", לאמור: כאשר אנו נותנים מכספנו לנצרכיםאיננו עושים "טובה" אלא צדק!* יש לתת צדקה בכל יום חול (בערבי שבתות וחגים - לתרום סכום כפול, גםעבור השבת או החג). חשוב מאד שתימצא בבית קופת-צדקה אשר לתוכה יהיהניתן לתרום מידי פעם.* יש לשים דגש רב על חינוך הילדים למתן צדקה. אמצעי מוצלח לכך הוא -לתת לכל ילד קופה אישית ולהצביע לו לתרום לתוכה מידי יום, וכאשר תתמלא- לתת בידו את ההחלטה לאיזו מטרת צדקה להעביראת הכסף."גדולה צדקה" - אמרו חכמינו - "שמקרבת את הגאולה"!• בית חב"ד נווה חוף - מנוהל על ידי הרב דוד קפלן והרב אהרון יואלבייטש.• הרב אהרון יואל בייטש משמש כרב בית כנסת חב"ד המקומי.טלפון: 03-9515637דואר אלקטרוני: @gmail.com7770215yoelinka@gmail.comהרב דוד קפלן, 054 7770216הרב יואל בייטש 0545570298הרבנית דבורה קפלן 5054 777021רחוב זלמן שז"ר 18 נווה חוף ראשל"צבית חב"ד החדש רחוב מבצע נועה 6 נווה חוף ראשל"צזמני תפילות בבית חב"ד נווה חוף (יום חול)שחרית א - 06:45שחרית ב - 08:30מנחה א - 12:30מנחה ב - 15 דקות לפני שקיעהערבית א - צאת הכוכביםערבית ב - 20:00חפשו אותנו בפייסבוק : חב"ד נווה חוף ראשל"צNeve Coast Chabad Houseis currently going through a 20-meter store to its new home at theChabad farbrengens will Mennini alliances weddings and Bar MitzvahsJewish Holidays needed aid Torah and Chassidus happy joining hissupporters and thank you for your contribution to the extensiveactivities.Virtue mitzvah of charityMitzvah of charity is the most important precept. "Great charity" -said the sages - "draws salvation"! Mitzvah of charity atones forthe sins of man as it is said "and your sin righteousnessdischarge" !. Charity we are accustomed ourselves to give our livesfor the things we believe. When a person gives some of his money tocharity - he gives it his life."Zion in redeemed and captivity righteousness" (Isaiah A,AA)In today's world, the pursuit of luxury and lust for money - do notedit the importance of matzah justification: the commandment togive to others, give up selfishness and materialism personal carefor others.This commandment which expressed strong basic need to favor thespirit over matter, the mind on the body, the values ​​forself-indulgent. This command educates the person account of othersand give up his for the needs of others.There is another point: we see that the man tied his money evenmentally. A person may feel that taking money from him, like takinghis life. This is because money is invested all his life and allhis labor, or because it can buy and purchase all that soulcovet.Why is it so important to get used to the charity. Charity we areaccustomed ourselves to give our lives for the things we believe.When a person gives some of his money to charity - he gives it hislife.This fact is very important nowadays, decades of Ntktno narrowedminds and hearts. Today the Jews much more difficult than in thepast to give the whole being to God. Decline of the generations andmaterialism that has spread devotion to the people make itdifficult for such internal real. So is vastly importantcommandment of charity, which is also a mental delivery, as stated.It does not require any intellectual effort; Only second decisionand giving practical money for charity.There is also setting aside the commandments wonderful charity. Foreach mitzvah, or good deed explicitly states that God must not try.One can not say to God: I will make certain commands and you giveme this or that. But for the mitzvah of charity, God says: "geekplease to!" - Let ten Mhcnsotichm (10) charity and will see if Iwill not give you a couple of times like that!The custom of giving the tithe for charity received any Diaspora inIsrael. There are even some zealots in this mitzvah