Jan Tursky Apps

Loading...
Learn programming
Jan Tursky
Application was created for the purpose ofthesis on "interactive textbook of Internet technologies." Itcontains a list of all elements used in HTML 5 Explanation, see thebrowser and source code. The tests, which are then evaluated in theform of statistical tables. Sand, where one can try to write codethat will automatically display it in the browser.OVERVIEW• more than 70 programming languages (Ada, Android, Angular JS,Apache Ant, ASP.NET, AWT, Bash, Bootstrap, C, CISC, Clojure, COBOL,C++, C#, CSS, CSS2, CSS3, CSS Basic, EJB, Erlang, Git, Go, Gradle,Apache Groovy, Guava, GWT, Apache Hadoop, Haskell, Apache Hbase,Hibernate ORM, Apache Hive, HTML5, IBM IMS, Jackson, Java, Java 8,JavaScript, Java XML, JCL, JDBC, jQuery, jQuery Mobile, JSP, Junit,Lisp, Apache Log4j, Lua, Magento, MATLAB, Apache Maven, MVC,Node.js, OBIEE, Pascal, Perl, PHP, Python, Regex, RSS, Ruby, Scala,Spring, Apache Sqoop, Apache Struts 2, Apache Subversion, SVG,Swift, TeX, VB.NET, VBScript, XML Schema, XPath, XSD, XSL-FO,XSLT...)• other languages, frameworks, schemas, shortcuts, commands etc.(Apache Ant, AWT, Bash, Bootstrap, Canvas, FTP, Git, Google maps,Gradle, Guava, Hadoop, HTTP codes, Jackson, jQuery mobile, JUnit,Linux, Maven, Node.js, Regex, Rss, Subversion, TeX, VBScript, Vi,XML schema, Xpath, XSD...)• interview questions - be prepared for the every type of questionsfrom programming languages for your job• sandbox - create your own code, display it in the browser,customizable• award system - earn points, obtain medails• skills quiz - prove, that you know answer every question• fully customizable app in the settings• HTML5 tools, details about tags and even more...• simple statistics• option to remove ads + support development-----------------Enjoy Learn programming and have a nice day.
Background 3.2
Jan Tursky
This application lets you select a color from the list, mix, set aswallpaper, identified by camera and more. Identifying the cameradoes not work correctly on some devices.
Counter Widget for Android 1.1
Jan Tursky
Simple displaying messages in customizable widgets. Simple, clearand customizable. Customizable: - Colors - Counter mode -Notifications 4 languages: - en - English - de - Deutsch - sk -slovenčina - cs - čeština
Autoškola - Vodičský preukaz 2020 1.2
Jan Tursky
Autoškola - Vodičský preukaz je vzdelávacia aplikáciaprispôsobenápre každého, kto sa pripravuje na záverečné skúšky zautoškoly, čiuž sú to testy typu A a B, alebo pre vodičskéoprávnenie skupiny C,D alebo T. ◆ 60 testov 35 testov pre skupiny Aa B, 25 testov prevodičské oprávnenie skupiny C, D a T. Každý testobsahuje 27otázok, ktoré sú zložené z otázok zameraných navšeobecné pravidlácestnej premávky, na preverenie ovládaniapredpisov o podmienkachpremávky vozidiel na pozemných komunikáciáchalebo označovanívozidiel, znalosti z dopravného značenia ateoretické zvládnutiekrižovatiek a dopravných situácií. ◆ ZnačkyZoznam dopravnýchznačiek zoradené do jednotlivých kategórií,detailný popis ako ajviaceré grafické verzie značiek. Prepoužívateľa je pripravenétestovanie podľa typu testu: „Uhádnitevzhľad značky“, „Uhádnitepopis značky“ a „Priraďte popisy kznačkám“. Používateľ si môženastaviť počet vygenerovateľných otázoka kategórie značiek, zktorých bude test vyskladaný. ◆ Ostatnésekcie Pre lepšiu prípravuna záverečnú skúšku obsahuje aplikácieďalšie sekcie: • Autoškoly -detailné informácie všetkých autoškôl smnožstvom doplnkovýchúdajov (adresa, telefonický kontakt, e-mail,webová stránka, druhykurzov, vozidlá, otváracie hodiny), komentárea ďalšie • Vyhlášky,dokumenty - najdôležitejšie zákony, PDFdokumenty o poplatkoch,tlačivá, vyhlášky a ostatné. Pre korektnéprezeranie súborov musímať používateľ nainštalovaný PDF prehliadač.