GAMEINDY Apps

ไพ่จับหมู มวยปล้ำ
GAMEINDY
ไพ่จับหมู (Hearts Card) มวยปล้ำของมวลมหาประชาหมู ที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพีจากทีมงานผู้ให้บริการเกมไพ่ดัมมี่กติกาเบื้องต้น1. ใครแต้มติดลบเยอะสุดเป็นหมู2. โพธิ์แดง(♥)ทุกใบมีแต้มติดลบ 10 ดอกจิก(10♣) x2 แหม่มโพธิ์ดำ(Q♠)-100 แจ็คข้าวหลามตัด(J♦) +100 นอกนั้นไม่มีแต้ม3. ถ้าเรามีไพ่ดอกเดียวกับที่คนแรกลง จะต้องลงดอกนั้นเท่านั้นแต่ถ้าไม่มีก็จะลงใบไหนก็ได้4.คนที่ลงดอกเดียวกับคนแรกและมีหน้าไพ่ใหญ่สุดเป็นเก็บไพ่และเป็นคนลงไพ่คนแรกของรอบถัดไป5. ขอให้จับหมูให้สนุกนะครับ (อ่านกติกาละเอียดที่http://goo.gl/x5R5BT)** ติดตามข่าวสารและร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ที่http://www.facebook.com/JubmooWWE** สามารถแจ้งปัญหาที่http://support.gameindy.com/projects/jubmoo-th/issues/newTags: จับหมู, Jubmoo, เกมออนไลน์, ไพ่ออนไลน์Pork capture cards(Hearts Card) Wrestling's mass civil pork. The strongest in soilTeam with a dummy card games.Basic RulesOne. Anyone point deficit with a lot of pork.Two. Podang (♥) every negative point Blade 10 clubs (10 ♣) x2 Queenof Clubs (Q ♠) -100 Jack of Diamonds (J ♦) +100 Then nopoints.Three., If we have only one card to the first down. I then onlyhave to But if it is down for whatever.Four. Someone down with one on the first and biggest face cards asstorage cards and is the first card of the next round.Five. Asked to handle pork to enjoy it. (Read the rules resolutionhttp://goo.gl/x5R5BT)Follow ** news and activities athttp://www.facebook.com/JubmooWWE.Can identify problems that **http://support.gameindy.com/projects/jubmoo-th/issues/newTags: catching pigs, Jubmoo, online games, online card.
Thai Checkers - Genius Puzzle - หมากฮอส
GAMEINDY
★Large Patch Update★✓ New Features : Puzzles! that will please you and increases yourtactical skills.Puzzles can help improving your resourcefulness andproblem solving skills.They have different difficulties to choosefrom easy to hard in 50 challenges.Collecting stars(★) will giveyou new crown caps and stamps.Prepare to take up the challenge now!You absolutely can't say GG EZ in this puzzles!✓ New Features : More language support includes Thai and Englishfor helping foreigner to play game enjoyably and smoothly. Thelanguage barrier is not problem anymore.== Don’t miss these features! ==• Nice and neat graphics.• Relaxing celtic musics. The sound effects of pieces are made fromreal one.• Enjoy with the shakable board animation when you captured moreopenent pieces!• The best AI oppenent ever! Fast thinking with genius 6 differentdifficulties.• The real Thai Checkers rule 100%. Master of Thai Checkersconfirmed!• Two-Players mode is just like a real board. No need to switchinghands to play.• Automatically save your game progression and recover it when youback.• Completely Free to Play!We are working hard on game translation, online system, piecescustomize and much more will be come here soon. Stay tune!-----------------------------------------------------• Visit our official site at:https://www.gameindy.com/หมากฮอส• Like us on Facebook:https://www.facebook.com/ThaiCheckersLeaguehttps://www.facebook.com/GAMEINDY
Slave In Wonderland - ไพ่สลาฟ 2.2.4
GAMEINDY
Slave is Online casino game, We are the TopDeveloper from Thailand who published "Dummy" the top of Thai freecard game. Now, we're proud to present the fantasy card game call"Slave". Slave is a strategy card game similar to the game Big Two,President, Deuces, Winner and Daifugō. This game consists of a king(person who won) and a slave (person who lost).The object of the game is about to lose all of your cards. If youare the last one, you become a slave. The next round the king giveshis lowest card to the slave and the slave gives his highest cardto the king. The cards from highest to lowest are 2 > A > K> Q > J > 10 > 9 > 8 > 7 > 6 > 5 > 4> 3. You can only place cards that are higher than the card thatwas placed down. The cards can be number or suit locked.