FERNUS Apps

Loading...
İşler Mobil Kütüphane 6
FERNUS
İşler Yayın markalarından Yayın Denizi, İşleyen Zeka, Çap, Apotemi,Akademi Denizi, Simya, Tekinay yayınlarına ait kitapların dijitalversiyonlarını uygulamayı indirerek kullanabilirsiniz.Dikkat!Uygulamayı kullanmanız için www.isleronline.com internet sitesineüye olarak anahtar kod edinmeniz gerekmektedir. Sitemize hemen üyeolarak cep telefonunuza gelecek anahtar kod ile uygulamayı birseferlik aktif etmelisiniz.Uygulama internet bağlantısı gerektirir.Kütüphanede 200'ü aşkın yüksek kalitede, vektörel dijital kitapbulunmaktadır. Kitapların her biri 7mb ile 50 mb arası veri içerir.Mobil uygulamalarda bulunan 50mb uygulama limitinden dolayı kitapdosyalarını internetten yüklemektedir. Bu durum hem güncelkitaplara erişebilmeniz, hemde cihazınızda gereksiz depolamaalanları oluşturmamak adınadır.Başarılı bir eğitim yılıdileriz.Publication of Works Published brand Sea, BrainFunctioning, Diameter, my Apoteca Academy Sea, Alchemy, Tekinaybroadcasting digital versions of the books by downloading theapplication can use.Watch out! Www.isleronline.co to use theapplication as a member of the internet site must obtain a keycode. Immediate future as a member of our site to your mobile phonewith the application, a one-time key code to be activated.Theapplication requires internet connection. In the library of over200 high-quality, digital books are vector. Each of the bookscontains data from 50 mbar to 7MB. Due to the limit of 50mbapplications in mobile applications book files are downloaded fromthe internet. This situation can access current books, both inorder to create storage space on your device is unnecessary.Wishyou a successful school year.
Dosya Dijital Mobil Kütüphane 3
FERNUS
Dosya Dijital Mobil KütüphaneFile Digital MobileLibrary
Tekinay Video 2
FERNUS
Tekinay Yayınları Video Konu Anlatım veSoruÇözümleriTekinay BroadcastVideoLecture and Q Solutions
Güzel Sözler Bankası 1.0
FERNUS
Güzel sözler uygulamasıdır.Beautiful are the wordsof the application.
Akıllı Optik Okuma - Arı Yayın 26
FERNUS
Arı Yayınları Akıllı Optik Okuma Sistemi "TEST BULUNAMADI" hatasıalıyorsanız internetinizi açıp uygulamanızdaki "Güncelle" butonunabasarak güncelleme ekranın kapanmasını bekleyin. Daha sonra okumayapabilirsiniz. PDF sonuçlar için Acrobat Reader uygulamasınıakıllı cihazınıza yüklemenizi tavsiye ederiz. PDF açıldıktan sonramenu tuşuna basarak indir diyebilirsiniz. Lütfen okuma yaparkenoptik formunuzu düz bir zemine koyun ve uygulamanızı daima günceltutun. Bu uygulama Arı Yayınları optik formları için yapılmıştır.Bee Publishing Intelligent Optical Reading System "TESTS FOUND"error in your application if you open your internet "Update" buttonto wait for the update screen is closed. You can read it later. PDFresults we recommend that you install on your smartphone, theAcrobat Reader application. You can say, download the PDF is openedafter pressing the menu key. Please put your optical form a flatsurface while reading and Always keep your applications up to date.This application is made for optical forms Bee Publications.
Deneme Sınavım 2
FERNUS
Deneme sınavları neticesinde netlerinizigirerek değerlendirme yapabileceğiniz bir uygulamadır. Bunundışında Delta Kültür Yayınevi tarafından yayınlanan denemeler için;- Puan hesaplama- Soruların çözümleri- Konu analizleri- İl ve Türkiye sıralamasıvb. sonuç ve istatistikleri görebileceğiniz bir uygulamadır.What is the result ofyour practice test is an application that you can enter assessment.Apart from this trial are published by the Publisher for DeltaCulture;- Point Calculator- Solutions to Questions- Subject analysis- Provincial and Turkey rankingand so on. the result is an application where you can see thestatistics.
