Cristian Duta Apps

Loading...
Radio Romania ONLINE Music © 2016 Duta
Cristian Duta
Radio Romania cu Zu 21 kiss digi magic. Muzica usoara, de petreceresau maneleDacă până acum aveam Radio Romania care includea doarcâteva posturi comerciale, a sosit momentul ca și cei pasionați deorice gen de muzica să poată asculta posturile de radio preferatepe Android si nu numai pe iOS.Radio Romania include posturi deradio axate in special pe muzica autohtona si nu nummai, iar bazade date cu acestea este actualizată periodic.Pentru radio apăsândpe icoana radio, orase, manele sau more din hamburger menu.Candacesta este selectat, în zona de jos, se poate selecta postulpreferat. Acesta va permite acultarea si în background amuzicii.Dupa ce acesta pornește trebuie să apăsați butonul de"Home", piesa urmatoare va porni singura si muzica va continua. Incazul unui radio acesta va canta permanent si nu se vaschimba.Pentru închidere, relansați din notificare Radio Romaniasau intrati in aplicatie și apăsați pe butonul "Stop" apasand tastafizica de menu.Apăsând în zona de 4You puteti vedea ce oferimgratis pentru aplicatia ta.
Polskie MUSIC RADIO 4 Poland © 2016 Duta
Cristian Duta
Radio Polskie from Poland - Free AM FM Warsaw Music. Polskieonline!Listen to the best radio stations of the Polskie / Poland inour application. You can choose from sports, news, music and otherradio stations.Now you can listen to the best radio stations inyour country when you are abroad.With Radio Polskie / Poland youcan:- Listen to the best radio stations of the Polskie / Poland /Warsaw;- Listen radios in the background or via bluetooth.- Sharewith others via Facebook, Twitter, SMS or Email;There may be somestations that do not work because their stream is offline.Thisapplication is optimized for 3G networks and Wi-Fi.Radio Polskiegives you the best experience when listening to radio stations inthe Poland.
Trance Music Radio Electronic ©2018 Duta
Cristian Duta
Trance Roots Radio for Free! AM FM Sofia Music! Keep Calm andElectronic! Listen to the best radio stations of the Trance Rootsin our application. You can choose from sports, news, music andother radio stations. Now you can listen to the best radio stationsin your country when you are abroad. With Radio Trance Roots youcan: - Listen to the best radio stations of the Trance, electronicand Chillout; - Listen radios in the background or via bluetooth. -Share with others via Facebook, Twitter, SMS or Email; There may besome stations that do not work because their stream is offline.Thisapplication is optimized for 3G networks and Wi-Fi. Radio TranceRoots gives you the best experience when listening to radiostations in the Trance Roots.http://turtlefarmboost.simplesite.com/421262547
Smooth Jazz Radio Music FULL ©2016 Duta
Cristian Duta
Smooth Jazz Radio for Free! AM FM Soul Music! Keep Calm and play inSummer! Listen to the best radio stations of the Smooth Jazz in ourapplication. You can choose from sports, news, music and otherradio stations.Now you can listen to the best radio stations inyour country when you are abroad.With Radio Smooth Jazz you can:-Listen to the best radio stations of the Smooth Jazz and Chillout;-Listen radios in the background or via bluetooth.- Share withothers via Facebook, Twitter, SMS or Email;There may be somestations that do not work because their stream is offline.Thisapplication is optimized for 3G networks and Wi-Fi.Radio SmoothJazz gives you the best experience when listening to radio stationsin Smooth Jazz.
Tehno MUSIC Radio Electronic © 2016 Duta
Cristian Duta
Techno Radio for Free! AM FM Electronic Mix The Keep Calm theMusic! Listen to the best radio stations of the Techno in ourapplication. You can choose from sports, news, music and otherradio stations.Now you can listen to the best radio stations inyour country when you are abroad.With Radio Techno you can:- Listento the best radio stations of the Techno and Quran;- Listen radiosin the background or via bluetooth.- Share with others viaFacebook, Twitter, SMS or Email;There may be some stations that donot work because their stream is offline.This application isoptimized for 3G networks and Wi-Fi.Radio Techno gives you the bestexperience when listening to radio stations in the Techno.
Armenia Music from Yerevan 2016 Duta©
Cristian Duta
Armenia Radio for Free! AM FM Soul Music! Keep Calm and forYerevan! ԵրևանListen to the best radio stations of the Armenia inour application. You can choose from sports, news, music and otherradio stations.Now you can listen to the best radio stations inyour country when you are abroad.With Radio Armenia you can:-Listen to the best radio stations of the Armenian with folk, jazzand rabiz;- Listen radios in the background or via bluetooth.-Share with others via Facebook, Twitter, SMS or Email;There may besome stations that do not work because their stream is offline.This application is optimized for 3G networks and Wi-Fi.RadioYerevan gives you the best experience when listening to radiostations in Armenia.
