INTERIA.PL Apps

Loading...
Poczta INTERIA 2.0.44
INTERIA.PL
Uwaga: To jest starsza wersja aplikacji. Jeśli chcesz korzystać znowej pobierz aplikację Nowa Poczta Interia(https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.interia.poczta_next).Jeśliposiadasz jedno lub więcej kont pocztowych ta aplikacja jest dlaCiebie. Aplikacja ułatwi Ci dostęp do Twoich kont poprzez pełnąintegrację z interfejsem mobilnym poczty INTERIA.PL.Instalującaplikację otrzymujesz:- możliwość konfiguracji wielu kontpocztowych w INTERIA.PL i szybkiego przełączania się pomiędzy nimi,- dostęp do swojej poczty jednym kliknięciem – aplikacja pamiętaTwoje dane autoryzacyjne do konta,- bieżące powiadomienia o nowychwiadomościach przychodzących na Twoją skrzynkę,- możliwośćwysyłania plików z pamięci telefonu jako załączników,- możliwośćzałączania plików do wiadomości poprzez opcję „Udostępnij” zpoziomu galerii zdjęć i innych aplikacji zewnętrznych,- pełnąfunkcjonalność mobilnej poczty INTERIA.PLNote: This is an olderversion of the application. If you want to use the new applicationdownload New Mail Interia (https: // play .google.com / store /apps / details? id = pl.interia.poczta_next).If you have one ormore e-mail accounts, this app is for you.The application will helpyou access your accounts through full integration with mobilee-mail interface INTERIA.PL.By installing the application you get:-The ability to configure multiple e-mail accounts in INTERIA.PL andquickly switch between them,- Access to your e-mail with a singleclick - the application remembers your authorization data intoaccount,- Current notifications about new incoming messages to youremail inbox,- The ability to send files from the phone's memory asattachments,- The ability to attach files to messages via the"Share" from the gallery, and other external applications,- Thefull functionality of mobile email INTERIA.PL
CZATeria - czat, chat online
INTERIA.PL
CZATeria to anonimowy, darmowy czat na androida. Jest to prosta wobsłudze aplikacja, w której można czatować bez rejestracji. Waplikacji znajdziesz kilkadziesiąt pokoi podzielonych na kategorieregionalne, towarzyskie czy tematyczne. 👉Chcesz poznać nowychludzi? 👉Masz ochotę na wyjątkowe rozmowy, czat randki, czy nawetflirt?  👉Szukasz dziewczyny, chłopaka? ✔️Spotkasz tu tysiąceosób online w różnym wieku i z różnymi zainteresowaniami. AplikacjaCZATerii w prosty i intuicyjny sposób pozwala na zawieranie nowych,ciekawych znajomości bez wychodzenia z domu, a dzięki rozbudowanemusystemowi powiadomień żadna wiadomość cię nie ominie. ✔️Gestamilewo-prawo w łatwy sposób przełączasz się między pokojami lubrozmowami prywatnymi. Możesz otwierać nowe pokoje oraz rozpoczynaćnowe rozmowy, podczas których prześlesz zdjęcia wykonane telefonemlub dołączyć jedno ze zdjęć znajdujących się w galerii telefonu.  ✔️Portal randkowy czy randka w ciemno nie są dla Ciebie?Aplikacja czatowa, to najlepszy sposób, by poznawać nowych ludzi ibyć w stałym kontakcie ze znajomymi nie tylko w domu, ale także wautobusie czy na uczelni. Z aplikacji możesz korzystaćzawsze i wszędzie! Koniec z nudą! CZAT to miejsce, gdzie możeszporozmawiać na dowolny temat o każdej porze. ✔️Najważniejszefunkcje: 👸Ustawiaj awatar 📸 Wyróżnij się na czacie wybierając swójawatar z dostępnych w naszym katalogu lub ustaw własne zdjęcie!😜Dodawaj gify 👀 Aby urozmaicić rozmowę na czacie oprócz emotekmożesz korzystać z GIFów podzielonych na kategorie tematyczne.👫Dodawaj znajomych 👫 Długo rozmawiacie i nie chcecie tracić ze sobąkontaktu? Aby ułatwić sobie czat rozmowy, dodawaj osoby doznajomych! 📷Przesyłaj zdjęcia📷 Dziel się zdjęciami w rozmowach privze swoimi rozmówcami dzięki funkcji przesyłania zdjęć. Możeszprzesyłać zdjęcia nie tylko z galerii, ale również zrobionetelefonem w czasie rozmowy. 🔔Powiadomienia 🔔 Aby nie uciekła Ciżadna wiadomość, dostaniesz powiadomienie, kiedy ktoś do Ciebiepisze lub zaprasza Cię do rozmowy prywatnej. Możesz również wybraćjaki sposób powiadamiania jest dla Ciebie najlepszy - wibracja lubdźwięk. Dzięki tej funkcjonalności dostajesz również powiadomienieza każdym razem, kiedy Twój znajomy pojawi się na czacie. ⭐Dodawajpokoje do ulubionych ⭐ Masz swoje pokoje, w których częstoprzebywasz i nie chcesz za każdym razem szukać ich na liściewszystkich pokoi? Klikając na gwiazdkę koło pokoju, dodajesz go doulubionych a po kolejnym zalogowaniu od razu widzisz pokoje, któreCię interesują! 💚💙Zmieniaj kolory nicka 💛💜 Wybieraj kolor swojegonicka w zależności od Twojego nastroju. 👫Zaproszenia na priv 🤝🗨️Prowadź interesujące rozmowy na privach, które w zależności odpotrzeb możesz ograniczać lub całkiem wyłączyć, jeśli woliszrozmawiać tylko w oknie ogólnym pokoju. CHAT is an anonymous, freechat for android. It is an easy to use application where you canchat without registration. In the application you will find severaldozen rooms divided into regional, social and thematic categories.👉 Do you want to meet new people? Do you feel like special talks, adate chat or even a flirt? 👉 Are you looking for a girlfriend,boyfriend? ✔️There are thousands of people online here of all agesand interests. The CZATerii application in a simple and intuitiveway allows you to make new, interesting acquaintances withoutleaving your home, and thanks to the extensive notification system,no message will pass you by. ✔️ Left-right gestures easily switchbetween rooms or private conversations. You can open new rooms andstart new conversations, during which you can upload photos takenwith your phone or attach one of the photos in the phone gallery.✔️ Dating party or blind date are not for you? Chat application isthe best way to meet new people and keep in touch with friends notonly at home, but also on the bus or at the university. You can usethe application anytime, anywhere! No more boredom! CHAT is a placewhere you can talk to any topic at any time. ✔️The most importantfunctions: 👸Set an avatar 📸 Stand out in the chat by choosing youravatar from the available in our catalog or set your own picture!😜Add the gifs 👀 To make chat conversations more varied, you can useGIFs divided into themed categories in addition to emoticons. 👫Addyour friends 👫 Do you talk long and do not want to lose contactwith each other? To make chatting easier, add people to yourfriends! 📷Send photos📷 Share photos in priv talks with yourinterlocutors thanks to the photo upload function. You can sendphotos not only from the gallery, but also made by phone during aconversation. 🔔 Notifications 🔔 So that you do not get away withany message, you'll get a notification when someone is writing toyou or invites you to a private conversation. You can also choosewhich notification method is best for you - vibration or sound.Thanks to this functionality you also get a notification every timeyour friend appears in the chat. ⭐Add rooms to favorites ⭐ Do youhave your own rooms where you often stay and do not want to searchfor them on the list of all rooms? By clicking on the star next tothe room, you add it to your favorites and after the next login youimmediately see the rooms that interest you! 💚💙Change the colors ofthe nickname 💛💜 Choose the color of your nickname depending on yourmood. 👫 Invitations to priv 🤝🗨️ Lead interesting conversations onprivach, which you can limit or completely turn off if you preferto talk only in the general room window.
