DEX OS Apps

Loading...
SportBit 2.1.5
DEX OS
O.a.:REGISTRATIES (NIEUWE) LEDENDe registraties van uw (nieuwe)leden worden geheel uit handen genomen met CrossBit manager™.Iedere registratie geeft juridisch akkoord op uw algemenevoorwaarden.AANMELDEN, AFMELDEN EN WACHTLIJSTUw leden kunnen zichvia een zeer gebruiksvriendelijk weekoverzicht aan- of afmeldenvoor een les. Is de les vol? Dan is er de slimme wachtlijst die perafmelding controleert wie de eerst volgende lid op de wachtlijst isdie mag deelnemen. De deelnemer wordt op de hoogte gesteld door eengeautomatiseerd verstuurde e-mail.TRAININGPLANNERStel een roosterop met iedere week terugkerende lesmomenten. Uw leden zien dezelesmomenten in het weekoverzicht terug tot 4 weken vooruit,waarvoor zij zich aan kunnen melden.On Ramp ( Fundamentals ), WODen Open GymUw nieuwe leden kunnen zich enkel voor starterslesseninschrijven. Hebben zij de basistrainingen gevolgd? Geef ze dantoegang tot het aanmelden voor WOD trainingen of OpenGym.Trainingprogramma (WOD)Houdt uw leden op de hoogte met deuitdagende oefeningen die zij tijdens de WOD mogen uitvoeren.Informeer en illustreer welke spiergroepen getraindworden.TrainingbuddiesUw leden kunnen elkaar toevoegen als buddy.In het weekoverzicht kunnen uw leden zien wanneer huntrainingbuddies trainen.STRIPPENKAART KOPEN, ABONNEREN EN ONLINEAFREKENENUw leden kunnen online leskrediet inkopen en/of zichabonneren op de abonnementen die u aanbiedt. Tevens kunnen debestellingen en abonnementskosten met iDeal direct onlineafgerekend worden.BANKMUTATIES IMPORTERENGeeft u uw leden demogelijkheid om te betalen middels overboeking of automatischincasso? Met het importeren van bankmutaties blijft uw completeadministratie compleet met CrossBit manager™FACTUREN VOOR UWBOEKHOUDINGUw leden kunnen online leskrediet inkopen en/of zichabonneren op de abonnementen die u aanbiedt. Tevens kunnen debestellingen en abonnementskosten met iDeal direct onlineafgerekend worden.RETENTIEBELEIDWeet wanneer uw leden voor hetlaatst getraind hebben. Benader en motiveer leden die al lange tijdniet getraind hebben.MAILINGS EN NIEUWSBRIEVEN VERSTURENVerstuurprofessionele nieuwsbrieven naar uw leden en geïnteresseerden enhoudt hen op de hoogte van uw recentste promo's.O.a .:REGISTRATIONS(NEW) MEMBERSThe registration of your (new) members will be fullytaken care of with CrossBit Manager ™. Each entry gives legalagreement on your terms and conditions.LOG, LOG OUT AND WAITINGLISTYour members can register through a very user-weekly overviewor unsubscribe from a lesson.The lesson full? Then there's theclever waiting list by unsubscribing controls who the next memberon the waiting list who may participate. The participant will benotified by an automated sent emails.TRAINING PLANNERSet up aschedule with weekly recurring absences. Your members see theseabsences in the week view back to four weeks in advance, which theycan volunteer.On Ramp (Fundamentals), WOD and Open GymYour newmembers can enroll just for starters lessons. Have they followedthe basic training? Give them access to the register for trainingor WOD Open Gym.Training Program (WOD)Keep your members informedthe challenging exercises they can perform during the WOD. Informand illustrate what muscle groups.Workout BuddiesYour members canadd each other as buddies. The weekly schedule to see when yourmembers to train their training buddies.Strippenkaart BUY,SUBSCRIBE AND PAY ONLINEYour members can purchase online leskredietand / or subscribe to the subscriptions that you offer.Furthermore, the orders and subscription fees with iDeal be settledimmediately online.BANK CHANGES IN IMPORTYou give your members theoption to pay by bank transfer or direct debit? To import your banktransactions complete administration remains complete with CrossBitmanager ™INVOICES FOR YOUR RECORDSYour members can purchase onlineleskrediet and / or subscribe to the subscriptions that you offer.Furthermore, the orders and subscription fees with iDeal be settledimmediately online.RETENTION POLICYKnow when your members lasttrained. Approach and motivate people who have not exercised for along time.SEND MAILINGS AND NEWSLETTERSSend professionalnewsletters to your members and prospective customers and keep theminformed of your latest promos.
