Fezafez Apps

Loading...
Bayram Mesajları 2019 1.6
Fezafez
Bu uygulamada birbirinden güzel bayram mesajları bulunmaktadır.Dini bayramlarımız olan ramazan ve kurban bayramlarındasevdiklerinize, eşe-dosta ve arkadaşa göndereceğiniz hazır mesajlarcebinizde, elinizin altında. Bu mesajları sosyal paylaşımaraçlarıyla (sms, whatsapp, twitter vb. ) kolaycapaylaşabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey: seçtiğiniz mesajınüzerine tıklamak, ve gönderme yöntemini seçmek... Bu kadar kolay.In this application, there is the beautiful feast messages.Religious holidays of Ramadan and the feast of the sacrifice inwhich our loved ones, friends and relatives and are ready to sendmessages to your friends in your pocket, under your hand. Thesemessages with social sharing tools (SMS, WhatsApp, Twitter, etc.).You can easily share. The only thing you need to do: Clicking onthe chosen message, and select the method of sending ... It's thateasy.
KPSS Uluslararası Kuruluşlar 1.2
Fezafez
KPSS'ye adayları için hazırlanan uluslararası kuruluşları pratikbir şekilde öğretici bir uygulamadır.Örnek: Türkiyenin üye olmadığıuluslararası kuruluşlar:OPECOAPECNAFTALAFTAEFTABTDG-8NordikKonseyiinternational organizations are prepared for KPSS'yecandidate is a practical way of teaching practice.Sample:Turkey isnot a member of international organizations:OPECOrganization ofArab Petroleum Exporting CountriesNAFTAthe LAFEFTABTDG-8The NordicCouncil
Sesli Sureler-2 1.14
Fezafez
Bu uygulamaya 25 sure, sesli görüntülü olarak konulmuştur.Surelerin Arapça ve Türkçe metinleri ile birlikte mealleri dekonmuştur. Sesli dinlerken ekranı kaydırarak okunan sureyiArapçasından veya Türkçe metninden takip edebilirsiniz. Büyük birtitizlikle hazırlanan bu uygulamayı internet olmadan dakullanabilirsiniz. Uygulamada gözden kaçan bir eksiklik veya hatagörürseniz lütfen maille bildiriniz. Uygulamada aşağıda listesiniverdiğim sure ve dualar mevcuttur. ÖğrenmBu uygulamaya 25 sure,sesli görüntülü olarak konulmuştur. Surelerin Arapça ve Türkçemetinleri ile birlikte mealleri de konmuştur. Kısa Namaz surelerideğil daha uzun olan surelerdir.Sesli dinlerken ekranı kaydırarakokunan sureyi Arapçasından veya Türkçe metninden takipedebilirsiniz. Büyük bir titizlikle hazırlanan bu uygulamayıinternet olmadan da kullanabilirsiniz. Uygulamada gözden kaçan bireksiklik veya hata görürseniz lütfen maille bildiriniz. Uygulamadaaşağıda listesini verdiğim sure ve dualar mevcuttur. Öğrenmek,öğretmek isteyen okuyup sevap kazanmak isteyen herkes için yanındataşıyabileceği güzel bir uygulamadır. Kuran ezberlemek için idealbir uygulamadır.Bu uygulamanın içeriği aşağıda listesi verilen sureve duaların ses, görüntü, metin ve açıklamalarından oluşmaktadır.Ayetel KürsiAmenerrasulüHüvallahülleziAbese SuresiA'la SuresiBeledSuresiBeyyine SuresiBüruc SuresiDuha SuresiFecr SuresiİnfitarSuresiİnsikak SuresiKaria SuresiKıyame SuresiLeyl SuresiMearicSuresiNebe SuresiNuh SuresiŞems SuresiTarık SuresiTekasürSuresiTekvir SuresiZilzal Suresiek, öğretmek isteyen okuyup sevapkazanmak isteyen herkes için yanında taşıyabileceği güzel biruygulamadır.Bu uygulamanın içeriği aşağıda listesi verilen sure veduaların ses, görüntü, metin ve açıklamalarından oluşmaktadır."Ayetel Kürsi""Amenerrasulü""Hüvallahüllezi""Abese Suresi""A'laSuresi""Beled Suresi""Beyyine Suresi""Büruc Suresi""DuhaSuresi"Fecr Suresiİnfitar Suresi""İnsikak Suresi""KariaSuresi""Kıyame Suresi""Leyl Suresi""Mearic Suresi""Nebe Suresi""NuhSuresi""Şems Suresi"Tarık SuresiTekasür SuresiTekvir SuresiZilzalSuresiThis application period 25 is provided for the audio-visual.Meal along with Arabic and Turkish texts of Surat was alsopossible. Slide the screen while listening to