and give Bibleof their income (20) charity. The mitzvah is a mitzvah in any case,and yet the Jewish believe that giving money to charity likeconstrued as constituting Hlvarh God, as it is written: "followedby the Lord - Honen low" (Proverbs S, Q). Assured us, therefore,that Escort "( God) does not remain must also pay the "debt" twice...The Jewish faith also holds that we have to see the money in ourpossession we deposit made by the Creator to done good things.Therefore, this commandment is called "charity", as in "justice",as follows: When we give our money to the needy do not do "good"but justice!* To give charity every weekday (Saturdays evenings and holidays -contribute twice that amount, even for the Sabbath or holiday). Itis very important is found in Charity box into which it will bepossible to contribute from time to time.* Has put great emphasis on children's education charitable giving.This is a good means - to give each child a personal fund and votehim into daily contribute, and when filled with - to give thedecision to which his charity Lhabirat purpose of money."Great charity" - said the sages - "draws salvation"!• Chabad of Neve Beach - is run by Rabbi David Kaplan and RabbiAaron Joel Beitch.• Rabbi Aaron Joel Beitch used Chabad rabbi of the localsynagogue.Phone: 03-9515637Email: @ gmail.com7770215yoelinka@gmail.comRabbi David Kaplan, 054 7770216Rabbi Yoel Beitch 0545570298Rebbetzin Deborah Kaplan 5054 777 021Zalman Shazar Street Beach Rishon Lezion Neve 18The new Chabad House Street Noa 6 Neve operation RishonbeachChabad House Prayer Times Neve Beach (Weekday)A morning - 6:45In the morning - 8:30A moderator 12:30 -Moderator at - 15 minutes before sunsetArabic A - nightfallIn Arabic - 20:00Find us on Facebook: Chabad Rishon beach oasis
תורת מנחם תל ציון 10
תלמוד תורה תורת מנחם בתל ציון נפתח לפני כמהשנים בליווי ברכתו הצמודה של הרבי. בשנה הראשונה הייתה רק כיתת גן שלשנים עשר ילדים, שהתחילה את השנה בסלון ביתו של המלמד. עם הביקושנפתחו עוד כיתות נוספות.תלמוד תורה תורת מנחם בישוב תל ציון מיועד עבור הורים שמחפשיםלילדיהם חינוך יותר שורשי, יותר איכותי, כמו שרק בחב"ד יודעיםלתת.ברכתו של הרבי מלווה את המוסד באופן ניסי החל מיומו הראשון. המוסדממוקם במבנה מרווח על שטח גדול שהקצתה המועצה עבור המבנים והחצרהמרווחת.זכות תרומתכם למען ילדי ישראל המתחנכים ברוח החסידות בוודאי תעמודלכם ולבניכם עד עולם, ותזכו לנחת חסידי מכל צאצאיכם.ניתן לתרום באמצעות האפליקציה ובאמצעים הבאים:מס' ח-ן העמותה בנק הדואר: 8272-855הרב אלפרוביץ -מס' פלאפון: 054-8441678 משרד:02-5663031Talmud Torah Tel scoreMenachem theory opened a few years ago with the blessing of theRebbe linked. The first year was just a class of twelve children,who started the year with a teacher's living room. With the demandfor additional classrooms were opened.Talmud Torah comforting doctrine Tel Zion settlement is forparents who are looking for more education for their childrenroots, better quality, as only Chabad know how to give.His blessings accompanied miraculously institution starting fromday one. The institution is located in a spacious large areaallocated by the Council for the buildings and the spaciousyard.Right of your contribution for the children of Israel beingeducated in the spirit of Hasidism certainly you and your childrenwill be forever, and you will found pleasure followers of all yourdescendants.You can donate by application and by the following means:No. accounts in any bank association mail: 8272-855Rabbi Alperovits -ms' Cell Phones: 054-8441678 Office:02-5663031
Tzivos Hashem UK 1.0.6