Haiti Music Radio from Caraibe 2016 Duta©
Cristian Duta
Haiti Radio for Free! AM FM Soul Music! Keep Calm and 4 Caraibes& CaribbeanListen to the best radio stations of the Haitian inour application. You can choose from sports, news, music and otherradio stations.Now you can listen to the best radio stations inyour country when you are abroad.With Radio Haitian you can:-Listen to the best radio stations of the Haitian and Chillout fromCaraibes & Caribbean;- Listen radios in the background or viabluetooth.- Share with others via Facebook, Twitter, SMS orEmail;There may be some stations that do not work because theirstream is offline.This application is optimized for 3G networks andWi-Fi.Radio Haitian Caraibes & Caribbean gives you the bestexperience when listening to radio stations in the Haiti.
Portugal Music Radio FULL ©2016 Duta
Cristian Duta
Portugal Radio for Free! AM FM Soul Music! Keep Calm and Listenfrom Lisbon! Listen to the best radio stations of the Portugal inour application. You can choose from sports, news, music and otherradio stations. Now you can listen to the best radio stations inyour country when you are abroad. With Radio Portugal you can: -Listen to the best radio stations of the Portugal and Chillout; -Listen radios in the background or via bluetooth. - Share withothers via Facebook, Twitter, SMS or Email; There may be somestations that do not work because their stream is offline.Thisapplication is optimized for 3G networks and Wi-Fi. Radio fromLisbon gives you the best experience when listening to radiostations in the Portugal.
Beatles Music FULL the Beatles 2016 Duta©
Cristian Duta
Beatles Radio for Free! AM FM Soul Music! Keep Calm and play theBeatles! Listen to the best radio stations of the Beatles in ourapplication. You can choose from sports, news, music and otherradio stations. Now you can listen to the best radio stations inyour country when you are abroad. With Radio Beatles you can: -Listen to the best radio stations of the Hindi, Beatles andChillout; - Listen radios in the background or via bluetooth. -Share with others via Facebook, Twitter, SMS or Email; There may besome stations that do not work because their stream is offline.This application is optimized for 3G networks and Wi-Fi. RadioBeatles Gypsy Music gives you the best experience when listening toradio stations in the Beatles.
Hungarian Music Radio FULL ©2016 Duta
Cristian Duta
Hungarian Radio for Free! AM FM Soul Music! Keep Calm and folkHungary! Listen to the best radio stations of the Hungary in ourapplication. You can choose from sports, news, music and otherradio stations.Now you can listen to the best radio stations inyour country when you are abroad.With Radio Hungarian you can:-Listen to the best radio stations of the Hungarian and Chillout;-Listen radios in the background or via bluetooth.- Share withothers via Facebook, Twitter, SMS or Email;There may be somestations that do not work because their stream is offline.Thisapplication is optimized for 3G networks and Wi-Fi.Radio HungarianGypsy Music gives you the best experience when listening to radiostations in the Hungarian.
Dubstep Radio FM - Party Music © 2016 Duta
Cristian Duta
Dubstep Radio for Free! AM FM Party Music! Keep Calm and Dubstep!Listen to the best radio stations of the Dubstep in ourapplication. You can choose from sports, news, music and otherradio stations. Now you can listen to the best radio stations inyour country when you are abroad. With Radio Dubstep you can: -Listen to the best radio stations of the Dubstep and Chillout; -Listen radios in the background or via bluetooth. - Share withothers via Facebook, Twitter, SMS or Email; There may be somestations that do not work because their stream is offline.Thisapplication is optimized for 3G networks and Wi-Fi. Radio Dubstepgives you the best experience when listening to radio stations inthe Dubstep.
Soca Music Radio Cararibbean ©2016 Duta
Cristian Duta
Soca Radio for Free! AM FM Soul Music! Keep Calm and Caribbean!Listen to the best radio stations of the Soca in our application.You can choose from sports, news, music and other radiostations.Now you can listen to the best radio stations in yourcountry when you are abroad.With Radio Soca you can:- Listen to thebest radio stations of the Soca and Chillout;- Listen radios in thebackground or via bluetooth.- Share with others via Facebook,Twitter, SMS or Email;There may be some stations that do not workbecause their stream is offline.This application is optimized for3G networks and Wi-Fi.Radio Soca gives you the best experience whenlistening to radio stations in the Soca.
Greek Music Radio from Athens ©2016 Duta
Cristian Duta
Greek Radio for Free! AM FM Soul Music! Keep Calm and GreekΕλληνική!Listen to the best radio stations of the Greek in ourapplication. You can choose from sports, news, music and otherradio stations.Now you can listen to the best radio stations inyour country when you are abroad.With Radio Greek Ελληνική ABC youcan:- Listen to the best radio stations of the Greek and Chillout;-Listen radios in the background or via bluetooth.- Share withothers via Facebook, Twitter, SMS or Email;There may be somestations that do not work because their stream is offline. Thisapplication is optimized for 3G networks and Wi-Fi.Radio Athensgives you the best experience when listening to radio stations inthe Greek.