Yediiklim 1.0.0
FERNUS
YediiklimI Yediikl
Akademi Denizi Optik Okuma 1.4
FERNUS
Nasıl Okuma Yapılır- Optiği düz bir zemine koyun - AkıllıCihazınızı optik formun yanındaki şekilde gösterildiği gibi tutun-Optik formun köşelerindeki 4 kareyi ekrandaki 4 karenin içindetutun( karelerinde kenarları kırmızı olacak)1-2 saniye içinde optikformunuz okunacaktır. Bu işlem uzun sürüyorsa destek için lütfenuygulamanın iletişim kısmındaki bilgilerden bize ulaşın. Testbulunamadı hatası alıyorsanız uygulamanız güncel değildir ya da,"Test No" kısmına karalama yapılmış olabilir.Reading How-To-Optical put on a flat surface- Hold it as shown in the figure nextto the optical form your smart device- Keep in 4 frames 4 frames onthe screen in the corner of the optical form (the edges of thesquare will be red)You optical forms will be read within 1-2seconds. If this process takes a long time for assistance, pleasecontact us at the contact information of the application.Test yourapplication if you receive the error could not be found or isoutdated, "Test No." smear may be made to the section.
Kim Memur Olmak İster 3
FERNUS
KPSS hazırlık sürecine eğlenceli ve öğretici bir yaklaşım sağlayanuygulama ile gerçek KPSS soruları ile eğlenceli bir yarışmasürecine katılın, hem eğlenin hem öğrenin.KPSS preparation processapproach to providing a fun and a fun contest with the applicationprocess with real KPSS questions, participate in the fun and learn.
4Rocks 3
FERNUS
Put the rocks into the matching holes. Be Careful! Be Faster!
Çalışkan Arı Optik Okuma 3
FERNUS
Çalışkan Arı Yayınları'na ait mobil optik okuma uygulamasıdır."TEST BULUNAMADI" hatası alıyorsanız internetinizi açıpuygulamanızdaki "Güncelle" butonuna basarak güncelleme ekranınkapanmasını bekleyin. Daha sonra okuma yapabilirsiniz. PDF sonuçlariçin Acrobat Reader uygulamasını akıllı cihazınıza yüklemenizitavsiye ederiz. PDF açıldıktan sonra menu tuşuna basarak indirdiyebilirsiniz. Diligent application is a mobile optical reading ofthe Bee Publishing. "TESTS FOUND" error in your application if youopen your internet "Update" button to wait for the update screen isclosed. You can read it later. PDF results we recommend that youinstall on your smartphone, the Acrobat Reader application. You cansay, download the PDF is opened after pressing the menu key.
Yds Optik Okuma 2.0
FERNUS
Yds Optik Okuma uygulaması ile uygulama ile uyumlu optik formlarıbir kaç saniye içinde okuyup değerlendirebilirsiniz."TESTBULUNAMADI" hatası alıyorsanız internetinizi açıp uygulamanızdaki"Güncelle" butonuna basarak güncelleme ekranın kapanmasınıbekleyin. Daha sonra okuma yapabilirsiniz. PDF sonuçlar içinAcrobat Reader uygulamasını akıllı cihazınıza yüklemenizi tavsiyeederiz. PDF açıldıktan sonra menu tuşuna basarak indirdiyebilirsiniz.optical form compatible with optical applicationsyds Reading application can read and evaluate in a fewseconds."TESTS FOUND" error in your application if you open yourinternet "Update" button to wait for the update screen is closed.You can read it later.PDF results we recommend that you install onyour smartphone, the Acrobat Reader application. You can say,download the PDF is opened after pressing the menu key.
