Felicisoft Apps

Loading...
Sansa Bak 3.1.1
Felicisoft
ABOUT APPLICATIONIt was never this easy to get lottery results, check your ticketand prize. Get Turkish National Lottery game ( Sayısal Loto, SüperLoto, Şans Topu ve On Numara ) results by using your smartphone'scamera quickly and see the prize and draw details instanly on yourscreen. It is enough for you to have an active Internet connectionand just take a picture of your lottery ticket. Let "Şansa Bak"will retrieve current and past lottery results, match winningnumbers with your numbers and tell you if you won or not. That'sall.HOW TO USEYou will be able to check your tickets in seconds with thisapplication that will put away the time you waste while checkingtickets manually.1 - Choose lottery type2 - Choose lottery date3 - Take a picture of your ticketThat's all. Find out if you win or not.Important Note: "Şansa Bak" is not an official NationalLottery application and main purpose of application is to makepeople informed about lottery results. Even if the lottery imageprocess accuracy is very close to %100, some numbers might bedetected wrong. If the numbers in your ticket and the applicationis different, please recheck your ticket with official MilliPiyango results.PERMISSIONSCamera - We use the camera on your smartphone to take apicture of your ticket to determine the numbers on yourticket.Internet - We need this permission to retrieve lotteryresults from Milli Piyango servers.Network State - We use this permission to check yourInternet connection.
Sansa Bak Lite 2.1.2
Felicisoft
ABOUT APPLICATIONIt was never this easy to get lottery results, check your ticketandprize. Get Turkish National Lottery game Sayısal Loto resultsbyusing your smartphone's camera quickly and see the prize anddrawdetails instantly on your screen. It is enough for you to haveanactive Internet connection and just take a picture of yourlotteryticket. Let "Sansa Bak Lite" will retrieve current and pastlotteryresults, match winning numbers with your numbers and tellyou if youwon or not. That's all.HOW TO USEYou will be able to check your tickets in seconds withthisapplication that will put away the time you waste whilecheckingtickets manually.1 - Choose lottery date2 - Take a picture of your ticketThat's all. Find out if you win or not.NOTLAR1 - Sansa Bak application is a free version of SansaBakapplication which you can check all of your Milli Piyangolotterygame results including On Numara, Sayısal Loto, Süper Lotove ŞansTopu as much as you want.2 - "Sansa Bak Lite" is not an official National Lotteryapplicationand main purpose of application is to make peopleinformed aboutlottery results. Even if the lottery image processaccuracy is veryclose to %100, some numbers might be detectedwrong. If the numbersin your ticket and the application isdifferent, please recheck yourticket with official Milli Piyangoresults.PERMISSIONSCamera - We use the camera on your smartphone to takeapicture of your ticket to determine the numbers onyourticket.Internet - We need this permission to retrievelotteryresults from Milli Piyango servers.Network State - We use this permission to check yourInternetconnection.
İddaa™ Program Kupon Skor 1.8.6
Felicisoft
Oynamış olduğunuz İddaa™ kuponlarınızın tutup tutmadığını anlık vesonuçlanmış maç skorlarından kontrol edebilirsiniz. Güncel İddaa™programı ile tüm maçların en son oranlarına anında ulaşın. Artıktamamlanmış maçların skorlarını da görebilir, güncel İddaa™programı sayesinde maç oranlarına ve bahislere ulaşabilir,sonuçlarınıza daha detaylı bakabilirsiniz. Bahis oynadığınız bütünfutbol, basketbol, voleybol, motor sporları, hentbol, tenis gibisporları kontrol edebilir, maç ve maçlar sonuçlandığı zaman kuponsonucunuzu görebilirsiniz. You can check whether your Iddaa ™coupons you have played are instant and final match scores. Getinstant access to the latest odds of all matches with the currentIddaa ™ program. Now you can see the scores of the completedmatches, you can reach the match odds and bets with the currentİddaa ™ program, you can see more detailed results. You can checkall the sports you have bet on, such as football, basketball,volleyball, motor sports, handball, tennis, and you can see yourcoupon result when the matches and matches are concluded.