Tzivos Hashem brings ancient Jewish traditionsto life by making them fun, exciting and cool!Many children grow up without any knowledge of their rich Jewishheritage. Every Jew is a link in a chain that stretches backthousands of years. Tzivos Hashem ensures that the chain continuesby allowing children and adults alike to discover the beauty,meaning and fun in Jewish tradition and culture.From Kindergarten to senior citizens, Tzivos Hashem's hands-onprogramming is enjoyed by people of all ages. Non- Jewish groupsare also able to study about Jewish culture and benefit from TzivosHashem.Tzivos Hashem was estalished by the Lubavitcher Rebber, RabbiMenachem Mendel Schneerson, to serve the material and spritualneeds of Jewish children of all backgrounds and affiliation. TzivosHashem UK also includes programs for children at heart - even ifthey are more senior in age.Thousands of people participate and enjoy Tzivos Hashem's dozens ofprograms throughout the country including:Travelling WorkshopsHoliday MagazinesClassesShabbatonsEmail NewsletterExposCounsellingDay CampsOvernight CampsEduactional Resourcesand more!Now is the time we need to come together and ensure a Jewishtomorrow.Help us reach out to another child.
בית חב"ד קרית שמונה 10
תחום הפעילות העיקרית של בית חב"ד היא במסגרתקליטת עליה, בריאות, חינוך וחסד.קליטת העליה : 4 מועדונים ל- 250 עולים מבוגרים שפועלים כל יום אנועורכים פעולות מיוחדות לקראת החגים ובחגים עצמם סדר פסח סעודת פוריםמופע בחנוכה,הקמנו בשנת 1991 את בית הכנסת הראשון בארץ לעולים מחבר המדינותבבית הכנסת ישנה ספריה גדולה ברוסית בתחום היהדות.בחינוך: בית ספר ליהדות בו נערכים פעילויות מיוחדות : חגיגת החומש,תוכנית בר מצווה ובת מצווה, תוכנית הכרת הסידור, מרכז למידה בנושאישבת ,כשרות, סופר סת"ם ויום הולדת. ותוכניות במעגל חגי ישראל .מועדונית לילדים בסיכון "מרכז שמחה לילד" מטפל בכ- 40 ילדים מכל בתיהספר בקרית שמונהחסד: בית תמחוי נקרא "בית בתיה" שבו מכינים מידי יום כ- 600 מנותלקשישים, ילדים ממשפחות חד הוריות וכן משפחות נזקקות, שמתוכם כ- 40%עולים ממדינות חבר העמים. את המנות מספקים לנזקקים עד לבתיהם. המשפחותהנזקקות מקבלות לקראת שבת והחגים משלוח של אספקת מוצרים יבשים ועזרהלביגוד חדש וחם בחורף ומתן עזרה לאלו שאינם יכולים לחמם את ביתם.בריאות: מרפאת שיניים קהילתית אשר נותנת מענה לאוכלוסיית הילדים,קשישים ונזקקים בכדי לקדם את בריאותם.במרפאה מופעלים 2 כסאות רופאי שיניים למטופלים.The main area of ​​theChabad House is the recruitment of it, health, education andkindness.Absorption: 4 clubs in 250 adult immigrants work every day weconduct special operations for the holidays and festivalscelebrated their Passover Seder Chanukah Purim instance,We established in 1991 the first synagogue in the country forimmigrants from the FSU in the synagogue there is a large libraryof Jewish Russian field.Education: School Judaism in preparing special activities:Celebration of the Pentateuch, a bar mitzvah and bat mitzvah, aknowledge of the arrangement, a learning center on Saturday,kosher, scribe and birthday. And programs circle Israeli holidays.Centers for children at risk "center happy child" treats about 40children from schools in Kiryat ShmonaGrace: a soup kitchen called "The houses" which make about 600daily doses for the elderly, children from single parent familiesand families in need, of which about 40% of immigrants from theformer Soviet Union. The packets provide the needy to their homes.Needy families receive for Shabbat and holidays shipment of driedproduct delivery and help new warm winter clothing and helpingthose who can not heat their homes.Health: Community Dental Clinic which provides a solution tochildren, the elderly and the need to promote their health.Clinic operated 2 dentists' chairs patients.
