RADEFFFACTORY Apps

Loading...
Вземи Парите 7.12
RADEFFFACTORY
Това е аналог на познатата ви игра "Стани богат". Правилата сасъщите - въпроси един след друг, с всеки въпрос трудността сеувеличава и парите нарастват. Има и стандартните 3 жокера. Целта еда си тръгнете с възможно повече пари. Забавлявайте се и станетебогати! - Това е само игра и парите не са истински! - Играта няманикаква връзка с оригиналната игра, излъчвана по телевизията! Тазимобилна версия е обикновена игра с въпроси и само наподобяваоригинала! - Ако има грешка в някой от въпросите, можете да пишетена e-mail-а на разработчика!
World Offline Map 7.4
RADEFFFACTORY
This is offline atlas. It contains detailed maps of all continentsand a few world maps. Also, the app includes World Time Zone Map.You can zoom in, zoom out (use the on-screen buttons orpinch-to-zoom) and explore all the world offline without any GPS ornetwork access. This is not a navigation. The permission forinternet is only for showing ads. All maps are offline saved onyour device. This makes app very big size, but it can betransferred to SD Card via your device settings and app manager.This makes the app less than a 1 MB. The app includes images fromdifferent websites. Some of the maps may be old or with poorquality. The app includes World Google Map. The map is offlineimage of the original Google Maps. The image is taken January 2015.
Double Click Lock 7.0
RADEFFFACTORY
Double Click Lock Widget is very useful app. Most of the modernsmartphones have double tap option to turn off and turn on display.This app allows all devices, even older ones, to turn off displaywhen user double tap on the homescreen. Fast, easy, and veryhandy... - the app should work on all devices using androidgingerbread or higher version - the battery drain should be noneThis app is just a widget! To learn how to use the app, follow theinstructions in the video or in the app help screen! To uninstallthe app, first disable it from Device Administrators, or use thebutton on the main app screen! This app uses the DeviceAdministrator permission!
66 Santase 36.6
RADEFFFACTORY
This is card game played with 24 cards. In some countries it'scalled "Sixty-six", "Santase" or "Schnapsen". See how to play andrules of the game in game help or over the internet. The game isknown in different variations. You can customize your settingsaccording to the rules you know (start with 20/40 or not, declare20/40 with queen only or both - queen and king, show or hideopponents points...). Change the game look according to your needs.Everything is in your hands. Enjoy with improved AI and the bestcard game experience... If you want to play vs real people you candownload our new 66 Santase Online Multiplayer version of the game:https://play.google.com/store/apps/details?id=santasemulti.radefffactoryIn game settings you can change: - auto hand gathering (on/off) -possibility to declare marriage (20/40) with no picks - possibilityto declare marriage (20/40) with queen and king (not only queen) -possibility to hide android points (harder for the user to followthe game flow) - change the score, user have to reach to win thegame - change the look of the deck - change the look of the back ofthe cards - change the background and actionbar of the game - turnsound on and off - turn animation on and off To declare marriage,according to the settings (upper in the description), just throwthe queen (or the king, if set in the settings), and the pointswill be automatically added to your points. Full game rules:http://goo.gl/I1Smlc
Карти България Офлайн 6.4
RADEFFFACTORY
Offline BG Maps Това са офлайн карти на много градове в България.Приложението не се нуждае от интернет или GPS за да работи(изискването за интернет е само с цел показване на реклами), то нее навигация, а просто съвкупност от карти на български градове.Картите са подробни, а по големите областни градове имат изобразении маршрути на автобусите, както и номерата на жилищните блокове насъответните улици. За сега градовете са около 80. Поради големиятразмер на приложението, е добавена възможност за преместване накартата с памет, което може да направите от мениджъра на приложенияна телефона ви, след което самата апликация ще стане по-малка от 1MB. Картите не са правени от мен, аз просто съм ги подбрал. Порадитази причина, някои от тях може да са доста стари. При възможностще ги обновявам с по-нови. Картата на София за транспорта епредоставена от "Център за градска мобилност" ЕАД. Внимание!Приложението не е навигация, не изисква интернет и GPS. Целта му еда върне изживяването от ползването на старите хартиени карти.