Radio Manele ONLINE 2016 FULL © 2016 Duta
Cristian Duta
Radio Manele noi, manele vechi sau manele live numai aici! Manele2016Dacă până acum aveam Manele pe iOS care includea doar câtevaposturi comerciale, a sosit momentul ca și cei pasionați de manelesă poată asculta posturile de radio preferate pe Android.Maneleinclude posturi de radio axate in special pe manele, iar baza dedate cu acestea este actualizată periodic.Pentru manele apăsând peicoana Radio, Manele Vechi, radio Romania sau More. Cand acestaeste selectat, în zona de jos, se poate selecta melodia preferata.Acesta va permite acultarea si în background a muzicii.Dupa ceacesta pornește trebuie să apăsați butonul de "Home", piesaurmatoare va porni singura si muzica va continua.Pentru închidererelansați din notificare Manele și apăsați pe butonul "Stop"apasand tasta fizica de menu.Apăsând în zona de 4You puteti vedeace oferim gratis pentru aplicatia ta.
New Age RADIO Relaxing Music © 2016 Duta
Cristian Duta
New Age Radio for Free! AM FM relaxing Music! Keep Calm andChillout! Listen to the best radio stations of the New Age in ourapplication. You can choose from sports, news, music and otherradio stations.Now you can listen to the best radio stations inyour country when you are abroad.With Radio New Age you can:-Listen to the best radio stations of the New Age and Chillout;-Listen radios in the background or via bluetooth.- Share withothers via Facebook, Twitter, SMS or Email;There may be somestations that do not work because their stream is offline.Thisapplication is optimized for 3G networks and Wi-Fi.Radio New Agegives you the best experience when listening to radio stations inthe New Age.
Manele ONLINE 2016 © 2016 Duta
Cristian Duta
Manele noi, manele vechi sau manele live in aplicatia momentuluiManele 2016Dacă până acum aveam Manele pe iOS care includea doarcâteva posturi comerciale, a sosit momentul ca și cei pasionați demanele să poată asculta posturile de radio preferate peAndroid.Manele include posturi de radio axate in special pe manele,iar baza de date cu acestea este actualizată periodic.Pentru maneleapăsând pe icoana Manele, Vechi, Live sau More. Cand acesta esteselectat, în zona de jos, se poate selecta melodia preferata.Acesta va permite acultarea si în background a muzicii.Dupa ceacesta pornește trebuie să apăsați butonul de "Home", piesaurmatoare va porni singura si muzica va continua.Pentru închidererelansați din notificare Manele și apăsați pe butonul "Stop"apasand tasta fizica de menu.Pentru a intra în modul de editare atabelei cu lista de posturi se atinge de două ori, într-osuccesiune rapidă, lista de posturi (atenție, doar când muzica numerge).Apăsând în zona de 4You puteti vedea ce oferim gratis pentruaplicatia ta.
K-POP Music Radio FULL ©2016 Duta
Cristian Duta
K-POP Radio for Free! AM FM Soul Music! Keep Calm and KPOP! Listento the best radio stations of the K-POP in our application. You canchoose from sports, news, music and other radio stations.Now youcan listen to the best radio stations in your country when you areabroad.With Radio KPOP ABC you can:- Listen to the best radiostations of the K-POP and Chillout;- Listen radios in thebackground or via bluetooth.- Share with others via Facebook,Twitter, SMS or Email;There may be some stations that do not workbecause their stream is offline.This application is optimized for3G networks and Wi-Fi.Radio Brasil gives you the best experiencewhen listening to radio stations in the K-POP.
Zouk Music Radio FULL © 2016 Duta
Cristian Duta
Zouk Radio for Free! AM FM Soul Music! Keep Calm and Zouk! Listento the best radio stations of the Zouk in our application. You canchoose from sports, news, music and other radio stations.Now youcan listen to the best radio stations in your country when you areabroad.With Radio Zouk you can:- Listen to the best radio stationsof the Zouk and Chillout;- Listen radios in the background or viabluetooth.- Share with others via Facebook, Twitter, SMS orEmail;There may be some stations that do not work because theirstream is offline.This application is optimized for 3G networks andWi-Fi.Radio Zouk gives you the best experience when listening toradio stations in the Zouk.
Manila Music from Phillippines © 2016 Duta
Cristian Duta
Radio Manila from Philippines. Free AM FM Radyo Pinoy / Pilipinas /Manila music online.Listen to the best radio stations of thePhilippines in our application. You can choose from sports, news,music and other radio stations.Now you can listen to the best radiostations in your country when you are abroad.With Radio Philippinesyou can:- Listen to the best radio stations of the Philippines andManila;- Listen radios in the background or via bluetooth.- Sharewith others via Facebook, Twitter, SMS or Email;There may be somestations that do not work because their stream is offline.Thisapplication is optimized for 3G networks and Wi-Fi.RadioPhilippines gives you the best experience when listening to radiostations in the Philippines.