Smaker - przepisy, dieta 1.99.27
INTERIA.PL
W bezpłatnej aplikacji Smaker znajdziesz ponad 37 tysięcy prostychi sprawdzonych przepisów stworzonych przez użytkownikównajwiększego serwisu kulinarnego w Polsce. W aplikacji Smakerznajdziesz wszystkie przepisy, które są ci potrzebne, aby zostaćdomowym mistrzem gotowania. Znajdziesz tutaj oryginalne pomysły naśniadania, przekąski oraz dodatki, przepisy na zupy i pysznesałatki i zachwycające dania główne. Nie zapomnieliśmy również owyjątkowych recepturach na napoje i przetwory. Przepisy dosłowniena każda okazję. W aplikacji codziennie pojawiają się nowe,sezonowe przepisy, dlatego nigdy nie zabraknie ci kulinarnychinspiracji. Co ważne, wszystkie przepisy zostały dokładniewypróbowane przez naszych użytkowników, dlatego gotując z namizyskujesz pewność, że efekt końcowy za każdym razem będziezachwycający. Najważniejsze funkcje: Przyjazna i prosta obsługaSmaker jest niezwykle intuicyjny i prosty w obsłudze. Abyprzeglądać przepisy, wystarczy przeciągnąć w prawo lub w lewo.Dotknij, aby zobaczyć zdjęcie w całości. Po przeciągnięciu ekranu wgórę, zobaczysz pełną listę składników oraz dokładny opisprzygotowania potrawy. Przejrzysty podział na kategorie Wszystkieprzepisy w aplikacji Smaker zostały podzielone na kategorie, dziękiczemu bez trudu dotrzesz do przepisów, których aktualnieposzukujesz. Szybkie i sprawne wyszukiwanie przepisów W aplikacjicodziennie pojawiają się nowe, sprawdzone przepisy. Jest ich ponad37 tysięcy. Wystarczy dotknąć w lupkę u góry ekranu, aby skorzystaćz wyszukiwarki. Łatwe przeglądanie przepisów wybranego autoraKtóryś z użytkowników dodaje wyjątkowo interesujące i łatweprzepisy? Kliknij w jego nick, aby zobaczyć przepisy na ciasta idesery stworzone tylko przez tego autora. Tworzenie listyulubionych przepisów Dotknij w serduszko, znajdujące się w prawym,górnym rogu ekranu, a przepis zostanie zapisany w ulubionych.Podzielony na kategorie zbiór ulubionych przepisów znajdziesz wgłównym menu aplikacji. Udostępnianie przepisów Wykorzystaj opcję„podziel się”. Dzięki niej w prosty sposób możesz wysłać przepis zapomocą maila, SMS-a, Facebooka lub innych serwisówspołecznościowych. Losowanie przepisów poprzez potrząśnięcie Naszaaplikacja oferuje funkcję „Losuj przepis”. Wystarczy, żepotrząśniesz telefonem, a zobaczysz przepis wybrany specjalnie dlaciebie. Potrząśnij ponownie, aby wyszukać kolejny przepis.Bezpłatne e-booki kulinarne Zyskujesz dostęp do kilkudziesięciubezpłatnych e-booków, stworzonych przez redakcję Smakera.Znajdziesz w nich ciekawe przepisy na różne okazje: Wielkanoc, BożeNarodzenie, Sylwestra oraz wiele innych. Prosty sposób nauczestniczenie w społeczności Smakera Masz pytania do autora lubpragniesz podzielić się swoimi wrażeniami z gotowania? Wykorzystajprzycisk „Zobacz przepis w serwisie” –zostaniesz przeniesiony doSmaker.pl , będziesz mógł dzielić się swoją pasją kulinarną. Możeszwłączyć powiadomienia Aby nie umknęły ci najciekawsze przepisy wnaszej aplikacji możesz włączyć powiadomienie o nowych recepturach.Dzięki nim, zawsze będziesz na bieżąco. Otrzymasz informację oDaniu Dnia Jeśli potrzebujesz kulinarnych inspiracji, naszaredakcja codziennie wybierze dla ciebie przepis dnia. Teraz jużnigdy nie powiesz, że nie wiesz co ugotować na obiad. Smaker.pl toserwis dla wszystkich miłośników gotowania i dobrego jedzenia.Znajdziesz w nim ponad 37 tysięcy przepisów, a także filmy,pokazujące krok po kroku, jak przygotować zaskakujące i smacznepotrawy. Ponadto, w serwisie możesz także przeczytać artykuły pełneciekawostek, porad oraz interesujących faktów na temat kulinariów iżywienia. Dołącz do społeczności pasjonatów gotowania, którzyodkrywają nowe smaki, dzieląc się swoimi zainteresowaniami! Thefree app Smaker find more than 37,000 simple and proven regulationscreated by members of the largest service culinary in Poland. Inthe application Smaker all provisions which are the ones needed tobe home-cooking champion. Here you will find original ideas forbreakfast, snacks and supplements, recipes for soups and delicioussalads and delicious main courses. We have not forgotten about thespecial recipes for drinks and preserves. Provisions literally onevery occasion. In the application, every day there are new,seasonal regulations, and therefore will never run out of culinaryinspiration. Importantly, all provisions have been thoroughlytested by our users, so cooking with us you can be sure that theend result every time is amazing. Key Features: Friendly and easyto use Smaker is extremely intuitive and easy to use. To review therules, simply drag to the right or left. Tap to view the image inits entirety. When you drag the screen up, you will see a full listof ingredients and a detailed description of the cooking. A cleardivision into categories All provisions in the application Smakerwere divided into categories so you can easily reach theregulations that are currently looking for. Fast and efficientsearch regulations In the application, every day there are new,proven recipes. There are over 37,000. Just touch a magnifyingglass at the top of the screen to use the search engine. Easilyview the legislation's One of the users adds very interesting andsimple rules? Click on the user to see recipes for cakes anddesserts created only by that author. Create a list of favoriterecipes Touch the heart, located in the upper right corner of thescreen, and the recipe will be saved in favorites. Divided intocategories collection of favorite recipes you will find in the mainapplication menu. Sharing regulations Use the "share". With it youcan easily send the recipe by email, SMS, Facebook or other socialnetworking sites. The draw rules by shaking Our applicationprovides the "Random recipe." Just shake your phone and see arecipe selected especially for you. Shake again to search foranother recipe. Free e-books culinary You gain access to dozens offree e-books, created by the editors Smaker. You will find theminteresting recipes for various occasions: Easter, Christmas, NewYear's Eve and many others. A simple way to participate incommunity Smaker Questions to the author or want to share myexperiences with cooking? Use the "See recipe on the site"-zostaniesz moved to Smaker.pl will be able to share their culinarypassion. You can enable notifications To not have escaped you themost interesting rules in our application, you can turn onnotifications of new recipes. Thanks to them, you will always be upto date. You will get information about giving Day If you needculinary inspiration, our editors every day choose for you therecipe of the day. Now, you never say you do not know what to cookfor dinner. Smaker.pl is a service for all lovers of cooking andgood food. There you will find more than 37,000 regulations, aswell as videos showing step by step how to prepare surprising andtasty dishes. In addition, the site can also read articles full ofinteresting facts, tips and interesting facts about culinary andnutrition. Join the community of cooking enthusiasts who discovernew flavors, sharing your interests!
Wiadomości Fakty Pogoda Sport Biznes 3.1.3
INTERIA.PL
NOWA Aplikacja Interia to najnowsze newsy, informacje, wiadomości ifakty z portalu Interia.pl 📰. W najnowszej wersji aplikacjigruntownie odświeżono jej wygląd 📱. Aplikacja zyskała nowoczesny ibardzo przejrzysty układ treści. Dzięki temu jej przeglądanie jestteraz jeszcze przyjemniejsze. Znajdziesz w niej najważniejsze inajciekawsze wiadomości z Polski i z zagranicy. Bogate w treści sąteż kategorie sport, biznes, informacje ze świata motoryzacji orazze świata nowych technologii, gier, muzyki i filmu oraz specjalnedziały poświęcone informacjom dla kobiet oraz mężczyzn. W naszejaplikacji nie brakuje również kategorii plotki oraz rozrywka. Bądźz nami na bieżąco z wszystkim co cię otacza! 🌍 Oprócz wiadomości,newsów, informacji z wielu dziedzin, w aplikacji znajdziesz teżdodatki: prognoza pogody, notowania giełdowe, kursy walut, wyniki irelacje z meczów piłkarskich na żywo, program TV, horoskop,repertuar kin, radio RMF FM. W nowej wersji, dodatki są bardzołatwo dostępne. Sprawdź, dlaczego warto korzystać z aplikacjiInteria: Wszystkie treści z portalu Interia.pl ● Fakty –najważniejsze informacje i wydarzenia w kraju i na świecie ● (NOWE)Najpopularniejsze – aktualne, najbardziej popularne informacji wportalu Interia ● Biznes – informacje gospodarcze i biznesowe,kursy walut i notowania spółek giełdowych ● Sport – wszystkiewiadomości sportowe, relacje na żywo i wyniki ● Motoryzacja –recenzje samochodów, wiadomości ze świata motoryzacji, rajdy isporty motorowe, ● Nowe Technologie - najnowsze newsy, recenzjetelefonów i notebooków oraz ciekawostki technologiczne ● Gry - gryna komputery PC, konsole i telefony, recenzje i nowości ● Kobieta –przydatne porady dotyczące zdrowia, urody i mody oraz sprawuczuciowych i rodzinnych ● Facet - lifestyle prawdziwego mężczyzny.Dziewczyny, gadżety, militaria i inne męskie zajawki ● Film –informacje o premierach, recenzje filmów, Oskary i wiadomości zbranży filmowej ● Muzyka – koncerty, nowości wydawnicze iinformacje o artystach ● (NOWE) Seriale - informacji o ulubionychtelewizyjnych produkcjach ●Plotki – show-biznes na językach, newsyz prywatnego i zawodowego życia celebrytów ● Styl – ciekawostki,porady i interesujące historie ● Gotowanie - przepisy kulinarne iprzydatne porady dietetyczne Najważniejsze wydarzenia Poinformujemycię, kiedy wydarzy się coś ważnego. Najważniejszy news, dostanieszna ekranie jako pierwszy! Będzie on specjalnie oznaczony, żebynikomu nie umknął uwadze. Podczas ważnych wydarzeń, zarównopolitycznych, społecznych czy sportowych, w specjalnym bloczkuzaprezentujemy najciekawsze wiadomości. Opcja powiadomień Jeżelichcesz być zawsze na bieżąco to możesz włączyć opcję powiadomień,dzięki której zawsze będziesz wiedział, gdy wydarzy się cośważnego. Możesz wybrać w ustawieniach kategorię powiadomień, jakichcesz otrzymywać Dostosuj aplikację do swoich potrzeb Wustawieniach aplikacji możesz włączyć lub wyłączyć kategorie zwiadomościami, informacjami i newsami, które chcesz oglądać a takżeustawić ich kolejność. W opcjach dostępny jest też wybórautoodtwarzania video oraz rozmiar czcionki. Zapisywanie artykułów„na później” Zauważyłeś ciekawy tekst, a nie masz czasu go terazprzeczytać? Zapisz go na później i wróć do niego w wolnej chwili.Będzie on dostępny w osobnej zakładce, znajdującej się w górnympasku aplikacji! Komentuj i dziel się newsami ze znajomymi Każdyartykuł możesz skomentować i brać udział w gorących dyskusjach.Jeżeli chcesz się podzielić znalezioną wiadomością ze znajomymiwystarczy, że dotkniesz przycisk „Podziel się” aby udostępnić linkdo materiału. Ciekawe materiały wideo Bogata oferta treści wideoNajlepsza prognoza pogody ☀️ Pogoda na 72 godziny lub 25 dni,zaprezentowana w atrakcyjnym bloczku. Pobierz aplikację Interia ibądź zawsze na bieżąco. NOWA Interia application is the latestnews, information, news and facts from the Interia.pl portal 📰. Thelatest version of the application thoroughly refreshed itsappearance 📱. The application has a modern and very clear layout ofcontent. Thanks to this, its browsing is even more enjoyable now.In it you will find the most important and interesting news fromPoland and abroad. The categories sport, business, information fromthe world of motoring and the world of new technologies, games,music and film as well as special sections devoted to informationfor women and men are also rich in content. In our applicationthere is also a category of gossip and entertainment. Stay with uson a regular basis with everything that surrounds you! 