Delidir Delişmen Apps

Loading...
Pixel İstilası 1.2.3
Tüm alanı belirli bir renk ile işgaletmeyeçalışın. Onlarca bölümde sınırlı hamleniz var ve herhamleyidikkatlice hesap etmeniz gerekiyor.-Kendini denemek isteyenler için sınırsız bölümler-Alan boyutlarını ayarlayabildiğiniz özelleştirilmiş bölümler-Aynı ekranda iki kişi mücadele edebilme fırsatı-Uzun ve keyifli saatler sizi bekliyorTry to occupy theentirearea with a specific color. Dozens of departments havelimitedmoves and each move you have to carefully account.unlimited section for those who want to try yourself foryou can adjust the size of the customized sections -Al-Just a chance to tackle two people on the screen-Long And enjoyable time awaits
Hangi Youtuber? 2.0.1
Bu testimizde ünlü türk youtuberları ne kadartanıyorsunuz test etmiş olacağız. Bu tür daha fazla testleriistiyorsanuz ve istediğiniz türk youtuberları bu tür testlerdegörmek istiyorsanız oyunun altına yorum atmayı unutmayın!",In this test, we willhave to test how much you know of the famous Turkish youtuber.Turkey youtuber this type if you would like more testing, and youwant this type of test you want to see in the game do not forget tocomment below! "
Flying Man 1
Fly and help Flying Man to save hisgirlfriend.Nice and a bit difficult game.
3D Truck Jump 1.1
3D Truck Jump is a racing game. Acceleratebypressing the speed button and tilt the phone to the left orrightto stabilize the balance. Try to get past the obstacleswithoutbreaking up in 5 different sections.
Bear and Stars 0.0.1
Bring Stars to the bears in 30differentlevels. Turn the screen and find your way. Another 30levels are onthe way.This game is different from other puzzle games. What are youwaitingfor?
Reskin 0.0.1
By working to bring together or collectpointsfrom around the colorful blocks on top of it!With a pass, don't be your own score, your friend also intherace!Reskin; forget all the games! We'll have a brand new game!
Soğuk Espri Yarışması 0.0.2
Verilen çeşitli görseller ile yapılmışsoğukesprileri tespit ederekaşağıdaki boşluğa yazacaksınız.Yapyap kanalı ile ünlenen bu oyun siz değerlioyuncularımıziçinartık google play store'da.Eğer oyunu severseniz. Ve soruları bitirirseniz. Yorum atarakdahafazla sorunun gelmesini sağlayabilirsiniz!by detecting coldjokesmade by several visualsYou will write in the space below.This game became famous with Yapyap channel for ourvaluedplayersIt is now on google play store.If you love the game. And if you finish the question. You canhelpbring more problems by throwing comment!
Hafıza Oyunu | Simon 0.0.1
Android kullanıcıları için yepyei TürkçeSİMONoyunuKlasik Simon renklerinden esinlenilmiştir.Bilgisayara karşı hafızanızın ne kadar kuvvetli olduğunugöstermenintam zamanı!ÖZELLİKLERİ:* Hafıza geliştirir.* Değişik renkleriyle algınızı güçlendirir* Leveller ilerledikçe zorluğunuzu test eder* Tek hata yapmanıza bakar* Seviyeler ilerledikçe dikkatinizi toplar* Test ve refleksleri geliştirir* Tamamen ÜCRETSİZ!Simon nedir? Hani bilirsiniz, genelde çocukluğunuzdaberber-kuaför'egittiğinizde elinize verilen direksiyon şeklindeoyuncak var ya (genelde çalışmaz ) işte onun mobil uygulamaşeklidir.Nasıl Oynanır?Oyunu başlatarak. Renkler yanıp sönmeye başlar. Bu renklerihafızadatutarak renkleri tahmin eder ve diğer seviyeleregeçersiniz.Not:Nasıl oynanışını aldırış etmeden oynayın! Eğleneğinizeeminim.The Turkish BRAND,SIMONgame for Android usersIt was inspired by the classic Simon renk.It's time to show how strong your memory against thecomputer!FEATURES:* Memory improves.* Strengthens your perception of different colors* Level and test your progress zorluğu* Looks at you to make a single error* Level progresses, collect your attention* Test and improve your reflexes* Completely FREE!What is Simon? Behold, you know, toys are often given in the formofsteering wheel in your hand or in your childhood when you go tothebarber-hairdresser (usually work) here is hermobileapplications.How to play?starting the game. Colors begin to blink. You pass thesecolorsestimates colors by keeping the memory and to otherlevels.Note:How to play ignoring the gameplay! I'm sure you Eğleneği.