בית חב"ד קטמון ירושלים ת"ו 16
ברוכים הבאים לבית חב"ד קטמון ירושלים ת"ו !הורידו את האפליקציה שלנו.כאן תוכלו להתעדכן בכל הפעילויות הנפלאות שלנו וגם להיות שותפיםאיתנו ולתרום לפעילות הנפלאה של בית חב"ד.תמצאו שם מידע שוטף כולל סרטונים וכתבות על כל הפעילויות השוטפות,ותוכלו לגרור מטבעות לתוך קופת הצדקה הוירטואלית שלנו.התרומה שלכם עוזרת לנו להמשיך ולפעולאנא, הירשמו הורידו את האפליקציה והיו שותפים.בית חב"ד קטמון ירושלים פועל בשכונה הירושלמית במגוון פעילויותנפלאות : שיעורי תורה בהלכה ובחסידות, התוועדויות חסידיות, מסיבות ראשחודש לנשים, מועדוני נוער ופעילות עונתית לילדים.בבית חב"ד 3 בתי כנסת, מרכז חסד לנזקקים, גני ילדים לבנים ולבנות,גנים לחינוך המיוחד, מעון יום, 2 מקוואות טהרה חב"ד לנשים ועוד.בברכה,בית חב"ד קטמוןרח' אמציה 2 ירושלים 93148טל. 02-5670760chabadkatamon@012.net.ilWelcome to Chabad ofKatamon Z!Download our app.Here you can get all of our wonderful activities and to bepartners with us and contribute to the wonderful activities of theChabad House.You will find current information including videos and articleson all current activities, and you can drag coins into our virtualcharity box.Your donation helps us to continue to operatePlease register download the application and shared.Chabad of Katamon neighborhood in Jerusalem is working greatvariety of activities: Torah and Chassidus Halacha, Hasidicconferences, parties of the month for women, youth clubs andseasonal activities for children.3 Chabad House Synagogue, Central kindness to those in need,nursery schools for boys and girls, genes of special education,daycare, two ritual baths Chabad women and others.Best regards,Chabad of KatamonSt. Jerusalem 93148 Amazya 2Dew. 02-5670760chabadkatamon@012.net.il
Chabad of Yavne, Israel 1.0.4
Long description - up to 4,000characters
Bais Toras Menachem 1.0.6
BTM is a warm, caring Yeshiva for bachurim whowant to learn Smicha and start on their career.Here you can describe your mosed with 4,000 characters(including spaces)you can also write about the reasons people need to support youractivities
קופת הצדקה של בית חב"ד ברקת 10
בית חב"ד ברקת נוסד בשנת תשמ"ה (1985) ע"י הרבסעדיה מעטוף שליט"א - רב המושב ומנהלו כיום.בית חב"ד ברקת מהווה הכתובת לכל ענין יהודי במושב וביישוביהסביבה.פעילותו של בית חב"ד מתקיימת הן במישור הרוחני והן במישורהגשמי.• בית כנסת פעיל ובו שיעורי תורה, כולל בוקר ושיעורי ערב.• סיוע למשפחות נזקקות, במיוחד לפני החגים.• חוגים לילדים ומועדוני נוער ופעילות סביב מעגל השנה.• מעונות יום.• ארגון נשי ובנות חב"ד.• פעילות לגיל הזהב.• מסיבות ראש חודש.• אוזן קשבת וסיוע לכל יהודי.אתם מוזמנים להיות שותפים בפעילות הענפה שלנו, בדרך נוחה , נעימה,מאובטחת ואמינה ע"י תרומה באמצעות אפליקציה זו. בהזדמנויות שונותכגון: לפני התפילה, ביום הולדת, לפני הדלקת נרות שבת, יום השנה שליקירך.תזכו למצוות!האפליקציה מכילה: תזכורת, להקדיש את התרומה להצלחה, לרפואה, לע"נ,עדכונים על פעילויותינו תוכלו לפגוש באתרwww.bareketsheli.co.ilכתובת: רח' התאנה , ברקת.