InnovationApps Apps

Loading...
Tiếng Hàn Giao Tiếp - Ngữ Pháp 2.5.4
"Tiếng Hàn Giao Tiếp" - Ứng dụng Học giao tiếp tiếng Hàn với phầngiải nghĩa tiếng Việt cực đầy đủ với hơn 4000 câu hội thoại giaotiếp cơ bản dành cho các đối tượng chuẩn bị đi du lịch, học tập,lao động tại Hàn Quốc cần có. Các chủ đề về hội thoại phong phú,tất cả có 54 chủ đề: Bảng chữ cái, Chào hỏi, thời gian, chữ số,phương hướng, địa điểm, mua sắm, ăn uống, cấp cứu, hẹn hò, giađình... cùng với 1000 mẫu ngữ pháp tiếng Hàn phong phú... - Ghi âmcâu hội thoại - nghe lại - Chức năng đọc chậm - dễ nghe Có thêmtrắc nghiệm từ vựng Quiz, giúp tăng phản xạ khi học tiếng Hàn Ứngdụng không yêu cầu kết nối internet.
Tiếng Trung Giao Tiếp 1.8.8
Ứng dụng Học giao tiếp tiếng Trung với phần giải nghĩa tiếng Việtđầu tiên trên Kho ứng dụng. Nội dung chứa hơn 3000 câu hội thoạigiao tiếp cơ bản dành cho các đối tượng đi du lịch, học tập, laođộng tại Trung Quốc cần có. Các chủ đề về hội thoại phong phú, tấtcả có 35 chủ đề: Chào hỏi, thời gian, chữ số, phương hướng, địađiểm, mua sắm, ăn uống, cấp cứu, hẹn hò, gia đình... Tính năngchính: - Câu đối thoại chia theo 35 chuyên mục, trình bày rõ ràng,đẹp mắt - Hỗ trợ âm thanh câu hội thoại - Tính năng Thêm vào mụcyêu thích/ Add favourite - Trắc nghiệm từ mới giúp việc học từ mớidễ dàng và nhớ lâu hơn - Không yêu cầu máy phải có internet
Learn Japanese Free 2.2.8
"Learn Japanese Free" include over 5000+ phrases with 65categories(Greetings,How are you,Meeting,I love you,ThankYou,Hotel,Numbers,Japanese Hotelphrases,Health,Restaurant,Weather,Clothes,Describing people,Loveand Romance,Japanese Expressions,Going out,Questions,Airport...)serve the purpose at tourists and business people visiting Japan"Learn Japanese Free" include over 200 grammar lesson Quiz gamewill improve word and phrases ... All of them is FREE util tomorrowCan not require internet
Learn Korean - Grammar 4.1.0
"Learn Korean - Grammar" include over 5000+ phrases with 60categories(Greetings, How are you, Meeting, I love you, Thank You,Hotel, Numbers, Korean Hotel phrases, Health, Restaurant, Weather,Clothes, Describing people, Love and Romance, Korean Expressions,Going out, Questions, Airport...) serve the purpose at tourists andbusiness people visiting Korean "Learn Korean - Grammar" includeover 200 grammar lesson Quiz game will improve word and phrases ...All of them is FREE util tomorrow Can not require internet
Learn Norwegian Free 1.7.2
The best app free Learn Norwegian for the world, contains over 9000common Norwegian words and phrases with excellent audio quality. Itserve the purpose for learning and travelers visitingNorwegian...Lessons are divided into category and subcategory in ascientific way, try and feel. It brings a new learning methodsFEATURES - Support multiple languages (Translate from 32 languagesto Norwegian) - Quiz game (choose correct answer and rearrangethese words to make meaningful sentences) will improve word andphrases - Perfect search and manage your favourite items system -No internet connection required
Learn Polish Free 1.7.2
The best app free Learn Polish for the world, contains over 9000common Polish words and phrases with excellent audio quality. Itserve the purpose for learning and travelers visitingPolish...Lessons are divided into category and subcategory in ascientific way, try and feel. It brings a new learning methodsFEATURES - Support multiple languages (Translate from 32 languagesto Polish) - Quiz game (choose correct answer and rearrange thesewords to make meaningful sentences) will improve word and phrases -Perfect search and manage your favourite items system - No internetconnection required
Learn Portuguese Brazilian Free 1.7.2
The best app free Learn Portuguese Brazilian for the world,contains over 9000 common Portuguese words and phrases withexcellent audio quality. It serve the purpose for learning andtravelers visiting Portugal...Lessons are divided into category andsubcategory in a scientific way, try and feel. It brings a newlearning methods FEATURES - Support multiple languages (Translatefrom 32 languages to Portuguese) - Quiz game (choose correct answerand rearrange these words to make meaningful sentences) willimprove word and phrases - Perfect search and manage your favouriteitems system - No internet connection required
Learn Swahili Free 1.7.3
The best app free Learn Swahili for the world, contains over 9000common Swahili words and phrases with excellent audio quality. Itserve the purpose for learning and travelers visitingSwahili...Lessons are divided into category and subcategory in ascientific way, try and feel. It brings a new learning methodsFEATURES - Support multiple languages (Translate from 32 languagesto Swahili) - Quiz game (choose correct answer and rearrange thesewords to make meaningful sentences) will improve word and phrases -Perfect search and manage your favourite items system - No internetconnection required
Learn Italian Free 1.7.2