CrossFit Alkmaar
DEX OS
Schrijf je in voor jouw CrossFitAlkmaarlessen,houd je trainingprogressies bij en volg jetrainingbuddies.Bestel traininggear en voedingsupplementen binnenenkeleseconden!Register for yourAlkmaarCrossFit classes, keep your workout progressions and tofollow yourtraining buddies. Order workout gear and nutritionalsupplements inSeconds!
CrossFit Arnhem 2.1.3
DEX OS
Schrijf je in voor jouw CrossFit Arnhem lessen,houd jetrainingprogressies bij en volg je trainingbuddies. Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkele seconden!
SED CrossFit 2.1.1
DEX OS
Schrijf je in voor jouw SED CrossFit lessen,houd jetrainingprogressies bij en volg je trainingbuddies. Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkele seconden!
Yoshi Kai 1.4.3
DEX OS
Schrijf je in voor jouw Yoshi Kai lessen,houd jetrainingprogressies bij en volg je trainingbuddies. Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkele seconden!Registerfor your Yoshi Kai lessons, keep your workout progressions and tofollow your training buddies. Order workout gear and nutritionalsupplements in Seconds!
CrossFit Papendrecht 2.1.3
DEX OS
Schrijf je in voor jouw CrossFit Papendrecht lessen,houd jetrainingprogressies bij en volg je trainingbuddies. Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkele seconden!
LieftingFit 2.1.4
DEX OS
Schrijf je in voor jouw LieftingFit lessen,houd jetrainingprogressies bij en volg je trainingbuddies. Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkele seconden!
Mobilis CrossFit 2.1.4
DEX OS
Schrijf je in voor jouw Mobilis CrossFit lessen,houd jetrainingprogressies bij en volg je trainingbuddies. Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkele seconden!
CrossFit Heerlen 2.1.1
DEX OS
Schrijf je in voor jouw CrossFit Heerlen lessen,houd jetrainingprogressies bij en volg je trainingbuddies. Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkele seconden!Registerfor your Heerlen CrossFit classes, keep your workout progressionsand to follow your training buddies. Order workout gear andnutritional supplements in Seconds!
CrossFit Tiel 2.1.8
DEX OS
Schrijf je in voor jouw CrossFit Tiel lessen,houd jetrainingprogressies bij en volg je trainingbuddies. Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkele seconden!
CrossFit U1 2.1.3
DEX OS
Schrijf je in voor jouw CrossFit U1 lessen, houd jetrainingprogressies bij en volg je trainingbuddies. Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkele seconden!
CrossFit HillFit Uden 2.1.1
DEX OS
Schrijf je in voor jouw CrossFit HillFit Uden lessen,houd jetrainingprogressies bij en volg je trainingbuddies. Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkele seconden!Registerfor your CrossFit HillFit Uden lessons, keep your workoutprogressions and to follow your training buddies. Order workoutgear and nutritional supplements in Seconds!
CrossFit 7 Kamp 1.4.5
DEX OS
Schrijf je in voor jouw CrossFit 7 Kamp lessen,houd jetrainingprogressies bij en volg je trainingbuddies. Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkele seconden!
Pink Boxing 2.1.5
DEX OS
Schrijf je in voor jouw Pink Boxing lessen, houd jetrainingprogressies bij en volg je trainingbuddies. Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkele seconden! Sign upfor your Pink Boxing lessons, keep training progressions to followyour workout buddies. Order workout gear and nutritionalsupplements in seconds!
CrossFit Almere 2.1.5
DEX OS
Schrijf je in voor jouw lessen, houd je trainingprogressies bij envolg je trainingbuddies. Bestel traininggear en voedingsupplementenbinnen enkele seconden!Register for your classes, keep trainingprogressions to follow your workout buddies. Order workout gear andnutritional supplements in seconds!
CrossFit Nijmegen 2.1.1
DEX OS
Schrijf je in voor jouw lessen, houd je trainingprogressies bij envolg je trainingbuddies. Bestel traininggear en voedingsupplementenbinnen enkele seconden!Register for your classes, keep trainingprogressions to follow your workout buddies. Order workout gear andnutritional supplements in seconds!
CrossFit Haarlem 2.1.5
DEX OS
Schrijf je in voor jouw CrossFit Haarlem lessen,houd jetrainingprogressies bij en volg je trainingbuddies. Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkele seconden!
CrossFit Go Personal 1.2.4
DEX OS
Schrijf je in voor jouw CrossFit Go Personal lessen,houd jetrainingprogressies bij en volg je trainingbuddies. Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkele seconden!
CrossFit Flames 2.1.1
DEX OS
Schrijf je in voor jouw CrossFit Flames lessen,houd jetrainingprogressies bij en volg je trainingbuddies. Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkele seconden!
