Kardelen App Apps

Loading...
Solo Test 3D OLD 1.1.6
Kardelen App
Measure your intelligance.Try to eleminate pawns lesser.You canplay solo test like old daysPlay with your friend!Please write yourreview.*****Optimised for old phones.Added langugage settings.*****
Dice 3D 1.0.1
Kardelen App
God never dies! But this game is for human.Let the dicer who throwhigher win!Now you can dice whenever you want!
Find My IP 1.4
Kardelen App
This is a simple program that helps you to find your own ipaddress.
Toki Pona Dictionary 2.1
Kardelen App
Update: Now you can convert English to Toki Pona!Hello! If you wantto find an English meaning of a Toki Pona word, just type, thedictionary will suggest similar words and you will be easily findit. Give it a try! It is offline and super powerful!
Yurtiçi Kargo Sorgulama 1.0
Kardelen App
Kolay, hızlı, güvenli. Gönderi kodunuzu kullanarak kargonuzusorgulayın. Tekrar sorgulamak için kodu tekrar girmenize gerek yok!Geçmiş aramalarınız kaydedilmektedir. Lütfen uygulamalarımızıindirerek bize destek olun. Her türlü yorum ve görüşe sonuna kadaraçığız.***Gelecekte***Gelecekte kargo durum bilgisi değiştiğindetelefonunuza bildirim gelecek.Kargonun konumunu harita üzerindegörebileceksiniz.NOT:KARDELEN APP HİÇBİR ŞEKİLDE YURTİÇİ KARGO İLEİLİŞKİLİ DEĞİLDİR. UYGULAMAMIZ EK HİZMET AMAÇLIDIR.Easy, fast,safe. Send your queries cargo using your code. No need to enter thecode again to inquire again! Your search history is saved. Pleasesupport us by downloading our application.We welcome all kinds ofcomments and opinions until the end.***In the future***The futurecargo status changes to notifications on your phone.Shipping willbe able to see the location on the map.NOTE:KARDELEN APP IS NOT NOWAY ASSOCIATED WITH DOMESTIC CARGO. Our APPLICATION PURPOSESADDITIONAL SERVICES.
Farz Edelim Ki 1.1
Kardelen App
Farz edelim ki, aklınıza daha önce gelmişyadagelmemiş, sizi ikilemde bırakan çılgın sorularıokuyabileceğinizbir uygulamadır.Sorulara cevap verdikçe daha önce cevap vermişkullanıcılarıncevaplarını görebilirsiniz.Aynı Zamanda Klişemetreye bakarak ne kadar klişe yadaşahsınamünhasır bir insan olduğunuza karar verebilirsiniz.Granted, your mindhascome or has come before is an application that you can read inthedilemma of leaving the crazy questions.verdikçe have to answer questions to answer before users canfindthe answers.At the same time it is looking at how to Klişemetre platesorsingular decide whether you're a human.
Solo Test 3D 1.2
Kardelen App
How much claver you are? The oldschool game has return!Play solotest and now it is 3D!Please comment below!
PTT Posta Sorgulama 1.4
Kardelen App
Kolay ptt kargo sorgulama uygulaması.-Sorgu geçmişiniz kaydedilir.-Kayıtlı barkodun üzerine basılı tuttuğunuzda nekargosubeklediğinizi not alabilirsiniz.Her türlü yoruma açığız. Uygulamamızı kullandığınıziçinteşekkürler.Gelecek Geliştirmeler:-Bildirim yolu ile kargo durumundaki değişimler.Not: resmi şikayetinizi mail yoluyla bildirdiğinizdurumdagerekli değişiklikler yapılacaktır.Easy PTT cargoquestioningapplication.-Query Your history is recorded.When you hold onto the barcode, you can take note of what youexpectto -Registered cargo.Are open to review. Thank you for using our application.Future Developments:changes in the case of cargo -Statement way.Note: In case you with the necessary changes will be madeviae-mail your formal complaint.
