FungoApps Apps

Loading...
Колядки 1.0
FungoApps
В Додаток "Колядки" входять:"Ангел Божий із небес""Богпредвічний""Бог ся рождає""В Вифлеємі новина""В Вифлеємі днесьМарія""В галицькій землі""Во Вифлеємі нині новина""Возвеселімся всіразом нині""Добрий вечір тобі, пане господарю""Землю Юдейську""Неплач, Рахиле""Нова радість стала""По всьому світу сталановина""Свята ніч""Спи, Ісусе, спи""Херувими свят"In the Annex"Carols" includes:"Angel of God from heaven""God is eternal""God berozhdaye""In Bethlehem of news""In Bethlehem Today the Maria""TheGalician earth""PA news Bethlehem now""Vozveselimsya all togethernow""Good evening to you, Dear host""Judaea""Do not cry,Rachel""New Joy""Around the world, the news was""Holy Night""Sleep,Jesus, sleep""Cherubim holidays"
com.fungo.judaarabic 1.0
FungoApps
تساعية للقديس يهوذا تداوسNovena to St. Jude Thaddeus,
Novena to Saint Jude 1.2
FungoApps
Novena to Saint Jude in English
Прикорм 1.2
FungoApps
Використаніджерела:http://www.unicef.org/ukraine/ukr/Pitanie.pdfhttp://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs342/ru/Usedsources:http://www.unicef.org/ukraine/ukr/Pitanie.pdfhttp://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs342/ru/
Прикорм. Питание детей до года 1.3
FungoApps
Источники:http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs342/ru/http://www.baldar.kg/files/add_food.pdfhttp://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/98303/WS_115_2000FE_R.pdf?ua=1Sources:http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs342/ru/http://www.baldar.kg/files/add_food.pdfhttp://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/98303/WS_115_2000FE_R.pdf?ua=1
Хресна Дорога 1.1
FungoApps
Хресна Дорога (українською мовою)Way of the Cross (in Ukrainian)
Хресна дорога: екологічна 1.1
FungoApps
Дорогі у Христі, якщо, ця екологічна Хресна Дорога Вам видається наперший погляд трішки незвичною, то хочемо наголосити, що цеповноцінна Хресна Дорога! І в цьому Ви зможете переконатись, коли,відкривши свої серця і душі дії Святого Духа, спробуєте задопомогою запропонованих роздумів заглибитись у таємницювідкуплення і спасіння всього створіння Божого. Ця Хресна Дорога єспробою Бюро УГКЦ з питань екології у посильний спосіб долучитисьдо реалізації загальноцерковної стратегії 2020 «Жива парафія –місце зустрічі з живим Христом» завдяки переосмисленню і оживленнюнашої віри в Ісуса Христа як повновладного Творця та Спасителявсього світу. Також вона має спричинитися до більш ефективногоздійснення Великопосної екологічної ініціативи «Екологічненавернення для порятунку створіння», що має на меті допомогтиглибше і повніше пережити процес покаяння і навернення до Богазавдяки погли-бленню свідомості щодо відповідальності за створенийБогом світ. Основне завдання цієї Хресної Дороги – заглибитись успоглядання страждань та хресної смерті нашого Спасителя, щоб зазакривавленим лицем Ісуса Христа розпізнати милосердне тавсепрощаюче обличчя Всемогутнього Бога Творця. Кожна стація має наметі спонукати до глибшого переосмислення нашої християнської вірита прагне викликати в нас стійке бажання до кардинальногонавернення до Бога. Дана Хресна Дорога також намагається увідповідний спосіб, донести Екологічне вчення Церкви, а також усвітлі страждань і смерті Ісуса показати всю огидність, злобу таруйнівну дію гріха для всього створеного в Христі світу.Поява цієїекологічної Хресної Дороги буде виправдана, коли вона станемаленькою цеглинкою у розбудові Царства небесного посеред нас;Царства, в якому пануватиме гармонія та любов і в якому усестворіння Боже радісно вигукуватиме, що «Христос ВоістинуВоскрес!».http://ecoburougcc.org.ua/download/doc/hresna_doroga_druk.pdfBelovedin Christ, If this environmental Way of the Cross you at firstglance seems a little unusual, then we want to emphasize that acomplete Way of the Cross! In this you can make sure when openingits heart and soul of the Holy Spirit, try using reflectionproposed deeper into the mystery of redemption and salvation of allcreatures of God. This Way of the Cross Church is an attemptBureau on environmental issues in a feasible way to contribute tothe realization-wide Strategy 2020 "Live parish - a meeting placeof the living Christ" through rethinking and revitalization of ourfaith in Jesus Christ as the sovereign Creator and Savior of theworld. She also result in a more effective implementation ofenvironmental initiatives Lenten "Environmental conversion to savecreatures" that aims to help deeper and better survive the processof repentance and conversion to God through the viewsblennyu-consciousness about responsibility for the world Godcreated. The main task of the Stations of the Cross - deeperinto contemplation of the suffering and death on the cross of ourSaviour, for to bloody face of Jesus Christ recognize and forgivingmerciful face of God Almighty Creator. Each stationary aims toencourage a deeper rethinking of our Christian faith and seeks tocause us a persistent desire for radical conversion to God. ThisWay of the Cross is also trying in an appropriate manner, informenvironmental doctrine of the Church, and in light of the sufferingand death of Jesus show the monstrosity, malice and the ravages ofsin for all creation in Christ the world.The emergence ofenvironmental Stations of the Cross will be justified when itbecomes a small building block in building the kingdom of heaven inour midst; Kingdom, where harmony and love prevail and in which allcreatures of God joy vyhukuvatyme that "Christ is risenindeed!".http://ecoburougcc.org.ua/download/doc/hresna_doroga_druk.pdf
Novena a la Virgen de Fátima 1.4
FungoApps
Novena a la Virgen de Fátima, Rosario, Oraciónes.Novena to Our Ladyof Fatima, Rosary prayers.