Притчи и Приказки 17.5
RADEFFFACTORY
Това е сборка от поучителни разкази, притчи и басни на българскиезик. Съдържа невероятни истории, които ще ви накарат да сезамислите за живота си и да получите ценни съвети. Всички записи саофлайн и приложението няма нужда от интернет за да четете притчите.Интернет позволението е само с цел показване на реклами и споделянена притчите. Имате контрол над размера на шрифта, тъмна тема запо-неизморително четене, както и възможност за отбелязване напрочетените истории (добавена е обща статистика за всичкопрочетено). Сборката за сега съдържа 140 притчи, разделени в 2категории, над 400 басни разделени в 2 категории, 60 забавни иинтересни истории с Хитър Петър и над 200 български народниприказки и още много други. Историите са подбирани от свободнотоинтернет пространство, но ако забележите, че някои от историите неса вместени в приложението според лиценза им, моля сигнализирайтена e-mail-а на разработчика.
Dice Game 12.11
RADEFFFACTORY
This is a game with six dices also known as Farkle Dice, BattleDice, Zilch, Yahtzee, Barbut, Crap Out or 10000 Dice. At the startof the game you roll them with clicking the button or shaking yourphone. Different combinations gives you different points. If youlike combination you take it, if you don't you can roll again, butit's possible to lose your current points. You decide your tactics!Game Modes: - Single Player - Local MultiPlayer - OnlineMultiPlayer
Хороскоп Плюс 20.5
RADEFFFACTORY
Хороскоп Плюс сега включва: - Хороскоп за зодията - Информация зачовек по въведен ЕГН - Календар на имените дни (търсене по име илипо дата, както и показване на празнуващите днес) - Магическа топкана отговорите - Късмет за деня във формата на звезди указващиуспеха в различните области - Гледане на кафе с ключова дума изначението и - Съновник (с вградена търсачка) - Любовен метър -Дневен хороскоп (изисква интернет) - Фази на Луната (изискваинтернет) - Значение на имената - Характер на хората по месеци -Щастливи числа за деня - Хвърляне на монета - Баница с късметиХороскоп Плюс дешифратор на ЕГН, хороскоп (оракул), гледане накафе, състояние за деня, календар на имените дни, значение наимената, съновник, любовен метър, фази на Луната и магическа топкав едно. Подобно е приложението "z-info". Показва ви района, дата нараждане, зодия, пол на човека, както и доста обемна информация зазодията и нейните специфики. Програмата е изцяло на български език.Сега е добавена и възможност за проверка на хороскопа за живота испецификацийте на зодията ви, без нужда от въвеждане на ЕГН, кактои магическа топка (magic 8 ball), на която може да задаватевъпросите си. Добавена е и възможност за гледане на кафе. Простокликате чашата и ви се пада късмет от дъното на кафената утайка.Добавени са звезди указващи дневният ви късмет. Проверявайте всекиден, да научите кои области ще са ви най-успешни. Лесно можете даразберете и щастливите си числа за деня. В последната версия имадобавен и календар на имените дни, с възможност за търсене по имеили по дата. Също можете да проверите и значението на българскитеимена, както е предложения за именуване на човек по месец нараждане. Приложението разполага и със съновник. Просто въвеждатенещо, което сте сънували и приложението казва какво означава това.Добавена е информация за фазите на Луната през текущия месец. Сегае представена и нова опция - любовен метър. Въвеждате мъжко иженско име, и програмата ви показва тяхната съвместимост. А акоискате да решите нещо, можете бързо и лесно да хвърлите монета.Забавлявайте се! - ЕГН-то не се използва за никаква друга цел освенза вземане на информация за дата на раждане, пол и област на човек.Разрешението за интернет на приложението е единствено с целпоказване на рекламен банер, и по никакъв начин не застрашаваличната ви инфромация. В програмата никъде не се изполва ЕГН-токато цял номер, а всяка цифра поотделно. Повече информация може давидите в сайта на Гражданска Регистрация и АдминистративноОбслужване. Там са описани значенията на всяка цифра от ЕГН-то ипрограмата по никакъв друг начин не използва идентичността ви. -Въвеждането на ЕГН не е задължително, за нормалното използване напрограмата. - Разрешението за интернет е единствено с цел показванена рекламен банер в самото приложение. - Спецификите на зодиите иостаналата информация в приложението, са събирани от свободнотоинтернет пространство и по никакъв начин разработчика не държиправата над тях. Ако има проблеми с някой лиценз, моля свържете сес e-mail на разработчика за да бъде поправена грешката. - Впоследната версия е добавен и дневен хороскоп и информация зафазите на Луната. Те вземат информация от безплатни сайтове винтернет и за да използвате тази екстра трябва да имате интернетвръзка. За останалите функции на приложението интернет връзка не енужна.