Tamil Music Online Radio FULL © 2016 Duta
Cristian Duta
Tamil Radio for Free! AM FM Party Music! Keep Calm and Tamil Nadu!Listen to the best radio stations of the Tamil in our application.You can choose from sports, news, music and other radiostations.Now you can listen to the best radio stations in yourcountry when you are abroad.With Radio Tamil you can:- Listen tothe best radio stations of the Tamil and Chillout;- Listen radiosin the background or via bluetooth.- Share with others viaFacebook, Twitter, SMS or Email;There may be some stations that donot work because their stream is offline.This application isoptimized for 3G networks and Wi-Fi.Radio Tamil gives you the bestexperience when listening to radio stations in the Tamil.
Gospel MUSIC Online Radio FULL 2016 Duta©
Cristian Duta
Gospel Radio for Free! AM FM Soul Music! Keep Calm and play theGospel! Listen to the best radio stations of the Gospel in ourapplication. You can choose from sports, news, music and otherradio stations.Now you can listen to the best radio stations inyour country when you are abroad.With Radio Gospel you can:- Listento the best radio stations of the Hindi, Gospel and Chillout;-Listen radios in the background or via bluetooth.- Share withothers via Facebook, Twitter, SMS or Email;There may be somestations that do not work because their stream is offline. Thisapplication is optimized for 3G networks and Wi-Fi.Radio GospelMusic gives you the best experience when listening to radiostations in the Gospel.
Philippines Music Radii Manila ©2016 Duta
Cristian Duta
Philippines Radio for Free! AM FM Soul Music! Keep Calm and Listenfor Manila! Listen to the best radio stations of the Philippines inour application. You can choose from sports, news, music and otherradio stations.Now you can listen to the best radio stations inyour country when you are abroad.With Radio Philippines you can:-Listen to the best radio stations of the Philippines and Chillout;-Listen radios in the background or via bluetooth.- Share withothers via Facebook, Twitter, SMS or Email;There may be somestations that do not work because their stream is offline.Thisapplication is optimized for 3G networks and Wi-Fi.Radio fromPhilippines gives you the best experience when listening to radiostations in the Philippines.
80s Radio Music FULL 1980s ©2016 Duta
Cristian Duta
80s Radio for Free! AM FM Soul Music! Keep Calm and Pop 1980s!Listen to the best radio stations of the 80s in our application.You can choose from sports, news, music and other radiostations.Now you can listen to the best radio stations in yourcountry when you are abroad.With Radio 80s ABC you can:- Listen tothe best radio stations of the 80s and Chillout;- Listen radios inthe background or via bluetooth.- Share with others via Facebook,Twitter, SMS or Email;There may be some stations that do not workbecause their stream is offline.This application is optimized for3G networks and Wi-Fi.Radio 80s gives you the best experience whenlistening to radio stations in the 80s.
Reggae Roots MUSIC Radio FULL © 2016 Duta
Cristian Duta
Reggae Roots Radio for Free! AM FM Sofia Music! Keep Calm andReggae Roots! Listen to the best radio stations of the Reggae Rootsin our application. You can choose from sports, news, music andother radio stations.Now you can listen to the best radio stationsin your country when you are abroad.With Radio Reggae Roots youcan:- Listen to the best radio stations of the Reggae Roots andChillout;- Listen radios in the background or via bluetooth.- Sharewith others via Facebook, Twitter, SMS or Email;There may be somestations that do not work because their stream is offline.Thisapplication is optimized for 3G networks and Wi-Fi.Radio ReggaeRoots gives you the best experience when listening to radiostations in the Reggae Roots.
Italy Music Radio 4 Rome FULL ©2016 Duta
Cristian Duta
Italy Radio for Free! AM FM Soul Music! Keep Calm and play in Rome!Listen to the best radio stations of the Italy in our application.You can choose from sports, news, music and other radiostations.Now you can listen to the best radio stations in yourcountry when you are abroad.With Radio Italy you can:- Listen tothe best radio stations of the Italy and Chillout;- Listen radiosin the background or via bluetooth.- Share with others viaFacebook, Twitter, SMS or Email;There may be some stations that donot work because their stream is offline.This application isoptimized for 3G networks and Wi-Fi.Radio Italy gives you the bestexperience when listening to radio stations in Italy.
FM Radio Online Romania KissZu ©2016 Duta
Cristian Duta
Radio Romania , Muzica Populara , Colinde de Sarbatori, Manele!Doarce-ti placeNiciodata nu Subestima puterea Sunetului with Zu andKiss.Muzica este vocea sufletuluiAsculta doar ce-ti place pewww.fmradioonline.ro !Bun venit la petrecea ta!Daca pana acum aveamaplicatii pe iOS care includea doar cateva posturi comerciale, asosit momentul ca si cei pasionati de muzica sa poata ascultaposturile de radio preferate pe Android Oferim...* o interfatainteractiva* share pentru melodii * descarcare* setarea lor caringtone sau notificari* aleatorii sau modul de repetare...maimulte...* rulare in background* nu veti avea nevoie de update dinstore * lista cu melodii se descarca din cloud si este actualizatain fiecare saptamana * updat-ul listei se face din parteadreapta-sus de pe butonul de refresh * verifica in fiecare vinerice melodii noi aiSimte puterea din muzica!Fm Radio Online un sitece iti pune la dispozitie toate posturile de radio online.Avempeste 50 de posturi de radio sortate pe catogorii. Alege si ascultace-ti place!Printre putinele aplicatii din online-ul romanesc caretransmite in format HD la cea mai buna calitate audio.Intrucatcalitatea e punctul vostru forte, am hotarat sa folosesc sicelelalte aplicatii cu diferite genurile de muzica pe douastream-uri diferite. Tu hotarasti ce merita ascultat!
