Phuongpn Apps

Loading...
Wifi Password Show 2.3.2
Phuongpn
Congratulation! Wifi Password Show is over 5 millions download. ★Note: Require ROOTED★ Need to re-connect your new device to WiFinetwork, but forgot your password? Want to share a WiFi passwordwith your friend? Use FREE Wifi Password Show to view all WifiPassword when you need them with just one click! Share with friendsthrough SMS or Email. Yes, just that easy! FREE Wifi Password Showfeatures: ❶ Show SSID and Password; ❷ Copy WiFi Password toClipboard (to be able to paste anywhere); ❸ Share password via SMSor Email; ❹ Share password in Fullscreen mode. ❺ QR Code GeneratorWiFi Access ❻ WiFi Password Recovery Please Note: ① Only works onROOTED devices (needs super-user permissions). ② Is not a WiFipassword cracker. NOT intended to crack WiFi networks. ③ Needsprevious access to WiFi networks with your device to retrievepasswords. ④ With samsung device if it show hex code in password,please do follow: "I fixed the issue. This is a common issue onSamsung phones. I opened /system/build.prop file and changed theline ro.securestorage=true to false and rebooted. Now your appshows actual passwords and not hex string." Thank to Jude Dahi! ✔Please understand that FREE Wifi Password Show is a free app andcontains ads to support develop cost. ✔ Why FREE Wifi Password Showonly works on a rooted device? Because your device stores WiFipasswords when you connect to a new WiFi network. You are not ableto access the passwords and retrieve them unless you havesuper-user permissions. Checkout here for more information on root:https://www.google.com/search?q=what%20is%20root? ✔ If you want theapp support your language, please help us translate from English toyour language by access the link below. Thank you!https://goo.gl/DIF9ZY ✔ Please contact to phuongpnitvn@gmail.comfor any issues you may have; and do give us 5 stars if you like us!Thanks & enjoy!
Lyrics - Loi bai hat 1.9.1
Phuongpn
- Search lyrics by keywords: Song name,Artist,... and save lyrics in your favorite list.- With Favorite list allow used in offline mode with no needconnection.- Share your lyrics with: Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter,Pinterest, Snap Chat, Viber, Line, Kakao Talk, BBM, Messenger,v.vOr copy it to used another purpose.- Combine with Youtube to watch clip with lyrics show.
Help for Play Services (Info - Update) 2.5.6
Phuongpn
This tools help you quickly check the status of the Google Playservices. It shows the version number, installation date and dateof the last update. The app also can be used to install or updatethe Google Play services. The app requires zero permissions and isad-free! ✪ APP FEATURES: - Provides links to the Play Store; - FindGoogle Play Services; - Tips to fix Google Play Services stopped onyour devices. ✪ TRANSLATE: If you want the app support yourlanguage, please help us translate from English to your language byaccess the link below. Thank you! https://goo.gl/9vAB8R ✪ PLEASENOTE: - This app is not Google Play Services, it just helps you tohave information about it. - This app is not affiliated with GoogleLLC.
Truyện Kiếm Hiệp Offline 1.6
Phuongpn
★ Bạn là fan cuồng nhiệt của thể loại truyệnkiếm hiệp? Bạn đã đọc qua phần lớn các tiểu thuyết của Kim Dung, CổLong và muốn đọc những truyện mới của những tác giả thành danhkhác? Còn chần chừ gì nữa mà không tải ngay ứng dụng Truyện KiếmHiệp Offline của chúng tôi. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng với nhữngtrải nghiệm mà ứng dụng của chúng tôi đem đến cho bạn.★ Tính năng của ứng dụng:- Vuốt qua trái / phải để chuyển sang chương khác;- Chế độ đọc ban đêm giúp bảo vệ mắt;- Cho phép điều chỉnh kích cỡ phông chữ;- Ghi nhớ vị trí truyện đã đọc trước đó;- Đọc tiếp theo truyện đã đọc trước đó với 1 chạm;- Truyện sẽ được cập nhật mới thường xuyên;- Chia sẽ với bạn bè của mình★ Truyện Kiếm Hiệp Offline bao gồm số lượng lớn các truyện hay đượcchọn lọc kỹ càng trước khi đem đến cho bạn đọc:1. Liên Thành quyết - Kim Dung2. Tuyết sơn phi hồ - Kim Dung3. Thiên long bát bộ - Kim Dung4. Ỷ thiên đồ long ký - Kim Dung5. Thư kiếm ân cừu lục - Kim Dung6. Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung7. Tiếu ngạo giang hồ - Kim Dung8. Bích Huyết Kiếm - Kim Dung9. Bẻ kiếm bên trời - Kim Dung10. Bạch Mã Khiếu Tây Phong - Kim Dung11. Anh hùng xạ điêu - Kim Dung12. Lục Tiểu Phụng - Cổ Long13. Lưu tinh hồ điệp kiếm - Cổ Long14. Biên Thành lãng tử (Phong Vân đệ nhất đao) - Cổ Long15. Biên thành đao thanh - Cổ Long16. Bích huyết tẩy ngân thương - Cổ Long17. Bất Tử Thần Long - Cổ Long18. Bạch Ngọc Lão Hổ - Cổ Long19. Bạch Cốt Lâm - Cổ Long20. Anh hùng Vô lệ - Cổ Long21. Ân thù kiếm lục - Cổ Long22. Âm công - Cổ Long23. Thất chủng binh khí 1 - Trường Sinh Kiếm - Cổ Long24. Thất chủng binh khí 2 - Khổng Tước Linh - Cổ Long25. Thất chủng binh khí 3 - Bích ngọc đao - Cổ Long26. Thất chủng binh khí 4 - Đa tình hoàn - Cổ Long27. Thất Chủng Binh Khí 5 - Bá Vương Thương - Cổ Long28. Thất chủng binh khí 6 - Ly Biệt Câu - Cổ Long29. Thất chủng binh khí 7 - Quyền đầu - Cổ Long30. Lục chỉ cầm ma - Nghê Khuông31. Thần Mộ - Phần I - Ngô Biển Quân32. Tam quốc diễn nghĩa - La Quán Trung33. Phong Vân - Đan Thanh34. Tru tiên - Tiêu Đỉnh35. Chỉ đao - Nam Kim Thạch36. Vân hải ngọc cung duyên - Lương Vũ Sinh37. Bạch hổ tinh quân - Ưu Đàm Hoa38. Bỉ ngạn hoa - Thương Nguyệt39. Thất dạ tuyết - Thương Nguyệt40. Bích Vân thần chưởng - Vô Danh41. Bích nhãn thần quân - Ưu Đàm Hoa42. Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm43. Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng44. Bảo kiếm kỳ thư - Vô Danh45. Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng46. Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa47. Bát Nhã Thần Chưởng - Vương Triệu Anh48. Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh49. Bát Bộ Thần Công - Vô Danh50. Bạch Nhật Quỷ Hồn - Ưu Đàm Hoa51. Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh52. Bạch Cốt U Linh - Trần Thanh Vân53. Bách Cầm Sơn Chủ - Âu Thiên Phúc54. Bạch Các Môn - Trần Thanh Vân55. Âu Dương Chính Lan - Ưu Đàm Hoa56. Ảo ma bộ pháp - Trần Thanh Vân57. Ảo kiếm linh kỳ - Lương Vũ Sinh58. Anh Hùng Đông - A dựng cờ bình Mông - Yên Tử Cư Sĩ Trần ĐạiSỹ59. Ẩn long đại hiệp - Liễu Tàng Dương60. Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long61. Âm Dương thần chưởng - Trần Thanh Vân62. Âm Dương tam thư sinh - Ngọa Long Sinh63. Âm Dương quái điện - Trần Thanh Vân64. Âm Dương Giới - Khuyết Danh65. Ác thủ tiểu tử - Tuyết Nhạn66. Thanh gươm cô độc - Vũ Xương★ Hi vọng "Truyện Kiếm Hiệp Offline" sẽ là bằng hữu của bạn, cùngbạn khám phá những cuộc hành tẩu giang hồ của các vị anh hùng hảohán./.★ You are a big fan ofswordplay genre? You've read through most of the novels by JinYong, Old Long and want to read new stories of other acclaimedwriters? Do not hesitate any longer without immediate loadingapplications offline Stories Search our Association. Surely youwill be satisfied with the experience of our applicationprovides.★ Features of the app:    - Swipe left / right to switch to anotherprogram;    - Night reading mode helps protect theeyes;    - Adjust font size;    - Remember where previously readstories;    - Read the next Read previous stories withone touch;    - The story will be updatedregularly;    - Share with your friendsStories ★ Offline Search Agreement includes a large number ofstories or be carefully selected before returning to readers:1. A Deadly Secret - Kim Dung2. Fox Volant of the Snowy Mountain - Kim Dung3. Tian Long Ba Bu - Kim Dung4. The Heaven Sword and Dragon Saber - Kim Dung5. The Book and the Sword - Kim Dung6. Cauldron - Kim Dung7. The Smiling, Proud Wanderer - Kim Dung8. The Sword Stained with Royal Blood - Kim Dung9. Breaking the sky for - Kim Dung10. Complaints Xifeng White Horse - Kim Dung11. Condor Heroes - Kim Dung12. Lu Xiaofeng - Stock Long13. Save the planet for Phalaenopsis - Stock Long14. The minutes Member romantic (First Express executioner) -Shares Long15. Minutes of the executioner bars - Stock Long16. Cliff injured blood purge banks - Shares Long17. Real Death Long - Long Stock18. Bach Ngoc Lao Tiger - Stock Long19. Lam Bach Essence - Long StockCharter 20. Unknown Hero - Stock Long21. An individualized for record - Stock Long22. Sound public - Long