🌍 Inaddition to news, news, information from many areas, theapplication also includes additions: weather forecast, stockquotes, exchange rates, results and reports from live footballmatches, TV program, horoscope, cinema repertoire, radio RMF FM. Inthe new version, the add-ons are very easily accessible. Check whyyou should use the Interia app: All content from the Interia.plportal ● Facts - the most important information and events in thecountry and in the world ● (NEW) The most popular - current, mostpopular information on the Interia portal ● Business - economic andbusiness information, exchange rates and quotations of listedcompanies ● Sport - all sports news, live coverage and results ●Automotive - car reviews, news from the world of motoring, ralliesand motor sports, ● New Technologies - the latest news, phone andnotebook reviews, and technological curiosities ● Games - games forPCs, consoles and phones, reviews and news ● Woman - useful adviceon health, beauty and fashion as well as emotional and familymatters ● Guy - lifestyle of a real man. Girls, gadgets, militaryand other male teasers ● Film - information about the premieres,movie reviews, Oscars and news from the film industry ● Music -concerts, new releases and information about artists ● (NEW) Series- information about favorite TV productions ● Gossip - showbusiness on languages, news from private and professional lifecelebrities ● Style - interesting facts, tips and interestingstories ● Cooking - recipes and useful diet tips Highlights We willinform you when something important happens. The most importantnews you will get on the screen first! He will be specially markedso that he will not miss anyone's attention. During importantevents, both political, social and sports, we will present the mostinteresting news in a special block. Notification option If youwant to be always up to date, you can turn on the notificationoption so that you always know when something important willhappen. You can select the category of notifications you want toreceive in the settings Customize the app to meet your needs In theapplication's settings, you can enable or disable categories withmessages, information and news that you want to watch and set theirorder. The options also include the choice of video autoplay andfont size. Save articles "for later" Have you noticed aninteresting text, and you do not have time to read it now? Save itfor later and return to it in your free time. It will be availablein a separate tab, located in the top application bar! Comment andshare news with your friends You can comment on each article andtake part in hot discussions. If you want to share the messagefound with your friends, just touch the "Share" button to share thelink to the material. Interesting video content A wide range ofvideo content   Best Weather Forecast ☀️ The weather for 72hours or 25 days, presented in an attractive block. Download theInteria app and be always up to date.
INTERIA Sport
INTERIA.PL
Interia Sport to nowa wersja aplikacji serwisu sportowegoInteria.pl. Za jej pośrednictwem możesz śledzić relacje LIVE zesportowych aren całego świata oraz przeglądać sportowe wyniki nażywo. Interia Sport jest szybka, przejrzysta, intuicyjna, ale conajważniejsze - dzięki nowemu systemowi powiadomień - oinformacjach dotyczących najważniejszych sportowych wydarzeńdowiesz się szybciej niż inni! Najważniejsze funkcje: Sportowenewsy i ciekawostki W aplikacji znajdziesz najnowsze inajważniejsze wiadomości ze świata sportu, artykuły, wywiady, newsyoraz informacje z poszczególnych kanałów tematycznych tj.: → PiłkaNożna, → Siatkówka, → Koszykówka, → Piłka ręczna, → Skokinarciarskie, → Boks, → Sporty Walki, → Formuła 1, → Tenis, → Hokej,→ Sporty Zimowe, → Igrzyska Olimpijskie. Interia Sport to bogatabaza wiedzy o Twoich ulubionych rozgrywkach, tj. Liga MistrzówUEFA,T-Mobile Ekstraklasa, Premier League, La Liga, Bundesliga,Serie A oraz Ligue 1, drużynach z krajowego podwórka i piłkarskiegotopu, tj. Legia Warszawa, Wisła Kraków, Lech Poznań, BorussiaDortmund, Bayern Monachium, Manchester United, FC Barcelona i RealMadryt, jak również wielkich sportowych nazwiskach, pośród którychznajdują się np. Robert Lewandowski, Leo Messi, Cristiano Ronaldo,Kamil Stoch, Piotr Żyła, Agnieszka Radwańska, Justyna Kowalczyk iMarcin Gortat. Oprócz tego w odświeżonej odsłonie aplikacjiznajdziesz też informacje dotyczące F1 i rajdów (GP Hiszpanii, RajdDakar), tenisa (Australian Open), koszykówki (NBA), boksu,siatkówki (reprezentacja Polski, Plus Liga, Orlen Liga), żużla(Ekstraliga, Unia Tarnów), skoków narciarskich (Turniej CzterechSkoczni), biegów narciarskich i tego, czym akurat żyją kibicie nacałym świecie. Interia Sport 2.0 – niezapomniane sportowe emocje nawyciągnięcie ręki! Wyniki na żywo Z aplikacją Interia Sportśledzenie wyników twojej ulubionej drużyny, ligi bądź większejimprezy sportowej będzie łatwe i przyjemne. Bogata baza umożliwi cibyć na bieżąco z aktualnymi wynikami interesujących cię meczów.Najpopularniejsze ligi, jak Premier League, Primera Division,Bundesliga, Serie A czy nasza, polska T-Mobile Ekstraklasa od terazbędą dostępne na twoim smartfonie. Możesz też śledzić poczynanianaszej reprezentacji w rozgrywkach międzynarodowych. Relacje LIVEDzięki nam, żaden mecz twojej ulubionej drużyny cię nie ominie.Prowadzimy relacje live z najważniejszy rozgrywek piłki nożnej, aleteż siatkówki, piłki ręcznej, czy tenisa. Poczuj się jak kibic,otrzymując prosto na smartfona informację o strzelonej bramce,czerwonej kartce, wygranym secie, czy najdalej oddanym skoku.Kibicuj naszym sportowcom! Opcja powiadomień Jeżeli chcesz byćzawsze na bieżąco to możesz włączyć opcję powiadomień, dziękiktórej zawsze będziesz wiedział, gdy wydarzy się coś ważnego.Pobierz aplikację Interia Sport i wyzwól emocje , które daje światsportu. Śledź wyniki na żywo i relacje LIVE. Bądź na bieżąco zsukcesami i porażkami swoich ulubionych sportowców. Interia Sportis a new version of the sports service Interia.pl . Through it youcan keep track of relationships LIVE with sports arenas around theworld and view the Sports live scores . Interia Sport is fast,clear and intuitive, but what is most important - thanks to the newnotification system - with information concerning the mostimportant sporting events you will learn faster than others! KeyFeatures: Sports news and trivia In the application, you will findthe latest and most important news from the world of sport,articles, interviews, news and information from various thematicchannels, ie .: → Football, → Volleyball, → Basketball, → Handball,→ Ski Jumping, → Boxing, → Combat Sports, → Formula 1, → Tennis →Hockey, → Winter Sport, → Olympic Games. Interia Sport is a richknowledge base of your favorite tournament, ie. The UEFA ChampionsLeague, T-Mobile Ekstraklasa, Premier League, La Liga, Bundesliga,Serie A and Ligue 1 teams from the national yard and footballmasthead ie. Legia Warsaw, Wisla Krakow, Lech Poznan, BorussiaDortmund, Bayern Munich, Manchester United, FC Barcelona and RealMadrid, as well as great sports names, among which are eg. RobertLewandowski, Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Kamil Stoch Peter vein,Agnieszka Radwanska, Justyna Kowalczyk and Marcin Gortat. Inaddition, the refreshed installment of the application you willalso find information on the F1 races (Spanish Grand Prix, RallyDakar), tennis (Australian Open), basketball (NBA), boxing,volleyball (the Polish national team, Plus Liga, Orlen League),slag (Extraliga, Unia Tarnow), ski jumping (Four Hills Tournament),cross-country skiing and what happened to the fans live all overthe world. Interia Sport 2.0 - unforgettable sports emotions atyour fingertips! Scores With the application Interia Sport trackthe results of your favorite teams, leagues or more sporting eventwill be easy and enjoyable. Rich database will allow you to keep upwith current results you interesting matches. Most league like thePremier League, Primera Division, Bundesliga, Serie A or ours,Polish T-Mobile Ekstraklasa now be available on your smartphone.You can also keep track of our national team in internationalcompetitions. Relationships LIVE With us, no match of your favoriteteam will not miss. We live relationships with the most importantfootball matches, but also volleyball, handball or tennis. Feellike a fan, to give straight to the smartphone information aboutthe shot goal, red card, winning the set, the most devoted jump.Cheer on our athletes! Option notifications If you want to bealways up to date you can enable notifications, so that you willalways know when something important happens. Download theapplication Interia Sport and unleash emotions that gives the worldof sports. Follow live scores and reports LIVE. Keep up to datewith the successes and failures of their favorite athletes.