Kardelen Sözlük 1.1
Kardelen App
Hızlı, kolay, güvenilir ingilizce Türkçe sözlükuygulaması.Türkçeden ingilizceye ve ingilizceden Türkçeye çeviriyapabilirsiniz.Çok basit bir arayüze sahiptir.İlk açılıştaveritabanına sözlük verileri kaydedilir.Hızlı arama yapıp kolaycaanlamları görüntülemenizi sağlar.Lütfen fikir ve görüşlerinizibizimle paylaşın.Quick, easy, reliable English Turkish Dictionaryapplication.English and can translate from English to TurkishTurkish.It has a very simple interface.The first landing on thedatabase are recorded in the data dictionary.Easily perform quicksearch allows you to view meanings.Please share with us your ideasand opinions.
Milli Piyango Sorgulama 2.0
Kardelen App
Kolayca piyango biletlerinizi sorgulayın! Tek yapmanız gerekentarihi seçmek, piyango numarasını girmek ve sorgulamak! Sorgulananpiyango numaraları ve tarihleri "geçmiş" bölümünde hafızadatutulur. İstediğiniz zaman hangi biletinize ne sonuç çıktığınıgörebilirsiniz.Bir sonraki gelişim süreci:-Yazılımda ufak detaylardüzenlenecek (zaman aşımı, arkaplan iyileştirilmesi)-*****Otomatikbilet sorgulama eklenecek*****(Tamamlandı)Lütfen fikir öneri vegörüşlerinizi bizimle paylaşın.Milli Piyango Sorgulama, KardelenApp tarafından hazırlanan bir ek servistir. Milli Piyango idarebirimi ile bir alakası yoktur. Resmi isteklerinizi mail yolu ilebildirebilirsiniz.Easily query your lottery tickets! You only needto select the date, enter the lottery numbers and question! Whenquestioned, the lottery numbers and the date of the "history"section is kept in memory. You can see what results you get whatyou want, when ticket.The next development process:-Software heldmy little details (timeout, background improving)- ***** ***** Willbe added automatic ticket inquiry(Completed)Please share your ideaswith us suggestions and opinions.Lottery Interrogation is anadditional service prepared by Snowdrop App. It has nothing to dowith the National Lottery unit. You can report your formal requestby e-mail.
Sürat Kargo Sorgulama 2.0.1
Kardelen App
Kardelen APP kargo Sürat Kargo Sorgulama uygulaması sayesindekargolarınızı kolayca sorgulayın. Sorguladığınız kargolar geçmiştekaydolsun. Bir daha sorgulamak istediğinizde geçmişten anındasorgulatın. Geçmiş sorgulamalarınıza isim vererek kodlarınkarışmasını engelleyebilirsiniz. Yakında gelecek özellikler: Kargodurum bilgisi değiştiğinde bildirim! Yorumlarınızı, fikir veönerilerinizi bekliyoruz. NOT: KARDELEN APP HİÇBİR ŞEKİLDE SÜRATKARGO İLE İLİŞKİLİ DEĞİLDİR. UYGULAMAMIZ EK HİZMET AMAÇLIDIR. easyquestion to your cargo shipment through the snowdrop APP Speed​​Cargo interrogation practices. Cargoes are registered in the pastthat you are querying. If you want to query questioning theimmediate past again. You can avoid interference by the code nameof your past queries. Features coming soon: Shipping statusnotifications when changes! Comments, we welcome your ideas andsuggestions. NOTE: KARDELEN APP SPEED IS NOT IN ANY WAY ASSOCIATEDWITH CARGO. Our APPLICATION PURPOSES ADDITIONAL SERVICES.
