Jan Tursky Apps

Loading...
Learn programming 7.3
Jan Tursky
Application was created for the purpose of thesis on "interactivetextbook of Internet technologies." It contains a list of allelements used in HTML 5 Explanation, see the browser and sourcecode. The tests, which are then evaluated in the form ofstatistical tables. Sand, where one can try to write code that willautomatically display it in the browser. OVERVIEW • more than 70programming languages (Ada, Android, Angular JS, Apache Ant,ASP.NET, AWT, Bash, Bootstrap, C, CISC, Clojure, COBOL, C++, C#,CSS, CSS2, CSS3, CSS Basic, EJB, Erlang, Git, Go, Gradle, ApacheGroovy, Guava, GWT, Apache Hadoop, Haskell, Apache Hbase, HibernateORM, Apache Hive, HTML5, IBM IMS, Jackson, Java, Java 8,JavaScript, Java XML, JCL, JDBC, jQuery, jQuery Mobile, JSP, Junit,Lisp, Apache Log4j, Lua, Magento, MATLAB, Apache Maven, MVC,Node.js, OBIEE, Pascal, Perl, PHP, Python, Regex, RSS, Ruby, Scala,Spring, Apache Sqoop, Apache Struts 2, Apache Subversion, SVG,Swift, TeX, VB.NET, VBScript, XML Schema, XPath, XSD, XSL-FO,XSLT...) • other languages, frameworks, schemas, shortcuts,commands etc. (Apache Ant, AWT, Bash, Bootstrap, Canvas, FTP, Git,Google maps, Gradle, Guava, Hadoop, HTTP codes, Jackson, jQuerymobile, JUnit, Linux, Maven, Node.js, Regex, Rss, Subversion, TeX,VBScript, Vi, XML schema, Xpath, XSD...) • interview questions - beprepared for the every type of questions from programming languagesfor your job • sandbox - create your own code, display it in thebrowser, customizable • award system - earn points, obtain medails• skills quiz - prove, that you know answer every question • fullycustomizable app in the settings • HTML5 tools, details about tagsand even more... • simple statistics • option to remove ads +support development ----------------- Enjoy Learn programming andhave a nice day.
Developer (Material design) 4.9
Jan Tursky
Info about app Are you developer? Are your graphic designer formobile devices? Or just a simple user, who wants to know more aboutyour device and also to have better control for some aspects? Thenthis app is for you. More than 45 categories in the menu with evenbetter control over your phone. Try to test this app, it's notworth anything. List of categories: • Android - unique identifiers,build info, serial data, version numbers, processors info • Audio -test sound, test virbation, control audio • Battery - batterymonitor, scale, level, status, technology... • Bluetooth - nameeditor, bt switch, paired devices • Calculator - screen calculator,widget cells, DIP-PX, color info • Call log - call details, list ofcalls, detail info • Camera - flashlight control, available cameras• Charset - list of charsets • Compass - list of sensors, compassvisualisation • Connection - wi-fi switch, mobile data switch,networks list, detail info • Contacts - remove duplicates, detailinfo about contacts • Crash - exception crash, process crash, ANRcrash • Date formatter - DateFormat parse tester • File viewer -detail info abou directories and files • Gesture - pointer locationtest, gesture test • GPS - gsp switch, gps providers • Graphic -OpenGL checker, list of available methods • Guide - most usefulprogramming info about Android • Hash functions - calculator forSHA1, SHA-256, djb2, sdbm, lose lose, Jenkins hash function,Blowfish, AES, DES with CBS mode and PKCS5 padding • Hidden codes -list of 120 hidden codes for every mobile device (depends on themodel) • Java Properties - separator, compilers, home, librarypath, vendor, vm_version, architecture... • Language - list oflanguages, language change • List - permissions, permission groups,intents, dalvik opcodes, Open Source libraries • Log - log output,search, save, main/radio/events, All/Debug/Info/Error/Verbose/Warn• Manifest viewer - list of apps, details, AndroidManifest.xml,extract SDK, calculate checksum... • MD5 checker - MD5 check• Memory - memory overview, virtual/native/CPU, PIDS, PSS,processes • Notifications - customize and test notification• Permissions - apps permissions • Phone manager - refresh homescreen, scan media, lock phone, airplane mode, shutdown phone,reboot phone, developer settings, developer console • Regex checker- regular expressions tester • Resource viewer - info aboutstrings, string array, color, drawables, dimensions, integers• Root checker - method binary file, check test-keys, superuserfile, command in shell, command SU • Screen - pixel checker,brightness control, width-height, metrics info, refresh rate,rotation state, size • Sensor - available sensors, sensors info• SMS - fake SMS, list of SMS, detail info • Storage - internal,external, full statistics, list of file types • Telephone -location, device id, country info... • Time - list of timezones,current/boot millis... • Tools - bt switch, wi-fi switch, mobiledata switch, sync switch, gps switch, rotate control, WiMAXcontrol, airplane switch, brightness control, screen switchcontrol, sound control, NFC control, WiFi tethering, USB tethering,VPN... • Usb Accessories - list of USB accessories • WebView -browser information properties... • Wi-Fi - Wi-Fi switch, Wi-Fihotspots Thank you and have a nice day :)
Čísla a symboly 4.3
Jan Tursky
V poslednej dobe sa stretávame s čoraz väčším počtom rôznych číselpoužívaných v mnohých odvetviách. Táto aplikácia Vám pomôžezorientovať sa. Aplikácia obsahuje tieto kategórie: Čísla: čísla vgréčtine, dôležité telefónne čísla, konštantné symboly, konštanty zmatematiky a fyziky, numerologické čísla, poštové smerovacie čísla(PSČ), predvoľby štátov, prvočísla, smerové telefónne čísla,veľkosť topánok, základné matematické množiny Symboly: chemickénázvoslovia, chemické symboly nebezpečenstva, Html znaky &tagy, morzeovka, rímske číslice, symboly farieb, symboly kvetov arastlín, symboly mien, symboly planét, symboly SR, symboly údržby aošetrenia textílií, označenie okresov Možnosť filtrovania,kopírovania čísla, podrobný popis určitých položiek kategórií atď.
Zdravie 3.3
Jan Tursky
Aplikácia je pomocníkom pre ľudí, ktorý si majú záujem o lekárskychobjektoch, liečivách alebo terminologických výrazoch z oblastimedicíny. Kategórie • lekárne, pohotovosti, optiky, adosy - názov,adresa, kontaktné údaje, otváracie hodiny, navigovanie, mapa •liečivá - základné údaje, držiteľ liečiva, požitie lieku a vplyv nagraviditu, terapeutické indikácie, kontraindikácie, dávkovanie aďalšie • prvá pomoc - 60 najčastejších prípadov zdravotnéhoproblému, ktoré môžu nastať s jednoduchým popisom, ako zareagovať vdanej situácií • terminológia - výrazy z medicíny s rýchlymfiltrovaním Práva k aplikácii • internet - pre zobrazenie mapy,kontrolu aktuálnosti údajov • coarse/fine location - pre vyhľadanienajbližších lekárskych objektov vo Vašom okolí • call phone - premožnosť prekliku do obrazovky telefónu s predpripraveným kontaktnýmčíslom Aplikácia má informačný charakter, údaje nemusia byťaktuálne. Najlepším zdrojom je oficiálna stránka, lekárnik alebodoktor. Ďakujem za pochopenie
Maturita SK 4.3
Jan Tursky
Už nebudete potrebovať knihy na každý predmet, z ktorého pôjdetematurovať. Už si nebudete musieť písať poznámky o každej téme,ktorá Vás bude čakať na maturite. Táto aplikácia obsahuje 30najčastejších otázok z maturitných predmetov. Dohromady aplikáciaobsahuje 24 okruhov, 710 tém, viac než 165 000 slov. V nastaveniachsi môžete zvoliť farbu textu a pozadia, fullscreen, atď. Jednoduchýdizajn, potrebné informácie a to všetko zabalené v minimálnejveľkosti. Upozornenie: Uvedené údaje v aplikácií sú len informačné.Používateľ by mal brať túto aplikáciu len ako zdroj informácií,nemal by sa len z nej pripravovať na maturitu. AUTORSKÉ PRÁVAMateriály v tejto aplikácií sú majetkom študentského portáluZones.sk a ich používanie je povolené bez obmedzení iba na osobnéúčely a akékoľvek verejné publikovanie je bez predchádzajúcehopísomného súhlasu od Zones.sk zakázané. Prevádzkovateľ portálunezodpovedá za obsah materiálov.
