Gameview Plus Apps

Loading...
นักสู้แผ่นดินเดือด 1.17.62.231
Gameview Plus
เกม 3D action RPG ที่มีเรื่องราวถึงตำนานสามก๊ก"นักสู้แผ่นดินเดือด" ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะ"เกมออนไลน์ที่มีกระแสแรงมาก" จากสื่อหลักต่างๆพบกับเรื่องราวแห่งอาณาจักรสามก๊กอันยิ่งใหญ่ผ่านมุมมองแบบเต็มตาเป็นหนึ่งในเกมมือถือที่นิยมมากที่สุดผ่านทางสังคมจีนทั้งหมดเป็นเกมที่ให้ผู้เล่นได้สร้างตัวละครของตัวเองได้อย่างอิสระและไม่จำกัดการคอมโบท่าต่อสู้ต่างๆ.ซึ่งทำให้ "นักสู้แผ่นดินเดือด"ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้เล่นแทบทุกวัยระบบต่างๆในเกม★ เกมแอคชั่นสวมบทบาทตัวละคร (ARPG)!★ มุมมองสบายตา ให้การแสดงผลการเคลื่อนไหวตัวละครที่สวยงาม★ ความรู้สึกในการต่อสู้แบบใหม่! 999 คอมโบ!★ สกิลการต่อสู้กว่า 100 สกิลให้เลือกใช้★ต่อสู้ร่วมกับตัวละครที่มีชื่อเสียงจากสามก๊กในดันเจี้ยนและสนามประลอง★ร่วมกันพิชิตดินแดนสามก๊กอันยิ่งใหญ่ร่วมไปกับตัวละครในวรรณกรรม★ ผ่านภารกิจต่างๆ เพื่อเข้าถึงฉากในสามก๊กที่สมจริงFacebook Fans Page:https://www.facebook.com/gvth.jiejiOfficial Website:http://www.gameview.asia/jjthCustomer Service Email:cs4u@gameview.my3D action RPG game with astory to the legend of the Three Kingdoms. "Fighter the boil",which is known as. "Online games are very strong currents" from themainstream media. Find the story of the Three Kingdoms mightyempire through a series of vividly. Mobile gaming is one of themost popular all over the Chinese society. The game allows playersto create characters of themselves freely and unlimited combo movesin battle. This makes "The Fighter boiling earth" is popular inalmost every age group of players.Game systems★ game action role-playing character (ARPG)!★ eye view gives the impression of movement, beautifulcharacter.★ new sense in the fight! 999 combos!★ skill than 100 combat skills to use.★ fight alongside characters from the famous Three Kingdoms indungeons and arena.★ jointly conquer the three great kingdoms along with thecharacters in literature.★ through various missions To reach the scene of the Three Kingdomsrealistic.Facebook Fans Page: https: //www.facebook.com/gvth.jieji.Official Website: http: //www.gameview.asia/jjthCustomer Service Email: cs4u@gameview.my
I am Racer Revolution 1.2.0
Gameview Plus
About this game:Start your engine - Race fast, speed furious, and be famous in the2016 hot-blooded racing game 【I am Racer Revolution】! Your car isyour avatar. Fine tune cars into a racing war machine and progressby bustling between concrete jungle, by the coastline, even at thedead desert. Despite the breathtaking scenery, each region comeswith own set of surprises and obstacles. Prove yourself across allregions and show your fans, enemies and the ladies what it takes tobe the champion of 【I am Racer Revolution】. Life is fast, why driveslow?What New:V1.2.01) I am racer revolution dual language version (CN, EN)Switch language freely and enjoy the same excitement2) Advertisement Prize SystemComplete few easy steps and get free diamonds and golds.Key feature:1)Seamless racing experience in your hand2)Heart-pumping chases with chicks and cleavage3)A playground of unpredictable missions4)Create a racing mayhem with missles and bombs5)Speed across the cutting edge visuals continents in 3DWebsite:http://www.gameview.asia/i-am-racer-revolution/?lang=enfacebook:https://www.facebook.com/gv.revolution/
Heroes of Titans 1.0.1
Gameview Plus
Join with your friends in the latest actionRPG, 《Heroes of titans》! Collect and train your favourite heroes,strengthen them and learn the way to counter-skill and knock outyour enemies with a simple click! Which heroes will be picked?Next-Generation cards battle game in 3D with hundreds ofstunning battle visual effects. Players will actually experiencethe epic battles happening in front of them. Abandon the brainlesscard games and play the real strategic cards game, althought themain fighting is control automatic by the system buy heroesreal-time dynamic ultimate is fully control by players forinterrupt enemies combos and amazing game interface that willinspires you while playing.★ There’s lot of different hero cards, therefore every hero comeout with different skill and line up strategy for every combats.What you waiting for? Come and line up your strategy hero cards andwin every combat!★ During battle, players can randomly pick up any or bring theirown props to winning combat! Smooth production brings up differentlevel effect in games. Before that, players can found materialsitem from activity for evolution items to make their hero cardsstronger and become the best of the best!Official Facebook Fanspage:https://www.facebook.com/gv.heroesoftitansOfficial Website:http://www.gameview.asia/hotCustomer Service: cs@gameview.my
