Locatify Apps

Loading...
Iceland Road Guide 1.5.0
Locatify
Your key to Iceland‘s 3.000 most important places, it‘s entire roadsystem plus its geography,culture and history. Discover Icelandwith the Iceland Road Guide.Based on the book Iceland Road Guide(Vegahandbókin) which has been travelling for 40 years in thevehicles of Icelanders and foreigners alike, and has been steadilyimproved and updated with every new edition. Texts, figures, photosand maps will guide you on your travels around the country, addingto your memories when returning home.Contains a list of serviceslike General information, Transportation, Food and drink, Cultureand arts, Accommodation, Recreation etc.--- ÍSLENSKA---Vegahandbókin í símann vísar þér til vegar með upplýsingar yfirmeira en 3000 staði víðsvegar um Ísland.Vegahandbókin á að baki 40ára feril í bílum landsmanna. Bókin hefur verið í stöðugriuppfærslu og endurnýjun frá fyrstu útgáfu og hér er komin nýjastaafurðin snjallsímaútgáfa.Þá er í appinu listi yfir alla skráðaþjónustuaðila sem skipta þúsundum. Um er að ræða gistingu,veitingastaði, menningu og listir, söfn,samgöngur,upplýsingamiðstöðvar og fl.
FIB Road Guide - Iceland 1.5.0
Locatify
The Icelandic Automobile Association (FÍB)roadside assistance provided assistance 24 hours per day, 365 daysa year by phone 00354 5 112 112.FÍB members and many car clubs around the world have access tothe FIB road assistance.The app is based on the book Iceland Road Guide (Vegahandbókin)which has been traveling for 40 years in the vehicles of Icelandersand foreigners alike, and has been steadily improved and updatedwith every new edition. Texts, figures, photos and maps will guideyou on your travels around the country, adding to your memorieswhen returning home.--- ICELANDIC ---Félag íslenskra bifreiðaeigenda býður upp á app til að aukaöryggi bifreiðaeigenda á ferð um landið.Í appinu getur þú haft beint samband við starfsmann FÍBvegaaðstoðar og fengið ráðgjöf/vegaaðstoð ef bíllinn bregst.Þú getur einnig nálgast upplýsingar og staðsetningu allrasamstarfsaðila FÍB á landinu sem gefa FÍB félögum betri kjör á vöruog þjónustu.- FÍB Aðstoð, Þjónustusvæði, dekkjaskipti, startaðstoð,eldsneytisaðstoð, ráðgjöf. Innifalið í FÍB aðild.- FÍB afsláttur, verkstæði, skoðunarstöðvar, hjólbarðar,smurþjónusta o.s.frv. Innifalið í FÍB aðild.- Vegahandbókin, ókeypis útgáfan fylgir, full útgáfa er hægt að fágegn vægu gjaldi. Bókin hefur verið í bílum landsmanna í rúm 40 ár.Hún hefur verið í stöðugri uppfærslu og endurnýjun frá fyrstuútgáfu. Nýjasta afurðin er snjallsímaútgáfan. Í snjallsímaútgáfunnier að finna alla þá staði sem eru í bókinni ásamt þúsundumþjónustuaðila um land allt.