CrossFit Leeuwarden 1.4.3
DEX OS
Schrijf je in voor jouw CrossFit Leeuwarden lessen,houd jetrainingprogressies bij en volg je trainingbuddies. Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkele seconden!
CrossFit NulDertien 2.1.1
DEX OS
Schrijf je in voor jouw CrossFit NulDertien lessen,houd jetrainingprogressies bij en volg je trainingbuddies. Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkele seconden!
CrossFit Sliedrecht 2.1.5
DEX OS
Schrijf je in voor jouw CrossFit Sliedrecht lessen,houd jetrainingprogressies bij en volg je trainingbuddies. Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkele seconden!Registerfor your CrossFit classes Sliedrecht, keep your workoutprogressions and to follow your training buddies. Order workoutgear and nutritional supplements in Seconds!
UnScared CrossFit 2.1.5
DEX OS
Schrijf je in voor jouw UnScared CrossFit lessen,houd jetrainingprogressies bij en volg je trainingbuddies. Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkele secaonden!
CrossFit Ninja's 2.1.3
DEX OS
Schrijf je in voor jouw CrossFit Ninja's lessen,houd jetrainingprogressies bij en volg je trainingbuddies. Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkele seconden!
CrossFit aan Zee 1.4.3
DEX OS
Schrijf je in voor jouw CrossFit aan Zee lessen,houd jetrainingprogressies bij en volg je trainingbuddies. Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkele seconden!
PowerHouse 040 2.1.4
DEX OS
Schrijf je in voor jouw PowerHouse 040 lessen,houd jetrainingprogressies bij en volg je trainingbuddies. Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkele seconden!Registerfor your Powerhouse 040 lessons, keep your workout progressions andto follow your training buddies. Order workout gear and nutritionalsupplements in Seconds!
DSTraining 2.1.4
DEX OS
Schrijf je in voor jouw DSTraining lessen,houd jetrainingprogressies bij en volg je trainingbuddies. Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkele seconden!Registerfor your DSTraining lessons, keep your workout progressions and tofollow your training buddies. Order workout gear and nutritionalsupplements in Seconds!
The Gym Asten 2.1.3
DEX OS
Schrijf je in voor jouw sportlessen, houd je trainingprogressiesbij en volg je trainingbuddies. Bestel traininggear envoedingsupplementen binnen enkele secaonden!Register for yoursports classes, hold training progressions to follow your workoutbuddies. Order workout gear and nutritional supplements withinsecaonden!
Radical Playground
DEX OS
Schrijf je in voor jouw RadicalPlaygroundlessen,houd je trainingprogressies bij en volg jetrainingbuddies.Bestel traininggear en voedingsupplementen binnenenkeleseconden!
Mica Yoga 2.1.2
DEX OS
Schrijf je in voor jouw lessen en volg je yogabuddies. Bestelartikelen en voedingsupplementen binnen enkele seconden!Registerfor your lessons and follow your yoga buddies. Order products andnutritional supplements in seconds!
CrossMax by FIT Partners 1.4.3
DEX OS
Schrijf je in voor jouw CrossMax lessen,houd je trainingprogressiesbij en volg je trainingbuddies. Bestel traininggear envoedingsupplementen binnen enkele seconden!
Hartkamp Sports & Wellness 1.4.3
DEX OS
Schrijf je in voor jouw Hartkamp Sports & Wellness lessen,houdje trainingprogressies bij en volg je trainingbuddies. Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkele seconden!
PhysIQ Fitness 2.1.5
DEX OS
Schrijf je in voor jouw PhysIQ Fitness lessen,houd jetrainingprogressies bij en volg je trainingbuddies. Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkele seconden!
SC West-Friesland 1.4.3
DEX OS
Schrijf je in voor jouw SC West-Friesland lessen,houd jetrainingprogressies bij en volg je trainingbuddies. Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkele seconden!
CrossFit Victrix 2.1.1
DEX OS
Schrijf je in voor jouw CrossFit Victrix lessen,houd jetrainingprogressies bij en volg je trainingbuddies. Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkele seconden!
CrossFit Twente 2.1.3
DEX OS
Schrijf je in voor jouw lessen, houd je trainingprogressies bij envolg je trainingbuddies. Bestel traininggear en voedingsupplementenbinnen enkele seconden!Register for your classes, keep trainingprogressions to follow your workout buddies. Order workout gear andnutritional supplements in seconds!
Tough Ground 2.1.1
DEX OS
Schrijf je in voor jouw Tough Ground, houd je trainingprogressiesbij en volg je trainingbuddies. Bestel traininggear envoedingsupplementen binnen enkele seconden.Register for your ToughGround, keep training progressions to follow your workout buddies.Order workout gear and nutritional supplements within seconds.