Puan Optik Okuma 9
FERNUS
Puan Yayınlarına ait mobil optik okuma uygulamasıdır."TESTBULUNAMADI" hatası alıyorsanız internetinizi açıp uygulamanızdaki"Güncelle" butonuna basarak güncelleme ekranın kapanmasınıbekleyin. Daha sonra okuma yapabilirsiniz. PDF sonuçlar içinAcrobat Reader uygulamasını akıllı cihazınıza yüklemenizi tavsiyeederiz. PDF açıldıktan sonra menu tuşuna basarak indirdiyebilirsiniz.Rate application is a mobile optical reading of thepublication."TESTS FOUND" error in your application if you openyour internet "Update" button to wait for the update screen isclosed. You can read it later.PDF results we recommend that youinstall on your smartphone, the Acrobat Reader application. You cansay, download the PDF is opened after pressing the menu key.
Salan Ekstra Optik Okuma 1.1
FERNUS
Salan Ekstra mobil opitk okuma uygulaması ile optiklerinizi bir kaçsaniye içinde okuyup değerlendirebilirsiniz."TEST BULUNAMADI"hatası alıyorsanız internetinizi açıp uygulamanızdaki "Güncelle"butonuna basarak güncelleme ekranın kapanmasını bekleyin. Dahasonra okuma yapabilirsiniz. PDF sonuçlar için Acrobat Readeruygulamasını akıllı cihazınıza yüklemenizi tavsiye ederiz. PDFaçıldıktan sonra menu tuşuna basarak indir diyebilirsiniz.You canread your optical Sal Extra opitk mobile application to read andevaluate in a few seconds."TESTS FOUND" error in your applicationif you open your internet "Update" button to wait for the updatescreen is closed. You can read it later.PDF results we recommendthat you install on your smartphone, the Acrobat Readerapplication. You can say, download the PDF is opened after pressingthe menu key.
Matematus Optik Okuma 6.0
FERNUS
Matematus Yayınları'na ait mobil optik okuma uygulamasıdır."TESTBULUNAMADI" hatası alıyorsanız internetinizi açıp uygulamanızdaki"Güncelle" butonuna basarak güncelleme ekranın kapanmasınıbekleyin. Daha sonra okuma yapabilirsiniz.Matematus Journalist ofthe mobile optical reading applications."TESTS FOUND" error in yourapplication if you open your internet "Update" button to wait forthe update screen shutdown. You can read it later.
Karanfil Mobil Optik Okuma 1
FERNUS
Karanfil Mobil Optik Okuma ile optik formlarınızı kolayca okuyupdeğerlendirin."TEST BULUNAMADI" hatası alıyorsanız internetiniziaçıp uygulamanızdaki "Güncelle" butonuna basarak güncelleme ekranınkapanmasını bekleyin. Daha sonra okuma yapabilirsiniz. PDF sonuçlariçin Acrobat Reader uygulamasını akıllı cihazınıza yüklemenizitavsiye ederiz. PDF açıldıktan sonra menu tuşuna basarak indirdiyebilirsiniz.Evaluate Carnation Mobile Optical Reading opticalform easily read."TESTS FOUND" error in your application if youopen your internet "Update" button to wait for the update screen isclosed. You can read it later.PDF results we recommend that youinstall on your smartphone, the Acrobat Reader application. You cansay, download the PDF is opened after pressing the menu key.