Ding 1.0.26
INTERIA.PL
Ding to narzędzie, które wybierze artykuły specjalnie dla Ciebie,na podstawie tematów, które dla niego wybierzesz. Chcesz poczytać oswoim ulubionym klubie piłkarskim? Interesują Cię wiadomości zTwojego miasta? Lubisz recenzję filmów albo albumów muzycznych? Amoże interesują Cię konkretne spółki giełdowe?W Dingu możesz obserwować wybrane tematy i otrzymywaćpowiadomienia, kiedy tylko pojawi się materiał, który może Cięzainteresować. Jeśli chcesz, powiadomimy Cię również oodpowiedziach na Twoje komentarze w Interia.pl.http://www.ding.plDo korzystania z mobilnej aplikacji Ding wymagane jest kontoInteria.pl - załóż je przy pomocy dowolnego adresu e-mail nastronie:https://konto.interia.plDowiedz się, jak korzystać z Dinga i wygodnie oszczędzaćczas!http://blog.ding.pl/pierwszekroki/Ding is atool that selects the articles specifically for you, based on thetopics you choose for him. Do you want to read about your favoritefootball club? Are you interested in news from your town? You liketo review movies or music albums? Or maybe you are interested inspecific listed companies?In dingue you can watch the selected topic and get notifiedwhenever a material that may interest you. If you want to notifyyou of replies also for your comments in Interia.pl.http://www.ding.plTo use the mobile app Ding Interia.pl account is required - signup with any email address at:https://konto.interia.plLearn how to use Dinga and conveniently save time!http://blog.ding.pl/pierwszekroki/
Kalendarze Toolix 1.84
INTERIA.PL
Kalendarze Toolix to przydatnaaplikacja zawierająca kilkadziesiąt gotowych, aktualizowanychkalendarzy, prowadzonych przez ekspertów i pasjonatów zróżnych dziedzin. Zamiast za każdym razem szukać informacji wInternecie albo notować w kalendarzu to, o czym nie chceszzapomnieć, pobierz gotowy kalendarz z wydarzeniami na interesującyCię temat.W Kalendarzach Toolix znajdziesz m.in.:- kalendarz koncertów,- kalendarz premier kinowych,- kalendarze sportowe,- kalendarz przedsiębiorcy i inne.Jeśli korzystasz już z kalendarza w telefonie i zainstalujeszKalendarze Toolix, wydarzenia z wybranych przez Ciebie kalendarzytematycznych będą przekazywane do kalendarza telefonu.Lubisz dzielić się wydarzeniami ze swojego życia i śledzić to, codzieje się u znajomych?Chcesz prowadzić kalendarz rodzinny z wydarzeniami widocznymi dlawszystkich członków rodziny?Kalendarze Toolix umożliwiają udostępnianie, publikowanie ikomentowanie wydarzeń. Wyposażone są w mechanizm powiadomień iprzypomnień o wydarzeniach.Narzędzie funkcjonuje równolegle w formie aplikacji webowej,zsynchronizowanej z aplikacją mobilną, dzięki czemu możesz wygodniezarządzać swoimi Kalendarzami w komputerze.Logowanie m.in. przezFacebook i Google.Kalendarze Toolix – inne niż wszystkie. Wypróbuj coś nowego!Bezpłatny, nowoczesny kalendarz i organizer.Szukasz kalendarza kibica? Ściągnij Kalendarz Bundesligi, KalendarzEkstraklasy, Kalendarz Ligi Angielskiej, Kalendarz LigiEuropejskiej, Kalendarz Ligi Hiszpańskiej, Kalendarz Ligi Mistrzówalbo Kalendarz reprezentacji Polski. Dzięki temu będziesz nabieżąco powiadamiany o każdym meczu i ważnych wydarzeniachligowych. Szukasz pomysłów na to, co robić w wolnym czasie? Masz dowyboru Kalendarz premier filmowych, Kalendarz festiwali, Kalendarzkoncertów lub Kalendarz premier gier. Nie przegapisz już nigdyżadnego ważnego wydarzenia! Chcesz poklikać dla rozrywki? ŚciągnijKalendarz horoskopów, Kalendarz świąt nietypowych lub Cytaty zPaulo Coehlo. Szukasz konkretnych informacji z różnych dziedzin?Skorzystaj z Kalendarza dni wolnych od pracy, Kalendarza imienin,Kalendarza przedsiębiorcy, Kalendarza astronoma, Kalendarza dnipłodnych itd. Gotujesz, ale brak Ci pomysłów na nowe dania? Mamydla Ciebie propozycje przepisów na każdy dzień. Stale dodawane sąnowe kalendarze - sprawdzaj regularnie katalog, na pewno znajdzieszcoś dla siebie: http://kalendarz.toolix.pl/katalog.htmlDopiero zaczynamy i zamierzamy tworzyć kolejne kalendarze. Jeślimasz pomysł na kalendarz, którego u nas nie znalazłeś, prześlij namswoją propozycję na adres: kontakt@kalendarz.toolix.plCalendars Toolix is auseful application that contains dozens of ready-made, updatedcalendars, conducted by experts and enthusiasts from variousfields. Instead, every time you search for information on theInternet or note on your calendar that what you do not want toforget, get ready calendar of events on the topic of yourchoice.    Toolix find calendars include:- Calendar of concerts,- Calendar premier cinema- Sports calendars,- Calendar entrepreneurs and others.    If you already use the calendar on your phone and install CalendarsToolix, the events of the chosen thematic calendars will be sent toyour phone calendar.   Do you share the events of your life and keep track of what isgoing on in your friends?Do you want to lead your family calendar of events visible to allmembers of the family?Calendars Toolix allow you to share, publish and comment on theevents. They are equipped with a mechanism for notifications andreminders about events.   The tool operates in parallel in the form of a Web application,synchronized with the mobile application, allowing you toconveniently manage their Schedules in komputerze.Logowanie includeFacebook and Google.   Calendars Toolix - other than all of them. Try something new! Free,modern calendar and organizer.   Looking for a calendar Fan? Download Calendar Bundesliga,Ekstraklasa Calendar, Calendar League, Europa League Calendar,Calendar, Spanish League, Champions League Calendar Calendarrepresentation or Polish. This allows you to keep informed of anymatch and important events league. Looking for ideas on what to doin your free time? Searching Calendar premier film festivalsCalendar Calendar Calendar premier concerts or games. Do not missanymore any important event! Want poklikać for entertainment?Download Calendar horoscopes, calendar holidays unusual or PauloCoelho Quotes from. Looking for specific information from differentareas? Use the Calendar days off from work, name-Calendar,Calendar, entrepreneur, astronomer Calendar, Calendar, etc. cookfertile days, but you lack ideas for new dishes? We havesuggestions for you recipes for every day. We constantly add newcalendars - check regularly directory, you will definitely findsomething for everyone: http://kalendarz.toolix.pl/katalog.html We're just beginning and we intend to create more calendars. If youhave an idea for a calendar that we do not find, please send usyour suggestion to: kontakt@kalendarz.toolix.pl
Plan Lekcji Toolix 1.44 (PROD)
INTERIA.PL
Plan Lekcji Toolix to najlepszy darmowy planlekcji na Androida. Prosty, czytelny i przejrzysty - będzie Twojąulubioną aplikacją szkolną.W kilka minut stworzysz plan lekcji na cały semestr - dziękigotowej liście przedmiotów, które możesz szybko przeciągnąć na dnitygodnia. Każdy przedmiot ma swój kolor, nauczyciela, listę lekcji,statystyki nieobecności (z podziałem na usprawiedliwione inieusprawiedliwione), średnią ocen. Do lekcji możesz dodawaćinformacje o tym, w której sali się odbywają, nieobecności, oceny,sprawdziany, zadania domowe, prywatne notatki o ważnych rzeczach, októrych musisz pamiętać.Gotowa lista zawiera ponad 20 przedmiotów. Jeśli plan lekcjipolskiego, matematyki, angielskiego, historii czy biologii to dlaCiebie za mało - twórz swoje własne przedmioty. Możesz prowadzićkilka planów lekcji, na przykład: szkolny plan lekcji i plan zajęćpozaszkolnych.Dzięki liście "Co do szkoły" już nigdy nie zapomnisz sięprzygotować - zobaczysz na niej wszystkie lekcje z dodanymisprawdzianami, zadaniami domowymi i ważnymi notatkami.Twój plan lekcji będzie wiedział, kiedy masz ferie i wakacje -wystarczy, że podasz województwo, w którym chodzisz do szkoły.Jeśli udostępnisz swój plan lekcji całej klasie, możecie goprowadzić razem i wspólnie komentować lekcje. Będziecie dostawalipowiadomienia o dodaniu nowego przedmiotu, lekcji, nowychkomentarzach.Przeglądaj swój plan lekcji tak jak Ci wygodnie w widoku:- listy,- dnia,- tygodnia,- miesiąca.Plan Lekcji Toolix to doskonały plan lekcji dla gimnazjum i planlekcji dla liceum - plan lekcji dla każdej klasy! Pełni on funkcjęplanu lekcji, kalendarza, dzienniczka ocen, kalkulatora średniej,dzienniczka nieobecności i klasowego komunikatora w jednym.Już dziś zainstaluj aplikację Plan Lekcji Toolix - a Twoje życiestanie się dużo prostsze! :)Na Androida od wersji 4.0.Lesson Plan Toolix is​​the best free lesson plan on Android. Simple, clear andtransparent - it will be your favorite school application.In a few minutes create a lesson plan for the entire semester -with a ready list of items that you can quickly drag on weekdays.Each item has its own color, a teacher, a lesson, statisticsabsence (broken down by justified and unjustified) grade pointaverage. For the lesson, you can add information about the room inwhich they are held, absent, evaluation, tests, homework, privatenotes about important things you need to remember.Ready list contains more than 20 items. If the timetable Polish,mathematics, English, history or biology is not enough for you -create your own objects. You can lead some lesson plans, forexample, the school timetable and schedule of extracurricularactivities.With the list of "What to school" you will never forget toprepare - you'll see it on all the lessons with added gauges,homework and important notes.Your timetable will know when you have holidays and vacations -just specify province, where do you go to school.If you share your lesson plan to the class, you can drive ittogether and comment on lessons. You will be getting a notificationabout adding a new subject, lessons, new comments.Explore your lesson plan as you comfortably view:- List- On,- Week- Month.Lesson Plan Toolix is ​​an excellent lesson plan for middleschool and high school lesson plan for - a lesson plan for eachclass! It acts as a lesson plan, calendar, diary ratings, averagecalculator, diary absences and class communicator in one.Today install the application Toolix Lesson Plan - and your lifewill become much easier! :)Android version 4.0.