Unit Converter 3.6
Jan Tursky
Unit converter is the simple and easy-to-use unit converter tohandle any conversion you'll ever need. Overview • more than 30categories for converting • list of categories: temperature, speed,pressure, work, volume, voltage, transfer rate, time, area, sound,radioactivity, planar angle, strength, power, numbering systems,weight, magnetic induction, magnetic flux, magnetic strength field,brightness, lighting, length, kinematic viscosity, graphics,frequency, flow rate, electrical resistance, electricity,viscosity, density, size data, brightness, amount of substance • 15languages: english, Deutsch, slovenčina, čeština, русский, polski,français, فارسی, magyar, español, português, român, italiano,nederlands, 한국어 • MATERIAL design • simple customization • optionto remove ads + support development ----------------- Enjoy UnitConverter and have a nice day.
UNIWeather - Weather in pocket 5.5
Jan Tursky
UNIWeather app is now available on Android, featuring amazing iconsmatching weather conditions and many other features. Easily choosecategory by swiping from left to right to show the menu and enjoyupdated detail information about weather in city that you selectedor around your position. FEATURES: - Fresh, easy design withbeautiful icons packs that day/night and current weather condition- Weather information, including 7-day and hourly temperatureforecasts like: temperature, windchill, humidity, pressure, windspeed, wind direction, zodiac, chinese sign, element and more... -Hourly and daily graphs - temperature, max/min temp., visibility,precipitation prob., humidity, pressure, wind speed, UV index, dewpoint - Map contains: weather station map, quantity ofprecipitation, precipitation classic style, rain precipitation,rain classic style, snow precipitation, cloud cover, clouds lassicstyle, sea level pressure, sea level pressure contour, temperature,wind speed - Notification fully customizable like: theme, icons,customizable items in notification, priority - 8 widgets fullycustomizable: text size, icons, text colors, background anddividers colors - Customizable data: - 93 selectable languagescontains weather conditions - temperature (°C Celsius, °D Delisle,°F Fahrenheit, K Kelvin, °N Newton, °R Réaumur, °Ra Rankine, °RoRomer) - wind (km/h, cm/s, meter/s, miles/h, Bft Beaufort, Knot) -pressure (kiloPascals, hectoPascals, Pascals, Inches of mercury,Millimeter of mercury, Pounds per square inch) - date format -animations (standard, fade in, tablet, cube in, cube out, flipvertical, flip horizontal, zoom in, zoom out, rotate up, rotatedown, accordion) BONUS FEATURES: - Supported languages - english,deutsch, slovak, czech - 15 weather icon packs - Swipe horizontallyfor hourly or daily data - Dark or Light theme - Fullscreen in thewhole application - AutoUpdate on background (interval from 3 hoursto 24 hours) - Shake update in the application - Search city by Gpsposition, name or latitude/longitude - Night mode - activate darktheme from/to selected hour - Backup maps - use only when originalmaps doesn't work - Find out what zodiac, chinese sign or elementis for selected date - Sunrise/sunset for selected date - Phases ofMoon for selected date - Compass - built-in in Android - Stormdistance - and more, more, more... PERMISSIONS:android.permission.INTERNET - downloading weather dataandroid.permission.ACCESS_NETWORK_STATE - check, if network isavailable android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION - get positionfrom GPS location android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION - getposition from cellular informationandroid.