Ludo.Studio Apps

Loading...
Hoc tieng Nhat Minna No Nihongo 2.9.4
Ludo.Studio
Ứng dụng học tiếng nhật theo giáo trình Minna No Nihongo từ cơ bảnđến nâng cao, học bảng chữ cái, đầy đủ bài học giáo trình Minna vớihình ảnh và luyện nghe, học Kanji theo giáo trình 512 chữ Hán Kanjilook and Learn, 1945 Kanji thông dụng, hỗ trợ luyện thi JLPT N5,N4, N3, N2, học mẫu câu giao tiếp tiếng Nhật, thi thử JLPT, thamkhảo thể động từ, tự và tha động từ. Tìm kiếm thông tin liên quanđến giáo trình Minna No Nihongo bao gồm từ vựng, ngữ pháp, mẫu câu,chữ hán Kanji Look and Learn và Kanji thông dụng, thể động từ, tự& tha động từ. Học chữ cái tiếng Nhật dễ dàng bằng việc xemcách vẽ, đọc ví dụ. Hỗ trợ luyện tập bằng các phương pháp luyện tậptập viết chữ cái, flashcard chữ cái, trắc nghiệm chữ cái. Học theogiáo trình Minna No Nihongo 50 bài bao gồm từ vựng, ngữ pháp, hộithoại, luyện tập, mẫu câu, ví dụ, tham khảo. Cho phép tự phát âmthanh từ vựng và có thể tuỳ chỉnh tốc độ phát âm thanh cho phầnluyện nghe hội thoại, luyện tập, mẫu câu, ví dụ. Người dùng có thểđánh dấu từ học để xem và luyện tập lại khi cần. Học kanji gồm 512chữ theo giáo trình Kanji Look and Learn, 1945 chữ Kanji thôngdụng, có đầy đủ hình ảnh minh họa cho từng từ và đầy đủ ví dụ.Người dùng có thể xem cách vẽ kanji, xem ví dụ, cách giải thíchnghĩa, âm onyomi và kunyomi. Hỗ trợ đánh dấu kanji để xem và luyệntập lại khi cần. Hỗ trợ luyện tập bằng tập viết kanji, flashcardkanji, trắc nghiệm kanji, trắc nghiệm theo ví dụ, kanji hán việt,hán việt kanji, kanji hiragana, hiragana kanji, kanji tiếng việt,tiếng việt kanji, kanji âm onyomi và kunyomi. Người dùng có thể kếthợp các bài học để luyện tập nhiều kanji hơn để tăng việc phán đoánvà ghi nhớ. Học các mẫu câu giao tiếp ở nhiều lĩnh vực, hỗ trợ âmthanh để luyện nghe hoặc phát cho người Nhật khi giao tiếp. Hỗ trợđánh dấu lại những mẫu câu cần thiết để sử dụng hoặc tham khảo lạisau đó. Hỗ trợ luyện thi JLPT các cấp độ N5, N4, N3, N2, N1 chia racác phần từ vựng, ngữ pháp, kanji. Tham khảo các phần về thể độngtừ, tự & tha động đầy đủ. Cài đặt thông báo từ vựng, ngữ pháp,chữ hán hằng ngày. Cài đặt giới hạn số lượng câu hỏi khi làm luyệntập. Hỗ trợ các phương pháp luyện tập hiệu quả: Flashcard, Nghechọn, Trắc nghiệm, Tập viết. Từ khoá tìm kiếm: Học tiếng nhật, học,tiếng, nhật, học chữ cái tiếng nhật, chữ, cái, minna no nihongo,minna, no, nihongo, học kanji, học chữ hán, kanji look and learn,kanji thông dụng, 512 chữ, 1945 chữ, giao tiếp, kaiwa, jlpt. Hoctieng nhat, hoc, tieng, nhat, hoc kanji, hoc, kanji, hoc tu vungtieng nhat, học kaiwa, học giao tiếp, hoc tieng nhat, hoc kaiwa,hoc giao tiep, giáo trình minna no nihongo, giao trinh minna nonihongo, thi n4, thi n4, luyen thi n4, luyen thi n5, hoc tiengnhat, minna, no, nihongo, hoc tieng nhat, học tiếng nhật, mau caugiao tiep, flashcard, trac nghiem, flashcard kanji, flashcard tuvung, tu vung, thi jlpt. Ung dung hoc tieng nhat tot nhat.