The best app free Learn Italian for the world, contains over 9000common Italian words and phrases with excellent audio quality. Itserve the purpose for learning and travelers visitingItalia...Lessons are divided into category and subcategory in ascientific way, try and feel. It brings a new learning methodsFEATURES - Support multiple languages (Translate from 32 languagesto italian) - Quiz game (choose correct answer and rearrange thesewords to make meaningful sentences) will improve word and phrases -Perfect search and manage your favourite items system - No internetconnection required
Learn Korean Free 1.7.2
The best app free Learn Korean for the world, contains over 9000common Korean words and phrases with excellent audio quality. Itserve the purpose for learning and travelers visitingKorean...Lessons are divided into category and subcategory in ascientific way, try and feel. It brings a new learning methodsFEATURES - Support multiple languages (Translate from 32 languagesto Korean) - Quiz game (choose correct answer and rearrange thesewords to make meaningful sentences) will improve word and phrases -Perfect search and manage your favourite items system - No internetconnection required
Learn Japanese Free 1.7.2
The best app free Learn Japanese for the world, contains over 9000common Japanese words and phrases with excellent audio quality. Itserve the purpose for learning and travelers visitingJapan...Lessons are divided into category and subcategory in ascientific way, try and feel. It brings a new learning methodsFEATURES - Support multiple languages (Translate from 32 languagesto Japanese ) - Quiz game (choose correct answer and rearrangethese words to make meaningful sentences) will improve word andphrases - Perfect search and manage your favourite items system -No internet connection required
Learn Chinese Free 1.7.2
The best app free Learn Chinese for the world, contains over 9000common Chinese words and phrases with excellent audio quality. Itserve the purpose for learning and travelers visitingChinese...Lessons are divided into category and subcategory in ascientific way, try and feel. It brings a new learning methodsFEATURES - Support multiple languages (Translate from 32 languagesto Chinese) - Quiz game (choose correct answer and rearrange thesewords to make meaningful sentences) will improve word and phrases -Perfect search and manage your favourite items system - No internetconnection required
Learn Indonesian Free 1.7.2
The best app free Learn Indonesian for the world, contains over9000 common Indonesian words and phrases with excellent audioquality. It serve the purpose for learning and travelers visitingIndonesia...Lessons are divided into category and subcategory in ascientific way, try and feel. It brings a new learning methodsFEATURES - Support multiple languages (Translate from 32 languagesto Indonesian) - Quiz game (choose correct answer and rearrangethese words to make meaningful sentences) will improve word andphrases - Perfect search and manage your favourite items system -No internet connection required
Learn Czech Free 1.7.2
The best app free Learn Czech for the world, contains over 9000common Czech words and phrases with excellent audio quality. Itserve the purpose for learning and travelers visitingCzech...Lessons are divided into category and subcategory in ascientific way, try and feel. It brings a new learning methodsFEATURES - Support multiple languages (Translate from 32 languagesto Czech) - Quiz game (choose correct answer and rearrange thesewords to make meaningful sentences) will improve word and phrases -Perfect search and manage your favourite items system - No internetconnection required
Learn German Free 1.7.2
The best app free Learn German for the world, contains over 9000common German words and phrases with excellent audio quality. Itserve the purpose for learning and travelers visitingGermany...Lessons are divided into category and subcategory in ascientific way, try and feel. It brings a new learning methodsFEATURES - Support multiple languages (Translate from 32 languagesto German) - Quiz game (choose correct answer and rearrange thesewords to make meaningful sentences) will improve word and phrases -Perfect search and manage your favourite items system - No internetconnection required
Mon ngon moi ngay 1.6
Bạn có tin không "Mon ngon moi ngay" là một cuốn sổ tay cho các bànội trợ - một bách khoa toàn thư thu nhỏ, nơi chứa hầu hết các mónăn từ dân giã đến thượng hạng từ mọi nơi trên thế giới. Bạn khôngcần phải mất công tìm kiếm ở bất cứ đâu nữa một khi đã dùng ứngdụng này...HÃY THỬ VÀ TRẢI NGHIỆM "Mon ngon moi ngay" sẽ giúp bạnkhông phải vắt óc suy nghĩ xem ăn gì hôm nay... Tất cả mọi côngthức nấu ăn được cập nhập thường xuyên Giao diện đẹp và không yêucầu kết nối internet
Learn Korean - Grammar Pro 4.1.0
InnovationApps
PRO VERSION "Learn Korean - Grammar" include over 5000+ phraseswith 60 categories "Learn Korean - Grammar" include over 200grammar lesson Quiz game will improve word and phrases FEATURE - Noads - All data is offline (include grammar)
Learn French Free 1.7.2