Color Mixer RGB HEX 10.0
RADEFFFACTORY
This is simple but very useful tool for mixing colors. Check theoutput color by adding different amount of main colors. The appworks in two modes - HEX and RGB. The app includes RGB - HEXconverter, and image color picker tool.
Rescan SD Media Card 7.1
RADEFFFACTORY
This is very simple and very useful for some users app. Its purposeis to rescan (remount) your SD card with one click, without removeit or go into settings. This is very helpful when you see that yourlatest photos or downloaded music is not found by your musicplayer, gallery, etc. The app works with Android KITKAT and highertoo!
Deal or Risk - Cars Edition 4.2
RADEFFFACTORY
This game is similar to a popular TV game. At the start you pickyour box, and then open boxes one by one. Every box contains moneyor car. Occasionally the banker will give you offers. You can pickthe money, banker gives you, or continue playing until you getwhat's in your box. Enjoy and win a lot of money, or a brand newcar... !!! Money in the game are not real - this is just a game !!!
NC Puzzle 15 9.2
RADEFFFACTORY
Nice and Clean Puzzle 15 is classic game known as Puzzle 15, Puzzle8 or Puzzle 24. In this version you have three difficulties with 8,15 and 24 tiles to arrange. Click on them to swap position with theempty space. Your goal is to arrange them on correct placesaccording to the numbers. Do it as fast as you can to makehighscore. Enjoy with nice clean light interface and completelyrandom (infinite) levels!
Бесеница 18.2
RADEFFFACTORY
Това е класическата игра Бесеница или още известна като Бесенка. Виграта има хиляди думи разпределени в различни категории. Можете дапроменяте трудността на играта, както и вида на клавиатурата. Можеда избирате дали да се показват първата и последната буква или не.В играта има и статистика на всички победи и загуби. Добавена евъзможност и за игра с приятел. Забавлявайте се!
Hit The Bunny 11.5
RADEFFFACTORY
Hit The Bunny is very addictive and simple game. Your goal is tohit as many bunnies as you can. Press the 'Play' button to begin,then hit on the bunnies as fast as possible. The game will start tospeed up and become faster and faster. If you miss 5 or morebunnies the game ends. You can check your last score and best scorein game High Score screen. Enjoy!
Math Genius Tool 8.1
RADEFFFACTORY
This is collection of math tools. It contains scientificcalculator, unit converter between many kinds of units(temperature, length, energy, power, velocity, volume, weight...),tool to solve quadratic equations, section with different kinds offormula, numeric systems conversation tool and more...
Giraffe Island 4.2
RADEFFFACTORY
Simple and addictive game for hitting giraffes. Hit them to makepoints and try not to miss. Miss 5 times and you are done. Play,enjoy and be the fastest!