Nowa Poczta Interia 2.5.9
INTERIA.PL
Nowa Poczta INTERIA jest darmową aplikacją do obsługi pocztyelektronicznej. Działa szybko, jest bardzo intuicyjna i prosta wużyciu. Możesz dodać w niej każde konto pocztowe, dzięki czemubędziesz mógł wysyłać i odbierać maile z różnych kont w jednymmiejscu. Nowa Poczta Interia umożliwia obsługę: • Gmail • ONETpoczta • WP poczta • poczta O2 • Yahoo • Apple • MicrosoftChcieliśmy aby obsługa wiadomości e-mail na Twoim telefonie byłajak najlepsza. Nasza aplikacja pocztowa udostępnia pełnąfunkcjonalność poczta Interia. Za bezpieczeństwo i prywatnośćtwoich maili odpowiadamy w pełni, jako jedna z największych firminternetowych w Polsce z wieloletnim doświadczeniem w świadczeniuusług pocztowych. Jeśli podoba Ci się nasza aplikacja to będziemywdzięczni za 5 gwiazdkową ocenę. Co nas wyróżnia: • dostęp dozałączników bezpośrednio na liście maili • podgląd zdjęć na liściewiadomości – nie musisz otwierać maila aby podejrzeć zdjęcie •filtry użytkownika, w tym filtr „od znajomych”, dzięki któremujednym kliknięciem na liście maili zobaczysz wyłącznie maile odosób z którymi korespondujesz • możliwość dostosowania wyglądupoczty poprzez dodanie własnej tapety (zarządzanie z poziomudesktopa) • automatyczne odpowiadanie na maila z adresu, na któryzostał przesłany • unikalny system grupowania wiadomości(wątkowanie wiadomości) – po wejściu do maila masz możliwośćzapoznania z całą korespondencją na dany temat. • automatycznefiltry – jednym kliknięciem decydujesz, które maile mają byćautomatycznie przenoszone. Najważniejsze funkcje: Nawigacja: •prosta nawigacja umożliwiająca łatwe poruszanie się po całejaplikacji • przejrzysta lista wiadomości z podglądem załącznikówgraficznych widocznych na pierwszy rzut oka • na liście mailiwidoczne oznaczenia typu załączników • intuicyjne pisaniewiadomości z możliwością dodawania wielu załączników za jednymrazem (uzależnione od wersji Androida) • awatary na liściewiadomości ułatwiające odnalezienie maili od konkretnego nadawcy •możliwość ustawienia własnego awatar widocznego dla odbiorcówTwoich maili • filtry użytkownika, w tym między innymi filtr „odznajomych”, dzięki któremu jednym kliknięciem w odebranychzobaczysz tylko maile od osób z którymi korespondujesz •rozbudowana lista maili • menu kontekstowe pojawiające się wtedykiedy go potrzebujesz (swipe na liście wiadomości) Zdjęcia: •możliwość wysyłania plików z innych aplikacji, galerii itp. zpoziomu aplikacji • opcja prostego przeglądania i pobieranie zdjęć– załączników w Galerii Ułatwienia: • rozbudowane, błyskawicznepowiadomienia umożliwiające szybką odpowiedź lub usunięciewiadomości • szybkie opróżnianie folderów spam i kosz • opcja ciszanocna, która wyciszy powiadomienia o nowych mailach podczas Twojegosnu • zaawansowana wyszukiwarka • szybkie wylogowanie • operacje nawielu wiadomościach • i wiele, wiele innych. Aplikacja działazarówno na tabletach, jak i na smartfonach. Świetnie wygląda idziała na każdym urządzeniu. W razie jakichkolwiek problemów,prosimy o kontakt pod adresem pomoc@firma.interia.pl Na wszystkiemaile odpowiemy niezwłocznie. New Mail INTERIA is a freeapplication for e-mail. It works fast, it is very intuitive andeasy to use. You can add it any e-mail account, so you can send andreceive e-mails from different accounts in one place. New MailInteria provides support for: • Gmail • Onet mail • WP Mail • o2email • Yahoo • Apple • Microsoft We wanted to support e-mail onyour phone you the best. Our mail application provides the fullfunctionality of mail Interia. For the safety and privacy of youre-mails respond fully, as one of the largest Internet companies inPoland with many years of experience in the provision of postalservices. If you like our application we will be thankful for the 5star rating. What makes us diffrent: • Access to attachmentsdirectly on the list of e-mails • View images in the message list -no need to open an email to preview the image • user filters,including filter "from friends", so that with one click on the listof emails you'll see only e-mails from people you email • theability to customize the appearance of e-mail by adding your ownwallpaper (Management from the desktop) • automatic reply to anemail with the address, which was sent • unique system of groupingmessages (messages threading) - after entering the e-mail you canread the entire correspondence on the subject. • automatic filters- one click decide which e-mails to be automatically transferred.Key Features: Navigation: • simple navigation for easy navigationthroughout the application • transparent list of messages withattachments preview image visible at a glance • the list of emailsvisible indication type attachments • intuitive texting with theability to add multiple attachments at one time (depending on theversion of Android) • avatars on the list of information to helpyou find emails from a particular sender • the ability to set yourown avatar visible to recipients of your emails • user filters,including but not limited filter "from friends", so that with oneclick you'll see only the received e-mails from people you email •extensive list of e-mails • context menu that appears then when youneed it (swipe message list) Photos: • the ability to send filesfrom other applications, galleries etc. From the application •simple option to view and download photos - Attachment GalleryFacilities: • powerful, instant notifications for quick answers ordelete messages • rapid emptying of trash and spam folder • optioncurfew, which will mute notifications of new emails during yoursleep • Advanced search • Rapid logout • operations on multiplemessages • and many others. The app works on both tablets andsmartphones. It looks great and works on any device. If you haveany problems, please contact us at pomoc@firma.interia.pl For allemails will reply promptly.
