Nevik Apps

Tarify 1.2
Nevik
Porovnání mobilních tarifů na základěvašehoskutečného používání telefonu. Pro výpočty jsou použityinformace oodchozích hovorech a odeslaných SMS, které jsou uloženyve vašemtelefonu. Výpočty jsou transparentní, můžete si zobrazit,jak bylyvýdaje spočteny.Aplikace obsahuje většinu veřejně dostupných tarifů odmobilníchoperátorů (včetně několika virtualních). Pokud vám nějakýtarif vaplikaci chybí (např. nějaká neveřejná nabídka, kterou jstedostaliod operátora), můžete si ho sami do aplikace přidat. Stejnětakmůžete přidávat simulové hovory a odeslané SMS zprávy.Kreativita mobilních operátorů ve vymýšlení nových tarifů jetéměřbezmezná, s touto aplikací si je jednoduše porovnáte!♦ oprávnění pro čtení zpráv, hovorů a kontaktů je využívánopouzepro import dat do aplikaceRecenze:http://www.svetandroida.cz/neplatte-operatorum-vic-nez-musite-aplikace-tarify-vam-najde-nejlepsi-ceny-201309Forum:http://androidforum.cz/aplikace-na-porovnani-tarif-mobilnich-operator-t46273.htmlComparison ofmobiletariffs based on your actual use of the phone. Thecalculation isbased on information about outgoing calls and sentSMS that arestored on your phone. Calculations are transparent, youcan see howthe costs were calculated.The application contains most of the publicly available tariffsfrommobile operators (including several virtual). If you have atariffplan in error (eg a camera offer you received from yourserviceprovider), you can get yourself into it added. Likewise,you can addsimulate a call and send SMS messages.Creativity mobile operators in creating new tariffs isalmostlimitless, with this application, is simply to compareit!♦ permission to read messages, calls and contacts are only usedforimporting data intoReviews:Forum:http://androidforum.cz/aplikace-na-porovnani-tarif-mobilnich-operator-t46273.html