טלפון/פקס: 03-9712712 דוא"ל: chabad_bareket@neto.net.ilמס' עמותה 58-013-423-7Barkat Chabad House wasfounded in TRIP (1985) by Rabbi Saadia Maatouf Rebbe -Multi-session and now director.Chabad House has provided a Jew address any matter session and inthe surrounding region.Chabad's activities take place both in the spiritual and thephysical plane.• active synagogue where Torah classes, including morning andevening classes.• Assistance for Needy Families, especially before theholidays.• Classes for children and youth clubs and activities around thecalendar.• daycare.• Organization Chabad women and girls.• activities for the elderly.• Parties of the month.• ear and assistance for all Jews.You are invited to take part in our extensive, convenient way,pleasant, secure and reliable by donating through this application.On various occasions such as before prayer, birthday, beforeShabbat, the anniversary of your loved ones.You will commandments!The app contains: a reminder to pay the contributions to success,Medicine, in memory, updates on our activities will meet on thesitewww.bareketsheli.co.ilAddress: fig, emeralds.Phone / Fax: 03-9712712 Email: chabad_bareket@neto.net.ilNo. Association 58-013-423-7
בית חב״ד הקריה (סיטי) אשדוד 10
בית חב"ד רובע הקריה (סיטי, מרינה, מע"ר)מהווההכתובת לכל ענין יהודי בלב העיר, רחוב העצמאות 93 קומה א'.בית חב"ד נוסד בתשס"ג (2003) ע"י הרב יוסף וחני פרידמן ומאז פועלללאהפסקה להושיט יד עם כל הלב לכל אחד.אתם מוזמנים להצטרף ולהיות חלק פעיל במגוון הפעילויותהנעשותברובע:סלי מזון וסיוע למשפחות נזקקות| שפרה ופועה –ארוחות בוקר ועזרהליולדותברחבי הרובע | מעגל הידידות – התנדבות למען ילדים מיוחדיםבקהילה|משחקיה חוגים ופעילויות לילדים במהלך השבוע | פעילות לקראתחגים בבתיהספר וגני ילדים ברובע | תכניות לאמהות וילדים בראש חודשותאריכיםמיוחדים | אמא ואני- פעילות לאם ולטף | בית כנסת פעיל סביבהשעון|שיעורי תורה| בדיקת תפילין ומזוזות| מכון ללימוד בר מצוה |ספריה| ועודועוד...כל הפעילות הענפה הזו מתבצעת תודות לסיוע נדיבי לב כמוכם.באפליקציה תוכלו, לקיים מידי יום את מצוות הצדקה בדרך נוחה,קלה,מאובטחת ואמינה ולקחת חלק בפעילות העניפה.תזכו למצוות!Campus ChabadHouseDistrict (City, Marina, CBD) is the address for all mattersJewishheart of the city, Independence Street 93 first floor.Chabad House was founded Second Edition (2003) by Rabbi YosefandHani Friedman and since running non-stop to lend a hand withallthe heart for everyone. You are welcome to join and become an active part invariousactivities carried out in the:Baskets of food and aid to needy families | Shifra andPuah-Breakfast and help Maternity throughout the Quarter |FriendshipCircle - volunteering for Special Children Community |Blog classesand activities for children during the week |activities for theholidays in schools and kindergartens in the |programs for mothersand children first day and special dates |Mother and I-Mother andToddlers Activity | active synagogue aroundthe clock | Torah |Mezuzah and Tefillin Checking | Bar Mitzvahlearning Centre |Library | and more ...All of these activities are carried out thanks togenerousassistance like you.App you can, hold daily the mitzvah of charity in aconvenientway, easy, secure and reliable, and take part inextensive.You will commandments!