Hoc tu vung Tieng Nhat iKotoba 1.6
Ludo.Studio
iKotoba tổng hợp tất cả từ vựng từ giáo trình Minna No Nihongo vàSoumatome và được chia làm 4 cấp độ N5 N4 N3 N2. Mỗi cấp độ đượcchia làm các bài học khác nhau với số lượng từ phù hợp để tiện choviệc học hơn. Mỗi từ vựng sẽ được hiển thị cùng với Kanji, nghĩaHán việt của Kanji, Hiragana, Romaji và nghĩa tiếng Việt. Ngườidùng có thể tuỳ chỉnh không hiển thị Romaji ở màn hình cài đặt. Ứngdụng cho phép người dùng phát âm thanh từ vựng hoặc phát từ độngtất cả từ vựng trong bài học. Người dùng có thể đánh dấu lại từvựng để xem lại trong mỗi bài học hoặc xem lại ở màn hình Từ vựngđánh dấu. Ứng dụng còn hỗ trợ tạo chủ đề để đánh dấu những từ vựngđó thuộc chủ đề mình mong muốn để tiện cho việc học hơn. Ngoài ra,những từ vựng đã thuộc, người dùng có thể đánh dấu tick đã thuộc đểđánh làm mờ đi trong bài học và sắp xếp về sau cùng trongFlashcard. Ứng dụng cung cấp các phương pháp học từ vựng bằng việcluyện tập: - Nghe chọn. - Flashcard. - Trắc nghiệm. - Sắp xếp. Cácphương pháp luyện tập được lựa chọn ở trong mỗi bài học, trong phầntừ vựng đánh dấu hoặc từ vựng hay quên. Ngoài ra, có thể kết hợpcác bài học để lựa chọn luyện tập.Người dùng có thể giới hạn sốlượng từ vựng để sử dụng luyện tập bằng các phương pháp trên trongmàn hình cài đặt. Người dùng có thể tuỳ chỉnh cài đặt cho phầnluyện tập như tự phát âm thanh từ vựng khi chọn đáp án hoặc lậtFlashcard. Ngoài ra, khi chọn sai đáp án trong phần Nghe chọn vàTrắc nghiệm, ứng dụng sẽ lưu lại những từ vựng đó ở phần Từ vựnghay quên cho đến khi bạn trả lời đúng từ vựng đó. Màn hình từ vựnghay quên sẽ tự động sắp xếp từ vựng theo số lần bạn trả lời sai.Mọi dữ liệu của iKotoba đều được lưu trữ offline 100% nên ngườidùng có thể sử dụng ứng dụng mà không cần kết nối Internet và hoàntoàn miễn phí. Từ khoá của ứng dụng: iKotoba, ikotoba, ứng dụng họctiếng nhật, học từ vựng tiếng Nhật, học từ vựng, học kanji, luyệnnghe, flashcard từ vựng, trắc nghiệm từ vựng, jlpt từ vựng, n5, n4,n3, n2, minna no nihong, soumatome. iKotoba, ikotoba, ung dung hoctieng nhat, hoc tu vung tieng Nhat, hoc tu vung, hoc kanji, luyennghe, flashcard tu vung, trac nghiem tu vung, jlpt tu vung. Họctiếng nhật, học từ vựng tiếng nhật, hoc tieng nhat, hoc tu vungtieng nhat.
Learn English Vocabulary by Pictures 1.8
Ludo.Studio
English Vocabulary is an application with beautiful user interfacewhich satisfy demand of children or adults. It provides 32 life'scategories with thousands vocabulary so it can help you to learnand improve vocabulary knowledge. The application provide youlearning so you can try to learn vocabulary by seeing the imagesand combine with text, pronunciation by US or UK sound, and themeaning and examples. You can mark favourite for vocabulary whichyou like and you can see it later in Favourite tab ( star icon inmain screen ). You also can mark remembered for vocabulary and itwill be sorted to the end that help you not to meet it multipletimes or get easy to navigate it by scrolling inverse at anycategory. You can setup learning by accessing to setting tab inmain screen. - Default voice to play - Flag to play voiceautomatically after each scrolling of image. - Flag to re-arrangevocabulary list in each category of favourite tab. - Waiting timeof sliding value when use playing auto Beside learning, theapplication provides game for you to play for learning, it'smultiple choice with 3 type, letter sorting to make word, wordwriting with hints and pairing game. Hope you guys to learn englishbetter by our application. Keywords: english, vocabulary, audio,visual, pictures, image, sound, english vocabulary. 1000 englishwords, 2000 english words, 3000 english words, 5000 english words.ielts, oxford, toeic, toefl, vocabulary, 10000 english words. learnenglish, learn english vocabulary, matching vocabulary, pairing.multiple choice, test, quiz, letter sorting, make word, wordwriting. flashcard vocabulary, practice english.
