NguyenMan Apps

Loading...
Pikachuu cake 10.06
NguyenMan
Pikachu bánh ngọt là một trò chơi vo cung hapdan va thu vi.Chức năng:- Chơi game với 4 chế độ chơi: dễ, trung bình, khó và siêu khó phùhợp cho mọi trình độ- Tiếp tục các ván chơi khi đang chơi dở- Cài đặt âm thanh và nhạc- Xem 10 người điểm cao nhất- Chia sẻ trò chơi cho bạn bèNhanh tay tải trò chơi về để cùng thư giãn nào!!!Pikachu cake is a gamevery attractive and interesting.Function:- Play the game with 4 game modes: easy, medium, hard and superhard suitable for all levels- Continuation of the game while playing bad- Install sound and music- View 10 highest scores- Share the game to a friendFast download games on hand to relax and do !!!
Connect Cake Game 1.6
NguyenMan
Connect the same kind of cakes to remove them and get score untilclear game screen.Feautes:- 4 difficult modes: easy, medium, hard,supper hard- 80 levels from easy to super hard.- Continue levels-Setting: music and sound- Highscore with top 10 players- Graphicswith cake hd- Share game to your friendsConnect cake is a free gameto download. Let's play now!!!
Ban Vit | Bắn Vịt 1.8
NguyenMan
Ban vit là một trò chơi giúp bạn thư giãn giải trí tuyệt vời. Vuinhộn, hấp dẫn, nhiều màn chơi hay đang đợi các bạn.Bắn vào mục tiêuđể nhanh chóng ghi điểm và vượt qua nhiều màn chơi. Nhanh tay nhanhmắt sẽ giúp bạn trở thành một tay ban vit thiện xạ hàng đầu tronggame.Tính năng:- Trò chơi là sự đan xen của các màn chơi: ban vit,tập bắn với bia bắn và bắn trứng vịt.- Số màn chơi là không giớihạn tùy vào khả năng của bạn- Điểm cao với top người chơi dẫn đầu-Chia sẻ trò chơi- Bật, tắt âm thanh, nhạcVit is a board game thathelps you relax fantastic. Fun, attractive, multiple screens or arewaiting for you.Shot into the goal to score points quickly andovercome many screens. Quick hand and eye will help you become anoriginal hand vit top marksmen in the game.Features:- The game is amix of gameplay: original screws, set fire to shoot and shoot beerduck eggs.- The screen play is unlimited depending on your ability-Score of the top players leading- Share game- Turn on, turn off thesound, music
Duck Hunter Free 21042017
NguyenMan
The game will help you to relax with great graphic and sound,music.Let's become a master hunter now!Duck hunt's Feature:-Endless levels- Shoot duck, target and egg duck- Highscore with 10top players.- Share game to your friends- Turn on/off music,soundHow to play:-Shooting the aim to kill them and pass levels.You have 5 lifes to play game.