ChillOUT Lounge Radio MUSIC 2016 Duta©
Cristian Duta
Chillout Lounge Radio for Free! FM Soul Music! Keep Calm and ChillOut SomaFMListen to the best radio stations of the Chillout Loungein our application. You can choose from sports, news, music andother radio stations.Now you can listen to the best radio stationsin your country when you are abroad.With Radio Chillout Lounge youcan:- Listen to the best radio stations of the ChillOut MusicLounge with relaxing, wonderful and SomaFM;- Listen radios in thebackground or via bluetooth.- Share with others via Facebook,Twitter, SMS or Email;There may be some stations that do not workbecause their stream is offline. This application is optimized for3G networks and Wi-Fi.Radio Chill Out gives you the best experiencewhen listening to radio stations in Chillout Lounge.
Radio Manele FM 2017 ©2016 Duta
Cristian Duta
Radio Manele FM, Muzica Populara , Colinde de Sarbatori,Manele!Doar ce-ti placeNiciodata nu Subestima putereaSunetuluiMuzica este vocea sufletuluiAsculta doar ce-ti place pehttp://www.radiomanele.org/ !Bun venit la petrecea ta!Daca panaacum aveam aplicatii pe iOS care includea doar cateva posturicomerciale, a sosit momentul ca si cei pasionati de muzica sa poataasculta posturile de radio preferate pe Android Oferim...* ointerfata interactiva* share pentru melodii * descarcare* setarealor ca ringtone sau notificari* aleatorii sau modul derepetare...mai multe...* rulare in background* nu veti avea nevoiede update din store * lista cu melodii se descarca din cloud sieste actualizata in fiecare saptamana * updat-ul listei se face dinpartea dreapta-sus de pe butonul de refresh * verifica in fiecarevineri ce melodii noi aiSimte puterea din muzica!Radio Manele unsite ce iti pune la dispozitie toate posturile de radio online.Avempeste 50 de posturi de radio sortate pe catogorii. Alege si ascultace-ti place!Printre putinele aplicatii din online-ul romanesc caretransmite in format HD la cea mai buna calitate audio.Intrucatcalitatea e punctul vostru forte, am hotarat sa folosesc sicelelalte aplicatii cu diferite genurile de muzica pe douastream-uri diferite. Tu hotarasti ce merita ascultat!
Sudan Music RADIO Khartoum 2016 Duta©
Cristian Duta
Sudan Radio for Free! AM FM Soul Music! Keep Calm and for Khartoum!دار داجو Listen to the best radio stations of the Sudan in ourapplication. You can choose from sports, news, music and otherradio stations. Now you can listen to the best radio stations inyour country when you are abroad. With Radio Sudan you can: -Listen to the best radio stations of the Arabic with folk, jazz andrabiz; - Listen radios in the background or via bluetooth. - Sharewith others via Facebook, Twitter, SMS or Email; There may be somestations that do not work because their stream is offline. Thisapplication is optimized for 3G networks and Wi-Fi. Radio Khartoumgives you the best experience when listening to radio stations inSudan.
Syria Music RADIO Damascus 2016 Duta©
Cristian Duta
Syria Radio for Free! AM FM Soul Music! Keep Calm for Damascusal-Sham Listen to the best radio stations of the Syriaic in ourapplication. You can choose from sports, news, music and otherradio stations. Now you can listen to the best radio stations inyour country when you are abroad. With Radio Damascus you can: -Listen to the best radio stations of the Syrian and Arabic, roots,Art rock. - Listen radios in the background or via bluetooth. -Share with others via Facebook, Twitter, SMS or Email; There may besome stations that do not work because their stream is offline.Thisapplication is optimized for 3G networks and Wi-Fi. Radio Damascusgives you the best experience when listening to radio stations inthe Syria.
DanceHall Jamaican Radio 1970 © 2016 Duta
Cristian Duta
Dancehall Radio for Free! AM FM Party Music! Keep Calm andDancehall! Listen to the best radio stations of the Dancehall inour application. You can choose from sports, news, music and otherradio stations.Now you can listen to the best radio stations inyour country when you are abroad.With Radio Dancehall you can:-Listen to the best radio stations of the Dancehall and Chillout;-Listen radios in the background or via bluetooth.- Share withothers via Facebook, Twitter, SMS or Email;There may be somestations that do not work because their stream is offline.Thisapplication is optimized for 3G networks and Wi-Fi.Radio Dancehallgives you the best experience when listening to radio stations inthe Dancehall.
