NOS Apps

Loading...
NOS
NOS
Met de NOS-app blijf je altijd en overal op de hoogte van hetlaatste nieuws en sportnieuws. De NOS-app brengt het beste van deNOS naar je smartphone en tablet: - Lees altijd en overal hetlaatste nieuws - Ervaar nieuws en sport met alle livestreams envideo’s - Kijk in een handomdraai de laatste uitzendingen van hetJournaal, Studio Sport, Nieuwsuur en het Jeugdjournaal -Personaliseer je ervaring, en maak nieuws- en sportlijsten aan vande categorieën binnenland, buitenland, politiek, opmerkelijk,koningshuis, technologie (tech), cultuur & media, voetbal,tennis, schaatsen en wielrennen - Beleef de grote evenementen zoalsde Olympische Spelen, het EK Voetbal, de Tour de France - Je bentdirect op de hoogte met nieuws- en sportnotificaties en liveblogs -Verder ben je altijd op de hoogte van het weer en deverkeersinformatie With NIS app keeps you always and everywhere upto date with the latest news and sports headlines. The NOS appbrings the best of the NIS to your smartphone and tablet: - Readthe latest news anytime, anywhere - Experience with news and sportsall live streams and videos - Look in a snap the last broadcast ofthe Journal, Studio Sport, News Hour and the Youth News -Personalize your experience, and make news and sports lists thecategories of interior, foreign, political, remarkably, Royalty,technology (tech), culture and media, football, tennis, skating andcycling - Experience the big events like the Olympics, the EuropeanFootball Championships, the Tour de France - You are right up todate with news and sports alerts and live blogs - Furthermore, youare always aware of the weather and traffic information
NOS Teletekst
NOS
De NOS heeft een speciale NOS Teletekst applicatie voor voorAndroid toestellen ontwikkeld. Met deze applicatie is het mogelijkom razendsnel toegang te krijgen tot de NOS Teletekst-pagina's,zoals het actuele algemene en financiële nieuws, verkeersinformatieen de sportuitslagen. The NOS NOS Teletext has a specialapplication for Android devices developed. With this application itis possible to quickly access the NOS Teletext pages, such as thecurrent financial and general news, traffic and sports scores.
Jeugdjournaal
NOS
Met de Jeugdjournaal-app heb je altijd en overal toegang tot hetlaatste nieuws, de laatste uitzendingen, het weer, de stellingen ennog veel meer. With Jeugdjournaal app you have anytime, anywhereaccess to the latest news, the latest broadcasts, weather,propositions, and much more.
NOS World Solar Challenge 2017 1.0
NOS
Met de NOS World Solar Challenge video-appvolgje de World Solar Challenge 2017 altijd en overal. Je bekijktin eenhandomdraai alle video’s van deze prestigieuze wedstrijd,waarinzonnewagens van teams vanuit de hele wereld (waaronder 3Nederlandseteams) niet alleen strijden om hun auto als eerste doordeAustralische outback te loodsen, maar waarbij efficiency ook eenrolspeelt. Dit jaar hoef je niets te missen: de NOSvideo-apppubliceert de mooiste video’s, en stuurt je eennotificatie als erbelangrijke ontwikkelingen zijn.Deze app is een product van het NOS Lab. De World Solar ChallengeopNPO (‘Oranje Boven, Down Under’) is een co-productie van de VPROende NOS. Als je vragen, suggesties of opmerkingen hebt, laathetweten door in de app te kiezen voor ‘Contact’.The NIS WorldSolarChallenge video app follow the World Solar Challenge 2017anytime,anywhere. You are viewing a snap all videos of thisprestigiouscompetition, which solar car teams from around the world(includingthree Dutch teams) not only compete for their car firstto steerthrough the Australian outback, but that efficiency alsoplays arole. This year you will not miss anything: NIS video apppublishesthe best videos, and sends you a notification when therearesignificant developments.This app is a product of the NIS Lab. The World Solar ChallengeonNPO (Orange Up, Down Under ") is a co-production of the VPROandNOS. If you have questions, suggestions or comments, let us knowbychoosing the app 'Contact'.