TurfHunt 8.1.1
Locatify
TurfHunt is a free to use scavenger hunt game app with GPSactivated location based challenges. Create your own treasure huntgames, play offline or invite your friends to participate in amultiplayer treasure hunt game. - Treasure or challenges areautomatically triggered using GPS - Multi-choice questions, memorycard and photo challenges - Play competitively with live scoreboard- Show player locations - Design your own treasure hunt using theLocatify CMS: http://locatify.com/signup. keywords: locatify,turfhunt, treasure hunt, scavenger hunt,
Goldworm 1.5.0
Locatify
Goldworm is an interactive book app reader to read books createdusing the Locatify Book Creator system. Enjoy the books publishedand create your own. It is easy to design and to publishinteractive books to smart pads.FRRE BOOKS AVAILABLE:The story ofMusa-mus by Moshe Okon and Sigrún Birna BirnisdóttirIllustration -Sara VilbergsdóttirStoryline:Músa-mús is a little mouse, which isstaying alone at home for the first time and claims he is notafraid of the cat. When he hears strange sounds outsides he doeshis best to proof to himself that he is a big boy and can handlethe situation.Translations: - Danish - Mie Lotus Lykke- English -Sigrún Birna Birnisdóttir- Faroese - Katrin S. Reynisdóttir-Latvian - Signe StoleReadings:- Danish - Mie Lotus Lykke- English –Neil Mcholm- Farose - Marita Klein Joensen- Icelandic – GuðrúnÁsmundsdóttir- Latvian - Ieva LočmeleSanta-girl by Steinunn AnnaGunnlaugsdóttirIllustration - Freydís KristjánsdóttirStoryline:Ayoung girl who lives with her mother is looking for the rightChristmas spirit. Her parents are recently divorced and she ishaving a hard time finding the joy she associates with theChristmas preparation. She seeks companionship with an old man whohelps her on her quest.Translations: Steinunn AnnaGunnlaugsdóttirReadings:- English – Salka Sól Eyfeld- Icelandic –Guðrún ÁsmundsdóttirAll rights reserved!MAKE YOUR OWN BOOKTheLOCATIFY BOOK CREATOR is used by students and teachers, who writetheir own stories at school or at home to share. Interactive booksengage the reader in a story and take books to a whole new levelwith great many opportunities in education and pleasure reading.LOCATIFY BOOK CREATORWith Locatify Book Creator, it is easy todesign and publish your own interactive eBooks with multi-mediacontent. The eBook can be enjoyed on a tablet with iOS or Androidoperating systems. It is easy to create new interactive books or torepublish older books as interactive books. *Add images, text andaudio in many languages*Text highlights synchronized withaudio*Text drop-down panel with scroll bar*Attach sounds to imagesand text*Define what happens when user presses elements*Allowmoving elements on page by reader*Challenge the reader at end ofeach chapter*Multiple choice questions and points*Discussionmaterial*Books published for testing appear right away *Sign in theapp to see own books or class’s booksThe aim of Goldworm was tocreate an innovative educational tool for language teaching,reading and spelling through play and fun where education isentwined with interaction, providing enjoyment, motivation, andgratification. Locatify offers an easy to use tool for publishingwhich young and established writers can use to create interactivebooks. Supported by Nordplus Horizontal www.nordplusonline.org/ Ifyou are interested in using Locatify Book Creator visitLocatify.com/signup
Saga og Jökull - Vesturland 1.2
Locatify
Í þessu skemmtilega appi eru ratleikir á Vesturlandi. Farðu íratleik með Sögu og Jökli á völdum stöðum á Vesturlandi.Á níustöðum á Vesturlandi er að finna þau Sögu og Jökul. Saga er níu árastelpa sem elskar að ferðast með foreldrum sínum. Eitt sinn áferðalagi hittir hún Jökul. Jökull er álfastrákur sem stundumbirtist óvænt og stundum þarf Saga að bíða eftir honum leeengi.Áþessum stöðum er tekið sérstaklega vel á móti öllum krökkum. Áhverjum stað geturðu hlustað á sögu um ævintýri Sögu og Jökuls ogfarið síðan í skemmtilegan ratleik með snjallsíma í hönd.Fyrir aðklára ratleik færðu stimpla í stimplaveskið í appinu þínu. Athugiðað appið notast við GPS sem gerir það að verkum að rafhlaðan eyðisthraðar._________________________________________________________________Umverkefnið: Saga og Jökull á Vesturlandi er svokallað Gáttaverkefnisem er tveggja ára vöruþróunarverkefni í menningartengdriferðaþjónustu, styrkt af iðnaðarráðuneyti, Ferðamálastofu og Impruá Nýsköpunarmiðstöð Íslands, auk þess sem Háskólinn á Hólum ersamstarfsaðili.Skemmtilegir ratleikir um Vesturland. Allirratleikir í þessu appi eru gerðir af ferðaþjónustuaðilum áVesturlandi.Ratleikir eru á eftirfarandi stöðum áVesturlandi:-Ratleikur á Eiríksstöðum -Tveir ratleikir fráLandnámssetrinu-Ratleikur við Edduveröld í Reykholti-Ratleikur áGljúfrasteini -Ratleikur í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli -RatleikurSæferða í Stykkishólmi -Ratleikur á Bjarteyjarsandi -Ratleikur viðSögumiðstöðina í Grundarfirði.
