Olgu Bilgisayar Sistemleri Apps

Loading...
Torbalı Belediyesi 1.4
Torbalı Belediyesi Mobil Belediyecilikuygulamasıdır. Bu uygulama ile Torbalı sakinleri, belediyelerineakıllı mobil cihazları sayesinde diledikleri zaman ulaşabilecek,borçlarını takip edebilecek, istek ve şikâyetlerini istedikleriyerden, istedikleri zaman iletebileceklerdir.Uygulama sayesinde belediye ile ilgili güncel haberlere kolaycaerişebilecek, e-belediye ile aşağıda ayrıntıları verilmiş tümişlemleri kolayca gerçekleştirebileceksiniz:* Vergiler: Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergileriniziinceleyebilir, ödenmiş, ödenmesi gereken veya gecikmiş vergiödemelerinize erişebilirsiniz.* Kira Sözleşmesi: Eğer var ise size ait kira sözleşmelerinizinayrıntılarını görebilirsiniz.* Borçlar: Borçlarınızı gecikme tutarlarıyla birliktegörüntüleyebilirsiniz.* Ödemeler: Yapmış olduğunuz ödemelerinizi ayrıntılarıyla birlikteinceleyebilirsiniz.* Dilekçe Takibi: Belediyeye iletmiş olduğunuz dilekçenizi mobilcihazınızdan takip edebilirsiniz.* Şikâyet: İstek, dilek ve şikâyetlerinizi resim, video ya da seskaydı ile birlikte belediyeye iletebilirsiniz.* Ödeme: Kredi kartı kullanarak borcunuzu ödeyebilirsiniz.Municipal Council baggedMobile application. With this application, bagged residents,municipalities will have access at any time through smart mobiledevices, will be able to follow their debts, demands and complaintsfrom wherever they want, when they are able to transmit.Through the application with the municipality, which can easilyaccess the latest news about the e-municipality and will be able toeasily perform all procedures given below in detail:  * Taxes: Real Estate, Environmental Cleanup and can beviewed ads Advertise your taxes, paid or to be paid overdue taxpayments can access.  * Lease Agreement: If you are there you can see thedetails of the lease agreement.  * Debt: Debt with the amount of delay can view.  * Payments: Make payments with details that you canexamine.  * Applicant Tracking: Municipal transmit your petitionthat you can follow from your mobile device.  * Complaints: desire, wishes and complaints images,video or audio recording with the municipality can pass.  * Payment: You can pay your debts using a creditcard.
Altıeylül Belediyesi 1.6
Altıeylül Belediyesi Mobil Belediyecilikuygulamasıdır. Bu uygulama ile Altıeylül sakinleri, belediyelerineakıllı mobil cihazları sayesinde diledikleri zaman ulaşabilecek,borçlarını takip edebilecek, istek ve şikâyetlerini istedikleriyerden, istedikleri zaman iletebileceklerdir.Uygulama sayesinde belediye ile ilgili güncel haberlere kolaycaerişebilecek, e-belediye ile aşağıda ayrıntıları verilmiş tümişlemleri kolayca gerçekleştirebileceksiniz:* Vergiler: Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergileriniziinceleyebilir, ödenmiş, ödenmesi gereken veya gecikmiş vergiödemelerinize erişebilirsiniz.* Kira Sözleşmesi: Eğer var ise size ait kira sözleşmelerinizinayrıntılarını görebilirsiniz.* Borçlar: Borçlarınızı gecikme tutarlarıyla birliktegörüntüleyebilirsiniz.* Ödemeler: Yapmış olduğunuz ödemelerinizi ayrıntılarıyla birlikteinceleyebilirsiniz.* Dilekçe Takibi: Belediyeye iletmiş olduğunuz dilekçenizi mobilcihazınızdan takip edebilirsiniz.* Şikâyet: İstek, dilek ve şikâyetlerinizi resim, video ya da seskaydı ile birlikte belediyeye iletebilirsiniz.* Ödeme: Kredi kartı kullanarak borcunuzu ödeyebilirsiniz.Municipal CouncilAltıeylül Mobile application. With this application Altıeylülresidents, municipalities will have access at any time throughsmart mobile devices, will be able to follow their debts, demandsand complaints from wherever they want, when they are able totransmit.Through the application with the municipality, which can easilyaccess the latest news about the e-municipality and will be able toeasily perform all procedures given below in detail:  * Taxes: Real Estate, Environmental Cleanup and can beviewed ads Advertise your taxes, paid or to be paid overdue taxpayments can access.  * Lease Agreement: If you are there you can see thedetails of the lease agreement.  * Debt: Debt with the amount of delay can view.  * Payments: Make payments with details that you canexamine.  * Applicant Tracking: Municipal transmit your petitionthat you can follow from your mobile device.  * Complaints: desire, wishes and complaints images,video or audio recording with the municipality can pass.  * Payment: You can pay your debts using a creditcard.