Ball Of Questions 4.1
RADEFFFACTORY
This app works like a real Magic 8 Ball. Simply ask a question (Yesor No questions) and shake the device and the answer shall berevealed. Instead of shaking you can see the answer with touchingthe ball as well.Now in the app is added nice 'Ball OQ' widget.Place it on your homescreen and with only one touch you can see theanswers of your questions.If you want to remove the ads and use theapp on your smartwatch just download the pro version of the app:https://play.google.com/store/apps/details?id=ball.of.questions.pro
Double Shake Unlock 5.3
RADEFFFACTORY
Open Double Shake Unlock, click ENABLE button, and you are good togo. By using this app, you can unlock your phone, only by shakingit. Forget using your power button, and increase your productivity!To see how to use the app, follow the in-app animation, or look atthe promo video!- app may not work properly on some devices-battery usage should be very low, but still noticeable
Stopwatch + Wear 7.3
RADEFFFACTORY
Very useful Stopwatch tool that works on your smartphone,smartwatch and tablet.
8 Bit Watch Face 3.1
RADEFFFACTORY
8 Bit Watch Face is a classic arcade game style watch face. Itsupport round and square watches with android wear. Ambient modeincluded! Tap on the screen will show you battery level. Image ofthe watch changes according to the day/night cycle. Enjoy!
Lights ON 7.3
RADEFFFACTORY
This is very cool logic/puzzle game - similar to Plumber. Your goalis to rotate the pipes so the battery power reaches the lightbulbs. But careful, you must be quick!
Stupid Penguin 4.2
RADEFFFACTORY
This is very simple and addictive game. With improved graphics andsounds, the game offers amazing and challenging old style arcadegameplay. Just tap on the screen and help the "stupid" penguin flytrough the pipes. Easy and simple... but is it?
Remember This Game 6.1
RADEFFFACTORY
Simple game to train your memory. Click on the question marks toreveal the images behind. Remember them all and try to match themin pairs. Be as fast as possible! Sign in to compete with otherplayers! Game modes: - Single Player - Multiplayer HotSeat -Multiplayer Bluetooth - Multiplayer Online
Digits Watch Face 3.1
RADEFFFACTORY
This is simple digital watch face for your android wear smartwatch.It works on round and square watches. Ambient mode included! Tap onthe watch face to turn on backlight! Use settings menu to changeunits to 24-hour format.
Tic Tac Four 4.2
RADEFFFACTORY
This is similar to Tic Tac Toe and Four in a Row games. But in thisversion your goal is to make 4 in a row before your opponent in 7x6board. The game includes "Hot Seat" game for two players and modevs AI player! Game contains third mode in which the game is playeduntil entire board is filled and the winner is player with more 4in a row-s. Enjoy with your friends and kill some time!
JAWA Weather 9.5
RADEFFFACTORY
JAWA (Just Another Weather App)This is simple application thatshows you current weather condition and 3-day forecast for the cityyou want. Also, there is home button included for fast showing yourfavorite city forecast. There is "Here" option - find your currentcity and shows you weather forcecast. Now app includes weatherwidget (updates every 2 hours)! To change units from C to F and sethome city go to settings.
Salami Card Game 6.1
RADEFFFACTORY
Salami is a very simple card game. You can play vs robot or vs yourfriend via ingame hotseat multiplayer. The game is played withstandart deck of 52 cards. Suits are ignored in this game. Deal outall the cards, so that each player has 26. Players do not look attheir cards, but keep them in a packet face down. The object of thegame is to win all the cards. Both players now turn their top cardface up and put them on the table side by side. Players repeat thisuntil there are two cards of the same rank (for example two Jacks).Then the player played last card takes all the cards between thecards with the same rank (the Jacks in this example). Then theplayer put the cards on the bottom of his deck. The game continuesthe same way until one of the players has all the cards. He is thewinner and the other loses the game. This can take a long time. -In the last version are added 2 timed game modes. The gamecontinues 3 minutes, and the winner is the player who has morecards after the time is up.
Notification Reminders 6.0
RADEFFFACTORY
Notification Reminders is very useful app for notes and reminders.Just write something set the time and the date and it will show inthe notification area when the time comes. If you have smartwatchit will buzz you on your wrist too!