Aras Kargo Sorgulama 1.0
Kardelen App
Gelecek geliştirmeler:Detaylı Kargo BilgisiKargo DurumundakiDeğişikliği Bildirim İle BildirmeYorumlarınızı, fikir veönerilerinizi bekliyoruz.NOT:KARDELEN APP HİÇBİR ŞEKİLDE ARAS KARGOİLE İLİŞKİLİ DEĞİLDİR. UYGULAMAMIZ EK HİZMET AMAÇLIDIR.Futureenhancements:Advanced Cargo InformationIn the case of cargo withChange Notification ReportingComments, we welcome your ideas andsuggestions.NOTE:ARAS KARDELEN APP IS NOT IN ANY WAY ASSOCIATEDWITH CARGO. Our APPLICATION PURPOSES ADDITIONAL SERVICES.
İzmirim Kart Sorgulama 100010
Kardelen App
Artık İzmirim kart bakiyenizi sorgulamak çok kolay. Tek yapmanızgereken kart no'nuzu girmek. Güvenlik kodu-doğrulama kodu girmenizegerek yok.Siz kullanıcıların yorumları biz genç yazılımcılar içindeğerli. Lütfen öneri ve görüşlerinizi paylaşn. Her türlüeleştiriye açığız.Uygulamamızı gelen talebe göre geliştirmeye devamedeceğiz.NOT: KARDELEN APP İZMİRİM KART ÜZERİNDE HİÇBİR HAKKA SAHİPDEĞİLDİR, BAĞLANTISI YOKTUR. UYGULAMA EK HİZMET AMAÇLIDIR.Now it'seasy to question your İzmirim card balance. You only need to enteryour card number. You do not need to enter the securitycode-verification code.You users reviews, we valuable for youngprogrammers. Please share your suggestions and opinions. We areopen to criticism.We will continue to develop applications based ondemands.NOTE: KARDELEN İZMİRİM CARD ON THE APP DOES NOT HAVE ANYRIGHT, THERE IS NO CONNECTION. APPLICATION PURPOSES ADDITIONALSERVICES.
PTT Posta Sorgulama 2.0
Kardelen App
Kolay ptt kargo sorgulama uygulaması.-Sorgu geçmişinizkaydedilir.-Doğrulama kodu girmeniz gerekmez!Her türlü yorumaaçığız. Uygulamamızı kullandığınız için teşekkürler.GelecekGeliştirmeler:-Bildirim yolu ile kargo durumundaki değişimler.Not:resmi şikayetinizi mail yoluyla bildirdiğiniz durumda gereklideğişiklikler yapılacaktır.NOT:KARDELEN APP HİÇBİR ŞEKİLDE PTTKARGO İLE İLİŞKİLİ DEĞİLDİR. UYGULAMAMIZ EK HİZMET AMAÇLIDIR.EasyPTT cargo questioning application.-Query Your history isrecorded.You do not need to enter -Doğrul-code!Are open to review.Thank you for using our application.Future Developments:changes inthe case of cargo -Statement way.Note: In case you with thenecessary changes will be made via e-mail your formalcomplaint.NOTE:KARDELEN APP IS NOT NO WAY ASSOCIATED WITH PTTCARGO. Our APPLICATION PURPOSES ADDITIONAL SERVICES.
Non-Followers 1.0
Kardelen App
Non-Followers for instagram followers. Find people you follow butnot following you. You can easily unfollow them
English German Offline Dict. 1.2
Kardelen App
You can easily find meanings. Give it a try!
Sumerian Dictionary 1.4
Kardelen App
The dictionary can translate Sumerian to English and English toSumerian. If there will be any interest to the app, we will developvocabulary.
Süper Loto Sonuçları 1.0.0
Kardelen App
Merhaba. Süper loto sonuçlarınu uygulamamızı kullanaraksorgulayabilrsiniz. Lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Öneri istekve görüşlerinizi belirtin.Hello there. You sorgulayabil the superlotto results of using our applications.Please do not skimp on yourcomments. Specify your suggestions, requests and opinions.