Kuşadası Belediyesi 1.6
Kuşadası Belediyesi Mobil Belediyecilik uygulamasıdır. Bu uygulamaile Kuşadası sakinleri, belediyelerine akıllı mobil cihazlarısayesinde diledikleri zaman ulaşabilecek, borçlarını takipedebilecek, istek ve şikâyetlerini istedikleri yerden, istediklerizaman iletebileceklerdir. Uygulama sayesinde belediye ile ilgiligüncel haberlere kolayca erişebilecek, e-belediye ile aşağıdaayrıntıları verilmiş tüm işlemleri kolaycagerçekleştirebileceksiniz: * Vergiler: Emlak, Çevre Temizlik veİlan Reklam vergilerinizi inceleyebilir, ödenmiş, ödenmesi gerekenveya gecikmiş vergi ödemelerinize erişebilirsiniz. * KiraSözleşmesi: Eğer var ise size ait kira sözleşmelerinizinayrıntılarını görebilirsiniz. * Borçlar: Borçlarınızı gecikmetutarlarıyla birlikte görüntüleyebilirsiniz. * Ödemeler: Yapmışolduğunuz ödemelerinizi ayrıntılarıyla birlikte inceleyebilirsiniz.* Dilekçe Takibi: Belediyeye iletmiş olduğunuz dilekçenizi mobilcihazınızdan takip edebilirsiniz. * Şikâyet: İstek, dilek veşikâyetlerinizi resim, video ya da ses kaydı ile birliktebelediyeye iletebilirsiniz. * Ödeme: Kredi kartı kullanarakborcunuzu ödeyebilirsiniz.
Eskişehir B. Belediyesi 1.5
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi MobilBelediyecilik uygulamasıdır. Bu uygulama ile Eskişehir sakinleri,belediyelerine akıllı mobil cihazları sayesinde diledikleri zamanulaşabilecek, borçlarını takip edebilecek, istek ve şikâyetleriniistedikleri yerden, istedikleri zaman iletebileceklerdir.Uygulama sayesinde belediye ile ilgili güncel haberlere kolaycaerişebilecek, e-belediye ile aşağıda ayrıntıları verilmiş tümişlemleri kolayca gerçekleştirebileceksiniz:* Vergiler: İlan Reklam vergilerinizi inceleyebilir, ödenmiş,ödenmesi gereken veya gecikmiş vergi ödemelerinizeerişebilirsiniz.* Kira Sözleşmesi: Eğer var ise size ait kira sözleşmelerinizinayrıntılarını görebilirsiniz.* Borçlar: Borçlarınızı gecikme tutarlarıyla birliktegörüntüleyebilirsiniz.* Ödemeler: Yapmış olduğunuz ödemelerinizi ayrıntılarıyla birlikteinceleyebilirsiniz.* Dilekçe Takibi: Belediyeye iletmiş olduğunuz dilekçenizi mobilcihazınızdan takip edebilirsiniz.* Şikâyet: İstek, dilek ve şikâyetlerinizi resim, video ya da seskaydı ile birlikte belediyeye iletebilirsiniz.* Ödeme: Kredi kartı kullanarak borcunuzu ödeyebilirsiniz.Eskişehir MetropolitanMunicipality Municipal Mobile application. With this application,Eskisehir residents, municipalities will be accessed at any timethrough smart mobile devices, will be able to follow their debts,their complaints and requests from wherever they want, wheneverthey are able to transmit.Through the application with the municipality could easily accessthe latest news about the e-municipality and will be able to easilyperform all the operations given details below:  * Taxes: Classified Ad taxes can be viewed, paid or tobe paid for overdue tax payments can access.  * Lease Agreement: If you've got you can see thedetails of the lease agreement.  * Debt: Debt can view together with the amount ofdelay.  * Payments: Make payments with details that you canexamine.  * Applicant Tracking: Municipal transmit your petitionthat you can follow from your mobile device.  * Complaints: Wish, wishes and complaints images, videoor audio recording can convey to the municipality along with.  * Payment: You can pay your debts using a creditcard.