Guess Who Trivia 7.1
RADEFFFACTORY
This is very addictive celeb guessing game. Your goal is to guessall celebrities one by one. By playing different parts of the gameyou unlock new parts with even more celebrities. Enjoy!
NC Puzzle 15 Wear 3.0
RADEFFFACTORY
Nice and Clean Puzzle 15 is classic game known as Puzzle 15, Puzzle8 or Puzzle 24. In this version you have two difficulties with 8and 15 tiles to arrange. Click on them to swap position with theempty space. Your goal is to arrange them in correct placesaccording to the numbers. Do it in possible less moves to makeHighScore. Enjoy with nice clean wooden interface and completelyrandom (infinite) levels! App is made for smartwatches but you cantry our free smartphone version:https://play.google.com/store/apps/details?id=fifteen.puzzle.radeff
Pull My Finger 4.2
RADEFFFACTORY
This is extremely simple and useless game (Pull My Finger), butstill it is fun to hear different kinds of farts and burps. Justpull the finger and you almost can smell the fart. Now app includesFart Piano! Play your favorite song with fart sounds! Enjoy!
Glow Compass 7.1
RADEFFFACTORY
Simple yet useful compass tool with nice glow effect. If you arenear magnetic field and if it needs, you can calibrate it, byrotating your device in eight shape. Now added Magnetic Fielddetector! N - north NE - northeast E - east SE - southeast S -south SW - southwest W - west NW - northwest
Megapixel Calculator 6.3
RADEFFFACTORY
Megapixel Calculator is very useful and informative app forunderstanding different resolutions. Just type number of megapixelsand you will see all possible variations of screen, photo andcamera resolutions. Or even more - type the resolution of yourphoto, screen or camera, and the app will tell you the aspect ratioand number of megapixels. Now app includes DPI calculator. Justinput screen resolution and size in inches, and the DPI of thescreen will be shown. Megapixel Calculator now includes: -Resolutions Calculator - Megapixel Calculator - DPI Calculator
Lucky Horoscope + Wear 4.4
RADEFFFACTORY
Lucky Horoscope is a simple app to predict your aspects of the day.Open the app every day to see your stats for Health, Luck, Money,Love, Work. App works on your smartwatch too! (Android Wearsupport)
Rotating Speedometer 4.4
RADEFFFACTORY
This is simple Speedometer with simple, clean and nice lookingdesign. It has two themes for Day and Night and a option to changespeed units between imperial and metric. Everything the app do isto show your current speed according to your GPS. Stronger GPSsignal - more accurate reading.
Old Style Watch Face 4.0
RADEFFFACTORY
Use Old Style Watch Face to transform your smartwatch intobeautiful old watch.
Flashlight Switch 4.1
RADEFFFACTORY
Flashlight Switch is just another app that turns your phone'sflashlight into a torch. This app is visually improved with oldstyle switch and a good looking light indicator. One of thesimplest, must have apps.- internet permission is added only forshowing banner ad- the app may not work with some devices
DosFace Watch Face 6.2
RADEFFFACTORY
DOS Watch Face Very simple watch face for your smartwatch withinteresting DOS-like UI. - watch face supports round and squarewatches - watch face supports ambient mode. - in watch facesettings you can change to 24-hour format, show month, etc. - inwatch face settings you can change the theme - in watch facesettings you can change the prefix - tap on the screen will showyou battery level List of themes: - default (dos) - inverted -matrix - powershell - terminal - console - bsod (blue screen ofdeath) - gsod (green screen of death) - osod (orange screen ofdeath)
Circle Watch Face 3.1
RADEFFFACTORY
Tired of watch faces filled with functions that are not needed?Then you need this! This is very simple watch face with nicerotating circle for the seconds. Watch face supports round andsquare watches. Ambient mode included! You can change watch facetheme to white in watch face settings. Also you can change watchface seconds accent color in the settings.
