Kanale24 Tv - Shiko Shqip Tv Apps

Loading...
Kanale24 Tv - Shiko TV Shqip 1.0.3
*Tashme PUNON Ne Te GJITHA Paisjet Qe Me Pare Nuk e SuportoninKanale24*Shikoni Kanale Shqiptare Live HD Dhe Pa Ngecje.Ne JuOfrojme Mbi 300 Kanale HD Dhe Pa Probleme 24 Ore Online Dhe Me PakReklama Qe Nuk Jane Te Bezdishme :)Nese Ndonje Kanal Nuk Punon PerMomentin Ju Lutem Provojeni Pas Pak Minutash Dhe Nese Nuk BenSerisht Na Kontaktoni/Raportojeni Ate Kanal Dhe Jo Te Na VlersoniMe 1* Nese Nje Kanal Nuk Punon Ose Ka Ndonje Problem Te Vogel.NeseKeni Ndonje Problem Me Programin Na Kontaktoni Ne Facebook Dhe NeDo Ju Ofrojme Nje Zgjidhje :)Ne Do Ju Ofrojme Versione Te Reja TeKanale24 Duke Rregulluar Problemet Qe Mund Te Dalin Ne Vazhdim TeAplikacionit Dhe Duke Shtuar Funksionalitete Te Reja Dhe Me ShumeKanale :)Shikim Te Kendshem Dhe Vlersojeni Me 5* Nese Ju PelqenGjithashtu Klikoni Ne Reklama Per Te Na Ndihmuar :)
Kanale24 Tv v2 - Shiko TV Shqip 1.0.4
Shikoni Kanale Shqiptare Live HD Dhe Pa Ngecje. Ne Ju OfrojmeMbi300 Kanale HD Dhe Pa Probleme 24 Ore Online Dhe Me Pak ReklamaQeNuk Jane Te Bezdishme :) Nese Ndonje Kanal Nuk Punon PerMomentinJu Lutem Provojeni Pas Pak Minutash Dhe Nese Nuk BenSerisht NaKontaktoni/Raportojeni Ate Kanal Dhe Jo Te Na Vlersoni Me1* NeseNje Kanal Nuk Punon Ose Ka Ndonje Problem Te Vogel. NeseKeniNdonje Problem Me Programin Na Kontaktoni Ne Facebook Dhe Ne DoJuOfrojme Nje Zgjidhje :) Ne Do Ju Ofrojme Versione Te RejaTeKanale24 Duke Rregulluar Problemet Qe Mund Te Dalin Ne VazhdimTeAplikacionit Dhe Duke Shtuar Funksionalitete Te Reja Dhe MeShumeKanale :) Shikim Te Kendshem Dhe Vlersojeni Me 5* Nese JuPelqenGjithashtu Klikoni Ne Reklama Per Te Na Ndihmuar :)LexoniNdryshimet(Changelog) Qe Ju Dalin Kur Hapni Kanale24 Per MeShumeInfo Rreth Gjerave Te Reja :) Na Vlersoni Me ★★★★★ Nese JuPelqenKanale24 Dhe Nese Keni Probleme Mos Na Vlersoni Me 1* PoNaKontaktoni Me e-Mail Ose Ne Facebook Qe Tju Ndihmojme :)
Kanale24 Tv v4 - Shiko Tv Shqip 1.0.8
Ne Ju Ofrojme Mbi 300 Kanale HD Dhe Pa Probleme 24 Ore Online DheMePak Reklama Qe Nuk Jane Te Bezdishme :) Nese Ndonje Kanal NukPunonPer Momentin Ju Lutem Provojeni Pas Pak Minutash Dhe Nese NukBenSerisht Na Kontaktoni/Raportojeni Ate Kanal Dhe Jo Te NaVlersoni Me1* Nese Nje Kanal Nuk Punon Ose Ka Ndonje Problem TeVogel. NeseKeni Ndonje Problem Me Programin Na Kontaktoni NeFacebook Dhe Ne DoJu Ofrojme Nje Zgjidhje :) Ne Do Ju OfrojmeVersione Te Reja TeKanale24 Duke Rregulluar Problemet Qe Mund TeDalin Ne Vazhdim TeAplikacionit Dhe Duke Shtuar Funksionalitete TeReja Dhe Me ShumeKanale :) Shikim Te Kendshem Dhe Vlersojeni Me 5*Nese Ju PelqenGjithashtu Klikoni Ne Reklama Per Te Na Ndihmuar :)LexoniNdryshimet(Changelog) Qe Ju Dalin Kur Hapni Kanale24 Per MeShumeInfo Rreth Gjerave Te Reja :) Na Vlersoni Me ★★★★★ Nese JuPelqenKanale24 Dhe Nese Keni Probleme Mos Na Vlersoni Me 1* PoNaKontaktoni Me e-Mail Ose Ne Facebook Qe Tju Ndihmojme :)