Brazilian Music Radio FULL ©2016 Duta
Cristian Duta
Brazilian Radio for Free! AM FM Soul Music! Keep Calm and Brasil!Listen to the best radio stations of the Brazilian in ourapplication. You can choose from sports, news, music and otherradio stations.Now you can listen to the best radio stations inyour country when you are abroad.With Radio Brazil ABC you can:-Listen to the best radio stations of the Brazilian and Chillout;-Listen radios in the background or via bluetooth.- Share withothers via Facebook, Twitter, SMS or Email;There may be somestations that do not work because their stream is offline.Thisapplication is optimized for 3G networks and Wi-Fi.Radio Brasilgives you the best experience when listening to radio stations inthe Brazilian.
Georgia MUSIC Online Tbilisi 2016 Duta©
Cristian Duta
Georgia Radio for Free! AM FM Soul Music! Keep Calm and forTbilisi! Listen to the best radio stations of the Georgia in ourapplication. You can choose from sports, news, music and otherradio stations. Now you can listen to the best radio stations inyour country when you are abroad. With Radio Georgia you can: -Listen to the best radio stations of the Georgian with folk, jazzand rabiz; - Listen radios in the background or via bluetooth. -Share with others via Facebook, Twitter, SMS or Email; There may besome stations that do not work because their stream is offline.This application is optimized for 3G networks and Wi-Fi. RadioTbilisi gives you the best experience when listening to radiostations in Georgia.
Thailand Music Radio FULL ©2016 Duta
Cristian Duta
Thailand Radio for Free! AM FM Soul Music! Keep Calm and listenfrom Bangkok! Listen to the best radio stations of the Ottawa inour application. You can choose from sports, news, music and otherradio stations.Now you can listen to the best radio stations inyour country when you are abroad.With Radio Thailand you can:-Listen to the best radio stations of the Bangkok and Chillout fromThailand;- Listen radios in the background or via bluetooth.- Sharewith others via Facebook, Twitter, SMS or Email;There may be somestations that do not work because their stream is offline. Thisapplication is optimized for 3G networks and Wi-Fi.Radio ThailandMusic gives you the best experience when listening to radiostations in the Thailand.
Arabic Radio Keep Calm 4 Music 2016 Duta©
Cristian Duta
Arabic Radio for Free! AM FM Soul Music! Keep Calm and play Arab!Listen to the best radio stations of the Arabic in our application.You can choose from sports, news, music and other radiostations.Now you can listen to the best radio stations in yourcountry when you are abroad.With Radio Arabic you can:- Listen tothe best radio stations of the Hindi, Arabic and Chillout;- Listenradios in the background or via bluetooth.- Share with others viaFacebook, Twitter, SMS or Email;There may be some stations that donot work because their stream is offline.This application isoptimized for 3G networks and Wi-Fi.Radio Arabic Gypsy Music givesyou the best experience when listening to radio stations in theArabic.
Ska Radio Keep Calm for Music ©2016 Duta
Cristian Duta
Ska Radio for Free! AM FM Soul Music! Keep Calm and Ska! Listen tothe best radio stations of the Ska in our application. You canchoose from sports, news, music and other radio stations.Now youcan listen to the best radio stations in your country when you areabroad.With Radio Ska you can:- Listen to the best radio stationsof the Ska and Chillout;- Listen radios in the background or viabluetooth.- Share with others via Facebook, Twitter, SMS orEmail;There may be some stations that do not work because theirstream is offline.This application is optimized for 3G networks andWi-Fi.Radio Ska gives you the best experience when listening toradio stations in the Ska.
Japan MUSIC Radio Online Tokyo 2016 Duta©
Cristian Duta
Japan Radio for Free! AM FM Soul Music! Keep Calm and play Tokyo!Listen to the best radio stations of the Japan in our application.You can choose from sports, news, music and other radiostations.Now you can listen to the best radio stations in yourcountry when you are abroad.With Radio Japan you can:- Listen tothe best radio stations of the Tokyo, Japan and Chillout;- Listenradios in the background or via bluetooth.- Share with others viaFacebook, Twitter, SMS or Email;There may be some stations that donot work because their stream is offline.This application isoptimized for 3G networks and Wi-Fi.Radio Japan Tokyo Music givesyou the best experience when listening to radio stations in theJapan.
Mexico Music Radio Online FULL ©2016 Duta
Cristian Duta
Mexico Radio for Free! AM FM Sofia Music! Keep Calm and Ranchera!Listen to the best radio stations of the Mexico in our application.You can choose from sports, news, music and other radiostations.Now you can listen to the best radio stations in yourcountry when you are abroad.With Radio Mexico you can:- Listen tothe best radio stations of the Mexican Revolution and Chillout;-Listen radios in the background or via bluetooth.- Share withothers via Facebook, Twitter, SMS or Email;There may be somestations that do not work because their stream is offline. Thisapplication is optimized for 3G networks and Wi-Fi.Radio Mexicogives you the best experience when listening to radio stations withMARIACHI and NORTEÑO.