Hoc tu vung Tieng Nhat iKotoba Plus 1.6.1
Ludo.Studio
iKotoba Plus tổng hợp tất cả từ vựng từ giáo trình Minna No Nihongovà Soumatome và được chia làm 4 cấp độ N5 N4 N3 N2. iKotoba Pluskhông có quảng cáo, không chiếm dung lượng bộ nhớ trong và cập nhậttính năng mới thường xuyên. Bạn chỉ cần tải về, thiết lập dữ liệu ởlần đầu tiên là có thể sử dụng ứng dụng mà không cần kết nốiInternet. Với iKotoba, mỗi cấp độ được chia làm các bài học khácnhau với số lượng từ phù hợp để tiện cho việc học hơn. Mỗi từ vựngsẽ được hiển thị cùng với Kanji, nghĩa Hán việt của Kanji,Hiragana, Romaji và nghĩa tiếng Việt. Người dùng có thể tuỳ chỉnhkhông hiển thị Romaji ở màn hình cài đặt. Ứng dụng cho phép ngườidùng phát âm thanh từ vựng hoặc phát từ động tất cả từ vựng trongbài học. Người dùng có thể đánh dấu lại từ vựng để xem lại trongmỗi bài học hoặc xem lại ở màn hình Từ vựng đánh dấu. Ứng dụng cònhỗ trợ tạo chủ đề để đánh dấu những từ vựng đó thuộc chủ đề mìnhmong muốn để tiện cho việc học hơn. Ngoài ra, những từ vựng đãthuộc, người dùng có thể đánh dấu tick đã thuộc để đánh làm mờ đitrong bài học và sắp xếp về sau cùng trong Flashcard. Ứng dụng cungcấp các phương pháp học từ vựng bằng việc luyện tập: - Nghe chọn. -Flashcard. - Trắc nghiệm. - Sắp xếp. Các phương pháp luyện tập đượclựa chọn ở trong mỗi bài học, trong phần từ vựng đánh dấu hoặc từvựng hay quên. Ngoài ra, có thể kết hợp các bài học để lựa chọnluyện tập.Người dùng có thể giới hạn số lượng từ vựng để sử dụngluyện tập bằng các phương pháp trên trong màn hình cài đặt. Ngườidùng có thể tuỳ chỉnh cài đặt cho phần luyện tập như tự phát âmthanh từ vựng khi chọn đáp án hoặc lật Flashcard. Ngoài ra, khichọn sai đáp án trong phần Nghe chọn và Trắc nghiệm, ứng dụng sẽlưu lại những từ vựng đó ở phần Từ vựng hay quên cho đến khi bạntrả lời đúng từ vựng đó. Màn hình từ vựng hay quên sẽ tự động sắpxếp từ vựng theo số lần bạn trả lời sai. Từ khoá của ứng dụng:iKotoba, ikotoba, ứng dụng học tiếng nhật, học từ vựng tiếng Nhật,học từ vựng, học kanji, luyện nghe, flashcard từ vựng, trắc nghiệmtừ vựng, jlpt từ vựng, n5, n4, n3, n2, minna no nihong, soumatome.iKotoba, ikotoba, ung dung hoc tieng nhat, hoc tu vung tieng Nhat,hoc tu vung, hoc kanji, luyen nghe, flashcard tu vung, trac nghiemtu vung, jlpt tu vung. Học tiếng nhật, học từ vựng tiếng nhật, hoctieng nhat, hoc tu vung tieng nhat.