♠♥ Don’t miss these features! ♣♦✓ The nice and neat graphics with many charactersillustration.✓ Delighted background musics, enjoyable sound effects and funnyvoices by the characters!✓ Various stickers with hilarious emotion express.✓ Unlilimed mix-and-match fashionable items. You can decorate youravatar with amazing frame, name tag and head gear!✓ The quick matching system help you reach a room just oneclick.✓ Create the private room with password.✓ Daily bonus wheel available everyday.✓ Completely Free to Play! Have fun!Slave in Wonderland’s concept is a card game in the most popularfables of all time. We have Alice, White Rabbit, Cheshire Cat, CardSoldiers, Queen of Heart and much more!★ Thank you for downloading. ★★ The game will be translated soon. Stay tune! ★-----------------------------------------------------**Official information**♥ Facebook Page:https://www.facebook.com/SlaveInWonderland♥ Website:https://slave.gameindy.com♥ Support:https://m.me/SlaveInWonderland
Blogic Puzzle FREE 1.1.3
GAMEINDY
Are you an exercise freak? Workout in gym cantake care of your body but what about your brain workout? Medicalscience asserts that regular and healthy brain storming exercisewill keep your brain sharp and active with great memory boost.Indulge brain exercise with the free app Blogic, where you will beable to play an addictive puzzle game, which offer you awesomebrain stimulation. If you love playing Sudoku or 2048, you willlove Blogic for sure!!This brain stimulator puzzle game is free to play for unlimited,both adults and kids have liked it so far because of its simplegame play plan. The melody used as the background music is soothingand fun.== How to play Blogic: the super addictive puzzle game==After you start playing Blogic you will get a tile on yourscreen where you need to find a pathway by crossing patterned tilesby following a few simple rules:✔ You need to find the correct path from gate to gate within thetiles.✔ You are not allowed to visit a tile twice.✔ You have to visit all tiles.✔The entrance and exit cannot be the same gate.✔ There is only one correct path to solve the puzzle.Before download the game check its brain friendly features andstart playing it on your device.✔ Easy to understand with flat user interface.✔ You can play more than 1000 levels to challenge you own brainskill.✔ You can share the game on social networking sites, like Facebook,you can challenge your friends with your score: ask them to startusing this puzzle game.✔ You can put a pause to game:resume your gameplay where you leftit before.✔ You can play the addictive puzzle game in four level-packs: Easy,Medium, Hard and Expert. Each of the level has multiple episodeswith increasing level of challenge.✔ You can rate/review the app:share your experience with otheruser.✔ Tap on "about us" and you will be able to access the BlogicFacebook page: join the Blogic community.Download the game and start your play: you will enjoy the game forsure. Brain stimulation will be your added advantage. Have fun,enjoy the game!For more informations, visit us!http://blogic.gameindy.comSupport:If you have any technical problems please message us at http://facebook.com/PlayBlogic
ยิ่งลักษณ์ vs สุเทพ 1.0.6
GAMEINDY
ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างกับการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญหากเราเชื่อว่าไม่มีทางที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะสามารถกุมชัยชนะเหนืออีกฝ่ายหนึ่งอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโปรดเล่นเกมนี้เพราะนี่คือเกมสำหรับคนอยากเห็นการเจรจาพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายจะได้มีวิธีที่จะแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ได้อย่างสนุกสนานเกมนี้ไม่ใช่เกมจับคู่เหมือนแต่เป็นการจับคู่ต่างที่ควรหันหน้ามาพูดคุยกัน กติกาคือ- ยิ่งลักษณ์ เจรจากับ สุเทพ- อภิสิทธิ์ เจรจากับ เฉลิม- ณัฐวุฒิ เจรจากับ สาธิต- น้องตั๊น เจราจากับ หมวดเจี๊ยบเราไม่ได้ทำเกมนี้เพื่อการค้าหรือเพื่อมุ่งหวังจะลบหลู่ใครทั้งสิ้นหากพลาดเผลอพลั้งไปขอกราบขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้GAMEINDYคือบริษัทผู้ให้บริการเกมโลกสวยที่หวัง(ฝัน)อย่างยิ่งว่าเกมน่าจะสามารถเปลี่ยนโลกได้หรือสามารถจุดประกายความฝันในใจของใครสักคนได้ เราก็มีความสุขทีสุดเลย:)Tags : ยิ่งลักษณ์, สุเทพ, ชัชชาติ, เจรจา, ศาล, รัฐธรรมนูญ,การเมือง, จับคู่, ไพ่จับคู่, matching card, Yingluck, Suthep,Chatchart, รัฏฐาธิปัตย์, กำนัน, ลุงกำนันWhether they agree ordisagree with the decision of the Constitutional Court. If webelieve that there is no way either party can hold absolutelydecisive victory over the other party.Please play this game because this is a game for people want tosee the talks say the two sides. It has a symbolic way to expressyourself.This game is not like a matching game. Rather, it should matchthe faces rule is discussed.- Negotiations with Yingluck, Suthep.- Abhisit talks on celebration- Nattawot negotiations with the demo.- How to negotiate with the Stunt category chick.We did not do this for commercial purposes. Or intended todisrespect anyone. Sorry if accidental slip to get you to comehere.GAMEINDY services firm game world is beautiful hope (dream) thatthe game can change the world. Or can spark a dream in someone'smind. I was happy with it :).Tags: Yingluck, Suthep, Chatchart, negotiation, judicial,constitutional, political, match, match cards, matching card,Yingluck, Suthep, Chatchart, General Motors sovereign Bay, headman,Lung village.
Makhos Online - หมากฮอส 3.3.5
GAMEINDY
Makhos Online has finallylaunched!A Thai board-game continually developed by Thai developer, Debuz,published by a leading company, GAMEINDY. We have been publishingnational top ranking games such as Dummy, Asura Online, Slave inwonderland, which were our legendary master pieces. Right now, wehave Makhos Online, a game developed from Thai Checkers, improvingit to suit every players. Launching today!**Features**-Thai board-game for Thai players-Complete and appropriate game rules-Developing by suggestions and advice directly from real gamemasters-Statistically providing you with competitive opponents-Unforgetable joy on smartphone**Special features**-Easy and comfortable to play-Controllable settings system-Profile displaying system-Playing with friends in a room, for free!-Playing with random players at any time-Allows an application to write to external storageWRITE_EXTERNAL_STORAGE permission is necessary for screenshotcapturing button(a camera button) in the game screen. This buttonwill be used to capture a screenshot and save it to devicegallery.**Official information**♥ Facebook Page:https://www.facebook.com/ThaiCheckersLeague♥ Webside Page:https://makhos.gameindy.com♥ Support:https://m.me/ThaiCheckersLeague
Casino Thai Hilo 9k Pokdeng Taopupa Kang Sexy game 3.0.8
GAMEINDY
Hilo, online casino game, a top hit hi-lowgame, a game of chance and technique. A game from GAMEINDY, the tophit card-game publisher, like Dummyrummy and Slave inWonderland.Every card game were included in one app such as nineK,Pokdeng, FishPrawnCrab and Paikaeng. Paikaeng is the popularcard-game that comes from The south of Thailand. The objective ofPaikaeng is to drop cards on hand until someone left the minimumpoint on the table and then Kaeng, mean opening or showing card. Ifhe has a minimum point of cards, he will be a winner.We have beenwaiting for you to join us. Come and let get challenge, excitement,relaxation, enjoyment and rich everytime!!