Stock23. War In Crodia 1 - Longevity Sword - Long Stock24. War In Crodia 2 - Peacock Linh - Long Stock25. War In Crodia 3 - Bich jade melon - Stock Long26. War In Crodia 4 - Erotic completed - Stock Long27. War In Crodia 5 - Concubine Trade - Long Stock28. War In Crodia 6 - Ly Biet Question - Long Stock29. War In Crodia 7 - The right head - Stock Long30. Luc held only ma - Pair Khuong31. Shen Mo - Part I - Ngo Quan Sea32. Three Kingdoms - Luo Guanzhong33. Express - Dan ThanhTru 34. First - Standard Peak35. Directing - Nam Kim Thach36. Van marine pearl bow coast - Liang Yusheng37. Crystal White Tiger Army - Udumbara Flowers38. Belgium bank of flowers - Trade Nguyet39. Failure evening snow - Trade Nguyet40. Attorney Bich Van god - Anonymous41. Cliff military ID - Udumbara Flowers42. Bich Linh Ma Photo - Du Chau Tam43. Can Blood Bich Van - Single She Red44. Protection for a period - Anonymous45. Sell The Hero - Qin HongTable 46. Long Dao - Udumbara Flowers47. Prajna embody - United Million UK48. Bach Student Library - Wolong Sheng49. Bat Bo Shen Cong - AnonymousJapanese White Devils 50. Soul - Udumbara Flowers51. Bach Ma Photo Ministry - Anonymous52. White Spirit Essence U - Tran Thanh Van53. Cam Son Bach Owner - Au Thien PhucBach 54. The Mon - Tran Thanh VanOuyang 55. The Netherlands - Udumbara Flowers56. The method of virtual ma - Tran Thanh Van57. Virtual components for the period - Liang Yusheng58. Eastern Hero - A bottle Mongolia flag - Yen Tu Cu Si Tran DaiSyDragon age 59. Gender half - Duong Lieu Museum60. An Signed Sheep - Stock Assume Long61. Attorney yin yang spirit - Tran Thanh Van62. Yin-Yang triangle scholar - Wolong Sheng63. Yin-Yang Monster Power - Tran Thanh Van64. Yin-Yang About - Anonymous65. Evil Player Express - Snow Goose66. The sword alone - Wuchang★ hope 'Truyen Kiem Hiep Offline "will be your friends, and youdiscover the journey of pipe Gypsy heroes perfect droughts./.
Hát Karaoke Việt - Ghi âm 1.9.6
Phuongpn
HÁT KARAOKE FREE 100% ngay trên điện thoại haytablet chạy Android của bạn, với nhiều tính năng hay và hấpdẫn.Tíng năng TÌM KIẾM MẠNH MẼ giúp bạn có thể tìm kiếm bất kỳ bài hátnào, ca sĩ, nhạc sĩ, thể loại nhạc nào cũng có.Bạn thoả sức hát hò, bởi đâu cần 1 dàn âm thanh và bạn không cầnđến các quán hát đắt tiền, bạn chỉ cần một chiếc smartphone haytablet chạy HDH Android có cài sẵn ứng dụng Hát Karaoke Việt - Ghiâm vào là đủ.✪TÍNH NĂNG CỦA ỨNG DỤNG✓ Giao diện thiết kế phẳng hiện đại;✓ Thu âm chất lượng cao (cho phép tùy chọn chất lượng);✓ Tìm kiếm thông minh;✓ Đa dạng thể loại nhạc Karaoke phù hợp mọi lứa tuổi;✓ Dữ liệu các ca khúc được chọn lọc từ internet, karaoke 5số - 6số- 7số và được cập nhật mới liên tục;✓ Chia sẽ bản ghi âm của bạn cho bạn bè;✪ THỂ LOẠI NHẠC & CA SĨ✓ Các Thể loại nhạc như: nhạc TRỮ TÌNH, nhạc VÀNG, nhạc TRẺ , nhạcROCK, nhạc TRỊNH, Nhạc ĐỎ, nhạc QUÊ HƯƠNG, nhạc ÂU MỸ, nhạc CÁCHMẠNG,nhạc TIỀN CHIẾN, nhạc THIẾU NHI...✓ Các ca sĩ hot nhất 2017.🎤 Bạn còn chờ gì nữa hãy tải ứng dụng và hát ngay bây giờ!Lưu ý: Để được hố trợ tốt nhất, vui lòng cài đặt ứng dụng Youtubemới nhất từ CH Play.100% FREE karaoke on yourphone or tablet running Android you, with many features andattractions.Ting powerful search feature lets you search for any song, artist,composer, genre also.You freely sing, whence should first sound system and you do notneed to shop sing expensive, you just need a smartphone or tabletrunning Android have built applications Sing Karaoke Vietnam -Record to be enough.OF APPLIED ENERGY ✪TINH✓ Interface flat modern design;✓ high quality recording (allows optional quality);✓ Search smart;✓ Diversity Karaoke music genres fit all ages;✓ The data tracks are culled from the internet, karaoke 5so - 6so -7so and updated continuously;✓ Share your recordings to your friends;✪ Genre & SINGER✓ The Genre like: lyrical music, music, music CHILD, rock, musicprogramming, the music, the music homeland AMERICA EUROPE music,music REVOLUTION,pre-war music, music CHILDREN ...✓ The hottest singer in 2017.What are you waiting anymore 🎤 download apps and songs now!Note: To get the best support, please install the latest YouTubeapp from the Play Store.