the voice readingtime you can follow the text in Arabic or Turkish. You can also usethis app a great meticulously prepared without the internet. If yousee a lack of practice overlooked or error, please notify Mail.Application is available for prayer and time I gave the list below.25 öğrenmb application period is provided for the audio-visual.Meal along with Arabic and Turkish texts of Surat was alsopossible. Prayer short duration are not that much longer.Slide thescreen while listening to the voice reading time you can follow thetext in Arabic or Turkish.You can also use this app a greatmeticulously prepared without the internet. If you see a lack ofpractice overlooked or error, please notify Mail. Application isavailable for prayer and time I gave the list below.Learning is agood practice for anyone wishing to earn reward can carry besideswanting to teach reading. It is an ideal application for memorizingthe Qur'an.The contents of this application are listed below andprayer time audio, video, consists of text and explanation.AyetelKursiAmenerrasul theHüvallahüllez theAbes SuratSuratal-A'laAl-BaladAl-BayyinaAl-BuroojSurahDuhaAl-FajrAl-InfitarAl-InshiqaqAl-QariaAl-QiyamaAl-LailMaarijSuratSurah NabaNuhAsh-ShamsTariqTakathurSuratAt-TakwirAz-Zalzalaaddition, it is a good practice for anyonewishing to earn reward can carry besides wanting to teachreading.The contents of this application are listed below andprayer time audio, video, consists of text and explanation."AyetelKursi""Amenerrasul for""Hüvallahüllez for""Surah Abasa""Suratal-A'la""Al-Balad""Al-Bayyina""Al-Burooj""SurahDuha"Al-FajrAl-Infitar""Al-Inshiqaq""Al-Qaria""Al-Qiyama""Al-Lail""Maarij Surat""SurahNaba""Nuh""Ash-Shams"TariqTakathur SuratAt-TakwirAz-Zalzala
Kadir Gecesi Mesajları 1.3
Fezafez
Müslümanların bayramı mübarek kandil gününü ifade eden en güzelmesajlar artık telefonunuzda. Kısa bir mesaj ile gönülleri alabilirhatırlarını sorabilirsiniz.Bu mesajları telefona yükleyerekyanınızdan eksik etmeyecek ve sevdiğiniz sözleri mesajları FacebookSms Viber line WhatsApp Twıtter gibi uygulamalarla arkadaşlarınızlasevdiklerinizle paylaşarak herkese ulaştırabileceksiniz.Feast dayof the Muslim holy lamps are now expressing the most beautifulmessage on your phone. Hearts can take a short message can asksake.This message will not skimp on the phone by installing yourside and your favorite lyrics Sms messages Viper Facebook Twitterapplications like WhatsApp line with loved ones, sharing withfriends will be able to reach everyone.
Felsefe Ders Notları 1.4
Fezafez
Bu uygulama LYS ve KPSS'ye hazırlananlara ve felsefeye ilgiduyanlara hitap edecek bir uygulamadır. Uygulama "FelsefeyeGiriş","Felsefe Nedir?", "Felsefi Akımlar ve Açılımları","VarlıkFelsefesi","Siyaset Felsefesi","Felsefenin Alanları","Estetik veSanat Felsefesi","Doğru Bilginin İmkansızlığı","DinFelsefesi","Bilim Felsefesi", "Bilgi Felsefesi","Ahlak Felsefesi"ana başlıkları halinde hazırlanmıştır. İlgili başlığın altkonularına sayfa sıralamasına göre yer verilmiştir. uygulamadasayfayı yukarı-aşağı kaydırarak bilgileri okuyabilirsiniz.Thisapplication LYS and KPSS'ye prepared and will appeal to thoseinterested in philosophy is a practice. Applications "Introductionto Philosophy", "What is Philosophy?", "Philosophical Movements andExpansions", "Ontology", "Political Philosophy", "PhilosophyAreas", "Aesthetics and Philosophy of Art", "Correct InformationImpossibility", "Philosophy of Religion "," Philosophy of Science"," Philosophy of Knowledge "," Moral Philosophy "was prepared inthe main titles. Sub-topics related to the title page is givenaccording to the ranking. Scroll up and down the application pageyou can read the information.