Hangi Tarz İnsansın? 0.2
Dünya'da birbirinden farklı çeşit çeşitinsanbulunmaktadır. Bu insanların sadece dili, ırkı, kökeni,dini...farklılıklar göstermez. Özellikleri,sevdikleri,yaptıklarıişler degörecelidir.Bu uygulama sizin dünya'da hangi tarz insan olduğunuzugöstermeyisağlıyor.Mesela;Bir insan telefonuna kılıf takar iken diğerinsantakmayabilir.Bir insan kitabın arasına ayraç koyarak kitabı kapar, amadiğerinsan sayfanın ucunu kıvırabilirBir insan arabayı otomatik kullanmayı sever, diğerinsanvitesli.Bir insan dizi izlemeyi bilgisayarda sever, diğerinsantelevizyonda.Bir insan kitapları rastgele dizerken, diğeri karışık dizer.Bir insan sandviç hazırlarken tam ortadan keser, diğerinsançaprazlamasına....Bunlar gibi nice sorunun resimli olarak bulunduğu buuygulamasayesinde diğer insanlardan ne kadar üstünolduğunuzuanlayacaksınız.Daha çok test eklenmesini istiyorsanız aşağıdan yorumyazmayıunutmayınız.There are differentkindsof people around the globe. only the language of the people,race,origin, religion ... does not show differences. It featurestheirfavorite, their work is also relative.This application allows you to show which way the people inyourworld.E.g;A man wearing a jacket when the phone can wear other people.Closes his book by putting brackets between a human book, butotherpeople can bend the end of the pagePeople like to use an automatic car, other human speed.A number of people like to watch on the computer, other peopleontelevision.A human book at random dizerk, while the other ismixedstring.A man cuts down the middle of making a sandwich, the otherpeoplecrossing....These problems with this practice is as nice a picture as to howyouwill understand that you are superior to other people.If you want to add more tests do not forget to comment below.
Social Media Downloader 1.0
Download photos and videos from InstagramandFacebook immediately to your device. We don't keep or use anyofthe users' datas.
Emojilerle Youtuber Anlat 0.1
YapYap kanalının popüler SoğukEspriyarışmasından sonra şimdi de Emojilerle YouTuber anlatmaoyunukarşınızda. Emojilerle Türk Youtuberları bulmayaçalışın.yapyap YouTube channelaswell tell you now with your Emoji after the popular contestagainstthe cold humor game. Try to find Turkish Youtuber withEmoji.
Super Backgammon Pro – 1 or 2 Player Backgammon 1.0.0
Try your backgammon skills in one of themostinteresting free backgammon games for Android. SuperBackgammonPro offers you the classic backgammon experience withgreat UI,neat graphics and beautifully arranged game controls. Thedifferentgame modes, compelling setting and interesting soundeffects createan environment for playing the wonderful board gamefor hours! Noneed to take your board with you, now you have thesame features inthis amazing game.CHOOSE BETWEEN 2 GAME MODESIf you want to really test your skills against a hardcompetitor,try the 1 player game in which the game will put youplayingagainst AI. We promise sometimes you will be extremelychallengedand you’ll need to bring out your A game! See why we areone of thebest free backgammon against computer. You can also playagainstyour friends…COMPETE AGAINST YOUR FRIENDSIf you have friends or family that you want to competeinbackgammon, opt in for the 2 player option. Completelychallenging,different than the backgammon vs computer, you caninvite and playagainst any backgammon player on the same device.Start a gametoday and finally make a decision on who is the bestbackgammonplayer!SUPER BACKGAMMON PRO FEATURES:✔️ 100% free backgammon board game✔️ enjoy vs robot (AI) player (backgammon vs computer)✔️ ability to play against friends on the same phone✔️ light and battery friendly✔️ intuitive UI with HD design✔️ top notch backgammon free game!-----------------------Let this app be your go to board game app!Enjoy it alone or with your dear ones and have some socialgamingfun.Get Super Backgammon Pro for FREE!
Hangi Beşiktaşlı Futbolcu Kelime Oyunu 1.3.2z
Şampiyon Beşiktaş'ın kahraman oyuncularıkelimeoyununda. Ne kadar Beşiktaşlı'sın kendini dene. Tablodasağa, sola,aşağı, yukarı harfleri birleştir ve oyuncuları bul.Beşiktaş kelimeoyunu güzel bir kelime avıdır.Besiktas in theChampionsword game players heroes. How Beşiktaşlılar get himselfshot. Thetable to the right, left, down, up, players find andcombine theletters. Besiktas word game hunting is a beautifulword.
Hangi Beşiktaşlı Futbolcu ? 3.2.2dk
Ne kadar Beşiktaşlısın? Resimlerdenfutbolcunun ismini tahmin et. Paraları topla. Zorlandığında yardımal. Eğlencenin tadını çıkar, oyuncularımızı tanı. Başarılar.No matter howBeşiktaşlılar? No guessed from the name of the footballer. collectthe money. When forced to get help. Enjoy entertainment,recognizing our players. Achievements.