Gea Norvegica Geopark, Norway 4.1.2
Locatify
Gea Norvegica Geopark includes an area of about 3000 km2 in thecounties of Telemark and Vestfold, and is a member of the European-and Global Geopark Networks under the auspices of UNESCO. The appcontains treasure hunt games with challenges and audio guides aboutthe wonders of the Geopark.One of the main aims of the Geopark isto spread knowledge about our geological- and natural heritage, andreveal how these have been decisive for agriculture and industrialdevelopments and influenced settlement and local culture in thearea.Guided Tours: - Experience with narration, images, and maps. -Explore on location with GPS activation or use the app as aninteractive audio guide. - All content is downloaded beforehand andenjoyed without a network connection.Treasure Hunts: - Findtreasure locations, solve challenges, compete and score. - Play onlocation, solve challenges and find hidden treasures. - Play soloor compete in a multiplayer game with your colleges. - Games can aswell be played while offline. - Observe game progress and playerlocations on the Locatify website.
GoldHunt Education 2.1.0
Locatify
A competitive GPS treasure hunt games app. Join the LocatifyEducation program to make treasure hunt games for students. It is asophisticated treasure hunt to be played out in the fields withGPS. Children from the age of six to adults do enjoy the games andthe learning experience they have to offer.The games arecompetitive with maps, compass, treasure locations and scoreboard.Treasure can contain clues, challenges, audio or video and images.Please note: Continued use of GPS running in the background candramatically decrease battery life.Learn by doing is the purpose ofGoldHunt treasure hunt games. It’s an innovative educational toolfor teaching through play and fun outdoors. The game enablesstudents at different educational levels to actively participate inlearning where education is entwined with games, providingenjoyment, motivation, gratification, creativity and socialinteraction. The game utilizes natural surroundings, which provideextraordinary and powerful contexts for learning.In order to createand publish a game in Locatify Creator CMS visit www.locatfy.com.GoldHunt Education app is part of the Locatify Education programalong with the GoldWorm book make app.GoldHunt Education forschools:The app can be used in context with various curriculumslike: geology, social sciences, humanities, orientation, sports andlanguages. It all depends on how the content is made to suite theplayers. How to play a game:1. Select a game from the map or thelist in the app2. Press "Join Game", only one can start the game3.Enter your team's name4. Share the invitation code with others.5.The other teams enter the code in "Redeem Invitation" at the frontpage6. It is time to play when all the teems have signed in.7. Theone who invited the others starts the game 8. Find treasures andsolve challenges9. Your team is the blue dot on the map, the othersare green 10. Check the scoreboard to see the results of thegameOffline content:After the game is downloaded to the device andteams have joined it, no Internet connection is required. However,to see locations of other teams on the map and a real-time scorethey will need Internet connection. If they play offline the scoreswill enter the scoreboard when they connect to the Internetagain.Observe the game:The games can be observed at the LocatifyObserver. Enter the invitation code and see where the players arelocated at the moment and how many score they have collected.Visitour website for more information and find out how easy it is tomake your own treasure hunt games.Please note: Continued use of GPSrunning in the background can dramatically decrease battery life.
Global Georoutes 5.0.0
Locatify
Discover Geoparks and other incredible places in Canada, Greenland,Iceland, Faroe Islands, Norway and the Shetland Islands. Browse therange of available tours and holidays and make your booking. Youwill find handy map based information, smartguide audio tours andtreasure hunt games to help you explore when you get there. GuidedTours: • Discover Global Georoutes with narration, images, and maps• Explore on location with GPS activation or use the app as aninteractive audio guide to access content when you want it. • Allcontent is downloaded beforehand and enjoyed without a networkconnection. Treasure Hunts: • Find treasure locations, solvechallenges, and score. • Play solo or compete in a multiplayer gamewith your colleges. • Games can be played while offline • Observegame progress and player locations on the Locatify website. Contentis downloaded before embarking on a Tour or Treasure Hunt. • Toursand Treasure Hunts can be enjoyed without a network connection. •Multiplayer Treasure Hunt games require a network connection tostart the game and to communicate score and location to otherteams. There are one hundred Geoparks around the world -territories that celebrate and promote their unique Earth heritagewith support from UNESCO.