English Vocabulary by Topics, Pictures, Examples 1.3
Ludo.Studio
Welcome to Envoca, an Audio-Visual Application that supports you tolearn essential English Vocabulary easier and more effective usingpictures, sounds. All words was separated by specific topics, subtopics. Each word has description and example by English tounderstand. Especially we are supporting many different languagesfor each vocabulary so that you can learn it by your own language.Envoca has 14 topics and 88 sub topics with 3000+ essential words.For each word, you can favorite it to see later or mark it asremembered to unhighlight it in each sub topic or sort it inFlashcard learning. Envoca supports you to learn vocabulary easierby many practice methods, you will feel interesting when combinelearning and playing. No longer boring and tired. Don’t forget touse it everyday. - Flashcard - Multiple Choice by Word, Picture,Listening - Writing - Letters Sorting - Pairing There are 11languages we are supporting now: Arabic, Brazil, Chinese, French,German, India, Japanese, Korea, Russian, Spanish, Turkish. Finally,the most important is that Envoca is totally FREE, fully OFFLINEsupport. Enjoy the best application to learn English Vocabulary.Keywords: envoca, english, vocabulary, learn english, learn englishvocabulary, english vocabulary by topic, picture, sound, meaning,example, multiple languages. flashcard, english vocabularyflashcard, english vocabulary multiple choice, multiple choice,test, english vocabulary writing, writing, word writing, englishvocabulary paring, pairing, english vocabulary letter sorting,english vocabulary listening. learn english vocabulary in arabiclearn english vocabulary in brazil learn english vocabulary inchinese learn english vocabulary in french learn english vocabularyin german learn english vocabulary in india learn englishvocabulary in japanese learn english vocabulary in korea learnenglish vocabulary in russian learn english vocabulary in spanishlearn english vocabulary in turkish
ludo.studio.ikanji 1.4
Ludo.Studio
Kanji by School Grades, JLPT Level, Stroke Count, Frequency of Use,Flashcard, Multiple Choice, Vocabulary, Kaiwa. The hardest part inlearning Japanese is Kanji. There are thousand words with differentcomplex that make hard to study. iKanji was born to help you to getover it easily by collecting thousands Kanji with detailinformation, many example of Vocabulary, Sentences, practicemethods. You can look up Kanji, Vocabulary Sentences very fast byusing search feature. iKanji help you to classify kanji, there arefour categories. - Kanji by School Grade: 6 levels of elementary, 3levels of secondary and 1 advanced. - Kanji by JLPT Level: N5, N4,N3, N2, N1. - Kanji by Stroke Count: from 1 to 29 strokes. - Kanjiby Frequency of Use. Each kanji includes full detail information,vocabulary and sentence examples. You can mark kanji, vocabulary,sentence as favorite to see later by touching on star icon.Learning kanji is hard and so boring so that iKanji support twopractice methods Flashcard and Multiple Choice. There are two typesof Flashcard, Flashcard Kanji, Flashcard Vocabulary. There are manytypes of Multiple Choice that was made from Kanji, Vocabulary andSentence. In the future, iKanji will support more to help you learnKanji better, so please subscribe us to get the latest version. Beexpert at Japanese language using iKanji !!! Keywords: kanji,japanese kanji, japanese study, kanji study, kanji, study, learn,flashcard, test, multiple choice, kanji look up, kaiwa, schoolgrade, jlpt, favorite kanji ikanji, kanji, japanese, learn kanji,study kanji, kanji learning, kanji study flashcard kanji, flashcardvocabulary, multiple choice kanji school kanji, grade kanji, jlptkanji, kanji strokes, frequency of use kanji
Hoc tieng Nhat Minna No Nihongo Plus 1.4