The best app free Learn French for the world, contains over 9000common French words and phrases with excellent audio quality. Itserve the purpose for learning and travelers visitingFrance...Lessons are divided into category and subcategory in ascientific way, try and feel. It brings a new learning methodsFEATURES - Support multiple languages (Translate from 32 languagesto French) - Quiz game (choose correct answer and rearrange thesewords to make meaningful sentences) will improve word and phrases -Perfect search and manage your favourite items system - No internetconnection required
Learn Japanese Pro 2.2.8
InnovationApps
PRO VERSION "Learn Japanese Pro" include over 5000+ phrases with 65categories "Learn Japanese Pro" include over 200 grammar lessonQuiz game will improve word and phrases FEATURE - No ads - All datais offline (without grammar) - Notification setting
Learn Spanish Free 1.7.2
The best app free Learn Spanish for the world, contains over 9000common Spanish words and phrases with excellent audio quality. Itserve the purpose for learning and travelers visitingSpain...Lessons are divided into category and subcategory in ascientific way, try and feel. It brings a new learning methodsFEATURES - Support multiple languages (Translate from 32 languagesto Spanish) - Quiz game (choose correct answer and rearrange thesewords to make meaningful sentences) will improve word and phrases -Perfect search and manage your favourite items system - No internetconnection required
Learn Finnish Free 1.7.2
The best app free Learn Finnish for the world, contains over 9000common Finnish words and phrases with excellent audio quality. Itserve the purpose for learning and travelers visitingFinnish...Lessons are divided into category and subcategory in ascientific way, try and feel. It brings a new learning methodsFEATURES - Support multiple languages (Translate from 32 languagesto Finnish) - Quiz game (choose correct answer and rearrange thesewords to make meaningful sentences) will improve word and phrases -Perfect search and manage your favourite items system - No internetconnection required
Learn Danish Free 1.7.2
The best app free Learn Danish for the world, contains over 9000common Danish words and phrases with excellent audio quality. Itserve the purpose for learning and travelers visitingDanish...Lessons are divided into category and subcategory in ascientific way, try and feel. It brings a new learning methodsFEATURES - Support multiple languages (Translate from 32 languagesto Danish) - Quiz game (choose correct answer and rearrange thesewords to make meaningful sentences) will improve word and phrases -Perfect search and manage your favourite items system - No internetconnection required
Learn Dutch Free 1.7.2
The best app free Learn Dutch for the world, contains over 9000common Dutch words and phrases with excellent audio quality. Itserve the purpose for learning and travelers visitingDutch...Lessons are divided into category and subcategory in ascientific way, try and feel. It brings a new learning methodsFEATURES - Support multiple languages (Translate from 32 languagesto Dutch) - Quiz game (choose correct answer and rearrange thesewords to make meaningful sentences) will improve word and phrases -Perfect search and manage your favourite items system - No internetconnection required
Learn Hungarian Free 1.7.2
The best app free Learn Hungarian for the world, contains over 5000common Hungarian words and phrases with excellent audio quality. Itserve the purpose for learning and travelers visitingHungarian...Lessons are divided into category and subcategory in ascientific way, try and feel. It brings a new learning methodsFEATURES - Support multiple languages (Translate from 32 languagesto Hungarian) - Quiz game (choose correct answer and rearrangethese words to make meaningful sentences) will improve word andphrases - Perfect search and manage your favourite items system -No internet connection required
Learn Afrikaans Free 1.7.2
The best app free Learn Afrikaans for the world, contains over 5000common Afrikaans words and phrases with excellent audio quality. Itserve the purpose for learning and travelers visitingAfrikaans...Lessons are divided into category and subcategory in ascientific way, try and feel. It brings a new learning methodsFEATURES - Support multiple languages (Translate from 32 languagesto Afrikaans) - Quiz game (choose correct answer and rearrangethese words to make meaningful sentences) will improve word andphrases - Perfect search and manage your favourite items system -No internet connection required
Learn Bulgarian Free 1.7.2
The best app free Learn Bulgarian for the world, contains over 9000common Bulgarian words and phrases with excellent audio quality. Itserve the purpose for learning and travelers visitingBulgarian...Lessons are divided into category and subcategory in ascientific way, try and feel. It brings a new learning methodsFEATURES - Support multiple languages (Translate from 32 languagesto Bulgarian) - Quiz game (choose correct answer and rearrangethese words to make meaningful sentences) will improve word andphrases - Perfect search and manage your favourite items system -No internet connection required