Hiturile Aniilor 2000! Muzica inimii tale 3.2.56.005
Cristian Duta
Hiturile aniilor 2000! Muzica inimii taleDoar ce-ti place! Hiturileaniilor 2000 revin numai pentru tine!Niciodata nu Subestima putereaSunetului. delia, andra, mafia, asia, andra, 3SE, HiQ si multialtii sunt aici numai pentru tine.Muzica este voceasufletului!Asculta doar ce-ti place pe!Bun venit la petreceata!Daca pana acum aveam aplicatii pe iOS care includea doar catevaposturi comerciale, a sosit momentul ca si cei pasionati de muzicasa asculta melodiile preferate din anii 2000 pe Android Oferim...*muzica gratuita nelimitata * o interfata interactiva* share pentrumelodii * descarcare* setarea lor ca ringtone sau notificari*aleatorii sau modul de repetare* material design...mai multe...*rulare in background* nu veti avea nevoie de update din store *lista cu melodii se descarca din cloud si este actualizata infiecare saptamana * updat-ul listei se face din partea dreapta-susde pe butonul de refresh * verifica in fiecare vineri ce melodiinoi ai!Simte puterea din muzica! Alege si asculta ce-tiplace!Printre putinele aplicatii din online-ul romanesc caretransmite in format HD la cea mai buna calitate audio.Intrucatcalitatea e punctul vostru forte, am hotarat sa folosesc sicelelalte aplicatii cu diferite genurile de muzica pe douastream-uri diferite. Tu hotarasti ce merita ascultat!Asia 3SE activvoltaj andre pops mafia nd blondy elegance hiq impact.
ChillOut Lounge Music Online with soma ©2018 Duta
Cristian Duta
Chill Lounge Radio for Free! SomaFM Soul Music! Keep Calm and ChillOut Listen to the best radio stations of the Chillout Lounge in ourapplication. You can choose from sports, news, music and otherradio stations. Now you can listen to the best radio stations inyour country when you are abroad. With Radio Chillout Lounge youcan: - Listen to the best radio stations of the ChillOut MusicLounge with relaxing, wonderful and SomaFM; - Listen radios in thebackground or via bluetooth. - Share with others via Facebook,Twitter, SMS or Email; - Material Design There may be some stationsthat do not work because their stream is offline. This applicationis optimized for 3G networks and Wi-Fi. Radio Chill Out gives youthe best experience when listening to radio stations in ChilloutLounge.
Reggae Radio Music with marley Roots ©2018 Duta
Cristian Duta
Reggae Roots Radio for Free! Music Online! Keep Calm and marleyRoots! Listen to the best radio stations of the Reggae Roots in ourapplication. You can choose from sports, news, music and otherradio stations. Now you can listen to the best radio stations inyour country when you are abroad. With Radio Reggae Roots you can:- Listen to the best radio stations of the Reggae Roots andChillout; - Listen radios in the background or via bluetooth. -Share with others via Facebook, Twitter, SMS or Email; - Materialdesign. There may be some stations that do not work because theirstream is offline.This application is optimized for 3G networks andWi-Fi. Radio Reggae Roots gives you the best experience whenlistening to radio stations in the Reggae Roots.
Jamaican Music Radio FULL ©2016 Duta
Cristian Duta
Jamaica Radio for Free! AM FM Sofia Music! Keep Calm and JamaicaBlazing! Listen to the best radio stations of the Jamaica in ourapplication. You can choose from sports, news, music and otherradio stations. Now you can listen to the best radio stations inyour country when you are abroad. With Radio Jamaica you can: -Listen to the best radio stations of the Jamaica and Chillout; -Listen radios in the background or via bluetooth. - Share withothers via Facebook, Twitter, SMS or Email; There may be somestations that do not work because their stream is offline.Thisapplication is optimized for 3G networks and Wi-Fi. Radio Jamaicagives you the best experience when listening to radio stations inthe Jamaica.
Radio Manele de Petrecere Online ©2018 Duta
Cristian Duta
Radio Manele ofera cea mai buna muzica de petrecereDescarca sibucura-te de muzica!Aceasta este o colectie de radiouri cumanele.Update zilnic de posturi!Va oferim:- refresh pentru lista deradiouri- redam si pentru o conexiune de minim 24 Kbit/sec- instantTrack info- share- cele mai populare radiouri- material designDacaprimesti un apel, aplicatia se pune pe pauza.Cele mai bunestream-uri, la cea mai buna calitate!Va rugam sa folositi oconexiune la internet pentru a rula aplicatia!Oferim suport 24/24!Daca un radio favorit nu merge va rugam sa ne scrieti.Aici putetigasi-Vibe VIP manele inferno veve etno klass spiros lautaru impactexpert tequila hitfm radibit vitan intens taraf traditional nolimit petrecaretzu.
Arabic MUSIC Online from arab ©2018 Duta
Cristian Duta
Arabic Music Radio for Free! FM Soul Music! Keep Calm and playArab! Listen to the best radio stations of the Arabic in ourapplication. You can choose from sports, news, music and otherradio stations.Now you can listen to the best radio stations inyour country when you are abroad.With Radio Arabic you can:- Listento the best radio stations of the Hindi, Arabic and Chillout;-Listen radios in the background or via bluetooth.- Share withothers via Facebook, Twitter, SMS or Email;- Material designTheremay be some stations that do not work because their stream isoffline.This application is optimized for 3G networks andWi-Fi.Radio Arabic Gypsy Music gives you the best experience whenlistening to radio stations in the Arabic.