Bayraklı Belediyesi 2.6
İzmir Bayraklı Belediyesi Mobil Belediyecilikuygulamasıdır. Bu uygulama ile Bayraklı sakinleri, belediyelerineakıllı mobil cihazları sayesinde diledikleri zaman ulaşabilecek,borçlarını takip edebilecek, istek ve şikâyetlerini istedikleriyerden, istedikleri zaman iletebileceklerdir.Uygulama sayesinde belediye ile ilgili güncel haberlere kolaycaerişebilecek, e-belediye ile aşağıda ayrıntıları verilmiş tümişlemleri kolayca gerçekleştirebileceksiniz:* Vergiler: Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergileriniziinceleyebilir, ödenmiş, ödenmesi gereken veya gecikmiş vergiödemelerinize erişebilirsiniz.* Kira Sözleşmesi: Eğer var ise size ait kira sözleşmelerinizinayrıntılarını görebilirsiniz.* Borçlar: Borçlarınızı gecikme tutarlarıyla birliktegörüntüleyebilirsiniz.* Ödemeler: Yapmış olduğunuz ödemelerinizi ayrıntılarıyla birlikteinceleyebilirsiniz.* Dilekçe Takibi: Belediyeye iletmiş olduğunuz dilekçenizi mobilcihazınızdan takip edebilirsiniz.* Şikâyet: İstek, dilek ve şikâyetlerinizi resim, video ya da seskaydı ile birlikte belediyeye iletebilirsiniz.* Ödeme: Kredi kartı kullanarak borcunuzu ödeyebilirsiniz.Flag Municipality ofİzmir Municipality Mobile application. This application is flaggedwith the residents, municipalities can reach at any time throughsmart mobile devices, to follow their debts, requests andcomplaints from anywhere, at any time, able to transmit.With practice, you can easily access the latest news about thecity, e-municipality and easily all the operations detailed in thefollowing actions:  * Taxes: Real Estate, Environment Clean and inspect AdAd taxes paid, the tax to be paid or delayed access to yourpayments.  * Lease Agreement: If you've got you can see thedetails of the agreements on the lease.  * Creditors: amounts debts view together with thedelay.  * Payments: examine together with details of paymentsyou have made.  * Applicant Tracking: Track your mobile device, you canapply for the council are forwarded.  * Complaint: On request, requests and complaintsimages, video or audio recording with the municipalityforward.  * Payment: You can pay using a credit card debt.