Learn Turkish Free 1.7.2
The best app free Learn Turkish for the world, contains over 9000common Turkish words and phrases with excellent audio quality. Itserve the purpose for learning and travelers visitingTurkey...Lessons are divided into category and subcategory in ascientific way, try and feel. It brings a new learning methodsFEATURES - Support multiple languages (Translate from 32 languagesto Turkish) - Quiz game (choose correct answer and rearrange thesewords to make meaningful sentences) will improve word and phrases -Perfect search and manage your favourite items system - No internetconnection required
Learn Swedish Free 1.7.2
The best app free Learn Swedish for the world, contains over 9000common Swedish words and phrases with excellent audio quality. Itserve the purpose for learning and travelers visitingSwedish...Lessons are divided into category and subcategory in ascientific way, try and feel. It brings a new learning methodsFEATURES - Support multiple languages (Translate from 32 languagesto Swedish) - Quiz game (choose correct answer and rearrange thesewords to make meaningful sentences) will improve word and phrases -Perfect search and manage your favourite items system - No internetconnection required
Learn Hebrew Free 1.7.2
The best app free Learn Hebrew for the world, contains over 9000common Hebrew words and phrases with excellent audio quality. Itserve the purpose for learning and travelers visitingHebrew...Lessons are divided into category and subcategory in ascientific way, try and feel. It brings a new learning methodsFEATURES - Support multiple languages (Translate from 32 languagesto Hebrew) - Quiz game (choose correct answer and rearrange thesewords to make meaningful sentences) will improve word and phrases -Perfect search and manage your favourite items system - No internetconnection required
Learn Russian Free 1.7.2
The best app free Learn Russian for the world, contains over 9000common Russian words and phrases with excellent audio quality. Itserve the purpose for learning and travelers visitingRussian...Lessons are divided into category and subcategory in ascientific way, try and feel. It brings a new learning methodsFEATURES - Support multiple languages (Translate from 32 languagesto Russian) - Quiz game (choose correct answer and rearrange thesewords to make meaningful sentences) will improve word and phrases -Perfect search and manage your favourite items system - No internetconnection required
Learn Romanian Free 1.7.2
The best app free Learn Romanian for the world, contains over 9000common Romanian words and phrases with excellent audio quality. Itserve the purpose for learning and travelers visitingRomanian...Lessons are divided into category and subcategory in ascientific way, try and feel. It brings a new learning methodsFEATURES - Support multiple languages (Translate from 32 languagesto Romanian) - Quiz game (choose correct answer and rearrange thesewords to make meaningful sentences) will improve word and phrases -Perfect search and manage your favourite items system - No internetconnection required
Learn Arabic Free 1.7.2
The best app free Learn Arabic for the world, contains over 9000common Arabic words and phrases with excellent audio quality. Itserve the purpose for learning and travelers visitingArabic...Lessons are divided into category and subcategory in ascientific way, try and feel. It brings a new learning methodsFEATURES - Support multiple languages (Translate from 32 languagesto Arabic) - Quiz game (choose correct answer and rearrange thesewords to make meaningful sentences) will improve word and phrases -Perfect search and manage your favourite items system - No internetconnection required
Learn English Free 1.7.2
The best app free Learn English for the world, contains over 9000common English words and phrases with excellent audio quality. Itserve the purpose for learning and traveling abroad...Lessons aredivided into category and subcategory in a scientific way, try andfeel. It brings a new learning methods FEATURES - Support multiplelanguages (Translate from 32 languages to English) - Quiz game(choose correct answer and rearrange these words to make meaningfulsentences) will improve word and phrases - Perfect search andmanage your favourite items system - No internet connectionrequired
Learn Hindi Free 1.7.2
The best app free Learn Hindi for the world, contains over 9000common Hindi words and phrases with excellent audio quality. Itserve the purpose for learning and travelers visitingHindi...Lessons are divided into category and subcategory in ascientific way, try and feel. It brings a new learning methodsFEATURES - Support multiple languages (Translate from 32 languagesto Hindi) - Quiz game (choose correct answer and rearrange thesewords to make meaningful sentences) will improve word and phrases -Perfect search and manage your favourite items system - No internetconnection required