▣ Thai Hilo game, temple-fair style, free download, easy to play,enjoyable▣ Easily login both in Facebook and Guest accounts▣ Daily free chips just by login▣ Hilo,an exciting, dramatic game▣ A sexy host, rolling realistic dice, in responsive service▣ Teasing your friends with funny emotions,such as God doll, ghostpot▣ Decorating your fortune table with talismans▣ Each game dice statistics for checking all the timeDownloadable today, definitely enjoyable and satisfying, confirmedby Top Developer-----------------------------------------------------• Official website:http://hilo.gameindy.com/• Official fanpage :https://www.facebook.com/454543267977199• Publisher website:https://www.facebook.com/GAMEINDY
Kung Fu Royale 1.0.0
GAMEINDY
Ultimate unique turnbase game of 2016,pleasing with magnificent effects in 3D, battles with heroes fromJin Yong's famous novels, thousands of martial art skills, let'stake an adventure finding heroes and be number one in the martialworld.Feature==3D magnificent effects===High quality 3D game, magnificent effects, authenticin-game-characters with Thai-dubbed voices==Numerous undiscovered heroes===Rallying hundreds of brave heroes from Jin Yong's awesomenovels==Strengthening your martial skills===Training your heroes upgrading their martial arts, skills,appearances and equipment, to connect their growth with increasedstrength!==Martial world adventure==Starting an eventful adventure, attacking legendary guilds,satisfying player's imagination of martial art dreams!==Martial-world-trembling guild war=Establishing your guild with friends, empowering it with excitingguild war!==Battle tournament===Challenging players all over the realm, to be martial king with PVPtournament!==Consolidated fight with guild lords===Consolidating power with all players to fight the famous guildlords such as Dongfang Bubai, Gold Chakra grand master or Butidamo,etc.==Find your true love with marriage===Finding true love, looking for your spouse, building your lovinghome, with the romantic marriage system==Complete system, a lot of rewards===Complete in-game-systems, a lot of free rewards-----------------------------------------------------• Visit our official site at:http://kfr.gameindy.com• Like us on Facebook:https://www.facebook.com/KungFuRoyale• GAMEINDY Website:https://www.facebook.com/GAMEINDY
Asura Inter (Unreleased)
GAMEINDY
The Thai game which has beencontinuouslydeveloped by a Thai developer like Debuz. Also, it waspublished byleading company like GAMEINDY.Asura Online, a 10-years-published game, currently on themobileservice that would rock Thai 2D MMORPG market.Features- Could you remember guild war?- How many times did you die in Southern Shrine?- Now, we will bring back again that atmosphere to rock Thaigameindustry!- Foreign games are satisfying, but Thai ones are in ourvein.- Touching unforgettable fun in mobile format- Your ideal classes, ready to be born strengtheningyourcharacter.Special features- 10 years of publishing and with highest number ofplayerever- 14 human classes for you to choose- 8 Asura classes with different playing styles- The strongest will be a number one in Asura Online world- Beautiful effects, wings, pets, fashion items to please you- Authentic fighting feelings, easy to play with- Both human and Asura class spirit skills- Warm community, only Asura!- Bloody PK in front of the town- A 2D MMORPG with gigantic map, enjoyable with unlimitedfun!14 human classes-Cadet-Fighter-Ranger-Caster-Blademaster-Assassin-Wizard-Paladin-Sharpshooter-Cleric-Berserker-Treasure hunter-Warlock8 Asura classes-Apprentice-Warrior-Oracle-Warlord-Champion-Oracle-Necrolyte-ShamanOfficial informationAsura Online (Asura Online Never Ending)Facebook Page : https://www.facebook.com/AsuraOnlineAsura Online (Asura Online Never Ending)Website Page : http://asura.gameindy.comAsura Online (Asura Online Never Ending)Support : support.asura@gameindy.com