Belediyem 2.4
OLGU Mobil Başkan uygulamasıdır. Bu uygulama ile belediyebaşkanları veya diğer yetkililer, belediyeleri ile ilgili ayrıntılıbilgilere akıllı mobil cihazları sayesinde diledikleri zamanulaşabilecek, belediyelerindeki işleyişi detaylarıyla birliktebilgisayara gerek olmadan istedikleri yerden takipedebileceklerdir. Uygulama sayesinde belediye yönetiminingerçekleştirebileceği işlemler şu şekildedir: * Finansal Durum * +Özet: Nakit, borç ve alacaklarla ilgili özet bilgiler pasta veçubuk grafikler ile birlikte gösterilir. + Nakit Durumu: Vezne,banka, kasa nakit durumları ile toplam değer grafikler eşliğindegörüntülenir. + Borçlar: Borçlarla ilgili ayrıntılar listelenir. +Alacaklar: Tüm alacaklar ayrıntılarıyla birlikte görüntülenir. *Bütçe * + Gelir Durumu: Gelir durumuna ait bilgiler tahakkuk,tahsilat miktarları ve tahsilat oranları ayrıntılarıyla birliktelistelenir. + Gider Gerçekleşme: Giderle ilgili tüm ayrıntılargösterilir. * İnsan Kaynakları * + Memur: Belediyede çalışan tümmemurlar listelenir. İstenildiği taktirde seçilen memurla ilgilikişisel bilgilere veya bordro bilgilerine erişilebilir. +Sözleşmeli Personel: Belediyedeki sözleşmeli personellergösterilir. Personelin ayrıntıları da seçilerek görüntülenebilir. +İşçi: Belediyede çalışan işçiler listelenir. İşçinin ayrıntılarınaerişilebilir.
Gediz Belediyesi 2.7
Gediz Belediyesi Mobil Belediyecilik uygulamasıdır. Bu uygulama ileGediz sakinleri, belediyelerine akıllı mobil cihazları sayesindediledikleri zaman ulaşabilecek, borçlarını takip edebilecek, istekve şikâyetlerini istedikleri yerden, istedikleri zamaniletebileceklerdir. Uygulama sayesinde belediye ile ilgili güncelhaberlere kolayca erişebilecek, e-belediye ile aşağıda ayrıntılarıverilmiş tüm işlemleri kolayca gerçekleştirebileceksiniz: *Vergiler: Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergileriniziinceleyebilir, ödenmiş, ödenmesi gereken veya gecikmiş vergiödemelerinize erişebilirsiniz. * Kira Sözleşmesi: Eğer var ise sizeait kira sözleşmelerinizin ayrıntılarını görebilirsiniz. * Borçlar:Borçlarınızı gecikme tutarlarıyla birlikte görüntüleyebilirsiniz. *Ödemeler: Yapmış olduğunuz ödemelerinizi ayrıntılarıyla birlikteinceleyebilirsiniz. * Dilekçe Takibi: Belediyeye iletmiş olduğunuzdilekçenizi mobil cihazınızdan takip edebilirsiniz. * Şikâyet:İstek, dilek ve şikâyetlerinizi resim, video ya da ses kaydı ilebirlikte belediyeye iletebilirsiniz.