Learn Thailand Free 1.7.2
The best app free Learn Thailand for the world, contains over 9000common Thailand words and phrases with excellent audio quality. Itserve the purpose for learning and travelers visitingThailand...Lessons are divided into category and subcategory in ascientific way, try and feel. It brings a new learning methodsFEATURES - Support multiple languages (Translate from 32 languagesto Thailand) - Quiz game (choose correct answer and rearrange thesewords to make meaningful sentences) will improve word and phrases -Perfect search and manage your favourite items system - No internetconnection required
Learn Vietnamese Free 1.7.2
The best app free Learn Vietnamese for the world, contains over5000 common Vietnamese words and phrases with excellent audioquality. It serve the purpose for learning and travelers visitingVietnamese...Lessons are divided into category and subcategory in ascientific way, try and feel. It brings a new learning methodsFEATURES - Support multiple languages (Translate from 32 languagesto Vietnamese) - Quiz game (choose correct answer and rearrangethese words to make meaningful sentences) will improve word andphrases - Perfect search and manage your favourite items system -No internet connection required
Learn Vietnamese Free 1.7.2
The best app free Learn Vietnamese for the world, contains over5000 common Vietnamese words and phrases with excellent audioquality. It serve the purpose for learning and travelers visitingVietnamese...Lessons are divided into category and subcategory in ascientific way, try and feel. It brings a new learning methodsFEATURES - Support multiple languages (Translate from 32 languagesto Vietnamese) - Quiz game (choose correct answer and rearrangethese words to make meaningful sentences) will improve word andphrases - Perfect search and manage your favourite items system -No internet connection required
Learn Persian Free 1.7.2
The best app free Learn Persian for the world, contains over 9000common Persian words and phrases with excellent audio quality. Itserve the purpose for learning and travelers visitingPersian...Lessons are divided into category and subcategory in ascientific way, try and feel. It brings a new learning methodsFEATURES - Support multiple languages (Translate from 32 languagesto Persian) - Quiz game (choose correct answer and rearrange thesewords to make meaningful sentences) will improve word and phrases -Perfect search and manage your favourite items system - No internetconnection required
Learn Urdu Free 1.7.2
The best app free Learn Urdu for the world, contains over 3000common Urdu words and phrases with excellent audio quality. Itserve the purpose for learning and travelers visitingUrdu...Lessons are divided into category and subcategory in ascientific way, try and feel. It brings a new learning methodsFEATURES - Support multiple languages (Translate from 32 languagesto Urdu) - Quiz game (choose correct answer and rearrange thesewords to make meaningful sentences) will improve word and phrases -Perfect search and manage your favorite items system - No internetconnection required
Learn Greek Free 1.7.2
The best app free Learn Greek for the world, contains over 9000common Greek words and phrases with excellent audio quality. Itserve the purpose for learning and travelers visitingGreek...Lessons are divided into category and subcategory in ascientific way, try and feel. It brings a new learning methodsFEATURES - Support multiple languages (Translate from 32 languagesto Greek) - Quiz game (choose correct answer and rearrange thesewords to make meaningful sentences) will improve word and phrases -Perfect search and manage your favourite items system - No internetconnection required
Learn Cantonese Free 1.7.2
The best app free Learn Cantonese for the world, contains over 9000common words and phrases with excellent audio quality. It serve thepurpose for learning and travelers visiting Cantonese...Lessons aredivided into category and subcategory in a scientific way, try andfeel. It brings a new learning methods FEATURES - Support multiplelanguages (Translate from 32 languages to Cantonese ) - Quiz game(choose correct answer and rearrange these words to make meaningfulsentences) will improve word and phrases - Perfect search andmanage your favourite items system - No internet connectionrequired
Learn Tagalog Filipino Free 1.7.2
The best app free Learn Filipino for the world, contains over 5000common words and phrases with excellent audio quality. It serve thepurpose for learning and travelers visiting Filipino...Lessons aredivided into category and subcategory in a scientific way, try andfeel. It brings a new learning methods FEATURES - Support multiplelanguages (Translate from 32 languages to Filipino) - Quiz game(choose correct answer and rearrange these words to make meaningfulsentences) will improve word and phrases - Perfect search andmanage your favourite items system - No internet connectionrequired