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED - refresh widgets andnotifications after reboot of the phoneandroid.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE - save wallpapers to thesdcard for Live Wallpaper android.permission.READ_LOGS - allow youto get LOGCAT information when a crash occursandroid.permission.GET_TASKS - allow you to see which activity wasactive when a crash occurscom.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES -checking if Google Play Services are available, working with themandroid.hardware.location - the application uses one or morefeatures on the device for determining location, such as GPSlocation, network location, or cell locationandroid.hardware.location.gps - the application uses preciselocation coordinates obtained from a Global Positioning Systemreceiver on the devicetursky.jan.UNIWeather.permission.MAPS_RECEIVE - for using GoogleMaps v2 Google+ - https://plus.google.com/102703871465025016776Twitter: https://twitter.com/jan_tursky Backlink:http://androidforum.cz/uniweather-po-asi-v-kapse-t47963.htmlOfficiall website: http://uniweatherapp.com/ Blog:http://uniweatherapp.blogspot.cz/
Služby do vrecka 2.3
Jan Tursky
Získajte prístup k najužitočnejším, najdôležitejším anajkomplexnejším informáciam pre Slovenskú republiku. Aplikáciu simôžete personalizovať podľa Vaších predstáv. Stiahnite si aplikáciuSlužby do vrecka a začnite ju používať už dnes - je to zadarmo!Aplikácia obsahuje tieto kategórie: • Domov - aktuálne počasie asprávy na hlavnej ploche • Cestovné poriadky - rýchly prístup kuautobusovej a vlakovej doprave • Dopravné informácie - aktuálnedopravné informácie na slovenských cestách • Kalendár - jednoduchýprehľad o meninách (aj u Vaších kontaktov), sviatkoch, horoskope,východe/západe slnka a fázy mesiaca • Meškanie vlakov - aktuálnemeškania vlakov na trati ŽSR aj s medzinárodnými vlakmi • Počasie -aktuálny stav a predpoveď počasia na nasledujúce dni • Rádiá -prehrávanie/nahrávanie slovenských rádií v jednom • Správy - RSSčítačka slovenských a českých spravodajských webov • Taxi - rýchlyprístup ku TAXI službám + telefonické kontakty • TV program -aktuálny program jednotlivých staníc, program na dnešný a zajtrajšídeň pre vyše 40 staníc (text môže byť v CZ jazyku) • Dôležitételefónne čísla - majte vždy prístup k tým najdôležitejším tel.číslam v prípade problémov • Horské výstrahy - ak ste vášnivýturista, vždy si radšej skontrolujte stav horských oblastí• Lekárne, pohotov., optiky, ADOS - poloha, kontaktné údaje ajotváracie hodiny (niektoré lekárne) o zdravotníckych zariadení naSlovensku • Prvá pomoc - návod na poskytnutie prvej pomoci prezranenia, ktoré môžu nastať na horách, u Vaších domácich miláčikovako aj v bežnom živote • Stav objektov - stav kúpalísk, lanoviek,zjazdoviek ako aj snehové správy v jednom • O Slovensku - komplexnýsúhrn informácií o Slovenskej republike • Obce - zoznam obcí naSlovensku so základnými informáciami • Online kamery - aktuálnystav oblastí podľa webkamier • Predvoľby - predvoľby operátov akrajín • Biblia - offline čítačka Biblie • Čísla a symboly - PSČ,sviatky, číslovanie odevov a obuvy, informácie o bankách, éčka amnoho iného • Kalkulačka - kalkulačka na prevod jednotiek a výpočetBMI, spotreby energií, DPH a iného • Kontrola vstupu - overte siplatnosť rodného čísla, IBAN-u, IČO, DIČ, čísla účtu, atď. • POIobjekty - prehľad o zaujímavých lokalitách vo Vašom okolí (galérie,hotely, bary, hrady, jaskyne a ďalších 50 kategórií) • ŠPZ, EČV,VIN, pokuty - overenie technickej, emisnej kontroly, originalityvozidla alebo poisťovateľa • Výmenný kurz - kurzový lístok