UTmessan 1.0
Locatify
The App is a guide for the UTmessanICTConference and Exhibition in Iceland. It has a map of thevenue,schedule, information about exhibitors and challenges tosolve onlocation.The App presents the schedule of events at the conferenceandinformation about most of the booths and presentation halls.UsingBluetooth beacon technology, content will appear on thescreenrelated to where the user is located and challengespresented.Guests can solve challenges and earn points when they arepresentat the exhibition halls in proximity to an iBeacon. Winnersareannounced each day and rewarded with prizes. Apple is notaffiliatedwith this App or a sponsor of any competition presentedin theApp.The App is owned by Skyrsluteaknifelag Islands (TheIcelandicComputer Society) and made using the Locatify CreatorCMS.-- Icelandic / Íslenska --UTmessu appið er í eigu Skýrslutæknifélags Íslands og erhannaðtil að leiðbeina gestum UTmessunnar um annars vegarráðstefnuhlutaUpplýsingatæknimessunnar og hins vegar til að upplýsagesti um hvaðer að gerast á hverjum stað á sýningarsvæðinu.Þátttakendum áUTmessunni er boðið að taka þátt í ratleik ísnjallsíma þar semþeir fá stig fyrir að leysa þrautir. Appið notar"bluetooth" tæknifarsíma til að ákvarða staðsetningu þess semheldur á viðkomandisíma. Ráðstefnugestir sjá þegar þeir ganga inn íráðstefnusal hvaðafyrirlestrar eru þar í boði . Einnig sést íappinu hvaða getraunirog leikir eru í gangi á hverjum stað ásamtupplýsingum umsýningarbása fyrirtækja á sýningarsvæðinu.Upplýsingatæknimessan og UTmessan eru skráð vörumerkihjáEinkaleyfastofu og eru í eigu Skýrslutæknifélags Íslands.Öllnotkun og vísun í vörumerkin er óheimil án sérstaks leyfiseiganda.Í því felst m.a. réttur sem settur er í vörumerkjalögum(sjá lög mvörumerki nr. 45/1997 með síðari breytingum) gefureigandavörumerkis einkarétt á að nota merkið hér á landi og geturhann þábannað öðrum að nota í atvinnustarfsemi merki sem eru einseða líkvörumerki hans. Nánari uppl: http://www.els.is/merki/vorumerki/Appið var hannað með hjálp Locatify Creator CMS fráíslenskasprotafyrirtækinu Locatify.com.
Vestmannaeyjar 1.0.4
Locatify
Welcome to VestmannaeyjarExplore the island with the aid of thispersonal guide. The app presents various useful information forvisitors and locals about the Westman Islands, off the south coastof IcelandCheck the local weather forecast, find transportation,look for services, enjoy audio guided tours, and play treasurehunts. GPS and maps will guide you around to find what you arelooking for.We hope you will enjoy using our new app and explorethe island. Hopefully you will later recommend us too your familyand friends.Enjoy your stay in Vestmannaeyjar.
Locatify SmartGuide 8.1.0
Locatify
Explore professionally made guided tours and scavenger hunt gameswith narrated stories, HD pictures, maps and navigation. Highlights* Comprehensive Icelandic Audio Tours * Guided tours withstoryteller narrations, pictures and maps * Both free and paidtours available * No network needed while enjoying the tour * Enjoyon location with GPS or use as an interactive book * Create yourown tour here https://locatify.com/signup/ Example Tours * Iceland* Reykjavik Art Tour – Capital Area * Reykjavik Downtown Walk * TheElf World – Hafnarfjörður – Capital Area * The Golden Circle –South West Iceland * Reykjanes Explored – South West Iceland *Vatnajökull – South Iceland * Airport Keflavik – Reykjavik –Borgarnes – South West to West Iceland * Borg on the Moors – WestIceland * Fjarðarbyggð Area – East Iceland * Jökuldalur – EastIceland * Mini Fljótsdalur Tour East Iceland * Walk in Eskifjörður– East Iceland * East Iceland Circle (Stóri Fljótsdalshringur) *Glacier Path Skalafell – Haukafell – South East Iceland * The Lakieruption 1783-1784 – South East Iceland * Klaustur Trail – SouthIceland * Faroe Islands * Tinganes – Tórshavn * Norway * Vadsø *Scotland * The Source of the Nile – Glasgow Simply download the appand desired tours and enjoy offline without internet connection.Enjoy as an interactive book, or on location using the GPSactivated guide for an unforgettable experience. Professionalactors and qualified tourist guides present profound stories andinformation like your own personal guide. Please note: Continueduse of GPS running in the background can dramatically decreasebattery life.