com.phuongpn.amperemeter 1.6.2
Phuongpn
Inform you that how much mAH charging current is being receivedwhen charger Ampere Meter Pro will inform you that how much mAHcharging current is being received when you will put on Charge yourphone. Ampere meter Pro can prevent you from using bad Charger. Italso informs that how many mAH Charging current mobile phones takewhen connected with USB cable or charger (AC/wireless). ★ Amperemeter Pro measure most accurately Charging time and Voltage.However it is only good to evaluate that which Charger is mostsuitable for your device or Inform battery information on yourdevice. ★ Ampere Meter Pro works on Android 4.x.x+ devices. Notevery device is supported because there are devices which lacks anappropriate measurement chip (or the interface) and they can not besupported at all. ★ Ampere Meter is very light itself and superapp. Design is simple so that consumes very little Battery. ✓Battery Charging Level ✓ Battery Health ✓ Voltage ✓ Temperature ✓Battery Technology ✓ Plug Type ✓ Battery status ✓ Battery Capacity✓ Battery Capacity Current ✓ Model of phone ✓ Build ID of phone ✓Version of android system ✓ API Level Ampere meter Pro isapplication free. Setup and enjoy!. If you like Ampere meter Proapp don't forget rate 5 star ★★★★★ or review. They are appreciatefor me. Thank you so much!
Empty Folder Cleaner 2.1.9
Phuongpn
Annoyed with loads of empty folders in your file manager? Use thisapp. With a just one click all the empty folders will be deleted.You are also provided with multiple options to delete empty folders★ FEATURES ★ ✓ Scan hidden folders - Deep scan function help getmore folder ✓ Scan ANDROID created folders ✓ Show progress - getthe progress of which file is being checked for empty folders ★LOCALIZATION ★ ✔ If you want the app support your language, pleasehelp us translate from English to your language by access the linkbelow. Thank you! https://goo.gl/9vAB8R ★ PLEASE NOTE ★ ✓ This appwill not delete empty folders from the directories /LOST.DIR
Clashtasia - Base Layout with link 3.0.9
Phuongpn
Clashtasia - Base Layout with link is collection new maps &layouts for Clasher. Here you can also share the great map ofyourself to everyone. Features: ★ Copy base maps into game ★Awesome base maps from town hall 4 to town hall 13: war, farming,trophy, etc. ★ Awesome base maps from Builder Hall 4 to BuilderHall 9 ★ View map details, zoom-in, zoom-out ★ Fun base maps Whyare you waiting for its fully FREE, Build a strong COC village andshare it with your friends! Disclaimer: This content is notaffiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved bySupercell and Supercell is not responsible for it. For moreinformation see Supercell\'s Fan Content Policy:www.supercell.com/fan-content-policy.
Wifi Password Show Pro 1.5.1
Phuongpn
This is a PRO version of Wifi Password Show app with more features★ Please Note: Require ROOTED ★ Need to re-connect your new deviceto WiFi network, but forgot your password? Want to share a WiFipassword with your friend? Use WiFi Password Show Pro to view allWiFi Password when you need them with just one click! Share withfriends through SMS or Email. Yes, just that easy! WiFi PasswordShow Pro features: - Show SSID and Password - Copy WiFi Password toClipboard (to be able to paste anywhere) - Share password via SMSor Email - Share password in Full-screen mode - QR Code GeneratorWiFi Access - WiFi Password Recovery - WiFi Signal Strength Meter -Speed Test WiFi Network Please Note: - Only works on ROOTED devices(needs super-user permissions). - Is not a WiFi password cracker.NOT intended to crack WiFi networks. - Needs previous access toWiFi networks with your device to retrieve passwords. ✔ Why WiFiPassword Show Pro only works on a rooted device? Because yourdevice stores WiFi passwords when you connect to a new WiFinetwork. You are not able to access the passwords and retrieve themunless you have super-user permissions. Checkout here for moreinformation on root:https://www.google.com/search?q=what%20is%20root? ✔ If you want theapp support your language, please help us translate from English toyour language by access the link below. Thank you!https://goo.gl/DIF9ZY ✔ We website: http://phuongpn.com ✔ Pleasecontact to phuongpnitvn@gmail.com for any issues you may have; anddo give us 5 stars if you like us! Thanks & enjoy!