Poni Books Optik Okuma 1.2
FERNUS
Poni Books Yayınlarına ait mobil optik okuma uygulamasıdır. Buuygulama ile Poni Books kitaplarında yer alan optik formları birkaç saniye içinde okuyup değerlendirebilirsiniz."TEST BULUNAMADI"hatası alıyorsanız internetinizi açıp uygulamanızdaki "Güncelle"butonuna basarak güncelleme ekranın kapanmasını bekleyin. Dahasonra okuma yapabilirsiniz. PDF sonuçlar için Acrobat Readeruygulamasını akıllı cihazınıza yüklemenizi tavsiye ederiz. PDFaçıldıktan sonra menu tuşuna basarak indir diyebilirsiniz.PoniBooks Publication of the application is a mobile optical reading.Poni contained in this application, you can evaluate optical formsBooks books read within a few seconds."TESTS FOUND" error in yourapplication if you open your internet "Update" button to wait forthe update screen is closed. You can read it later.PDF results werecommend that you install on your smartphone, the Acrobat Readerapplication. You can say, download the PDF is opened after pressingthe menu key.
Model Optik Okuma 7.0
FERNUS
Lütfen okuma yaparken optik formunuzu düz bir zemine koyun veuygulamanızı daima güncel tutun. "TEST BULUNAMADI" hatasıalıyorsanız internetinizi açıp uygulamanızdaki "Güncelle" butonunabasarak güncelleme ekranın kapanmasını bekleyin. Daha sonra okumayapabilirsiniz. PDF sonuçlar için Acrobat Reader uygulamasınıakıllı cihazınıza yüklemenizi tavsiye ederiz. PDF açıldıktan sonramenu tuşuna basarak indir diyebilirsiniz. Bu uygulama ile ModelEğitim Yayıncılık 'a ait optik formları bir kaç saniye içindeokuyup değerlendirebilir ve sonuçlarınızı(doğru, yanlış,boş, net,puan) PDF formatında kaydedebilirsiniz. Öğretmen modunda okuduğunuzoptikler bir listeye alınır ve puan sıralı olarak listelenir.İsterseniz puanlama kriterlerini(En yüksek puan kaç olacak ve kaçyanlış bir doğruyu götürecek) değiştirebilirsiniz. Listeyi ve herbir optik form için sonucu PDF olarak kaydedebilirsiniz. Please putyour optical form a flat surface while reading and Always keep yourapplications up to date. "TESTS FOUND" error in your application ifyou open your internet "Update" button to wait for the updatescreen is closed. You can read it later. PDF results we recommendthat you install on your smartphone, the Acrobat Readerapplication. You can say, download the PDF is opened after pressingthe menu key. Model Education Publishing with this applicationbelonging to evaluate optic forms within a few seconds and readyour results (true, false, empty net, score) can save the PDF.optics you read in teacher mode and taken to a list of points arelisted sequentially. If you like scoring criteria (the highestscore will be few and will take a few wrong right) can change. Listand save it as a PDF of the results for each of the optical form.
Kitap İşler 1.0.0
FERNUS
Kitap İşlerBook Works
Simya Dijital Kütüphane 3
FERNUS
Simya Dijital KütüphaneAlchemy Digital Library
Sonuç Mobil Kütüphane 4.0
FERNUS
Sonuç Mobil Kütüphane Conclusion Mobile Library
Bizim Yayıncılık Kütüphane 2
FERNUS
Bizim Yayıncılık Mobil Kütüphane / z-KitapOur Mobile LibraryPublishing / z-Books
Batı Akademi Optik Okuma 1.2
FERNUS
Batı Akademi Yayıncılık Mobil Optik Okuma Uygulaması ileoptiklerinizi hızlı ve kolay bir şekilde okuyupdeğerlendirebilirsiniz.Nasıl Okuma Yapılır? - Uygulamanızıgüncelleyin.- Optik formu düz bir zemine koyun - Optik formunköşelerinde bulunan kareleri ekranın köşelerinde bulunan kırmızıkarelerin içinde tutun. 1-2 sn içinde optik formunuz okunacak vesonuçlarınız ekranda görüntülenecektir."Test bulunamadı" mesajıalıyor iseniz uygulamanız güncel değildir ya da "Test No" kısmındakaralama yapılmış olabilir.You can evaluate Western AcademyBroadcasting Mobile Optical Reading Practice your optical with aquick and easy way to read.Reading How is it done?- Update yourapplication.- Optical form on a flat ground- Keep the frameslocated at the corners of the optical form of the red squarelocated at the corners of the screen. You optical form within1-2 seconds to be read and the results will be displayed on thescreen."Testing Not Found" If you are getting your message is notthe current application or the "Test No." defamation could be madepart of.