Kandil Mesajları 1.4
Fezafez
Müslümanların bayramı mübarek kandil gününü ifade eden en güzelmesajlar artık telefonunuzda. Kısa bir mesaj ile gönülleri alabilirhatırlarını sorabilirsiniz. Bu mesajları telefona yükleyerekyanınızdan eksik etmeyecek ve sevdiğiniz sözleri mesajları SmsViber line WhatsApp Twıtter gibi uygulamalarla arkadaşlarınızlasevdiklerinizle paylaşarak herkese ulaştırabileceksiniz. Feast dayof the Muslim holy lamps are now expressing the most beautifulmessage on your phone. Hearts can take a short message can asksake. This message will not skimp on the phone by installing yourside and your favorite lyrics Sms messages Viper line withapplications like WhatsApp Twitter with your friends by sharingyour loved ones will be able to reach everyone.
Cuma Mesajları 1.4
Fezafez
Müslümanların bayramı mübarek cuma gününü ifade eden en güzelmesajlar artık telefonunuzda. Kısa bir mesaj ile gönülleri alabilirhatırlarını sorabilirsiniz. Yaklasık 80 adet birbirinden farklıgüzel ve mesajlar. Uygulama bu güncellemeyle daha güzel ve sık birgörünüm kazandı. Bu mesajları telefona yükleyerek yanınızdan eksiketmeyecek ve sevdiğiniz sözleri mesajları Facebook Sms Viber lineWhatsapp Twıtter gibi uygulamalarla arkadaşlarınızlasevdiklerinizle paylaşarak herkese ulaştırabileceksiniz.İstediğiniz metnin üzerine tıklayarak paylaşma fonksiyonu eklendi.Muslim feast of the blessed friday messages no longer expressingthe most beautiful on your phone. Hearts can take a short messagecan ask sake. Approximately 80 different beautiful and messages.Practice with this update often look more beautiful and won. Thismessage will not skimp on the phone by installing your side andyour favorite lyrics Sms messages Viper Facebook Twitterapplications such as Whatsapp line with loved ones, sharing withfriends will be able to reach everyone. By clicking on the text youwant to share added function.
Kur'anı-Kerimden Kıssalar 1.5
Fezafez
Dini hikayelerden oluşan bu uygulamada aşağıda listelenen kıssalarvardır.Kabil İle Habil, Hz. Nuh'un Gemisi, Hz. Hud ve Ad Kavmi, Hz.Salih'in Devesi, Hz. İbrahim Halilullah, Hz. Lut ve Azgın Kavmi,Hz. Yusuf'un Güzel Kısası, Hz. Yunus ve Balık, Hz. Hazkil'inÖlüleri Diriltmesi, Hz. Eyyüb'ün Sabrı, Zülkarneyn'in Seddi, Hz.Şuayb ve Medyenliler, Fazilet Örneği Asiye, Hz. Musa veAsası,Lokman Hakim'in Nasihatı, Hz. Davud ve Talut, Hz. İlyas veElyesa, Hz. Süleyman'ın Saltanatı, Hz. Şa'ya'nın Şehadeti, Hz.Zekeriyya ve Yahya,İffet Numunesi Meryem, Hz. İsa ve Havarileri,Eshab-ı Kehf - Mağara Arkadaşları, Şeytan Abidi Nasıl YoldanÇıkardı,This application consists of religious stories are thestories listed below.Kabul with Abel,Hz. Noah's Ark,Hz. Hud andPeople of 'Ad,Hz. Saleh's camel,Hz. Abraham Halilullah,Hz. HornyLot and His people,Hz. Measure of Joseph's Fine,Hz. Jonah and theFish,Hz. Hazkil Resurrection of the dead,Hz. Ayyub Sabri,ZulkarnEYNGreat Wall,Hz. Shuaib and Medyenli areVirtue Example Asie,Hz. Mosesand the Sceptre,Nasihat Lokman Hakim, theHz. David and Talut,Hz.Elijah and Elisha,Hz. Solomon's reign,Hz. Şa'ya'n's martyrdom,Hz.Zachariah and John the Baptist,Samples of chastity Mary,Hz. Jesusand the Apostles,Eshab-i - the Cave,Abidi How did Satan tempt you,
KPSS Ceza Hukuku 1.3
Fezafez