WiFi ADB Debug 1.3
Phuongpn
REQUIREMENTS This app works on ROOTED devices only. If you don'tknow what it means or your device is not rooted please don'tinstall. Users also need to grant this app su permission when beingasked. FEATURES WiFi ADB Debug is a easy way to build, debug andtest app with wifi connection, no cable. This is a helpfull fordeverloper ★ No-ads; ★ Rooted require; ★ No need to use USB cable;★ Quick enable, disable ADB connection over WiFi TCP/IP. TIPS Afterenabling ADB on app, open computer and open console and run adbconnect ip_address_of_device:5555 IN-APP PURCHASE This app requiresin-app purchase permission. This is for users to make donations tothe app developer. Donations are voluntary and in fact do not addany extra features. But it encourage app developer. Thanks!
Kute SMS 1.1
Phuongpn
So Kute SMS is designed with beautifulgraphic, so romantic and so cute.You can share your feeling with friends or just share on socialnetworks such as Facebook, Twitter... easily.Kute SMS is arranged by topics that makes you find your usefulmessages easily. These topics include:❶ Good night: Express your romantic feelings to your friends❷ Good morning: make anyone laugh and brighten with a funny SMS orwish a good day ahead❸ Happy woman day: Send your romantic letters,to make your personalrelationship stronger with grandmother, mother and girlfriends.❹ Happy birthday: greetings your brother, sister and others bysending your birthday gift message❺ Love: sharing the feeling with your love❻ Valentine: Surprise your dear ones on important day❼ Halloween, Noel, Happy new year: Celebrate festivals and makeanyone happier❽ Funny: Share your emotions with your close ones by sending themyour various feelingsand so many other topics.❾ Special symbol: with all special symbol for sms❿ Out of battery: Troll to flush out battery of your friends:)DOWNLOAD and ENJOY the KUTE SMS now!
Wifi Key Recovery 2.0.7
Phuongpn
★ Note: Require ROOTED for show WiFi Password feature★Need tore-connect your new device to WiFi network, but forgot yourpassword? Want to BACKUP your WiFi Password to Cloud and Sync withYour Other Devices.Use this application to view all Wifi Passwordwhen you need them with just one click! Sync overall your devices.Yes, just that easy!WiFi Key Recovery / WiFi Password Showfeatures:- Show SSID, Password, Signal, Frequency, MAC Address,Network Speed,...;- Scan WiFi networks nearby;- Sync All WiFiPassword to Cloud Storage;- Backup Your WiFi Password and Transferoverall your devices;- Network monitoring: up, down, ip lan, ippublic, location, time zone,...Please Note:- App can't work on somemodel of SAMSUNG phone because WiFi password has encrypted;- Workson ROOTED devices (needs super-user permissions).- Is not a WiFipassword cracker. NOT intended to crack WiFi networks.- Needsprevious access to WiFi networks with your device to retrievepasswords.✔ Please understand that application is a free app andcontains ads to support develop cost.✔ If you want the app supportyour language, please help us translate from English to yourlanguage by access the link below. Thank you!https://goo.gl/DIF9ZY✔Please contact to phuongpnitvn@gmail.com for any issues you mayhave; and do give us 5 stars if you like us! Thanks & enjoy!
Guide for Hay Day 1.0
Phuongpn
Guide for Hay Day android application, alloffeatures :Guide for Hay Day guide, Guide for Hay Day cheats, Guide for HayDaytips,Guide for Hay Day tricks, Guide for Hay Day strategy, Guide HayDayhow to play, etc.Install Guide for Hay Day for best performance on play agame.✔ All of tips and tricks collect from Internet source, if youhaveany violent suggestion, please send us viaemail:phuongpnitvn@gmail.com.✔ Please contact to phuongpnitvn@gmail.com for any issues youmayhave; and do give us 5 stars if you like us! Thanks&enjoy!
