Maciej Walaszczyk Apps

DeliverIT 1.1
Aplikacja pozwala zgłąszać swoje przejazdywcelu zabrania czyjejś paczki.Jeśli użytkownik chcący wyslać gdzeiś paczkę zobaczyTwojeogłoszenie może skontaktować się z Tobą i ustalicie wspólniecenę iparamtery przewzou.The application allowsyouto report their rides to pick someone else's package.If a user wishing to send a packet gdzeiś see your ad maycontactyou and together ustalicie price and Parameters ofprzewzou.