Magma Geopark, Norway 6.0.0
Locatify
Play treasure hunts and enjoy audio guies in the Magma Geopark withGPS and maps. Discover treasure locations, solve challenges andearn score. Play solo or compete in a multiplayer game with yourcolleges. You download the game before leaving. The game will showtreasure locations. Go there, solve challenges and then move on tothe next treasure. We are continuously adding and improving ourgames , contact us and we make a game specially for you. MagmaGeopark is one of two Global and European Geoparks in Norwaysupported by UNESCO. Geoparks work with sustainable tourism,education and promotion of a unique geological and natural areas iEurope. The Magma Geopark covers five municipalities in Norway:Bjerkreim, Eigersund, Flekkefjord, Lund and Sokndal.
Iceland Film Locations 1.0
Locatify
Iceland’s beauty is almost surreal, and the perfect backdrop forany type of film. It has attracted many foreign and localfilmmakers through the years. With the Icelandic Film Locations Appyou can now explore this wonderland and the films shot in this landof ice and fire in a unique and innovative way. Learn aboutIceland, its culture and the people through the eyes of the cinema.The Iceland Film Locations App guides you through the mostbeautiful, interesting and stunning film locations that haveappeared in local and foreign films shot in Iceland. With the Appyou can travel around the country, see how the landscape appears indifferent context and learn about the culture of Icelanders throughfilms. The App is an automated audio-video guide app with maps,images and video clips from various film locations around Iceland.It can be enjoyed on location, using GPS or from the comfort ofyour home or hotel, where you can spend hours browsing pictures,maps and video clips. Discover new films and beautiful locationswith our app. Please note: Continued use of GPS running in thebackground can dramatically decrease battery life.
Friend in Iceland; Tour Guide 3.0.0
Locatify
Personal tour guide and bookings. Enjoy the comfort of having yourpersonal tour guide with GPS connected APP and information onpoints of interest. Not only are you getting free information, butalso the opportunity to book various activities and accommodationwith help from your Friend in Iceland. Whether you are onlyvisiting Iceland for a few hours, few days or few weeks, the bestway to see it is with your local friend in Iceland.
The Icelandic WW2 Museum Audio Guide 1.0
Locatify
This automatic audio-guide is for the Icelandic World War II Museumin Reydarfjordur, Iceland. It tells the history of the Second WorldWar in Iceland. This is a unique museum, the only one of its kindin Iceland. This audio guide app will lead you around the museumwith automatic activation of the audio guide. You can expectstriking narratives about the war years, narratives that are asvaried as they are many and contradictory. The museum tells storiesabout construction, development and economic progress and not onlyof the war’s progress, but also into the daily lives of the locals.It is therefore safe to say that you can expect an interestingjourney through time and space in the narratives through thiscombination of museum and app. In Icelandic:Íslenskastríðsárasafnið er á Reyðarfirði og segir sögu seinniheimstyrjaldarinnar á Íslandi. Safnið er einstakt og er eina sinnartegundar á landinu. Hljóðleiðsagnir og myndir í smáforritinu leiðaþig áfram í gegnum safnið. Þú átt því í vændum áhrifaríkarfrásagnir um stríðsárin, frásagnir sem eru jafn margar og þær erumismunandi og mótsagnakenndar. Safnið segir sögur af uppbyggingu,þróun og efnahagslegri uppsveiflu. Það segir ekki aðeins frá þvíhvernig stríðið gekk fyrir sig, heldur einnig frá daglegu lífiheimamanna. Þar af leiðandi er óhætt að segja að þú eigir í vændumáhugaverða ferð í gegnum tíma og rúm með þessari blöndu safnsins ogsmáforritsins.