sjednoduchým prevodom medzi menami • Zľavy - aktuálny prehľad ovšetkých zľavách na Slovensku aj v zahraničí • Citáty, Murphyhozákony, Vtipné SMS, Vtipy, Kvízy, Internetové celebrity, atď.Zoznam práv v aplikácií: INTERNET - komunikácia so sieťouACCESS_NETWORK_STATE - kontrola dostupnosti sietiACCESS_COARSE_LOCATION - rýchlejšia dostupnosť GPS polohyACCESS_FINE_LOCATION - presnejšia dostupnosť GPS polohyREAD_CONTACTS - čítanie kontaktov pre vyhľadanie menín v sekciíKalendár READ_EXTERNAL_STORAGE - kontrola dostupnosti SD karty preuloženie nahrávok zo sekcie „Rádiá“ a „Internetové celebrity“WRITE_EXTERNAL_STORAGE - zápis nahrávok na SD kartu BILLING -možnosť aktivácie PRO verzie V prípade, ak máte problém saplikáciou alebo nápad na úpravu alebo doplnenie novej sekcie,kontaktujte ma na e-mail: jan.tursky@gmail.com
Školy 2.0
Jan Tursky
Aplikácia ponúka prehľadný zoznam všetkých vzdelávacích budov naúzemí Slovenskej republiky. Nájdete v nej základné, stredné avysoké školy, ubytovne, jedálne a ďalších, spolu 12 tisíc objektov.Všetky obsahujú základné informácie, ako sú poloha, kontaktnéinformácie či počet ľudí, ktorí ich navštevujú.V prípadenesprávnych údajov nás neváhajte kontaktovať na:jan.tursky@gmail.com
Money - security features 1.1
Jan Tursky
Do you know, if the banknotes in your wallet are genuine? Do youknow all security features contains every banknote? Do you workwith a large amount of money? If you do, so this application is foryou. countries: Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech republic, Denmark,Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Norway, Poland, Slovak republic,Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States of America andmore...
Background 3.1
Jan Tursky
This application lets you select a color from the list, mix, set aswallpaper, identified by camera and more.Identifying the cameradoes not work correctly on some devices.
Counter Widget for Android 1.1
Jan Tursky
Simple displaying messages in customizable widgets. Simple, clearand customizable.Customizable:- Colors- Counter mode-Notifications4 languages:- en - English- de - Deutsch- sk -slovenčina- cs - čeština
Smart Charades EN 1.2
Jan Tursky
Smart Charades EN is the game of type „Guess Who“ for everybody.Try to play and beat the bests in this trivia game! ◆ Thousands ofcategories We prepared more than 10 000 categories in more than 15languages. You can choose your mother language and test your skillsin many categories. ◆ Localized words Different phrases in manycategories such as activities, foods, drinks, sport, movies, firms,football, actors, actresses, hockey, music, musical instruments,literature, painters, celebrities, cities, television, internet,radio, holidays, monuments, monarchs, computer games, songs,business, jobs, presidents, nature, rappers, fairy tales, series,singers, music bands, writers, board games, symbols, sportsman,national holidays, countries, art styles, youtube, animals ◆Leaderboards, achievements, statistics …categories from otherplayers, create own categories with words, record gameplay, earningcoins, switch controls, many settings. This and even more isprepared for you to enjoy this game the most. ◆ Permissions:INTERNET - Internet access for downloading additional packages.FULL ACCESS TO THE NETWORK - For checking Internet connectionVIBRATIONS - Indication of successful/unsuccessful guessing CAMERA- Using the front camera to record the progress AUDIO RECORDING -Capture sound when using the camera READING/WRITING ON A MEMORYCARD - Save the recording from the camera to the card Enjoy SmartCharades EN and have a nice day.