Novena a Santa Mónica 1.1
FungoApps
Novena a Santa MónicaNinth to Santa Monica
Novena Señora Perpetuo Socorro 1.3
FungoApps
Novena a Nuestra Señora del Perpetuo SocorroNovena to Our Lady ofPerpetual Help
Novena a San Antonio de Padua 1.0
FungoApps
Novena a San Antonio de PaduaNovena to San Antonio de Padua
Дев'ятниця і молитви до св. Антонія Падевського 1.2
FungoApps
Дев'ятниця, вервиця і молитви до святого Антонія Падевського(Падуанського)Dev'yatnytsya, Rosary and prayer to St. AnthonyPadevskoho (Padua)
Novena to the Holy Spirit 1.0
FungoApps
Novena to the Holy Spirit
Novena Vergine del Carmelo 1.0
FungoApps
Novena alla Vergine del CarmeloNovena to Our Lady of Carmel
Novena to Our Lady of Carmel 1.0
FungoApps
Novena To Our Lady of Mount Carmel
Novena Divina Misericordia 1.5
FungoApps
Novena alla Divina MisericordiaNovena to the Divine Mercy
Novena da Divina Misericórdia 1.2
FungoApps
Novena da Divina Misericórdia, Terço, A Hora, Louvores,Orações.Novena of the Divine Mercy Chaplet, The Time, Praise,Prayers.
Novena to Saint Joseph 1.1
FungoApps
Novena to Saint Joseph
Novena to the Infant of Prague 1.1
FungoApps
Novena to the Infant of Prague
Novena to Our Lady of Fatima 1.1
FungoApps
Novena, Prayers, Litany, Rosary
Novena to Our Lady of America 1.0
FungoApps
Novena to Our Lady of America
Neuvaine à saint Jude Thaddée 1.5
FungoApps
Neuvaine à saint Jude ThaddéeNovena to St. Jude Thaddeus
Maryja rozwiązująca węzły 1.1
FungoApps
Nowenna do Matki Bożej rozwiązującejwęzłyNovena to Our Lady ofterminating nodes
Neuvaine à l’Enfant de Prague 1.1
FungoApps
Neuvaine à l’Enfant Jésus de PragueNovena to the Infant Jesus ofPrague
St. Therese of the Child Jesus 1.1
FungoApps
Novena and prayers to Saint Therese of the Child Jesus
Novena a san Charbel Makhlouf 1.1
FungoApps
Novena a san Charbel MakhloufNovena to St. Charbel Makhlouf
Novena of Saint Charbel 1.1
FungoApps
Novena of Saint Charbel
Novena a São Charbel Makhlouf 1.1
FungoApps
Novena a São Charbel MakhloufNovena to St. Charbel Makhlouf
Развивающие игры для детей 1.1
FungoApps
Приложение создано на базе пособия "Игры не для забавы" А.Кравцова, А. Кукуруза Пособие содержит советы и рекомендации пораннему детскому развитию, а также информацию о познавательных,эмоциональных и двигательных способностях детей от рождения до трехлет. Особое внимание уделено вопросам развития детей с особымипотребностями. Сочетание глубокого понимания проблем развития сконкретностью изложения практического материала делают пособиеинтересным и полезным для родителей маленьких детей, специалистов вобласти раннего развития, а также для широкого круга читателей.http://www.unicef.org/ukraine/ukr/wsf44.pdfThe application is builton the basis of the manual "The games are not for fun" Kravtsov, A.CornThe book contains advice and recommendations on early childhooddevelopment, as well as information on the cognitive, emotional andmotor abilities of children from birth to three years. Particularattention is paid to the development of children with specialneeds. The combination of deep understanding of the developmentproblems as detailed practical material benefits make interestingand useful for parents of young children, experts in the field ofearly development, as well as for a wide range ofreaders.http://www.unicef.org/ukraine/ukr/wsf44.pdf
Litanies 1.0
FungoApps
The Litany of the Holy SpiritThe Litany of Our Lady of FatimaTheLitany of Our Lady of LourdesThe Litany of Our Lady of MountCarmelThe Litany of Our Lady of KnockThe Litany of Our Lady ofPerpetual HelpThe Litany of the Immaculate Heart of MaryLitany inHonour of St. Jude ThaddeusSt. JosephSt. Therese of the ChildJesusSt. Francis of AssisiSt. Anthony of PaduaSt. PatrickSt. GerardMajellaSt. Rose of LimaSt. Pio of PietrelcinaSt. Anne.The DivineMercy LitanyLitany to the Precious BloodLitany of thePasssionLitany of the Holy CrossLitany of the Most BlessedSacrament