Hali Museum Guide 1.1
Locatify
Welcome to the Þorbergur Centre at Hali in Iceland.The centreexhibitions highlight the history of the Suðursveit area and thelife and works of the writer Þorbergur. Explore the museum andenjoy the stories of Þórbergur Þórðarson narrated in thismultilingual audio guide in 10 languages. Enjoy the automatic guideon location or activate chapters manually when not on location. TheMuseum Guide App is published by Þórbergur Center and created usingthe Locatify platform. Script is written by Soffía AuðurBirgisdóttir. Translation and narrations:English - NeilMcMahonFrance - Sólveig SimhaSwedish - Mats JónssonSpanish -Kristinn R. ÓlafssonEsperantó - Kristján Eiríkssson, Loftur M.Sigurjónsson and Steinþór SigurðssonJapanese - Mayumi YamadaChinese- Johannes Karl Jia and Anna JiaGerman - Arthúr Björgvin BollasonReadings in Icelandic:Guðrún ÁsmundsdóttirJón HjartarssonRecordings made at Hljóðbók studio.
Amacon Miss Rotary Ribfest 1.0.1
Locatify
MISSISSAUGA RIBFEST2017 is the fourteenth year of thisfamily-focused event. Ribfest hosts 12 vendors selling BBQ ribs andchicken, as well as several other diverse food and non-foodvendors. Live entertainment is provided on the main stage,featuring a broad range of musical acts primarily focused on localtalent, including Singfest, an amateur singing talent competitionthat culminates with the finals being held at Ribfest.MISSISSAUGARIBFEST APPWith the Mississauga Ribfest app you can enjoy onsitescavenger hunt games on your phone. The app features both a Day andNight scavenger hunts and features automatically triggered multiplechoice questions, mini-games and photo challenges.MISSISSAUGAROTARYThe Rotary Foundation transforms your gifts into projectsthat change lives both close to home and around the world. Thereare 34,000 Rotary Clubs in over 200 countries and 1.2 millionbusiness professionals and community leaders. $700 million wasraised to help in eradicating polio where over 2 billion childrenin 122 countries were immunized.
Face of Britain 1.0
Locatify
Historian Simon Schama joins forces with National Portrait Gallerycurators to create five new displays exploring the development,character and meanings of British portraiture.Staged throughout theGallery, portraits from across the Collection will be displayed forthe first time by theme rather than chronology, taking a long viewof the history of portraits in each room.Each display will comprisea cross-period selection in various media, exploring one of thefollowing themes: Power, Love, Fame, People and Self. Developed inpartnership with the BBC, Simon Schama’s Face of Britain willcoincide with the broadcast of a new five-part TV series on BBC Twoand the publication of an accompanying book by Viking/PenguinRandom House this autumn.