Hot deals in stores – save money on shopping! 1.9.21
INTERIA.PL
Don’t waste your time! Install all in one app - Okazjum. You don’thave to log in or register to use the app - you can use Okazjum anytime. We will inform you about sales and discounts in Biedronka,Lidl, or in other stores in Poland, upcoming sales and hot deals inyour favorite shop. • Are you looking for cheap beer, chickenbreast or Coca Cola for BBQ with your friends? Check out grocerystores category. What you will find there is the best offers inBiedronka, hot deals in Lidl, E.Leclerc, sales in Tesco, couponsfor Mcdonalds, big sales in Carrefour Express and Hali Banacha,wholesale prices in Makro Cash&Carry • Looking for new pair ofshoes? Maybe black studs or trendy moccasins? New sport shoes fromAdidas or sneakers from Puma? Leather or eco-shoes? All of that youcan find in Shoe Category: products for men, women or kids. Thebest catalogues and lookbooks of CCC, Deichmann, Intersport, Bata,Nike, Reserved, H&M. • Beauty and health – is a category inwhich you can find hot deals for perfumes, lotions, shampoos andconditioners. It contains all cosmetics and makeup products eitherfor men and women. By checking catalogues and brochures you won’toverpay for products you want to buy. Check Oriflame catalogue,Hebe, Avon, Rossmanni Kontigo, Sefora promotions and sales inDouglas. • Looking for tools? Cheap screwdrivers, drill, chainsawor pipe wrench – check all sales in one app. You can find furniturecatalogue or catalogues with tools in the app - Obi, PBS Mrówka,Castorama, Leroy Merlin. Okazjum it is a catalogue and sales appwhich helps you save money. The app is perfect for everyone, wholoves going to malls or grocery stores. All you need is to installOkazjum on your cell phone. It’s the most popular app withcatalogues and brochures in Poland. Promotions and sales are all inOkazjum, you can find here catalogues of Biedronka, Lidl, Auchan.Rossman, Stokrotka, Tesco and Kaufland. It’s always better to haveall promotions and sales in one app. We provide to you the best andthe newest catalogues and brochures from different categories, suchas: Home Appliances, Food, Clothing and Accessories Discounts,coupons, hot deals and best offers - all of this you can have inyour cell phone after installing Okazjum. By using our app you willalso save trees by using less paper catalogues and brochures.Okazjum app will save your time and money, there is no need to runaround the stores looking for discounts when you have Okazjum inyour phone. Why you should choose our app? After installing our appyou will be able to: • Check every catalogue and brochures. Okazjumwill inform you about new sales in grocery stores or shops,discounts for black Friday and coupons for Domino’s Pizza,McDonalds, KFC etc. • Save the environment by using less paper •New catalogues from Ikea, Oriflame, Avon and others. • Easy andcomfortable product search. • Okazjum is the most popular promotionapp in Poland. • Okazjum is free and no registration app. InstallOkazjum and enjoy new catalogues and brochures of Biedronka, Lidl,Kaufland and Pepco. Okazjum has a variety of stores, boutiques andshops. In the app you can find catalogues from H&M, Reserved,Divers and others. Install Okazjum app and enjoy your everydayshopping routine!
Rain Alert 1.3.7
INTERIA.PL
Rain Alert is a free application that will notify you aboutupcoming rain or snow chances. You will never be unprepared for badweather! Just set the time and Rain Alert will warn you everytimewhen there are chances of precipitation. Whether it is heavy rain,drizzle or flurries – you will always be notified! Rain Alertfeatures: • Database of over 3 million cities around the world •Geolocation mode available • Non-resource-intensive • Manually setnotification time
Ciasta i desery – Smaker 1.99.27
INTERIA.PL
Aplikacja Ciasta i desery – Smaker to słodka propozycja Smaker.pl -największego serwisu kulinarnego w Polsce. W aplikacji znajdzieszponad 11 tysięcy prostych i sprawdzonych przepisów na: ciasta,ciasta z owocami, ciasteczka, torty, muffinki, biszkopty, rolady,lody i inne desery. Każdy przepis został napisany w prosty iprzystępny sposób, a autorzy opatrzyli je apetycznymi zdjęciami.Przepisy w naszej aplikacji zostały stworzone i wypróbowane przeznaszych użytkowników. Gotując z nami możesz mieć pewność, że efektza każdym razem będzie zachwycający. Jedyna książka kucharskajakiej potrzebujesz, będzie w twoim telefonie. Aplikacja Ciasta idesery - Smaker pomoże ci przygotować wyjątkowe ciasta na BożeNarodzenie, Wielkanoc oraz niezwykłe torty z okazji urodzin lubkomunii. Dzięki naszej aplikacji szarlotka, sernik, biszkopt,makowiec lub kremówki nie będą mieć przed tobą żadnych tajemnic.Najważniejsze funkcje: Korzystaj z prostej i przyjaznej aplikacjiAplikacja Ciasta i desery - Smaker jest niezwykle intuicyjna iprosta w obsłudze. Aby przeglądać przepisy, wystarczy przeciągnąćpo ekranie w prawo lub w lewo. Chcesz pomniejszyć zdjęcie, abyzobaczyć je w całości? Wystarczy, że je dotkniesz. Poprzeciągnięciu ekranu w górę, zobaczysz pełną listę składników orazdokładny opis przygotowania potrawy. Szybko i sprawnie wyszukujprzepisy W aplikacji codziennie pojawiają się nowe przepisy nasłodkości. Aby umożliwić łatwe wyszukiwanie interesującychprzepisów, do aplikacji dodaliśmy wyszukiwarkę. Wystarczy kliknąć wlupkę znajdującą się u góry ekranu. Przeglądaj przepisy wybranegoautora Zauważyłeś, że któryś z użytkowników dodaje wyjątkowointeresujące przepisy? Kliknij w jego nick, aby zobaczyć przepisyna ciasta i desery stworzone tylko przez tego autora. Stwórz listęulubionych przepisów Któryś z przepisów bardzo ci się spodobał ichcesz do niego wrócić w przyszłości? Dotknij serduszko, znajdującesię w prawym, górnym rogu ekranu, a przepis zostanie zapisany wulubionych. Zbiór ulubionych przepisów znajdziesz w głównym menuaplikacji. Podziel się swoimi odkryciami kulinarnymi Myślisz, żeodnaleziony przepis na ciasto spodoba się komuś? Spraw radośćbliskim i wykorzystaj opcję „podziel się”. Dzięki niej możeszwysłać przepis za pomocą maila, SMS-a, Facebooka lub innychserwisów społecznościowych. Potrząśnij telefonem aby wylosowaćprzepis Doskonale znamy to uczucie, gdy mamy ochotę na cośsłodkiego, ale nie do końca potrafimy sprecyzować na co. Naszaaplikacja rozwiązuje ten problem za sprawą funkcji „Losuj przepis”.Wystarczy, że potrząśniesz telefonem, aby zobaczyć nowy przepis.Nie przypadł ci do gustu? Potrząśnij ponownie, aby wyszukać kolejnyłatwy przepis. Funkcję losowania znajdziesz także w głównym menuaplikacji, dostępnym u góry ekranu. Możesz włączyć powiadomienia onajnowszych przepisach Aby nie umknęły ci najciekawsze przepisy wnaszej aplikacji możesz włączyć powiadomienie o nowych recepturach.Dzięki nim, zawsze będziesz na bieżąco z nowościami. Dołącz dospołeczności Smakera Chcesz poznać opinię innych na temat danegoprzepisu? Masz pytania do autora lub pragniesz podzielić się swoimiwrażeniami z gotowania? Wykorzystaj przycisk „Zobacz przepis wserwisie” –zostaniesz przeniesiony do Smaker.pl , będziesz mógłdzielić się swoją pasją kulinarną. Smaker.pl to serwis dlawszystkich miłośników gotowania i dobrego jedzenia. Znajdziesz wnim ponad 37 tysięcy przepisów, a także filmy, pokazujące krok pokroku, jak przygotować zaskakujące i smaczne potrawy. Ponadto, wserwisie możesz także przeczytać artykuły pełne ciekawostek, poradoraz interesujących faktów na temat kulinariów i żywienia. Jużdzisiaj dołącz do społeczności pasjonatów gotowania, którzyodkrywają nowe smaki, dzieląc się swoimi zainteresowaniami!Application Cakes and desserts - Smaker is a sweet propositionSmaker.pl - the largest service culinary in Poland. In theapplication, you will find more than 11,000 simple and provenregulations : cakes, cakes with fruit, cookies, cakes, muffins,biscuits, rolls, ice cream and other desserts. Each recipe iswritten in a simple and accessible way, and the authors paneledappetizing photos. Provisions in our application has been createdand tested by our users. Boiled with us you can be sure that theeffect every time would be delightful. The only cookbook you need,you will be on your phone. Application Cakes and Desserts - Smakerwill help you prepare a special cake for Christmas, Easter andunusual cakes birthday or communion. With our application applepie, cheese cake, sponge cake, poppy seed or cream will not have nosecrets from you. Key Features: Use a simple and friendlyapplications Application Cakes and Desserts - Smaker is extremelyintuitive and easy to use. To review the rules, simply drag thescreen to the right or left. Do you want to zoom out to see them infull? Just touch them. When you drag the screen up, you will see afull list of ingredients and a detailed description of the cooking.Quick and Easy Search for regulations In the application, every daythere are new rules on sweets. To enable easy search of interestingrules for the application added a search engine. Just click on amagnifying glass at the top of the screen. Browse the provisions ofthe author Did you notice that one of your users adds a veryinteresting rules? Click the nick to see recipes for cakes anddesserts created only by that author. Create a list of favoriterecipes One of the regulations much you liked and want to return toit in the future? Touch the heart, located in the upper rightcorner of the screen, and the recipe will be saved in favorites. Acollection of favorite recipes you will find in the mainapplication menu. Share your discoveries culinary Do you think youfound a recipe for the cake will appeal to anyone? Affairs of joyclose and use the "share". It allows you to send the recipe byemail, SMS, Facebook or other social networking sites. Shake yourphone to draw recipe We perfectly know that feeling when we fancysomething sweet, but not quite able to specify what. Ourapplication solves this problem through the "Random recipe." Justshake your phone to see the new rule. Do not you fell to yourtaste? Shake again to search for another easy recipe. Funkcję drawwill also find in the main menu, which is available at the top ofthe screen.   You can turn notifications on the latestregulations To not have escaped you the most interesting rules inour application, you can turn on notifications of new recipes.Thanks to them, you will always be up to date with the news. Jointhe community Smaker Do you want to know the opinion of othersabout the provision in question? Questions to the author or want toshare my experiences with cooking? Use the "See recipe on the site"-zostaniesz moved to Smaker.pl , will be able to share theirculinary passion. Smaker.pl is a service for all lovers of cookingand good food. There you will find more than 37,000 regulations, aswell as videos showing step by step how to prepare surprising andtasty dishes. In addition, the site can also read articles full ofinteresting facts, tips and interesting facts about culinary andnutrition. Today join the community of cooking enthusiasts whodiscover new flavors, sharing your interests!