Autoškola - Vodičský preukaz 2020 1.2
Jan Tursky
Autoškola - Vodičský preukaz je vzdelávacia aplikácia prispôsobenápre každého, kto sa pripravuje na záverečné skúšky z autoškoly, čiuž sú to testy typu A a B, alebo pre vodičské oprávnenie skupiny C,D alebo T. ◆ 60 testov 35 testov pre skupiny A a B, 25 testov prevodičské oprávnenie skupiny C, D a T. Každý test obsahuje 27otázok, ktoré sú zložené z otázok zameraných na všeobecné pravidlácestnej premávky, na preverenie ovládania predpisov o podmienkachpremávky vozidiel na pozemných komunikáciách alebo označovanívozidiel, znalosti z dopravného značenia a teoretické zvládnutiekrižovatiek a dopravných situácií. ◆ Značky Zoznam dopravnýchznačiek zoradené do jednotlivých kategórií, detailný popis ako ajviaceré grafické verzie značiek. Pre používateľa je pripravenétestovanie podľa typu testu: „Uhádnite vzhľad značky“, „Uhádnitepopis značky“ a „Priraďte popisy k značkám“. Používateľ si môženastaviť počet vygenerovateľných otázok a kategórie značiek, zktorých bude test vyskladaný. ◆ Ostatné sekcie Pre lepšiu prípravuna záverečnú skúšku obsahuje aplikácie ďalšie sekcie: • Autoškoly -detailné informácie všetkých autoškôl s množstvom doplnkovýchúdajov (adresa, telefonický kontakt, e-mail, webová stránka, druhykurzov, vozidlá, otváracie hodiny), komentáre a ďalšie • Vyhlášky,dokumenty - najdôležitejšie zákony, PDF dokumenty o poplatkoch,tlačivá, vyhlášky a ostatné. Pre korektné prezeranie súborov musímať používateľ nainštalovaný PDF prehliadač. • Výcvik - pridajte sizáznam o Vašej teórií, praktickej údržbe, jazde, kurze prvejpomoci, záverečnej skúške a pod. Veďte si záznamy, pridávajte siupomienky pre nadchádzajúce hodiny vo Vašej autoškole • Prvá pomoc- návod na poskytnutie prvej pomoci pre zranenia, ktoré môžu nastaťna horách, u Vaších domácich miláčikov ako aj v bežnom živote •Pokuty, poplatky - zoznam pokút a poplatkov, ktoré môžu byť od Vásvyžadované pri dopravnom priestupku ako aj vybavovaní byrokracie •Ďalšie informácie - vodičské oprávnenie, základné ustanovenia,riadenie cestnej premávky, jazda vozidlom, podmienky prepravy osôb,osobitné ustanovenia, oprávnenia a mnoho ďalších informácií •Štatistiky - prehľadné štatistické údaje o jednotlivých testoch,ktoré ste absolvovali, s podrobným výpisom chýb ◆ PREMIUMpoužívatelia Aplikácia má určité časové obmedzenia pre FREEpoužívateľov. FREE používatelia môžu absolvovať najviac 2 testy zjednotlivých sekcií. Až po uplynutí 3 hodín sa bude môcť používateľopätovne otestovať v danej sekcií. PREMIUM používatelia si budúmôcť takisto navoliť množstvo otázok pri generovanú testu zoznačiek. Pokiaľ by ste teda chceli podporiť vývoj tejto aplikácie,odomknúť všetky funkcie a nebyť otravovaný reklamami, budem rád zaVašu podporu. ◆ Povolenia INTERNET - komunikácia so sieťou ACCESSCOARSE LOCATION - rýchlejšia dostupnosť GPS polohy pre zobrazenievzdialenosti k autoškolám ACCESS FINE LOCATION - presnejšiadostupnosť GPS polohy pre zobrazenie vzdialenosti k autoškolámACCESS NETWORK STATE - kontrola dostupnosti sieti READ EXTERNALSTORAGE - kontrola dostupnosti SD karty pre uloženie dokumentov zosekcie „Dokumenty, vyhlášky“ WRITE EXTERNAL STORAGE - zápisnahrávok na SD kartu VIBRATE - vibrácie počas zobrazenianotifikácie o najbližšej jazde BILLING - možnosť aktivácie PREMIUMverzie Užite si aplikáciu Autoškola - vodičský preukaz a pekný deňprajem.