Hangi Dizi Kelime Oyunu 3.5.2dk
Yerli dizileri ne kadar seviyorsunuz?Dizileriresimlerden tanıyabilir misiniz? Kiralık Aşk, PoyrazKarayel,İçerde, Kara Sevda, Paramparça, Arka Sokaklar, VatanımSensin. Tümyerli diziler burada. Soruları bil eğlenceyikatla.How much do youlovedomestic serials? Shows you may recognize from the pictures?RentLove, Poyraz Karayel, Inside, Kara Sevda, Shatter, backalleys,you're my homeland. All ails here. Fold the entertainmentknow thequestions.
Fast Battery Charger Free 2
The best quick charge app in the PlayStore.Fast charge your battery freely. Also Save you battery forlongtimes.It is a utility application for your android phone and tabletsofall brands. It works in many ways to ensure the life andbatterycycles of phone battery. Specially designed to boost thebatterycharging time and to enhance the battery life.Along with all the healthy features, it allows to reducebatterytemperature and works as anti phone heat agent by quotingextrabackground services and applications while charging so thatthephone won't heat up and don't consume extra juice amperesfrombattery.
Hangi Fenerbahçeli Futbolcu? 3.1.2dk
Ne kadar Fenerbahçelisin? Takımını nekadartanıyorsun? Fenerbahçe'nin önemli oyuncuları ve yenitransferleribu oyunda. Oynayın bilginizi sınayın. Valbuena, Isla,Soldado, Vanpersie hepsi bu oyunda.No matterhowFenerbahçeliler? How well do you know your team? Fenerbahçe'snewtransfers and major players in this game. Play Test yourknowledge.Valbuena, Isla, Soldado, Van Persia all in thisgame.
Çocuk Bilmeceleri Kelime Oyunu 3.1.2dk
Çocukluğumuzun bilmeceleri artık oyunoldu.Küçücük fıçıcık içi dolu turşucuk veya bilmece bildirmeceelüstünde kaydırmaca gibi çocukluğumuza işlemiş bilmecelerkelimeoyunu olarak karşınızda. Çocuk Bilmeceleri Kelime Oyunusizegeçmişe götürecek. Bakalım bilmeceleri nekadarhatırlayabiliyorsunuz.Our childhood wasnowriddles the game. Fıçıcık tiny solid or riddles turşucuk reportbyhand on our childhood have committed such riddles as word gamesbyscrolling your face. Children riddles Word Games that will takeyouto the past. Let's see how much you can remember riddles.
Hangi Şehir? 3.1.2dk
Şehirlerimizi ne kadar tanıyorsun?Tarihiyerlerin resimlerine bakarak şehirlerimizi tahmin etmeyeçalış.Genel kültürünü geliştir.How well do you knowourcity? Historic places of our city try to guess by looking atthepictures. Improve the overall culture.
Hangi Trabzonsporlu Futbolcu? 3.1.2dk
Ne kadar Tabzonsporlusun? Resimlerebakoyuncuları tahmin etmeye çalış.No matterhowTabzonsporlu? lArA bak pictures try to guess the players.
Alper Bas! Fotoğraflı Soğuk Espri Yarışması 0.1
Yap Yap kanalının yeni oyunu AlperBas!Fotoğraflı Soğuk Espri yarışması sizlerle.Yap new gameschannelAlper Bas! Photo Cold Humor contest with you.
Efsane Film Replikleri Oyunu 3.1.2dk
Bazen ağlatan bazen güldüren ama herbiriefsane olmuş yerli filmlerin replikleri yarışma oldu. Hangireplikhangi filme ait? Hatırlamaya çalış ve nostalji yaşa.KapıcılarKralı, Hababam Sınıfı, Çiçek Abbas, GORA ve daha birçokfilm.Sometimes helaughs,sometimes cry, but it was all one contests the lines ofdomesticfilms become a myth. Which lines of what movie? Try toremember andnostalgia lived. Caretaker King, Chaos, Flower AbbasGORE moviesand a lot more.
Do it 7 - Block Match Hexa Puzzle 0.1
This is a new block match hexa puzzle gamefromDelidir Delişmen. Match the colors and make 7. This is a birbreainteaser.If you enjoy puzzle games ant color matchings, this game isperfectfor you. Very fun and exciting block match hexa puzzle game.Lotsof fun and mathematics which can boost your mind level.HOW TO PLAY• Drag a numbered hexagon block to the honeycomb cells!• Merge same numbers to get higher numbers.• Do it 7 and win the game. If the cells get full before 7 thenyouwill lose.This game is ideal for all ages. Play easily and qucikly. Easytolearn and become a master. Also play offline anywhereandanytime.
Guess the Real Madrid Player 3.1.2dk
How do you know your football team? GuesstheReal Madrid Player from the photos. Christiano Ronaldo,SergioRamos, Marcelo, Bale, Benzema