Fizik Formülleri - Ücretsiz 1.5
Kardelen App
Merhaba!Bu uygulamamızda özellikler öğrenciler için fizikformüllerini ve konu anlatımlarını başlıklar altında derledik.Umarız faydalı bir çalışma olmuştur. Uygulama ile ilgili her türlüöneri ve görüşlerinizi yorum kısmından yada mail adresimi olankardelenapp@gmail.com mail adresinden bildirebilirsiniz.Hellothere!We've compiled our features this application under theheadings and formulas of physics lectures for students. We hope hasbeen useful work.Practice your suggestions and opinions about allkinds which I kardelenapp@gmail.co my address or e-mail from thee-mail address, you can report the comment box.
Matematik Formülleri 1.0
Kardelen App
Merhaba.Bu uygulamamızda metematik formülleriniderledik.Trigonometri, geometri ve sayıları içeren temel konularınbulunduğu uygulamamızı umarız beğenmişsinizdir. Gelen istek veuygulamanın kullanım yoğunluğuna göre yeni konular eklenecek vegerekli güncellemeler yapılacaktır.Kardelen App olarak teşekkürederiz.Hello there.We compile our application metematik thisformula.Trigonometry, we hope you've found our application thatcontains the basic subjects like geometry and numbers. Incomingrequests and new topics will be added depending on the intensityrequired to use the application and updates will be made.Thank youSnowdrop as App.
AGNO Hesaplama 1.0
Kardelen App
AA BA, A1 A2, A+ A- Şeklindeki notlarınızı girerek dönem sonu notortalamanızı hesaplayın!Her türlü öneri ve görüşe hazırız.Teşekkürler.Kardelen AppA B A, A1 A2 A + A note on the form byentering your period of last calculate your GPA!We are ready forany suggestions and opinions. Thank you.snowdrop App
Pomodoro Timer 1.0
Kardelen App
It is simple. There are four options. 25 minutes pomodoro, 10minute long pomodoro, 5 minute short pomodoro and custom timing.You can open and off system tray and there are also allways screenon option! Pretty pretty please :)
Random Number Generator 1.0.0
Kardelen App
With this app, you can easily generate random number. There areoneto six decimal options. Moreover you can just pick uniquedigits.Please leave us a comment.
Bileşik Faiz Oranı Hesaplama (Bileşik Faiz) 1.6
Kardelen App
Merhaba. Banka faiz oranlarını günlük yıllık aylıkhesaplayabilmeniziçin basit bir uygulama yapmaya çalıştık.Şimdiden teşekkür eder,yorumları dikkate alarak uygulamayıgeliştireceğimizi bidiririz.Hello there. We tried to make a simpleapp can calculate their dailyannually monthly bank interest rates.Thank you in advance, weNotifications application we developed,taking into accountcomments.
SQL Cipher Creator 1.4
Kardelen App
Hello! This project isusinghttps://www.zetetic.net/sqlcipher/sqlcipher-for-android/libraryfor android! You can create secured Database, executesqlstatements from a file line by line and export it! Isn't itgrate!By kardelen app. All comments are welcome.
Büyükçekmece Dağ Bisikleti Yarışı Kayıt Formu 1.6
Kardelen App
Büyükçekmece Uluslar Arası Dağ Bisikleti YarışınaKatılacakSporcuların Konaklama ve Ulaşım İhtiyaçlarını KarşılanmasıİçinKayıt Yaptırmaları Gerekmektedir. BuyukcekmeceInternationalMountain Bike Race will attend the Lodging andTransportation NeedsRegistry for Compensation Motivations forathletes it is necessary.
Cryptocurrency Dictionary 1.4
Kardelen App
We tried to add words especially for cryptocurrency world. Haveafun!
Tatarca Sözlük 1.4
Kardelen App
Merhaba. Her türlü dilek şikayet öneri ve görüşleriniziyorumkısmından paylaşabilirsiniz. Tatarca Türkçe sözlük, tatar dilivetürk dili arasında sözcük çevirmek için kullanılır. Hellothere.You can share your comments with all your wishes suggestionsandopinions of the complaint. Tatar Turkish dictionary, the wordisused to translate between the Tatar language and Turkishlanguage.