CrossFit 075 2.1.1
DEX OS
Schrijf je in voor jouw lessen, houd je trainingprogressies bij envolg je trainingbuddies. Bestel traininggear en voedingsupplementenbinnen enkele seconden. Ontvang push notificaties met belangrijkeberichtgeving van de club.Register for your classes, keep trainingprogressions to follow your workout buddies. Order workout gear andnutritional supplements within seconds. Receive push notificationswith important news of the club.
Integrale Yoga Rotterdam 2.1.4
DEX OS
Schrijf je in voor jouw lessen en volg je yogabuddies. Bestelartikelen en voedingsupplementen binnen enkele seconden!Registerfor your lessons and follow your yoga buddies. Order products andnutritional supplements in seconds!
CrossFit Hoofddorp 2.1.5
DEX OS
Schrijf je in voor jouw lessen, houd je trainingprogressies bij envolg je trainingbuddies. Bestel traininggear en voedingsupplementenbinnen enkele seconden. Ontvang push notificaties met belangrijkeberichtgeving van de club. Register for your classes, keep trainingprogressions to follow your workout buddies. Order workout gear andnutritional supplements within seconds. Receive push notificationswith important news of the club.
YogiBit 2.1.7
DEX OS
Schrijf je in voor jouw sessies en volg de yogi's in jouw yogaklas.Bestel producten van jouw yogastudio binnen enkele seconden.Ontvang push notificaties met belangrijke berichtgeving van destudio. Register for your sessions and follow the yogis in youryoga class. Order products from your yoga studio within seconds.Receive push notifications with important news from the studio.
BXNGBLL by Boxing Company 2.1.3
DEX OS
De ultieme combinatie van boksen, functioneel trainen enondernemendie overal en altijd mogelijk is.Met de Ball, Tube en Appbeschikjij over DE totale Bodyworkout.Zorgvuldiguitgeschreventrainingsprogramma's waarmee je direct resultaat gaatboeken. Dezeinnovatieve vooruitstrevende trainingsmethode kan zowelSolo als inDuo's worden uitgeoefend.The ultimate combination ofboxing,functional training and entrepreneurship which is everywhereandalways possible.With the Ball, Tube App and you possess thetotalBody Workout.Carefully organized training programs that youaregoing to book direct result. This innovative advanced trainingcanbe performed both solo and in Duos.
The PowerBox Amsterdam 2.1.2
DEX OS
Schrijf je in voor jouw lessen, houd je trainingprogressies bijenvolg je trainingbuddies. Bestel traininggear envoedingsupplementenbinnen enkele seconden. Ontvang pushnotificaties met belangrijkeberichtgeving van de club.Register foryour classes, keep trainingprogressions to follow your workoutbuddies. Order workout gear andnutritional supplements withinseconds. Receive push notificationswith important news of the club.
Mainport CrossFit 2.1.5
DEX OS
- Schrijf je in voor jouw trainingsessies.- Houdjetrainingprogressies bij en volg je trainingbuddies.-Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkeleseconden.-Ontvang push notificaties met belangrijke berichtgevingvan declub.- Koppel jouw mobiele agenda aan de reserveringen voorjouwtrainingsessies- Register for your training sessions.- Keepyourworkout progressions in and follow your workout buddies.-Ordertraining gear and nutritional supplements within seconds.-Receivepush notifications with important news of the club.- Unplugyourmobile blog on the reservations for your training sessions
CrossFit Wildhearts 2.1.5
DEX OS
- Schrijf je in voor jouw trainingsessies. - Houdjetrainingprogressies bij en volg je trainingbuddies. -Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkele seconden.-Ontvang push notificaties met belangrijke berichtgeving vandeclub. - Koppel jouw mobiele agenda aan de reserveringen voorjouwtrainingsessies. - Register for your training sessions. -Keeptrack of your training progress and follow training buddies.-Order traininggear and food supplements within seconds. -Receivepush notifications with important messages from the club. -Linkyour mobile calendar to the reservations for yourtrainingsessions.
Impact Sports Academy Breda 2.1.8
DEX OS
- Schrijf je in voor jouw trainingsessies. - Houdjetrainingprogressies bij en volg je trainingbuddies. -Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkele seconden.-Ontvang push notificaties met belangrijke berichtgeving vandeclub. - Koppel jouw mobiele agenda aan de reserveringen voorjouwtrainingsessies - Register for your training sessions. - Keeptrackof your training progress and follow training buddies. -Ordertraininggear and food supplements within seconds. - Receivepushnotifications with important messages from the club. - Linkyourmobile calendar to the reservations for your training sessions