Not Yazılım Apps

Loading...
TEKETAP OTS 3
Not Yazılım
TEKETAP Okul Takip Sisteminin öğretmenler içingeliştirilmiş veri giriş modülüdür.TEKETAP OTS progrmaını kullanan kurumların idarecileritarafından verilecek kullanıcı adı ve parola ile girişyapabilirsiniz.TEKETAP School is dataentry module has been developed for teachers Tracking System.Tumaini organization will use the progra TEKETAP OTS given bythe administrator user can log in with username and password.
TEKETAP Arama Takip 2
Not Yazılım
Not Yazılım tarafından geliştirilen TEKETAP Okul Takip Sistemi veVeli Bilgi Sistemi modüllerinden eğitim takip projesinin mobildestek uygulamaları olarak geliştirilen Arama Takip ve OTS-Mobilprogramları sadece yetkili kişiler tarafından kullanılabilir.Eğitim kurumunuzun TEKETAP projesi ile desteklenmesi halindekurum yöneticinizin size vereceği kullanıcı adı ve şifre hem webtabanlı uygulamalarımızda hem de mobil uygulamalarımızda size tümkapıları açacaktır.Note thatTEKETAP School Parents Tracking System developed by the Softwareand Information System project module of the training track asmobile support applications developed OTS-Mobile Call Tracking andprograms can be used only by authorized persons.The user name of your organization administrator will give youif supported by your organization TEKETAP education projects andpassword are both in our web-based applications and open all doorsto you in our mobile applications.