QB logic Apps

Loading...
μπλε ιστορίες 1.4.0
QB logic
Μπλε ιστορίεςΟι πιο μακάβριες, σκοτεινές, τρομακτικές ιστορίες μυστηρίου σεπροκαλούν να τις εξιχνιάσεις.Βρες άλλον ένα ή μάζεψε την παρέα σου και φτιάξε ομάδες, σκέψου καικάνε ερωτήσεις, βρες τι συνέβη και γιατί και μάζεψε πόντους.Μπορείς να νικήσεις το χρόνο και την αντίπαλη ομάδα?Στείλε τη δική σου ιστορία και ίσως τη δεις σε επόμενο update τηςεφαρμογής με το όνομά σου! (Παρακαλούμε μόνο πρωτότυπες ιστορίεςδικής σας επινόησης! Τις άλλες τις ξέρουμε ήδη ;-) )Στείλτε μας προτάσεις και βελτιώσεις για την εφαρμογή:mpleistories@qblogic.gr************Σημείωσεις - Γνωστά ζητήματα:1) την πρώτη φορά απαιτείται σύνδεση με το internet για ναφορτωθούν οι ιστορίες.2) σε ορισμένες εκδόσεις android απαιτείται κάθε φορά η σύνδεση στοinternet για να φορτωθούν οι ιστορίες (γνωστό τεχνικό, μη επιλύσιμοζήτημα)Blue StoriesThe most macabre, dark, eerie mystery stories provoke tounravel.Find another or gathered your friends and do-groups, think and askquestions, find out what happened and why and collect points. Canyou beat the time and their opponents;Send your own story and maybe see in the next update of theapplication with your name! (Please only your own original storiesinvented! On the other we already know;-))Send us your suggestions and improvements for implementation:mpleistories@qblogic.gr************Note - Known issues:1) the first time requires an internet connection to load thestories.2) in some android versions required whenever the internetconnection to load the stories (known technical, non-solvableproblem)
Μπουκάλα με Θάρρος 1.3.1
QB logic
Το πιο διασκεδαστικό παιχνίδι για την παρέακαι τα πάρτυ!Γύρισε τη μπουκάλα και φίλα τους όλους ή παίξε με τις έτοιμεςπροκλήσεις θάρρους που περιέχονται.Οι προκλήσεις θάρρους ρυθμίζονται τόσο για ανήλικους όσο και γιαενήλικες.*****************************************Μπουκάλα DeluxeΣου άρεσε η μπουκάλα? Τσέκαρε και τη Deluxe έκδοση:>>> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qblogic.mpoukala.deluxe<<<- γράψε δικές σου προκλήσεις θάρρους ή σβήσε όσες δε σουαρέσουν- νέο mode μόνο με ερωτήσεις 18+- περισσότερα μπουκάλια και άλλα τρελιάρικα αντικείμενα- εμφάνιση του ποιος παίζει σε κάθε γύρο- περισσότερες εικόνες φόντου******************************************Ρυθμίσεις:- επιλογή μπουκάλας (κλασσική, καλοκαιρινή, κόλα)- επιλογή εικόνας φόντου (ξύλο, άσφαλτος, άμμος, πλακάκι)- προκλήσεις θάρρους για ανήλικους, ενήλικες ή και να μηνεμφανίζονται- διάρκεια περιστροφής μπουκάλας (3"-10")- ταχύτητα περιστροφής μπουκάλας (1-10)- ήχος (με ή χωρίς)Στείλτε μας τις παρατηρήσεις και τις ιδέες σας (π.χ. δικές σαςπροκλήσεις θάρρους) στο mpoukala@qblogic.grThe most fun game forfriends and partying!He turned the bottle and kiss them all or play with ready couragechallenges contained.Challenges courage adjusted for both minors and adults.*****************************************Bottle DeluxeI liked the bottle; Check it out and Deluxe edition:>>> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qblogic.mpoukala.deluxe<<<< / b>- Write your own challenges courage or extinguish those you do notlike- New mode only questions 18 +- More bottles and other objects treliarika- Look who's playing in every round- More background images******************************************Settings:- Select Bottle (classic, summer, cola)- Select background image (wood, asphalt, sand, tiles)- Challenges of courage for minors or adults and should notbe- During rotation Bottle (3 "-10")- Rotational speed Bottle (1-10)- Sound (with or without)Send us your comments and ideas (eg own challenges courage) tompoukala@qblogic.gr
Chat & Γνωριμίες 1.5
QB logic