Base Designer for COC 2.1.1
Phuongpn
Looking for a new design for your Clash of Clan village? Do Youwant to share the strategy map, defense map, farming map foreveryone? If your answer is YES then this app maps for clash ofclans is yours!Maps for Clash of Clans or base layout for COC iscollection new maps & layouts for player of Clash of Clans.Here you can also share the great map of yourself to everyone.Features:★ Awesome base maps from town hall 1 to town hall 11: war,farming, trophy, hybrid (With quick Update)★ Awesome base maps frombuilder hall 2 to 8 - anti 3 star★ View map details, zoom-in,zoom-out★ Popup Window to construct in your COC game★ New BattleClip★ Like, share map for friends★ Download maps to use offlinemode✔ Why are you waiting for its fully FREE, Build a strong COCvillage and share it with your friends!!!✔ If you want the appsupport your language, please help us translate from English toyour language by access the link below. Thankyou!https://goo.gl/DIF9ZY✔ Please rate and review us to encourageus to develop more apps...!If you have any suggestions orcomplaints, kindly mail us to phuongpnitvn@gmail.com(*)Please note:This app is made by a fan. Unofficial. Not a game.
Sing Karaoke 2.0.8
Phuongpn
SING KARAOKE FREE 100% on Android with customize features(personalized) into your own application, each person will apresentation according to their own applications. In addition tothe powerful search function you can search for any song, artist,musicians, music genre also. It will appear as soon as you hit thesearch button without having to wait. ★ Features ★ ✓ Singing andrecord with high quality ✓ Customize Tab features on your ownapplication. ✓ Search with big data. ✓ Update the latest data. SingKaraoke let's you sing for free because it leverages YouTube’s forunlimited library of songs and videos. We’re always scouringYouTube for the best karaoke songs and lyrics and adding new music,songs and videos every day. If you love Sing Karaoke please help usto rate this application on Google Play. We will always bereceptive to your suggestions for further improvement applications.If you have any questions, please contact with us now via email:phuongpnitvn@gmail.com If you want the app support your language,please help us translate from English to your language by accessthis link: https://goo.gl/DIF9ZY (*) Note: All videos areautomatically collected from the YouTube source, we are notresponsible for it's content, it content belongs to the owner.Thank you very much and happy singing karaoke!
Truyen 18+ 1.1
Phuongpn
Tổng hợp các mẫu truyện 18+ vui vẻ,đọcoffline và hoàn toàn miễn phí. Giải trí những lúc rảnhrỗivới những tiếng cười sảng khoái.* Truyện được cập nhật tự động thương xuyên *Rất mong nhận được sự góp ý của các bạn để ứng dụng hoànthiệnhơnNhớ Share và Ủng hộ nếu thấy hay các bạn nhé!Synthesis of 18+funstories, read offline and completely free. Entertainment sparetimeto laugh.* Stories are automatically updated regularly *Look forward to your suggestions for morecompleteapplicationsShare and Supporter remember if or sisters!
WiFi Signal Strength Meter 1.3.8
Phuongpn
This app is a simple tool that allows you to view your current WiFiconnection signal strength. Its useful in finding good areas ofWiFi connectivity in your WiFi network. ✔ Easy to find the bestWiFi signal Strength ✔ The app is constantly updating the signalstrength so you can walk around your house, work, or anywhere yourconnected to WiFi to find the best connection. ✔ If you want theapp support your language, please help us translate from English toyour language by access the link below. Thank you!https://goo.gl/9vAB8R ✔ If you like this app, please take a momentto rate us. Thank you!
com.phuongpn.brightestflashlight 1.2.5
Phuongpn
Flashlight is free, intuitive and easy to use torch app forAndroid. Our app uses the built-in camera LED flash and providesthe brightest light as possible. If your device doesn't have aflash, then you can use the white screen mode. * FEATURES: - 2light sources: camera LED light, SCREEN light; - 2 bright modes:always ON or strobe/blinking/flashing with frequency to choose (SOSMode); - Tap on SCREEN to change COLORS; - Auto Light ON when youlaunch app; - Vibration/Sound on switch; - Change background; -Very bright; - Energy saving; * For any suggestion please send viaemail: phuongpnitvn@gmail.com * If you want become a contributor,please help us to translate the app to other language. If you likethe app, don't forget to rate us on Google Play Store. Thank you!
WIFI PASSWORD MASTER 1.5.0
Phuongpn
★ Note: Require ROOTED for show WiFi Password ★ Need to re-connectyour new device to WiFi network, but forgot your password? Want toBACKUP your WiFi Password to Cloud and Sync with Your OtherDevices. Use this application to view all Wifi Password when youneed them with just one click! Sync overall your devices. Yes, justthat easy! FREE WiFi Password Master features: ❶ Show SSID,Password; ❷ Backup WiFi Password to Cloud Storage; ❸ Transferoverall your devices. Please Note: ① Works on ROOTED devices (needssuper-user permissions). ② Is not a WiFi password cracker. NOTintended to crack WiFi networks. ③ Needs previous access to WiFinetworks with your device to retrieve passwords. ✔ Pleaseunderstand that application is a free app and contains ads tosupport develop cost. ✔ Please contact to phuongpnitvn@gmail.comfor any issues you may have; and rate us if you like the app!Thanks & enjoy!