Snorri
Locatify
Welcome to Reykholt, home of Snorri Sturluson This guide publishedby Snorrastofa provides information about Reykholt and hopefullyadds to visitors´ experience and enjoyment when walking around themain sites. You will also find information about the servicesoffered here. Visitors have the option of walking around Reykhotwith the voice of Guðmundur Ingi Þorvaldsson guiding them aroundand leading them through the history and culture of the place. Youcan also see a bird´s eye view map and get to know each site withthe help of images and text. Here you can also find informationabout nearby nature highlights, services and restaurants in thearea, accommodation, public transport, weather and activities. Avisit to Reykholt provides a unique insight into the history ofIceland as well as offering charming surroundings for walks andspending time in the tranquil great outdoors. Options: Snorrastofaprovides the indoor and outdoor guides at the visitors´reception onthe ground floor of Reykholt´s Church – Snorrastofa. The entranceis by the lower car park. The outdoor guide is downloaded onto thevisitor´s device and can be used without an internet connection.With the aid of GPS technology, information about each siteswitches on as you get to it. The indoor guide is included in theentrance fee for the exhibition Snorri Sturluson and his Time. Theexhibition is available in Icelandic, English, Norwegian, Germanand French and an audio guide for the exhibition is available inIcelandic and English. * * * ÍSLENSKA / ICELANDIC * * * Veriðvelkomin í Reykholt, stað Snorra Sturlusonar Snorrastofa gefur útþessa leiðsögn, sem veitir fróðleik um staðinn og eykur ánægju ogupplifun gesta er þeir ganga um helstu viðkomustaði hans. Þar máeinnig kynna sér þá þjónustu sem gestum staðarins stendur til boða.Með leiðsögninni býðst gestum að ganga um staðinn þar sem GuðmundurIngi Þorvaldsson leiðir þá í gegnum sögu hans og menningu. Gestirgeta jafnframt kynnt sér yfirlitskort og hvern viðkomustað fyrirsig með hjálp mynda og texta. Hér eru einnig aðgengilegarupplýsingar um náttúruperlur í nágrenninu, veitingar og þjónustu,gistimöguleika, almenningssamgöngur, veðurskilyrði og afþreyingu.Heimsókn í Reykholt veitir gestum margvíslega innsýn íÍslandssöguna og veitir möguleika til heillandi útveru, gönguferðaog friðsældar. Við vonum að gestir eigi ánægjulega dvöl í Reykholtiog snúi þangað gjarnan aftur. Möguleikar: Snorrastofa veitir inni-og útileiðsögn í gestamóttöku sinni á jarðhæðReykholtskirkju-Snorrastofu. Inngangur er við neðra bílaplan. Efniútileiðsagnarinnar er hlaðið niður í tæki gestanna og nýtist ánþess að vera í netsambandi. Með hjálp GPS-tækninnar vaknaupplýsingar um hvern viðkomustað þegar honum er náð. Innileiðsögninfelst í aðgangi að sýningu um Snorra Sturluson og samtíð hans.Sýningin er á íslensku, ensku, norsku, þýsku og frönsku auk þesssem boðið er uppá hljóðleiðsögn um sýninguna á íslensku og ensku.
Hunathing Vestra Guide 1.1.3
Locatify
This app is your personal guide through Húnaþing vestra, a regioninNorth West Iceland. The app presents various usefulinformationabout what to do in the area, for visitors andlocals.Don't let anyof the highlights pass you by. Find the perfectplace to tastelocal foods, best fit accommodations, visit the realplaces behindHanna Kent's award winning book, Burial Rites,experience Icelandicnature such as Vatnsnes and Hvítserkur andwitness seals, horsesand birds in their natural habitat throughguided tours, or by oneof our many hikes.You’ll also be able tocheck the local weatherforecast and look for other services inHvammstangi, Laugarbakkiand Bordeyri; supermarkets, hairdressers,car mechanics and muchmore.GPS and maps will guide you around tofind exactly what youare looking for! For any further informationvisit the InformationCenter located at The Icelandic SealCenter.This app was madepossible with grants from Húnaþing vestraMunicipality, SSNVRegional Development Board, Nýsköpunarmiðstöð(Iceland Innovationfund) and Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið(Ministry ofIndustry and Innovation).Check the local weatherforecast, findtransportation, look for services and enjoy audioguided tours. GPSand maps will guide you around to find what youare looking for. Wehope you will enjoy your stay in Húnaþingvestra.