Novena al Niño Jesús de Praga 1.1
FungoApps
Novena al Santo Niño Jesús de PragaNovena to the Holy Infant Jesusof Prague
Novena de Navidad 1.1
FungoApps
Novena de NavidadChristmas Eve
Novena a san Judas Tadeo 1.3
FungoApps
Novena a san Judas TadeoSt. Jude Novena
Rosario a San Judas Tadeo 1.1
FungoApps
Rosario a San Judas TadeoRosario to San Judas Tadeo
Maria Desatadora dos Nós 1.4
FungoApps
Novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós Novena of Our Lady ofUndoer We
Novena Our Lady of Guadalupe 1.3
FungoApps
Novena Our Lady of Guadalupe
El Santo Rosario 1.1
FungoApps
El Santo RosarioThe Holy Rosary
Mother Teresa of Calcutta 1.2
FungoApps
Novena to Mother Teresa of Calcutta
El Camino de la Cruz 1.0
FungoApps
El Camino de la Cruz escrito por el Card. Karol Wojtyla, ahora: sanJuan Pablo IIThe Way of the Cross written by Card. Karol Wojtyla,now: John Paul II
Christmas Carols 1.2
FungoApps
100 Christmas Carols Lyrics
Дев'ятниця до Матері Божої 1.0
FungoApps
Дев'ятниця до Матері Божої Неустанної ПомочіNovena to Our Lady ofPerpetual Help
Дев'ятниця до Божого Милосердя 1.1
FungoApps
Дев'ятниця до Божого МилосердяNovena to the Divine Mercy
Maria che scioglie i nodi 1.7
FungoApps
Novena a Maria che scioglie i nodi, «Preghiera a Maria che sciogliei nodi» Papa Francesco Novena to Mary who unties knots, "Prayer toMary who unties knots" Pope Francis
Novena to Mary Undoer of Knots 1.2
FungoApps
The devotion to Mary, Undoer of Knots has become more popular eversince Pope Francis encouraged the devotion in Argentina, and thenspoke about it during his first year as pontiff.
Christmas Novena 1.1
FungoApps
Christmas Novena
Дев'ятниця до св. Юди Тадея 5.0
FungoApps
У традиціях християнства існує така форма молитви, яка іменуєтьсяДев'ятниця. Характерними ознаками такої форми молитви є їїсуб'єктність, систематичність та тривалість у часі. Суб'єктність -присвяченість одному Святому або Заступнику. Систематичність -неодноразове повторювання молитов. Тривалість у часі -практикування ряду молитов впродовж дев'яти днів. Звідси і назва"Дев'ятниця". Згідно християнських передань та парадигм така формамолитви має особливу силу та надає істотну допомогу дляпрохаючих.Однією із найбільш практикованих у християнствіДев'ятниць є Дев'ятниця до святий Юди-Тадея. Додаток "Дев'ятниця досвятого Юди-Тадея" - зручна програма на Вашому телефоні чипланшеті. Має надихаючий до молитви дизайн. Зручний і простий вкористуванні.In the tradition of Christianity there is a form ofprayer, which is called novena. Characteristic features of thisform of prayer is its subjectivity, regularity and duration intime. Subjectivity - Holy prysvyachenist one or deputy. Systematic- repeated repeating prayers. The duration of the time - thepractice of a number of prayers for nine days. Hence the name"novena." According to Christian tradition and paradigms of thisform of prayer has a special power and providing substantialassistance to the petitioner.One of the most practiced inChristianity novena is a novena to St. Jude Thaddeus,.Annex "novenato St. Jude Thaddeus," - handy program on your phone or tablet. Hasthe prayer inspirational design. Convenient and easy to use.
Novena a San Giuseppe 1.0
FungoApps
Novena a San GiuseppeNovena to St.Joseph
Novena to Our Lady of Lourdes 1.0
FungoApps
Novena to Our Lady of Lourdes
Novena a la Virgen del Carmen 1.0
FungoApps
Novena a la Virgen del CarmenNovena to Our Lady of Carmen
María Desatadora de Nudos 1.2
FungoApps
Novena a María, Desatadora de Nudos.Novena a María Desatanudos."Oración de Nuestra Señora que Desata los Nudos" PapaFranciscoNovena to Mary, Desatadora of Knots.Novena to MaryDesatanudos. "Prayer of Our Lady Untie the Knot" Papa Francisco