H πρώτη αποκλειστικά mobile chat εφαρμογή έφτασε. Μπείτε στονκόσμοτου chat με την εφαρμογή Chat & Γνωριμίες και συνομιλήστεστατυφλά με άτομα που σας ενδιαφέρουν σε μια προσωπική συνομιλίασεένα περιβάλλον ασφάλειας.Ξεχάστε ότι γνωρίζατε μέχρι σήμερα για το chat καιξεκινήστεσυνομιλίες με τον πιο παραδοσιακό τρόπο: Μιλήστε στα τυφλάμε άτοματου φύλου που σας ενδιαφέρουν. Η διαδικασία είναι απλή:επιλέγετετο φύλο που είστε και το φύλο με το οποίο ενδιαφέρεστενασυνομιλήσετε, εν συνεχεία παίρνετε θέση στην ουρά αναμονήςκαιπεριμένετε να μιλήσετε μόλις έρθει η σειρά σας.Επιπλέον μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προφίλ (το usenameπρέπεινα είναι με αγγλικούς χαρακτήρες) προκειμένου ναεκμεταλλευτείτε τηδυνατότητα της εφαρμογής για να μην περιμένετεκαθόλου στην ουράαναμονής αγοράζοντας coins. Κερδίστε επιπλέονcoins προσκαλώνταςφίλους σας στην εφαρμογή καθώς και κάνοντας loginκάθε μέρα.Η αγορά των coins γίνεται με τη χρήση sms, δεν αποτελείσυνδρομητικήυπηρεσία και απευθύνεται καθαρά σε ενηλίκους. Γιαπερισσότερεςπληροφορίες μπορείτε να δείτε το menu βοήθεια τηςεφαρμογής.Οι αγορές, οι συνομιλίες και τα προσωπικά σας δεδομέναείναιΑΠΟΛΥΤΑ ΑΣΦΑΛΗ και ΑΝΩΝΥΜΑ.Hfirstexclusively mobile chat application arrived. Enter the worldof thechat by applying Chat & Dating and chat blindly withpeopleinterested in a personal conversation in a secureenvironment.Forget that you knew so far for the chat and start talks inthemost traditional way: Talk to blind people with sex thatinterestyou. The process is simple: select the gender you are andsex whoare interested to chat, then taking place in the queue andwait totalk just your turn.Additionally you can create a profile (the usename must beinEnglish characters) in order to harness the potential oftheapplication not to wait any queued buying coins. Earn extracoinsinviting your friends to the application and making logineveryday.The purchase of the coins is done using sms, not asubscriptionservice and directed purely to adults. For moreinformation pleasesee the help menu of the application.Markets, talks and personal data are secure and anonymously.
βρες ποιος - προσωνύμια 1.3.1
QB logic
Μπορείς να βρεις σε ποιον ανήκουν πασίγνωσταπροσωνύμια και παρατσούκλια?Ήρωες, ποδοσφαιριστές, πολιτικοί, τοποθεσίες, πράγματα κλπ θαπροκαλέσουν τη μνήμη και τις γνώσεις σου!Για πολλά από τα προσωνύμια παρέχονται πληροφορίες για το πωςαυτό προέκυψε ή πληροφορίες για το άτομο/αντικείμενο/κλπ στο οποίοανήκει.Βοήθειες:- υπόδειξη με σημαντικές πληροφορίες- διαγραφή των γραμμάτων που περισσεύουνΓνωρίζετε γνωστά/διάσημα προσωνύμια και παρατσούκλια που δενυπάρχουν στο παιχνίδι?Στείλτε τα μας (προσωνύμιο και ποιος/τι είναι) στο brespoios.proswnymia@qblogic.grκαι πιθανώς θα προστεθούν σε επομενο update του παιχνιδιού!You can find who ownswell known aliases and nicknames;Heroes, footballers, politicians, places, things, etc. will causememory and your knowledge!For many of the aliases provided information on how it arose orinformation for the person / object / etc to which he belongs.Aid:- Message with important information- Delete the superfluous lettersKnow known / famous aliases and nicknames that are not in thegame;Tell us the (nickname and who / what they are) inbrespoios.proswnymia @ qblogic.gr and probably will be added innext update of the game!
Quiz Beast 1.7
QB logic
Έχεις γνώσεις; Απόδειξε το παίζοντας το QuizBeast. Νίκησε το τέρας των ερωτήσεωνΤο Quiz Beast είναι ένα παιχνίδι ερωτήσεων με σκοπό νααποδείξετε στον εαυτό σας και στους φίλους σας τις γνώσεις πουκατέχετε, μέσα από μια πληθώρα ερωτήσεων.Περιλαμβάνει:- 1000+ ερωτήσειςΠληθώρα κατηγοριών ερωτήσεων:- Ιστορία- Γεωγραφία- Αθλητικά- Επικαιρότητα- Τέχνη- ΕπιστήμεςΠαίξτε σε 2 βασικά modes- Μαραθώνιο ερωτήσεων: Απαντήστε όσες περισσότερες ερωτήσειςμπορείτε και ανεβάστε το score σας στον online πίνακα του QuizBeast.- Κλασσικό παιχνίδι ερωτήσεων: Απαντήστε πεπερασμένο αριθμόερωτήσεων κυνηγώντας τις bonus ερωτήσεις.- Και στα 2 modes μπορείτε να επιλέξετε είτε μία μοναδικήκατηγορία ερωτήσεων, είτε ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΛΑ!!Παίξτε είτε μόνος είτε συναγωνιστείτε με κάποιο φίλο σας μέσωBluetooth.Επιπλέον διασκεδάστε τεστάροντας τις γνώσεις σε όμορφο γραφικόπεριβάλλον.- Συνεχής ανανέωση των ερωτήσεωνΑν εντοπίσετε κάποιο λάθος μπορείτε να μας ενημερώσετε με emailστη διεύθυνση: quizbeast@qblogic.gr για να τοδιορθώσουμε.