חב"ד שערי תקוה 10
תיאור פעילות המוסד והנחיצות לתת לותרומותDescription of the Mossadand the necessity to give him donations
שותפים להצלחה 10
חב"ד בקמפוס אריאל פועלת עם הסטודנטיםוהסגלבאוניברסיטת באריאלששי ויפעת כרמל וצוות מסור של שליחים, עובדים ומרצים פועלים ללאלאותעל מנת להעניק לסטודנטים את כל הנדרש על מנת לצלוח את התוארכבית חב"ד אשר פועל עם סטודנטים , אנו מאמינים בשילוב בין הגוףלנשמההמטפח את דור העתיד.לכן, הקמנו מערך של פעילויות מגוונות במהלך כל ימות השנה על מנתלספקלסטודנטים אפשרויות רבות להכיר, לחזק ולטפח את עולמם הרוחני.הפעילויות שלנו :"היהלום שבכתר" - בית מדרש לבנים, "מלכות" – מדרשה לבנותבשנת תש"ע הקמנו שתי מסגרות תורניות במסגרת תכנית"שילובים"באוניברסיטת אריאל וזאת על מנת להעניק לסטודנטים, שהינםבוגרי מוסדותלימוד דתיים , מסגרת המשך תואמת לרמתם הרוחניתבמסגרות אלו מלמדים מיטב המרצים מגוון נושאים שונים מתוך משנתחסידותחב"ד במטרה לתת כלים לחיים מלאים ושמחים יותר.גם לסטודנטים שאינם דתיים לעת עתה ומעוניינים להכיר את היהדותלעומקיותר, פתחנו קורסים. במשך 3 שעות שבועיות הסטודנטים לומדיםמושגיםבסיסיים ביהדות כגון שבת ,מיהו יהודי ועוד. שימת דגש מיוחדתניתנתלנושא זוגיות ביהדות. זאת על מנת לרומם ערך עליון, שבדורנו זהנראה כימאבד מערכו. מושגים כגון : ברית הנישואין, טהרת המשפחהואינטימיותזוגית מועלים לדיונים בכיתה , בהם נשברים מיתוסים שוניםומתגלה הערךהנשגב של " בית יהודי " במלוא הדרומגוון מלגות לסטודנטים:מלגת "לב לדעת"בתכנית של בית הספר לחסידות "לב לדעת " ניתנת הזדמנות לסטודנטיםלהכירמקרוב את משנתה העמוקה והרחבה של החסידות.התכנית מציעה שני מסלולי לימוד:1.מועדים לחסידות – נלמד איך להיכנס בשערי עבודת השם המיוחדים לכלמועדומועד.2.פרקים בתניא – תכנית הלימוד מבוססת על ספר התניא של רבי שניאורזלמןמליאדי ונוגעת בנקודות השייכות לכל נפש.בכל סמסטר יתקיים מבחן בקמפוס על יחידות הלימוד והנבחנים יהיוזכאיםלמלגת לימודים עבור הצלחתם במבחן.מלגת "מבט אל החיים""מבט אל החיים" הינה תכנית לימוד ייחודית ומעשירה מבית JLIהעולמי.התכנית עוסקת במבטה של היהדות על דילמות החיים שלכולנו.בתכניתמשולבים מפגשים עם אמנים ויוצרים של התרבות היהודית -ישראלית על מנתלשבור מחיצות ופחדים הקיימים בעם.סעודות שבתבמהלך השנה משתתפים כ – 3000 סטודנטים בסעודות השבת בקמפוס.סטודנטיםמכל מגוון צבעי הקשת מגיעים להשתתף בחוויה עוצמתית ומיוחדתזו. כולםרוצים להשתתף בקידוש הרבתי ולהנות מהאוכל המפנק, האוירההמשפחתיתוהמיוחדת והניגונים המרוממים. תחושת האחדות חודרת אל תוך הלבפנימה שלכל אחד מן המשתתפים.ערבי תרבות יהודיתבעומס הלימודים המאסיבי קל ליפול לתחושות של לחץ מטורף, תסכולואפילוייאוש. בערבי התרבות אנו מעניקים לסטודנטים אתנחתא לגוף ולנשמה.כיבודמפנק מוגש, והאמנים דואגים לערב מצחיק, מרגש ומהנה שכולל גם מסריהודילחיים. הדרכת חתנים וכלותבמקום שחתונות מתרחשות כמעט מדי יום, הדרכת חתנים וכלות זהומצרךמבוקש. ליווי צמוד ניתן לזוגות עד כניסתם לחופה החל מפרקטיקההלכתיתועד טיפים לבניית זוגיות בריאה ונכונה.סמינרים וטיוליםבמהלך חגי השנה ,שבתות מיוחדות וחופשות אנו מארגנים לסטודנטיםסמינריםבענייני דיומא כאשר גולת הכותרת היא סמינר שבועות אשר נותןמענהלסטודנטים אשר חפצים בחג גדוש רוחניות.לסטודנטים שרוצים רענון והפוגה מהקמפוס יש אפשרות להצטרףלטיוליםקסומים במחוזותיה היפים של ארץ ישראל בתנאי אכסניה מלאים אשרתורמיםלגיבוש והכרת סטודנטים מרחבי הארץ.