Who Uses My WiFi - Network Scanner 1.7.3
Phuongpn
Your Wireless network is slowly and you believe someone isconnected to your Wi-Fi and using the internet without yourknowledge. What do you do in such situations? If you are lookingfor the fastest, smartest and easiest way to control and monitorthe number of users connected to your WiFi network and getinformation about the connected devices, you’ve come to the rightplace. This application will help you solved that. ✔ Features •Scans all WiFi network devices in seconds • Check who on my wifi /Detect wifi thief • Router Admin: 192.168.1.0 or 192.168.0.1 or192.168.1.1 , etc • Ping tool • Port scanner • Network monitor •Router Password List • Gives you ip, type of that device • Vendoraddress database to find which vendor's device is connected •One-Click Quick Scan • Rename device to save & mark your familydevice ✔ Please understand that application is a free app andcontains ads to support develop cost. ✔ If you want the app supportyour language, please help us translate from English to yourlanguage by access the link below. Thank you! https://goo.gl/9vAB8R✔ Please contact to phuongpnitvn@gmail.com for any issues you mayhave; and rate Us a 5 stars if you found this app useful. Thankyou!
Who Uses My WiFi - Network Scanner 1.7.2
Phuongpn
Your Wireless network is slowly and you believe someone isconnected to your Wi-Fi and using the internet without yourknowledge. What do you do in such situations? If you are lookingfor the fastest, smartest and easiest way to control and monitorthe number of users connected to your WiFi network and getinformation about the connected devices, you’ve come to the rightplace. This application will help you solved that. ✔ Features •Scans all WiFi network devices in seconds • Check who on my wifi /Detect wifi thief • Router Admin: 192.168.1.0 or 192.168.0.1 or192.168.1.1 , etc • Ping tool • Port scanner • Network monitor •Router Password List • Gives you ip, type of that device • Vendoraddress database to find which vendor's device is connected •One-Click Quick Scan • Rename device to save & mark your familydevice ✔ Please understand that application is a free app andcontains ads to support develop cost. ✔ If you want the app supportyour language, please help us translate from English to yourlanguage by access the link below. Thank you! https://goo.gl/9vAB8R✔ Please contact to phuongpnitvn@gmail.com for any issues you mayhave; and rate Us a 5 stars if you found this app useful. Thankyou!
Love Message 1.0
Phuongpn
So Cute Message is designed with beautiful graphic, so romantic andso cute. You can share your feeling with friends or just share onsocial networks such as Facebook, Twitter... easily. Cute Messageis arranged by topics that makes you find your useful messageseasily. These topics include:❶ Good night: Express your romanticfeelings to your friends❷ Good morning: make anyone laugh andbrighten with a funny SMS or wish a good day ahead ❸ Happy womanday: Send your romantic letters,to make your personal relationshipstronger with grandmother, mother and girl friends.❹ Happybirthday: greetings your brother, sister and others by sending yourbirthday gift message❺ Love: sharing the feeling with your love❻Valentine: Surprise your dear ones on important day❼ Halloween,Noel, Happy new year: Celebrate festivals and make anyone happier❽Funny: Share your emotions with your close ones by sending themyour various feelingsand so many other topics.❾ Special symbol:with all special symbol for sms❿ Out of battery: Troll to flush outbattery of your friends :)DOWNLOAD and ENJOY the Cute Message now!
WiFi Router Password - Router Master 2.0.0
Phuongpn
You forgot the password for your router and now can not access it,with this application now get it easy and in a fast way. If younever changed your password, try a username and password which weprovide to the brand of your WiFi Router. If you changed it before,you must hard-reset the WiFi Router by insert a sharp object intothe small hole with a button that usually have all the WiFi routerin the back side, or keep the On-Off button pressed for a fewseconds. Enjoy this app full free!
All Router Admin - Setup WiFi Password 1.5.1
Phuongpn
No need for laptop or computer Easily access your router settingsand control your wifi network with this App. It’s easy, convenientand versatile tool helping any Android user to manage their routerfrom their smartphone. It’s great analysis tool to help you betterunderstand your router and your internet settings. What can you doas a router administrator? - Router password change; - Check yourdefault gateway; - Change WiFi password; - Block stranger person; -Parent control. (*) Note: Some functions may be different on somerouter devices Get it for FREE now! And don't forget to give us 5*if you like the application. Thank you!
Strong Random Password Generator 1.1
Phuongpn
The app allows you to generate secure, random passwords withoutneeding to rely on online services which may compromise yoursecurity. With settings to help you choose how long and how complexyour passwords are, generating random passwords is fast and easy.Just open the app and hit Copy!Translations:✔ We've started totranslate Random Password Generator into other languages, but weneed your help!Visit https://goo.gl/DIF9ZY to help expand thisapp's global reach. ✔ Please contact to phuongpnitvn@gmail.com forany issues you may have; and do give us 5 stars if you like us!Thanks & enjoy!
