Jakub Furman Apps

Loading...
Burzowo.info (lightning map) 1.7.3
Jakub Furman
Application with live thunderstorm maps from servicehttp://burzowo.info
Playlisty Youtuberów 1.0
Jakub Furman
Usłyszałeś kiedyś w odcinku swojego ulubionego Youtubera piosenkę,która na długo zapadła w Twojej pamięci, ale nie poznałeś jejtytułu?Z myślą o takich osobach powstał nasz serwis "PlaylistyYoutuberów" oraz aplikacja, która potrafi rozpoznać tytuły piosenekużytych w filmach wspieranych przez nas Youtuberów.Każdego dnianasi moderatorzy starają się uzupełniać playlisty o coraz to nowszekawałki z odcinków.Kogo wspieramy?Nie tylko największe kanały napolskim youtube, takie jak Rezigiusz, Stuu Games, Naruciak, Blowek,ale także te mniejsze. Pełną listę wspieranych kanałów możecieznaleźć w aplikacji oraz na naszej stronie internetowej:http://playlisty.yt/youtuberzyW razie jakichkolwiek błędów lubpytań zachęcamy do kontaktu, wstawiając negatywną opinię bardzoprosimy o opis - sama negatywna ocena nic nam nie mówi o powodzie.Możliwe formy kontaktu z nami to:- E-mail: support@playlisty.yt-Facebook: http://facebook.com/playlistyYT- Instagram:http://instagram.com/playlistyYTUwaga: Jeśli chcesz, aby naszaaplikacja działała w 100% poprawnie na Twoim urządzeniu musiszposiadać wcześniej zainstalowaną aplikację Youtube.You heard oncein an episode of your favorite YouTuber song that was made a longtime in your memory, but not know its title?In view of such personswe created our service "Playlists YouTubers" and an applicationthat can recognize the titles of the songs used in films supportedby us YouTubers.Every day our moderators strive to replenish theplaylists of newer pieces of episodes.We support?Not only thelargest Polish channels on YouTube, such as Rezigiusz, Stuu Games,Naruciak, Blowek, but also the smaller ones. For a complete list ofsupported channels can be found in the application and on ourwebsite:http://playlisty.yt/youtuberzyIn case of any mistakes orquestions, please contact inserting negative feedback please feelfree to description - the same negative assessment tells us nothingabout the floods. Possible forms of contact with us is:- E-mail:support@playlisty.yt- Facebook: http://facebook.com/playlistyYT-Instagram: http://instagram.com/playlistyYTNote: If you want ourapplication to work 100% correctly on your device, you must havepreviously installed YouTube application.
Burzowo.info - Lightning map 2.0.1
Jakub Furman
Application with live thunderstorm maps fromservicehttps://burzowo.info