PHOTO MAGIC STUDIO Apps

Loading...
Picachu Classic 1.0
Picachu Classic is a special version synthesis lot differentversion. You can choose to play with the image of the familiar , orthe choice of form of emoticons, you can also choose to play withthese lovely birds, and the fruits and vegetables you love like.Download play and feel all of you.
Photo Editor 1.0
Photo Editor Pro is a powerful editor withmany amazing effects!Stunning visual effects and framesPlease pasteColor BalanceCrop, rotate, and straighten your photoAdjust the brightness, contrast, color temperature andsaturationSharpness and blurColor Temperature ("Warm")Color SplashFocus (Tilt Shift)Draw and add textCreate your own memesShare to social networkphoto editor, photo editor pro
Lock All Application 1.0
Lock All Application:- Lock app- Lock video- Lock image- Lock sound, music, ...- Lock private data, secure all your private app and data
Di Tim Trieu Phu 2016 1.0
+ Không phải ai cũng được lên truyền hình đểcóthể gặp trực tiếp chú Lại Văn Sâm cũng như được thử thách trựctiếpvới các câu hỏi của chương trình. Vì vậy hãy tới với chúng tôiđể cóthể thử sức trực tiếp với phiên bản Đi Tìm Triệu Phú 2016.Với nhữngcâu hỏi hay và thú vị cùng những lời dẫn của chú Lại VănSâm.+ Di Tim Trieu Phu 2016 là một phiên bản đặc biệt của tròchơitruyền hình ai là triệu phú, hãy vận dụng kiến thức của bạn đểvượtqua tất cả các câu hỏi trong chương trình. Game mini trí tuệchắcchắn sẽ thử thách đầu của bạn đấy !+ Cách thức chơi Di Tim Trieu Phu 2016: Người chơi sẽ phảivậndụng mọi kiến thức để vượt qua 15 câu hỏi của chương trình vớiđộkhó ngày càng tăng để đạt mức giải thưởng cao nhất.+Các bạn lên bật loa to để có thể đồng hành cùng người dẫnchươngtrình yêu thích với những câu hỏi thú vị+ Chúc các bạn có những giây phút chơi game show vui vẻ.+ Not everyone has tobeon television to be able to meet directly uncle Lai Van Sam,aswell as to challenge them directly with the question oftheprogram. So let's coming with us to be able to challengedirectlywith version Go Find Millionaire 2016. With good questionsandinteresting with the words of uncle guide Lai Van Sam.+ Di Tim Millionaire 2016 is a special version of the TV gamewhoare millionaires, please apply your knowledge to pass allthequestions on the agenda. Intellectual certainty mini gamewillchallenge your head there!+ How to play Di Tim millionaires in 2016: Players will havetoapply all the knowledge to pass the 15 questions of theprogramwith increasing difficulty to achieve the highest levelsofawards.+ The speaker turned up loud so you can accompany yourfavoritehost with interesting questions+ Wish you have moments of game show fun.
Duoi Hinh Bat Chu 1.2.2
Bạn chắc hẳn không xa lạ với game show truyền hình "Đuổi Hình BắtChữ" đâu nhỉ? Vì vậy game Duoi Hinh Bat Chu là một phiên bản đặcbiệt giúp các bạn có thể chơi và khám phá các câu hỏi thú vị khikhông có cơ hội tham gia chương trình trên truyền hình.Thật thú vịkhi tự mình khám phá những tầng ý nghĩa đặc sắc, hài hước, vuinhộn, bất ngờ... của các câu chữ ẩn đằng sau những hình ảnh quenthuộc. Bạn có thể sẽ không nhịn được cười khi mở ra các đáp án,những hình ảnh tưởng chừng như không liên quan, nhưng khi ghép vớinhau lại tạo thành những câu chữ kỳ thú. Cùng tham gia chơi game"Duoi Hinh Bat Chu 2016" để những tiếng cười sảng khoái.Chúc cácbạn có những giây phút chơi game vui vẻ cùng những nụ cười sảngkhoái khi tham gia chơi game.You certainly no stranger to thetelevision game show "Chasing Pictures Getting word" right? So BatChu game form is a special version to help you can play and explorethe interesting question when there is no opportunity toparticipate on the TV program.It is interesting to discover forthemselves the unique meaning of stories, humor, fun, surprise ...of the words hidden behind the familiar image. You can not stoplaughing when opened the answers, the images seemed irrelevant, butwhen coupled together to form the interesting words. Join game 'BatChu form in 2016 "to the laughter.Wish you have moments of gamingfun with cheery smiles when joining games.
Game Flappy Fish 1.1
Game Flappy Fish is a game with similar gameplay plappy game bird.But instead of mischievous birds would be lovely fish. Let's playand overcome these challenges.[How to play]+ Tap to flap your wingsto fly.+ Avoid pipes.+ Try to get 4 medals: Bronze, Silver, Gold(hard), Platinum (very hard)I wish you happy gaming Flappy Fish
Photo Editor Pro 1.0
Photo Editor Pro is a powerful editor with many amazing effects!Stunning visual effects and frames Please paste Color Balance Crop,rotate, and straighten your photo Adjust the brightness, contrast,color temperature and saturation Sharpness and blur ColorTemperature ("Warm") Color Splash Focus (Tilt Shift) Draw and addtext Create your own memesShare to social networkphoto editor,photo editor pro
Pikachu Phiên bản mới 1.01
Vẫn với nhiệm vụ cũ là tìm các cặp hình giống nhau sao cho đườngnối giữa cặp hình đó gấp khúc không quá 2 lần để loại bỏ chúng, mànchơi kết thúc khi loại bỏ được toàn bộ các cặp hình.Nhưng vớiPikachu Phiên bản mới này các bạn sẽ được gặp những con vật ngộnghĩnh và đáng yêu mới, với những thử thách mới sẽ giúp các bạn cónhững giây phút chơi vui vẻ!!Chúc các bạn có những thư giãn vuivẻ!Still with the old mission is to find the same pair ofconnections between pairs so that folded shape than 2 times toremove them, screen play ends when removing the entire pairformation.But with this new version of Pikachu you will meet theanimals adorable fun and new, with new challenges that will helpyou have moments of fun !!Wish you had a relaxing fun!