CustomAR LLC Apps

Loading...
Flying Carpet BAKU 1.1
CustomAR LLC
Introducing: Flying Carpet BAKU the totally free arcade gamedeveloped by The Fat Brain (Azerbaijani Developers) is about howAzerbaijani Khan accidentally fell into the time portal and turnedup in modern Baku, Azerbaijan.A magic carpet, also called theflying carpet is used for transportation needs. The Khan is tryingto find a magic time portal flying on the carpet through Baku cityover the Caspian Sea.During a game-play the Khan will face a lot ofbarriers, flying objects, airplanes, and birds; moreover the Khanon his flying carpet should collect the coins to buy Head start,God Mode and 2X gadgets to improve his flight over Baku.FEATURES✔FREE TO PLAY ✔ One-touch controls ✔ Challenging Game play✔Challenging Game physics✔ Baku on a background city ✔ CollectCoins✔ Spend your coins to buy Head start, God Mode and 2x ✔ Headstart blows you to 30 meters ✔ God Mode gives you a unique featureto be untouchable for 10 seconds ✔ Buying 2X gadget gives you anopportunity to collect doubled coins during 40 seconds✔ Freezingscreen when the Khan enters the Stratosphere✔ User friendlyatmosphere ✔ Earn Points and Share on Facebook ✔ See your friends’score on Leaderboard, try to bit them✔ Dynamical music andsoundsThe Flying Capet BAKU which was developed by The Fat Brain isan interesting arcade game about Baku. 1NEWS.AZ (#1 online MediaChannel of Azerbaijan by version of Social Bakers).Wait foradditional cities and more features!!!Having a problem with a game?Got a suggestion for us? We would love to hear from you! You canreach us at info@thefatbrain.comFounded in 2014, The Fat Braindevelops, publishes and distributes mobile games across multipleplatforms and devices. Our games can be played on Apple, Android,Windows platforms and on Facebook. Every participant of our team,wherever they are around the globe, shares the TFB’s spirit ofinnovation and creativity in all that we do!! Privacy Policy :http://thefatbrain.com/pp.htmlFB page of the Flying Carpet BAKU :https://www.facebook.com/flyingcarpetBAKUgameFB page of The FatBrain : https://www.facebook.com/thefatbrain
MektAPP [T] 1.0
CustomAR LLC
Azərbaycanda təhsilində yenilik edən bir proqram. Bu proqramvalideyn və müəllimlər üçün olmaqla iki variantda təqdim edilir.Valideynlər proqram vasitəsi ilə onlayn olaraq dərhal bildirişşəklində alacaqdır: -övladının dərsdə iştirak edib etməməsi barədəməlumatları -övladının dərsə hazırlıq səviyyəsi barədə məlumatları-övladının dərsdə davranışı barədə məlumatları -müəlliminindividual ismarıclarını Proqramda həmçinin şagirdin rüb ərzindənəzərdə tutulmuş dərs cədvəli və fənn müəllimləri barədə tamməlumat öz əksini tapacaq və valideynlər öz telefonlarındaövladının bütün dərslərinə nəzarət edə biləcəklər. Müəllimlərproqram vasitəsi ilə -dərsdə şagird davamiyyəti -dərsdə şagirdhazırlığı -dərsdə şagird davranışı barədə məlumatları qeyd edəcəkvə valideynə fərdi ismarıc göndərəcəklər. İstifadəçi kodunu vəparolu əldə etmək üçün bizə müraciət edin.
com.customar.mektapp.valideyin 1.0
CustomAR LLC
Azərbaycanda təhsilində yenilik edən bir proqram. Bu proqramvalideyn və müəllimlər üçün olmaqla iki variantda təqdim edilir.Valideynlər proqram vasitəsi ilə onlayn olaraq dərhal bildirişşəklində alacaqdır: -övladının dərsdə iştirak edib etməməsi barədəməlumatları -övladının dərsə hazırlıq səviyyəsi barədə məlumatları-övladının dərsdə davranışı barədə məlumatları -müəlliminindividual ismarıclarını Proqramda həmçinin şagirdin rüb ərzindənəzərdə tutulmuş dərs cədvəli və fənn müəllimləri barədə tamməlumat öz əksini tapacaq və valideynlər öz telefonlarındaövladının bütün dərslərinə nəzarət edə biləcəklər. Müəllimlərproqram vasitəsi ilə -dərsdə şagird davamiyyəti -dərsdə şagirdhazırlığı -dərsdə şagird davranışı barədə məlumatları qeyd edəcəkvə valideynə fərdi ismarıc göndərəcəklər. İstifadəçi kodunu vəparolu əldə etmək üçün bizə müraciət edin.
Dino Park İnteraktiv Tədris 1.0
CustomAR LLC
Düşünün ki, kitab yalnız çap olunmuş hərfvəşəkillərdən ibarət deyil. Həm də interaktiv əyləncəlianimasiyalarvə səslərdən ibarətdir. "Dino Park" Uşaqlar üçünArtırılmış Reallıq(AR) texnologiyası ilə hazırlanmış interaktivtədris vasitəsidir.Dərsləri və yeni məlumatları yalnız oxumaqladeyil, həm də 3Danimasiyalar və səsli multimedia vasitəsi ilə daharahat və dahamaraqlı öyrənmək olar.Bunun üçün altdakı linkə tıklamaqla verilən markeri yükləyibçapetmək kifayətdir.Tətbiqi işə salıb üzərinə gətirdikdə, qarşınızda qeyri adivəinanılmaz interaktiv hadisələr baş verəcək.Layihə hələlik test layihəsi olduğundan marker yalnız 1ədəddir.Yaxın zamanlarda daha çox interaktivlə və markerləqarşınızda yenilayihələr görəcəksiniz.Marker: http://custom.ar.com/DIONPARK%20MARKER-01.jpg
ARZOOM 1.4.2.4
CustomAR LLC
With ARZOOM you will find the amazing content wich is placed to youby your favorite companies and brands. With ARZOOM you will openthe doors of the digitally augmented reality content. Collect dailyrewards, play mini-games, find the special coins with augmentedreality technology in special locations and more with ARZOOM.
Expander+ 1.1.2
CustomAR LLC
Visualize simple and static images with us. Provide moreinformation about products and campaign on your products. Expand,unlimited, more play, more fun, more income.
Samira Guliyeva's Carnival 1.0
CustomAR LLC
This application is an invitation for Birthday Party of SamiraGuliyeva. Augmented Reality based application shows video whiledefining the marker. Please launch the app, navigate the camera tothe poster and... Enjoy!!!