345 Mobil Kütüphane 1.8
FERNUS
345 Mobil Kütüphane345 Mobile Library
Sınav Mobil Kütüphane 2.2
FERNUS
Sınav Mobil KütüphaneExam Mobile Library
Puan Mobil Kütüphane 1.7
FERNUS
Puan Mobil KütüphaneScore Mobile Library
Bilfen Yay Anlık Okuma Sistemi 13.0
FERNUS
Bilfen Yayıncılık Anlık Okuma Sistemi ile uygulama ile uyumlu optikformları bir kaç saniye içinde okuyup değerlendirebilirsiniz. "TESTBULUNAMADI" hatası alıyorsanız internetinizi açıp uygulamanızdaki"Güncelle" butonuna basarak güncelleme ekranın kapanmasınıbekleyin. Daha sonra okuma yapabilirsiniz. Bilfen Publishing formscompatible with optical applications with instant Reading Systemcan read and evaluate in a few seconds. "TESTS FOUND" error in yourapplication if you open your internet "Update" button to wait forthe update screen is closed. You can read it later.
345 Mobil Optik Okuma 1.3
FERNUS
345 Mobil Optik Okuma ile optik formlarınızı okuyupdeğerlendirebilirsiniz."TEST BULUNAMADI" hatası alıyorsanızinternetinizi açıp uygulamanızdaki "Güncelle" butonuna basarakgüncelleme ekranın kapanmasını bekleyin. Daha sonra okumayapabilirsiniz. PDF sonuçlar için Acrobat Reader uygulamasınıakıllı cihazınıza yüklemenizi tavsiye ederiz. PDF açıldıktan sonramenu tuşuna basarak indir diyebilirsiniz.345 Mobile Optical readingcan read and evaluate your optical form."TESTS FOUND" error in yourapplication if you open your internet "Update" button to wait forthe update screen is closed. You can read it later.PDF results werecommend that you install on your smartphone, the Acrobat Readerapplication. You can say, download the PDF is opened after pressingthe menu key.
Yediiklim Optik Okuma 2.3
FERNUS
Yediiklim Yayınları'na ait optik okuma ve değerlendirmeuygulamasıdır."TEST BULUNAMADI" hatası alıyorsanız internetiniziaçıp uygulamanızdaki "Güncelle" butonuna basarak güncelleme ekranınkapanmasını bekleyin. Daha sonra okuma yapabilirsiniz. PDF sonuçlariçin Acrobat Reader uygulamasını akıllı cihazınıza yüklemenizitavsiye ederiz. PDF açıldıktan sonra menu tuşuna basarak indirdiyebilirsiniz.I Yediikl Journalist and evaluation of opticalreading."TESTS FOUND" error in your application if you open yourinternet "Update" button to wait for the update screen is closed.You can read it later.PDF results we recommend that you install onyour smartphone, the Acrobat Reader application. You can say,download the PDF is opened after pressing the menu key.
Adım Adım Optik Okuma 2.0
FERNUS
Adım Adım Optik Okuma ile uygulama ile uyumlu optik formları birkaç saniye içinde okuyup değerlendirebilirsiniz."TEST BULUNAMADI"hatası alıyorsanız internetinizi açıp uygulamanızdaki "Güncelle"butonuna basarak güncelleme ekranın kapanmasını bekleyin. Dahasonra okuma yapabilirsiniz. PDF sonuçlar için Acrobat Readeruygulamasını akıllı cihazınıza yüklemenizi tavsiye ederiz. PDFaçıldıktan sonra menu tuşuna basarak indir diyebilirsiniz.Step formcompatible with optical applications can read and evaluate theoptical reading of a few seconds."TESTS FOUND" error in yourapplication if you open your internet "Update" button to wait forthe update screen is closed. You can read it later.PDF results werecommend that you install on your smartphone, the Acrobat Readerapplication. You can say, download the PDF is opened after pressingthe menu key.