• Výcvik - pridajte sizáznam o Vašej teórií, praktickej údržbe,jazde, kurze prvejpomoci, záverečnej skúške a pod. Veďte sizáznamy, pridávajte siupomienky pre nadchádzajúce hodiny vo Vašejautoškole • Prvá pomoc- návod na poskytnutie prvej pomoci prezranenia, ktoré môžu nastaťna horách, u Vaších domácich miláčikovako aj v bežnom živote •Pokuty, poplatky - zoznam pokút apoplatkov, ktoré môžu byť od Vásvyžadované pri dopravnom priestupkuako aj vybavovaní byrokracie •Ďalšie informácie - vodičskéoprávnenie, základné ustanovenia,riadenie cestnej premávky, jazdavozidlom, podmienky prepravy osôb,osobitné ustanovenia, oprávneniaa mnoho ďalších informácií •Štatistiky - prehľadné štatistickéúdaje o jednotlivých testoch,ktoré ste absolvovali, s podrobnýmvýpisom chýb ◆ PREMIUMpoužívatelia Aplikácia má určité časovéobmedzenia pre FREEpoužívateľov. FREE používatelia môžu absolvovaťnajviac 2 testy zjednotlivých sekcií. Až po uplynutí 3 hodín sabude môcť používateľopätovne otestovať v danej sekcií. PREMIUMpoužívatelia si budúmôcť takisto navoliť množstvo otázok prigenerovanú testu zoznačiek. Pokiaľ by ste teda chceli podporiťvývoj tejto aplikácie,odomknúť všetky funkcie a nebyť otravovanýreklamami, budem rád zaVašu podporu. ◆ Povolenia INTERNET -komunikácia so sieťou ACCESSCOARSE LOCATION - rýchlejšia dostupnosťGPS polohy pre zobrazenievzdialenosti k autoškolám ACCESS FINELOCATION - presnejšiadostupnosť GPS polohy pre zobrazenievzdialenosti k autoškolámACCESS NETWORK STATE - kontroladostupnosti sieti READ EXTERNALSTORAGE - kontrola dostupnosti SDkarty pre uloženie dokumentov zosekcie „Dokumenty, vyhlášky“ WRITEEXTERNAL STORAGE - zápisnahrávok na SD kartu VIBRATE - vibráciepočas zobrazenianotifikácie o najbližšej jazde BILLING - možnosťaktivácie PREMIUMverzie Užite si aplikáciu Autoškola - vodičskýpreukaz a pekný deňprajem.
Smart Charades EN 1.3
Jan Tursky
Smart Charades EN is the game of type „Guess Who“ for everybody.Try to play and beat the bests in this trivia game! ◆ Thousands ofcategories We prepared more than 10 000 categories in more than 15languages. You can choose your mother language and test your skillsin many categories. ◆ Localized words Different phrases in manycategories such as activities, foods, drinks, sport, movies, firms,football, actors, actresses, hockey, music, musical instruments,literature, painters, celebrities, cities, television, internet,radio, holidays, monuments, monarchs, computer games, songs,business, jobs, presidents, nature, rappers, fairy tales, series,singers, music bands, writers, board games, symbols, sportsman,national holidays, countries, art styles, youtube, animals ◆Leaderboards, achievements, statistics …categories from otherplayers, create own categories with words, record gameplay, earningcoins, switch controls, many settings. This and even more isprepared for you to enjoy this game the most. ◆ Permissions:INTERNET - Internet access for downloading additional packages.FULL ACCESS TO THE NETWORK - For checking Internet connectionVIBRATIONS - Indication of successful/unsuccessful guessing CAMERA- Using the front camera to record the progress AUDIO RECORDING -Capture sound when using the camera READING/WRITING ON A MEMORYCARD - Save the recording from the camera to the card Enjoy SmartCharades EN and have a nice day.