Kawały 1.4.4
INTERIA.PL
Dowcipy o Jasiu, blondynce, teściowej, małżeństwie, policji, babie,najpopularniejsze suchary - to wszystko znajdziesz w aplikacjiKawały! Tylko u nas! Codziennie nowe, codziennie najśmieszniejsze!W naszej aplikacji: · Znajdziesz najlepsze i najśmieszniejszekawały · Wylosujesz dowcip z naszej bazy śmiechu :) · Otrzymaszwszystko w przejrzystej i prostej formie · Udostępnisz kawałypoprzez sms, email oraz serwisy społecznościowe · Swoje ulubioneżarty i super kawały będziesz miał zawsze przy sobie! · Dostanieszpowiadomienie o najnowszym kawale! Podczas spotkania ze znajomyminie przypominasz sobie żadnego dowcipu? Twoja podróż przez korkistrasznie długo trwa? Zajęcia na uczelni są nudne i potrzebujesztrochę rozrywki? Aplikacja Kawały dostarczy Ci sporą dawkę humoru!Najważniejsze funkcje: Korzystaj z prostej i przyjaznej aplikacjiAplikacja Kawały jest niezwykle intuicyjna i prosta w obsłudze. Abyprzeglądać dowcipy, wystarczy przeciągnąć po ekranie w prawo lub wlewo. Stwórz listę ulubionych kawałów Któryś z kawałów bardzo cisię spodobał i chcesz do niego wrócić w przyszłości? Dotknijgwiazdkę, która znajduje się w prawym, górnym rogu ekranu, a kawałzostanie zapisany w ulubionych. Zbiór ulubionych dowcipówznajdziesz w głównym menu aplikacji. Podziel się zabawnymi kawałamiSpodobał ci się któryś dowcip? Spraw radość bliskim i wykorzystajopcję „podziel się”. Dzięki niej możesz wysłać śmieszny kawał zapomocą maila, SMS-a, Facebooka lub innych serwisówspołecznościowych. Potrząśnij telefonem aby wylosować kawałPrzeczytałeś już wszystkie najnowsze kawały? Wystarczy, żepotrząśniesz telefonem lub klikniesz w kostkę aby zobaczyć losowykawał spośród 10 tysięcy naszych dowcipów. Możesz włączyćpowiadomienia o najnowszych kawałach Aby nie umknęły ci najnowszekawały w naszej aplikacji możesz włączyć powiadomienie o nowychdowcipach. Dzięki nim, zawsze będziesz na bieżąco z nowościami. Toidealna aplikacja na poprawienie humoru :) Wszystkie dowcipy wzasięgu twojego smartfona! Aplikacja Kawały dostępna jest nawszystkie urządzenia z Androidem. Jokes about Johnny, blonde,mother in law, marriage, police, Indian, the most popular biscuits- all can be found in the application Jokes! Only with us! Everyday new, every day the funniest! In our application: · You willfind the best and funniest jokes · Draw a joke from our database oflaughter :) · You will get everything in a clear and simple form ·You will be sharing jokes via SMS, email and social networkingsites · Your favorite jokes and great jokes you will always havewith you! · You will receive notification of the latest piece!During a meeting with friends you can not remember any jokes? Yourjourney through the plugs terribly long? Classes at the universityare boring and need a bit of entertainment? Jokes app will provideyou with a large dose of humor! Key Features: Use a simple andfriendly applications Jokes application is extremely intuitive andeasy to use. To view jokes, simply drag the screen to the right orleft. Create a list of your favorite jokes One of the pieces muchyou liked and want to return to it in the future? Touch the star,which is located in the upper right corner of the screen, and thepiece will be saved in favorites. Collection of your favorite jokescan be found in the main application menu. Share your funny piecesYou liked you one joke? Affairs of joy close and use the "share".It allows you to send a funny joke by email, SMS, Facebook or othersocial networking sites. Shake your phone to draw a piece You'veread all the latest jokes? Just shake your phone or click the diceto see a random piece of the 10 thousand of our jokes. You canenable notifications about the latest pieces To not have escapedyour latest jokes in our application, you can turn on notificationsof new jokes. Thanks to them, you will always be up to date withthe news. This is an ideal application for improving humor :) Alljokes within your smartphone! Jokes app available on all Androiddevices.
Pomponik 2.1.12
INTERIA.PL
Zainstaluj aplikację Pomponik, a nic cię nie ominie. Bądź nabieżąco z najnowszymi doniesieniami ze świata show - biznesu!Plotki, ploteczki, celebryci, skandale, wpadki, sukcesy, zdjęcia,wideo - to wszystko w jednej aplikacji, zawsze w zasięgu ręki!Codziennie nowe plotki z uwielbianego przez miliony użytkownikówserwisu Pomponik.pl . Poznaj życie gwiazd dzięki naszej darmowejaplikacji! Powiadomimy cię o wszystkich gorących newsach. Szukaszrozrywki? W wolnym czasie śledzisz konta gwiazd na Instagramie iFacebooku? Wszystkie sensacje i skandale z życia gwiazd możesz miećw jednej wygodnej aplikacji. Celebryci i ich zdjęcia i wideo odnajlepszych paparazzi wraz z pikantnym komentarzem redakcjiwypełnią ci wolną chwilę. Najważniejsze funkcje: Lekki, przejrzystyi szybki interfejs Nasza aplikacja jest lekka i szybka. Przesuń wprawo lub lewo, aby przeczytać kolejny artykuł. Możesz też wybieraćartykuły z głównego ekranu. Powiadomienia o najgorętszych plotkachJeśli chcesz być zawsze na bieżąco, to możesz włączyć powiadomieniao najciekawszych wydarzeniach. Możesz także ustawić godziny wjakich powiadomienia będą wyciszone Wszystkie treści serwisuPomponik.pl Nie ominą cię żadne plotki z życia gwiazd ponieważwszystkie treści z serwisu > Pomponik.pl są dostępne w naszejaplikacji Możliwość komentowania i dyskutowania Komentuj i dyskutujz innymi użytkownikami z poziomu aplikacji. Dzięki prostej funkcjimożesz poplotkować o wszystkim o czym chcesz. Udostępnianieartykułów Możesz podzielić się wyjątkowo interesującym skandalem zprzyjaciółmi i bliskimi za pomocą opcji „Udostępnij”. Link doartykułu możesz przesłać za pomocą wielu kanałów lub zapisać go doschowka. Zapraszamy do instalowania i oceniania naszej aplikacji!Install Pomponik, and nothing you do not miss. Keep up to date withthe latest reports from the world of show - business! Gossip,gossip, celebrities, scandals, mishaps, successes, photos, video -all in one application, always at your fingertips! Every day newrumors the beloved by millions of users Pomponik.pl . Meet thestars life thanks to our free app! We will notify you about all thenews hot. Looking for fun? In his spare time, track accountscelebrities Instagram and Facebook? All sensations and scandals inthe life of the stars you can have in one convenient application.Celebrities and their photos and videos from the best paparazziwith a spicy commentary by the editor will fill your free time. KeyFeatures: Light, transparent and fast interface Our application islightweight and fast. Move to the right or to the left to read thenext article. You can also choose items from the main screen.Notifications of the hottest rumors If you want to be always up todate, you can turn notifications on events. You can also set thehours in which notifications will be muted All content of thewebsite Pomponik.pl You will not miss any rumors of celebritybecause all the content from the site> Pomponik.pl are availablein our application The ability to comment on and discuss Commentand discuss with other users of the application. With a simplefunction you can gossip about everything what you want. Sharearticles You can share very interesting scandal with friends andloved ones using the "Share" option. Link to the article you cansend via multiple channels or save it to the clipboard. You arewelcome to install and evaluate our application!