Doğal Şifalar Bankası 2.0
FERNUS
Bitkilerle doğal tedaviyöntemleribulabileceğiniz kapsamlı uygulamadır.It is acomprehensiveapplication that you will find natural treatmentswithplants.
OYEP Mobil 6.7
FERNUS
OYEP MobilMobile OYEP
Matematik Kulübü Optik Okuma 1.4
FERNUS
Matematik Kulübü Mobil Optik Okuma uygulaması ile uygulama ileuyumlu optik formları hızlı ve kolay bir şekilde okuyupdeğerlendirebilirsiniz.Okuma yaparken "Test Bulunamadı" hatasıalıyorsanız Uygulama menüsünden güncelleme butonu ile uygulamayıgüncelleyiniz.(Güncelleme esnasında internet bağlantınızın olmasıgerekir.)Math Club optical form compatible with opticalapplications with mobile reading application, you can quickly andeasily read and evaluate.While reading "Test Not Found" error Ifyou update the application with the update button in theapplication menu. (During the update, you must have an internetconnection.)
Adım Adım Işıklı Mobil 1.5
FERNUS
Adım Adım Işıklı MobilStep Light Mobile
SBM Mobil Optik Okuma 5.0
FERNUS
Soru Bankası Merkezi - SBM Mobil Optik Okuma uygulaması ile optikformlarınızı bir kaç saniye içinde okuyupdeğerlendirebilirsiniz."TEST BULUNAMADI" hatası alıyorsanızinternetinizi açıp uygulamanızdaki "Güncelle" butonuna basarakgüncelleme ekranın kapanmasını bekleyin. Daha sonra okumayapabilirsiniz. PDF sonuçlar için Acrobat Reader uygulamasınıakıllı cihazınıza yüklemenizi tavsiye ederiz. PDF açıldıktan sonramenu tuşuna basarak indir diyebilirsiniz.Question Bank Center - SBMMobile Optical Reading application can read and evaluate youroptical form within a few seconds."TESTS FOUND" error in yourapplication if you open your internet "Update" button to wait forthe update screen is closed. You can read it later.PDF results werecommend that you install on your smartphone, the Acrobat Readerapplication. You can say, download the PDF is opened after pressingthe menu key.
Cep Optik 1.2
FERNUS
İlgi Okul Optik Okuma Uygulaması ile uygulama ile uyumlu optikformları kolayca okuyup sonuçlarınızı anında görebilirsiniz.Okumasırasında "Test bulunamadı" uyarısı alırsanız lütfen uygulamanınmenü kısmındaki güncelle butonu ile uygulamayı güncelleyiniz.formcompatible with optical applications Optical interest SchoolReading Practice your reading and you can easily see the resultsinstantly.During the reading "Test not found" Please update theapplication with the Reload button in the menu of the applicationyou get a warning.
Bilgi Sarmal Optik Okuma 1.1
FERNUS
Bilgi Sarmal Optik Okuma uygulaması ile uygulama ile uyumlu optikformları hızlı ve kolay bir şekilde okuyupdeğerlendirebilirsiniz.Okuma yaparken "Test bulunamadı" hatasıalmanız durumda internet bağlantınızı açarak menüdeki "güncelle"butonu ile uygulamayı güncelleyiniz.Information form compatiblewith optical applications Spiral Optical Reading application canread and evaluate a fast and easy way.While reading "The test couldnot be found" in case you receive an error opening your internetconnection and select "Update" to update the application with thebutton.