Didim Belediyesi 1.4
Didim Belediyesi Mobil Belediyecilikuygulamasıdır. Bu uygulama ile Didim sakinleri, belediyelerineakıllı mobil cihazları sayesinde diledikleri zaman ulaşabilecek,borçlarını takip edebilecek, istek ve şikâyetlerini istedikleriyerden, istedikleri zaman iletebileceklerdir.Uygulama sayesinde belediye ile ilgili güncel haberlere kolaycaerişebilecek, e-belediye ile aşağıda ayrıntıları verilmiş tümişlemleri kolayca gerçekleştirebileceksiniz:* Vergiler: Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergileriniziinceleyebilir, ödenmiş, ödenmesi gereken veya gecikmiş vergiödemelerinize erişebilirsiniz.* Kira Sözleşmesi: Eğer var ise size ait kira sözleşmelerinizinayrıntılarını görebilirsiniz.* Borçlar: Borçlarınızı gecikme tutarlarıyla birliktegörüntüleyebilirsiniz.* Ödemeler: Yapmış olduğunuz ödemelerinizi ayrıntılarıyla birlikteinceleyebilirsiniz.* Dilekçe Takibi: Belediyeye iletmiş olduğunuz dilekçenizi mobilcihazınızdan takip edebilirsiniz.* Şikâyet: İstek, dilek ve şikâyetlerinizi resim, video ya da seskaydı ile birlikte belediyeye iletebilirsiniz.* Ödeme: Kredi kartı kullanarak borcunuzu ödeyebilirsiniz.Didim Municipality is amunicipality Mobile application. With this application, Didimresidents, thanks to smart mobile devices will reach themunicipality when they wish to pursue their debts, requests andcomplaints from wherever they want, when they want to be able totransmit.Applications can be easily accessed thanks to the latest news aboutthe municipality, e-municipality will be able to easily perform alloperations with the details given below:  * Taxes: Real Estate, Environmental Cleaning andexamine your Ad Ad taxes paid, you can access your tax due oroverdue payments.  * Rental Agreement: If you can see if you have thedetails of your rental contract.  * Debt: You can view the delay with your debtamount.  * Payments: You can examine together with details ofyour payments you have made.  * Applicant Tracking: your application that youtransmit to the municipality can follow your mobile device.  * Complaints: Requests, your wishes and complaintspicture, video or by contacting the municipality along with theaudio recording.  * Payment: You can make your payment using a creditcard.
Acıpayam Belediyesi 1.2
Acıpayam Belediyesi Mobil Belediyecilikuygulamasıdır. Bu uygulama ile Acıpayam sakinleri, belediyelerineakıllı mobil cihazları sayesinde diledikleri zaman ulaşabilecek,borçlarını takip edebilecek, istek ve şikâyetlerini istedikleriyerden, istedikleri zaman iletebileceklerdir.Uygulama sayesinde belediye ile ilgili güncel haberlere kolaycaerişebilecek, e-belediye ile aşağıda ayrıntıları verilmiş tümişlemleri kolayca gerçekleştirebileceksiniz:* Vergiler: Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergileriniziinceleyebilir, ödenmiş, ödenmesi gereken veya gecikmiş vergiödemelerinize erişebilirsiniz.* Kira Sözleşmesi: Eğer var ise size ait kira sözleşmelerinizinayrıntılarını görebilirsiniz.* Borçlar: Borçlarınızı gecikme tutarlarıyla birliktegörüntüleyebilirsiniz.* Ödemeler: Yapmış olduğunuz ödemelerinizi ayrıntılarıyla birlikteinceleyebilirsiniz.* Dilekçe Takibi: Belediyeye iletmiş olduğunuz dilekçenizi mobilcihazınızdan takip edebilirsiniz.* Şikâyet: İstek, dilek ve şikâyetlerinizi resim, video ya da seskaydı ile birlikte belediyeye iletebilirsiniz.* Ödeme: Kredi kartı kullanarak borcunuzu ödeyebilirsiniz.Municipal MunicipalAcıpayam Mobile application. With this application Acıpayamresidents, municipalities will be accessed at any time throughsmart mobile devices, will be able to follow their debts, theircomplaints and requests from wherever they want, whenever they areable to transmit.Through the application with the municipality could easily accessthe latest news about the e-municipality and will be able to easilyperform all the operations given details below:  * Taxes: Real Estate, Environmental Cleaning and can beviewed Classified Ad taxes, paid or to be paid for overdue taxpayments can access.  * Lease Agreement: If you've got you can see thedetails of the lease agreement.  * Debt: Debt can view together with the amount ofdelay.  * Payments: Make payments with details that you canexamine.  * Applicant Tracking: Municipal transmit your petitionthat you can follow from your mobile device.  * Complaints: Wish, wishes and complaints images, videoor audio recording can convey to the municipality along with.  * Payment: You can pay your debts using a creditcard.