Canada Radio Music from Ottawa with love ©2018 Duta
Cristian Duta
Canada Radio Music for Free! Soul Music! Keep Calm and listen fromOttawa! Listen to the best radio stations of the Ottawa in ourapplication. You can choose from sports, news, music and otherradio stations.Now you can listen to the best radio stations inyour country when you are abroad.With Radio Canada you can:- Listento the best radio stations of the Canada and Chillout;- Listenradios in the background or via bluetooth.- Share with others viaFacebook, Twitter, SMS or Email;- Material designThere may be somestations that do not work because their stream is offline. Thisapplication is optimized for 3G networks and Wi-Fi.Radio CanadaMusic gives you the best experience when listening to radiostations in the Canada.
Romania Radio Online ©2018 Duta
Cristian Duta
Romania este online pe Zu 21 kiss magic digi. Muzica usoara, depetrecere sau maneleDacă până acum aveam Romania Radio Online careincludea doar câteva posturi comerciale, a sosit momentul ca și ceipasionați de orice gen de muzica să poată asculta posturile deradio preferate pe Android si nu numai pe iOS.Radio Romania includeposturi de radio axate in special pe muzica autohtona si nu numai,iar baza de date cu acestea este actualizată periodic.Pentru radioapăsând pe icoana radio, orase, manele sau more din hamburgermenu.Cand acesta este selectat, în zona de jos, se poate selectapostul preferat. Acesta va permite acultarea si în background amuzicii.Dupa ce acesta pornește trebuie să apăsați butonul de"Home", piesa urmatoare va porni singura si muzica va continua. Incazul unui radio acesta va canta permanent si nu se vaschimba.Pentru închidere, relansați din notificare Radio Romaniasau intrati in aplicatie și apăsați pe butonul "Stop" apasand tastafizica de menu.Apăsând în zona de 4You puteti vedea ce oferimgratis pentru aplicatia ta.
Greek Radio Music from Athens ©2018 Duta
Cristian Duta
Greek Radio for Free! Athens Soul Music! Keep Calm and greeceΕλληνική!Listen to the best radio stations of the Greek in ourapplication. You can choose from sports, news, music and otherradio stations.Now you can listen to the best radio stations inyour country when you are abroad.With Radio Athens Ελληνική ABC youcan:- Listen to the best radio stations of the Greek and Chillout;-Listen radios in the background or via bluetooth.- Share withothers via Facebook, Twitter, SMS or Email;- Material design.Theremay be some stations that do not work because their stream isoffline. This application is optimized for 3G networks andWi-Fi.Radio Athens gives you the best experience when listening toradio stations in the Greek.
Islamic Radio Online Quran © 2016 Duta
Cristian Duta
Radio Islamic for Free AM FM Music Quran and islam2dayListen to thebest radio stations of the Islamic in our application. You canchoose from sports, news, music and other radio stations.Now youcan listen to the best radio stations in your country when you areabroad.With Radio Islamic you can:- Listen to the best radiostations of the Islamic and Quran;- Listen radios in the backgroundor via bluetooth.- Share with others via Facebook, Twitter, SMS orEmail;There may be some stations that do not work because theirstream is offline.This application is optimized for 3G networks andWi-Fi.Radio Islamic gives you the best experience when listening toradio stations in the Islamic.
Japan Radio Music play from Tokyo ©2018 Duta
Cristian Duta
Japan Radio for Free! Soul Music! Keep Calm and play Tokyo! Listento the best radio stations of the Japan in our application. You canchoose from sports, news, music and other radio stations.Now youcan listen to the best radio stations in your country when you areabroad.With Radio Japan you can:- Listen to the best radio stationsof the Tokyo, kpop jpop and Chillout;- Listen radios in thebackground or via bluetooth.- Share with others via Facebook,Twitter, SMS or Email;- Material design.There may be some stationsthat do not work because their stream is offline.This applicationis optimized for 3G networks and Wi-Fi.Radio Japan Tokyo Musicgives you the best experience when listening to radio stations inthe Japan.
Russia Music Online from Moscow 101ru ©2018 Duta
Cristian Duta
Russia Radio for Free! Soul Music 101.ru! Keep Calm and play inMoscow! Listen to the best radio stations of the Russia in ourapplication. You can choose from sports, news, music and otherradio stations.Now you can listen to the best radio stations inyour country when you are abroad.With Radio Russia you can:- Listento the best radio stations of the Russia and Chillout;- Listenradios in the background or via bluetooth.- Share with others viaFacebook, Twitter, SMS or Email;- Material design.There may be somestations that do not work because their stream is offline.Thisapplication is optimized for 3G networks and Wi-Fi.Radio Russiagives you the best experience when listening to radio stations inRussia.