MRKZ Optik Okuma 1.1
FERNUS
MRKZ Optik Okuma ile MRKZ Yayınlarına ait optik formları okuyupdeğerlendirebilirsiniz."Test Bulunamadı" hatası alan kişilerinmenüdeki güncelle butonu yardımı ile uygulamayı güncellemesigerekmektedir.You can read and evaluate optical forms of the MRKZRelease of MRKZ optical reading."Testing Not Found" error when theperson is required to update the application with the help of theReload button in the menu.
Yayın Denizi Optik Okuma 1.2
FERNUS
Yayın Denizi Optik Okuma uygulaması ile uygulama ile uyumlu optikformları hızlı ve kolay bir şekilde okuyupdeğerlendirebilirsiniz.Broadcast Sea forms compatible with opticalapplications Optical Reading application can read and evaluate afast and easy way.
Gür Mobil Kütüphane 1.7
FERNUS
Gür Mobil KütüphaneGur Mobile Library
Arı Mobil Kütüphane 2.3
FERNUS
Arı Mobil Kütüphaneyi kullanabilmeniz için akillidefter.com.tr denüye olup anahtar kod almanız gerekmektedir. To use the MobileLibrary is a member of the Bee akillidefter.com.t also have to getthe key code.
Matematus Moptik 1.1
FERNUS
Matematus Moptik Uygulaması bir optikokumauygulamasıdır.Okuma yaparken "test bulunamadı" hatası alıyorsanızinternetiniziaçarak menüdeki "Güncelle" butonu yardımı ileuygulamayıgüncelleyiniz.We MoparMatematusapplication is an optical reading applications.While reading "test was not found" error if you open yourinternetmenu in the "Update" button to update the application withthehelp.
Yayın Kulvarı Mobil Kütüphane 2
FERNUS
Yayın Kulvarı Mobil KütüphanePublication Lane MobileLibrary
cApp 2.1
FERNUS
cApp - Çap Yayınları soru çözümuygulamasıcapper - WorldwidePublications problem solving application
MORE&MORE Optik Okuma 4.0
FERNUS
MORE&MORE optik okuma uygulaması ile MORE&MORE kitaplarındayer alan optik formları hızlı ve kolay bir şekilde okuyupdeğerlendirebilirsiniz."Test Bulunamadı" hatası alıyorsanızinternet bağlantınızı açarak menüdeki güncelle tuşuna basıp ekranınkapanmasını bekleyiniz.MORE & MORE MORE & optics withoptical reading application forms contained in the book you canread and evaluate MORE quickly and easily."Testing Not Found" errorIf you press the Reload menu by turning on your internet connectionyou expect to close the screen.
Teas Press Mobil Kütüphane 1.9.0
FERNUS
Teas Press Mobil KütüphaneTeaser Mobile Library Press
TEAS PRESS OPTİK 30.0
FERNUS
Teas Press Optik Okuma ve Değerlendirme Uygulaması ile testlerdebulunan karekodları okutarak ilgili teste ait optik formaulaşabilirsiniz. Daha sonra cevaplarını optik forma işaretleyektestinizin sonucunu ve katılan kişiler arasında kaçıncı sıradaolduğunuzu görebilirsiniz. Teaser Press Optical Reading Assessmentand Application of the test data matrix found in optical form canbe found by reading of the relevant tests. You can then see theresults of your answers that you're işaretleyek uniform opticaltest and which rank among the participating entities.
Can Can Optik Okuma 2.0
FERNUS
Can Can Yayınları Mobil Optik Okuma ile uygulama ile uyumlu optikformları hızlı ve kolay bir şekilde okuyup değerlendirmeyapabilirsiniz.Can Can Publication form compatible with opticalapplications with mobile optical reading reviews, you can readquickly and easily.
BilQR 2.8.0
FERNUS
BilQR kitap çözümlerine ulaşmak için karekod okuma uygulaması.bilqe book reading application data matrix to reach a solution.
Gama Okul Optik Okuma 1.2
FERNUS
Gama Okul Optik OkumaGamma Optical Reading School