Loto Türkiye 1.0.1
Felicisoft
Loto Türkiye, Türkiye'de bulunan ve Milli Piyango tarafındansunulan4 şans oyununa ait tüm sonuçlara ulaşmanızı sağlar. SayısalLoto,Süper Loto, Şans Topu ve On Numara için; - Tüm çekilişsonuçlarınıgörüntüleyebilir, - Kendi kuponlarınızı oluşturabilir,- Kuponunuzsonuçlandığında anlık bildirim alabilir, - Oynadığınızkuponaikramiye çıkıp çıkmadığını otomatik ve hızlı bir şekildekontroledebilirsiniz. Oynayabileceğiniz Oyunlar; - Şans Topu: İkifarklısayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesiesasınadayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34numaradan, ikincisayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. ŞansTopu oyunu, yaygınikramiye verilmesine uygun bir oyundur. -Sayısal Loto: MilliPiyango İdaresi tarafından düzenlenen,katılımcıların 1-49 sayıkümesi içinden çekilişle belirlenecek olan6, 5, 4, ve 3 sayınındoğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun " olarak da ifadeedilen şans oyunudur. - Süper Loto: MilliPiyango İdaresi tarafındanPerşembe günleri çekilişi yapılan birşans oyunudur. Aynı kolonda1'den 54'e kadar olan rakamlarınarasından altı rakam seçilerekoynanır. Süper Loto'dan ikramiyekazanabilmek için aynı koloniçerisinden en az üç rakamın çekilişsonuçları ile uyuşması gerekir.- On Numara: Milli Piyango İdaresitarafından 6 Ağustos 2002tarihinde oynatılmaya başlanan bir şansoyunudur. On Numara adıverilen bu oyunda; oyun kuponlarınınüzerindeki her bir kolonda yeralan 1 ile 80 arasındakinumaralardan, çekilişle belirlenecek olan22 adet numaradan; 10, 9,8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenlerile hiçbir numarayı doğrutahmin edemeyenler ikramiyeye hakkazanmaktadır. 22 adet numaradan10 tanesini doğru bilenler büyükikramiyeye hak kazanmaktadır.Büyük ikramiye isabet eden numaralarıtahmin edebilen olmadığıdurumunda, büyük ikramiye bir sonrakihaftaya devretmektedir. LottoTurkey, located in Turkey and belongsto the 4 games of chanceoffered by the National Lottery allows youto reach all results.For Digital Lotto, Super Lotto, Chance Balland Number Ten; - Viewall lottery results, - Create your owncoupons, - Receive instantnotification when your coupon isfinalized, - You can automaticallyand quickly control whether thejackpot you play is a bonus. Gamesyou can play; - Chance Ball: Itis a numerical game based on thenumber of numbers selected from twodifferent sets of numbers. Thefirst set of numbers is 1-34 and thesecond set of numbers is 1-14.The Chance Ball game is a game thatis suitable for giving bonuses.- Lottery: It is a game of chance,which is organized by theNational Lottery Administration, which isbased on the correctestimation of the numbers 6, 5, 4, and 3, whichwill be determinedby the participants from the 1-49 number set. -Super Lotto: is agame of chance drawn by the National LotteryAdministration onThursdays. In the same column, six digits areselected from thenumbers 1 to 54. To win a bonus from Super Lotto,at least threenumbers in the same column must match the drawresults. - NumberTen: It is a game of chance that was started to beplayed by theNational Lottery Administration on 6 August 2002. Inthis gamecalled Number Ten; the numbers of 1 to 80 in each columnon thegame coupons; 10, 9, 8, 7 and 6 with the correct number ofthosewho can not accurately predict any number of bonuses areeligible.10 of the 22 numbers are known for the big jackpot. In theeventthat the big jackpot is not able to predict the number ofhits, thebig bonus is handed over to the next week.