Είσαι σβέλτος? 1.4
QB logic
Το νέο παιχνίδι ταχύτητας μόλις έφτασε.Νομίζεις πως είσαι αρκετά γρήγορος και παρατηρητικός? Ήρθε η ώρα νατο διαπιστώσεις παίζοντας το πιο διασκεδαστικό παιχνίδι ταχύτητας.Σκοπός του παιχνιδιού είναι να πληκτρολογήσεις όσο το δυνατόνγρηγορότερα την σωστή ακολουθία αριθμών και γραμμάτων.Διαφορετικά είδη παιχνιδιών:- ΑΡΙΘΜΟΙ- ΓΡΑΜΜΑΤΑ- ΜΙΞ- ΠΡΑΞΕΙΣ- ΟΛΑ τα παραπάνω μαζί διαδοχικάΜπορείτε να συναγωνιστείτε τους υπόλοιπους παίκτες είτε σταεπιμέρους παιχνίδια, είτε σε όλα μαζί κάνοντας submit τονκαλύτερο/γρηγορότερο σας χρόνο.
Μπουκάλα με Θάρρος - Deluxe 1.0.0
QB logic
Το πιο διασκεδαστικό παιχνίδι για την παρέακαιτα πάρτι!Γύρισε τη μπουκάλα και φίλα τους όλους, παίξε με τιςέτοιμεςπροκλήσεις θάρρους που περιέχονται αλλά και συμπλήρωσε τιςδικέςσου!Οι προκλήσεις θάρρους ρυθμίζονται τόσο για ανήλικους όσο καιγιαενήλικες.Deluxe features:- προσθέστε δικές σας προκλήσεις θάρρους!- επεξεργασία, (απ)ενεργοποίηση και διαγραφή τωνυπαρχόντωνπροκλήσεων θάρρους- χωρίς διαφημίσεις- νέα μπουκάλια και τρελιάρικα αντικείμενα- νέες εικόνες φόντου- νέο mode με προκλήσεις θάρρους μόνο για ενήλικες (18+)- ρύθμιση πλήθους παικτών- εμφάνιση του παίκτη που επιλέγεται σε κάθε γύροΡυθμίσεις:- επιλογή μπουκάλας (διάφορα μπουκάλια και αντικείμενα)- επιλογή εικόνας φόντου (διάφορα)- προκλήσεις θάρρους για ανήλικους, ενήλικες, όλα ή και ναμηνεμφανίζονται καθόλου- διάρκεια περιστροφής μπουκάλας (3"-10")- ταχύτητα περιστροφής μπουκάλας (1-10)- ήχος (με ή χωρίς)Στείλτε μας τις παρατηρήσεις και τις ιδέες σας (π.χ. δικέςσαςπροκλήσεις θάρρους) στο mpoukala@qblogic.grThe most fun gameforfriends and partying!He turned the bottle and kiss them all, play with readycouragechallenges contained and added your own!Challenges courage adjusted for both minors and adults.Deluxe features:- Add your own challenges courage!- Processing (de) activation and deletion of existingchallengescourage- No ads- New bottles and objects treliarika- New background images- New mode challenges courage for adults only (18 +)- Setting number of players- Show player selected in each roundSettings:- Select Bottle (various bottles and objects)- Select background image (various)- Challenges of courage for minors, adults, all, or not appearatall- During rotation Bottle (3 "-10")- Rotational speed Bottle (1-10)- Sound (with or without)Send us your comments and ideas (eg own challenges courage)tompoukala@qblogic.gr
pare doraki 1.2
QB logic
Το paredoraki.gr σε συνεργασία με την QB logicφέρνει όλους τους διαγωνισμούς στο κινητό σας.Μπορείτε πλέον να δείτε συγκεντρωμένα όλους τους διαθέσιμουςδιαγωνισμούς που είναι ενεργοί αυτήν την στιγμή.Επιλέξτε το εύρος ημερών (μέχρι την ημερομηνία λήξης) για τηνπροβολή των διαθέσιμων διαγωνισμών με επιλογές σε:- αύριο- 3 (ημέρες από σήμερα)- 5 (ημέρες από σήμερα)- 8 (ημέρες από σήμερα)Για τη συμμετοχή στους αντίστοιχους διαγωνισμούς που σαςενδιαφέρουν, επιλέξτε από την κεντρική λίστα το διαγωνισμό πατήστεστο νέο παράθυρο το κουμπί "Πάρτε μέρος".Υ.Σ:Δε φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τηνεγκυρότητα των διαγωνισμών.tags: Διαγωνισμοί, διαγωνισμοι, διαγωνισμός, διαγωνισμος,προσφορές, προσφορά, δώρα, κερδίστε, offer, κλήρωση, diagonismos,diagonismoi, συμμετοχή σε διαγωνισμό, Δωρεάν