Bu uygulama ile Ceza Hukuku cebinizde. Büyük bir titizliklegüncellenmiştir. Ceza hukuku ilgili madde ve başlıklardan bazılarıaşağıda listelenmiştir.Gönüllü VazgeçmeFikriİçtimaTaksirErtelemeAdli Para CezasıKarma Nispi SuçToplu SuçGeçitliSuçDavaların BirleştirilmesiTekerrürZaman AşımıŞikâyetİştirakHâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme Özel Af Genel AfKoşulluSalıvermeUzlaşmaMüsadereHaksız TahrikBileşik SuçİştirakGönüllüVazgeçmeLehte Kanunilik İlkesiAzmettirmeİşlenemez SuçMefruzSuçRüşvetİrtikâpTaksirle Yaralamaİnsan Üzerinde Bilimsel DeneySuçuHırsızlıkDolandırıcılıkGüveni Kötüye KullanmaSuçuCumhurbaşkanına Hakaret SuçuMalvarlığına İlişkin SuçlardaGöreviKötüye Kullanma SuçuResmi ve Özel Belgede SahtecilikTehditİş veÇalışma Hürriyetinin İhlaliYağmaİhaleye Fesat KarıştırmaÇocuğuAldırma SuçuHakaretWith this app in your pocket Criminal Law. Greatcare has been updated. Some of the topics of criminal law andrelated substances are listed below.VoluntaryAbandonmentIntellectual conveneNegligenceProcrastinationCriminalfinesCombined Relative CrimeMass CrimesGated CrimeUnification ofcasesRelapsesTimeoutComplaintsParticipation in the voluntarysurrender of Crimes Committed in the form ofSpecial AmnestyAmnestyConditional ReleaseReconciliationConfiscationUnfairDriveCompound CrimeAssociatesVoluntary AbandonmentIn favor of theprinciple of legalityAbettingCrime can not be processedPutativeCrimeBriberyExtortionReckless injuryScientific Experiments onHumans CrimeTheftFraudAbuse of Trust CrimesCrime and add to thePresidentRegarding the assets of CrimeMalpractice CrimeOfficial andprivate document forgeryThreatsViolation of Freedom of Business andWorkSwagBid riggingNever mind the crime of childInsults
Eser - Yazar 1.3
Fezafez
Türk Edebiyatının dönemlere göre yazar ve eserlerini tanıtma veöğrencilerin bu bağlamda öğrenme etkinliklerini kolaylaştırmayıamaçlayan bir uygulama. By periods of Turkish literature andpromoting authors and their works in the context of studentslearning activities aimed at facilitating the application.
Yazarlarımız - Şairlerimiz 1.3
Fezafez
Türk Edebiyatının dönemlere göre yazar ve eserlerini tanıtma veöğrencilerin bu bağlamda öğrenme etkinliklerini kolaylaştırmayıamaçlayan bir uygulama. By periods of Turkish literature andpromoting authors and their works in the context of studentslearning activities aimed at facilitating the application.
Sesli Namaz Sureleri 1.10
Fezafez
Bu uygulamada namaz sureleri ve dualar Arapça yazılışıylahazırlanmıştır.. Ayrıca Arapça bilmeyenler için ,sure ve dualarınokunuşu Latin harfleriyle yazılmıştır. Tüm sure ve duaları sesliolarak dinleyebilirsiniz. Uygulamada aşağıdaki sure ve dualarbulunmaktadır.Sureler:Fatiha Suresi, Nas Suresi,Felak Suresi,İhlasSuresi,Tebbet Suresi,Nasr Suresi,Kafirun Suresi,Kevser Suresi,MaunSuresi,Fil Suresi,Kureyş Suresi,Asr Suresi,Kadr Suresi,KunutDuaları-1,Kunut Duaları-2,Allahumme Salli Duası,Allahumme BarikDuası,Ettehiyyatü Duası,Rabbena Atina Duası,RabbenâğfirlîDuası,Sübhaneke Duası,This application has been prepared withprayer time and prayer in Arabic writing ..For those who are alsoin Arabic, the reading of the prayer time and is written using theLatin alphabet.You can listen to all the time and pray outloud. Application contains the following chapters andprayers.Suras:Al-Fatiha,Suratan-Nas,Al-Falaq,Al-Ikhlas,Al-Masadd,Surat an-Nasr,Surahinfidels,Al-Kawthar,MahoganyQur'an,Al-Fil,Quraysh,Al-Asr,Al-Qadr,Prayers Kunut-1,PrayersKunut-2,Allahumma Salli Prayer,Prayer Allahumma Barik,Ettehiyyat ofPrayer,Athens until the Lord's Prayer,Rabbenâğfirlî Prayer,Sübhanekto prayer,
Halk Edebiyatı 2.3
Fezafez
Bu uygulamada halk edebiyatı ayrıntıya inilmeden konuyu kavratacakşekilde anlatılmıştır. Halk edebiyatı özellikleri, nazım biçim vetürleri, halk şairleri, ve hakkında özet bilgiler içeren buuygulama LYS ye hazırlanan öğrencilerin, okullarda eğitimine devameden ortaöğretim öğrencilerinin hatta KPSS ye hazırlanan adaylarınişini kolaylaştıracaktır. This practice of folk literature includethe details to understand the subject before been described.Characteristics of folk literature, poetry forms and types, folkpoets, and prepared to LYS this application contains summaryinformation about the students, secondary school studentscontinuing their education in schools or even facilitate the workof the candidates will be prepared to KPSS.