Quizy online, pojedynki, turnieje 1.0.33
INTERIA.PL
Ćwicz wiedzę, pojedynkuj się z innymi, graj w turniejach!🏆Quizeirro to nie tylko quiz wiedzy pod postacią darmowej aplikacjiquizowej, ale przede wszystkim rozrywka, jakiej jeszcze nie znacie!💯 👉Czujesz się quizowym wyjadaczem? 😎 👉Lubisz popisywać się wquizach wiedzy ogólnej? 📚 👉Podejmij wyzwanie i walcz w Quizeirro!Co jest Twoją ulubioną dyscypliną? Geografia 🌎, zwierzęta 🙉,sport🏆,internet, muzyka🎵, film? A może jesteś genialny zmatematyki, fizyki czy chemii? Sprawdź z nami swoją wiedzę!💡Quizejro, Qizejro, Quizeiro, kłizejro, qiuzeirro....Nie! Quizeirrojest tylko jedno! :) Quizeirro to bogata baza pytań ozróżnicowanych poziomach trudności. Pamiętaj, że prawidłowaodpowiedź jest tylko jedna, ale liczy się też czas – im szybszaodpowiedź, tym więcej punktów zdobywasz! Pnij się w rankingach,ćwicz wiedzę, rywalizuj ze znajomymi. Pokaż, co potrafisz wturniejach Quizeirro! Aplikacja Quizeirro oferuje trzy trybyrozgrywki: 💥W trybie „zagraj sam” sprawdzasz i poszerzasz swojąwiedzę, a tym samym zdobywasz punkty Q, które możesz przeznaczyć natzw. koła ratunkowe. Rozgrywka to kilkadziesiąt gier o różnychpoziomach trudności. Aby przejść kolejny poziom, musisz zdobyćodpowiednią ilość punktów. Każdą z gier możesz powtórzyć, abyzdobyć ich jak najwięcej! Myślisz, że dasz radę? 🍀 💥Daj się wyzwaćna „pojedynek” lub zaproś kogoś do walki. Przecież najlepiej graćwe dwoje! Możesz stoczyć walkę ze swoim znajomym lub z losowowybranym przeciwnikiem. Na rozegranie pojedynku macie 24 godziny –po upływie doby wygrywa zawodnik z lepszym wynikiem. Wygrywajpojedynki, zdobywaj punkty i walcz o jak najwyższe miejsce wrankingu! Tryb duel musi być Twój! 💥W „turnieju” możesz wybraćsobie przeciwników i zorganizować quiz z kim chcesz. 🏆Walczysz ojak najlepszy wynik w gronie swoich znajomych (turnieje prywatne)lub z całą bazą użytkowników Quizeirro (turnieje Quizeirro).Czujesz się wyjątkowo mocny w dziedzinie sportu? Pokaż znajomym, copotrafisz i zaproś ich na szybki quiz sportowy lub quiz o piłcenożnej. Kochasz kino lub seriale, otwórz taki turniej i zmierz sięz innymi. A może wolisz przedmioty ścisłe lub historię? Wybierzulubioną dziedzinę, kilkanaście sekund i gotowe 😄 Udziel dziesięciuprawidłowych odpowiedzi w jak najkrótszym czasie i pokażprzeciwnikom, kto jest najlepszy! 👏 Baza składa się z kilkunastutysięcy pytań i 25 kategorii tematycznych 🚀: Mówi się, Historia,Polityka, Literatura, Wielkie wyprawy, Szołbiznes, Sport, Futbol,Film, Muzyka, Krótka pamięć, Sztuki piękne, Chemia, Seriale,Matematyka, fizyka i astronomia, Biologia, Wierzenia, Medycyna,Jedzenie, Biznes, Królik z kapelusza, Świat gier, Technologia,Motoryzacja. Masz ochotę na quiz geograficzny? Pobierz Quizeirro!✌️ Różnorodność pytań i trzy stopnie trudności sprawiają, że naszquiz wiedzy nigdy się nie nudzi, a chęć zwycięstwa motywuje dowypróbowania wszystkich trybów gry. Możliwość wyboru przeciwnikówlub stworzenie turnieju pozwala na zorganizowanie zabawy w gronieznajomych o określonych zainteresowaniach – nie tylko quiz wiedzyogólnej, ale także quiz o piłce nożnej, quiz historyczny, a nawetquiz o zwierzętach 😁 📱 Podejmij wyzwanie Quizeirro - pierwszejaplikacji z quizami Grupy Interia!🏆 Practice knowledge, duel withothers, play tournaments! 🏆 Quizeirro is not just a knowledge quizin the form of a free quiz application, but above all,entertainment that you do not know yet! 💯 Are you a quiz pokerguide? 😎 👉 Do you like showing off in general knowledge quizzes? 📚👉 Take the challenge and fight in Quizeirro! What is your favoritediscipline? Geography 🌎, animals 🙉, sport🏆, internet, music🎵, film?Or maybe you are a genius in mathematics, physics or chemistry?Check your knowledge with us! 💡 Quizejro, Qizejro, Quizeiro,klizejro, qiuzeirro .... No! Quizeirro is only one! :) Quizeirro isa rich database of questions about different levels of difficulty.Remember that the correct answer is only one, but time also counts- the faster the answer, the more points you get! Get in therankings, practice knowledge, compete with your friends. Show whatyou can do in Quizeirro tournaments! The Quizeirro applicationoffers three game modes: 💥In the "play alone" mode you check andexpand your knowledge, and thus earn Q points that you can spend onthe so-called. lifebuoys. The gameplay is dozens of games withdifferent levels of difficulty. To get to the next level, you needto get the right amount of points. You can repeat each game to getas many as you can! Do you think you can do it? 🍀 💥Divide yourselfon "duel" or invite someone to fight. After all, it's best to playtogether! You can fight a friend or a random opponent. You have 24hours to play a duel - after a day the player wins with a betterresult. Win duels, earn points and fight for the highest place inthe ranking! The duel mode must be yours! 💥W "tournament" you canchoose your opponents and organize a quiz with whom you want. 🏆Youfight for the best score in your friends (private tournaments) orthe entire Quizeirro user base (Quizeirro tournaments). Do you feelextremely strong in the field of sports? Show your friends what youcan and invite them to a quick sports quiz or football quiz. Youlove cinema or series, open such a tournament and challenge others.Or maybe you prefer science or history? Choose your favorite field,a dozen or so seconds and you're ready 😄 Give ten correct answersin the shortest possible time and show your opponents who is thebest! 👏 The database consists of several thousand questions and 25thematic categories 🚀: It is said, History, Politics, Literature,Great trips, Shoemaking, Sports, Football, Film, Music, Shortmemorial, Fine arts, Chemistry, TV series, Mathematics, physics andastronomy , Biology, Beliefs, Medicine, Food, Business, Rabbit witha hat, Game World, Technology, Automotive. Do you feel like ageographic quiz? Download Quizeirro! ✌️ The variety of questionsand three levels of difficulty make our knowledge quiz never bored,and the desire to win motivates you to try all game modes.Opportunity to choose opponents or create a tournament allows youto organize fun with a group of friends with specific interests -not only a general knowledge quiz, but also a football quiz, ahistorical quiz, and even a quiz about animals 😁 📱 Take thechallenge of Quizeirro - the first application with Interia Groupquizzes! 🏆
Omnibus - opracowania, testy, fiszki
INTERIA.PL
Omnibus to bezpłatna aplikacja, w której znajdziesz opracowaniazagadnień szkolnych i lektur, a także testy i fiszki pomocne wprzygotowaniu do egzaminów i sprawdzianów. Połącz naukę z zabawą!Bierz udział w tematycznych olimpiadach, twórz fiszki i rozwiązujtesty.  Zdobywaj odznaki i diamenty przyswajając wiedzę, którąwykorzystasz później w szkole. Nie lubisz uczyć się sam? Możeszuczyć się z opiekunem lub znajomym korzystając z opcji Ucz się zkimś w fiszkach. Nie muszą mieć aplikacji! Rozszerzyliśmyfunkcjonalności serwisu o możliwość wspólnej nauki. Ty możeszkorzystać z aplikacji, a kolega lub koleżanka z serwisu! Aplikacjazostała przygotowana z myślą o uczniach szkół podstawowych iliceów. Najważniejsze funkcje aplikacji: - jedno logowanie doserwisu i do aplikacji - kluczowe zagadnienia ze szkoły w jednymmiejscu - przedstawienie tematu na 3 sposoby: opracowanietematyczne, zestaw fiszek i test wiedzy - możliwość tworzeniawłasnych zestawów fiszek i testów w serwisie (dostępnych też zpoziomu aplikacji) - możliwość tworzenia prywatnych notatek ipodłączanie ich do każdego tematu - nauka oparta na grze izdobywaniu diamentów i odznak za postępy - sprawdzające wiedzęolimpiady przedmiotowe i tematyczne Omnibus is a free applicationwhere you will find studies on school issues and reading, as wellas tests and flashcards to help you prepare for exams and tests.Combine learning with fun! Take part in thematic Olympics, createflashcards and solve tests. Earn badges and diamonds by acquiringknowledge that you will use later in school. You don't like tolearn by yourself? You can learn with a mentor or friend using theLearn with someone in flashcards option. They don't need to have anapplication! We have expanded the website functionalities with thepossibility of joint learning. You can use the application, and afriend from the site! The application has been prepared forelementary and high school students. The most important functionsof the application: - one login to the website and the application- key issues from school in one place - presenting the topic in 3ways: thematic development, set of flashcards and knowledge test -the ability to create your own sets of flashcards and tests on thesite (also available from the application level) - the ability tocreate private notes and connect them to any topic - learning basedon the game and earning diamonds and badges for progress - checkingsubject and thematic olympiads