Higher Lower Card Game 3.2
RADEFFFACTORY
Higher Lower is very simple card game. Your goal is to guess thenext card if it will be higher or lower. Try to guess them all!
Delta Watch Face 4.0
RADEFFFACTORY
Delta Watch Face for your smartwatch! Supported round and squarewatches. Ambient mode included! White and dark theme included!
Е наръчник 3.1
RADEFFFACTORY
Е наръчник ще ви помогне да се запознаете с Е номерата в храните.Научете кои от тях са безвредни, кои са опасни и кои не саподходящи за деца. Бъдете в час с нещата, с които се храните.
Имена 6.0
RADEFFFACTORY
"Имена" е многофункционално приложение за имените дни и значениетона имената. Възможности: - Търсене на имени дни по име на човек -Търсене на имени дни по дата - Календар на всички имени дни презгодината - Търсене по име за значението му - Характер на хоратапрез месеците и подходящи имена за тях - Известия за празнуващите втекущия ден
VREME Watch Face 4.0
RADEFFFACTORY
Super clean, simple, old style watch face for android wear!-support for ambient mode- support for round watches- support forsquare watches- white and dark theme included- display currentdateIf you wonder VREME = TIME :)
Dices + Wear 6.3
RADEFFFACTORY
Dices is very simple app. The app will let you throw between 1 and6 dices (5 on wear). You can use the app just like the realphysical dice in your board games. App will be installed on yourAndroid Wear smartwatch too!Features:- choose how much dices youwant to use- throw the dices with nice animation and sound- you canadd and roll a dice in you Quick Settings tiles- available for WearOS- round and square watches supported- tablets and phonessupported
Факти Тривия 3.1
RADEFFFACTORY
Факти Тривия е изключително интересна игра. Чрез нея ще научитеинтересни факти за човека, земята и всичко останало. Играта показвана екрана факт след факт, а вашата задача е да познаете дали той еверен. Целта е да не прекъсвате поредицата си от верни отговори.Внимавайте! Играта не е лесна и има много уловки, но пък за това емного зарибителна и трудно ще се откъснете от нея.
Ball Of Questions Pro Wear 4.1
RADEFFFACTORY
This app works like a real Magic 8 Ball. Simply ask a question (Yesor No questions) and shake the device and the answer shall berevealed. Instead of shaking you can see the answer with touchingthe ball as well. App works on your smartwatch too (ANDROID WEARsupport)!If you want you can try the free version with ads and nosmartwatch support:https://play.google.com/store/apps/details?id=ball.of.questions
Познай Картинката 3.4
RADEFFFACTORY
Играта ще ви показва различни картинки на филми, известни личности,песни, музиканти, групи и други неща в различни категории. Целта вие да познаете думите скрити зад картинката. Ако ви е трудно даотгатнете някоя от картинките, просто използвайте един от жокеритев горния ляв ъгъл на играта. Ще ви струва 3 или 6 звезди, но не сепритеснявайте, всяка позната дума ще ви даде нова звезда. Акоискате, имате възможност и да попитате приятел за помощ.Забавлявайте се и опитайте да познаете всички картинки!
Image Mania Quiz 3.4
RADEFFFACTORY
This is Image Mania. The game will show you different images ofmovies, celebs, song names, music artists and other stuff indifferent categories. Your goal is to guess the words hidden behindthe image. If it is hard for you to guess any of the items, justuse one of the hint buttons in the upper left corner. It will costyou 3 or 6 stars (STR), but don't worry, every guessed image willgive you a new star. If you want, you can ask a friend for help.Enjoy and try to guess them all!
БГ Буквар 9.1
RADEFFFACTORY
Това е обикновено букварче за по малките деца. Чрез него могатлесно да научат азбуката с помощта на картинки и звуци към всякабуква. Приложението съдържа и игра, с която да проверят знаниятаси. Сега са добавени цифри и игра, с която детето може да се учи даброи. Приложението съдържа и игра с картинки, за познаване наживотните, само по сянката им. Специални благодарности на СимонаСтоянова за озвучението на буквара!