Önundarfjörður - Flateyri 1.0.0
Locatify
In the interactive GPS audio guide app „Önundarfjördur -Flateyri:Stories from countryside and seaside“, you can findinformation,stories and pictures regarding more or less all farmsin the fjordÖnundarfjörður in North-West of Iceland, fromIngjaldssandur in thesouth-west of the fjord Önundarfjörður toHvilft which is near thevillage Flateyri in the north of the fjord.The app presents 4different audio tours, walking- and driving toursaround the areaand services available in this remote area. AtFlateyri are 16street points of interest around the village andeach of them hasdetailed coverage of local places and events intext, images andaudio. The app takes you on a trip to far awayplaces as;Ingjaldssandur, Valþjófsdalur, Holt, Bjarnardalur,Innfjörður,Breiðadalur and Hvilftarströnd. The narration inIcelandic is readby the actor Elvar Logi Hannesson and in Englishby Neil McMahon.In addition to guided tours, information fromvarious serviceproviders is available. The company „Houses andPeople“ isresponsible for this app in collaboration with thecompany„Locatify“. Í smáforritinu Önundarfjörður - Flateyri: Sögurúrsveit og sjávarbyggð er að finna upplýsingar í máli og myndumumsvo til öll býli í Önundarfirði á norðanverðum Vestfjörðum ,alltfrá Ingjaldssandi ysti í sunnanverðumfirðinum að Hvilft semernæsti bær innan við þorpið Flateyri. Á Flateyri eru 16götuskiltivíðsvegar um þorpið og við hvert þeirra er ítarlegumfjöllun. Viðalla staðina eru myndir og texti á íslensku sem hægter að hlýða áí upplestri Elvars Loga Hannessonar, leikara. Viðhvert skilti áFlateyri er texti á ensku, lesinn af Neil McMahon ogles hanneinnig texta við upplýsingapinna á eftirtöldum fimmstöðum:Ingjaldssandur, Valþjófsdalur, Holt og Bjarnardalur,Innfjörðurinní Önundarfirði og loks Breiðadalur og Hvilftarströnd.Auk leiðsagnaverða upplýsingar frá ýmsum þjónustuaðilum. FélagiðHús og fólkhefur unnið að gerð smáforritsins í samvinnu viðfyrirtækiðLocatify.
Minjaslóð - Gamla höfnin í Reykjavík 1.0.0
Locatify
Minjaleit er fjársjóðsleit fyrir yngri kynslóðina þar sem unniðermeð sögu hafnarsvæðisins í Reykjavík. Minjaslóð inniheldurfimmtánupplýsingapunkta á hafnarsvæðinu í Reykjavík þar sem hægt eraðfræðast um höfnina, sögu hennar og hlutverk, s.s. í tengslumviðfullveldi og aukið sjálfstæði Íslands. Að smáforritinustandaFaxaflóahafnir, Borgarsögusafn Reykjavíkur og MinjastofnunÍslands.Heritage Search is a treasure for the younger generation,workingwith the history of the harbor in Reykjavik. Minja pathcontainsfifteen data points on the harbor in Reykjavik, where youcan learnabout the harbor, its history and role, such as inrelation to thesovereignty and autonomy of Iceland. The scriptstandFaxaflóahafnir, Reykjavik City History Museum and CulturalHeritageAgency of Iceland.
TeachOUT - Outdoor Science Game 1.0.2
Locatify
A teaching tool for field trips with students. The main advantagesof TeachOUT App: TOOL TeachOUT is a versatile tool for outdoorteaching in all subjects. Allows teachers to add their ownassignments adapted to local curricula and to expand the classroomto the outdoors. VARIED DIDACTICS Teacher will have the opportunityto create tasks that facilitate learning through all the senses.Everything from treasure hunting, questionnaire, observation,making movies, studying maps and marking your own points ofinterest, and much more. BODY AND MIND TeachOUT gives students theopportunity to experience practical teaching with a lot ofself-activity, fresh air and physical activity. Teachers can takeinto account different learning styles, and teaching plans can bemade that facilitate learning through all the senses. Only outimagination sets limits.
Reykjavík Art Walk 1.1.1
Locatify
Reykjavik Art Museum takes care of around two hundred publicartworks in Reykjavik. With this app you can access information onthe works. It offers images, texts, audio guides and games.Reykjavík Art Walk uses your phone’s GPS function to guide you tothe nearest public art location. The app contextualises the piecesfor you so you get the full story behind the art. Reykjavík ArtWalk Published by Reykjavik Art Museum, 2019 Copyright images andtext, Reykjavik Art Museum www.artmuseum.is keywords: ListasafnReykjavíkur, Hafnarhús, Kjarvalsstaðir, Ásmundarsafn, list íalmenningsrými, list í almannrými, stytta, styttur, höggmynd,höggmyndir, Reykjavik Art Museum, public art, statue, statues,outdoor art, sculpture, sculptures, sculpture park, harbour house,ásmundarsafn sculpture museum, outdoor art