Pandaria World 1.1.9
Gameview Plus
Pandaria World, an action fantasy defence gameis now available on Android for Phone and Tablets!Get ready for an epic journey to defence your Pandaria Worldagainst evil animal and try your best to rescue your siblings fromenemy hand.Fight on different level with your customizing defensivestrategy, different tower upgrades and specializations! Rain fireupon your enemies, summon reinforcements, and unlock more towerswith different level.★★ FEATURES ★★★ 100 Stages + 6 Different Themes★ 16 Defensive Towers !★ 4 Different Character with varying abilities★ 6 Different World Themes [ Forest, Beach, Cookie, Music,Halloween, Black hole ]★ Cute Tower of distinctive variety of Attack!────────────────Play with Mface────────────────Like us on Facebook!facebook.com/PandariaWorldTips and Updatesgames.mface.me/pandaria
Rise Of The Dragon 0.0.3
Gameview Plus
Burst with lifelike graphic, epic storylineand pristine combat system, these new breakthroughs are aim toenrich you with whole new gaming possibilities. 《Rise Of TheDragon》 also brings the action dynamic to life with the all new”Riding Battle” and “Air Battle” battle mode, the first-of-its-kindand all in 3D, serving you the core of experience like neverbefore.Feature:* Seamlessly smooth battle transition* Electrifying combo in just one touch on the screen* Wwap heroes during combat, allows you to enjoy the rich andpowerful gaming sensation.* Unity 3D Game Engine welcomes you to the world of Blu-Ray graphicquality, presenting the next generation of vivid visual in front ofyour eyes.Sit back and explore the thrilling fantasy and sinister storyline at the precise control in your hand, fall and rise again in《Rise Of The Dragon》.Official Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/gv.rotd/Official Website: http://www.gameview.asia/rotd/Customer Service: cs4u@gameview.my
War of Caribbean 3.6
Gameview Plus
《War of Caribbean》 will never stop, timetomake epic history on the sea in the new action RPG in 3D!Mankindhad conquered every inch of the land, but never the ocean.Sets outto a marvelous adventure on the water, filled withthrillingcombats, breathtaking visuals, and exciting mini games toget yourblood rushing at all time. You start off as a normal sailorwho hasnothing but a ship. As you get the hang of it, startbuilding andgrow your ocean arsenal, collect rare artifacts andfight againstvicious enemies and ancient monstrosities to be theKing of theOcean! So, do you have what it takes to win the ‘War ofCaribbean’?Key Features:Craft your unique arsenal- Build a victorious team to welcome your ever-winningrecord.Recruit and train sailors, craft ships, join guilds and knowmorecompanions along the journey. Winning never sounds sofun.Kickass mini games along the way- Enjoy simple riddles, mystical mazes, and a few lucky cardgamesthat can open new possibilities for you after a few bloodycombatson the ocean. Also, these games can bring you a handful offortune,enough for you to get new items, even upgrade yourcruise!Strategize to achieve ultimate victory- You will have to think the unthinkable to win the battles.Frombattle cruise selection, supplies division, to unleashingskillsand combos, each decision will drives your fate to differentpaths.Think twice before making any moves!Facebook: https://www.facebook.com/gv.wocenWebsite:Cs email: cs@gameview.my
Game Of Tank: War II 1.3.2
Gameview Plus
Game Of Tank is a strong competitive gamewith3vs3, 5vs5 and 6vs6 multiplayer massive unification fight,3countries and more than 80 Tanks to choose! Fight withyourteammate, for the homeland, forward to victory!Features:-Full 3D graphic, experience the real war!-German, American, Soviet; Heavy, Medium, Light, more than 80tanksto choice!-Try the different modes and maps, find the best way to winthebattle!-Enhance Tech to make the tank stronger!-Rider system, create your own matching with different tactics!Like us on Facebook:https://www.facebook.com/mf360.tankerOfficial Website:http://www.gameview.asia/got