WiFi Signal Strength Meter Pro (no Ads) 1.5
Phuongpn
This app is a simple tool that allows you to view your current WiFiconnection signal strength. Its useful in finding good areas ofWiFi connectivity in your WiFi network. ✔ You also have the optionto show the signal strength as a percentage on your device's taskbar. ✔ The app is constantly updating the signal strength so youcan walk around your house, work, or anywhere your connected toWiFi to find the best connection. ✔ If you want the app supportyour language, please help us translate from English to yourlanguage by access the link below. Thank you! https://goo.gl/9vAB8R✔ If you like this app, please take a moment to rate us. Thank you!
FREE OPEN WIFI PASSWORD SCANNER 1.0
Phuongpn
FEATURES:- AUTO SCAN OPEN WIFI NETWORKS AROUND- NOTIFY IF HAVEAFREE WIFI NETWORK- SHOW WIFI PASSWORD (ROOT REQUIRED)- SHAREWIFICONNECT VIA QR CODE- SHARE WIFI PASSWORD VIA ANOTHERAPPS:FACEBOOK, GMAIL, SOCIALS,...PRETTY SIMPLE TO USE AND A VERYCLEANAPP. CONTAINS FEW ADS. YOU WILL NOT NEED MORE WIFI PASSWORDWITHTHIS APP. JUST CONNECT TO THE OPEN WIFIHAVE FUN!
WIFI PASSWORD KEYGEN 1.0
Phuongpn
This app will help you to increase your wifi security,againstpeople who try to connect to your wifi network.Very simpleto usejust select one of the networks around you and generateaalphanumeric password.After this you just have to set it toyourrouter.You can generate all the wifi passwords you needeverytime.Please note: This app required Root to view WiFiPasswordrecovery
Perfect Uninstaller - Apk Extractor 1.2
Phuongpn
Fastest and simplest uninstall and apk extractor tool on android!FEATURES: • Apk extractor • Remove/Uninstall system apps (Root) •Search app by name • Show app manage page • View app in Google PlayStore • Launch app • App share • Apk share NOTE: • Root permissionsare required to uninstall system apps; • Need restart after removesystem app on some device to make change. If you want the appsupport your language, please help us translate from English toyour language by access the link below. Thank you!https://goo.gl/DIF9ZY
2048 - Classic & New 2048, Number Puzzle Game 2019 1.0.5
Phuongpn
HOW TO PLAY Swipe to move the tiles. When two tiles with the samenumber touch, they merge into one! Reach 2048. Features -Tiny(3x3), Classic(4x4), Big(5x5), Bigger(6x6), Huge(8x8),Extreme(10x10) - More beautiful color themes - Undo last movement -Game is automatically saved - Endless mode (you can keep playingafter 2048... 4096...) - Leaderboards - Clean interface ✩✩Rate Us 5Stars if you found this app useful✩✩ Internet permission is usedfor ads.
Wifi Password Show 2019 1.0.1
Phuongpn
ROOT NEEDED! Features: - Wifi password recovery; - Share WiFipassword in full-screen mode; - QR Code Generator WiFi Access.Note: - Root needed; - Not a WiFi password cracker; - Needsprevious access to WiFi networks with your device to retrievepasswords. Enjoy!
Who Use My WiFi - Network Scanner (Pro) 2.0.0
Phuongpn
Your Wireless network is slowly and you believe someone isconnected to your Wi-Fi and using the internet without yourknowledge. What do you do in such situations? If you are lookingfor the fastest, smartest and easiest way to control and monitorthe number of users connected to your WiFi network and getinformation about the connected devices, you’ve come to the rightplace. This application will help you solved that. ✔ Features •Scans all WiFi network devices in seconds • Check who on my wifi /Detect wifi thief • Router Admin: 192.168.1.0 or 192.168.0.1 or192.168.1.1 , etc • Ping tool • Port scanner • Network monitor •Router Password List • Gives you ip, type of that device • Vendoraddress database to find which vendor's device is connected •One-Click Quick Scan • Rename device to save & mark your familydevice ✩✩Rate Us 5 Stars if you found this app useful✩✩
App sharing - Apk Extractor/Backup/Uninstall 1.0.2
Phuongpn
Fastest and simplest share and apk extractor tool on android!NoROOT access required. FEATURES: • Apk extractor •Remove/Uninstallapps • Search option to search apps • Show appmanage page • Viewapp in Google Play Store • Launch app • App share/ Apk share • ByDefault Apk's will be saved in ~/ApkSharing If youwant the appsupport your language, please help us translate fromEnglish toyour language by access the link below. Thankyou!https://goo.gl/DIF9ZY