Danh Bai Offline Apps

Loading...
Chan offline - Chắn Van Ca 1.0.12
Chan Offline - game Danh Bai miễn phí, mangđậm chất dân gian việt nam. Với cách chơi đơn giản. Bạn có thể chơiChắn mọi lúc, mọi nơi mà không cần onlineTính năng nổi bật của game Danh Bai Chan Offline:- Không sợ mất mạng, mạng LAG,không cần 3g wifi...- Không phải lo hết tiền, miễn phí 100%- Vừa chơi vừa làm việc khác không lo bị kích, không phảionline- Chế độ đánh tự động thông minh như người thật.- Thiết kế đậm chất viêt nan cho bạn cảm giác vô cùng chân thực nhưđược ngồi đánh Chan San Dinh (Sân Đình) của làng Việt xưa.Chơi game Chan Offline sẽ nâng kỹ năng Danh Chan của bạn, giúp bạnluyện các Cước Sắc thành thạo, phong phú và biến hóa. Bạn sẽ nhanhchóng thành một cao thủ đánh chắn mà không tốn một xu ^^.Chắn Offline còn thích hợp với người muốn học danh Chan. Bạn tậpchơi mà không lo thời gian suy nghĩ, hết tiền, chê danh chan gà.Bạn sẽ nhanh chóng học được hết các cươc sắc cơ bản chắn: bạch thủ(bach thu),lèo (leo), tôm (tom), chiu, thông, chì, bạch định (bachdinh), thập thành (thap thanh)... Học được cách sướng đúng và hay,sớm thành một cao thủ Danh Chan.Mọi góp ý về danh chan hay báo lỗi choi chắn các bạn có thể gửiemail đến chúng tôi, chúng tôi sẽ chỉnh sửa sao cho game Chắn ngàymột hoàn thiện để phục vụ tốt nhất các bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâmđến gam Danh Bai Chan!Chúc các bạn chơi game vui vẻ và đừng quên đánh giá 5* ung hộ nhàphát triển ^^!Chan Offline - free gamebeat, folk characterized Vietnam. With simple gameplay. You canplay Chắn anytime, anywhere without onlineFeature highlights of the game beat Chan Offline:- Not afraid of losing their lives, LAG network, without wifi 3g...- Do not worry about running out of money, free 100%- Just playing just another job is safe from fire, not online- Automatic mode smart rated as the truth.- Design your nan wrote bold extremely realistic feeling as sittingbeat Chan San Dinh (Dinh Airport) of the ancient Vietnamesevillage.Offline gaming Chan Chan will improve your skills list, help youpractice the Sac proficient charges, richness and transformation.You will quickly hit a high capital without spending a dime sure^^.Offline sure also suitable for people who want to learn the name ofChan. You play without worrying about time to think, out of money,processed chicken chan list. You will quickly learn all the basiccolors sure: white player (bach collection), soups (climbing),shrimp (tom), chiu, inform, lead, platinum on (bach palace), crossthe (low bar) ... Learning is a true pleasure and good, early intoa Chan players list.Any suggestions on the list chan Choi sure the error or you cansend an email to us, we'll edit that is guaranteed on a completegame to best serve you. Thank you for your interest in gram beatChan!I wish you happy gaming and do not forget pro-rated 5 * ^^developers!
Phom - Ta La - Nine Card -Tala
Phom (Ta La) is a card game for 4 players.Total Posts 52 trees, each one dressed originally split 9 or 10plants. the remaining cards are placed in the middle of loading forthe players to play the next time. The first riders will be dividedinto more than one tree than others.Rule:1. Those who have more than one card will be the first togo.2. Those who turn away, they must hit a tree to the right postand his successor will be the next to go.3. When the person next to left hit a tree all the rightsuccessor who has just hit the right cards have the child eat itall or is caught in the middle of trees mentioned not want toeat.4. Only eat tree has been beaten down by the left if itconstitutes Phom cards among your cards.5. When the right has eaten any or caught in the middle of thetrees must be marked with a tree.6. The game ends when:6.1. Entries in the middle of loading allOr6.2. Who was beaten on the score cards with zero hands.7. Number of players: the total number of cards does not inPhom.8. The winner:8.1. Who have at least some points.8.2. If two people have the equal lowest score, then someonecaught before the other cards in the final round will be thewinner.I wish you happy gaming and do not forget pro-rated 5 * ^^developers!
Tien Len Mien Nam - tlmn
Tien len Mien Nam (Sounther Poker) ,consideredthe national card game of Vietnam , is a game intended and best for4 players. Try our FREE Tien Len Mien Nam card app.Features of Tien len mien nam (Sounther Poker) :- Offline mode- you can play anytime, anywhere without internetconnection- No account registration required and 100% free- Attractive design and great featuresEnjoy Tien Len Mien Nam and have fun!
Sam offline
Sam offline(Sam Loc offline) ,considered thenational card game of Vietnam , is a game intended and best for 4players. Try our FREE Tien Len Mien Nam card app.Features of Sam offline(Sam Loc offline) :- Offline mode- you can play anytime, anywhere without internetconnection- No account registration required and 100% free- Attractive design and great featuresEnjoy Sam Loc Offline and have fun!
Tien Len Mien Bac
Tien Len Mien Bac là game danh bai offline.Với cách chơi đơn giản, bạn có thể chơi Tiến Lên Miền Bắc mọi lúc,mọi nơi mà không cần internet.Tính năng nổi bật của game đánh bài Tien Len Mien Bac:- Không sợ mất mạng, mạng LAG,không cần 3g wifi...- Vừa chơi vừa làm việc khác, không lo bị kich, offline hoàntoàn- Không phải lo hết tiền, miễn phí 100%.- Chế độ đánh tự động thông minh như người thật.- Không phải đăng ký, tải về chơi ngayChú ý: Tien Len Mien Bac hoàn toàn miễn phí không nap thẻ, khôngdoi thuong, không đòi hỏi online khi danh baiMọi góp ý về game Tien Len Mien Bac hay báo lỗi Choi các bạn có thểgửi email đến chúng tôi, chúng tôi sẽ chỉnh sửa sao cho game TienLen Mien Bac ngày một hoàn thiện để phục vụ tốt nhất các bạn. Cảmơn đã quan tâm đến game Danh Bai Offline!Chúc các bạn chơi game vui vẻ và đừng quên đánh giá 5* ung hộ nhàphát triển ^^!Liên hệ:- Phản hồi: DanhBaiOffline@gmail.com- Fanpage: https://www.facebook.com/DanhBaiOffline86Tien Len Mien Bac is theoffline card games. With simple gameplay, you can play TienlenNorthern anytime, anywhere without internet.Salient Features of the card game Tien Len Mien Bac:- Not afraid of losing their lives, LAG network, without wifi 3g...- Just playing just another job, not worried about the stylus,completely offline- Do not worry about running out of money, 100% free.- Automatic mode smart rated as the truth.- Do not have to register, download the game immediatelyNote: Tien Len Mien Bac completely free not nap cards, not reallife, does not require online beatingAny suggestions on game Tien Len Mien Bac Choi error or you cansend an email to us, we will modify the game Tien Len star on acomplete north to best serve you. Thanks for your interest in thegame beat Offline!I wish you happy gaming and do not forget pro-rated 5 * ^^developers!Contact:- Feedback: DanhBaiOffline@gmail.com- Fanpage: https://www.facebook.com/DanhBaiOffline86