Ludo.Studio
Ứng dụng học tiếng nhật theo giáo trình Minna No Nihongo từ cơbảnđến nâng cao, học bảng chữ cái, đầy đủ bài học giáo trình Minnavớihình ảnh và luyện nghe, học Kanji theo giáo trình 512 chữ HánKanjilook and Learn, 1945 Kanji thông dụng, hỗ trợ luyện thi JLPTN5,N4, N3, N2, học mẫu câu giao tiếp tiếng Nhật, thi thử JLPT,thamkhảo thể động từ, tự và tha động từ. Tìm kiếm thông tin liênquanđến giáo trình Minna No Nihongo bao gồm từ vựng, ngữ pháp, mẫucâu,chữ hán Kanji Look and Learn và Kanji thông dụng, thể động từ,tự& tha động từ. Học chữ cái tiếng Nhật dễ dàng bằng việcxemcách vẽ, đọc ví dụ. Hỗ trợ luyện tập bằng các phương pháp luyệntậptập viết chữ cái, flashcard chữ cái, trắc nghiệm chữ cái. Họctheogiáo trình Minna No Nihongo 50 bài bao gồm từ vựng, ngữ pháp,hộithoại, luyện tập, mẫu câu, ví dụ, tham khảo. Cho phép tự phátâmthanh từ vựng và có thể tuỳ chỉnh tốc độ phát âm thanh chophầnluyện nghe hội thoại, luyện tập, mẫu câu, ví dụ. Người dùng cóthểđánh dấu từ học để xem và luyện tập lại khi cần. Học kanji gồm512chữ theo giáo trình Kanji Look and Learn, 1945 chữ Kanjithôngdụng, có đầy đủ hình ảnh minh họa cho từng từ và đầy đủ vídụ.Người dùng có thể xem cách vẽ kanji, xem ví dụ, cách giảithíchnghĩa, âm onyomi và kunyomi. Hỗ trợ đánh dấu kanji để xem vàluyệntập lại khi cần. Hỗ trợ luyện tập bằng tập viết kanji,flashcardkanji, trắc nghiệm kanji, trắc nghiệm theo ví dụ, kanjihán việt,hán việt kanji, kanji hiragana, hiragana kanji, kanjitiếng việt,tiếng việt kanji, kanji âm onyomi và kunyomi. Người dùngcó thể kếthợp các bài học để luyện tập nhiều kanji hơn để tăng việcphán đoánvà ghi nhớ. Học các mẫu câu giao tiếp ở nhiều lĩnh vực, hỗtrợ âmthanh để luyện nghe hoặc phát cho người Nhật khi giao tiếp.Hỗ trợđánh dấu lại những mẫu câu cần thiết để sử dụng hoặc thamkhảo lạisau đó. Hỗ trợ luyện thi JLPT các cấp độ N5, N4, N3, N2, N1chia racác phần từ vựng, ngữ pháp, kanji. Tham khảo các phần về thểđộngtừ, tự & tha động đầy đủ. Cài đặt thông báo từ vựng, ngữpháp,chữ hán hằng ngày. Cài đặt giới hạn số lượng câu hỏi khi làmluyệntập. Hỗ trợ các phương pháp luyện tập hiệu quả: Flashcard,Nghechọn, Trắc nghiệm, Tập viết. Từ khoá tìm kiếm: Học tiếng nhật,học,tiếng, nhật, học chữ cái tiếng nhật, chữ, cái, minna nonihongo,minna, no, nihongo, học kanji, học chữ hán, kanji look andlearn,kanji thông dụng, 512 chữ, 1945 chữ, giao tiếp, kaiwa, jlpt.Hoctieng nhat, hoc, tieng, nhat, hoc kanji, hoc, kanji, hoc tuvungtieng nhat, học kaiwa, học giao tiếp, hoc tieng nhat, hockaiwa,hoc giao tiep, giáo trình minna no nihongo, giao trinh minnanonihongo, thi n4, thi n4, luyen thi n4, luyen thi n5, hoctiengnhat, minna, no, nihongo, hoc tieng nhat, học tiếng nhật, maucaugiao tiep, flashcard, trac nghiem, flashcard kanji, flashcardtuvung, tu vung, thi jlpt. Ung dung hoc tieng nhat tot nhat.
JLPT Test 1.4.0
Ludo.Studio
Support JLPT Test full level N5, N4, N3, N2, N1 includes 4 parts topractice, it's vocabulary, grammar, reading, kanji. Each part hastable of progress for tracking in the main screen in order to knowthe progress of testing. All practicing contain many test, theapplication help you to update the status of each test to let userknow that this test is in untested, in progress or completed. Incase of in progress, the application supports user to keep state oftest. User can review the result after finished test to know thenumber of answer correct and wrong. Each time of answering, thebottom bar will change the color to let user know which questionhas been answered. User can scroll to see and tap on it to scrollto that question automatically. Keyword: tieng nhat, hoc tiengnhat, jlpt, thi jlpt, n5, n4, n3, n2, n1, tu vung, ngu phap, dochieu, han tu, kanji, minna no nihongo, minna, jlpt n5, jlpt n4,jlpt n3, jlpt n2, jlpt n1, thi tieng nhat, jlpt test, test jlpt,test.