NTS Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie Apps

Loading...
NTS Quiz 2.0.4
Aplikacja zawiera przykładowe pytania wraz z odpowiedziami orazfragmentami przepisów argumentującymi odpowiedź, przepisy związaneze strzelectwem oraz tryb quizu pozwalający sprawdzić swoją wiedzę.The application includes sample questions and answers, andfragments regulations argumentującymi answer, the provisionsrelated to the target shooting and quiz mode allows you to testyour knowledge.