Noktalama İşaretleri 1.3
Fezafez
LGS - YGS- LYS - KPSS' ye hazırlanan öğrencilere ve okul derslerineyardımcı olmak maksadıyla hazırlanan güzel bir uygulamadır.Bilgilerin Türk Dil Kurumundan alınarak hazırlanan bu uygulamaumarım işinize yarar.İlk Sürümdeki görüntüleme hatasıdüzeltilmiştir.LGS - YGS-LYS - KPSS prepared to help students andschool lessons prepared for the purpose is a good practice.Information taken from the Turkish Language Institute has preparedthis application hopefully benefit your business.Display error hasbeen corrected in the first version.
Bayram Mesajları 1.3
Fezafez
Bayram mesajlarını paylaşabileceğiniz bir uygulamadır. Halloween isan application that you can share messages.
Çerkezce Müzikler 1.6
Fezafez
Bu uygulamada birbirinden güzel çerkez müzikleri bulunmaktadır. Buezgileri yaşatmak ve sevdirmek amacıyla hazırlanan bu uygulamagüncellemelerle de zenginleştirilecektir. In this application,there are many beautiful Circassian music. These tunes prepared tocherish and love this app updates will be enriched.
Osmanlı Tarihi Notları 1.4
Fezafez
Bu uygulama Osmanlı Tarihi konu özetlerini içermektedir. Osmalı'nın kuruluşundan birinci dünya savaşına kadar tüm evrelerözetlenmiştir. Gereksiz ayrıntıdan kaçınılarak bilinmesi gerekenbilgilere yoğunlaşıp bu uygulama hazırlanmıştır. Padişahlarınresimleriyle de görsellik artırılmıştır. Padişahları ve tarihimizibilmek bu topraklarda yaşayanların önceliklerindendir. Hem buönceliği düşünerek hem de KPSS ve LYS sınavlarına hazırlananöğrencilere destek olmayı amaçlayan bir uygulamadır. Ayrıcaokullarda tarih derslerini alan - okutan öğrenci ve öğretmenlerinbaşvurabilecekleri pratik bir egitim uygulamasıdır.This applicationcontains plot summaries of Ottoman history. Osmali theestablishment of the first world war until the whole stage aresummarized. Find out more information by avoiding unnecessarydetails condenses this application is prepared. Visual withpictures of Sultan also increased. Sultan and know our history isone of the priorities of people living in this land. Both of thesepriorities in mind both the KPSS and prepared to LYS exam is anapplication that aims to support students. In addition, the fieldof history lessons in school - read the practical training ofstudents and teachers can apply application.
Halk Müziği Seçmeleri-1 1.8
Fezafez
Halk Müziği Seçmelerini Dinleyebileceğiniz Güzel Bir Uygulama. FineFolk Music Selecting an Application can listen.
Divan Edebiyatı 1.4
Fezafez
Divan Edebiyatı pratik bir şekilde anlatılmıştır. Divan edebiyatıözellikleri, nazım biçim ve türleri, divan şairlerini kapsayan bireğitim uygulamasıdır. Divan Literature has been described in apractical way. Features classical literature, poetry forms andtypes, including poets is an educational application.
Romantik Mesajlar 1.4
Fezafez
Bu uygulamada romantik sözler aşk mesajları bulunmaktadır. Sevgiyiiletmek, ilan-ı aşk için bu sözleri çok beğeneceksiniz. RomantikSözleri mesaj ile Whatsapp ile Facebook ile sms ile aklınızagelecek her türlü sosyal paylaşım araçlarıylapaylaşabilirsiniz.This practice has romantic lyrics of lovemessages.to convey love, you will love this for love forwords.Whatsapp messages with romantic lyrics come to mind sms withFacebook, you can share it with all kinds of social sharing tools.