עזרה וסיוע לסטודנטים בודדיםסטודנטים בודדים משלמים סכום מינימלי ביותר לסעודות שבת . בחגהפסחמחלקים להם קמחא דפסחא לעזרה בהוצאות ובסוכות מעניקים להם סטארבעתהמינים לזכותם במצוות החג. בליל הסדר ובסעודות החג שמור להםמקוםמיוחד יחד עם משפחות השלוחים.חגי השנהראש השנה – מבצע תקיעת שופר במעונות וקיום סעודות חגיגיותשפתוחותלכולם.סוכות – בניית סוכה גדולה ומרווחת לשירות הסטודנטים.חנוכה - מבצע "מאירים את הקמפוס " בו עובר הצוות במעונות ומדליקעםהסטודנטים חנוכיה.פורים - קריאות מגילה סביב השעון ועריכת משתה שמח במיוחד בומשתתפיםעשרות סט'.פסח - ליל סדר לכל המעוניין כמו גם שירות מכירת חמץ און ליין.בדיקת ורכישת מזוזות ותפיליןזה רק על קצה המזלג. הצוות של "חב"ד בקמפוס אריאל " זמין 24/7לכלסטודנט בכל נושא ועניין ומכל הלב.כל הפעילות הברוכה הזו ממומנת מתרומות בלבד !חב"ד בקמפוס אריאל דואגים לסטודנטים לכל מכל לכל כדי להעניקלהםמתנה שהיא נטו בשבילם. כשאתם בוחרים להיות שותפים למפעל ענק זה,גםאתם זוכים בזכות גדולה שהיא נטו בשבילכם! בזכות מצוות הצדקההקב"הימלא כל משאלות לבכם לטובה ולברכה עד הגאולה האמיתיתוהשלימה!Chabad on CampusArielworks with students and faculty at the University ofArielFriday and Yifat Carmel and dedicated team of couriers, staffandfaculty work tirelessly to provide all that is necessaryforstudents to get through the titleChabad House which works with students, we believe thatacombination of body and soul that nurtures thenextgeneration.Therefore, we have established a set of diverseactivitiesthroughout the year to provide students with many optionstorecognize, strengthen and nurture the spiritual world.Our activities:"Crown jewel" - a white Midrash, "Kingdom" - MidrashaIn Ts"a we established two frames Torah its "combinations"ArielUniversity in order to give students who are graduates ofreligiouseducational institutions, frame corresponds to their levelofspiritual ContinueThese frames show the best lecturers from a variety ofdifferenttopics from Chabad to provide tools for a full lifeandhappier.Even students who are not religious for now and want to knowmoredeeply Judaism, we opened courses. For 3 hours per weekstudentslearn basic concepts of Judaism such as Saturday, who is aJew, andmore. Special emphasis is given to the issue of parity inJudaism.This is to elevate superior value, our generation seemsthat losingvalue. Concepts such as marriage covenant, family purityandintimacy double uploaded to discussions, which break downvariousmyths and reveals the sublime of "the Jew" in all itsgloryA variety of scholarships to students:Scholarship "heart to know"School program proponents of "heart to know" have theopportunityfor students to get to know the deep sleep and expansionofHasidism.The program offers two courses of study:1.moadim Hasidism - learn how to enter the work of the specialnamefor each date and time.2.frkim Tanya - curriculum is based on Tanya of Rabbi SchneurZalmanof Liadi and touch points that belong to everyone.Test each semester will be held on the campus of study andtestedunits will be eligible for a scholarship for their success inthetest.Scholarship "at the Life""View of the Life" is a unique learning program from the JLIandenriching the world. The program involves the gaze ofJudaism'slife dilemmas integrated Kolno.btcnit meetings withartists ofJewish culture - Israeli to break down barriers and fearsthatexist among the people.Shabbat dinnersSome participants this year - 3000 students Sabbath meals oncampus.Students from a variety of colors of the rainbow come toparticipatein a powerful and unique experience this. Everyonewants toparticipate in the sanctification of Greater pampering andenjoyfood, family atmosphere and special and uplifting melodies.Sense ofunity penetrates into the heart inside of each oftheparticipants.Jewish cultural eventsThe massive academic load is easy to fall crazy feelings ofstress,frustration and even despair. Arab culture we give studentsa breakfor body and soul. Cozy refreshments served, and the artiststakecare to involve funny, exciting and fun that includes aJewishmessage to life. brides and grooms TrainingInstead of weddings take place almost daily, brides andgroomsTraining This is in demand. Close monitoring is possibleforcouples to entry canopy began the practice religious law totipsfor building healthy relationships and correct.Seminars and tripsDuring the holidays this year, special weekends and holidaysweorganize seminars for students on current affairs whenthehighlight is the seminar week which provides a solutionforstudents who packed holiday objects spirituality.Students who want to refresh and respite from the campus canhikethe beautiful provinces magical land of Israel provided afullhostel that contribute to the formulation and knowledge ofstudentsfrom around the country.Help and assistance to individual studentsIndividual students pay a minimal sum Shabbat meals. TheydividePassover Passover provision expenses and Sukkot help givethemcredit for four species set commandments holiday. Seder andholidaymeals reserved a special place with families emissaries.Including holidaysNew Year - Operation Shofar dorms and carrying buffet is opentoeveryone.Sukkot - the construction of a spacious hut student services.Lighting - Operation "illuminating the campus" which goesstaffdormitories and students menorah lighting.Purim - Megillah readings around the clock and makingitparticularly happy feast dozen participants set.Pesach - Passover Seder to all interested parties as well asthesale of chametz service online.Testing and purchase Mezuzah and TefillinThis is just the tip of the iceberg. The team of "Chabad onCampusAriel" is available 24/7 every student in every subjectandinterest in and heartfelt.All this blessed activity is financed by donations only!Chabad on Campus Ariel caring for the students all from anytogive them a gift that she tended to them. When you choose tobepart of this huge enterprise, also you are privileged to netyou!Thanks mitzvah of charity God will fill your heart all thegoodwishes and blessing to true redemption and completed!